BÁO CÁO THỰC HÀNH HÓA VÔ CƠ ĐỒNG BẠC KẼM

10 21 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 10:19

Bài báo cáo bao gồm các bước tiến hành, kết quả thí nghiệm, phương trình hóa học, số liệu thí nghiệm, hình ảnh minh họa và giải thích đầy đủ. Giúp cho sinh viên Y - Dược cũng như sinh viên chuyên Hóa tham khảo và định hướng làm tốt bài báo cáo Hóa Đại Cương Vô Cơ. Brian Nguyen BÀI 3: ĐỒNGBẠCKẼM I Thí nghiệm 1: Điều chế đồng kim loại 1.1 Các bước tiến hành: Lấy 5ml dung dịch bão hòa CuSO4 cho vào cốc thủy tinh dung tích 50ml, cho 2-3 viên kẽm vào khuấy mạnh để bột Cu rơi xuống Sau phản ứng kết thúc rót dung dịch ra, rửa gạn kết tủa dung dịch H2SO4 0,5M, sau rửa lại nước cất Lọc kết tủa, rửa kết tủa nước cất phễu lọc sau rửa cồn tuyệt đối, làm khô hai tờ giấy lọc 1.2 Hiện tượng thí nghiệm: kết tủa kim loại màu đỏ nâu xuất hiện, sau lọc rửa kết tủa thấy kim loại sáng ánh kim 1.3 Giải thích tượng: Xảy phản ứng: CuSO4 + Zn → Cu↓ + ZnSO4 Zn nằm trước Cu dãy hoạt động hóa học kim loại, Zn mạnh Cu nên đẩy khỏi dung dịch muối Kết tủa màu đỏ nâu xuất kim loại Cu tinh khiết, sau lọc rửa kết tủa thấy ánh kim II Thí nghiệm 2: Tính chất đồng kim loại 2.1 Các bước tiến hành: Lấy bột đồng vừa điều chế rắc thành lớp mỏng lên tờ giấy lọc, để khơng khí thời gian theo dõi tượng Lấy ống nghiệm, ống chứa 1ml axit sau: HCl, HNO3, H2SO4 loãng đặc Cho vào ống nghiệm bột đồng vừa điều chế Brian Nguyen Brian Nguyen 2.2 Hiện tượng thí nghiệm: 2.1 2.3 2.4 Bột đồng: Chuyển từ màu đỏ nâu sang màu đen Ống HCl lỗng, HCl đặc, H2SO4 lỗng, H2SO4 đặc: Khơng phản ứng Ống HNO3 loãng: Cu tan chậm tạo dung dịch màu xanh nhạt, bọt khí khơng màu sủi lên hóa nâu khơng khí Ống HNO3 đặc: Cu tan nhanh tạo dung dịch màu xanh đậm, sủi bọt khí màu nâu 2.3 Giải thích tượng: 2.31 Bột đồng: Xảy phản ứng: 2Cu + O2 → 2CuO Bột đồng đẻ ngồi khơng khí tác dụng với oxi tạo CuO màu đen 2.3 Ống HCl lỗng, HCl đặc, H2SO4 lỗng, H2SO4 đặc: Cu nằm phía sau H dãy hoạt động hóa học kim loại nên kim loại yếu, hoạt động, phản ứng với axit mạnh, đậm đặc, nhiệt độ cao 2.3 Ống HNO3 loãng: Xảy phản ứng: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O Dung dịch màu xanh tạo thành Cu(NO3)2, khí khơng màu hóa nâu khơng khí NO 2.34 Ống HNO3 đặc: Xảy phản ứng: Cu + 4HNO3đ → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O Dung dịch màu xanh Cu(NO3)2, khí màu nâu NO2 III Thí nghiệm 3: Tính oxi hóa muối đồng (II) 3.1 Các bước tiến hành: Lấy ống nghiệm, ống chứa 1ml dung dịch CuSO4 - Ống 1: Thêm giọt dung dịch KI Quan sát tượng xảy giải thich - Ống 2: Thêm 5-6 giọt dung dịch kiềm đặc, 1ml dung dịch glucose, đun nóng nhẹ 3.2 Hiện tượng thí nghiệm: Brian Nguyen Brian Nguyen 3.21 3.2 Ống 1: Xuất kết tủa đỏ gạch trắng Ống 2: Khi cho kiềm đặc xuất kết tủa xanh lam, cho glucose đun nóng xuất kết tủa màu đỏ gạch 3.3 Giải thích tượng: 3.1 Ống 1: Xảy phản ứng: 2CuSO4 + 4KI → 2CuI↓ + I2↓ + 2K2SO4 Kết tủa màu đỏ gạch I2, kết tủa màu trắng CuI Brian Nguyen Brian Nguyen 3.2 Ống 2: Xảy phản ứng: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 2Cu(OH)2 + NaOH + C6H12O6 → Cu2O↓ + C6H11O7Na + 3H2O Kết tủa xanh lam Cu(OH)2, kết tủa màu đỏ gạch Cu2O IV Thí nghiệm 4: Điều chế tính chất Cu(OH)2 4.1 Các bước tiến hành: Lấy ống nghiệm, ống chứa 1ml dung dịch CuSO4, thêm từ từ giọt NaOH 2M kết tủa hoàn toàn Gạn lấy kết tủa - Ống 1: Thêm giọt HCl 2N - Ống 2: Cho từ từ giọt NaOH 5M đến kết tủa tan Quan sát màu sắc dung dịch - Ống 3: Cho từ từ giọt dung dịch NH4 đặc kết tủa tan 4.2 Hiện tượng thí nghiệm: 4.21 Ống 1: Xuất kết tủa màu xanh lam, kết tủa tan axit tạo dung dịch xanh lam 4.2 Ống 2: Xuất kết tủa màu xanh lam, kết tủa tan base tạo phức màu xanh thẳm Brian Nguyen Brian Nguyen 4.23 Ống 3: Xuất kết tủa màu xanh lam, kết tủa tan amoniac tạo phức màu xanh thẳm 4.3 Giải thích tượng: 4.31 Ống 1: Xảy phản ứng: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O Kết tủa xanh lam Cu(OH)2, dung dịch xanh lam CuCl2 4.32 Ống 2: Xảy phản ứng: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2[Cu(OH)4] Kết tủa xanh lam Cu(OH) Phức xanh thẳm Na2[Cu(OH)4] 4.3 Ống 3: Xảy phản ứng: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2 Kết tủa xanh lam Cu(OH) Phức xanh thẳm [Cu(NH3)4](OH)2 V Thí nghiệm 5: Điều chế bạc kim loại 5.1 Các bước tiến hành: Lấy ống nghiệm, rửa nước Brian Nguyen Brian Nguyen Cho ml HNO3 loãng vào ống nghiệm, tráng đều, đun nhẹ Rửa lại vài lần nước sấy khô (Lưu ý: kết thí nghiệm phụ thuộc vào việc ống nghiệm hay không!) Thêm vào ống nghiệm 2ml dung dịch AgNO3 10% Thêm giọt amoniac 2% đến kết tủa vừa tan hết (Kết tủa chất nào?) Thêm 3ml dung dịch glucose 5%, lắc nhẹ ống nghiệm ngâm ống nghiệm vào cốc nước nóng khoảng 70 – 800C Khi bạc tráng thành ống nghiệm lấy 5.2 Hiện tượng thí nghiệm: Khi cho amoniac vào dung dịch bạc nitrat thấy xuất kết tủa màu trắng, nhanh chóng chuyển sang màu đen nâu Khi cho thêm amoniac kết tủa tan dần Sau ngâm ống nghiệm nước nóng thấy lớp kim loại sáng bóng bám thành ống nghiệm 5.3 Giải thích tượng: Khi cho NH3 vào dung dịc AgNO3 xuất kết tủa trắng AgOH AgNO3 + NH3 + H2O → AgOH↓ + NH4NO3 Kết tủa khơng bền dễ phân hủy thành Ag2O màu đen nâu 2AgOH → Ag2O + H2O Brian Nguyen Brian Nguyen Khi cho thêm amoniac, ion Ag+ tạo phức với NH3 thành dung dịch khơng màu gọi thuốc thử tollen Ag2O + 4NH3 + H2O → 2[Ag(NH3)2](OH) Khi cho glucose vào ngâm nước nóng sinh kim loại Ag sáng bóng bám vào thành ống nghiệm: C6H12O6 + 8AgNO3 + 4NH3 → 8Ag↓ + 6NH4NO3 +6CO2 Vai trò AgNO3 chất oxi hóa, C6H16O6 chất khử, NH3 chất tạo môi trường AgNO3/NH3 hay thuốc thử tollen để nhận biết gốc Andehit C6H12O6 VI Thí nghiệm 6: Các halogenua bạc 6.1 Các bước tiến hành: Lấy vào ống nghiệm, ống – giọt dung dịch AgNO3 Lần lượt thêm vào dung dịch NaCl, KBr, KI vào ống để tạo kết tủa Quay ly tâm, gạn lấy kết tủa, sau rửa lại vài lần nước cất Quan sát màu sắc kết tủa Thử hòa tan kết tủa dung dịch NH4OH loãng, NH4OH đặc, dung dịch Na2S2O3 Quan sát tượng Nếu để halogenua bạc ngồi ánh sáng tượng xảy ra? 6.2 Hiện tượng thí nghiệm: 6.21 6.2 6.23 Ống NaCl: Xuất kết tủa màu trắng đục, kết tủa tan dung dịch NH4OH, NH4OH đặc, dung dịch Na2S2O3 Ống KBr: Xuất kết tủa màu vàng nhạt, kết tủa không tan dung dịch NH4OH, tan NH4OH đặc dung dịch Na2S2O3 Ống KI: Xuất kết tủa màu vàng đậm, kết tủa không tan dung dịch NH4OH NH4OH đặc, tan dung dịch Na2S2O3 6.3 Giải thích tượng: 6.31 Ống NaCl: Xảy phản ứng: NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3 AgCl + 2NH4OH → [Ag(NH3)2]Cl + 2H2O AgCl + 2NH4OHđ → [Ag(NH3)2]Cl + 2H2O Brian Nguyen Brian Nguyen AgCl + 2Na2S2O3 → Na3[Ag(S2O3)2] + NaCl Kết tủa trắng đục AgCl 6.32 Ống KBr: Xảy phản ứng: KBr + AgNO3 → AgBr↓ + KNO3 AgBr + 2NH4OHđ → [Ag(NH3)2]Br + 2H2O AgBr + 2Na2S2O3 → Na3[Ag(S2O3)2] + NaBr Kết tủa màu vàng nhạt AgBr 6.3 Ống KI: Xảy phản ứng: KI + AgNO3 → AgI↓ + KNO3 AgI + 2Na2S2O3 → Na3[Ag(S2O3)2] + NaI Kết tủa màu vàng đậm AgI Vậy AgI khó tan AgBr AgCl, nói cách khác, tích số tan giảm dần từ AgCl đến AgBr, AgI: TAgCl > TAgBr > TAgI Khi để halogenua bạc ánh sáng, chúng bị phân hủy thành kim loại bạc 2AgCl → 2Ag↓ + Cl2↑ 2AgBr → 2Ag↓ + Br2↑ 2AgI → 2Ag↓ + I2↑ Tính chất ứng dụng cơng nghệ phim ảnh VII Thí nghiệm 7: Tác dụng kẽm với dung dịch axit 7.1 Các bước tiến hành: Lấy ống nghiệm, cho vào ống hạt Zn 2ml dung dịch H2SO4 2M Theo dõi tượng phản ứng ống nghiệm Thêm vào ống nghiệm thứ giọt dung dịch CuSO4 So sánh tốc độ phản ứng phản ứng ống nghiệm 7.2 Hiện tượng thí nghiệm: Ở hai ống, hạt tan dần bọt khí khơng màu sủi lên Riêng ống thêm dung dịch CuSO4 bọt khí nhiều nhanh hơn, phản ứng diễn mãnh liệt 7.3 Giải thích tượng: Ở hai ống xảy phản ứng: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑ Brian Nguyen Brian Nguyen Riêng ống CuSO4, phản ứng: Zn + CuSO4 → Cu↓ + ZnSO4 Ở tạo thành pin điện hóa Zn-Cu, cực âm kim loại mạnh Zn bị ăn mòn nhanh VIII Thí nghiệm 8: Điều chế Zn(OH)2 8.1 Các bước tiến hành: Cho vào ống nghiệm 3ml dung dịch ZnCl2 1M Đong ml dung dịch NaOH 2M, cho từ từ dung dịch vào dung dịch ZnCl2 8.2 Hiện tượng thí nghiệm: Xuất kết tủa keo trắng 8.3 Giải thích tượng: Xảy phản ứng: ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2 + 2NaCl Kết tủa keo trắng Zn(OH)2 Brian Nguyen Brian Nguyen IX Thí nghiệm 9: Tính chất Zn(OH)2 9.1 Các bước tiến hành: Chia kết tủa vào ống nghiệm (lắc chia phần dung dịch) - Ống 1: Thêm giọt dung dịch NaOH 2M - Ống 2: Thêm giọt dung dịch HCl 2M - Ống 3: Thêm giọt dung dịch NH3 2M 9.2 Hiện tượng thí nghiệm: Cả ba ống kết tủa tan tạo dung dịch suốt không màu 9.3 Giải thích tượng: 9.31 Ống 1: Xảy phản ứng: Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2[Zn(OH)4] 9.32 Ống 2: Xảy phản ứng: Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2H2O 9.3 Ống 3: Xảy phản ứng: Zn(OH)2 + 6NH3 → [Zn(NH3)6](OH)2 Zn(OH)2 hidroxit lưỡng tính nên tan axit base Ion Zn2+ khả tạo phức với NH3 nên Zn(OH)2 tan dung dịch Brian Nguyen ... halogenua bạc ánh sáng, chúng bị phân hủy thành kim loại bạc 2AgCl → 2Ag↓ + Cl2↑ 2AgBr → 2Ag↓ + Br2↑ 2AgI → 2Ag↓ + I2↑ Tính chất ứng dụng cơng nghệ phim ảnh VII Thí nghiệm 7: Tác dụng kẽm với dung... khơng màu hóa nâu khơng khí NO 2.34 Ống HNO3 đặc: Xảy phản ứng: Cu + 4HNO3đ → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O Dung dịch màu xanh Cu(NO3)2, khí màu nâu NO2 III Thí nghiệm 3: Tính oxi hóa muối đồng (II)... khơng màu sủi lên hóa nâu khơng khí Ống HNO3 đặc: Cu tan nhanh tạo dung dịch màu xanh đậm, sủi bọt khí màu nâu 2.3 Giải thích tượng: 2.31 Bột đồng: Xảy phản ứng: 2Cu + O2 → 2CuO Bột đồng đẻ ngồi khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC HÀNH HÓA VÔ CƠ ĐỒNG BẠC KẼM, BÁO CÁO THỰC HÀNH HÓA VÔ CƠ ĐỒNG BẠC KẼM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay