Giáo án Hóa học 11 bài 6: Thực hành tính chất Axit bazo. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 09:17

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Bài 6: BÀI THỰC HÀNH SỐ TÍNH AXIT- BAZƠ PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: HS biết : Mục đích, cách tiến hành kĩ thuật thực thí nghiệm :  Tác dụng dung dịch HCl, CH3COOH, NaOH, NH3 với chất thị màu  Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li : AgNO3 với NaCl, HCl với NaHCO3, CH3COOH với NaOH 2.Kĩ năng:  Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành thành cơng, an tồn thí nghiệm  Quan sát tượng thí nghiệm, giải thích rút nhận xét  Viết tường trình thí nghiệm 3.Thái độ: Kích thích hứng thú với mơn, phát huy khả tư học sinh II TRỌNG TÂM:  Tính axit – bazơ ;  Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li III CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: Giáo viên: GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 - Dụng cụ: Giấy pH, mặt kính đồng hồ, ống nghiệm (3), cốc thuỷ tinh, cơng tơ hút - Hoá chất: Dung dịch HCl 1M, ; CH 3COOH 0,2M; NaOH 0,1M; NH3 0,1M; dung dịch Na2CO3 đặc; dd CaCl2 đặc; dd NaOH loãng; dd phenolphtalein Học sinh: + Ôn kiến thức cũ, chuẩn bị thực hành + Kẻ tường trình vào vở: STT Tên thí nghiệm Cách tiến hành Hiện tượng PTPƯ- Giải thích IV PHƯƠNG PHÁP: - Hs hợp tác nhóm nhỏ tự làm thí nghiệm, hs ln phiên làm thí nghiệm V TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục Kiểm tra cũ: không Nội dung: GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS NỘI DUNG I Nội dung thí nghiệm cách tiến hành: Hoạt động 1: - Gv: Kiểm tra chuẩn bị học sinh - Gv thông báo mục tiêu Hoạt động 2: Tính axít – bazơ: - Gv: Cho hs tiến hành thí nghiệm sgk yêu cầu - Nhỏ dd HCl 0,1M lên mẫu giấy pH, giấy chuyển hs quan sát tượng sang màu ứng với PH = 1: Mt axít mạnh xảy màu giấy - Thay dd HCl dd NH3 0,1M, giấy chuyển thị pH giải thích sang màu ứng với pH = 9: mt bazơ yếu - Gv: Quan sát hs làm thí nghiệm nhắc nhở hs làm - Thay dd NH4Cl dd CH3COOH 0,1M, giấy thí nghiệm với lượng hố chuyển sang màu ứng với PH = mt axít yếu chất nhỏ, khơng để hố chất - Thay dd HCl dd NaOH 0,1M, giấy chuyển bắn vào người, quần áo sang màu ứng với pH = 13 mt kiềm mạnh * Giải thích: muối CH3COONa tạo bazơ mạnh gốc axít yếu Khi tan nước gốc axít yếu bị thuỷ phân làm cho dd có tính bazơ Hoạt động 3: Phản ứng trao đổi ion dd chất điện - Gv: Cho hs tiến hành thí li: nghiệm a Nhỏ dd Na2CO3 đặc vào dd CaCl2 đặc xuất Yêu cầu em quan sát thí GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 nghiệm giải thích kết tủa trắng CaCO3 - Gv lưu ý: Ống nhỏ giọt không tiếp xúc với thành ống nghiệm Nếu sử dụng NaOH đặc màu hồng biến cho phenolphtalein Na2CO3 + CaCl2  CaCO3  + NaCl b Hoà tan kết tủa CaCO3 vừa tạo thành dd HCl loãng: Xuất bọt khí CO 2, kết tủa tan CaCO3 + HCl  CaCl2 + CO2 + H2O c Nhỏ vài giọt dd phenolphtalein vào dd NaOH loãng chứa ống nghiệm, dd có màu hồng tím Nhỏ từ từ giọt dd HCl vào, vừa nhỏ vừa lắc, dd màu Phản ứng trung hoà xảy tạo thành dd muối trung hoà NaCl H 2O mơi trường trung tính NaOH + HCl  NaCl + H2O Hoạt động 4: * Khi lượng NaOH bị trung hồ hết, màu hồng Phenolphtalein kiềm khơng dd chuyển thành không màu - Gv nhận xét, đánh giá II Viết tường trình: - Hs viết tường trình, dọn dẹp vệ sinh phòng thí nghiệm Củng cố: Kiến thức pH, điều kiện xảy phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li VI Dặn dò: - Học sinh dọn dẹp dụng cụ thí nghiệm - Hồn thành thực hành GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 - Chuẩn bị kiểm tra tiết VII Rút kinh nghiệm: ... dd có tính bazơ Hoạt động 3: Phản ứng trao đổi ion dd chất điện - Gv: Cho hs tiến hành thí li: nghiệm a Nhỏ dd Na2CO3 đặc vào dd CaCl2 đặc xuất Yêu cầu em quan sát thí GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 nghiệm... nghiệm V TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục Kiểm tra cũ: không Nội dung: GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS NỘI DUNG I Nội dung thí nghiệm cách tiến hành: Hoạt động 1:... thành khơng màu - Gv nhận xét, đánh giá II Viết tường trình: - Hs viết tường trình, dọn dẹp vệ sinh phòng thí nghiệm Củng cố: Kiến thức pH, điều kiện xảy phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 6: Thực hành tính chất Axit bazo. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, Giáo án Hóa học 11 bài 6: Thực hành tính chất Axit bazo. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay