Kế hoạch tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên Tin học tiểu học

5 21 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 09:06

PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT Trường TH Mường Vi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – hạnh phúc KẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN NGHIỆP VỤ Căn xây dựng kế hoạch - Căn vào công văn số 517/PGD&ĐT ngày 14 tháng năm 2018 Phòng GD&ĐTBát Xát V/v đạo nâng cao chất lượng chuyên môn; - Căn vào lực chuyên môn nghiệp vụ cá nhân xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ sau: I Tự nhận xét lực chuyên môn: Kiến thức: - Có Kiến thức giáo dục tiểu học Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vững vàng Thường xuyên tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn - Có Kiến thức tâm lý học sư phạm tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học - Có kiến thức kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh - Có kiến thức phổ thơng trị, xã hội nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc - Có kiến thức địa phương nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hố, xã hội tỉnh, huyện, xã nơi scông tác Phương pháp giảng dạy: - Vận dụng phương pháp đổi vào giảng dạy Áp dụng CNTT vào học 100% học học sinh sử dụng máy trình chiếu - Dạy học theo mơ hình trường học mới, trọng vào hoạt động người học, giáo viên đóng vai trò người định hướng, hỗ trợ học sinh Nghiệp vụ sư phạm: - Lập kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi - Tổ chức thực hoạt động dạy học lớp phát huy tính động sáng tạo học sinh - Kết hợp với GVCN GV tổng phụ trách Đội tổ chức tốt hoạt động giáo dục lên lớp - Thực thông tin hai chiều quản lý chất lượng giáo dục; hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hố mang tính giáo dục - Xây dựng, bảo quản sử dụng có hiệu hồ sơ giáo dục giảng dạy II Kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2018 đến tháng 5/2019 Hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng tập trung, tự bồi dưỡng cá nhân Kế hoạch cụ thể: Tháng Tháng 8/2018 Tháng 9-10/2018 Hình thức bồi Điều chỉnh dưỡng bổ sung Bồi dưỡng tập - Bồi dưỡng chuyên môn Tiểu học hè 2018 trung theo quy - Bồi dưỡng trị hè 2018 định PGD&ĐT - Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên Tự bồi dưỡng mơn nghiệp vụ: Tin học văn phòng cá nhân Kỹ Word: Nội dung bồi dưỡng + Chèn hình ảnh, vẽ hình khối, sơ đồ: Shape, smart art, clip art + Chèn ký tự: Symbol; Chèn link (hyperlink), ghi (footnote) + Thiết lập in: khổ giấy, lề in, in trang chẵn, lẻ với số lượng nhiều, header, footer, đánh số trang văn + Trộn văn bản: Mail merge + Bảo mật file: Đặt mật bảo vệ cho file word - Bồi dưỡng phương pháp kỹ thuật: Đặt câu hỏi - Bồi dưỡng kỹ năng: Tổ chức thực hoạt động dạy học lớp phát huy tính động sáng tạo học sinh - Bồi dưỡng công tác kiêm nhiệm hoạt động Tổ khối - Học tập thị nhiệm vụ trọng tâm ngành (Sở GD&ĐT Lào Cai, UBND Bồi dưỡng tập Huyện BX, PGD&ĐT Bát Xat, Trường TH trung trường Mường Vi, Chuyên môn trường TH tự BD thêm Mường Vi) cá nhân - Bồi dưỡng phương pháp xây dựng chuyên đề tổ khối (Chuyên đề: Bồi dưỡng tập Phương pháp giảng dạy môn Tiếng Anh trung theo tổ Môn Mĩ thuật Đan Mạch) khối Tháng 11-12/2018 - Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên Tự bồi dưỡng mơn nghiệp vụ: Tin học văn phòng: cá nhân Kỹ Excel Tin học văn phòng + Tạo bảng tính, định dạng liệu bảng tính: Định dạng số, định dạng bảng, trộn (merge), xóa cột (split)… Tháng 1-2/2019 Tháng 3-4-5/2019 + Định dạng tự động: Định dạng tự động theo yêu cầu (theo tỉnh, ngày tháng năm, …) + Sử dụng hàm số thông dụng: If, Vlookup, Hlookup, Sum, Sumif, Average, Countif, Min, Max, Year, Month, Day, Now… - Bồi dưỡng phương pháp kỹ thuật: Chia nhóm tổ chức hoạt động nhóm - Bồi dưỡng kỹ năng: tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp - Bồi dưỡng công tác kiêm nhiệm hoạt động Tổ khối - Bồi dưỡng phương pháp xây dựng chuyên đề tổ khối (Chuyên đề: Phương pháp giảng dạy môn Thể dục) - Bồi dưỡng kĩ năng, kỹ thuật đề kiểm tra định kì đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT - Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ: Tin học văn phòng: Kỹ Excel Tin học văn phòng: + Sử dụng lọc liệu (Filter): lọc theo yêu cầu + Vẽ Biểu đồ: Chart + Tạo Link: Hyperlink + Thiết Lập in, bảo mật file: Page setup, Đặt Password cho file - Bồi dưỡng phương pháp, kỹ thuật KWL – KWLH - Bồi dưỡng kỹ năng: tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp - Bồi dưỡng phương pháp xây dựng chuyên đề tổ khối (Chuyên đề: Phương pháp giảng dạy môn Âm nhạc) - Bồi dưỡng kĩ năng, kỹ thuật đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22/2016/TTBGD&ĐT - Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ: Tin học văn phòng: Kỹ PowerPoint Tin học văn phòng: Gồm soạn thảo thiết lập hệ trình chiếu + Chỉnh sửa, vẽ hình khối, biểu đồ PowerPoint: Shapes, Smart art, Chart + Tạo link: Hyperlink Bồi dưỡng tập trung theo tổ khối Tự bồi dưỡng cá nhân Bồi dưỡng tập trung theo tổ khối chuyên môn Tự bồi dưỡng cá nhân + Sử dụng kiểu trình chiếu, thiết kế: Transition, Themes design +Tạo hiệu ứng amination + Sử dụng slide master + Bảo mật file + Trình chiếu, xuất file sang định dạng PDF - Bồi dưỡng phương pháp KWL – KWLH - Bồi dưỡng kỹ năng: Thực thông tin hai chiều quản lý chất lượng giáo dục; hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa mang tính giáo dục - Bồi dưỡng phương pháp xây dựng chuyên đề tổ khối (Chuyên đề: Phương pháp giảng dạy môn Tin học, Bồi dưỡng tập chuyên đề tổ chức hoạt động NGLL) trung theo tổ - Bồi dưỡng kĩ năng, kỹ thuật đề kiểm khối chuyên tra định kì đánh giá học sinh tiểu học môn theo thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT Trên kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ năm học 2018 - 2019./ KÍ DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Trần Thị Thu Huyền ...2 Hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng tập trung, tự bồi dưỡng cá nhân Kế hoạch cụ thể: Tháng Tháng 8/2018 Tháng 9-10/2018 Hình thức bồi Điều chỉnh dưỡng bổ sung Bồi dưỡng tập - Bồi dưỡng chuyên môn... vẽ hình kh i, biểu đồ PowerPoint: Shapes, Smart art, Chart + Tạo link: Hyperlink Bồi dưỡng tập trung theo tổ kh i Tự bồi dưỡng cá nhân Bồi dưỡng tập trung theo tổ kh i chuyên môn Tự bồi dưỡng cá... quy - Bồi dưỡng trị hè 2018 định PGD&ĐT - Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên Tự bồi dưỡng môn nghiệp vụ: Tin học văn phòng cá nhân Kỹ Word: Nội dung bồi dưỡng + Chèn hình ảnh, vẽ hình kh i,
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên Tin học tiểu học, Kế hoạch tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên Tin học tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay