LA06 032 phát triển thị trường điện lực tại việt nam

183 12 0
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 12:25

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HOÀI NAM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LỰC TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRIỂN Hà Nội - 2018 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HOÀI NAM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LỰC TẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ PHÁT TRIỂN MÃ SỐ : 62 31 01 05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS BÙI VĂN HUYỀN TS NGUYỄN NGỌC TOÀN Hà Nội - 2018 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả Nguyễn Hoài Nam Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỞNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 13 1.1 Các nghiên cứu quốc tế phát triển thị trường điện lực 13 1.2 Các nghiên cứu nước xây dựng phát triển thị trường điện lực 17 1.3 Kết luận rút từ nghiên cứu phát triển thị trường điện lực hướng nghiên cứu luận án 26 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LỰC 30 2.1 Khái niệm, vai trò đặc điểm thị trường điện lực 30 2.2 Khái niệm nội dung phát triển thị trường điện lực 48 2.3 Kinh nghiệm phát triển thị trường điện lực học Việt Nam 59 Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LỰC TẠI VIỆT NAM 77 3.1 Khái quát ngành điện Việt Nam .77 3.2 Thực trạng phát triển thị trường điện lực Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015 83 3.3 Đánh giá chung thị trường điện lực Việt Nam .100 Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LỰC TẠI VIỆT NAM .118 4.1 Triển vọng phát triển thị trường điện lực Việt Nam 118 4.2 Quan điểm, mục tiêu phương hướng phát triển thị trường điện lực giai đoạn đến 2030 .128 4.3 Các giải pháp phát triển thị trường điện lực Việt Nam 140 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .152 PHỤ LỤC 159 PHỤ LỤC 160 PHỤ LỤC 172 PHỤ LỤC 174 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AEEGSI: Cơ quan điều tiết Khí, Điện Nước Italia ADB: Ngân hàng Phát triển châu Á BCT: Bộ Công Thương BOT: Xây dựng - vận hành - chuyển giao CĐTĐL: Cục Điều tiết điện lực CSHT&NT: Cơ sở hạ tầng tảng DN: Doanh nghiệp ESCO: Công ty dịch vụ lượng EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVNGENCO: Tổng Công ty phát điện (thuộc EVN) EVNPC: Công ty điện lực (thuộc EVN) EU: Liên minh châu Âu GIZ: Cơ quan Hợp tác phát triển Đức GDP: Tổng sản phẩm quốc nội HĐMBĐ: Hợp đồng mua bán điện KNK: Khí nhà kính MVA Mega-volt ampere (đơn vị đo dung lượng máy biến áp) NCS: Nghiên cứu sinh NLTT: Năng lượng tái tạo OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế ODA: Hỗ trợ phát triển thức PV Power: Tổng cơng ty điện lực dầu khí Việt Nam TTĐ: Thị trường điện lực Vinacomin Power: Tổng cơng ty điện lực Than - Khống sản Việt Nam UNDP: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc World Bank: Ngân hàng Thế giới Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Đặc điểm cấp độ cạnh tranh thị trường điện lực 44 Bảng 2.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển thị trường điện lực 55 Bảng 3.1: Cơ cấu nhu cầu tiêu thụ điện theo ngành, lĩnh vực 84 Bảng 3.2: Khối lượng đường dây trạm biến áp năm 2011-2016 92 Bảng 3.3: Tổng hợp sách hỗ trợ phát triển nguồn điện NLTT Việt Nam 104 Bảng 3.4: Tổng hợp đánh giá thị trường điện lực Việt Nam giai đoạn 2006 - 2017 107 Bảng 3.5 Thẩm quyền thực chức quản lý – điều tiết chủ yếu thị trường điện lực 116 Bảng 4.1: Dự báo tăng trưởng GDP toàn quốc 118 Bảng 4.2: Kết dự báo nhu cầu điện đến năm 2030 127 Bảng 4.3: Kết tính tốn cân cung - cầu điện đến năm 2030 130 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 0.1 Các khối chức phần mềm Corrective mơ-đun 11 Hình 2.1 Chuỗi sản xuất - cung ứng điện ngành công nghiệp điện lực 30 Hình 2.2 Cung - cầu điện 35 Hình 2.3 Mơ hình thị trường điện độc quyền 40 Hình 2.4 Mơ hình thị trường cạnh tranh sản xuất điện 41 Hình 2.5 Mơ hình thị trường điện cạnh tranh bán buôn 42 Hình 2.7 Cấu trúc TTĐ Italia 61 Hình 2.8 Mơ hình quản lý thị trường điện Italia 62 Hình 2.9 Quá trình cải cách ngành điện TTĐ Trung Quốc 69 Hình 3.1: Tổ chức ngành điện Việt Nam sau cải cách tổ chức lại EVN 78 Hình 3.2: Tương quan tăng trưởng kinh tế diễn biến nhu cầu điện Việt Nam 80 Hình 3.3: Cấu trúc máy quản lý - điều tiết thị trường điện Việt Nam 82 Hình 3.5: Cơ cấu công suất nguồn điện Việt Nam năm 2016 86 Hình 3.6: Thị phần doanh nghiệp tham gia sản xuất điện Việt Nam 88 Hình 3.7: Sản lượng điện nhập Việt Nam 90 Hình 3.8: Các cấp độ xây dựng thị trường điện lực Việt Nam 94 Hình 3.9: Cấu trúc chế hoạt động thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam 95 Hình 3.10: Các bên tham gia Thị trường bán buôn điện cạnh tranh 96 Hình 3.11: Diễn biến giá điện bán lẻ Việt Nam giai đoạn 2005 – 2017 98 Hình 3.12: Diễn biến tham gia nhà máy điện vào giao dịch thị trường phát điện cạnh tranh 99 Hình 3.13: Cơ cấu nguồn điện tham gia giao dịch thị trường điện Việt Nam 100 Hình 3.14: So sánh tiêu thụ điện Việt Nam quốc tế 101 Hình 3.15: Giá điện số nước khu vực châu Á (2015-2017) 111 Hình 4.1: Cơ cấu tiêu thụ điện thị trường điện lực Việt Nam theo dự báo đến 2030 128 Hình 4.2: Cấu trúc máy quản lý - điều tiết thị trường điện lực Việt Nam theo Đề xuất mơ hình 134 Hình 4.3: Cấu trúc máy quản lý - điều tiết thị trường điện lực Việt Nam theo Đề xuất mơ hình 138 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự phát triển ổn định bền vững kinh tế nâng cao thịnh vượng cho sống người cần đến dịch vụ điện cung cấp cách hiệu tin cậy Điện đầu vào cho phần lớn hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu dùng Ngành điện ngành công nghiệp hạ tầng chủ chốt hầu hết kinh tế giới Trong khứ, ngành điện khắp quốc gia vận hành theo mô hình “độc quyền tự nhiên” Với mơ hình này, việc sản xuất điện quy mô công nghiệp thực theo chuỗi cung ứng nhà cung cấp “độc quyền” đảm nhiệm, có điều tiết nhà nước giá cả, điều kiện gia nhập thị trường, quản lý đầu tư kiểm soát chất lượng dịch vụ Quá trình sản xuất - cung ứng điện tích hợp theo chiều dọc, tập trung vào nhà cung cấp độc quyền theo điều tiết Nhà nước Mơ hình phù hợp lực sản xuất điện (công suất phát) chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện Nói cách khác, sản xuất khơng đủ để đáp ứng nhu cầu, vấn đề ưu tiên ngành công nghiệp điện gia tăng sản lượng bảo đảm an ninh cung cấp điện Khi ngành điện bước vào giai đoạn có lực sản xuất cao đáp ứng khả tiêu thụ khách hàng, ưu tiên ngành sản xuất kinh tế hiệu hơn, đơi với mơ hình kinh doanh, tổ chức thị trường tiên tiến Lúc nhu cầu khách hàng dịch vụ điện với giá thành hợp lý hơn, chất lượng độ tin cậy cao bước đầu hình thành sở cho cạnh tranh Từ trình chọn lọc tự nhiên bắt đầu Các nhà máy có cơng nghệ lạc hậu, sản xuất hiệu dần bị thay nhà máy có cơng nghệ đại chi phí thấp Những khu vực, hoạt động ngành công nghiệp điện lực vốn hiệu dần chuyển đổi hình thành mơ hình, cách thức vận hành tối ưu hơn, chi phí Kết yếu tố sản xuất có hiệu kinh tế cao tồn ngành Quá trình chọn lọc diễn ngành điện có tự hóa xây dựng thị trường điện lực (TTĐ) có cạnh tranh Kinh nghiệm quốc tế từ cuối thập niên 1980 đầu năm 2000 cho thấy, nhiều quốc gia thành công việc phát triển TTĐ theo hướng tự hóa cải thiện chế cạnh tranh, chuyển Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 đổi ngành công nghiệp điện lên giai đoạn hiệu hơn, chất lượng cao nâng cao mức độ hài lòng khách hàng Ở nước ta, ngành điện có lịch sử phát triển lâu dài đóng góp nhiều thành tựu đáng kể cho phát triển kinh tế xã hội Chính phủ sớm có lộ trình hồn thiện tổ chức, tự hóa cải thiện chế cạnh tranh TTĐ khâu sản xuất điện (năm 2014), bán buôn điện (năm 2021) bán lẻ điện (sau năm 2021) thông qua Quyết định số 26/QĐ-TTg năm 2006 Đây định cho thấy sách lược dài hạn tầm nhìn phù hợp cho ngành cơng nghiệp điện Các mục đích đặt việc phát triển TTĐ, định hướng tự hóa cải thiện chế cạnh tranh là: Thứ nhất, bước phát triển TTĐ cạnh tranh cách ổn định, xóa bỏ bao cấp ngành điện, tăng quyền lựa chọn nhà cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện; Thứ hai, thu hút vốn đầu tư từ thành phần kinh tế nước tham gia hoạt động điện lực, giảm dần đầu tư Nhà nước cho ngành điện; Thứ ba, tăng cường hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh ngành điện, giảm áp lực tăng giá điện; đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy chất lượng ngày cao; đảm bảo phát triển ngành điện bền vững Cho đến nay, thị trường phát điện cạnh tranh hoàn chỉnh (cấp độ 1) vận hành thức từ ngày 01 tháng năm 2012, đánh dấu bước phát triển ngành điện Việt Nam Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thuộc cấp độ Lộ trình hình thành phát triển TTĐ Việt Nam, thực từ năm 2015 đến năm 2021 theo 02 giai đoạn trải qua giai đoạn vận hành thí điểm (đến 2019) vận hành hồn chỉnh từ sau 2019 Việc phát triển TTĐ nói chung thu kết khả quan nâng cao lực vận hành, độ tin cậy hệ thống, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội Bên cạnh đó, việc vận hành thị trường phát điện cạnh tranh tăng minh bạch, công việc huy động nguồn điện Các nhà máy phát điện tham gia thị trường bước đầu nâng cao hiệu sản xuất, kinh doanh Tuy nhiên, TTĐ tồn số hạn chế sau: Thứ nhất, Cơ chế giá điện chưa hợp lý, không phản ánh chất giá thị trường quan hệ cung - cầu, chịu điều tiết mạnh mẽ Nhà nước tình trạng bao cấp ngành điện chưa xóa bỏ hoàn toàn Biểu giá điện Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 trì mức thấp chi phí sản xuất ngày tăng cao Khơng hộ tiêu thụ có thu nhập thấp mà lĩnh vực công nghiệp tiêu thụ nhiều lượng gián tiếp trợ giá thông qua giá điện thấp Đây gánh nặng không ngành điện mà ngân sách quốc gia quan hệ kinh tế bị bóp méo nhà nước phải thực việc trợ giá Thứ hai, TTĐ bị chi phối chủ yếu công ty trực thuộc có sở hữu Tập đồn điện lực Việt Nam - vốn công ty độc quyền ngành Việc thu hút vốn đầu tư từ thành phần kinh tế nước, đặc biệt kinh tế tư nhân tham gia hoạt động điện lực gặp nhiều khó khăn Hệ sản xuất cung ứng điện chưa đảm bảo ổn định, đặc biệt thời điểm mùa khô hàng năm, xuất tình trạng tải lưới điện truyền tải cân đối nguồn điện vùng miền Thứ ba, Khách hàng sử dụng điện chưa có quyền lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, chưa đảm bảo đầy đủ quyền lợi Điều tạo nghịch lý quan hệ mua bán quan hệ khách hàng nhà cung cấp dịch vụ không cân xứng cách tương đối Khi khách hàng khơng có lựa chọn khác đồng nghĩa với việc nhà cung cấp dịch vụ có động lực để cải thiện hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Các cải thiện hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh ngành điện chưa rõ ràng chưa bền vững, gây áp lực tăng giá điện Khi quyền lợi khách hàng bị ảnh hưởng Xuất phát từ hạn chế thực tế phát triển TTĐ Việt Nam nay, nghiên cứu sinh lựa chọn vấn đề “Phát triển thị trường điện lực Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho Luận án Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế phát triển Đây nghiên cứu cần thiết để góp phần hình thành số giải pháp hoàn thiện phát triển TTĐ, hướng đến thị trường vận hành hiệu quả, cung cấp điện tới khách hàng cách an toàn, tin cậy chất lượng dịch vụ cao hơn, góp phần bảo đảm an ninh lượng quốc gia Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1.Mục đích Mục đích nghiên cứu luận án nhằm đề xuất giải pháp để phát triển TTĐ Việt Nam Các giải pháp đề xuất dựa sở phân tích Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 162 - Rất DN có thuận lợi khâu Thu xếp nguồn nhiên liệu/nguyên liệu cho vận hành nhà máy điện ngoại trừ DN đầu tư lĩnh vực điện mặt trời, thủy điện, điện gió; Các thủ tục đầu tư, cấp phép (Giấy chứng nhận đầu tư, Bổ sung dự án vào quy hoạch điện, Lập Dự án đầu tư, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép xây dựng, Giấy phép hoạt động điện lực ) - Đa số DN đánh giá rào cản lớn; DN phát điện thuộc EVN GENCO; - Gặp khó khăn khâu DN khối tư nhân nước; Quá trình tổ chức đấu thầu, mua sắm thiết bị - công nghệ và/hoặc lựa chọn nhà thầu, quản lý giám sát thi công - Đa phần DN khơng gặp nhiều khó khăn với khâu - DN cho biết gặp khó khăn đáng kể với khâu DN tham gia đầu tư đầu tư lĩnh vực sản xuất điện, tương lai chuyển đổi sang lĩnh vực điện NLTT; - DN cho thấy họ tự tin với lực khâu là: EVN GENCO DN có kinh nghiệm đầu tư triển khai dự án thủy điện; Q trình hồn tất thi cơng, hòa lưới quản lý vận hành - Đây trình gây nhiều khó khăn với DN - DN gặp khó khăn khâu DN thuộc khối EVN GENCO, DN tham gia có kinh nghiệm ngành điện; - 13 DN gặp khó khăn DN tư nhân, phần lớn DN đầu tư vào điện NLTT; Thu hút trì nguồn nhân lực có kỹ kinh nghiệm phục vụ phát triển vận hành nhà máy điện Các DN nhìn chung gặp khó khăn cơng tác nhân lực ngoại trừ số đơn vị tham gia chuyển đổi sang đầu tư điện NLTT Phần Các rào cản, khó khăn kinh tế - tài Tiếp cận huy động vốn đầu tư cho phát triển dự án - Có tới 14 DN gặp rào cản đáng kể khâu - Không có đơn vị cho họ huy động vốn cách thuận lợi; - Chỉ có nhà đầu tư nước ngồi số nhà đầu tư tư nhân nước (3 đơn vị) cho biết họ có tiềm lực tốt thu xếp tài vốn cho phát triển dự án; Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 163 Thực đàm phán ký kết thỏa thuận mua bán điện/HĐMBĐ Hầu hết DN đánh giá rào cản đáng kể (13/20 DN) ngoại trừ số DN khối EVN GENCO Khung giá bán điện Nhìn chung khơng có đồng ý kiến DN khung giá bán điện náy Một số DN cho giá phù hợp có tới 15/20 DN cho giá chưa phù hợp Về môi trường kinh doanh đầu tư lĩnh vực phát điện Việt Nam (cơ chế khuyến khích, hướng dẫn đầu tư, quy định) Nhìn chung mơi trường kinh doanh đầu tư lĩnh vực phát điện Việt Nam DN đánh giá chưa thuận lợi (ý kiến 9/20 DN) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 164 Mẫu biểu khảo sát trực tuyến phục vụ cho nghiên cứu luận án Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 165 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 166 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 167 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 168 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 169 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 170 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 171 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 172 PHỤ LỤC Hệ thống văn quy phạm pháp luật phục vụ thị trường phát điện cạnh tranh Để phục vụ vận hành thị trường phát điện cạnh tranh hoàn chỉnh từ tháng 7/2012, BCT ban hành hệ thống văn quy phạm pháp luật phục vụ cho thị trường Đối với Thông tư quy định vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh, BCT ban hành từ năm 2010 cập nhật, điều chỉnh để xử lý vấn đề tồn cơng tác vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh, cụ thể sau: – Thông tư số 18/2010/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh; – Thông tư số 45/2011/TT-BCT sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 05 năm 2010 – Thông tư 03/2013/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, thay Thông tư 18/2010/TT-BCT Thông tư 45/2011/TT-BCT – Thông tư 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, thay Thông tư số 03/2013/TT-BCT – Thông tư số 27/2009/TT-BCT Bộ Công Thương ban hành quy định đo đếm điện thị trường phát điện cạnh tranh; – Thông tư số 41/2010/TT-BCT Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện phê duyệt HĐMBĐ Từ năm 2015, Thông tư 41/2010/TT-BCT thay Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xây dựng giá phát điện, trình tự kiểm tra HĐMBĐ; Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự xây dựng, ban hành khung giá phát điện; – Thông tư số 12/2010/TT-BCT Bộ Công Thương Quy định hệ thống điện truyền tải; – Thông tư số 13/2010/TT-BCT Bộ Công Thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện thị trường điện; – Thông tư số 14/2010/TT-BCT Bộ Công Thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành quản lý giá truyền tải điê ̣n Thông tư số 03/2012/TT-BCT Bộ trưởng Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 14/2010/TT-BCT; Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 173 – Thông tư số 40/2010/TT-BCT Bộ Cơng Thương Quy định trình tự, thủ tục giải tranh chấp thị trường điện lực; – Thông tư số 18/2012/TT-BCT Bộ Công Thương Quy định Giám sát thị trường phát điện cạnh tranh; – Thông tư số 40/2014/TT-BCT Bộ Công Thương Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia; – Thông tư 18/2012/TT-BCT quy định giám sát thị trường phát điện cạnh tranh Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 174 PHỤ LỤC Các bước tính tốn chủ yếu, u cầu liệu đầu vào Corrective I Xem xét khả thay lẫn loại nhiên liệu cho sản xuất điện Để phục vụ cho mô hình Corrective, NCS xem xét phân tích nguồn lượng có khả thay NLNL hóa thạch tương lai Có nhiều loại lượng thay lượng hoá thạch truyền thống phát điện lượng mặt trời, lượng gió, lượng biển, lượng sinh khối, lượng khí sinh học, lượng hạt nhân, địa nhiệt lượng hydro Vấn đề thay lượng hoá thạch cho phát điện cần thiết nghiên cứu triển khai với quy mô khai thác từ quy mô hộ gia đình, xí nghiệp, cộng đồng dân cư nhỏ đến phát điện nối lưới với quy mô vừa lớn Điện mặt trời, điện gió lựa chọn hàng đầu thay lượng phát điện quy mô vừa điện hạt nhân lựa chọn cho tương lai sau 2030 để đảm bảo an ninh nguồn cung điện cho TTĐ II Chuẩn bị liệu chi phí sản xuất, xuất nhập khẩu, biến đổi vận tải nhiên liệu cho sản xuất điện NCS thu thập chuẩn bị liệu thành phần chi phí sản xuất, biến đổi vận chuyển (chi phí tính tốn) nhiên liệu cho sản xuất điện liệu quan trọng để giải toán cân cung cầu điện cho Việt Nam Bài toán cân cung - cầu điện Việt Nam tính tốn theo vùng nên thành phần chi phí xem xét riêng cho loại sở sản xuất điện, sở tính tốn hệ số hàm mục tiêu chung đại diện cho vùng Thành phần chi phí tính tốn cần thiết hàm mục tiêu cần xác định cho tất loại nhiên liệu sử dụng cho sản xuất điện theo chuỗi cung ứng lượng từ nơi sản xuất đến đầu vào hộ tiêu thụ Các loại nhiên liệu, lượng cần xác định chi phí gồm: Than bao gồm: Antraxit, than nâu, than bùn; điện: Thuỷ điện, nhiệt điện, điện nguyên tử, điện từ lượng tái tạo (mặt trời, gió, biomass, địa nhiệt ); dầu sản phẩm dầu mỏ, khí tự nhiên xác sản phẩm từ khí Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 175 Các thành phần cần thiết chi phí tính tốn loại nhiên liệu kể tính đến hộ tiêu thụ gồm: – Chi phí sản xuất biến đổi lượng – Chi phí vận tải lượng – Giá xuất nhập lượng – Các loại thuế phí Các thành phần chi phí nêu quy đơn vị thống với điện USD/GWh Các giá trị thành phần chi phí tính thời điểm nghiên cứu (năm tính tốn), thành phần chi phí bỏ khứ tính quy dẫn thời điểm tính tốn III Bộ liệu đầu vào Bộ liệu đầu vào phục vụ tính tốn cân cung – cầu điện gồm liệu TTĐ giai đoạn nghiên cứu luận án có xét đến giai đoạn 2016-2030, trọng đến ba mốc 2020, 2025 2030 Với năm, thông số cấu trúc theo ba vùng Bắc - Trung - Nam Các thông số nguồn, vận tải, nhu cầu tiêu thụ đưa theo vùng tương ứng Về phía sản xuất, loại nhiên liệu cung ứng cho sản xuất điện xét là: - Than: Antraxit, than nâu - Khí tự nhiên - Dầu sản phẩm dầu - Năng lượng tái tạo: Gió, mặt trời, biomass Cấu trúc liệu ba mốc thời gian nêu giống nhau, nhiên quy mô liệu khác chúng mô tả thời điểm khác TTĐ bao gồm: (1) Dữ liệu nguồn cung nhiên liệu cho sản xuất điện: + Khả sản xuất, xuất nhập loại nhiên liệu + Chi phí sản xuất, xuất nhập loại nhiên liệu (2) Dữ liệu vận tải nhiên liệu liệu đường dây truyền tải điện: Đối với nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện có loại hình vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường ống; điện năng, hình thức vận tải hệ thống đường dây tải điện + Khả vận tải + Chi phí vận tải Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 176 (3) Dữ liệu nhu cầu tiêu thụ lượng: nhu cầu bao gồm nhu cầu điện hộ tiêu thụ cuối nhu cầu nhiên liệu nhà máy sản xuất điện theo ba vùng Nguồn liệu Để xây dựng liệu, NCS kế thừa nhiều kết nghiên cứu, liệu tính tốn Viện Khoa học lượng, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Ngồi ra, NCS tham khảo nhiều tài liệu liên quan gồm: quy hoạch phát triển KTXH vùng kinh tế, tỉnh thành; quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan; văn pháp quy liên quan đến khai thác, chế biến, vận tải, tiêu thụ, xuất nhập khẩu, lượng; số liệu từ Tổng cục thống kê, Cổng thông tin điện tử ngành liên quan, Một số tài liệu tham khảo chủ yếu kể đến là: - Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét đến 2030 - Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2011-2020, có xét đến 2030 - Quy hoạch hệ thống sản xuất phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 - Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2015 định hướng đến 2025 - Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến 2015 định hướng đến 2025 - Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nơng nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 - Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 - Các quy định cước phí vận tải hàng hóa, thuế tài ngun, phí mơi trường, thuế xuất nhập khẩu, Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ... nghiệm thực tiễn phát triển thị trường điện lực Chương 3: Thực trạng phát triển thị trường điện lực Việt Nam Chương 4: Phương hướng giải pháp phát triển thị trường điện lực Việt Nam Viết thuê luận... thị trường điện lực học Việt Nam 59 Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LỰC TẠI VIỆT NAM 77 3.1 Khái quát ngành điện Việt Nam .77 3.2 Thực trạng phát triển thị trường. .. trường điện lực Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015 83 3.3 Đánh giá chung thị trường điện lực Việt Nam .100 Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LỰC TẠI VIỆT NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: LA06 032 phát triển thị trường điện lực tại việt nam , LA06 032 phát triển thị trường điện lực tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay