Tiết 13 bài 7 hoa (1) (1)

32 17 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 13:49

Học sinh cần đạt được: Về kiến thức: Hiểu được vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Về kỹ năng: Giải thích được mọi hiểu biết của con người đều bắt nguồn từ thực tiễn Nêu được ví dụ về vai trò của thực tiễn. Vận dụng được những kiến thức về nhận thức, về thực tiễn vào đời sống xã hội phù hợp với lứa tuổi. Về thái độ: Luôn coi trọng vai trò của thực tiễn đối với nhận thức và đời sống xã hội. Có ý thức tham gia các hoạt động thực tiễn, tránh lý thuyết suông. PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI Tên hồ sơ dạy học - Dạy học theo chủ đề tích hợp vào 7: “Thực tiễn vai trò thực tiễn nhận thức” (tiết 2) - Các mơn học tích hợp: Lịch sử, Sinh học, Vật lí, Cơng nghệ, Âm nhạc Mục tiêu dạy học a Kiến thức - Môn Lịch sử: Chứng minh thực tiễn sở, động lực của nhận thức - Môn Sinh học: Chứng minh thực tiễn động lực, mục đích nhận thức - Môn Công nghệ: Chứng minh thực tiễn mục đích nhận thức - Mơn Vật lí: Chứng minh thực tiễn sở nhận thức, tiêu chuẩn chân lí - Âm nhạc: Chứng minh thực tiễn động lực nhận thức b Kỹ - Năng lực vận dụng kiến thức mơn Lịch sử, Sinh học, Cơng nghệ, Vật lí, Âm nhạc để trình bày, giải thích phù hợp với nội dung học - Kỹ trình bày, phân tích hình ảnh liên quan đến nội dung học c Thái độ - Có ý thức tự giác học tập, biết tư hợp tác thành viên nhóm - Có ý thức tham gia hoạt động thực tiễn, tránh lý thuyết suông Đối tượng dạy học học Học sinh khối lớp 10 (14 lớp) Mô tả đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp đặc điểm cần thiết khác học sinh học theo học Ý nghĩa học - Liên kết kiến thức, kĩ năng, thái độ môn học với giúp cho học sinh có kiến thức tổng hợp nhiều lĩnh vực - Biết vận dụng kiến thức để giải vấn đề xảy thực tiễn - Qua thực học, giúp cho giáo viên có điều kiện tìm hiểu kiến thức nhiều môn học khác để nâng cao vốn hiểu biết cho thân vừa hướng dẫn học sinh học tập hiệu - Việc tích hợp liên mơn giảng dạy giúp học sinh hình thành tư lơgic Phân tích mối quan hệ khoa học tự nhiên khoa học xã hội Thiết bị dạy học, học liệu - Máy chiếu Projector (hình ảnh, video) - Bảng phụ, bút lơng, bút màu - Sách giáo khoa mơn có liên quan Hoạt động dạy học tiến trình dạy học GIÁO VIÊN HỌC SINH Tuần 1: Từ ngày 1/11/2016 đến 6/11/2016 Xây dựng hồ sơ dự án , báo cáo Ban Xây dựng kế hoạch làm việc làm giám hiệu tổ chun mơn việc nhóm Thơng báo cho học sinh dự án, Phân công công việc cho thành hướng dẫn học sinh chuẩn bị báo cáo viên nhóm tìm hiểu nội dung phân cơng Tìm kiếm xử lí thơng tin a Chuẩn bị nội dung sau: Nhóm 1&2: Chuẩn bị thơng in thực tiễn nhận thức để tham gia trò chơi: “Những người thơng thái” Nhóm 3: Chuẩn bị thuyết trình: tìm hiểu thực tiễn bệnh HIV.AIDS em rút nhận thức gì? Các học sinh nhóm tìm hiểu bệnh HIV.AIDS cử đại diện nhóm lên trình bày Nhóm 4: Diễn kịch b Vẽ sơ đồ tư duy: Vai trò thực tiễn nhận thức (trên giấy A0) Động viên học sinh, hướng dẫn chi tiết kế hoạch thực Tuần 2: từ ngày 7/11/2016 đến ngày 13/11/2016 Giáo viên theo dõi trình thực Tiếp tục tìm kiếm thơng tin, trao đổi, án, hướng dẫn học sinh thực thảo luận, họp nhóm, trao đổi nhiệm vụ, trao đổi để biết kết đạt khó khăn vướng mắc, khó khăn học sinh vướng mắc q trình thực dự án để giải Đánh giá nhận thức ban đầu học sinh Tuần 3: từ ngày 14/11/2016 đến ngày 20/11/2016 Hoàn thiện dự án , theo dõi trình thực Học sinh thực sản phẩm dự án học sinh, nhận xét sơ nhóm mình, họp nhóm, trao đổi, thảo sản phẩm học sinh, tiếp tục hướng luận kết đạt dẫn học sinh hồn thiện sản phẩm khó khăn, vướng mắc, hồn thiện nhóm sản phẩm Tuần 4: Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 30/11/2016 Tổ chức tiết học Cử đại diện trình bày sản phẩm học Đánh giá kết dự án, rút kinh tập nhóm Các nhóm khác nghiệm bổ sung Kiểm tra đánh giá kết học tập Đa số học sinh vận dụng kiến thức từ môn học tích hợp để trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung học Nêu vai trò thực tiễn nhận thức, từ rút học cho thân Bảng tổng hợp kết kiểm tra cũ sau tiết học SỐ LƯỢNG ĐƯỢC STT LỚP ĐẠT KIỂM TRA 10A1 5 10A2 3 10A3 5 10A4 4 10A5 4 10D1 5 10D2 10D3 vận dụng kiến thức liên môn: CHƯA GHI CHÚ ĐẠT 0 0 1 10 11 12 13 14 10D4 10D5 10D6 10D7 10D8 10D9 5 4 4 0 Các sản phẩm học sinh SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH Nhóm & 2: Tìm hiểu để tham gia trò chơi “Những người thơng thái” THỰC TIỄN NHẬN THỨC Đi phần đường, đường, không Giao thông ùn tắc, tai nạn giao phóng nhanh vượt ẩu, tuân thủ Luật Giao thông thông Tuyên truyền, giáo dục kĩ sống cho học sinh vấn đề giải xung Bạo lực học đường đột, mâu thuẫn, kĩ kiềm chế tức giận, phối hợp gia đình, nhà trường xã hội Nâng cao chất lượng dạy học, tổ chức Học sinh quay cóp kiểm học nội quy thi, kiểm tra xử lí tra trường hợp vi phạm Có lối sơng lành mạnh, tập thể dục thể Dịch bệnh hiểm nghèo thao, thường xuyên rèn luyện sức khỏe, kiểm tra sức khỏe thường kì Tun truyền vai trò môi trường sống người, nâng cao ý Ơ nhiễm mơi trường thức chấp hành Luật Bảo vệ tài nguyên môi trường, tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường sống xung quanh Học sinh không đội mũ bảo hiểm Tuyên truyền nâng cao ý thức tuân thủ Luật xe đạp điện, dàn hàng ngang Giao thông cho học sinh, phối hợp với gia đường Học sinh nói tục chửi bậy đình ban ngành chức để giảm thiểu tình trạng khơng đội mũ bảo hiểm xe đạp điện, kí cam kết nhà trường, gia đình, công an, học sinh việc chấp hành Luật Giao thơng Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, giáo dục nếp sống văn minh lịch cho học sinh, thường xuyên tổ chức hoạt động nói lời hay làm việc tốt Vẽ sơ đồ tư duy: “Vai trò thực tiễn nhận thức” Nhóm Nhóm SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH Nhóm Tìm hiểu thực tiễn bệnh HIV.AIDS em rút nhận thức gì? Vẽ sơ đồ tư duy: “Vai trò thực tiễn nhận thức” SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH Nhóm Diễn kịch Vẽ sơ đồ tư duy: “Vai trò thực tiễn nhận thức” Minh chứng cho hoạt động dạy học: VD: lĩnh vực nơng nghiệp: - Hoạt động thực tiễn góp phần tạo tiền đề vật chất cần thiết cho nhận thức phát triển Sinh học 10 Bài 30 Sự nhân lên virut tế bào chủ GV: Như thực tiễn động lực nhận thức, thúc đẩy nhận thức phát triển thực tiễn đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ phương hướng cho nhận thức phát triển, đồng thời hoạt động thực tiễn góp phần tạo tiền đề vật chất giúp nhận thức phát triển Để hiểu rõ nội dung thực tiễn động lực nhận thức, giáo viên giao cho học sinh nhóm 1, nhóm nhà chuẩn bị để tham gia trò chơi: “Những người thơng thái” Hai nhóm 1, chuẩn bị trước ví dụ thực tiễn nhận thức Mỗi đội cử học sinh đứng lên nêu ví dụ thực tiễn, đội lại nêu nhận thức thực tiễn ngược lại thời gian hai phút Sau hai phút, dẫn dắt GV, nhóm đưa nhiều ví dụ mà nhóm khơng trả lời giành phần thắng Nhóm thuyết trình: tìm hiểu thực tiễn bệnh HIV.AIDS em rút nhận thức gì? - HS hai nhóm đưa ví dụ thực tiễn để nhóm đưa nhận thức Đại diện trình bày nhóm Hoạt động 3: Nêu giải vấn đề, phiếu học tập Thực tiễn mục đích nhận thức GV: Cho học sinh xem video “Lúa ma thích ứng với vùng đất ngập mặn” đặt câu hỏi: Sinh học 12 Chương 4: Ứng dụng di truyền Bài Tạo giống nhờ công nghệ gen Hỏi: Các tri thức khoa học gen lúa không Hs trả lời: khơng có vận dụng vào thực tiễn có giá trị khơng? Vì sao? GV: Khơng có giá trị, nghiên cứu gen lúa ma mà ko giá trị, vận dụng vào thực tiễn lúa ma lúa mọc lúa mọc hoang hoang mùa nước Hs trả lời: vận dụng Hỏi: phải làm để tri thức khoa học có giá trị? vào thực tiễn c Thực tiễn mục đích nhận thức Cơng nghệ 11 Bài 36 Động đốt dành cho máy nông nghiệp Công nghệ 12 Bài Vai trò triển vọng phát triển ngành kĩ thuật điện tử sản xuất đời sống GV: Các tri thức khoa học có giá trị vận dụng vào thực tiễn Khi nhà khoa học nghiên cứu gen lúa ma lai với giống lúa khác tạo nên giống lúa thích ứng với mơi trường, thích ứng với vùng đất ngập mặn cho suất cao(so sánh hai hình ảnh trên) Vận dụng vào việc học học sinh: tri thức mà có học tập phải vận dụng vào thực tiễn có giá trị Hỏi: Mục đích cuối nhận thức gì? Hs trả lời: cải tạo tự nhiên, đáp ứng nhu cầu GV: Mục đích cuối nhận thức nhằm cải tạo thực mà thực tiễn đặt khách quan, đáp ứng nhu cầu mà thực tiễn đặt Kết thúc phần vai trò video hình ảnh máy nơng nghiệp, cơng nghiệp: người ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất nhằm cải tạo thức khách quan, đáp ứng nhu cầu người - Các tri thức khoa học có giá trị vận dụng vào thực tiễn - Mục đích cuối nhận thức nhằm cải tạo thực khách quan, đáp ứng nhu cầu mà thực tiễn đặt Hoạt động 4: Đóng vai, liên hệ Thực tiễn tiêu chuẩn chân lí Để chuẩn bị cho học hơm nay, bạn nhóm chuẩn bị kịch ngắn để gửi tới thầy em Xin mời nhóm Học sinh đóng vai d Thực tiễn tiêu chuẩn - HS trả lời: quan điểm chân lí: hai bạn ko Muốn biết quan điểm hai bạn hay sai ta phải kiểm tra thực tiễn Vật lí 10 Bài Sự rơi tự Hỏi: Theo bạn, quan điểm bạn A hay sai? Muốn biết quan điểm bạn A hay sai cần phải làm gì? GV: Thực tiễn chứng minh người mà bạn vừa kể không theo học chương trình đào tạo quy niềm đam mê, ham học, ý chí nỗ lực ko mệt mỏi thân giúp họ vươn lên tỏa sáng Vậy muốn biết nhận thức đắn hay sai lầm ta phải kiểm nghiệm thực tiễn -> vai trò 4: Thực tiễn tiêu chuẩn chân lí Hỏi: Để chứng minh quan điểm đúng, Ga-li-lê làm gì? - HS trả lời: làm thí nghiệm thả hai vật nặng nhẹ khác từ tòa tháp cao GV: Ga li lê mời nhiều người đến theo dõi ơng làm thí nghiệm thả hai vật nặng nhẹ khác từ tòa tháp cao, trải qua nhiều lần làm thí nghiệm, ơng chứng minh quan điểm phát định luật sức cản khơng khí - GVKL: Q trình nhận thức khơng ngừng đem lại cho người hiểu biết giới xung quanh thân Tuy nhiên, nhận thức diễn người, hệ cụ thể với điều kiện chủ quan, khách quan khác nên nhận thức người vật tượng đắn sai lầm.Thực tiễn giúp đánh giá tính đắn hay sai - Kết nhận thức phải thông qua thực tiễn kiểm nghiệm xác định tính đắn hay sai lầm Việc vận tri thức vào thực tiễn, có tác dụng bổ sung, hồn thiện nhận thức chưa đầy đủ lầm tri thức Những tri thức phù hợp với vật, tượng mà phản ánh thực tiễn kiểm nghiệm gọi chân lý Như thực tiễn tiêu chuẩn chân lý Hỏi: Việc vận dụng tri thức vào thực tiễn có tác dụng nhận thức? GV: Để đánh giá tính đắn hay sai lầm nhận thức, người kiểm nghiệm chúng thực tiễn Đối với nhận thức đúng, người hoàn thiện nâng cao, nhận thức sai sửa sai, bổ khuyết Nhờ trình mà nhận thức người ngày phát triển hồn thiện Vì vậy, việc vận dụng tri thức vào thực tiễn có tác dụng bổ sung, hoàn thiện nhận thức (sử HS trả lời: bổ sung dụng sơ đồ để học sinh rõ hơn) hoàn thiện nhận thức chưa đầy đủ Hoạt động 5: Kết luận + học Hỏi: Em cho biết thực tiễn có vai trò nhận thức? HS trả lời: thực tiễn sở, động lực, mục đích nhận thức tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý - GVKL: Thực tiễn sở, động lực mục đích nhận thức tiêu chuẩn chân lý Hỏi: Sau tìm hiểu vai trò thực tiễn nhận thức, em HS trả lời: rút học cho thân? Kết luận: Thực tiễn sở, động lực mục đích nhận thức tiêu chuẩn chân lý Bài học : - Trong học tập sống cần coi trọng thực tiễn - Tránh lý luận suông “học phải đôi với hành” - Thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, giải đắn vấn đề thực tiễn đặt Củng cố, luyện tập nhận xét tiết học(2’): thi xem tổ vẽ sơ đồ tư duy: Vai trò thực tiễn nhận thức đẹp xác (chuẩn bị nhà) Hoạt động nối tiếp (1’) - GV yêu cầu HS nhà trả lời câu hỏi làm tập 1,2,3,4,5 SGK, trang 44 - GV yêu cầu học sinh nhà vận đụng tri thức học vào sống NỘI DUNG CHUẨN BỊ CHO BÀI MỚI (Giáo viên dặn dò học sinh chuẩn bị sau kết thúc tiết 7) TIẾT 14 - Bài THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC (Tiết 2) Thực tiễn sở nhận thức: a Dựa vào đâu người dân cổ đại phương Đơng sáng tạo lịch, tốn học, thiên văn học, ngôn ngữ, chữ viết? Nhận thức người bắt nguồn từ đâu? b Khi nhìn thấy táo rơi, Niu Tơn phát minh định luật ? c Nhìn thấy chuồn chuồn bay, cha ông ta rút kinh nghiệm dự báo thời tiết? Tại sao? d Khi tiếp xúc, tác động vào vật tượng, người phát điều gì? 2.Thực tiễn động lực nhận thức: a Em cho biết thực tiễn xã hội Việt Nam cai trị thực dân Pháp? b.Thực tiễn có u cầu với nhận thức nhân dân ta? Thực tiễn mục đích nhận thức: a.Các nhà khoa học nghiên cứu gen lúa Nếu tri thức khoa học gen lúa không vận dụng vào thực tiễn có giá trị khơng? Vì sao? b Chúng ta phải làm để tri thức khoa học gen lúa có giá trị thực tiễn? c Các tri thức khoa học khơng vận dụng vào thực tiễn có giá trị khơng? d Mục đích cuối nhận thức gì? Thực tiễn tiêu chuẩn chân lí: a Đọc tư liệu tham khảo (SGK 43) cho biết: để chứng minh quan điểm đúng, Ga- li-lê làm gì? b Để kiểm tra xem tri thức người chân lý hay sai lầm cần phải làm gì? c Việc vận dụng tri thức vào thực tiễn có tác dụng nhận thức Vẽ sơ đồ tư duy: Vai trò thực tiễn nhận thức PHIẾU LÀM VIỆC NHÓM (Dành cho làm việc lớp) I PHẦN LÀM VIỆC CÁ NHÂN Câu hỏi: Tại nói thực tiễn sở nhận thức? Lấy ví dụ chứng minh Trả lời: - Mọi hiểu biết người bắt nguồn từ thực tiễn - Nhờ tiếp xúc, tác động vào thực tiễn người phát thuộc tính, hiểu chất, quy luật vật, tượng - Thông qua hoạt động thực tiễn, giác quan người ngày hoàn thiện, khả nhận thức ngày sâu sắc, đầy đủ vật tượng * Ví dụ: - Tri thức thiên văn, tốn học, trồng trọt hình thành từ việc quan sát thời tiết, tính tốn chu kì vận động Mặt Trời, tuần trăng, đo đặc ruộng đất - Chế tạo sử dụng công cụ lao động -> bàn tay khéo léo, tư phát triển II PHẦN LÀM VIỆC CHUNG CỦA CẢ NHĨM Chuẩn bị thơng in thực tiễn nhận thức để tham gia trò chơi: “Những người thơng thái” Hai nhóm 1, chuẩn bị trước ví dụ thực tiễn nhận thức Mỗi đội cử học sinh đứng lên nêu ví dụ thực tiễn, đội lại nêu nhận thức thực tiễn ngược lại thời gian hai phút Sau hai phút nhóm đưa nhiều ví dụ mà nhóm khơng trả lời giành phần thắng Giới thiệu sơ đồ tư duy: Vai trò thực tiễn nhận thức giấy A0 PHIẾU LÀM VIỆC NHÓM (Dành cho làm việc lớp) I PHẦN LÀM VIỆC CÁ NHÂN Câu hỏi: Tại nói thực tiễn động lực nhận thức? Lấy ví dụ chứng minh Trả lời: - Thực tiễn đặt yêu cầu, nhiệm vụ phương hướng cho nhận thức phát triển - Hoạt động thực tiễn góp phần tạo tiền đề vật chất cần thiết cho nhận thức phát triển * Ví dụ: - Chưa có thuốc chữa vết thương mãn tính mưng mủ -> Bác sĩ Wat- man tìm Strép-tơ-mi-xin -Con người chế tạo tàu vũ trụ -> giúp nhận thức người vũ trụ ngày sâu sắc II PHẦN LÀM VIỆC CHUNG CỦA CẢ NHĨM Chuẩn bị thơng in thực tiễn nhận thức để tham gia trò chơi: “Những người thơng thái” Hai nhóm 1, chuẩn bị trước ví dụ thực tiễn nhận thức Mỗi đội cử học sinh đứng lên nêu ví dụ thực tiễn, đội lại nêu nhận thức thực tiễn ngược lại thời gian hai phút Sau hai phút nhóm đưa nhiều ví dụ mà nhóm khơng trả lời giành phần thắng THỰC TIỄN NHẬN THỨC Giới thiệu sơ đồ tư duy: Vai trò thực tiễn nhận thức giấy A0 PHIẾU LÀM VIỆC NHÓM (Dành cho làm việc lớp) I PHẦN LÀM VIỆC CÁ NHÂN Câu hỏi: Tại nói thực tiễn mục đích nhận thức? Lấy ví dụ chứng minh Trả lời: - Các tri thức khoa học có giá trị vận dụng vào thực tiễn - Mục đích cuối nhận thức nhằm cải tạo thực khách quan, đáp ứng nhu cầu mà thực tiễn đặt * Ví dụ: - Các nhà khoa học nghiên cứu tạo giống lợn có thịt nạc nhiều so với trước kia, gà nhiều thịt thịt bở gọi gà công nghiệp - Các nhà khoa học nghiên cứu chế tạo máy móc thay sức lao động người II PHẦN LÀM VIỆC CHUNG CỦA CẢ NHÓM Chuẩn bị thuyết trình: tìm hiểu thực tiễn bệnh HIV.AIDS em rút nhận thức gì? Các học sinh nhóm tìm hiểu bệnh HIV.AIDS cử đại diện nhóm lên trình bày Giới thiệu sơ đồ tư duy: Vai trò thực tiễn nhận thức giấy A0 PHIẾU LÀM VIỆC NHÓM (Dành cho làm việc lớp) I PHẦN LÀM VIỆC CÁ NHÂN Câu hỏi: Tại nói thực tiễn tiêu chuẩn chân lí? Lấy ví dụ chứng minh Trả lời: - Kết nhận thức phải thông qua thực tiễn kiểm nghiệm xác định tính đắn hay sai lầm - Việc vận tri thức vào thực tiễn, có tác dụng bổ sung, hồn thiện nhận thức chưa đầy đủ * Ví dụ: - Nhà bác học Ga-li-lê phát biểu: Trái Đất quay quanh Mặt Trời tự quay quanh trục - Qua nhiều năm bơn ba tìm đường cứu nước đạo cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, Bác Hồ chứng minh chân lí: “Khơng có q độc lập, tự do” II PHẦN LÀM VIỆC CHUNG CỦA CẢ NHĨM Đóng vai tình sau: Kịch phần 4: Thực tiễn tiêu chuẩn chân lý Trong lớp, hai bạn A B tranh luận với A: Cậu làm đấy? chiều có làm ko chơi với bọn tớ B: tớ ko đâu Chiều tớ phải làm tập mai kiểm tra tiết A: Ơi giời, cậu học làm gì? Như tớ này, tớ chả học làm cả, nhiều người có cần học đâu mà trở thành ông bà B: Cậu nhầm rồi, người cần phải học thành cơng được, ko phải họ không học đâu A: Vậy cậu không đọc sách báo Để tớ kể cho cậu thấy nhiều người chả cần học mà thành đạt Cậu có biết anh nơng dân có biệt danh Hai Lúa Tây Ninh ko? Anh chả học hành mà chế tạo máy bay máy nông nghiệp Đấy Việt Nam, giới lại nhiều Bill Gate kìa, có học đại học đâu mà trở thành tỷ phú giàu nhất, nhì giới Còn có nhiều nhà khoa học cơ, chả học đại học mà trở nên tiếng Michael Faraday, Soichiro Honda , Mark Twain, Hai anh em nhà Wright, Steven Paul Jobs, Mark Zuckerberg, Henry Ford toàn người tiếng thơi Tóm lại, chả cần học đâu, giàu nghèo có số cả, chơi đã, học nhiều cho đầu to mắt cận Câu hỏi: Theo bạn, quan điểm bạn A hay sai? Muốn biết quan điểm bạn A hay sai cần phải làm gì? Kết thúc câu hỏi bạn chào chỗ Giới thiệu sơ đồ tư duy: Vai trò thực tiễn nhận thức giấy A0 ... vào sống NỘI DUNG CHUẨN BỊ CHO BÀI MỚI (Giáo viên dặn dò học sinh chuẩn bị sau kết thúc tiết 7) TIẾT 14 - Bài THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC (Tiết 2) Thực tiễn sở nhận thức:... https://vi.wikipedia.org Sách giáo khoa môn GDCD 10 Sách giáo khoa môn Vật lí 10, Sách giáo khoa mơn Cơng nghệ 11,12 Sách giáo khoa môn Sinh học 10,12 Sách giáo khoa môn Lịch sử 10,12 Tham khảo giáo... lúa ma lúa mọc lúa mọc hoang hoang mùa nước Hs trả lời: vận dụng Hỏi: phải làm để tri thức khoa học có giá trị? vào thực tiễn c Thực tiễn mục đích nhận thức Công nghệ 11 Bài 36 Động đốt dành cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 13 bài 7 hoa (1) (1), Tiết 13 bài 7 hoa (1) (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay