Giáo án Hóa học 11 bài 1: Sự điện ly

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 14:18

HĨA HỌC 11 CƠ BẢN § 1: SỰ ĐIỆN LI I Mục tiêu học Kiến thức - Biết khái niệm điện li, chất điện li - Hiểu nguyên nhân tính dẫn điện dung dịch chất điện li - Hiểu chế trình điện li Kỹ - Rèn luyện kĩ thực hành quan sát, so sánh - Rèn luyện kĩ lập luận logic II Chuẩn bị Giáo viên - Dụng cụ hố chất thí nghiệm đo độ dẫn điện - Tranh vẽ ( Hình 1.1 SGK) Học sinh - Xem lại tượng dẫn điện học chương trình vật lớp III Phương pháp giảng dạy - Sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề IV.Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động Hiện tượng điện li Kết luận: - Dung dịch axit, bazơ muối dẫn điện GV lắp hệ thống thí nghiệm hình vẽ SGK làm thí nghiệm biểu diễn Các chất rắn khan: NaCl, NaOH số dung dịch rượu đường không dẫn điện Hoạt động Nguyên nhân dẫn điện dung Các axit, bazơ, muối tan nước phân li Nội dung ghi bảng I Hiện tượng điện li Thí nghiệm SGK HĨA HỌC 11 CƠ BẢN dịch axit, bazơ, muối Tại dung dịch muối axit, bazơ muối dẫn điện ? Biểu diễn phân li axit bazơ muối theo phương trình điện li Hướng dẫn cách gọi tên số ion GV đưa số axit bazơ, muối quen thuộc để học sinh biểu diễn phân li gọi tên ion tạo thành ion làm cho dung dịch Nguyên nhân tính dẫn chúng dẫn điện điện dung dịch axit, bazơ, muối nước Vận dụng kiến thức - Quá trình phân li dòng điện để giải thích chất nước ion gọi Do dung dịch có điện li tiểu phân mang điện tích - Những chất tan gọi ion Các ion nước phân li ion gọi phân tử axit chất điện li bazơ muối tan nước phân li - Sự điện li biểu diễn phương trình điện li Thí dụ NaCl → Na+ + ClHCl → H+ + ClNaOH → Na+ + OH- Hoạt động Thí nghiệm GV mơ tả thí nghiệm dung dịch HCl CH3COOH SGK cho HS nhận xét rút kết luận Hoạt động GV gợi ý để HS rút Dung dịch HCl dẫn điện tốt dung dịch dung dịch CH3COOH nồng độ II Phân loại chất điện li Thí nghiệm SGK - Nhận xét nồng độ HCl dẫn điện nhiều CH3COOH HÓA HỌC 11 CƠ BẢN khái niệm chất điện li mạnh Dựa vào mức độ dẫn điện dung dịch chất điện li người ta chia thành chất điện li mạnh chất điện li yếu GV nhắc lại đặc điểm cấu tạo tinh thể NaCl tinh thể ion, ion âm dương phân bố đặn - Chất điện li mạnh chất nút mạng tan nước phân tử hoà tan phân GV cho tinh thể NaCl li ion vào nước có tượng xảy ra? Quá trình điện li NaCl biểu diễn GV kết luận tác phương trình: dụng phân tử nước phân cực Các ion NaCl → Na+ + ClNa+ ion Cl- tách khỏi tinh thể vào dung dịch Hoạt động GV lấy thí dụ CH3COOH để phân tích giúp HS rút định nghĩa, đồng thời giáo viên cung cấp cho HS cách biểu - Chất điện li yếu chất diễn phương trình tan nước có điện li chất điện li yếu phần phân li ion, phần lại tồn Đặc điểm trình điện li yếu ? Chúng dạng phân tử dung dịch tuân theo nguyên lí chuyển dịch cân q trình thuận nghịch chất điện li yếu tương tự cân hoá học Chất điện li mạnh chất điện li yếu a Chất điện li mạnh - Chất điện li mạnh chất tan nước phân tử hoà tan phân li ion NaCl → Na+ + Cl- Chất điện li mạnh bao gồm Các axit mạnh HNO3, H2SO4, HClO4, HClO3, HCl, HBr, HI, HMnO4 Các bazơ mạnh NaOH, Ba(OH)2 Hầu hết muối b Chất điện li yếu - Chất điện li yếu chất tan nước có phần phân li ion, phần lại tồn dạng phân tử dung dịch HĨA HỌC 11 CƠ BẢN Thí dụ CH3COOH  CH3COO- + H+ - Chất điện li yếu gồm axit có độ mạnh trung bình yếu: CH3COOH, HCN, H2S, HClO, HNO2, H3PO4 bazơ yếu Bi(OH)3 Mg(OH)2, Một số muối thuỷ ngân Hg(CN)2, HgCl2 Củng cố - Sự điện li, chất điện li ? Thế chất điện li mạnh, điện li yếu ? Cho thí dụ viết phản ứng minh hoạ Dặn dò - Làm tập SGK SBT - Chuẩn bị nội dung ... dịch HCl dẫn điện tốt dung dịch dung dịch CH3COOH nồng độ II Phân loại chất điện li Thí nghiệm SGK - Nhận xét nồng độ HCl dẫn điện nhiều CH3COOH HÓA HỌC 11 CƠ BẢN khái niệm chất điện li mạnh... nghịch chất điện li yếu tương tự cân hoá học Chất điện li mạnh chất điện li yếu a Chất điện li mạnh - Chất điện li mạnh chất tan nước phân tử hoà tan phân li ion NaCl → Na+ + Cl- Chất điện li mạnh... dịch có điện li tiểu phân mang điện tích - Những chất tan gọi ion Các ion nước phân li ion gọi phân tử axit chất điện li bazơ muối tan nước phân li - Sự điện li biểu diễn phương trình điện li
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 1: Sự điện ly, Giáo án Hóa học 11 bài 1: Sự điện ly

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay