giao an tin hoc 12 theo huong phat trien nang luc hoc sinh 2018

76 22 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 14:23

1. Bài toán quản lí Công việc quản lí là rất phổ biến, có thể nói mọi tổ chức đều có nhu cầu quản lí. Công ti cần quản lí tài chính, vật tư, con người,... Khách sạn cần quản lí phòng chơ thuê, các dịch vụ, khách thuê phòng, tài chính, thống thiết bị,.:. Bệnh viện cần quản lí bệnh nhân, thuốc, bệnh án, bác sĩ, các thiết bị y tế,....Để thấy rõ hơn các công việc trong công tác quản lí, ta hãy xét ví dụ sau.Ví dụ. Quản lý học sỉnh trong nhà trườngĐể quản lí học sinh, nhà trường phải có hồ sơ lọc sinh, đó là học bạ. Học bạ thường gồm các thông tin sau: họ và tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, là đoàn viên hay không kết quả học tập và rèn lquyện (điểm các môn, xếp loại đạo đức),...Thông tin về các học sinh trong lớp thường được tập hợp lai thành một hồ sơ lớp. Có thể hình dung hồ sơ lớp như một bảng mà mỗi cột tương ứng với một mục thông tin, mỗi hàng chứa bộ thông tin về một học sinh (h. l): Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Giáo án Tin học 12 Tuần: Tiết: CHỦ ĐỀ I MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN I MỤC TIÊU Về kiến thức - Biết vấn đề cần giải tóan quản lí cần thiết phải có CSDL - Biết vai trò CSDL học tập sống Về kĩ + Nắm khái niệm CSDL, hệ QTCSDL; + Biết chức hệ QTCSDL: Tạo lập CSDL; cập nhật liệu, tìm kiếm kết xuất thơng tin; + Biết vai trò người làm việc với hệ CSDL; + Biết số công việc xây dựng CSDL đơn giản Về thái độ - Chủ động tìm hiểu khái niệm Năng lực hướng tới - Khảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Thiết bị dạy học: Máy chiếu, bảng, máy tính - Học liệu: sách giáo khoa Chuẩn bị học sinh - Chuẩn bị nội dung liên quan đến học theo hướng dẫn GV chuẩn bị tài liệu, TBDH - Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu, III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Khơng Tiến trình học 3.1 Hoạt động khởi động (Dự kiến 10 phút) GV: Huỳnh Văn Nhí Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Giáo án Tin học 12 (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức Tin học 10, 11 đồng thời tạo động để HS có nhu cầu tìm hiểu chi tiết Tin học 12 (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh trả lời câu hỏi GV Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động cuả học sinh (?) Nội dung học - Học sinh nhắc lại nội Tin học 10 dung học lớp 10 - Nhận xét minh họa sơ - Lắng nghe quan sát đồ tư (?) Nội dung học Tin học 11 - Học sinh nhắc lại nội dung học lớp 11 -Lắng nghe ghi nhớ Nội dung Tin học 10: - Một số khái niệm Tin học - Hệ điều hành - Soạn thảo văn - Mạng máy tính Internet Tin học 11: Lập trình - Nhận xét dẫn dắt vào chủ đề 3.2 Hình thành kiến thức: (Dự kiến 15 phút) 3.2.1 Bài toán quản lý (1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết vấn đề cần giải tóan quản lí (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết vấn đề cần giải tóan quản lí Nội dung hoạt động Hoạt động học Hoạt động giáo viên Nội dung sinh Bước GV giao nhiệm vụ Bước HS nhận nhiệm vụ - GV phân lớp học thành nhóm thực yêu cầu HS chia nhóm theo yêu cầu GV sau: HS nghe quan sát GV: Huỳnh Văn Nhí Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Giáo án Tin học 12 Nội dung - GV trình chiếu câu hỏi trình VD chiếu Các nhóm hồn thành nhiệm vụ GV nêu Bước Quan sát hướng Bước HS thực dẫn HS nhiệm vụ - GV quan sát HS thực - HS làm việc theo yêu cầu nhóm tất GV giao - GV gợi ý, hướng dẫn có nhóm gặp khó khăn - HS làm việc theo (?) Kể tên vài lĩnh vực có nhóm nhỏ (trao đổi, ứng dụng Tin học vào công tác thảo luận, cộng tác hợp tác) quản lý? HS trả lời câu hỏi Bài tóan quản lý: - Nhận xét vá đánh giá từ GV gọi Cơng việc quản lí phổ giới thiệu tốn quản lí - Suy nghĩ trả lời: biến cơng tác quản lí chiếm - Muốn quản lý thơng tin Giáo dục, y tế, tài thị phần lớn ứng điểm học sinh lớp ta nên lập ngân hàng, hàng dụng Tin học ( 80%) danh sách chứa cột nào? khơng, Ví dụ 1: Quản lí điểm thi - Chiếu tốn quản lí điểm - Lắng nghe ghi học sinh lớp chép tốn quản lí tiền lương - Cột Họ tên, giới tính, công ty để HS quan sát ngày sinh, địa chỉ, tổ, - Cho HS xem đoạn clip giới điểm toán, điểm văn, thiệu phần mềm quản lý học điểm tin sinh trường THPT Thiên Hộ - Chú ý quan sát, lắng Ví dụ 2: Quản lí tiền lương Dương Vnedu nghe ghi chép - Tóm tắt nội dung phần đẵn dắt vào phần - Quan sát ghi - Lắng nghe ghi GV: Huỳnh Văn Nhí Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh nhớ Giáo án Tin học 12 Nội dung Bước GV nhận xét, đánh Bước Học sinh đại giá, chốt kiến thức diện nhóm lên ghi kết vẽ sơ đồ khối - GV yêu cầu nhóm bổ sung theo u cầu phần thiếu - HS lại bổ sung ý - Trình chiếu số VD tạo - GV yêu cầu học sinh nhận xét kiến CSDL quản lý HS nhóm khác - HS nhóm khác - GV nhận xét, khen ngợi tinh nhận xét lẫn thần học tập đặt câu hỏi - GV xác lại kết trả lời HS - Hs hình thành nhu cầu cần học kiến thức tạo CSDL 3.2.2 Các công việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức: (Dự kiến 15 phút) (1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết công việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết công việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung (?) Các công việc thường - Tham khảo SGK trả lời: Các công việc thường gặp gặp xử lý thông tin Tạo lập hồ sơ, cập nhật hồ xử lý thông tin tổ tổ chức đó? sơ, khai thác hồ sơ chức - Nhận xét, chốt nội dung (?) Tạo lập hồ sơ làm - Lắng nghe, ghi nhớ a Tạo lập hồ sơ: gồm gì? bước - Xác định chủ thể, cấu trúc - B1: Xác định chủ thể cần hồ sơ Sau thu thập, tập quản lí GV: Huỳnh Văn Nhí Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh hợp thơng tin cần quản lí - Nhận xét, chốt nội dung lưu trữ chúng theo cấu trúc - Chiếu lại ví dụ yêu xác định cầu HS cho biết chủ thể - Lắng nghe, ghi gì? - Nhận xét (?) Cấu trúc - Quan sát, suy nghĩ trả hồ sơ gì? lời: Chủ thể học sinh - Nhận xét, chốt nội dung (?) Cập nhật hồ sơ làm - Quan sát trả lời gì? - Nhận xét, chốt nội dung - Lắng nghe, quan sát ghi (?) Hồ sơ bị sửa nào? - Nhận xét, chốt nội dung - Cập nhật là: sửa, xóa, thêm - Minh họa việc GV - Lắng nghe, ghi nhớ ghi sai tên HS danh sách - Khi nội dung hồ sơ bị (?) Trong trường hợp sai ta xóa đối tượng? - Lắng nghe, ghi - Nhận xét, chốt nội dung - Minh họa ví dụ có - Quan sát, ghi nhớ HS lớp nghĩ học (?) Cho ví dụ tương tự? (?) Trường hợp - Khi đối tượng khơng GVCN phải ghi thêm tên tổ chức HS vào danh sách lớp? - Lắng nghe, ghi - Nhận xét dựa vào ví dụ chốt nội dung - Quan sát, ghi nhớ cho ví (?)Khai thác hồ sơ làm dụ trương tự gì? - Nhận xét, chốt nội dung - Chiếu lại tốn quản lí điểm (?) Cho vài ví dụ xếp? - Gọi HS khác nhận xét, bổ sung - Nhận xét, đánh giá (?) Trong tốn ta tìm kiếm gì? - Nhận xét (?) Có thể tính tốn tốn trên? - Nhận xét, đánh giá câu trả lời HS đồng thời GV: Huỳnh Văn Nhí - Suy nghĩ trả lời Giáo án Tin học 12 Nội dung - B2: Xác định cấu trúc hồ sơ - B3: Thu thập, tập hợp thơng tin cần quản lí lưu trữ chúng theo cấu trúc xác định b Cập nhật hồ sơ - Sửa chữa hồ sơ số thông tin khơng - Xố hồ sơ đối tượng mà tổ chức khơng quản lí - Bổ sung thêm hồ sơ cho đối tượng - Lắng nghe ghi - Khai thác là: Sắp xếp, tìm kiếm, tính tốn thống kê, lập báo cáo - Lắng nghe, ghi c Khai thác hồ sơ - Sắp xếp tên theo thứ tự tăng - Sắp xếp hồ sơ theo tiêu dần chí Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Hoạt động giáo viên đưa ví dụ báo cáo Vd: Lập danh sách HS thi đạt loại giỏi (?) Mục đích việc tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ? - Nhận xét, chốt nội dung (?) Tóm tắt nội dung phần 2? - Nhận xét Hoạt động học sinh Giáo án Tin học 12 Nội dung - Sắp xếp giảm dần theo tổng điểm - Tìm HS có điểm mơn Tốn >= 8.0 - Tìm kiếm thông tin thoả mãn số điều kiện - Tính tổng điểm trung bình - Tính tốn thống kê để đưa thơng tin đặc trưng - Lập báo cáo để tạo hồ sơ có cấu trúc khn dạng theo u cầu cụ thể - Lắng nghe ghi - Tham khảo SGK trả lời - Lắng nghe, ghi nhớ - Tóm tắt nội dung phần - Lắng nghe, ghi nhớ 3.3 Hoạt động luyện tập, vận dụng: (Dự kiến phút) (1) Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết vấn đề cần giải tóan quản lí, cơng việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức (2) Phương pháp/kĩ thuật: Vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết vận dụng kiến thức học để trả lời câu hỏi trắc nghiệm Nội dung hoạt động 3.3.1 Hoạt động luyện tập - Biết vấn đề cần giải tóan quản lí - Biết vai trò CSDL học tập sống - Biết công việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức 3.3.2 Hoạt động vận dụng GV: Huỳnh Văn Nhí Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Giáo án Tin học 12 Câu 1: Cập nhật hồ sơ thực số công việc như: A Thêm hồ sơ, xóa hồ sơ, thu thập thơng tin B Sắp xếp, sửa, thêm, hồ sơ C Thêm, sửa, xóa hồ sơ D Sửa hồ sơ, thống kê, tìm kiếm Câu 2: Những cơng việc xếp, tìm kiếm, thống kê, lập báo cáo thuộc công việc xử lý thông tin tổ chức? A Tất công việc B Tạo lập hồ sơ C Khai thác hồ sơ D Cập nhật hồ sơ Câu 3: Xét công tác quản lí hồ sơ, học bạ Trong số việc sau, việc thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ? A Sửa tên hồ sơ B Xác định cấu trúc hồ sơ C Tìm kiếm hồ sơ D Tập hợp hồ sơ Câu 4: Công việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức? A Tất công việc B Cập nhật hồ sơ C Khai thác hồ sơ D Tạo lập hồ sơ 3.4 Hoạt động tìm tòi, mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức (2) Phương pháp/kĩ thuật: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngồi lớp học (4) Phương tiện: SGK, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết mở rộng kiến thức thơng qua dự án thực tế Nội dung hoạt động HS nhà học bài, tìm thêm số ví dụ toán quản lý sống hàng ngày đọc trước phần Ngày….tháng… năm 20 TTCM DUYỆT Ngày….tháng… năm 2018 GV soạn Huỳnh Văn Nhí GV: Huỳnh Văn Nhí Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Tuần: Tiết: Giáo án Tin học 12 Ngày soạn: 28/07/2018 CHỦ ĐỀ I MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN (Mục 3a, d) I MỤC TIÊU Về kiến thức - Biết khái niệm CSDL, hệ QTCSDL, hệ CSDL - Biết vai trò CSDL học tập đời sống Về kĩ Về thái độ - Chủ động tìm hiểu khái niệm Năng lực hướng tới - Khảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL II TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Tiến trình học 3.1 Hoạt động khởi động (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức phần 1, đồng thời tạo động để HS có nhu cầu tìm hiểu phần 3a, d (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh trả lời câu hỏi GV Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên (?) Các công việc thường gặp xử lý thơng tin tổ chức? Cho ví dụ minh họa phần cập nhật? - Nhận xét minh họa sơ đồ logic (?) Khai thác hồ sơ làm cơng việc gì? Cho ví dụ minh họa? Cho biết tên chủ đề học? - Nhận xét dẫn dắt vào phần GV: Huỳnh Văn Nhí Hoạt động cuả học sinh - Gợi nhớ trả lời Nội dung - Các công việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức: Tạo lập, cập nhật, khai thác - Lắng nghe quan sát - Gợi nhớ trả lời -Lắng nghe ghi nhớ Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Giáo án Tin học 12 3a, d 3.2 Hình thành kiến thức 3.2.1 Hệ sở liệu a) Khái niệm sở liệu hệ quản trị sở liệu (1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết khái niệm CSDL, hệ QTCSDL, hệ CSDL (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết khái niệm CSDL, hệ QTCSDL, hệ CSDL Nội dung hoạt động Hoạt động học Hoạt động giáo viên Nội dung sinh - Chiếu ví dụ hồ sơ lớp (?) - Quan sát suy nghĩ Hệ sở liệu Trong hồ sơ tổ trưởng trả lời a) Khái niệm CSDL hệ quan tâm thơng tin gì? Lớp QTCSDL trưởng bí thư đồn muốn - Cơ sở liệu (CSDL biết điều gì? -Database) tập hợp liệu - Nhận xét, phân tích (?) - Lắng nghe, tham khảo có liên quan với nhau, chứa Khái niệm CSDL? SGK trả lời thơng tin tổ chức - Nhận xét, phân tích khái - Lắng nghe ghi (như trường học, bệnh viện, niệm CSDL - Suy nghĩ trả lời ngân hàng, ), lưu trữ (?) Có thể tổ chức CSDL thíêt bị nhớ để đáp ứng nhu vạn cho tất cầu khai thác thông tin nhiều người đáp ứng yêu người với nhiều mục đích khác cầu không? - Lắng nghe ghi nhớ - Nhận xét nhấn mạnh ba - Ví dụ 1: CSDL Quản lý điểm yếu tố CSDL - Suy nghĩ trả lời thi, quản lý sách thư viện, (?) Trong ba yếu tố trên, yếu tố mục đích việc tạo CSDL? - Nhận xét, bổ sung - Gọi Hs khác nhận xét, bổ sung - Lắng nghe, quann sát - Nhận xét, cho ví dụ minh - Tham khảo SGK họa trả lời: Là hệ quản trị (?) Phần mềm giúp người sử CSDL - Hệ quản trị CSDL phần dụng tạo CSDL - Tham khảo SGK mềm cung cấp mơi trường thuận máy tính gọi gì? trả lời lợi hiệu để tạo lập, lưu trữ - Nhận xét (?) Hệ quản trị - Lắng nghe ghi khai thác thơng tin CSDL CSDL gì? - Gợi nhớ trả lời (DataBase Manegement System) - Nhận xét, chốt nội dung - Lắng nghe, quan sát (?) Kể tên số hệ quản trị ghi nhớ Ví dụ: Microsoft Access, SQL CSDL mà em biết? - Tham khảo SGK Server, Foxpro,… GV: Huỳnh Văn Nhí Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Hoạt động giáo viên - Nhận xét chiếu giao diện số hệ QTCSDL (?) Để lưu trữ khai thác thông tin máy tính cần phải có gì? - Nhận xét, chốt nội dung (?) Thành phần phương tiện để đảm bảo việc chia sẻ CSDL? (?) Từ khái niệm CSDL Hệ QTCSDL, đưa khái niệm Hệ CSDL? - Nhận xét, phân tích Hoạt động học sinh trả lời: + CSDL + Hệ QTCSDL + Các thiết bị vật lý - Lắng nghe, ghi - Suy nghĩ trả lời - Hệ CSDL: bao gồm CSDL Hệ QTCSDL - Lắng nghe ghi - Lắng nghe, ghi nhớ Giáo án Tin học 12 Nội dung * Để lưu trữ khai thác thơng tin máy tính cần có: - CSDL; - Hệ QTCSDL; - Các thiết bị vật lý (máy tính, đĩa cứng, mạng máy tính ) - Hệ CSDL: bao gồm CSDL Hệ QTCSDL Ngồi ra, có chương trình ứng dụng để khai thác CSDL - Tóm tắt nội dung phần 3a dẫn dắt vào phần 3d 3.2.2 Hệ sở liệu d) Một số ứng dụng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết lĩnh vực có ứng dụng CSDL để phục vụ cơng tác quản lí (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết kể tên số lĩnh vực có ứng dụng CSDL để phục vụ cơng tác quản lí Nội dung hoạt động Hoạt động học Hoạt động giáo viên Nội dung sinh - Liên hệ với (Tin học - Gợi nhớ trả lời d Một số ứng dụng: 10) (?) Kể tên số ứng - Hoạt động quản lý trường học dụng Tin học - Hoạt động quản lý sở kinh sống hàng ngày? doanh - Gọi HS khác nhận xét, bổ - Nhận xét, bổ sung - Hoạt động ngân hàng sung - Nhận xét nhấn mạnh ứng - Lắng nghe, ghi dụng CSDL cơng tác quản lí - Chiếu số lĩnh vực ứng - Quan sát ghi nhớ GV: Huỳnh Văn Nhí 10 Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Giáo án Tin học 12 Relationships, kích chuột quan hệ ta phải đóng cửa sổ máy (làm theo) phải vào dây quan hệ bảng có liên quan muốn xóa, chọn lệnh Delelte Hoạt động Vận dụng: Hướng dẫn hs giải tập trả lời câu hỏi.(10 phút) Câu 1: Điều kiện cần để tạo liên kết là: A Phải có hai bảng có chung thuộc tính B Phải có bảng mẫu hỏi có chung thuộc tính C Phải có bảng biểu mẫu có chung thuộc tính D Tổng số bảng mẫu hỏi có chung thuộc tính Câu 2: Để thực tạo mối liên kết hai bảng điều kiện phải là: A Trường liên kết hai bảng phải kiểu liệu B Trường liên kết hai bảng phải chữ hoa C.Trường liên kết hai bảng phải kiểu liệu số D.Trường liên kết hai bảng phải khác kiểu liệu Câu 3: Các bước để tạo liên kết với bảng là: Tạo trang bảng chọn Tool\Relationships… Tạo liên kết đơi bảng Đóng hộp thoại Realationships/ Yes để lưu lại Chọn bảng liên kết A 1, 4, 2, B 2, 3, 4, C 1, 2, 3, D 4, 2, 3, Câu 4: Để mở cửa sổ Relationships tạo liên kết bảng, ta chọn: A Tool/ Relationships… nháy nút B Tool/ Relationships C Edit/ Insert/ Relationships D Tất Câu 5: Khi liên kết bị sai, ta sửa lại cách chọn liên kết cần sửa, sau đó: A Bấm đúp chuột vào liên kết  chọn lại trường cần liên kết B [menu] Edit  RelationShip  Change Field C [menu] Tools  RelationShip  Change Field D Cả A, B, C sai Câu 6: Để xóa liên kết, trước tiên ta chọn liên kết cần xóa Thao tác sau sai? A Bấm Phím Delete  Yes B Click phải chuột, chọn Delete  Yes C [menu] Edit  Delele  Yes D [menu] Tools  RelationShip  Delete  Yes Câu 7: Muốn xóa liên kết bảng, cửa sổ Relationships ta thực hiện: A Chọn đường liên kết hai bảng nhấn Delete; B Chọn hai bảng nhấn Delete; C Chọn tất bảng nhấn Delete; D Không thể xóa được; Câu 8: Giả sử trường “DiaChi” có kiểu liệu Text, Field size 50 Khẳng định sau ? A Giá trị nhập vào cho trường DiaChi 50 ký tự B Giá trị nhập vào cho trường DiaChi phải 50 ký tự C Giá trị nhập vào cho trường DiaChi 50 D Giá trị nhập vào cho trường DiaChi khống 50 ký tự Câu 9: Trong Access, ghi tạo thành từ dãy: GV: Huỳnh Văn Nhí 62 Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Giáo án Tin học 12 A Trường; B Cơ sở liệu; C Tệp; D Bản ghi khác; Câu 10: Một học sinh lớp 12C1 chuyển sang lớp 12C2 sau khai giảng tháng Nhưng sang học kì II, xét nguyện vọng cá nhân, nhà trường lại chuyển học sinh trở lại lớp 12C1 để có điều kiện giúp đỡ học sinh khác Tệp hồ sơ học bạ lớp 12C1 cập nhật lần? A Phải cập nhật lần B Phải cập nhật hai lần C Phải cập nhật ba lần D Không cập nhật lần Hoạt động tìm tòi mở rộng: Hoạt động lồng ghép với Hoạt động vận dụng Chú ý phần nội dung có hướng HS chuẩn bị cho học (5 phút) Nội dung Tổ chức GV: Hệ thống lại kiến GV: Ôn lại cách tạo liên kết bảng thức học GV: Phân nhóm GV: Nhắc lại nội dung học GV: Về xem lại kiến thức học nghiên cứu chủ đề xem tiếp nội dung chủ đề Dự kiến sản phẩm HS Theo dõi, lắng nghe ghi lại yêu cầu GV Ngày….tháng… năm 20 20 TTCM DUYỆT Ngày….tháng… năm Lê Đồn Dị Huỳnh Văn Nhí GV: Huỳnh Văn Nhí GV soạn 63 Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Giáo án Tin học 12 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH TẠO LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG III MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức: + Nắm khái niệm liên kết bảng, cần thiết ý nghĩa việc tạo liên kết; + Biết cách tạo liên kết Access Về kĩ năng: + Tạo liên kết bảng Thái độ: - Thấy lợi ích liên kết bảng s - Tư logic - Thái độ cẩn thận, xác Hình thành lực: - Xây dựng liên kết bảng II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Thiết bị dạy học: Máy chiếu, bảng, máy tính - Học liệu: sách giáo khoa Chuẩn bị học sinh - Chuẩn bị nội dung liên quan đến học theo hướng dẫn GV chuẩn bị tài liệu, TBDH - Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu, III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp: Lớp trưởng báo cáo sỉ số Kiểm tra cũ GV: Huỳnh Văn Nhí 64 Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Giáo án Tin học 12 Tiến trình học HOẠT ĐỘNG : Khởi động; dự kiến thời gian: phút (1) Mục tiêu: HS Tạo bảng CSDL Kinh_doanh liên kết bảng (2) Phương pháp/Kĩ thuật: nêu vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động:Thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: Máy chiếu, bảng, sách giáo khoa (5) Sản phẩm: học sinh thực hành liên kết bảng Nội dung Ổn định lớp VD: Quản lí CSDL KINH_DOANH Nội dung trọng tâm chủ đề: - Liên kết bảng Tổ chức GV?: Hướng dẫn học sinh tạo CSDL KINH_DOANH GV?: Dẫn dắt vào nội dung: Dự kiến sản phẩm HS HS: thục hành CSDL KINH_DOANH HS: ý thực hành - Liên kết bảng Hoạt động Tạo CSDL gồm nhiều bảng tạo liên kết (BTTH5) Dự kiến thời lượng: 70 phút Nội dung Tổ chức Dự kiến sản phẩm HS Bài Tạo CSDL GV: - Yêu cầu HS tạo CSDL HS: - Tạo bảng KINH_DOANH gồm ba bảng Kinh_doanh gồm bảng: KHACH_HANG, có cấu trúc mục §7 KHACH_HANG, HOA_DON, HOA_DON, MAT_HANG có cấu trúc MAT_HANG theo yêu hinh SGK cầu GV sau nhập liệu cho bảng GV: Huỳnh Văn Nhí 65 Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Bài Tạo liên kết cho bảng CSDL KINH_DOANH vừa tạo l để có sơ đồ liên kết hình 49 Giáo án Tin học 12 GV: Yêu cầu HS tạo liên kết HS: Tạo liên kết giữa bảng Sửa chữa sai bảng CSDL sót HS q trình thực hành Hoạt động Vận dụng: Hướng dẫn hs giải tập trả lời câu hỏi.(10 phút) Câu 1: Điều kiện cần để tạo liên kết là: A Phải có hai bảng có chung thuộc tính B Phải có bảng mẫu hỏi có chung thuộc tính C Phải có bảng biểu mẫu có chung thuộc tính D Tổng số bảng mẫu hỏi có chung thuộc tính Câu 2: Để thực tạo mối liên kết hai bảng điều kiện phải là: A Trường liên kết hai bảng phải kiểu liệu B Trường liên kết hai bảng phải chữ hoa C.Trường liên kết hai bảng phải kiểu liệu số GV: Huỳnh Văn Nhí 66 Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Giáo án Tin học 12 D.Trường liên kết hai bảng phải khác kiểu liệu Câu 3: Các bước để tạo liên kết với bảng là: Tạo trang bảng chọn Tool\Relationships… Tạo liên kết đôi bảng Đóng hộp thoại Realationships/ Yes để lưu lại Chọn bảng liên kết A 1, 4, 2, B 2, 3, 4, C 1, 2, 3, D 4, 2, 3, Câu 4: Để mở cửa sổ Relationships tạo liên kết bảng, ta chọn: A Tool/ Relationships… nháy nút B Tool/ Relationships C Edit/ Insert/ Relationships D Tất Câu 5: Khi liên kết bị sai, ta sửa lại cách chọn liên kết cần sửa, sau đó: A Bấm đúp chuột vào liên kết  chọn lại trường cần liên kết B [menu] Edit  RelationShip  Change Field C [menu] Tools  RelationShip  Change Field D Cả A, B, C sai Câu 6: Để xóa liên kết, trước tiên ta chọn liên kết cần xóa Thao tác sau sai? A Bấm Phím Delete  Yes B Click phải chuột, chọn Delete  Yes C [menu] Edit  Delele  Yes D [menu] Tools  RelationShip  Delete  Yes Câu 7: Muốn xóa liên kết bảng, cửa sổ Relationships ta thực hiện: A Chọn đường liên kết hai bảng nhấn Delete; B Chọn hai bảng nhấn Delete; C Chọn tất bảng nhấn Delete; D Khơng thể xóa được; Câu 8: Giả sử trường “DiaChi” có kiểu liệu Text, Field size 50 Khẳng định sau ? A Giá trị nhập vào cho trường DiaChi 50 ký tự B Giá trị nhập vào cho trường DiaChi phải 50 ký tự C Giá trị nhập vào cho trường DiaChi 50 D Giá trị nhập vào cho trường DiaChi khống 50 ký tự Câu 9: Trong Access, ghi tạo thành từ dãy: A Trường; B Cơ sở liệu; C Tệp; D Bản ghi khác; Câu 10: Một học sinh lớp 12C1 chuyển sang lớp 12C2 sau khai giảng tháng Nhưng sang học kì II, xét nguyện vọng cá nhân, nhà trường lại chuyển học sinh trở lại lớp 12C1 để có điều kiện giúp đỡ học sinh khác Tệp hồ sơ học bạ lớp 12C1 cập nhật lần? A Phải cập nhật lần B Phải cập nhật hai lần C Phải cập nhật ba lần D Không cập nhật lần Hoạt động tìm tòi mở rộng: Hoạt động lồng ghép với Hoạt động Vân dụng Chú ý phần nội dung có hướng HS chuẩn bị cho học (5 phút) Nội dung GV: Huỳnh Văn Nhí Tổ chức Dự kiến sản phẩm HS 67 Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế GV: Hệ thống lại kiến thức học GV: Phân nhóm nghiên cứu chủ đề Ngày….tháng… năm 20 20 TTCM DUYỆT GV: Huỳnh Văn Nhí GV: Ơn lại cách tạo liên kết bảng Giáo án Tin học 12 Theo dõi, lắng nghe ghi lại yêu cầu GV GV: Nhắc lại nội dung học GV: Về xem lại kiến thức học xem tiếp nội dung chủ đề Ngày….tháng… năm GV soạn 68 Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Giáo án Tin học 12 BÀI 8: MẪU HỎI IV MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức: + Hiểu khái niệm mẫu hỏi + Biết bước để tạo mẫu hỏi; + Biết sử dụng hai chế độ: chế độ thiết kế chế độ trang liệu 10 Về kĩ năng: + Tạo mẫu hỏi đơn giản; 10 Thái độ: s - Tư logic - Thái độ cẩn thận, xác 11.Hình thành lực: Biết vận dụng số hàm phép toán tạo biểu thức số học, biểu thức điều kiện biểu thức lôgic để xây dựng mẫu hỏi; II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Thiết bị dạy học: Máy chiếu, bảng, máy tính - Học liệu: sách giáo khoa Chuẩn bị học sinh - Chuẩn bị nội dung liên quan đến học theo hướng dẫn GV chuẩn bị tài liệu, TBDH - Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu, III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp: Lớp trưởng báo cáo sỉ số Kiểm tra cũ (khơng kiểm tra mới) GV: Huỳnh Văn Nhí 69 Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Giáo án Tin học 12 Tiến trình học HOẠT ĐỘNG : Khởi động; dự kiến thời gian: 10 phút (1) Mục tiêu: HS tạo mẫu hỏi (2) Phương pháp/Kĩ thuật: nêu vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động:Thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: Máy chiếu, bảng, sách giáo khoa (5) Sản phẩm: học sinh hiểu cách tạo CSDL Nội dung Tổ chức Ổn định lớp VD: Quản lí học sinh GV?: Nhắc lại số VD tốn quản lí? Cách lọc liệu? Thuận tiện cho nhiều điều kiện hay không? Nội dung trọng tâm chủ đề: - Truy xuất DL GV?: Dẫn dắt vào nội dung: Dự kiến sản phẩm HS HS: Lọc liệu dùng điều kiện thiết đó, nhiều điều kiện gặp khó khăn HS: ý lắng nghe ghi chép - Truy xuất DL 3.2 Hình thành kiến thức: (Dự kiến 45 phút) 3.2.1 Bài toán quản lý (1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết vấn đề cần giải tóan quản lí (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết vấn đề cần giải tóan quản lí Nội dung Hoạt động giáo viên GV giao nhiệm vụ Dự kiến sản phẩm HS HS nhận nhiệm vụ - GV phân lớp học thành HS chia nhóm theo yêu nhóm thực yêu cầu cầu GV sau: HS nghe quan sát GV: Huỳnh Văn Nhí 70 Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Giáo án Tin học 12 - GV trình chiếu câu hỏi trình chiếu VD Các khái niệm: a Mẫu hỏi - Chức mẫu hỏi: + Sắp xếp ghi + Chọn ghi thỏa mãn điểu kiện cho trước; + Chọn số trường cần thiết để hiển thị + Thực tính tốn tính trung bình cộng, tính tổng , đếm …; + Tổng hợp hiển thị thông tin từ nhiều bảng mẫu hỏi khác - Có chế độ làm việc: Chế độ thiết kế trang liệu b Biểu thức: - Các kí hiệu phép tốn thường dùng bao gồm : + , – , * , / (phép toán số học) , =, =, (phép so sánh) AND, OR, NOT (phép toán logic) - Các toán hạng tất biểu thức : + Tên trường (đóng vai trò biến) ghi dấu ngoặc vng, ví dụ : [GIOI_TINH], [LUONG], … GV: Huỳnh Văn Nhí GV: Trên thực tế quản lý HS ta thường có yêu cầu khai thác thơng tin cách đặt câu hỏi (truy vấn): Tìm kiếm HS theo mã HS? Tìm kiếm HS có điểm TB cao lớp Access cung cấp công cụ để tự động hóa việc trả lời câu hỏi người lập trình tạo mẫu hỏi - Yêu cầu HS đọc SGK nêu chức mẫu hỏi? HS: - Chức mẫu hỏi: + Sắp xếp ghi + Chọn ghi thỏa mãn điểu kiện cho trước; + Chọn số trường cần thiết để hiển thị + Thực tính tốn tính trung bình cộng, tính tổng , đếm …; + Tổng hợp hiển thị thông tin từ nhiều bảng mẫu hỏi khác - Có chế độ làm việc: - Khi làm việc mẫu hỏi có Chế độ thiết kế trang liệu chế độ làm việc ? Chú ý: Kết thực mẫu hỏi đóng vai trò bảng tham gia vào việc tạo bảng, biểu mẫu, tạo HS: mẫu hỏi khác báo cáo - Các kí hiệu phép tốn GV: - Để thực tính tốn thường dùng bao gồm : tính trung bình cộng, tính + , – , * , / (phép tốn tổng… cần phải sữ dụng số học) phép toán biểu thức Yêu cầu , =, =, HS nêu số phép toán (phép so sánh) biểu thức sữ dụng mẫu AND, OR, NOT (phép toán logic) hỏi? 71 Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế + Các số, ví dụ : 0.1 ; 1000000, …… + Các văn bản, viết dấu nháy kép, ví dụ : “NAM”, “HANOI”, …… + Các hàm số (SUM, AVG, MAX, MIN, COUNT, …) - Biểu thức số học sử dụng để mô tả trường tính tốn mẫu hỏi, mơ tả có cú pháp sau: : Ví dụ : MAT_DO : [DIENTICH] [SO_DAN] / - Biểu thức điều kiện là: [Doanvien] AND [TOAN] >=9 c Các hàm: Giới thiệu cho HS biết chức hàm thống kê SUM Tính tổng giá trị AVG Tính giá trị trung bình MIN Tìm giá trị nhỏ MAX Tìm giá trị lớn COUNT Đếm số giá trị khác trống (Null) Tạo mẫu hỏi: Có cách: sữ dụng thuật sĩ tự thiết kế - Các bước để tạo mẫu hỏi: + Chọn nguồn liệu cho mẫu hỏi mới, gồm bảng mẫu hỏi khác + Chọn trường từ nguồn liệu để đưa vào mẫu hỏi + Khai báo điều kiện cần GV: Huỳnh Văn Nhí GV: Bên cạnh việc sử dụng biểu thức số học Access cho phép sử dụng biểu thức điều kiện biểu thức logic Biểu thức logic sữ dụng trường hợp sau: + Thiết lập lọc cho bảng + Thiết lập điều kiện lọc để tạo mẫu hỏi VD: Để tìm HS nữ tổ biểu thức lọc là: [GT] = “Nữ” AND [TO]=2 - GV: Vậy để tìm HS đồn viên có Tốn từ trở lên biểu thức điều kiện ? Giáo án Tin học 12 Hs: lắng nghe giảng HS: Biểu thức điều kiện là: [Doanvien] AND [TOAN] >=9 - HS lắng nghe ghi GV: Giới thiệu cho HS biết chép chức hàm thống kê -GV: Tương tự bảng báo cáo để làm việc với đối tượng mẫu hỏi trước hết ta phải làm ? Gv: Có cách để tạo mẫu HS: - Ta phải chọn Queries bảng chọn đối tượng HS: Có cách: sử dụng thuật sĩ tự thiết kế 72 Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế đưa vào mẫu hỏi để lọc ghi + Chọn trường dùng để xếp ghi mẫu hỏi - Xây dựng trường tính tốn từ trường có - Đặt điều kiện gộp nhóm Giáo án Tin học 12 hỏi ? HS: Các bước để GV?: Nêu bước để tạo mẫu hỏi: tạo mẫu hỏi ? + Chọn nguồn liệu + Chọn trường t GV: Không thiết phải thực + Khai báo điều tất bước kiện + Chọn trường dùng để xếp ghi mẫu hỏi nhóm - Cách thiết kế mẫu hỏi C1: Nháy đúp vào Create Query by using Wizard C2: Nháy đúp vào Create Hs: lắng nghe giảng Query in Design View GV: trình cách thiết kế mẫu - GV trình chiếu hình mẫu hỏi hỏi chế độ thiết kế giải Hoạt động Vận dụng: Hướng dẫn hs giải tập trả lời câu hỏi.(30 phút) Câu 1: Truy vấn có nghĩa là: A Tìm kiếm hiển thị liệu; B In liệu; C Xóa liệu khơng cần dùng đến; D Cập nhật liệu; Câu 2: Trong Access, để làm việc với mẫu hỏi, bên cột Object ta lựa chọn: A Table B Queries C Form D Report Câu 3: Query mở chế trang liệu, muốn chuyển sang chế độ thiết kế ta nháy chuột trái vào nút lệnh: A B C D Câu 4: Để tạo mẩu hỏi gộp nhóm ta thực thao tác: A View / Totals B Edit / Totals C Tool / Totals D Format / Totals Câu 5: Bảng DIEM có trường MOT_TIET, HOC_KY Để tìm học sinh có điểm tiết điểm thi học kỳ , dòng Criteria trường HOC_KY, biểu thức điều kiện sau đúng: A [MOT_TIET] > AND [HOC_KY]>5 B.MOT_TIET > AND HOC_KY >5 C [MOT_TIET] > OR [HOC_KY]>5 D [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5" Câu 6:Bảng DIEM có trường MOT_TIET, HOC_KY Trong Mẫu hỏi, biểu thức số học để tạo trường TRUNG_BINH, lệnh sau đúng: A TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5 B TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5 C TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY]):5 GV: Huỳnh Văn Nhí 73 Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Giáo án Tin học 12 D TRUNG_BINH=(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5 Câu 7: Nếu thêm nhầm bảng làm liệu nguồn tạo mẫu hỏi, để bỏ bảng khỏi cửa sổ thiết kế ta chon bảng thực hiện: A Query  Remove Table B Edit  Delete Tabl C Query  Delete Table D Edit  Remove Table Câu 8: Trong cửa sổ CSDL làm việc, để mở mẫu hỏi có chế độ trang liệu, ta thực : A Queries/ Nháy đúp vào tên mẫu hỏi B Queries/ nháy nút Design C Queries/ Create Query by using Wizard D Queries/ Create Query in Design New Câu 9: Cho Query chế độ thiết sau: Khi thực chạy Query trên, kết hiển thị là: A Chọn học sinh có giới tính nam có điểm tốn từ 6.5 trở lên B Chọn học sinh có giới tính nam có điểm tốn từ 6.5 trở lên C Chọn học sinh có điểm tốn từ 6.5 trở lên D Chọn học sinh có giới tính nam Câu 10: Trong biểu thức sau Biểu thức Query? A MAT_DO:[SO_DAN]/[DIEN_TICH] B MAT_DO=[SO_DAN]/[DIEN_TICH] C MAT_DO:(SO_DAN)/(DIEN_TICH) D MAT_DO=/ Câu 11:Trong Access, ta sử dụng biểu mẫu để : A Nhập liệu B Sửa cấu trúc bảng C Lập báo cáo D Tính tốn cho trường tính tốn Câu 12:Trong Access, muốn làm việc với đối tượng biểu mẫu, cửa sổ sở liệu ta chọn nhãn : A.Forms B.Tables C.Reports D.Queries Câu 13: Khi tạo biểu mẫu mới, ta chọn thẻ Form, sau đó: A [menu] File → New B Click vào nút GV: Huỳnh Văn Nhí 74 Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Giáo án Tin học 12 C Click vào nút D Cả A, B, C Câu 14: Trong cửa sổ CSDL làm việc, muốn dùng thuật sĩ để tạo biểu mẫu, thao tác sau A Form/ Create form by using Wizard B Form/ Create form by entering data C Form/ Create form in Design view D Form/ Create form in using Wizard Câu 15: Trong chế độ biểu mẫu, ta chuyển sang chế độ thiết kế cách dùng menu: A Format→Design View B View→Design View C Tools→Design View D Edit →Design View Câu 16: Thao tác sau thực chế độ biểu mẫu? A Thêm ghi B Định dạng font chữ cho trường liệu C Tạo thêm nút lệnh D Thay đổi vị trí trường liệu Câu 17: Để làm việc chế độ biểu mẫu, ta không thực thao tác sau đây? A Click đúp chuột vào tên biểu mẫu B Chọn biểu mẫu Click vào nút C Trong chế độ thiết kế, Click vào nút D Trong chế độ thiết kế, Click vào nút Câu 18: Trong chế độ Thiết kế biểu mẫu, ta có thể: A Sửa đổi cấu trúc biểu mẫu B Sửa đổi liệu C Nhập sửa liệu D Xem, sửa, xóa nhập liệu Câu 19: Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn A.Create form by using Wizard B.Create form in using Wizard C.Create form for using Wizard D.Create form with using Wizard Câu 20: Biểu mẫu thiết kế theo kiểu Columnar biểu mẫu dạng gì? A Dạng danh sách B Bạng bảng C Dạng dòng D Dạng cột Hoạt động tìm tòi mở rộng: Hoạt động lồng ghép với Hoạt động Vân dụng Chú ý phần nội dung có hướng HS chuẩn bị cho học (5 phút) Nội dung Tổ chức GV: Hệ thống lại kiến GV: Ôn lại cách tạo mẫu hỏi thức học GV: Phân nhóm GV: Nhắc lại nội dung học GV: Về xem lại kiến thức học nghiên cứu BTTH6 xem tiếp nội dung chủ đề Ngày….tháng… năm 20 20 TTCM DUYỆT GV: Huỳnh Văn Nhí Dự kiến sản phẩm HS Theo dõi, lắng nghe ghi lại yêu cầu GV Ngày….tháng… năm GV soạn 75 Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế GV: Huỳnh Văn Nhí Giáo án Tin học 12 76 ... Ngày….tháng… năm 20 Ngày….tháng… năm 2018 TTCM DUYỆT GV soạn Huỳnh Văn Nhí GV: Huỳnh Văn Nhí 12 Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Tuần: Tiết: Giáo án Tin học 12 Ngày soạn: 01/08 /2018 CHỦ ĐỀ 2: HỆ QUẢN TRỊ... SGK trang 20 Ngày….tháng… năm 20 TTCM DUYỆT Ngày….tháng… năm 2018 GV soạn Huỳnh Văn Nhí GV: Huỳnh Văn Nhí 17 Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Tuần: Tiết: Giáo án Tin học 12 Ngày soạn: 01/08 /2018. .. năm 20 TTCM DUYỆT Ngày….tháng… năm 2018 GV soạn Huỳnh Văn Nhí GV: Huỳnh Văn Nhí Trường THPT Thiên Mai Thanh Thế Tuần: Tiết: Giáo án Tin học 12 Ngày soạn: 28/07 /2018 CHỦ ĐỀ I MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tin hoc 12 theo huong phat trien nang luc hoc sinh 2018, giao an tin hoc 12 theo huong phat trien nang luc hoc sinh 2018, Các chức năng của hệ QTCSDL, Các bước xây dựng CSDL.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay