Giáo án Hóa học 11 bài 6: Thực hành tính chất Axit bazo. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 09:19

HĨA HỌC 11 CƠ BẢN §6: BÀI THỰC HÀNH TÍNH AXIT - BAZƠ - PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI I Mục tiêu học Kiến thức Học sinh biết : - Củng cố kiến thức axit - bazơ điều kiện xảy phản ứng trao đổi dung dịch chất điện li Kỹ Rèn luyện kỹ năng: - Thao tác thực hành an tồn, xác - Kỹ quan sát giải thích tượng II Phương pháp giảng dạy - Sử dụng phương pháp đàm thoại kết hợp với phương tiện trực quan III Chuẩn bị Giáo viên - Dụng cụ:  Đĩa thuỷ tinh - Đèn cồn  Ống hút - Cốc thuỷ tinh 250ml  Kẹp hoá chất - Bộ giá thí nghiệm - Hố chất:  Dung dịch HCl 0,1M - Giấy đo pH  Dung dịch Na2CO3 - Dung dịch CaCl2  Dung dịch NH3 - Dung dịch phenolphtalein  Dung dịch CH3COOH Học sinh - Cần chuẩn bị trước nội dung tường trình học nhà IV Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Nội dung thực hành Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Hoạt động Giáo viên giới thiệu nội dung yêu cầu buổi thực hành Kiểm tra chuẩn bị học sinh GV hướng dẫn học sinh lắp ráp dụng cụ, cách đun để tránh vỡ ống nghiệm Chú ý hoá chất độc hại Hoạt động Thí nghiệm Tính axit - bazơ Học sinh theo dõi hướng dẫn giáo viên I Nội dung thí nghiệm cách tiến hành Thí nghiệm Tính axit bazơ Học sinh làm thí nghiệm theo hướng dẫn giải a Đặt mẫu thị pH thích lên mặt kính đồng hồ Nhỏ lên mẩu giấy giọt dung dịch HCl 0,10M So sánh với mẩu giấy chuẩn đê biết giá trị pH b Làm tương tự thay dung dịch HCl dung dịch CH3COOH 0,1M, NaOH 0,1M, NH3 0,1M Hoạt động Thí nghiệm Thí nghiệm Phản ứng trao đổi ion dung dịch HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li chất điện li a Cho khoảng 2ml dung dịch Na2CO3 đặc vào ống Học sinh làm thí nghiệm nghiệm đựng khoảng 2ml theo hướng dẫn giải dung dịch CaCl2 đặc Nhận thích xét tượng xảy b Hoà tan kết tủa thu thí nghiệm 2a dung dịch HCl loãng Nhận xét tượng xảy c Một ống nghiệm đựng khoảng 2ml dung dịch NaOH loãng Nhỏ vào vài giọt dung dịch phenolphtalein Nhận xét màu dung dịch Nhỏ từ từ dung dịch HCl loãng vào ống nghiệm trên, vừa nhỏ vừa lắc màu Giải thích tượng xảy II Viết tường trình Viết phương trình dạng phân tử, ion ion rút gọn HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Hoạt động Viết tường trình Học sinh viết báo cáo Hoạt động nhóm làm vệ sinh phòng thí nghiệm Hoạt động Giáo viên nhận xét buổi thí nghiệm Dặn dò - Chuẩn bị nội dung để ôn tập chương I ... Thí nghiệm Phản ứng trao đổi ion dung dịch HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li chất điện li a Cho khoảng 2ml dung dịch Na2CO3 đặc vào ống Học sinh làm thí nghiệm nghiệm...HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Hoạt động Giáo viên giới thiệu nội dung yêu cầu buổi thực hành Kiểm tra chuẩn bị học sinh GV hướng dẫn học sinh lắp ráp dụng cụ, cách đun để tránh vỡ ống nghiệm Chú ý hoá chất. .. dung dịch HCl 0,10M So sánh với mẩu giấy chuẩn đê biết giá trị pH b Làm tương tự thay dung dịch HCl dung dịch CH3COOH 0,1M, NaOH 0,1M, NH3 0,1M Hoạt động Thí nghiệm Thí nghiệm Phản ứng trao đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 6: Thực hành tính chất Axit bazo. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, Giáo án Hóa học 11 bài 6: Thực hành tính chất Axit bazo. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay