Đề tài giáo dục hành vi văn hóa thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học cho trẻ 5 6 tuổi

35 19 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 08:37

Mục đích nghiên cứu thực hiện nghiên cứu này tôi hướng tới mục đích: Thông qua thực trạng giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ 45 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học tại trường mầm non Xuân Lộc. Để đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 45 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học tại các trường mầm non. PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Lý khách quan Trong bối cảnh phát triển xã hội nay, mà cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển vũ bão, với việc có điều kiện để phát triển đời sống kinh tế, người đồng thời đứng trước nguy thối hóa đạo đức nhân văn Vấn đề, giáo dục đạo đức hành vi có văn hóa cho hệ trẻ thách thứ lớn giáo dục nước Đối với nước ta, đất nước thời kì kinh tế thị trường mở cửa, giao lưu, hội nhập với giới, bên cạnh mặt tích cực yếu tố tiêu cực nảy sinh: Trong xã hội xuất phận dân cư sống chạy theo đồng tiền lợi nhuận cách vơ điều kiện Cùng với tình trạng sói mòn đạo đức, gia tăng tệ nạn xã hội…ảnh hưởng đến khơng nhỏ đến hình thành phát triển nhân cách hệ trẻ Đặc biệt đáng lo ngại phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thối đạo đức có hành vi thiếu văn hóa học tập sống, mờ nhạt lý tưởng sống, lối sống thực dụng Một ngun nhân tình trạng cơng tác giáo dục đạo đức, trị, hành vi văn hóa ….bị xem nhẹ Vì vậy, việc tăng cường giáo dục đạo đức hình thành hành vi văn hóa cho hệ trẻ ngày trở nên vấn đề cần thiết Vấn đề giáo dục xem trình xuyên suốt từ cấp mầm non đến nhà trường phổ thông Hành vi văn hóa vừa mang tính ý thức đạo đức bên vừa thể mặt thẩm mỹ bên ngồi, nên khơng thể hành vi bẩm sinh, tự nhiên có mà phải trải qua trình giáo dục rèn luyện lâu dài Sự hình thành hành vi văn hóa người cần phải lúc bé, lẽ: “Bé không vin gãy cành” ông bà xưa đúc kết Mầm non môi trường giáo dục đặt móng cho phát triển nhân cách trẻ nói chung hình thành hành vi văn hóa nói riêng trẻ sau Những biểu nhân cách chuẩn mực định, quy tắc hành vi có văn hóa thể thái độ ứng xử bạn bè, với gia GV: Lê Thúy Diểm đình, với xã hội, thể tình cảm vật, tượng xung quanh phần lớn hình thành mơi trường Những cơng trình nghiên cứu khoa học thực tiễn chứng tỏ điều kiện sinh hoạt thuận lợi giáo dục đắn, trẻ có biểu tương đối rõ nét mặt xu hướng nhân cách số quan trọng trình giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ Chính vậy, giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ nội dung cốt lõi công tác giáo dục trường mầm non Giáo dục mầm non cần phải xác định việc giáo dục đạo đức, hành vi văn hoá cho trẻ nhiệm vụ cần thiết trình hình thành xây dựng hoàn thiện nhân cách cho trẻ mầm non Việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ trường mầm non tổ chức thực vô đa dạng phong phú Thông thường, việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ tổ chức theo hình thức khác hoạt động tích hợp, hoạt động góc, thơng qua tiết học đặc thù hàng ngày trẻ, đặc biệt tổ chức hoạt động làm quen tác phẩm văn học Bởi lẽ, với vai trò đặc trưng riêng, tác phẩm văn học tác động vào trái tim giàu tình cảm trẻ thơ cách nhẹ nhành, tự nhiên sâu sắc để dạy trẻ điều hay lẽ phải Đó học đạo đức, hành vi văn hóa bản, cần có người.Tuy nhiên, lồng ghép giáo dục hành vi văn hóa hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học sở mầm non nhiều bất cập, thiếu đồng Chính việc làm để nâng cao hiệu giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ thơng qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học điều đặt cần quan tâm thỏa đáng 1.2 Lý chủ quan Việc tổ chức cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học không mở cho trẻ hội khám phá giới xung quanh mà giải pháp cụ thể nhằm thực nhiệm vụ phát triển toàn diện nhân cách trẻ tất bình diện: nhân cách, thẩm mỹ, nhận thức, thể lực Ngoài ra, có tác dụng lớn việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non Trong thực tế giáo viên trường mầm non hiểu ý nghĩa hiệu GV: Lê Thúy Diểm việc sử dụng hoạt động làm quen với tác phẩm văn học để giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ để đạt kết cao.Tuy nhiên, nhiều lý khác nhau, vấn đề giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ thơng qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ, thiếu tính hệ thống Một số giáo viên thờ ơ, khơng xem trọng việc lồng ghép giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ tổ chức hoạt động làm quen tác phẩm văn học không giúp trẻ đức kết rút học liên quan giúp ích cho phát triển nhân cách đạo đức trẻ nói chung hành vi văn hóa nói riêng Nghiên cứu vấn đề giáo dục hành vi văn hóa thơng qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học việc làm cần thiết, không cho phép người nghiên cứu nắm vững vấn đề lý luận dạy học nói chung, phương pháp dạy học Mầm non nói riêng mà góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học bậc Mầm non, tạo tảng vững cho phát triển trẻ tương lai Đây sở thúc chọn đề tài “Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học” làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm Hy vọng đề tài khơng bổ ích với thân người nghiên cứu, mà giúp ích cho đổi phương pháp dạy học bậc mầm non Mục đích nghiên cứu Thực nghiên cứu tơi hướng tới mục đích: Thơng qua thực trạng giáo dục hành vi văn hố cho trẻ 4-5 tuổi thơng qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học trường mầm non Xuân Lộc Để đề xuất biện pháp nhằm nâng cao việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 4-5 tuổi thơng qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học trường mầm non 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài: Biện pháp giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 4-5 tuổi thơng qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học trường mầm non Xuân Lộc Phạm vi nghiên cứu: Trường mầm non Xuân Lộc Phương pháp nghiên cứu GV: Lê Thúy Diểm - Phương pháp quan sát sư phạm - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp điều tra phiếu - Phương pháp thống kê toán học Kế hoạch nghiên cứu: - Từ 5/9/2017 đến 20/9/2017: Chọn đề tài trang bị lý luận - Từ 20/9/2017 đến 10/2/2018: Tiến hành nghiên cứu áp dụng biện pháp giáo dục hành vi văn minh cho trẻ qua thơ – truyện - Từ 10/2/2018 đến 25/2/2018: Phân tích kết viết sáng kiến kinh nghiệm PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN Hành vi hành vi văn hóa 1.1 Khái niệm liên quan * Hành vi Hành vi cách ứng xử người hoàn cảnh cụ thể định với điều khiển, điều chỉnh tâm lý, ý thức người * Hành vi văn hóa Hành vi văn hóa hành vi tốt đẹp, có tác dụng tích cực đối đời sống với người giới xung quanh, hành vi mang tính tích cực mà người cần rèn luyện để có Nói cách khác hành vi văn hóa nghĩa cách ứng xử mang tính đạo đức –thẫm mỹ người Do nói rằng, biểu cụ thể lối sống đẹp, cư xử mực người, lịch thiệp, hòa nhã, quan tâm đến vệ sinh cá nhân nơi cộng động, yêu quý đẹp, khát khao vươn tới đẹp, cư xử với người thể cụ thể hành vi văn hóa 1.2 Nội dung giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 4-5 tuổi  Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ việc ứng xử với người xung quanh * Ứng xử với người thân gia đình Gia đình tổ ấm tạo nên sở tình thương yêu đùm bọc lẫn người ruột thịt Đó mơi trường văn hóa mà đứa trẻ tiếp xúc chào đời Trong gia đình hành vi văn hóa trẻ hình GV: Lê Thúy Diểm thành phát triển cách tự nhiên mang đậm dấu ấn mơi trường văn hóa đầu tiên.Trong sống gia đình, người lớn mong cho em nên người tử tế, điều thể yêu cầu họ đứa trẻ cách ứng xử với người xung quanh, cụ thể là: - Đối với ông bà Trẻ cần biết vị trí ơng bà mối quan hệ này, ông bà người sinh cha mẹ trẻ, người có cơng ni dưỡng dạy dỗ cha mẹ trẻ, phải giáo dục cho trẻ có hành vi văn hóa với ơng bà, có u thương kính trọng ơng bà, trẻ phải biết nói thưa gửi lễ phép, gọi bảo - Đối với cha mẹ Trong gia đình cha mẹ người gần gũi với Cho trẻ biết cha mẹ không người sinh mà người hy sinh tất cho trẻ biết có cách ứng xử tốt đẹp tỏ người có hiếu Tỏ lòng yêu thương quý trọng với cha mẹ cần giáo dục trẻ có hành vi văn hóa, hành vi cụ thể khơng lời nói như: làm việc nhỏ chẳng hạn giúp mẹ dọn nhà, lấy sách cho cha …Biết ơn cha mẹ hành vi quan tâm chăm sóc, đơi ngây thơ theo cách bé lại biểu thị tình thương yêu thắm thiết Giáo dục cho trẻ hành vi văn hóa lễ phép với cha mẹ, biết lời, không bướng bĩnh, nhõng nhẽo với cha mẹ,… - Đối với anh chị em nhà Đối với anh chị nhà có hành vi tơn trọng, biết nghe lời anh chị, không gây rối phá anh chị học bài… Đối với em biết yêu thương em, biết nhường nhịn em nhỏ.Những hành vi thân tình hành vi văn hóa cần hình thành phát triển trẻ * Đối với người xung quanh Con người sống quanh quần với khép kín gia đình mà biết sống với người ngồi xã hội Ngay từ bé trẻ biết nhà hành xóm để chơi, trẻ tiếp xúc với làm quen với hàng xóm láng giềng vừa có người lớn vừa có trẻ em, mối quan hệ bắt đầu mở rộng Đối với GV: Lê Thúy Diểm người lớn xung quanh giáo dục trẻ phải biết lễ phép chào hỏi, tôn trọng người lớn, biết nghe lời Đối với giáo trẻ cần thương u kính trọng cha mẹ nhà, trẻ biết nghe lời cô dạy, làm việc cô bảo Đối với bạn lứa cần vui chơi thân ái, đồn kết, biết nhường nhịn nhau, giúp đỡ bạn cần, tránh thói bắt nạt bạn, đánh bạn Đặc biệt cần dạy trẻ nên nhìn bạn mắt thiện chí, ln nghĩ tốt bạn, làm việc tốt cho bạn, phát mặt tốt bạn Đối với người tàn tật có thái độ thương xót, làm việc để an ủi giúp đỡ họ, lời hỏi thăm, ánh mắt yêu thương, giáo dục cho trẻ lòng thương người Hành vi văn hóa cần giáo dục cho trẻ xã hội phải kể thêm hành vi tuân thủ quy định, luật lệ chung.Trẻ tuổi trẻ biết, quan hệ xã hội chưa thất rộng rãi, nhiên trẻ cần phải làm quen với số luật lệ thông thường bảo đảm đời sống có văn hóa giữ gìn vệ sinh nơi cơng cộng trật tự an ninh cho nhân dân, trước hết luật giao thơng Tóm lại, hành vi ứng xử đứng mực người xung quanh coi hệ thống hành vi văn hóa người Hệ thống hành vi văn hóa trẻ phát triển tốt đẹp, vững chắc, bảo đảm vững vàng cho nhân cách tử tế sau  Giáo dục hành vi văn hóa giao tiếp cho trẻ * Kỹ chào hỏi: Khi gặp mặt người khác, người lớn thân thích, đồng thời với nét mặt tươi vui lời chào hỏi niềm nở, câu xưng hô chủ ngữ, vị ngữ bổ ngữ, : “Cháu chào bác ạ!” Với ngữ điệu thân thiết, mắt nhìn phía người giao tiếp, đầu cúi xuống (đối với người già), đầu để tự nhiên (đối với người trẻ tuổi), trẻ ơm chìa má cho người khác để tỏ lòng thân thiết Khi đến lớp trẻ phải biết chào cô đến lớp về, trẻ tự giác biết chào hỏi có người đến thăm lớp học GV: Lê Thúy Diểm Hình ảnh: Trẻ chào cô đến lớp * Kỹ xin lỗi: Khi làm phiền người khác phải xin lỗi câu: Cháu xin lỗi! với nét mặt nghiêm chỉnh cử tỏ hối hận Trong người lớn dạy trẻ kỹ xin lỗi không nên quên dạy trẻ kỹ tha lỗi Tha lỗi cho người phạm lỗi thể lòng vi tha, thái độ thông cảm người phạm lỗi tôn trọng họ *Kỹ cảm ơn: Biết cảm ơn giúp đỡ hay tha thứ cho mình, lời nói lịch hàm ý biết ơn, câu đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ “Cháu cảm ơn ạ!” với cử tơn kính, bạn bè cần nói: “Cảm ơn” *Kỹ tham gia trò chuyện: Giao tiếp nhu cầu quan trọng người Ngày từ tháng đầu tiên, lúc sơ sinh trẻ biết hóng chuyện, lớn dần lên trẻ chủ động giao tiếp với người xung quanh Khi người lớn nói phải lắng nghe, khơng “hóng hớt”, khơng “nói leo” Khi nói cho người lớn nghe phải nói rành rọt, khơng ê a, ấp úng hay nói lý nhí, lúng búng miệng, lại khơng nói trống khơng, cọc lốc Còn trò chuyện với bạn bè giữ thái độ thân mật, bình đẳng, lắng nghe ý kiến bạn không quát tháo, cãi cọ “dùng vũ lực” Trên số kỹ giao tiếp cần hình thành cho trẻ em từ bé, phần khơng thể thiếu hệ thống hành vi văn hóa GV: Lê Thúy Diểm người Trong thực tế giáo dục trẻ nhỏ kỹ giao tiếp thể cháu cách tự nhiên, sinh động thường theo cách riêng cháu, nên nhiều khờ khạo, ngơ nghê trẻ đáng yêu Do người lớn không nên uốn nắn tỷ mỉ hay yêu cầu khắt khe, bắt đứa trẻ thực cách máy móc khiến cho lúc trẻ cảm thấy gò bó, căng thẳng mà trở nên dị ứng với “thể thức lễ giáo này” có lại phản tác dụng, đem đến hiệu ngược với mong muốn nhà giáo dục  Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ thân * Về nét ăn: Hành vi văn hóa ăn đơn giản chúng ta, nhiên trẻ nhỏ lại không dễ dàng chút Trẻ em có ý thức việc dạy trẻ ăn uống cho tử tế cần thiết Đầu tiên cần dạy trẻ trước ăn phải mời người, mời người lớn tuổi trước đến người nhỏ tuổi (đầu tiên ông bà đến cha mẹ, sau đến anh chị em) Khi ngồi vào ăn ngồi vị trí, ăn phần ăn phần mình, khơng vòi vĩnh lung tung, khơng đòi mà người lớn khơng cho ăn, không làm nũng không chịu ăn để người lớn dỗ dành thời gian Dạy trẻ cầm thìa, cầm bát, ngồi tư thế, lớn dùng đũa cơm gắp thức ăn gọn gàng, không gắp lung tung đánh đổ thức ăn bừa bãi Cần thường xuyên nhắc nhở trẻ nhai kỹ nuốt, không ngậm cơm miệng, không vừa ăn vừa chơi, không ăn xanh, uống nước lã, không ăn thức ăn bẩn Chỉ giáo dục cẩn thận hành vi biến thành hành vi có văn hóa Hình ảnh: Hoạt động ăn trưa trẻ lớp mẫu giáo Thạch Khê GV: Lê Thúy Diểm * Về vệ sinh thân thể: Đối với trẻ nhỏ, vệ sinh thân thể vấn đề thường xuyên phải thực tốt Những thói quen vệ sinh cần hình thành trẻ sớm tốt Người lớn cần dạy trẻ biết rửa mặt ngủ dậy, biết đánh sau bữa ăn đặc biệt trước ngủ Không dung tay quệt mũi, không ngồi lê ngồi lết bẩn quần áo, biết rửa tay xà phòng trước ăn, biết đại tiện, tiểu tiện chỗ …Đó hành vi văn hóa trẻ cần thực ngày, dễ dàng cháu.Tuy người lớn dạy trẻ thật tỷ mỉ, chu đáo, lại thường xuyên nhắc nhở tạo thành thói quen sinh hoạt ngày * Về chế độ sinh hoạt ngày: Để đảm bảo sức khỏe mặt hoạt động trẻ, ngày trẻ người lớn chăm sóc theo chế độ hợp lý trường hay nhà Những trẻ có tuân thủ chế độ sinh hoạt hay khơng, mặt người lớn tổ chức tổ chức tập luyện, mặt khác cá tính trẻ Việc thực chế độ sinh hoạt ngày tạo nhiều thuận lợi sống sinh hoạt cho trẻ người lớn, mà quan trọng tạo cho trẻ cách sống có nề nếp, hình thành trẻ hành vi văn hóa cần có phong cách sống khoa học cần cho sống sau  Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ học tập, vui chơi * Trong học tập: Cần giáo dục cho trẻ có thái độ nghiêm tức học tập, học phải ý lắng nghe cô giáo giảng bài, khơng nói chuyện riêng, đánh bạn hay quấy khóc …Khi muốn phát biểu ý kiến phải biết giơ tay phát biểu Khi học có khơng hiểu xin phép đứng dậy hỏi cô, không nói leo lên Đối với đồ dùng dạy học phải dạy trẻ biết bảo vệ chúng sử dụng cách, không phá đồ dùng học tập, hay lấy để chơi đùa… * Trong vui chơi : Cần dạy trẻ biết nhường nhịn đồ chơi bạn chơi, không tranh giành đồ chơi Dạy trẻ bảo vệ đồ chơi đồ chơi chung lớp Chúng ta đồng tình tìm tòi khám phá trẻ trò chơi, nhiên cần khuyên ngăn hay điều chỉnh hành vi phá hoại đồ chơi tháo đồ chơi mảnh, đập phá đồ chơi  Các hành vi văn hóa nơi cơng cộng GV: Lê Thúy Diểm Biết giữ vệ sinh nơi cơng cộng, có thói quen chăm sóc giữ gìn cảnh đẹp thiên nhiên mơi trường Có hành vi bảo vệ mơi trường sinh hoạt hàng ngày vứt rác nơi qui định, khơng ngắt bẻ cành, dẵm lên cỏ.Thói quen thực qui định giao thông: vỉa hè, sang đường nơi qui định, ngồi phương tiện giao thơng đảm bảo an tồn Vai trò tác phẩm văn học giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 4-5 tuổi Văn học có vai trò to lớn khơng có thay việc hình thành phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ Việc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học từ lâu đặt nội dung, phương tiện vô quan trọng chương trình giáo dục trẻ 2.1 Đặc điểm tác phẩm văn học lựa chọn cho trẻ 4-5 tuổi 2.1.1 Tác phẩm văn học phải phù hợp đặc điểm cảm thụ văn học trẻ mầm non Độ tuổi trẻ, hồn nhiên ngây thơ tính trẻ, yêu cầu TPVH lựa chọn cho trẻ phải có hồn nhiên, ngây thơ, phù hợp với đặc điểm tiếp nhận trẻ TPVH lựa chọn cho trẻ mầm non, trước hết phải có yêu cầu chung TPVH Đó phản ánh thực sống thơng qua hình tượng nghệ thuật xây dựng ngôn ngữ đảm bảo thống nội dung hình thức thể Đề tài phải xuất phát từ quen thuộc gần gũi, nảy sinh sống xung quanh trẻ Để đảm bảo tính vừa sức, phù hợp đặc điểm cảm thụ văn học trẻ mầm non, TPVH lựa chọn giáo dục chương trình cần ngắn gọn, rõ ràng Sự ngắn gọn dung lượng tác phẩm mà thể câu văn, câu thơ Văn xuôi thường thể câu đơn, ngắn, dùng câu phức hợp Nhan đề tác phẩm cụ thể, thường đúc kết ý nghĩa giáo dục, có tên nhân vật chính, câu hỏi tính định hướng, ví dụ: Bó hoa tặng cơ, Cái bát xinh xinh, Ai đáng khen nhiều hơn, Bài học tốt…Truyện thường có kết cấu theo kiểu đối lập, dễ hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện kể lại cách dễ dàng Thể loại thơ cho trẻ thể loại thơ chữ, chữ, chữ, gần với đồng dao, thể loại văn học dân gian phù hợp với trẻ thơ, câu thơ ngắn gọn, vui nhộn, để trẻ vừa đọc, vừa chơi, dễ thuộc, dễ nhớ Sự rõ ràng TPVH viết cho trẻ mầm non GV: Lê Thúy Diểm 10 thể thiếu hoạt động giáo dục cho trẻ, nhiên hoạt động chủ yếu thực nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ, phát triển nhận thức Vấn đề lồng ghép giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ chưa trọng mức, gói gọn học giáo dục đạo đức chung chung Ngồi chưa có thống cách thức triển khai nội dung, phương pháp thực giáo dục hành vi văn hóa giáo viên trường Vì cơng tác giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ thơng qua hoạt động LQTPVH trường gặp nhiều khó khăn Ngồi dựa vào kết đánh giá thực trạng thể hành vi văn hóa trẻ lớp Thạch Khê, cho ta thấy tình trạng trẻ khơng thể hành vi văn hóa chiếm tị lệ cao, việc cần tìm biện pháp giáo dục hành vi cho trẻ thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học cần thiết III.MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC GIÁO DỤC HÀNH VI VĂN HĨA THƠNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN TPVH TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON Giáo viên tự học hỏi, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức thân giáo dục hành vi văn hóa * Mục đích: Giúp giáo viên có kiến thức đúng, hiểu sâu chất vấn đề giáo dục hành vi văn hóa Từ có kiến thức vững vàng vấn đề Khi có kiến thức nhận thức đúng, người giáo viên truyền đạt kiến thức đến học sinh cách xác * Cách làm: Tìm hiểu, nghiên cứu cơng văn hướng dẫn Bộ, Sở, Ngành triển khai giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ nhà trường Qua tham khảo viết tạp chí giáo dục trẻ em, giáo dục mầm non, giáo dục thủ đơ, sách hành vi văn hóa trẻ em, tham gia thông tin mạng, qua trang giáo dục: qua tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng, học hỏi chị em đồng nghiệp qua thăm quan, kiến tập Tiếp thu ý kiến, đạo từ Ban Giám Hiệu, qua buổi họp hàng tháng để tích lũy kinh nghiệm rèn nề nếp, hành vi văn hóa cho trẻ * Kết quả: - Bản thân hiểu rõ: Hành vi văn hóa gì? Vì lại phải giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ? Các tác động hành vi văn hóa đời sống người, môi GV: Lê Thúy Diểm 21 trường hay nói cách khác thân tơi nắm rõ chất việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ Trang bị cho kiến thức đầy đủ giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ nhận thức việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ quan trọng Từ tơi nhận thấy phải có trách nhiệm, phải có biện pháp thiết thực giúp giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ Giáo viên cần nhận thức đứng đắn vài trò quan trọng việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ thơng qua hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học * Mục đích: Giúp giáo viên nhận thức tác phẩm văn học có vai trò ý nghĩa lớn việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ Có thể nói, phương tiện hữu hiệu để hình thành phát triển nhân cách cho trẻ em mà đặc biệt trẻ 4-5 tuổi cách toàn diện Sẽ thiết thòi cho đứa trẻ khơng thường tiếp xúc với tác phẩm văn học * Cách làm: Chính vai trò quan trọng vậy,cho nên giáo viên cần đưa văn học – nghệ thuật ngôn từ đến với trẻ từ sớm, chí từ trẻ chào đời, lời ru, câu chuyện Bản thân cô giáo mầm non phải trau dồi kiến thức để cảm thụ thật tốt tác phẩm văn học truyền dạy cho trẻ hết hay, đẹp tác phẩm văn học, học đầu tiên, học trẻ lớn lên dần theo năm tháng, sở để hình thành hành vi văn hóa trẻ.Đây phương tiên giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ tốt, bỡi lẽ trẻ bắt chước hành vi tốt đẹp nhân vật TPVH mà trẻ làm quen, tránh xa, chê bai hành vi xấu nhân vật Từ việc giúp trẻ có số kiến thức hành vi văn hóa, giúp trẻ định hướng hành vi mình.Vì vậy, ta thấy TPVH phương tiện giáo dục tinh tế, văn học có khả tác động sâu vào tâm hồn, tư tưởng nhận thức người mạnh mẽ TPVH đưa vào giáo dục nhân cách, đạo đức cho trẻ nói chung giáo dục hành vi văn hóa nói riêng GV: Lê Thúy Diểm 22 * Kết quả: Bản thân tơi nói riêng trường nói chung nhận thức đứng đắn vai trò quan trọng việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ thơng qua hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học Giáo viên tự bồi dưỡng thân kỹ sáng tác thơ, truyện phù hợp nội dung giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ * Mục đích: Giúp giáo viên có kỹ sáng tác thơ, truyện nhằm có thơ, câu chuyện hay, lôi cuốn, hấp dẫn trẻ phù hợp nội dung giáo dục hành vi văn hóa * Cách làm: -Đọc nhiều truyện viết cho thiếu nhi, truyện cổ tích - Nghiên cứu giảng sáng tác văn học, thơ - Tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi kết cấu truyện - Trau dồi ngôn ngữ để có ngơn ngữ sáng phù hợp với lứa tuổi trẻ - Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý trẻ từ lựa chọn hình tượng nhân vật, tình hấp dẫn, thu hút trẻ - Ví dụ: Cơ sáng tác câu chuyện phù hợp để giáo dục hành vi văn hóa vệ sinh cho trẻ sau: Truyện: “Chú bé lọ lem” Bạn Tít em cô Lọ Lem truyện cổ tích đâu Mọi người gọi Tít “lọ lem” cậu lười tắm Cứ lần bà nhắc tắm Tít trốn chạy hét vang lên: “Hôm qua cháu tắm rồi!” Buổi chiều, mẹ gọi Tít tắm Tít lại tìm cách trốn mẹ để tắm gội Như vậy, không bảo Tít tắm được, lúc thích cậu ngồi đất nghịch bẩn Một hơm, thấy bạn chơi đùa ngồi sân vui q, Tít chạy chơi Mặc dù Tít cười thật tươi mà bạn nhìn Tít chằm chằm, tất bịt mũi bỏ chạy Tít giận dỗi chơi với cún con, Tít vừa đưa tay vuốt ve cún khịt khịt mũi co cẳng chạy Tít đứng buồn thiu, chả muốn chơi với cậu Vừa lúc Tít thấy có cậu bé ngồi Tít mừng q: A! Mình có bạn Tít chạy lại gần, hai bạn nhìn nhau, mỉm cười làm quen, dưng hai bịt mũi bỏ chạy Quái lạ, nhỉ? Sau Tít hiểu rằng: GV: Lê Thúy Diểm 23 Lười tắm gội, bẩn thỉu Tít cậu bé chẳng muốn chơi Từ Tít tâm để khơng bị gọi “lọ lem” nữa, ngày cậu tắm rửa sẽ, giữ gìn quần áo, mặt mũi đầu tóc gọn gàng Hình ảnh: Cơ giáo kể chuyện sáng tạo theo tranh cho trẻ nghe * Kết quả: Bản thân nhận thấy việc tự sáng tác câu truyện, thơ để giáo dục trẻ hành vi văn hóa đem lại cho giáo viên kiến thức ngôn ngữ, văn học Rèn luyện cho giáo viên kỹ viết văn, trau dồi vốn từ phong phú đặc biệt giúp giáo viên nắm hết nội dung giáo hành vi văn hóa cho trẻ chủ động nhất, từ truyền đạt lại cho trẻ cách hiệu Lựa chọn nội dung thơ -câu truyện giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ phân chia theo chủ đề * Mục đích: Hành vi văn hóa bao gồm nhiều nội dung khác nhau, có nội dung chưa phù hợp để cung cấp cho trẻ mầm non Chính vậy, biện pháp giúp giáo viên sàng lọc, lựa chọn nội dung giáo dục hành vi văn hóa cho phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý theo lứa tuổi trẻ * Cách làm: - Nghiên cứu hành vi văn hóa cần giáo dục phù hợp với trẻ 4-5 tuổi Từ lựa chọn nội dung phù hợp với lứa tuổi trẻ - Sưu tầm sáng tác thơ, câu chuyện có nội dung giáo dục hành vi văn hóa theo mảng: hành vi văn hóa giao tiếp, ăn uống GV: Lê Thúy Diểm 24 - Căn vào nội dung thơ – câu chuyện kế hoạch xây dựng giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ từ đầu năm học, tơi phân chia thơ – truyện theo chủ đề * Kết quả: - Tôi lựa chọn nội dung giáo dục hành vi văn hóa phù hợp với trẻ mầm non: giao tiếp, ăn uống, nơi công cộng - Tôi sáng tác nhiều câu chuyện theo mảng nội dung giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ - Nội dung câu chuyện sáng tác sưu tầm phù hợp gần gũi với trẻ nên có tác động rõ rệt đến nhận thức, suy nghĩ hành vi trẻ Hành vi văn hóa trẻ lớp tơi nâng cao rõ rệt Các chủ đề Nội dung giáo dục Tên thơ, câu chuyện Trường mầm non Hành vi văn hóa - Thơ: “Đồ chung”, giao tiếp,nơi công cộng “Giúp bạn” - Truyện : “Cám ơn” 2.Bé gia đình Hành vi văn hóa - Thơ: “Giống ngoan giao tiếp, ăn uống bà”, “Giờ ăn cơm” - Truyện: “Cậu bé không ngoan” Nghề nghiệp Hành vi văn hóa - Thơ: “Em làm cô giao tiếp, ăn uống nơi giáo”, “Bé chẳng sợ công cộng tiêm” - Truyện: “Cô bác sĩ tí hon” 4.Thế giới động vật Hành vi văn hóa - Thơ: “Đón bạn”, “Xin giao tiếp, ăn uống lỗi” - Truyện: “Gia đình Gấu” 5.Thế giới thực vật Hành vi văn hóa - Thơ: “Cây thược giao tiếp, ăn uống nơi dược”, “Quả chanh” công cộng - Truyện: “Cậu bé lăng” 6.Tết lễ hội mùa xuân Hành vi văn hóa - Thơ: “Đón tết bé”, giao tiếp “Mùa xuân” - Truyện: “Nước tắm kỳ diệu Phương tiện Hành vi văn hóa nơi - Thơ: “Xe đổ rác”, “Bài quy định giao thông công cộng học giao thông” - Truyện : “Một phen sợ hãi” GV: Lê Thúy Diểm 25 Nước Hành vi văn hóa nơi tượng thiên nhiên cơng cộng Hành vi văn hóa giao tiếp - Thơ: “Đừng bé ơi”, “Bé giữ vệ sinh môi trường” - Truyện : “Nước thật thần kỳ” Quê hương đất nước Hành vi văn hóa - Thơ: “Bác thăm nhà Việt Nam – Thủ đô Hà giao tiếp, nơi công cộng cháu”, “Em yêu Hà Nội – Bác Hồ kính yêu Nội” - Truyện : “Thế đáng khen” Sử dụng phương thức khác – tạo môi trường sử dụng hiệu quả: * Mục đích: Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi mầm non dễ nhớ nhanh quên Để việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ đạt hiệu cao kiến thức cung cấp cho trẻ cần lặp lặp lại để biến kiến thức trẻ thành nhận thức Qua hình thành trẻ hành vi Biện pháp giúp cho người giáo viên có nhiều phương thức khác để giúp cho tác phẩm văn học sử dụng nhiều môi trường đem lại hiệu cao cho việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ * Cách làm: - Thiết kế câu chuyện, thơ giảng điện tử theo dạng phim hoạt hình nhằm sử dụng tiết học lớp, hoạt động chiều GV: Lê Thúy Diểm 26 Hình ảnh: Cô giáo sử dụng giáo án điện tử trẻ làm quen tác phẩm văn học “ Em yêu nhà em” - Sử dụng câu chuyện, thơ hoạt động : + Hoạt động góc: trẻ tự sáng tác câu chuyện, thơ khác theo trí tưởng tượng trẻ qua hình ảnh minh họa góc văn học + Hoạt động trời, hoạt động chiều * Kết quả: - Trẻ ghi nhớ nhanh lâu câu chuyện, thơ, hiểu nội dung giáo dục tác phẩm văn học - Hình ảnh giảng điện tử hấp dẫn trẻ, lôi trẻ tham gia vào hoạt động Qua đó, trẻ cảm nhận sâu sắc tác động hành vi văn hóa đời sống người Sử dụng biện pháp đặc thù hoạt động làm quen vói tác phẩm văn học để nâng cao hiệu giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ * Mục đích: Việc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học trường mầm non tổ chức theo nhiều hình thức khác nhau.Tuy nhiên, hình thức tổ chức tiết học có chủ đích hình thức mà giáo viên tập trung xây dựng Chính cần có biện pháp giúp giáo viên lên kế hoạch tổ chức xếp học giáo dục hành vi văn hóa cho phù hợp dạy Để học đến với trẻ cách tự nhiên, không áp đặt thời điểm * Cách làm: - Giáo viên phải lựa chọn xếp học giáo dục cho phù hợp Để học đến với trẻ cách tự nhiên - Xây dựng hệ thống câu hỏi đàm thoại:Trong trình khai thác nội dung giáo dục hành vi văn hóa, giáo viên cần ý đặt hệ thống câu hỏi gợi mở, phát huy tính tích cực chủ động trẻ Giáo viên cần phân tích nội dung lời thơ, cách rõ ràng, cụ thể cần liên hệ nội dung giáo dục hành vi văn hóa phù hợp với sống thực tế, định hướng trẻ thói quen, hành vi văn hóa cụ thể sống hàng ngày GV: Lê Thúy Diểm 27 - Khi thực việc giáo dục, giáo viên nên giao tiếp với trẻ cách nhẹ nhàng, thân thiết, gần gũi, khơi gợi xúc cảm trẻ Tạo môi trường gần gũi phù hợp với nội dung thơ Biện pháp có vai trò quan trọng đời sống tình cảm phát triển toàn diện trẻ Đối với trẻ mẫu giáo lớn trẻ chưa biết đọc thơ trực tiếp nên việc tạo môi trường gần gũi với bối cảnh tác phẩm biện pháp nâng cao khả tiếp nhận tác phẩm thơ giúp trẻ hiểu nội dung thơ từ giúp trẻ dễ dàng hiểu, cảm nhận sống tác phẩm Qua giúp giáo viên dễ dàng bồi đắp cho em tư tưởng, tình cảm đạo đức, hành vi văn hóa tốt đẹp -Sử dụng trò chơi: Đối với trẻ mẫu giáo, vui chơi hoạt động chủ đạo, qua chơi trẻ phát triển chức tâm lí hình thành nhân cách Khi chơi dịp tốt để trẻ khám phá môi trường xung quanh, qua kích thích tính tò mò, khả quan sát, lực phán đốn, trí tưởng tượng trẻ Ngồi việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ thơng qua qua nội dung trò chơi, giáo viên giáo dục trẻ qua hành vi chơi Chẳng hạn, chơi với trẻ nảy sinh mẫu thuẫn với (vì chưa thấu hiểu nhau) cãi nhau, hay đánh nhau, khơng đồn kết chơi… Những hành vi khơng điều chỉnh kịp thời có ảnh hưởng lớn đến nhân cách trẻ sau * Kết quả: - Giáo viên sử dụng biện pháp đặc thù để lên kế hoạch xếp học giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mang lại hiệu công tác giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ thơng qua tác phẩm văn học IV KẾT QUẢ SÁNG KIẾN KÌNH NGHIỆM Sau thời gian thực biện pháp việc giáo dục hành vi văn hóa thơng qua hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học đạt kết sau: Kỹ thực hành vi văn hóa trẻ lớp mẫu giáo Thạch Khê GV: Lê Thúy Diểm 28 ST T Họ tên trẻ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Xuân Hào Hữu Chí Quang Phúc Quốc Bảo Gia Kiệt Minh Thùy Thùy Dương Phúc Hậu Nhã Linh Chí Kiệt Minh Hằng Tú Qun Hồng Nam Minh Tiến Anh Khoa Xuân Tính Thanh Tâm Đức Nhân Thị Nga Chí Thương Khắc Hậu Khánh Linh Kim Ngọc Diệu Linh Thành Trung Văn Thìn Tấn Thành Vạn Vạn Đơng Lâm Thu Giang Tổng số Tỷ lệ GV: Lê Thúy Diểm Hành vi văn hóa giao tiếp Đạt Chưa đạt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 90% Các tiêu chí Hành vi văn hóa ăn uống Đạt Chưa đạt 10% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 96,6% Hành vi văn hóa nơi cơng cộng Đạt Chưa đạt x x x x x x x x x x x x x 3.4% x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 93,3% 6,7% 29 Biểu đồ so sánh kết trước sau áp dụng biện pháp giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn trẻ lớp mẫu giáo Thạch Khê Số trẻ đạt 50 40 30 29 27 28 20 11 10 14 10 Tiêu chí Hành vi văn hóa giao tiếp đầu năm Hành vi văn hóa giao tiếp Hành vi văn hóa ăn uống đầu năm Hành vi văn hóa ăn uống Hành vi văn hóa nơi cơng cộng đầu năm Hành vi văn hóa nơi cơng cộng - Trẻ lớp tơi có chuyển biến rõ nét hành vi văn hóa Điều chứng minh qua hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học với phương thức sử dụng đa dạng, linh hoạt giúp trẻ tiếp nhận kiến thức cách hiệu Quan trọng trẻ biết chuyển hóa từ kiến thức thành nhận thức, từ nhận thức thành hành động cụ thể - Bản thân đóng số biện pháp việc giáo dục hành vi văn hóa cho kho tư liệu giảng dạy Nhà trường GV: Lê Thúy Diểm 30 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Việc rèn luyện hành vi văn hóa cho trẻ mẫu giáo nhiệm vụ giáo dục toàn diện Nó hình thành cho trẻ có hành vi văn hóa người xung quanh Đức tính hình thành vững từ lứa tuổi mẫu giáo lứa tuổi trẻ dễ nhạy cảm nhanh chóng tiếp thu điều học trường hình thành dấu ấn lâu dài Góp phần xây dựng tảng ban đầu nhân cách người trường mầm non.Tại sơ sở giáo dục mầm non sử dụng đa dạng phương tiện khác để thực giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ Trong việc cho trẻ LQTPVH phương tiện thường xuyên sử dụng thông qua hoạt động trẻ lĩnh hội nhiều nội dung giáo dục hành vi văn hóa, đạo đức, từ tình cảm đạo đức tới ý thức đạo đức giúp trẻ hình thành rèn luyện thói quen hành vi văn hóa đắn Trong thời gian giảng dạy tơi tiến hành tìm hiểu thực trạng giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ thơng qua tiết học cho trẻ làm quen với thơ truyện sở.Thơng qua việc quan sát, dự giờ, trao đổi, trò chuyện vấn đề nêu trên, nhận thấy hầu hết giáo viên nhận thức ý nghĩa giáo dục hành vi văn hóa thơng qua hoạt động cho trẻ LQTPVH nên thường xuyên sử dụng phương tiện này, giáo viên nắm nhiệm vụ, nội dung phương pháp giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ, xác định nội dung giáo dục cần lồng ghép vào hoạt động cụ thể Từ mang lại hiệu cao việc giáo dục trẻ Kiến nghị Từ thực trạng việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ thơng qua hoạt động LQTPVH trường mầm non Xuân Lộc Tôi xin đề xuất số kiến nghị với hy vọng khắc phục hạn chế tồn cơng tác giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ thơng qua hoạt động LQTPVH 2.1 Về phía nhà trường mầm non Nhà trường cần có kế hoạch thực chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ thông qua GV: Lê Thúy Diểm 31 hoạt động LQTPVH hoạt động khác.Nhà trường nên thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ cho giáo viên trẻ theo chủ đề vào ngày lễ năm để kết hợp giáo dục đức tính, hành vi, thói quen đạo đức cho trẻ Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn thường xuyên dự hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học, việc đánh giá ưu điểm, hạn chế chung hoạt động tổ chun mơn nên đánh giá việc giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục hành vi văn hóa thực giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ thơng qua hoạt động LQTPVH Qua giáo viên rút kinh nghiệm cho thân, học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ thơng qua hoạt động LQTPVH 2.2 Về phía giáo viên Giáo viên tự trao đổi học hỏi thêm kiến thức nhiệm vụ, nội dung, phương tiện phương pháp giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ Giáo viên cần nắm vững đặc điểm phát triển tình cảm hành vi văn hóa trẻ để lựa chọn nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp Giáo viên cần vào chủ điểm, nội dung hoạt động để lựa chọn tác phẩm văn học phù hợp, xác định nội dung giáo dục hành vi văn hóa cần hình thành cho trẻ trước tiến hành hoạt động Giáo viên cần thiết kế kế hoạch có xác định nội dung giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ đầy đủ cụ thể, kế hoạch xác định rõ hệ thống câu hỏi, tình đồ dùng cần thiết phục vụ cho việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ Trong q trình tổ chức hoạt động LQTPVH, giáo viên nên dành thêm thời lượng cho việc giáo dục hành vi văn hóa, nên nội dung giáo dục cách rõ ràng cụ thể Giáo viên nên giao tiếp với trẻ cách thân thiện, gần gũi tự nhiên, tạo cho trẻ tâm lí thoải mái tham gia vào hoạt động 2.3 Về phía gia đình trẻ: Gia đình nên có nhận thức đắn ý nghĩa giáo dục hành vi văn hóa hoạt động cho trẻ làm quen với thơ truyện, ủng hộ, khuyến khích trẻ tham gia hoạt động GV: Lê Thúy Diểm 32 Gia đình nên lựa chọn tác phẩm thơ, truyện trẻ nghe tác phẩm có nội dung sáng, đảm bảo tính nghệ thuật có khả kích thích, phát triển hành vi văn hóa cho trẻ Gia đình nên sử dụng tác phẩm để khai thác lồng ghép nội dung giáo dục hành vi văn hóa cách nhẹ nhàng Gia đình nên tận dụng tình sẵn có trẻ tham gia hoạt động làm quen với thơ, câu chuyện để chủ động tích hợp nội dung giáo dục tới trẻ GV: Lê Thúy Diểm 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thanh Âm - Trịnh Dân - Nguyễn Thị Hoài - Đinh Văn Vang (2005), Giáo dục mầm non ( tập 2), Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội 2005 Phạm Thị Châu - Nguyễn Thị Oanh - Trần Thị Sinh ( 2006), Giáo dụchọc mầm non, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Ngơ Cơng Hồn (2006), Giá trị đạo đức giáo dục đạo đức cho trẻ em lứa tuổi mầm non, Nxb Đại học Sư phạm Phan Thanh Long - Trần Quang Cấn - Nguyễn Văn Diện (2008), Lí luận giáo dục, Nxb Đại học Sư Phạm Lã Thị Bắc Lý ( 2008), Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non, Nxb Đại học Sư Phạm Lã Thị Bắc Lý (2008), Giáo trình văn học trẻ em, Nxb Đại học Sư phạm Trần Thị Ngân – Nguyễn Thị Mỹ Ngọc – Phạm Hồng Thúy, Tuyển tập truyện, thơ, câu đố dành cho trẻ mầm non , nhà xuất Văn học ( 2010) Nguyễn Ánh Tuyết, giáo trình Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ em, Nhà xuất giáo dục Nguyễn Ánh Tuyết - Nguyễn Như Mai, Đinh Kim Thoa, Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non(2004), nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội 10 Nguyễn Ánh Tuyết (2006), Tâm lý học trẻ em, Tập 2, Nxb Giáo Dục 11 Bộ Giáo dục đào tạo (2007), Hướng dẫn thực chương trình giáo dục mầm non 12 Bộ Giáo dục đào tạo (2008), Tạp chí giáo dục mầm non ( số 2, số 3, số 4) 13 Chuyên đề giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non Sở giáo dục, Phòng giáo dục triển khai 14 Website cộng đồng http://tailieu.vn/ 15 Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em: http://www.mamnon.com/ ... trò quan trọng vi c giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ thông qua hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học * Mục đích: Giúp giáo vi n nhận thức tác phẩm văn học có vai trò ý nghĩa lớn vi c giáo. .. trò tác phẩm văn học giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 4 -5 tuổi Văn học có vai trò to lớn khơng có thay vi c hình thành phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ Vi c cho trẻ làm quen với tác phẩm văn. .. vi n vi c sử dụng tác phẩm văn học để giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 4 -5 tuổi Để tìm hiểu nhận thức giáo vi n vi c sử dụng TPVH để giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 4 -5 tuổi, tiến hành điều tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài giáo dục hành vi văn hóa thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học cho trẻ 5 6 tuổi, Đề tài giáo dục hành vi văn hóa thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học cho trẻ 5 6 tuổi, Lý do chọn đề tài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay