KẾ HOẠCH QUẢN lí cơ sở vật CHẤT, đồ DÙNG dạy học, THIẾT bị THÍ NGHIỆM năm học 2017 2018

17 29 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 11:23

Phòng giáo dục- đào tạo quận hà đông Trờng THCS MậU LƯƠNG Kế HOạCH QUảN Sở VậT CHấT, Đồ DùNG DạY HọC, THIếT Bị THí NGHIệM năm học 2017-2018 Năm học 2017 2018 Phòng giáo dục- đào tạo quận hà đông Trờng THCS MậU LƯƠNG Kế HOạCH QUảN Sở VậT CHấT, Đồ DùNG DạY HọC, THIếT Bị THí NGHIệM năm học 2017-2018 trờng: thcs mậu lơng Phờng: kiến hng Quận: hà đông Thành phố: hà nội Hiệu trởng: nhân viên thiết bị Năm học 2017 2018 PHòNG GD& ĐT QUậN ĐÔNG TRUờNG THCS MậU LƯƠNG Hà CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩVIệT NAM Độc lập - Tù - H¹nh Sè: …./KH - THCSML KÕ HOạCH QUảN Sở VậT CHấT, Đồ DùNG DạY HọCTHIếT Bị THí NGHIệM NĂM HọC 2017 2018 - Căn theo kế hoạch năm học số /KH ngày tháng năm 2017 trờng THCS Mậu Lơng năm học 2017-2018 - Căn vào tình hình thực tế nhà trờng Bộ phận thiết bị thí nghiệm trờng THCS Mậu Lơng xây dựng kế hoạch quản lý CSVS, đồ dùng dạy học thiết bị thí nghiệm năm học 20172018 I ĐặC ĐIểM TìNH HìNH Đặc điểm tình hình nhà trờng Ngày 14 tháng năm 2015 trờng THCS Mậu Lơng đợc thành lập thức vào hoạt động Đến năm học 2017 2018 năm thứ vào hoạt động, nhà trêng cã 13 líp víi 390 häc sinh vµ 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trờng tổng diện tích 8.000m2, sở vật chất nhà trờng khang trang, đại với: + 20 phòng học đầy đủ trang thiết bị đại bậc phục vụ cho hoạt động dạy học nhà trờng nh: hệ thống máy chiếu, máy tính, đèn chiếu sáng, bàn ghế +06 phòng học môn gồm: Phòng Sinh, phòng Hóa, phòng Vật lý,phòng Tin, phòng Lap, phòng Âm nhạc, phòng Mỹ thuật Các thiết bị chuyên dụng đợc trang bị đầy đủ vào phòng để phục vụ công tác giảng dạy học tập + 10 phòng chức gồm: Phòng truyền thống, phòng hội đồng, phòng giám hiệu, phòng hành chính, phòng công đoàn, phòng đoàn đội, phòng y tế, phòng chờ GV, phòng khách + phòng thiết bị tầng trng bày tranh ảnh, mẫu vật, dụng cụ thực hành chung môn phòng môn riêng nh môn: Văn, Địa, Sử, Công nghệ, Giáo dục Công Dân + Tầng phòng Th viện đại với diện tích 280 m2, kho trng bày sách, phòng đọc cho giáo viên học sinh với đầy đủ đầu sách phục vụ tốt cho công tác giảng dạy học tập giáo viên học sinh + nhà đa phục vụ hoạt động tập thể nơi để học sinh luyện tËp thĨ dơc thĨ thao Thn lỵi - Do trờng đợc thành lập nên sở vật chất mới, khang trang, đại, trang thiết bị đợc cấp đồng bộ, thuận tiện cho việc sử dụng bảo quản - Các môn học nhiều thí nghiệm, cần thực hành nhiều nh môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học,Tin học, Tiếng Anh, Âm Nhạc, Mỹ Thuật,Thể dục, phòng môn riêng, phòng học môn đợc trang bị đầy đủ thiết bị chuyên dụng nên thuận tiện cho việc giảng dạy học tập nh quảnđồ dùng, thí nghiệm - quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi Ban giám hiệu, đoàn thể nhà trờng công tác hoạt động thí nghiệm - Các đồng chí giáo viên tích cực sử dụng thiết bị dạy học công tác giảng dạy lên lớp ý thức trách nhiệm bảo quản đồ dùng Khó khăn - Tuy đồ dùng dạy học đại nhng số thiết bị, đồ dùng, hóa chất, chất lợng cha đảm bảo,dẫn đến thí nghiệm không thành công phần ảnh hởng đến việc dạy học nhà trờng - Đối tợng học sinh lứa tuổi THCS nên hiếu động khó khăn việc sử dụng bảo quản thiết bị, đồ dùng, sở vật chất - Một số GV cha thực nghiêm khắc việc quảnhọc sinh sử dụng bảo quản thiết bị, đồ dùng, sở vật chất II NộI DUNG Kế HOạCH Nhiệm vụ đợc giao: - Quản lý phòng môn: Phòng tin, Lap, Hóa, Sinh, Lý, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thiết bị, Đa - Công tác khác: Quảnsở vật chất nhà trờng Chỉ tiêu: + 100% giáo viên lên lớp sử dụng ĐDDH, ứng dụng CNTT + Thực đầy đủ thực hành chơng trình học + Xây dựng hồ sơ, sổ sách thiết bị khoa học + Đảm bảo sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học phòng học môn sử dụng tốt Kế hoạch Thực hớng dẫn đạo BGH -Triển khai xây dựng kế hoạch công tác thiết bị thí nghiệm đảm bảo khai thác tối đa tính sử dụng thiết bị dạy học đợc trang bị để phục vụ tốt cho hoạt động dạy- học nhà trờng -Tham mu với BGH để đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng đồ dùng dạy học hiệu - Khuyến khích giáo viên học sinh tự làm đồ dùng dạy học -Thực đầy đủ qui định nghiệp vụ thiết bị : đủ loại sổ sách quảnthiết bị theo quy định: + Sổ đăng kí sử dụng đồ dùng dạy học + Sổ theo dõi thiết bị, sở vật chất + Thẻ tài sản lớp học + Biên bàn giao trang thiết bị, sở vật chất lớp học, phòng học môn, phòng chức -Thực thông tin, báo cáo theo định kỳ : + Báo cáo Hiệu trởng định kỳ 1lần/ 1tháng tình trạng thiết bị, sở vật chất việc sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên Giải pháp Để thực tốt kế hoạch đề ra, phận thiết bị tiến hành thực tốt nội dung sau: - Đầu năm học lập kế hoạch hoạt động thiết bị (BGH duyệt) - Thống thiết bị đầu năm học - Lập danh mục thiết bị, dồ dùng dạy học, sở vật chất h hỏng đề xuất với BGH hớng sửa chữa, bổ sung kịp thời phục vụ cho năm học - Thống tất dạy đồ dùng, tranh ảnh khối tổ trởng chuyên môn tập hợp gửi lên Dựa vào mà cán quảnthiết bị xếp cho giáo viên mợn sử dụng để đảm bảo cho 100% giáo viên lên lớp đồ dùng dạy học - Quảnsổ mợn trả đồ dùng giáo viên, lu ý giáo viên ghi sổ đầy đủ, xác - Tham mu với lãnh đạo nhà trờng mua sắm, sửa chửa, bổ sung thiết bị, đồ dùng, tranh ảnh phục vụ công tác giảng dạy - Báo cáo Hiệu trởng định kỳ 1lần/ 1tháng tình trạng thiết bị việc sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên - Bố trí, xếp phòng thiết bị khoa học, hợp lý, quản lý chặt chẽ; đơn giản hóa thủ tục cho mợn để tổ chức phục vụ giáo viên nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu điều kiện thực tế giáo viên - Bảo quản tốt thiết bị, thờng xuyên lau chùi chống mối, mọt, giữ gìn vệ sinh phòng thiết bị thoáng mát, sẽ, trang trí đẹp mắt thân thiện - Hàng tuần, hàng tháng kiểm tra sở vật chất, trang thiết bị lớp học, phòng học môn, phòng chức + Đối với phòng học phòng chức năng: Nhân viên TB GVCN, GV phụ trách phòng kiểm tra nhiệm thu, bàn giao hàng tháng, hai bên kí xác nhận + Đối với phòng học môn, đặc biệt phòng Tin phòng Lap, nhân viên thiết bị GV môn phụ trách phòng trách nhiệm bàn giao, nghiệm thu trang thiết bị, CSVC hàng tuần, hai bên kí xác nhận -Nhân viên thiết bị kết hợp với giáo viên so sánh đối chiếu đồ dùng dạy học cần thiết để phục vụ công tác dạy häc víi ®å dïng hiƯn cã Tõ ®ã lËp kÕ hoạch đề nghị mua sắm, bổ sung thêm cho hoàn chỉnh III Kế HOạCH Cụ THể THEO THáNG THáNG NộI DUNG Tháng - Kiểm tài sản, bàn giao lớp học, phòng 8/201 môn, phòng chức sau kỳ nghỉ hè -Yêu cầu HS hiểu rõ nội quy phòng thiết bị - Kiểm tra, lên danh sách thiết bị h hỏng cần sửa chữa, bổ sung - Kiểm tra, bàn giaoTB, CSVC phòng học, phòng môn - Lau dọn, xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp - Thiết lập phiếu báo sử dụng đồ dùng phát cho GV - Hớng dẫn GV ghi chép sổ đăng ký sử dụng ĐDDH - Cùng GVBM lên kế hoạch đăng ký sử dụng ĐDDH tháng GHI CHú Tháng Thực kế hoạch phân phối ĐDDH 9/201 - Kiểm tra, lên danh sách thiết bị h hỏng cần sửa chữa, bổ sung - Kiểm tra, bàn giao TB,CSVC phòng học, phòng môn - Báo cáo BGH tình trạnh trang thiết bị, CSVC tháng - Lau dọn, xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp - Hớng dẫn GV ghi chép sổ đăng ký sử dụng ĐDDH - Cùng GVBM lên kế hoạch đăng ký sử dụng ĐDDH tháng 10 Tháng - Chuẩn bị đầy đủ ĐDDH cho GV dạy học 10/20 - Lau dọn, xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn 17 nắp - Kiểm tra, lên danh sách thiết bị h hỏng cần sửa chữa, bổ sung - Kiểm tra, bàn giaoTB, CSVC phòng học, phòng môn - Báo cáo BGH tình trạnh trang thiết bị, CSVC tháng - Lau dọn, xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp - Cùng GVBM lên kế hoạch đăng ký sử dụng ĐDDH tháng 11 Tháng - Chuẩn bị đầy đủ ĐDDH cho GV dạy học 11/20 - Lau dọn, xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn 17 nắp - Kiểm tra, lên danh sách thiết bị h hỏng cần sửa chữa, bổ sung - Kiểm tra, bàn giaoTB, CSVC phòng học, phòng môn - Báo cáo BGH tình trạnh trang thiết bị, CSVC tháng - Lau dọn, xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp - Cùng GVBM lên kế hoạch đăng ký sử dụng ĐDDH tháng 12 Tháng - Chuẩn bị đầy đủ ĐDDH cho GV dạy học 12/20 - Lau dọn, xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn 17 nắp - Kiểm tra, lên danh sách thiết bị h hỏng cần sửa chữa, bổ sung - Kiểm tra, bàn giaoTB, CSVC phòng học, phòng môn - Báo cáo BGH tình trạnh trang thiết bị, CSVC tháng - Lau dọn, xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp - Cùng GVBM lên kế hoạch đăng ký sử dụng ĐDDH tháng Tháng - Chuẩn bị đầy đủ ĐDDH cho GV dạy học 01/20 - Lau dọn, xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn 18 nắp Kiểm tra, bàn giaoTB, CSVC phòng học, phòng môn - Báo cáo BGH tình trạnh trang thiết bị, CSVC tháng - Lau dọn, xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp - Cùng GVBM lên kế hoạch đăng ký sử dụng ĐDDH tháng Tháng - Chuẩn bị đầy đủ ĐDDH cho GV dạy học 02/20 - Lau dọn, xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn 18 nắp - Kiểm tra, bàn giaoTB, CSVC phòng học, phòng môn - Báo cáo BGH tình trạnh trang thiết bị, CSVC tháng - Lau dọn, xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp - Cùng GVBM lên kế hoạch đăng ký sử dụng ĐDDH tháng3 Tháng - Chuẩn bị đầy đủ ĐDDH cho GV dạy học 03/20 - Lau dọn, xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn 18 nắp - Kiểm tra, bàn giaoTB, CSVC phòng học, phòng môn - Báo cáo BGH tình trạnh trang thiết bị, CSVC tháng - Lau dọn, xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp - Cùng GVBM lên kế hoạch đăng ký sử dụng ĐDDH tháng Tháng - Chuẩn bị đầy đủ ĐDDH cho GV dạy học 04/20 - Lau dọn, xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn 18 nắp - Kiểm tra, bàn giaoTB, CSVC phòng học, phòng môn - Báo cáo BGH tình trạnh trang thiết bị, CSVC tháng - Lau dọn, xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp - Cùng GVBM lên kế hoạch đăng ký sử dụng ĐDDH tháng Tháng -Lau dọn, xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn 05/20 nắp 18 - Kiểm tra, lập danh mục thiết bị h hỏng cần sửa chữa bảo dỡng dịp hè - Kiểm thiết bị cuối năm - Xử lý lại kho thiết bị ĐDDH chuẩn bị kế hoạch bảo quản trang thiết bị Phòng thiết bị hè - Tổng kết công tác thiết bị phục vụ năm học Báo cáo cho lãnh đạo kết thực hoạt động thiết bị phục vụ năm học 2017- 2018 - Rút u, khuyết điểm công tác phục vụ GV-HS sử dụng ĐDDH - Niêm phong phòng học phòng môn Mậu Lơng, ngày tháng .năm201 HIệU TRƯởNG Ngời lập kế hoạch PHòNG GD&ĐT QUậN Hà ĐÔNG TRƯờNG THCS MậU LƯƠNG CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Độc lập Tự Hạnh phúc BIÊN BảN BàN GIAO Và NIÊM PHONG CSVC TOàN TRƯờNG DịP NGHỉ Hè NĂM HọC 2017- 2018 I Thời gian- Địa điểm: Vào hồi phút, ngày tháng năm 2018 Tại trờng THCS Mậu Lơng II Thành phần: 1.Đ/c: Vũ Thanh Huyền -NV Văn th-Tổ trởng tổ hành Đ/c: Lê Thị Thủy - NV Thiết bị Đ/c Nguyễn Quốc Chính- NV Bảo vệ Đ/c: Trơng Công Trờng -NV bảo vệ III Nội dung: Các bên là: Huyền- NV Văn th-Tổ trởng hành chính; -Đồng chí Thủy TB, tiến hành kiểm kê, bàn giao CSVC toàn phòng học, phòng môn, phòng làm việc, phòng kho cho đồng chí bảo vệ Nguyễn Quốc Chính Trơng Công Trờng để đồng chí bảo vệ quản lý tài sản, sở vật chất dịp nghỉ hè 2018 Hiện trạng tất trang thiết bị, sở vật chất tất phòng nguyên vẹn, đầy đủ (theo danh mục thẻ tài sản kèm theo) Hai đồng chí bảo vệ tiếp nhận tiến hành niêm phong phòng Buổi kiểm kê,bàn giao, niêm phong kết thúc vào hồi 11h 30 phút ngày Biên đợc thông qua đồng chí mặt Mậu Lơng, ngày Xác nhận nhà trờng: tháng 05 năm 2017 Bên bàn giao: Bên nhận: PHòNG GD&ĐT QUậN Hà ĐÔNG TRƯờNG THCS MậU LƯƠNG CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Độc lập Tự Hạnh phúc BIÊN BảN KIểM KÊ, BàN GIAO Và CSVC TừNG PHòNG DịP NGHỉ Hè NĂM HọC 2017- 2018 I Thời gian- Địa điểm: Vào hồi phút, ngày tháng năm 2018 Tại trờng THCS Mậu Lơng II Thành phần: Đ/c: Lê Thị Thủy - NV Thiết bị Đ/c Nguyễn Quốc Chính- NV Bảo vệ Đ/c: Trơng Công Trờng -NV bảo vệ Đ/c: Nguyễn Thị An Hơng- GV phụ trách phòng Lý, phòng TN Nguyễn Văn Thạo- GV phụ trách phòng Hóa Đ/c: Ngô Thị Toan- GV phụ trách phòng Sinh Đ/c: Nguyễn Thị Thoa - GV phụ trách phòng XH III Nội dung: Các bên là: Đồng chí Thủy TB, An Hơng, Thạo, Toan, Thoa phụ trách phòng nêu trên, tiến hành kiểm kê,bàn giao CSVC phòng cho đồng chí bảo vệ Nguyễn Quốc Chính, Trơng Công Trờng để đồng chí bảo vệ quản lý tài sản, sở vật chất dịp nghỉ hè 2018 Hiện trạng tất trang thiết bị, sở vật chất tất phòng nguyên vẹn, đầy đủ (theo danh mục thẻ tài sản kèm theo) Hai đồng chí bảo vệ tiếp nhận tiến hành niêm phong phòng Buổi kiểm kê,bàn giao, kết thúc vào hồi phút ngày Biên đợc thông qua đồng chí mặt Mậu Lơng, ngày Xác nhận nhà trờng: Bên nhận: Bên bàn giao: Lê Thị Thủy Công Trờng tháng 05 năm 2017 Trơng PHòNG GD&ĐT QUậN Hà ĐÔNG TRƯờNG THCS MậU LƯƠNG CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Độc lập Tự Hạnh phúc BIÊN BảN KIểM KÊ, BàN GIAO Và CSVC TừNG PHòNG HọC DÞP NGHØ HÌ N¡M HäC 2017- 2018 I Thêi gian- Địa điểm: Vào hồi phút, ngày tháng năm 2018 Tại trờng THCS Mậu Lơng II Thành phần: Đ/c: Vũ Thanh Huyền- NV Văn th Đ/c Nguyễn Quốc Chính- NV Bảo vệ Đ/c: Trơng Công Trờng -NV bảo vệ III Nội dung: Các bên là: Vũ Thanh Huyền -phụ trách phòng học với GVCN lớp tiến hành kiểm kê, bàn giao CSVC phòng cho đồng chí bảo vệ Nguyễn Quốc Chính, Trơng Công Trờng để đồng chí bảo vệ quản lý tài sản, sở vật chất dịp nghỉ hè 2018 Hiện trạng tất trang thiết bị, sở vật chất tất phòng nguyên vẹn, đầy đủ (theo danh mục thẻ tài sản kèm theo) Hai đồng chí bảo vệ tiếp nhận tiến hành niêm phong phòng Buổi kiểm kê,bàn giao, kết thúc vào hồi phút ngày Biên đợc thông qua đồng chí mặt Mậu Lơng, ngày tháng 05 năm 2017 Xác nhận nhà trờng: Bên nhận: Bên bàn giao: ... LƯƠNG Kế HOạCH QUảN Lý CƠ Sở VậT CHấT, Đồ DùNG DạY HọC, THIếT Bị THí NGHIệM năm học 2017- 2018 trờng: thcs mậu lơng Phờng: kiến hng Quận: hà đông Thành phố: hà nội Hiệu trởng: nhân viên thiết bị Năm. .. thiết bị ĐDDH chuẩn bị kế hoạch bảo quản trang thiết bị Phòng thiết bị hè - Tổng kết công tác thiết bị phục vụ năm học Báo cáo cho lãnh đạo kết thực hoạt động thiết bị phục vụ năm học 2017- 2018. .. THIếT Bị THí NGHIệM NĂM HọC 2017 2018 - Căn theo kế hoạch năm học số /KH ngày tháng năm 2017 trờng THCS Mậu Lơng năm học 2017- 2018 - Căn vào tình hình thực tế nhà trờng Bộ phận thiết bị thí nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH QUẢN lí cơ sở vật CHẤT, đồ DÙNG dạy học, THIẾT bị THÍ NGHIỆM năm học 2017 2018, KẾ HOẠCH QUẢN lí cơ sở vật CHẤT, đồ DÙNG dạy học, THIẾT bị THÍ NGHIỆM năm học 2017 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay