Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)

121 35 1
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 09:11

Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG VĂN ĐỊNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN PÁC NẶM, TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG VĂN ĐỊNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN PÁC NẶM, TỈNH BẮC KẠN Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Huệ THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Hoàng Văn Định i LỜI CẢM ƠN Qua hai năm học tập, rèn luyện nghiên cứu trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, nhận tận tình tâm huyết giảng dạy, quản lí, hướng dẫn tạo điều kiện giúp đỡ mặt thầy cô, trang bị cho kiến thức quý báu để phục vụ cho cơng tác Với tất tình cảm tơi xin gửi tới Ban Giám hiệu trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên toàn thể thầy cô tham gia giảng dạy lớp học lời cảm ơn chân thành Với kính trọng lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Nguyễn Thị Huệ, người trực tiếp giúp đỡ, tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu, thực hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn thầy cô lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Pác Nặm, đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn bạn bè động viên giúp đỡ, tạo điều kiện thuận cho thực luận văn Mặc dù tơi có nhiều cố gắng q trình hồn thiện luận văn nhiên tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý, xây dựng thầy cô bạn bè đồng nghiệp để luận văn hồn thiện Tơi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Tác giả luận văn Hoàng Văn Định ii năm 2018 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Các khái niệm đề tài 1.2.1 Hoạt động 1.2.2 Trải nghiệm 10 1.2.3 Hoạt động trải nghiệm 11 1.2.4 Tổ chức hoạt đông trải nghiệm 13 1.3 Khái quát chung giáo dục tiểu học 13 1.3.1 Mục tiêu 13 1.3.2 Nội dung 14 1.3.3 Giáo viên trường tiểu học 14 1.3.4 Đặc điểm tâm, sinh lý học sinh tiểu học 15 iii 1.4 Hoạt động trải nghiệm nhà trường tiểu học 17 1.4.1 Vai trò hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học 17 1.4.2 Nội dung hoạt động trải nghiệm nhà trường tiểu học 18 1.4.3 Hình thức hoạt động trải nghiệm nhà trường tiểu học 20 1.4.4 Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm nhà trường tiểu học 27 1.5 Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học 28 1.5.1 Thiết kế chủ đề 28 1.5.2 Tổ chức thực hoạt động trải nghiệm 29 1.5.3 Đánh giá học sinh hoạt động trải nghiệm 31 1.6 Sự đạo Phòng Giáo dục Đào tạo việc thực tổ chức hoạt động trải nghiệm trường tiểu học 32 1.6.1 Vị trí chức Phòng Giáo dục Đào tạo 32 1.6.2 Nhiệm vụ quyền hạn Phòng giáo dục Đào tạo 32 1.7 Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học 35 1.7.1 Nhận thức cán quản lý, giáo viên tầm quan trọng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học 35 1.7.2 Trình độ chun mơn, nghiệp vụ giáo viên 35 1.7.3 Cơ sở vật chất nhà trường phục vụ tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học 36 1.7.4 Điều kiện kinh tế xã hội địa phương 37 1.7.5 Sự quan tâm quyền, đoàn thể đến tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học 37 Tiểu kết chương 38 Chương THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN PÁC NẶM, TỈNH BẮC KẠN 39 2.1 Khái quát khảo sát thực trạng 39 2.1.1 Về địa bàn khảo sát 39 2.1.2 Mục đích của khảo sát 43 2.1.3 Đối tượng khảo sát 43 2.1.4 Nội dung khảo sát 43 2.1.5 Phương pháp khảo sát 44 iv 2.1.6 Khảo sát độ tin cậy thang đo 44 2.2 Thực trạng hoạt động trải nghiệm nhà trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 47 2.2.1 Nhận thức cán quản lý giáo viên hoạt động trải nghiệm 47 2.2.2 Thực trạng hiệu hoạt động trải nghiệm nhà trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 49 2.3 Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 51 2.3.1 Thực trạng trình xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm 51 2.3.2 Thực trạng đạo giáo viên thực nội dung, chủ đề tổ chức hoạt động trải nghiệm 53 2.3.3 Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên xây dựng chủ đề, nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm 56 2.3.4 Sử dụng sở vật chất phục vụ tổ chức hoạt động trải nghiệm 57 2.3.5 Phối hợp lực lượng nhà trường tham gia tổ chức hoạt động trải nghiệm 58 2.3.6 Công tác kiểm tra, đánh giá tổ chức hoạt động trải nghiệm 59 2.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học huyện Pác Nặm 61 2.5 Thực trạng đạo Phòng GD&ĐT việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học huyện Pác Nặm 62 2.6 Đánh giá chung thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 64 2.6.1 Ưu điểm 64 2.6.2 Nhược điểm 65 2.6.3 Nguyên nhân 66 Tiểu kết Chương 67 Chương BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN PÁC NẶM, TỈNH BẮC KẠN 68 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 68 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 68 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 68 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 68 v 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 69 3.2 Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường Tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 69 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán quản lý, giáo viên hoạt động trải nghiệm nhà trường 69 3.2.2 Biện pháp 2: Chỉ đạo trường xây dựng kế hoạch thực hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh qui định phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trường 71 3.2.3 Biện pháp 3: Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho đội ngũ cán quản lý giáo viên trường 73 3.2.4 Biện pháp 4: Tăng cường sở vật chất phối hợp lực lượng giáo dục tổ chức hoạt động trải nghiệm 76 3.2.5 Biện pháp 5: Chỉ đạo công tác đổi kiểm tra đánh giá việc thực hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trường 79 3.3 Mối quan hệ biện pháp 82 3.4 Khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 83 3.4.1 Mục đích, nội dung, đối tượng, phương pháp khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 83 3.4.2 Mức độ cần thiết biện pháp 84 3.4.3 Tính khả thi biện pháp 86 3.5 Những kiến giải với Phòng GD&ĐT việc đạo trường tiểu học tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh 89 Tiểu kết chương 91 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 92 Kết luận 92 Khuyến nghị 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT STT Nghĩa từ viết tắt Các từ viết tắt CBQL Cán quản lí CLB Câu lạc CSVC Cơ sở vật chất GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục đào tạo GV Giáo viên HĐTN Hoạt động trải nghiệm HS Học sinh QLGD Quản lí giáo dục 10 UBND Ủy ban nhân dân iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Quy mô lớp học, số lượng học sinh trường tiểu học địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn năm học 2017 - 2018 41 Bảng 2.2 Tổng hợp biên chế GV tiểu học năm học 2017- 2018 41 Bảng 2.3 Thống kê chất lượng đội ngũ CB, GV, NV tiểu học năm 2017 - 2018 42 Bảng 2.4 Kết đánh giá lực phẩm chất HS tiểu học năm học 2016 - 2017 42 Bảng 2.5 Kết đánh giá hoạt động giáo dục (hoàn thành chương trình lớp học) HS tiểu học năm học 2016 - 2017 43 Bảng 2.6 Mô tả thống kê hệ số Cronbach’s Anlpha 43 mục hỏi 45 Bảng 2.7 Đánh giá CBQL GV vai trò HĐTN 47 Bảng 2.8 Đánh giá CBQL GV vai trò HĐTN 49 Bảng 2.9 Đánh giá CBQL GV hiệu HĐTN 50 Bảng 2.10 Thực trạng xây dựng kế hoạch tổ chức HĐTN 52 Bảng 2.11 Thực trạng đạo giáo viên thực nội dung, chủ đề tổ chức hoạt động trải nghiệm 54 Bảng 2.12 Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên xây dựng chủ đề, nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm 56 Bảng 2.13 Thực trạng sở vật chất phục vụ tổ chức hoạt động trải nghiệm 57 Bảng 2.14 Thực trạng phối hợp lực lượng nhà trường tham gia tổ chức hoạt động trải nghiệm 59 Bảng 2.15 Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá tổ chức hoạt động trải nghiệm 60 Bảng 2.16 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức hoạt động trải nghiệm 61 Bảng 2.17 Thực trạng đạo Phòng GD&ĐT việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học huyện Pác Nặm 63 Bảng 3.1 Tổng hợp kết điều tra mức độ cần thiết biện pháp đề xuất 85 Bảng 3.2 Tổng hợp kết điều tra tính khả thi biện pháp đề xuất 87 v 14 Bùi Ngọc Diệp (2015), Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhà trường phổ thơng, Tạp chí Khoa học Giáo dục số 113 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị số 29 - NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI 17 Phạm Minh Hạc tác giả (1998), Những vấn đề quản lý nhà nước, quản lý giáo dục, Trường Cán quản lý Giáo dục Đào tạo, Hà Nội 18 Bùi Minh Hiền (chủ biên) (2006), Quản lý giáo dục, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội 19 Trần Kiểm (1997), Quản lý giáo dục trường học, Viện khoa học giáo dục, Hà Nội 20 Trần Kiểm (2008), Những vấn đề khoa học quản lý giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 21 Nguyễn Thị Liên (Chủ biên), Nguyễn Thị Hằng, Tưởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh (2016), Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhà trường phổ thông, NXB GD Hà Nội 22 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1998), Giáo trình giáo dục học tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội 23 Trần Thị Tuyết Oanh (2005) Giáo trình giáo dục học tập 1, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội 23 Hoàng Phê (chủ biên) (2004) (Tái lần thứ 8), Từ điển Tiếng Việt, Viện ngôn ngữ học, NXB Đà Nẵng 24 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo dục, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Từ điển bách khoa Việt Nam (2005), NXB Từ điển Bách khoa 26 Phạm Anh Tuấn (2012), John Dewey - Kinh nghiệm giáo dục, NXB trẻ TPHCM 27 Đinh Thị Kim Thoa (2014), Hoạt động trải nghiệm sáng tạo-góc nhìn từ lý thuyết “Học từ trải nghiệm”, Kỷ yếu Hội thảo Hoạt động trải nghiệm sáng tạo học sinh phổ thông 96 28 Đinh Thị Kim Thoa (2015), Kỹ xây dựng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trường trung học, Hà Nội 29 Đỗ Ngọc Thống (2014), Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - kinh nghiệm quốc tế vấn đề Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Hoạt động trải nghiệm sáng tạo học sinh phổ thông 30 Đỗ Hương Trà (Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Trần Khánh Ngọc, Trần Trung Ninh, Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Cơng Khanh, Nguyễn Vũ Bích Hiền (2015), Dạy học tích hợp phát triển lực học sinh, NXB ĐHSP 31 Nguyễn Quốc Vương, Lê Xuân Quang (2017), Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học tập 1, NXB ĐHSP 32 Nguyễn Quốc Vương, Lê Xuân Quang (2017), Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học tập 2, NXB ĐHSP TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 33 David A Kolb (2011), Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Prentice Hall PTR 34 John Dewey (1990), The school and Society, The University of Chicago 97 PHỤ LỤC Phụ lục số 1: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL) Để có khách quan, toàn diện nhằm nâng cao hiệu tổ chức HĐTN, xin Q Thầy/Q Cơ vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau Ý kiến Q Thầy/Q Cơ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, ngồi khơng sử dụng cho mục đích khác Câu 1: Đánh giá thầy/cơ vai trò tổ chức HĐTN cho HS tiểu học: Rất không quan trọng Không quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Câu 2: Các nội dung HĐTN HS tiểu học thầy/cô đánh giá mức: 1: Rất không 2: Khơng 3: Bình 4: Quan 5: Rất quan quan trọng quan trọng thường trọng trọng STT Nội dung Hoạt động phát triển cá nhân Hoạt động lao động Hoạt động xã hội phục vụ cộng đồng Hoạt động hướng nghiệp Mức độ Câu 3: Đánh giá thầy/cô hiệu tổ chức HĐTN cho HS tiểu học thời gian qua: Rất không hiệu Không hiệu Bình thường Hiệu Rất hiệu Câu 4: Thực trạng tổ chức HĐTN cho HS tiểu học Mức độ phản hồi 1: Rất khơng 2: Khơng tốt 3: Bình thường 4: Tốt 5: Rất Tốt tốt STT Nội dung Mức độ Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm Dự kiến thời gian tổ chức HĐTN Thể rõ phương án, biện pháp đảm bảo an toàn cho cán GV HS Nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung học tập trải nghiệm, học tập; thời gian, địa điểm cụ thể Được đưa thảo luận, thống tạo đồng thuận trước tổ chức cho HS tham gia trải nghiệm Chỉ đạo GV thực nội dung, chủ đề tổ chức hoạt động trải nghiệm Nghiên cứu kĩ nội dung học điều kiện thực tế để tổ chức HĐTN Trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng kế hoạch trải nghiệm kịch cụ thể, chi tiết Tổ chức HĐTN theo kế hoạch Điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với tình hình thực tế tình phát sinh ngồi dự kiến Ghi chép lại nhật kí trình thực Sử dụng đa dạng hình thức tổ chức TNST phù hợp với điều kiện thực tế Lưu lại hình ảnh, video tất tài liệu khác có liên quan đến HĐTN tổ chức để tạo thành hồ sơ nghiên cứu Tổ chức cho học sinh viết thu hoạch (chia sẻ) sau buổi trải nghiệm Viết tổng kết việc thực kế hoạch tổ chức HĐTN thân vừa tiến hành Đào tạo, bồi dưỡng GV kĩ tổ chức HĐTN Cử GV tham gia lớp tập huấn HĐTN Hướng dẫn GV thực tổ chức HĐTN Cung cấp tài liệu HĐTN cho GV Tổ chức hội thảo toàn trường HĐTN Sử dụng sở vật chất Tăng cường đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học GV sử dụng có hiệu CSVC, trang thiết bị dạy học GV tích cực sử dụng trang thiết bị đại Phối hợp lực lượng nhà trường tham gia tổ chức HĐTN Huy động tham gia, phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường Tuyên truyền, nâng cao nhận thức lực lượng HĐTN Tận dụng tối đa hợp tác từ lực lượng giáo dục Công tác kiểm tra, đánh giá tổ chức hoạt động trải nghiệm Lãnh đạo nhà trường thường xuyên phân công tham gia, theo dõi HĐTN Tổ chức dự HĐTN Khuyến khích, động viên đội ngũ GV tích cực sáng tạo trình tổ chức hoạt động Sửa chữa, điều chỉnh sai sót kịp thời Câu 5: Đánh giá Thày/cô yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức HĐTN cho HS Tiểu học: STT Các yếu tố Trình độ chun mơn, nghiệp vụ giáo viên Mức độ Nhận thức CBQL, GV tầm quan trọng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường Tiểu học Cơ sở vật chất nhà trường phục vụ tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường Tiểu học Điều kiện kinh tế xã hội địa phương Sự quan tâm quyền, đồn thể đến tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường Tiểu học Câu 6: Đánh giá Thầy/cô thực trạng đạo Phòng GD&ĐT huyện Pác Nặm việc tổ chức HĐTN cho HS tiểu học thời gian qua? Mức độ phản hồi 1: Rất không tốt STT 2: Khơng tốt 3: Bình thường Nội dung Ban hành văn hướng dẫn tổ chức HĐTN cho HS cụ thể Tổ chức tập huấn để CBQL, GV nhà trường thực tốt công tác tổ chức HĐTN Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra tình hình tổ chức HĐTN trường học Kịp thời tư vấn, hỗ trợ, đề xuất giải khó khăn bất cập Tổ chức giới thiệu học kinh nghiệm, cách làm hay Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, GV, phụ huynh HS toàn đơn vị 4: Tốt 5: Rất Tốt Mức độ Câu Trong q trình quản lý tở chức HĐTN, trường Thầy/Cơ thường gặp thuận lợi, khó khăn ? a) Thuận lợi b) Khó khăn Câu Các CBQL cần làm để QL tốt HĐTN góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học ? B THÔNG TIN VỀ BẢN THÂN Họ tên (không bắt buộc): .Giới tính: Nam Nữ Tuổi Chức vụ: Đơn vị Trình độ chun mơn: Thâm niên công tác: Số năm tham gia công tác quản lý: Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Thầy(Cô)! Phụ lục số 2: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho GV Tiểu học) Để có khách quan, toàn diện nhằm nâng cao hiệu tổ chức HĐTN, xin Q Thầy/Q Cơ vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau Ý kiến Q Thầy/Q Cơ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, ngồi khơng sử dụng cho mục đích khác Câu 1: Đánh giá thầy/cơ vai trò tổ chức HĐTN cho HS Tiểu học: Rất không quan trọng Không quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Câu 2: Các nội dung HĐTN HS tiểu học Thầy/cô đánh giá mức: 1: Rất không 2: Khơng 3: Bình 4: Quan 5: Rất quan quan trọng quan trọng thường trọng trọng STT Nội dung Hoạt động phát triển cá nhân Hoạt động lao động Hoạt động xã hội phục vụ cộng đồng Hoạt động hướng nghiệp Mức độ Câu 3: Đánh giá thầy/cô hiệu tổ chức HĐTN cho HS tiểu học thời gian qua: Rất không hiệu Không hiệu Bình thường Hiệu Rất hiệu Câu 4: Đánh giá Thầy/Cô thực trạng tổ chức HĐTN cho HS tiểu học năm học qua Mức độ phản hồi 1: Rất khơng tốt 2: Khơng tốt STT 3: Bình thường Nội dung 4: Tốt 5: Rất Tốt Mức độ Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm Dự kiến thời gian tổ chức HĐTN Thể rõ phương án, biện pháp đảm bảo an toàn cho cán GV HS Nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung học tập trải nghiệm, học tập; thời gian, địa điểm cụ thể Được đưa thảo luận, thống tạo đồng thuận trước tổ chức cho HS tham gia trải nghiệm Chỉ đạo GV thực nội dung, chủ đề tổ chức hoạt động trải nghiệm Nghiên cứu kĩ nội dung học điều kiện thực tế để tổ chức HĐTN Trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng kế hoạch trải nghiệm kịch cụ thể, chi tiết Tổ chức HĐTN theo kế hoạch Điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với tình hình thực tế tình phát sinh ngồi dự kiến Ghi chép lại nhật kí trình thực Sử dụng đa dạng hình thức tổ chức TNST phù hợp với điều kiện thực tế Lưu lại hình ảnh, video tất tài liệu khác có liên quan đến HĐTN tổ chức để tạo thành hồ sơ nghiên cứu Tổ chức cho học sinh viết thu hoạch (chia sẻ) sau buổi trải nghiệm Viết tổng kết việc thực kế hoạch tổ chức HĐTN thân vừa tiến hành Đào tạo, bồi dưỡng GV kĩ tổ chức HĐTN Cử GV tham gia lớp tập huấn HĐTN Hướng dẫn GV thực tổ chức HĐTN Cung cấp tài liệu HĐTN cho GV Tổ chức hội thảo toàn trường HĐTN Sử dụng sở vật chất Tăng cường đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học GV sử dụng có hiệu CSVC, trang thiết bị dạy học GV tích cực sử dụng trang thiết bị đại Phối hợp lực lượng nhà trường tham gia tổ chức HĐTN Huy động tham gia, phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường Tuyên truyền, nâng cao nhận thức lực lượng HĐTN Tận dụng tối đa hợp tác từ lực lượng giáo dục Công tác kiểm tra, đánh giá tổ chức hoạt động trải nghiệm Lãnh đạo nhà trường thường xuyên phân công tham gia, theo dõi HĐTN Tổ chức dự HĐTN Khuyến khích, động viên đội ngũ GV tích cực sáng tạo trình tổ chức hoạt động Sửa chữa, điều chỉnh sai sót kịp thời Câu 5: Đánh giá Thầy/cô yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức HĐTN cho HS tiểu học: Mức độ phản hồi 1: Rất khơng 2: Khơng 3: Bình 4: Ảnh hưởng 5: Rất ảnh ảnh hưởng ảnh hưởng thường hưởng STT Các yếu tố Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên Nhận thức CBQL, GV tầm quan trọng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học Cơ sở vật chất nhà trường phục vụ tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường Tiểu học Điều kiện kinh tế xã hội địa phương Sự quan tâm quyền, đồn thể đến tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học Mức độ Câu 6: Đánh giá Thầy/cô thực trạng đạo Phòng GD&ĐT huyện Pác Nặm việc tổ chức HĐTN cho HS tiểu học thời gian qua? Mức độ phản hồi 1: Rất khơng tốt 2: Khơng tốt 3: Bình thường 4: Tốt 5: Rất Tốt STT Nội dung Ban hành văn hướng dẫn tổ chức HĐTN cho HS cụ thể Tổ chức tập huấn để CBQL, GV nhà trường thực tốt công tác tổ chức HĐTN Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra tình hình tổ chức HĐTN trường học Kịp thời tư vấn, hỗ trợ, đề xuất giải khó khăn bất cập Tổ chức giới thiệu học kinh nghiệm, cách làm hay hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, GV, phụ huynh HS toàn đơn vị Mức độ Phần Ý kiến khác tổ chức HĐTN cho HS tiểu học: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……….……… ……………………………………………………………………………………… Nếu có thể, xin Thầy/Cơ vui lòng cho biết đơi điều thân: Nam Nữ Xin trân trọng cảm ơn quý Thầy/Cô! Phụ lục số 3: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL giáo viên) Chúng nghiên cứu biện pháp “Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS trường Tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn”, xin Q Thầy/Cơ vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau cách khoanh tròn vào số bên phải câu trả lời mà Quý Thầy/Cô cho phù hợp với cảm nhận viết câu trả lời vào chỗ trống sau câu hỏi mở Ý kiến Quý Thầy/Cô sử dụng cho mục đích nghiên cứu, ngồi khơng sử dụng cho mục đích khác Câu 1: Sau biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, Thầy/Cô cho biết ý kiến vấn đề sau cách khoanh tròn vào số bên phải câu trả lời mà Quý Thầy/Cô cho phù hợp với cảm nhận viết câu trả lời vào chỗ trống sau câu hỏi mở (3: Cần thiết/Khả thi; 2: Bình thường/Bình thường; 1: Khơng cần thiết/Khơng khả thi) STT Biện pháp Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán quản lý, giáo viên hoạt động trải nghiệm nhà trường Chỉ đạo trường xây dựng kế hoạch thực hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh qui định phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trường Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho đội ngũ cán quản lý giáo viên trường Tăng cường sở vật chất phối hợp lực lượng giáo dục tổ chức hoạt động trải nghiệm Chỉ đạo công tác đổi kiểm tra đánh giá việc thực hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trường Mức độ cần thiết Mức độ khả thi 3 3 3 3 3 Câu 2: Thầy/Cơ có đề xuất với nhà trường vấn đề tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn! ... Biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan... tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học huyện Pác Nặm 62 2.6 Đánh giá chung thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. .. trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học 37 Tiểu kết chương 38 Chương THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN PÁC NẶM, TỈNH BẮC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ), Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay