Đề minh họa2019 thầy hoàng sư điểu file word có lời giải chi tiết

13 8 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 09:54

ĐỀ MINH HỌA 2019 (Biên soạn thầy Hoàng Điểu) A TRẮC NGHIỆM Câu 1: Người ta quay phim đêm tối nhờ loại xạ đây? A Bức xạ nhìn thấy B Bức xạ gamma C Bức xạ tử ngoại D Bức xạ hồng ngoại Câu 2: Máy quang phổ lăng kính ngun tắc hoạt động dựa vào tượng A tán sắc ánh sáng B nhiễu xạ ánh sáng C giao thoa ánh sáng D phản xạ ánh sáng Câu Động vật giảm A vận tốc vật không đổi B vận tốc vật tăng C vận tốc vật giảm D khối lượng vật tăng Câu 4: Cho kết luận sau phóng xạ: (1) Phóng xạ loại phản ứng hạt nhân tỏa lượng, (2) Phương pháp chụp X quang y tế ứng dụng tượng phóng xạ, (3) Tia phóng xạ γ dùng để chữa bệnh còi xương, (4) Tia phóng xạ α chất dòng hạt nhân , (5) Độ phóng xạ chất khơng phụ thuộc vào điều kiện môi trường xung quanh Các kết luận A (1), (4) (5) B (1), (2) (4) C (3) (5) D (2) (3) Câu Các lực tác dụng vào vật cân vật chuyển động A thẳng B thẳng C biến đổi D tròn Câu 6: Vật chuyển động chậm dần A véc tơ gia tốc vật chiều với chiều chuyển động B gia tốc vật luôn dương C véc tơ gia tốc vật ngược chiều với chiều chuyển động D gia tốc vật luôn âm Câu 7: Cho phản ứng hạt nhân Biết khối lượng hạt nhân m(α) = 4,00150u; m(Al) = 26,97435u; m(P) = 29,97005u; m(n) = 1,00867u Năng lượng mà phản ứng tỏa thu vào bao nhiêu? A Tỏa 2,67MeV B Thu vào 2,67MeV C Tỏa 2,67.10-13J D Thu vào 2,67.10-13J Câu 8: Mạch dao động gồm cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C Tần số góc riêng mạch xác định A B C D Câu 9: Mắc vôn kế đo hiệu điện xoay chiều vào hai đầu điện trở dòng điện xoay chiều chạy qua Số vôn kế cho biết A hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở B hiệu điện cực đại hai đầu điện trở C cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua điện trở D cường độ dòng điện cực đại chạy qua điện trở Câu 10: Năng lượng Mặt Trời ngơi nhờ phản ứng bên lõi chúng Đó phản ứng A phóng xạ B hóa học C phân hạch D nhiệt hạch Câu 11 Trong nhận xét sau, nhận xét không với đặc điểm đường sức điện A đường sức điện trường cắt B đường sức điện trường tĩnh đường khơng khép kín C hướng đường sức điện điểm hướng véc tơ cường độ điện trường điểm D đường sức đường hướng Câu 12 Một ôtô bắt đầu chuyển bánh chuyển động nhanh dần đoạn đường thẳng Sau 10 giây kể từ lúc chuyển bánh ôtô đạt vận tốc 36 km/h Chọn chiều dương ngược chiều chuyển động gia tốc chuyển động ôtô A -1 m/s2 B m/s2 C 0,5 m/s2 D -0,5 m/s2 Câu 13: Trong số thiết bị: quạt điện; đèn lade; pin mặt trời; máy biến áp; đồng hồ lắc, thiết bị nguyên tắc hoạt động dựa vào tượng cảm ứng điện từ? A thiết bị B thiết bị C thiết bị D thiết bị Câu 14: Một xạ đơn sắc truyền nước tần số 10 15Hz Biết chiết suất tuyệt đối nước n =1,33 Đây xạ A hồng ngoại B nhìn thấy C tử ngoại D rơn-ghen Câu 15 Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc o Khi vật nặng qua vị trí cân người ta giữ chặt điểm dây treo, sau vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ góc α0 Giá trị α0 A 7,1o B 10o C 3,5o D 2,5o Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết Câu 16: Một vật dao động điều Tần số góc hòa với phương trình vật C 0,5π(rad/s) A 0,5(rad/s) B 2(rad/s) D π(rad/s) Câu 17: Thả hai vật rơi tự đồng thời từ độ cao s 9s1 Vật thứ chạm đất với vận tốc v1 Thời gian rơi vật thứ hai gấp lần thời gian rơi vật thứ Vận tốc chạm đất v2 vật thứ hai A 2v1 B 3v1 C 4v1 D 9v1 Câu 24: Một mạch dao động LC lý tưởng hoạt động Cảm ứng từ từ trường cuộn cảm cường độ điện trường điện trường tụ điện biến thiên điều hòa tần số A pha B lệch pha π/2 C ngược pha D lệch pha π/4 u,i t O (2) (1) Câu 25: Trong đồ thị hình bên, đường hình sin (1) biểu diễn hiệu điện hai đầu hộp kín X chứa hai phần tử số phần tử: điện trở thuần, cuộn dây cảm, tụ điện Còn đường hình sin (2) biểu diễn cường độ dòng điện qua hộp kín X Hộp X chứa A điện trở cuộn dây cảm B tụ điện cuộn dây cảm với ZC > ZL C tụ điện cuộn dây cảm với ZC
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề minh họa2019 thầy hoàng sư điểu file word có lời giải chi tiết, Đề minh họa2019 thầy hoàng sư điểu file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay