Chuyên đề FTA nam đinh

11 13 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 05:56

tai lieu lop nguon hai nam dinh Theo tài liệu nghiên cứu, hoạt động quản lý có từ thời xa xưa, người biết lao động theo nhóm với Trải qua trình tồn phát triển, người lao động, học tập, nghiên cứu sáng tạo Chuyên đề: TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP VÀO CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) THẾ HỆ MỚI CỦA VIỆT NAM PGS TS Nguyễn Khắc Thanh 1.FTA THẾ HỆ MỚI LÀ GÌ? 1.1.Bối cảnh đời -Sự bế tắc vòng đàm phán Đơ-ha WTO từ 2001-2012 -Xu gia tăng tự hố thương mại tồn cầu hóa kinh tế -Sự thành cơng Liên minh châu Âu tổ chức kinh tế khu vực NAFTA, ASEAN,… 1.2 Đặc điểm chung FTA hệ Khác biệt so với FTA truyền thống.Cụ thể là: +Phạm vi rộng, nội dung vượt ngồi cam kết thương mại, dịch vụ có phần đầu tư +Nó bao gồm thể chế, pháp lý nhiều lĩnh vực môi trường, lao động, doanh nghiệp nhà nước, sở hữu trí tuệ, mua sắm phủ… + Đa số cam kết thể tự so WTO định chế khác có +Các FTA có hiệu lực tác động mạnh tới thể chế bên liên quan 1.3.Những FTA Việt Nam ký kết -Việt Nam có Hiệp định Thương mại với 55 kinh tế, có 17/20 đối tác nhóm G20 đối tác nhóm G7 -Việt Nam ký kết 10 Hiệp định thương mại tự (FTA) song phương đa phương, có Hiệp định có hiệu lực 02 chờ phê chuẩn thủ tục pháp lý là: Với EU( Brexit) CPTPP (do Mỹ rút khỏi TPP) Trong số quan trọng là: Hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định thương mại tự Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu (VEAEU FTA), Hiệp định thương mại tự Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) đàm phán Hiệp định thương mại tự Asean+6 (RCEP), Hiệp định thương mại tự Việt Nam - khối EFTA (VEFTA) FTA khối Asean với Hồng Kong Đây Hiệp định “FTA hệ mới” toàn diện, bao gồm: Thương mại hàng hóa, dịch vụ, điện tử; Phòng vệ thương mại; Đầu tư; Quy tắc xuất xứ; Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm dịch động thực vật (SPS); Thuận lợi hóa hải quan; Hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT); Sở hữu trí tuệ; Cạnh tranh; Mua sắm công; Phát triển bền vững; Thể chế Pháp lý… -Đặc biệt Việt Nam khai thông thị trường xuất lớn Hoa Kỳ EU Với tư cách nước giới có Hiệp định thương mại tự với Liên minh kinh tế Á- Âu, nước thứ sau Singapore có Hiệp định thương mại tự với Hoa kỳ EU, lần Việt Nam chủ động đón đầu thành cơng xu hướng hội nhập thay cho việc trước thường sau hội nhập -Riêng với ASEAN, Việt Nam với nước hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015 2.CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM TỪ CÁC FTA ĐÃ KÝ 2.1.Những hội Việt Nam nhờ tham gia ký kết FTA -Các Hiệp định thương mại tự (FTA) giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất hàng hóa, tăng lợi cạnh tranh cho hàng xuất Việt Nam so với nước khu vực - Là đòn bẩy để Việt Nam tái cấu kinh tế, góp phần tăng trưởng kinh tế Các FTA tạo điều kiện thương mại thuận lợi từ phía đối tác để Việt Nam khai thác tốt lợi so sánh.Ngoài ra, FTA hệ tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam thông qua gia tăng tốc độ xuất thu hút đầu tư FDI vào Việt Nam Đồng thời, góp phần tích cực vào việc giải việc làm thu nhập cho người lao động Sự tham gia FTA hệ song phương đa phương, nấc thang quan trọng để Việt Nam bước tiếp lên nấc thang liên kết hội nhập quốc tế cao hơn, sâu - Tạo hội nâng cao hiệu nhập nguyên phụ liệu nước chưa sản xuất được, qua giảm phụ thuộc vào nhập từ sơ thị trường truyền thống, góp phần đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu Việc cắt giảm thuế nhập mặt hàng làm nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, khiến chi phí sản xuất doanh nghiệp nước giảm, từ giá hàng hóa cạnh tranh hơn, thúc đẩy sản xuất để xuất - Người tiêu dùng sử dụng hàng hóa nhập hàng nội địa với chất lượng tốt giá phải - Là hội lớn thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chuyển dịch luồng vốn đầu tư vào Việt Nam Trong nhiều doanh nghiệp tiếp cận với khoản vốn ưu đãi đầu tư, từ đó, đẩy nhanh cải cách, tự xếp lại, chủ động chuyển hướng đầu tư, nâng cao trình độ kinh doanh, chuyển giao công nghệ để tăng khả cạnh tranh, tạo tư làm ăn thúc đẩy chuyển dịch cấu sản xuất nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Thông qua việc ký kết FTA, cơng tác xây dựng sách dần hồn thiện, bước đưa hệ thống sách Việt Nam tiệm cận với thông lệ quốc tế, giúp kinh tế Việt Nam có bước chuyển biến rõ nét 2.2.Những thách thức - Hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế làm bộc lộ rõ điểm yếu cố hữu kinh tế chưa khắc phục Thể rõ chất lượng tăng trưởng giảm sút Tăng trưởng kinh tế tiếp tục thiên chiều rộng, dựa chủ yếu vào gia tăng số lượng vốn đầu tư, khai thác xuất tài nguyên -Năng suất lao động , lực cạnh tranh doanh nghiệp mức thấp, khu vực tư nhân phát triển, song quy mơ nhỏ gặp nhiều hạn chế lực tài chính, cơng nghệ, ngành sản xuất nước phải đối mặt với sức cạnh tranh chất lượng giá hàng nhập - Thị trường đất đai, sức lao động, vốn, công nghệ phát triển chưa đồng Các ngành công nghiệp phụ trợ phát triển chậm, nay, số ngành cơng nghiệp mạnh Việt Nam điện tử, dệt may, da giày, lắp ráp ô tô xe máy Việt Nam chưa có ngành cơng nghiệp phụ trợ thực phát triển -Nhập bị phụ thuộc nhiều vào một vài thị trường lớn Đặc biệt nguyên liệu sản xuất số ngành có lợi thế: Dệt may, da giày, điện tử,… -Thể chế kinh tế chưa hồn thiện, q nhiều văn pháp quy gây trở ngại cho hoạt động thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ (hải quan, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiêu chuẩn môi trường,…) -Việt Nam tham gia FTA thiếu tính chủ động, chưa có chiến lược rõ ràng, đặc biệt mức độ sẵn sàng chuẩn bị chưa tốt Đồng thời, Việt Nam chưa tận dụng tốt ưu đãi FTA ký kết để cải thiện cán cân thương mại, cán cân toán vãng lãi thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững -Cơ cấu hàng hóa xuất Việt Nam sang thị trường ký FTA chưa có chuyển biến mạnh, tập trung chủ yếu vào mặt hàng nông sản, mặt hàng công nghiệp sử dụng nhiều lao động mặt hàng nguyên nhiêu vật liệu… Một số mặt hàng cao su, dừa, rau quả, than đá… lại tập trung lớn vào thị trường Trung Quốc (chiếm 70% tổng kim ngạch xuất mặt hàng này) Tình hình dẫn đến việc phụ thuộc lớn vào thị trường đối tác giảm nhập Việt Nam phải gánh chịu hậu khơng nhỏ -Ngồi ra, số FTA mà Việt Nam tham gia tạo điều kiện thương mại thuận lợi cho phía đối tác tiếp cận thị trường, đẩy mạnh xuất hàng hóa vài Việt Nam Trong điều kiện Việt Nam chưa xây dựng đầy đủ sử dụng hiệu hàng rào thương mại, để bảo vệ thị trường nước theo quy định WTO Do đó, mức độ định việc ký kết FTA có tác động khơng tốt đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam cạnh tranh sản phẩm Việt Nam.Hiện tại, số ngành sản xuất Việt Nam đứng trước nguy phải thu hẹp sản xuất đóng cửa khơng cạnh tranh với hàng Trung Quốc -Công tác tuyên truyền phổ biến hội nhập hạn chế, nhiều doanh nghiệp chưa nắm nội dung Hiệp định, chưa có chuẩn bị kỹ cho bước cắt giảm theo cam kết ký -Các doanh nghiệp chưa chủ động, tích cực tìm hiểu thơng tin cam kết hội nhập, tập trung tìm hiểu mặt hàng, mà doanh nghiệp kinh doanh có lộ trình cắt giảm thuế nào, để có chiến lược điều chỉnh sản xuất, kinh doanh phù hợp, tận dụng hội sẵn sàng cho cạnh tranh 3.NHỮNG NGÀNH CÓ LỢI NHẤT KHI CÓ FTA Trong cam kết FTA, quan trọng xóa bỏ thuế nhập phần lớn dòng thuế tồn (từ 75-99%) Đối với số dòng thuế lại, bên dành cho hạn ngạch thuế quan cắt giảm thuế quan phần Đây coi cam kết cao mà Việt Nam đạt Hiệp định thương mại ký kết Đó ‘cú hích’ quan trọng để thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam với đối tác giúp mở rộng thị trường cho hàng xuất Xét theo thực tế số ngành sản phẩm mà Việt Nam có lợi cạnh tranh mạnh dệt may, thủy sản, da giày, rau quả,đồ gỗ,… dự kiến hưởng lợi nhiều -Dệt may ngành kỳ vọng có tốc độ tăng trưởng tốt lợi ngành cao Nhờ có Hiệp định thương mại tự (FTA) mà ngành dệt may Việt Nam đạt kim ngạch xuất ấn tượng tham dự sâu vào FTA với chủ động nên doanh nghiệp ngành dệt may chinh phục nhiều thị trường lớn Mỹ, Nhật Bản Hàn Quốc Tuy nhiên, sân chơi này, nhà đầu tư nước ngồi chiếm thượng phong họ có nguồn lực, thị trường… Cơ hội FTA FTA Việt Nam với EU, Hàn Quốc… phát huy tác dụng theo cách thức đẩy ngành dệt may phát triển nhanh chóng Riêng Hiệp định CPTPP, có nhiều nghiên cứu Việt Nam hưởng lợi nhiều số nước tham gia, dệt may ngành kỳ vọng có tốc độ tăng trưởng tốt lợi ngành cao Mặc dù lợi ích dệt may CPTPP rõ nét, nhưng, sân chơi ngành dệt may, nhà đầu tư nước chiếm thượng phong họ có nguồn lực, thị trường nhiều hội để phát triển.Lợi ích khơng rơi vào tay nhà đầu tư nước mà nhà cung cấp sản phẩm trung gian cho ngành dệt may Việt Nam, đặc biệt ngành dệt Lý Việt Nam làm gia công chủ yếu, điều đồng nghĩa với việc nhà trung gian hưởng lợi nhiều doanh nghiệp nước Theo Việt Nam phải để doanh nghiệp nước dành nhiều hội việc xuất khẩu, đừng để lợi tay nhà đầu tư nước người nước 4.VIỆT NAM LÀM GÌ ĐỂ BIẾN THÁCH THỨC THÀNH CƠ HỘI Những khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp nước gặp phải tiến trình hội nhập thực thi FTA hệ lợi có, kinh tế Việt Nam mở, xuất nhập tăng trưởng cao nhiều so với khu vực tồn cầu Tuy nhiên, khó khăn vướng mắc hội nhập chủ yếu đến từ doanh nghiệp nước mà từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Những khó khăn doanh nghiệp đến từ việc thực thi FTA thuế quan hay gọi hàng rào kỹ thuật; chuẩn mực của: Các hàng rào phi công ty đa quốc gia điều quan trọng hơn, thách thức từ nội kìm hãm khiến doanh nghiệp nước khơng tận dụng hội hội nhập Các doanh nghiệp cần phải có thái độ tích cực với chuẩn mực từ Hiệp định FTA, tập đoàn đa quốc gia hoạt động Việt Nam Như tận dụng hội tiếp cận thị trường không muốn bị loại bỏ khỏi hội Đối với khó khăn, thách thức từ nội doanh nghiệp nước, cho hay, việc doanh nghiệp cần thay đổi chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để tạo lòng tin thị trường, quan nhà nước, Bộ, ngành địa phương cần phải hiểu doanh nghiệp muốn cần gì, từ có hỗ trợ thiết thực gây khó khăn kiểm tra tra Cải cách thể chế, cải thiện mơi trường kinh doanh Tiếp thay đổi thái độ quan nhà nước việc tiếp cận với doanh nghiệp theo hướng hỗ trợ Hiểu doanh nghiệp đối tác doanh nghiệp nhiều để giải vấn đề nội tại, giúp doanh nghiệp vượt qua rào cản từ bên tận dụng hội mà FTA mang lại Tại Chỉ thị 38/CT-TTg tăng cường thực khai thác hiệu hiệp định thương mại tự ban hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức doanh nghiệp địa phương hội nhập kinh tế quốc tế nói chung FTA ký kết nói riêng Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ giao Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trọng nâng cao lực hội nhập, cạnh tranh doanh nghiệp thành viên; chủ động đề xuất yêu cầu, vướng mắc cần hỗ trợ quan Chính phủ; chủ động thúc đẩy quan hệ hợp tác VCCI với đối tác nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thành viên tìm kiếm đối tác tiềm năng, mở rộng mạng lưới kinh doanh; trao đổi thông tin, kinh nghiệm khai thác FTA Phòng Thương mại, Công nghiệp Ký kết FTA công việc Chính phủ nhứng khơng phải đủ Cần có phủ “kiến tạo” để doanh nghiệp nắm bắt , khai thác tốt hội mà FTA mang lại.Các Bộ, Ngành phải rà soát mạnh dạn loại bỏ văn khơng phù hợp cho dù làm thiệt hại lợi ích cục bộ, lợi ích ngắn hạn, kể “quyền lực mềm” xưa có Bộ máy quản lý nhà nước cần phải nâng cấp lên cho ngang tầm với yêu cầu tác nghiệp FTA.Tham gia vào FTA nghĩa khơng tranh chấp lợi ích bên mà ngược lại tranh chấp nhiều phức tạp hơn.Đa phần phải xử lý sở luật pháp thông lệ quốc tế Bảo vệ lợi ích doanh nghiệp q trình thực thi FTA bảo vệ lợi ích quốc gia Đó thuộc chức Nhà nước FTA THÀNH CÔNG NHẤT CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY Khơng có để nghi ngờ lợi ích to lớn mà kinh tế Việt Nam có nhờ ký kết FTA tương lai.Điều chứng minh kết ngoạn mục FTA có hiệu lực mà Việt Nam có FTA với Liên minh kinh tế Á –Âu Hiệp định Thương mại tự Việt Nam Liên minh Kinh tế Á - Âu (VN - EAEU FTA) thức tuyên bố khởi động đàm phán vào tháng 3/2013 Hà Nội.FTA thức có hiệu lực từ ngày 5/10/2016 Theo cam kết VN - EAEU FTA, tổng thể hai Bên dành cho mức mở cửa thị trường hàng hóa chiếm khoảng 90% số dòng thuế, tương đương 90% kim ngạch thương mại song phương tại, sở để thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ thời gian tới Về xuất Việt Nam sang EAEU, từ VN - EAEU FTA có hiệu lực cuối tháng 7/2017, Việt Nam cấp 9.908 Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu EAV (C/O EAV) cho hàng hóa xuất Việt Nam sang EAEU với tổng kim ngạch đạt 354,3 triệu USD, chủ yếu dệt may, giày dép, thủy sản, nông sản, điện thoại linh kiện Riêng chiều nhập từ EAEU, theo số liệu Tổng cục Hải quan Việt Nam, từ VN - EAEU FTA có hiệu lực nay, dòng hàng nhập áp dụng mức thuế suất thuế nhập ưu đãi đặc biệt Việt Nam có xu hướng tăng Cụ thể, tháng cuối năm 2016, có 25 dòng hàng có kim ngạch nhập theo Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu EAV với tổng kim ngạch khoảng 44 triệu USD, tương đương khoảng 12% tổng kim ngạch nhập từ EAEU Trong đó, tháng đầu năm 2017 số tăng vọt lên 65 dòng hàng với tổng kim ngạch nhập khoảng 305 triệu USD, tương đương 23% Các số nêu ấn tượng Điều chứng tỏ VN-EAEU FTA tạo hội thuận lợi cho doanh nghiệp người tiêu dùng Việt Nam nước thành viên EAEU, việc nhập sử dụng hàng hóa nhập theo Hiệp định này”, Theo số liệu phía Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), thương mại hai chiều tăng khoảng 27% so với kỳ giai đoạn Điều đáng ý kim ngạch xuất nhập tăng không mặt hàng cắt giảm thuế quan 0% từ Hiệp định có hiệu lực mà mặt hàng cắt giảm thuế quan theo lộ trình Phía Việt Nam có thống kê cụ thể việc cộng đồng doanh nghiệp tận dụng ưu đãi VN-EAEU FTA Cụ thể, để tận dụng ưu đãi nêu Hiệp định, phía Việt Nam, 7.657 Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu EAV (C/O EAV) cấp cho hàng hóa xuất Việt Nam sang EAEU với tổng kim ngạch đạt 277,7 triệu USD, chủ yếu dệt may, giày dép, thủy sản, nông sản, điện thoại linh kiện Về phía EAEU, theo số liệu Tổng cục Hải quan Việt Nam, từ VN EAEU FTA có hiệu lực nay, dòng hàng nhập áp dụng mức thuế suất thuế nhập ưu đãi đặc biệt Việt Nam có xu hướng tăng Trong tháng cuối năm 2016, có 25 dòng hàng có kim ngạch nhập C/O EAV với tổng kim ngạch khoảng 44 triệu USD, tương đương khoảng khoảng 12% tổng kim ngạch nhập tử EAEU Trong đó, sang tháng đầu năm 2017 số tăng vọt lên 65 dòng hàng với tổng kim ngạch nhập khoảng 173 triệu USD, tương đương 22% Các mặt hàng hưởng lợi chủ yếu cá hồi, nước ngọt, ngô, phân bón loại, dầu thực vật, sắt thép, xe tải số phương tiện vận tải dùng động diesel,… Trong khuôn khổ cam kết FTA, bên phối hợp quan chức tổ chức tham vấn lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm dịch động thực vật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc việc xuất nhập nông - lâm - thủy sản tăng cường trao đổi mặt hàng Tuy nhiên tất thuận lợi, vướng mắc liên quan tới FTA hữu Ví dụ mặt hàng amiăng trắng xuất từ Nga Kazaxtan sang Việt Nam-một mặt hàng nhạy cảm nhờ chế FTA bên quan tâm giải thời gian tới Phía 10 EAEU chuyển tài liệu, nghiên cứu tác động amiăng đến sức khỏe người để phía Việt Nam có thêm sở cho q trình xây dựng sách ngành vật liệu xây dựng CÂU HỎI THẢO LUẬN 1.Vì Việt Nam cần đến FTA với đối tác? 2.Tham gia FTA Việt Nam có lợi ích cơng với đối tác khơng? Vì sao? 11 ... cận với doanh nghiệp theo hướng hỗ trợ Hiểu doanh nghiệp đối tác doanh nghiệp nhiều để giải vấn đề nội tại, giúp doanh nghiệp vượt qua rào cản từ bên tận dụng hội mà FTA mang lại Tại Chỉ thị 38/CT-TTg... nghiệp Việt Nam (VCCI) trọng nâng cao lực hội nhập, cạnh tranh doanh nghiệp thành viên; chủ động đề xuất yêu cầu, vướng mắc cần hỗ trợ quan Chính phủ; chủ động thúc đẩy quan hệ hợp tác VCCI với
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề FTA nam đinh, Chuyên đề FTA nam đinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay