TINH HUONG VE SO HUU TRI TUE

38 15 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 13:40

bài hội thảo, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Căn cứ Quyết định số 682005QĐTTg ngày 04042005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của DN; Căn cứ Quyết định số 362006QĐTTg ngày 822006 của Thủ tướng Chính phủ vv ban hành Qui chế quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của DN; Căn cứ Quyết định số 112006QĐBKHCN ngày 162006 vv ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của DN; Căn cứ Thông tư liên tịch số 102TTTLBTCBKHCN ngày 31102006 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình; Căn cứ Quyết định số 567QĐBKHCN ngày 0942009 của Bộ Khoa học và Công nghệ vv phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của DN để tuyển chọn thực hiện trong năm 2010. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020; TRƢỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN CHÍ THANH NGUYỄN THỊ THÚY Đề tài: NÂNG CAO NHẬN THỨC TUYÊN TRUYỀN VÀ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ SỞ HỬU TRÍ TUỆ TRÊN ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THỪA THIÊN HUẾ TIỂU LUẬN CUỐI KHĨA LỚP: QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CHƢƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN II NĂM 2010 HUẾ, 9/2010 MỤC LỤC Trang I LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích đề tài phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu NỘI DUNG Mơ tả tình 1.1 Tình 1.2 Nguyên nhân 1.3 Tác động Xử lý tình 2.1 Các giải pháp xử lý 2.2 Đề xuất giải pháp 2.3 Kiến nghị KẾT LUẬN PHẦN I Lý chọn đề tài 1.1 Căn pháp lý - Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; - Căn Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg ngày 04/04/2005 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ DN; - Căn Quyết định số 36/2006/QĐ-TTg ngày 8/2/2006 Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Qui chế quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ DN; - Căn Quyết định số 11/2006/QĐ-BKHCN ngày 1/6/2006 v/v ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ DN; - Căn Thơng tư liên tịch số 102/TTTL/BTC-BKHCN ngày 31/10/2006 Bộ Khoa học Cơng nghệ Bộ Tài hướng dẫn quản lý tài chương trình; - Căn Quyết định số 567/QĐ-BKHCN ngày 09/4/2009 Bộ Khoa học Công nghệ v/v phê duyệt Danh mục dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ DN để tuyển chọn thực năm 2010 - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020; 1.2 Căn thực tiễn Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày đóng vai trò quan trọng lĩnh vực đời sống kinh tế: Từ kinh tế - thương mại đến văn hóa - nghệ thuật Các vấn đề SHTT phát sinh giờ, ngày, phong phú đa dạng nơi, lĩnh vực: từ vấn đề quyền tác phẩm âm nhạc hãng hàng không sử dụng chuyến bay đến việc sản phẩm nhái bày bán siêu thị, từ việc đặt tên DN (DN) việc áp dụng giải pháp kỹ thuật có khả bảo hộ sáng chế Chính vậy, Đảng Nhà nước ta ln quan tâm ban hành chủ trương, sách nhằm khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, nâng cao khả cạnh tranh DN Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế thơng qua Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ DN nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật SHTT; triển khai thiết thực biện pháp hỗ trợ DN xây dựng phát triển tài sản trí tuệ DN Tuy nhiên, với DN Việt Nam SHTT đa phần lạ Chính việc chưa nhận thức tầm quan trọng tài sản trí tuệ DN q trình phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế nên nhiều sản phẩm DN nước bị thị trường không bảo vệ tài sản trí tuệ như: kiểu dáng võng xếp Duy Lợi bị tranh chấp thị trường Nhật Bản; nhãn hiệu Vinataba bị công ty Sumatra đăng ký chiếm đoạt nhiều nước khu vực (đã lấy lại Campuchia); nhãn hiệu cà phê Trung Nguyên bị đánh cắp Mỹ; nhãn hiệu “Petrol-Việt Nam” bị đăng ký chiếm đoạt Mỹ Trong đó, người dân, người tiêu dùng Việt Nam có trình độ nhận thức SHTT thấp, họ chấp nhận sống chung, chí tiếp tay cho nạn hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng hàng xâm phạm quyền SHTT Đây xem vấn đề thách thức lớn quan quản lý, quan thực thi quyền SHTT trực tiếp DN bị xâm phạm quyền SHTT Trong đó, đối tượng bảo hộ truyền thống nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp khó hiểu phức tạp người tiêu dùng DN Thời gian qua, Việt Nam tham gia nhiều hiệp định, thỏa ước công ước SHTT tình trạng xâm phạm quyền SHTT xảy mức báo động tất lĩnh vực, từ sản phẩm có giá trị thấp kẹo, bánh đến sản phẩm có giá trị cao xe máy Theo số liệu Cục Sở hữu trí tuệ số vụ vi phạm sở hữu trí tuệ có xu hướng gia tăng, năm 1998 có 2.000 vụ đến năm 2004 5.977 vụ, năm 2008 2.766 vụ (xử lý 2.575 vụ), với tổng số tiền xử phạt gần 7,9 tỷ đồng Qua cho thấy, số vụ xâm phạm có giảm, tính chất, mức độ xâm phạm ngày cao, tinh vi xuất ngày nhiều vụ liên quan đến sáng chế, giải pháp hữu ích Điều đáng nói loại hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ nhiều người mua bán, chí có người mua hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ Hiện tượng hàng giả, hàng nhái, diễn biến ngày phức tạp, khiến cho nhu cầu bảo đảm thực thi trở nên căng thẳng Mặc dù quan nhà nước có thẩm quyền có nhiều nỗ lực ngăn chặn tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt vi phạm quyền phổ biến Việt Nam nước hàng đầu có hành vi xâm phạm quyền phần mềm khu vực châu Á-Thái Bình Dương 1.3 Thừa Thiên Huế với nhận thức cộng đồng SHTT Thừa Thiên Huế tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, phía bắc giáp tỉnh Quảng Trị, phía nam giáp thành phố Đà Nẵng, phía tây giáp nước CHDCND Lào, phía đơng giới hạn Biển Đơng Diện tích tự nhiên 5.053,99 km2, dân số trung bình năm 2007 1.137.962 người, chiếm 1,5% diện tích 1,5% dân số so với nước Về tổ chức hành chính, Thừa Thiên Huế có huyện thành phố Huế với 152 xã, phường, thị trấn Trong có 301 thôn thuộc 45 xã miền núi, phân bố hai huyện vùng cao A Lưới, Nam Đông phần huyện Phú Lộc, Hương Trà, Hương Thủy, Phong Điền với dân số 10 vạn người Thừa Thiên Huế nằm trục giao thông quan trọng xuyên BắcNam, trục hành lang Đông-Tây nối Thái Lan - Lào - Việt Nam Thừa Thiên Huế vào vị trí trung độ nước, nằm thành phố Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh hai trung tâm lớn hai vùng kinh tế phát triển nước ta, nơi giao thoa điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội hai miền Nam - Bắc Thừa Thiên Huế trung tâm văn hoá, du lịch, trung tâm giáo dục đào tạo, y tế lớn nước cực phát triển kinh tế quan trọng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Với gần 2.500 Doanh nghiệp (DN), phần lớn DN có nhiều kinh nghiệm điều hành quản lý, song gặp nhiều khó khăn, mức độ phát triển DN chưa tương xứng với tiềm mạnh tỉnh, sản phẩm chủ lực DN Thừa Thiên Huế hạn chế Nguyên nhân vấn đề trên, trước tiên hầu hết DN có khởi nguồn từ DN nhỏ sản xuất truyền thống, nên phần lớn thiết bị công nghệ bộc lộ nhiều bất cập, chí lạc hậu so với DN địa phương khác Tp HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, suất chất lượng sản phẩm thấp, giá thành lại cao nên chưa đủ sức cạnh tranh thị trường nội địa, khu vực quốc tế Đặc biệt vấn đề SHTT, DN nhận thức nhiều hạn chế, nên việc xác lập, bảo hộ khai thác quyền SHTT chưa DN quan tâm mức Đến hết năm 2008 tồn tỉnh có 400 đơn đăng ký bảo hộ SHCN nộp có gần 300 văn bảo hộ cấp Thừa Thiên Huế trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn miền Trung Đại học Huế với trường Đại học thành viên (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học, Đại học Y-Dược, Đại học Nông lâm, Đại học Nghệ thuật , Đại học Kinh tế , Đại học Ngoại ngữ), với Trường Đại học Dân lập Phú Xuân hệ thống trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho 40 tỉnh thành nước, chủ yếu tỉnh miền Trung Tây Nguyên Đại học Huế có 1.800 cán nghiên cứu giảng dạy, với 80 GS, PGS, 288 tiến sĩ, 635 thạc sĩ, 518 giảng viên cao cấp giảng viên chính, 50 nhà giáo ưu tú nhà giáo nhân dân thầy thuốc ưu tú; có gần 20.000 sinh viên hệ quy, 20.000 sinh viên hệ khơng quy hàng chục ngàn sinh viên học theo hình thức đào tạo từ xa, hàng năm có 3.000 - 4.000 sinh viên hệ quy tốt nghiệp Là đại học đa ngành, có phương thức đào tạo đa dạng, nhằm đào tạo cán khoa học quản lý có trình độ cao, có hệ thống ngành nghề phong phú, động mang đặc trưng khu vực, địa phương Đại học Huế trung tâm nghiên cứu khoa học với đề tài, chương trình nghiên cứu lớn, tập trung, có khả tập hợp nhà khoa học nhiều nơi, có khả giao lưu hợp tác với bên ngồi nhằm giải yêu cầu trước mắt lâu dài đất nước khu vực Đại học Huế trọng gắn kết chặt chẽ nghiên cứu khoa học với chuyển giao công nghệ, nghiên cứu với triển khai ứng dụng nhằm đáp ứng tốt cho nghiệp cơng nghiệp hố, đại hóa đất nước Với đội ngũ nhà trí thức hùng hậu tập trung phần lớn Đại học Huế, hàng năm nhà khoa học thuộc Đại học Huế thực 100 đề tài dự án KHCN cấp với tổng vốn đầu tư cho KHCN 10 tỷ đồng, đồng thời thực 70 đề tài dự án hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực khác Nhưng năm qua, việc quan tâm đến lĩnh vực SHTT đại đa số nhà nghiên cứu, tầng lớp sinh viên nhiều hạn chế, giải pháp đăng ký bảo hộ q khiêm tốn (tính đến 12/2008, Thừa Thiên Huế có giải pháp nộp đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích, số có giải pháp cấp độc quyền); việc khai thác, áp dụng sáng chế vào thực tiễn chưa quan tâm Do vậy, việc cung cấp kiến thức SHTT cho đội ngũ cán bộ, giảng viên sinh viên trường đại học Thừa Thiên Huế nhằm nâng cao nhận thức SHTT phục vụ học tập, nghiên cứu góp phần thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương nói riêng miền Trung việc làm cấp thiết Cùng với việc nhận thức chưa đầy đủ việc xác lập khai thác quyền SHTT tình trạng xâm phạm quyền SHTT DN Việt Nam nói chung Thừa Thiên Huế nói riêng xảy Nguyên nhân tình trạng xâm phạm quyền xuất phát từ vấn đề nhận thức cộng đồng vấn đề bảo hộ quyền SHTT ý thức tơn trọng pháp luật SHTT Trong đó, quan quản lý nhà nước đa phần cán chuyên trách SHTT, chủ yếu kiêm nhiệm trình độ nhận thức, hiểu biết chun mơn SHTT bị hạn chế Chính thế, phát sinh vấn đề tranh chấp SHTT gặp lúng túng, bỡ ngỡ việc giải Bên cạnh đó, nhận thức hiểu biết tầng lớp xã hội từ doanh nhân, người lao động đến người tiêu dùng, người dân lĩnh vực SHTT hạn chế Ý thức tôn trọng quyền SHTT nhân dân, kể người am hiểu pháp luật chưa cao, họ sẵn sàng tiêu thụ hàng hóa chất lượng, hàng nhái, hàng giả mạo SHTT 1.4 Sự cần thiết phải tuyên truyền, phổ biến kiến thức SHTT cho cộng đồng Từ vấn đề nêu trên, việc tuyên truyền phổ biến kiến thức SHTT cho cộng đồng Thừa Thiên Huế cần thiết nhu cầu cấp bách giúp người tiêu dùng, DN nhà khoa học có nhận thức vai trò tầm quan trọng quyền SHTT, tuân thủ pháp luật SHTT, đồng thời biết tự bảo vệ mình, tránh tình trạng xâm phạm quyền SHTT, biết khai thác lợi ích to lớn quyền SHTT hoạt động sản xuất kinh doanh nghiên cứu triển khai Trong thời gian qua, khn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ DN, Chương trình “Chắp cánh thương hiệu” phát sóng Đài Truyền hình Trung ương (VTV3) góp phần đưa kiến thức pháp luật SHTT vào sống Vai trò hiệu phương pháp tuyên truyền pháp luật hình thức chuyển tải thành tình "Chắp cánh thương hiệu" cho thấy phương pháp tuyên truyền pháp luật có nhiều ưu điểm mạnh cần phát huy không ngừng đẩy mạnh quy mơ chất lượng “Ngồi quảng bá cho thương hiệu, "Chắp cánh thương hiệu” khéo léo phổ biến việc xác lập thực thi Luật SHTT đến khán giả thông qua tiểu phẩm hài vui nhộn phần thi thứ (Đoán tình huống) Thương hiệu Luật SHTT vấn đề cấp bách thời kỳ hội nhập, phận người tiêu dùng số DN không nắm rõ am hiểu sâu sắc vấn đề Bởi vậy, điểm hấp dẫn bật gameshow “Chắp cánh thương hiệu” nằm chỗ nội dung quảng bá cho thương hiệu mà phổ biến kiến thức Luật SHTT hình thức gameshow nhẹ nhàng, hấp dẫn (Trích - Báo An ninh thủ đơ) Để phát huy thành cơng mà chương trình “Chắp cánh thương hiệu” đạt qua việc tuyên truyền pháp luật SHTT sóng truyền hình Quyết định số 587/QĐ-BKHCN ngày 9/4/2009 Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ việc phê duyệt Danh mục dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản SHTT DN để tuyển chọn thực năm 2010, chọn đề tài “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức sở hữu trí tuệ Đài Phát Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế” Mục đích đề tài Nội dung đề tài xây dựng phát sóng chương trình “Sở hữu trí tuệ sống” Đài Phát Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tăng cường nhận thức cộng đồng lĩnh vực sở hữu trí tuệ, để giúp doanh nghiệp hạn chế thiệt hại hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thơng qua việc nêu phân tích tình chuyển tải nội dung phóng sự/tọa đàm giái đáp pháp luật; chương trình góp phần nâng cao vai trò quản lý nhà nước quan chuyên môn, quan thực thi lĩnh vực sở hữu trí tuệ để tăng cường khả thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ Qua việc phát sóng, chương trình giúp phổ cập, nâng cao hiểu biết tầng lớp xã hội từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng, nhà khoa học khía cạnh pháp luật sở hữu trí tuệ 2.1 Mục tiêu chung Nhận thức người dân, DN nhà khoa học SHTT nâng cao bước sở khai thác phát triển kết chương trình "Chấp cánh thương hiệu" 2.2 Mục tiêu cụ thể - Tuyên truyền cách có hệ thống dễ hiểu thông tin SHTT nhằm nâng cao nhận thức doanh nghiệp, người tiêu dùng, nhà khoa học, nhà quản lý cộng đồng sở hữu trí tuệ hướng đến mục tiêu am hiểu, chấp hành thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ - Hỗ trợ phát triển giá trị tài sản trí tuệ DN thơng qua hình thức quảng bá phương tiện truyền thông đại chúng - Tạo thêm sân chơi tương tác truyền hình dành cho khán giả thơng qua việc khai thác phát triển chương trình „Chắp cánh Thương hiệu” - Chương trình nhằm đánh giá khả nhân rộng chương trình Chắp cánh thương hiệu khả nhân rộng chương trình Phạm vi nghiên cứu Trong đề tài nghiên cứu này, đề cập đến việc tuyên truyền phổ biến kiến thức SHTT đài phát truyền hình TT.Huế với mục đích nâng cao nhận thức bảo vệ quyền , lợi ích SHTT cho người tiêu dùng nhà Doanh nghiệp nước Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp truyền thơng, phân tích, tổng hợp kết hợp phương pháp chuyên gia, thống kê- so sánh NỘI DUNG Mơ tả tình 1.1 Tình Nhằm thực mục tiêu nêu trên, phát sóng chương trình “Sở hữu trí tuệ sống” Đài Phát Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế” Chương trình “Sở hữu trí tuệ sống” chương trình truyền hình thể dạng tin SHTT, phóng sự/tọa đàm, gameshow ngắn giải đáp pháp luật Chương trình nơi để doanh nghiệp, nhà khoa học, người tiêu dùng có nhìn khái quát, tổng thể hầu hết vấn đề sở hữu trí tuệ Thơng qua chương trình, người nắm bắt nhanh tồn diện vấn đề sở hữu trí tuệ nơi để doanh nghiệp, nhà khoa học người tiêu dùng thể hiện, kiểm tra lại kiến thức hiểu biết sản phẩm quyền lợi đáng pháp luật bảo vệ Đồng thời, chương trình cầu nối doanh nghiệp, nhà khoa học với quan xác lập quyền quan thực thi việc tư vấn, giải đáp thắc mắc thực tiễn áp dụng thi hành quy định pháp luật SHTT Chương trình Sở hữu trí tuệ sống gồm nội dung sau: - Giới thiệu - Bản tin Sở hữu trí tuệ; - Thừa Thiên Huế - hội nhập phát triển (Phóng sự/ Tọa đàm); - Dành cho khan giả (Tương tác truyền hình thơng qua tình huống); - Hộp thư truyền hình Chương trình “Sở hữu trí tuệ sống” phát sóng thức tuần lần (phát lại lần) Năm 2010, chương trình bắt đầu phát sóng vào tháng 2/2010 Tổng cộng năm 2010 chương trình có 24 lần phát phát lại 24 lần Thời gian thực 20-30 phút/lần phát sóng, cố định ngày tháng Lịch phát sóng ổn định, đặn nhằm tạo thói quen cho người xem truyền hình, đồng thời đảm bảo chất lượng, hình ảnh phát sóng 10 trình Sở Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế Phối hợp tham gia duyệt nội dung, kịch bản, giải đáp pháp luật - Nội dung thơng tin cung cấp phải xác Đơn vị chủ trì: - Phối hợp lựa chọn/biên soạn kịch phim, tiểu phẩm hài để quảng bá hình ảnh DN, tình xâm phạm không xâm phạm SHTT, hướng dẫn cách thức đăng ký, xác lập quyền bảo vệ SHTT - Các tình đưa phải đảm bảo tính chặt chẽ, logic luật, đáp án phải đảm bảo tính xác (Trung tâm Thơng tin Khoa học Cơng nghệ TT Huế) Thực suốt thời gian - Các tình đảm bảo tính chặt chẽ, Cung cấp thông tin liên logic luật, đáp án phải đảm bảo tính thực chương quan đến cơng tác quản xác, pháp luật trình lý SHTT địa bàn - Các nội dung giải đáp pháp luật phải rõ tỉnh ràng có Phối hợp tổ chức giải đáp pháp luật - Các phim quảng bá DN phải thể rõ mạnh, ưu vượt trội DN, sản phẩm DN so với ngành, phải làm bật phương châm, định hướng phát triển thương hiệu DN Thực từ bắt đầu xây dựng dự án kết thực dự án (từ tháng 5/200912/2010) - Phối hợp tham gia duyệt nội dung, kịch - Nội dung thơng tin Chương trình gửi lên trang Web Sở Khoa học Công nghệ TT Huế thông - Cung cấp thông tin liên qua giao diện đẹp 31 quan đến công tác quản lý SHCN địa bàn tỉnh - Nội dung chương trình cập nhật thường xuyên website Sở KHCN TT Huế - Thiết kế phần mềm tạo logo, thiết kế giao diện Chương trình để gửi cập nhật thông tin lên website Sở KHCN TT Huế 32 Yêu cầu sản phẩm, kết dự án Bảng 4: Yêu cầu kết qủa, sản phẩm dự án STT Kết quả, sản phẩm tiêu chí đánh giá chủ yếu Kịch phim tình xây dựng mới, 18 phóng sự, tọa đàm Băng Master chương trình Đơn vị Mức phải đạt Kịch Kịch chi tiết, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến việc thực thi Luật SHTT; Có tính hài hước, sâu sắc - Băng quay làm hậu kỳ kỹ, đạt tiêu chuẩn theo Format chương trình - Băng có độ dài chuẩn với kịch chi tiết khoảng 2,5 phút Băng Ghi - Băng hồn thiện, sẵn sàng để phát sóng Các sản phẩm truyền thông Sản phẩm Đạt tiêu chuẩn theo mẫu thiết kế chương trình (băng đĩa ghi lại phát sóng chương trình) Thơng tin Chương trình cập nhật Website Sở KHCN TT Huế Thơng tin Chương trình cập nhật thường xuyên Hệ thống điện thoại trực tuyến dành cho khán giả xem truyền hình - Hệ thống điện thoại nóng tin nhắn độc lập, chuyên nghiệp, nhanh chóng, xác, dễ chơi Các báo cáo văn - Nội dung đầy đủ, chi tiết, ngăn gọn trình thực 33 đĩa CD án 34 Kinh phí thực dự án nguồn phân theo khoản chi Tổng: 610,000 triệu đồng Ngân sách Trung ương: 410,000 triệu đồng Ngân sách địa phương 200,290 triệu đồng (Chi tiết kinh phí xem phụ lục kèm theo) 10 Đối tƣợng tham gia/hƣởng lợi/sử dụng kết dự án 10.1 DN - Đây diễn đàn cho DN tạo dựng, quảng bá phát triển thương hiệu cách độc đáo, với khán giả xem truyền hình; - Được hỗ trợ, hướng dẫn qui trình đăng ký, bảo hộ SHTT; - Bảo vệ định vị thương hiệu tâm trí người tiêu dùng cách bền vững, đáp ứng lợi ích lâu dài DN; - Được giải đáp vướng mắc thực tiễn áp dụng thi hành Luật SHTT; - Nâng cao kiến thức pháp luật SHTT từ định hướng ứng dụng khai thác tốt lợi ích to lớn quyền SHTT trình hoạt động sản xuất kinh doanh; 10.2 Các nhà khoa học - Được hỗ trợ, hướng dẫn qui trình đăng ký, bảo hộ SHTT mà đặc biệt giải pháp; - Được tiếp cận tiến tới khai thác có kết chủ kho tư liệu thơng tin sáng chế phục vụ cách có hiệu nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ; - Được giải đáp vướng mắc thực tiễn áp dụng thi hành Luật SHTT; - Nâng cao kiến thức pháp luật SHTT từ định hướng ứng dụng khai thác tốt lợi ích to lớn quyền SHTT thực tiễn; 10.3 Người dân - Nâng cao kiến thức pháp luật SHTT từ đó: + Nhận biết lựa chọn sản phẩm tốt; + Phân biệt hàng thật, hàng giả; - Cập nhật thông tin kiến thức thương hiệu, dẫn thương mại sản phẩm thị trường 10.4 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, quan quản lý nhà nước SHTT trung ương địa phương 25 Phát huy khẳng định vai trò quản lý nhà nước khoa học cơng nghệ nói chung SHTT nói riêng, đưa pháp luật SHTT vào sống cách hiệu phục vụ phát triển kinh tế nước nói chung Thừa Thiên Huế nói riêng 11 Dự kiến hiệu kinh tế - xã hội (Phân tích hiệu kinh tế - xã hội trực tiếp dự án theo khả nhân rộng từ mơ hình dự án): Dự án góp phần đưa chủ trương, sách Đảng Nhà nước nhanh chóng vào sống cụ thể là: - Bảo vệ quyền người có hoạt động sáng tạo chủ thể khác - Khuyến khích hoạt động sáng tạo, đem lại lợi ích vật chất tinh thần cho xã hội - Lành mạnh hóa hoạt động sáng tạo sử dụng tác phẩm văn học, nghệ thuật khoa học đối tượng quyền SHTT - Nâng cao ý thức tôn trọng bảo vệ quyền tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, chủ sở hữu đối tượng sở hữu cơng nghiệp chủ thể khác - Góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế - Giúp DN định vị thương hiệu cách hiệu với chi phí thấp - Hỗ trợ phát triển thương hiệu cho DN gắn với phổ biến kiến thức SHTT - Các DN hỗ trợ thông tin qua Đài Phát Truyền hình Thừa Thiên Huế kiến thức liên quan đến SHTT từ khai thác, bảo vệ phát triển tài sản trí tuệ DN - Người tiêu dùng có hội tiếp cận với vấn đề SHTT cung cấp thông tin bổ ích việc lựa chọn tiêu dùng sản phẩm tốt - Đây diễn đàn giúp trao đổi thông tin đúng, khách quan DN người tiêu dùng 12 Dự báo rủi ro giải pháp phòng ngừa Dự án "Tuyên truyền, phổ biến kiến thức sở hữu trí tuệ Đài Phát Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế” dự án kế thừa thành công dự án “Chắp cánh thương hiệu” Chính nói rủi ro xảy thấp 26 - Dự án đòi hỏi có hỗ trợ từ Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Trồng trọt Cục quyền tác Sở Khoa học Cơng nghệ, Sở NN&PTNT, Sở TT&TT, Sở VH, TT&DL quan không ủng hộ khơng hợp tác cơng tác tun truyền SHTT khơng tồn diện Tuy nhiên khả xảy dự án phối hợp chặt chẽ theo kế hoạch thống - Dự án khơng kịp tiến độ duyệt chậm cấp kinh phí chậm Nếu khả xảy Trung tâm Thơng tin Khoa học Công nghệ TT Huế Đài Phát Truyền hình Thừa Thiên Huế phối hợp ứng kinh phí để thực cơng việc theo kịp tiến độ - Dự án khơng đạt mục đích đề người dân khơng “mặn mà” với Chương trình Tuy nhiên vấn đề khắc phục Ban Thư ký, Ban Cố vấn đơn vị phối hợp thực đầy đủ chế độ họp đánh giá rút kinh nghiệm định kỳ để có phương án xử lý như: Chọn người dẫn chương trình mới; chọn diễn viên đóng phim tình mới; chọn tình phù hợp với đặc điểm địa phương; - Thời gian triển khai dự án có nhiều yếu tố chi phối ảnh hưởng đến chất lượng kịch Ban Cố vấn ban Thư ký thực đầy đủ lịch chế độ họp đánh giá rút kinh nghiệm định kỳ 13 Kiến nghị: (Các kiến nghị, đề xuất để đảm bảo thực hiệu dự án) Đối với Bộ Khoa học Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ, Trung tâm hỗ trợ tư vấn: - Cung cấp thông tin đơn vị Thừa Thiên Huế đăng ký, xác lập quyền SHTT, DN Thừa Thiên Huế xâm phạm bị xâm phạm quyền SHTT - Cung cấp tình vi phạm khơng vi phạm quyền SHTT - Hỗ trợ, cộng tác mặt nhân - chuyên gia tư vấn Luật Sở hữu trí tuệ - Hỗ trợ, tư vấn vấn đề liên quan đến pháp lý - Giới thiệu lợi ích ý nghĩa chương trình, khuyến khích DN, đặc biệt DN bị vi phạm quyền SHTT tham gia vào dự án - Cung cấp sở liệu gồm kịch bản, dĩa CD sở liệu Chương trình Chắp cánh thương hiệu phát sóng 27 - Cấp kinh phí đầy đủ để đảm bảo cho dự án thực tốt Đối với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: - Chỉ đạo định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh liên quan đến sở hữu trí tuệ để dự án kịp thời thiết kế nội dung tuyên truyền - Cấp kinh phí đối ứng phù hợp để thực nội dung dự án 28 ... phần phát tri n kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, nâng cao khả cạnh tranh DN Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế thơng qua Chương trình hỗ trợ phát tri n tài... quản lý phân tích mạnh, ưu vượt trội DN, sản phẩm DN so với sản phẩm loại, phải làm bật phương châm, định hướng phát tri n thương hiệu DN - Biên so n kịch phải phù hợp với thực tế địa phương Công... phí thực dự án nguồn phân theo khoản chi Tổng: 610,000 tri u đồng Ngân sách Trung ương: 410,000 tri u đồng Ngân sách địa phương 200,290 tri u đồng (Chi tiết kinh phí xem phụ lục kèm theo) 10
- Xem thêm -

Xem thêm: TINH HUONG VE SO HUU TRI TUE, TINH HUONG VE SO HUU TRI TUE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay