Phân tích cấu trúc các dẫn xuất 4aminoquinazoline bằng phương pháp phổ hiện đại (Luận văn thạc sĩ)

89 22 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 23:48

Phân tích cấu trúc các dẫn xuất 4aminoquinazoline bằng phương pháp phổ hiện đạiPhân tích cấu trúc các dẫn xuất 4aminoquinazoline bằng phương pháp phổ hiện đạiPhân tích cấu trúc các dẫn xuất 4aminoquinazoline bằng phương pháp phổ hiện đạiPhân tích cấu trúc các dẫn xuất 4aminoquinazoline bằng phương pháp phổ hiện đạiPhân tích cấu trúc các dẫn xuất 4aminoquinazoline bằng phương pháp phổ hiện đạiPhân tích cấu trúc các dẫn xuất 4aminoquinazoline bằng phương pháp phổ hiện đạiPhân tích cấu trúc các dẫn xuất 4aminoquinazoline bằng phương pháp phổ hiện đạiPhân tích cấu trúc các dẫn xuất 4aminoquinazoline bằng phương pháp phổ hiện đạiPhân tích cấu trúc các dẫn xuất 4aminoquinazoline bằng phương pháp phổ hiện đạiPhân tích cấu trúc các dẫn xuất 4aminoquinazoline bằng phương pháp phổ hiện đại ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HOÀNG THỊ MAU PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CÁC DẪN XUẤT 4-AMINOQUINAZOLINE BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HIỆN ĐẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC Thái Nguyên – 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỒNG THỊ MAU PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CÁC DẪN XUẤT 4-AMINOQUINAZOLINE BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HIỆN ĐẠI Chun ngành: Hóa phân tích Mã số: 8440118 LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Lê Nhật Thùy Giang Thái Nguyên – 2018 LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Khoa Hóa học, trường Đại học Khoa Học Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu, bổ ích suốt khóa học vừa qua Đó kiến thức vơ quan trọng giúp em có sở vững vàng suốt trình nghiên cứu hồn thành luận văn Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn người hướng dẫn khoa học - TS Lê Nhật Thùy Giang - cô tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn GS.TS Nguyễn Văn Tuyến, anh chị nghiên cứu sinh tồn thể nhân viên, cán phòng Hóa Dược - Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam tạo điều kiện, hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình em làm thực nghiệm Em chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu toàn thể cán giáo viên trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Phòng tạo điều kiện thuận lợi thời gian công việc để em học tập hoàn thành luận văn Cuối cùng, em xin cảm ơn đến người thân u gia đình ln động viên, ủng hộ suốt trình thực luận văn Tác giả luận văn Hoàng Thị Mau a MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN a MỤC LỤC b DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT f DANH MỤC HÌNH g DANH MỤC SƠ ĐỒ i DANH MỤC PHỤ LỤC j MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan phương pháp xác định cấu trúc 1.1.1 Phương pháp phổ hồng ngoại(IR)……………………….……… 1.1.2 Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) 1.1.3 Phương pháp phổ khối lượng (MS) 1.2 Tổng quan dẫn xuất quinazoline CHƯƠNG THỰC NGHIỆM 14 2.1 Hóa chất phương pháp 14 2.1.1 Phương pháp nghiên cứu 14 2.1.2 Hóa chất dung mơi 14 2.1.3 Định tính phản ứng kiểm tra độ tinh khiết hợp chất sắc kí lớp mỏng 14 2.1.4 Xác nhận cấu trúc 14 2.2 Chuẩn bị phân tích cấu trúc hợp chất 2-nitro-5-(prop-2-yn-1yloxy)benzaldehyde 34 15 2.2.1 Quy trình chuẩn bị mẫu 15 2.2.2 Phân tích cấu trúc hợp chất 34 phổ IR 15 2.3 Chuẩn bị phân tích cấu trúc hợp chất (E)-2-nitro-5-(prop-2-yn-1yloxy)benzaldehyde oxime 35 16 2.3.1 Quy trình chuẩn bị mẫu 16 b 2.3.2 Phân tích cấu trúc 35 phổ IR 16 2.4 Chuẩn bị phân tích cấu trúc hợp chất 2-nitro-5-(prop-2-yn-1yloxy)benzonitrile 36 17 2.4.1 Quy trình chuẩn bị mẫu 17 2.4.2 Phân tích cấu trúc 36 phổ IR 17 2.4.3 Phân tích cấu trúc 36 phổ NMR .17 2.5 Chuẩn bị phân tích cấu trúc hợp chất 2-amino-5-(prop-2-yn-1yloxy)benzonitrile 37 18 2.5.1 Quy trình chuẩn bị mẫu 18 2.5.2 Phân tích cấu trúc 37 phổ IR 18 2.6 Chuẩn bị phân tích cấu trúc hợp chất (E)-N'-(2-cyano-4-(prop-2-yn-1yloxy)phenyl)-N,N-dimethylformamidamide 38 .18 2.6.1 Quy trình chuẩn bị mẫu 19 2.6.2 Phân tích cấu trúc 38 phổ IR 19 2.6.3 Phân tích cấu trúc 38 phổ NMR .19 2.7 Chuẩn bị phân tích cấu trúc hợp chất chất N-(3-ethynylphenyl)-6(prop-2-yn-1-yloxy)quinazolin-4-amine 39 .20 2.7.1 Quy trình chuẩn bị mẫu 20 2.7.2 Phân tích cấu trúc 39 phổ IR 20 2.7.3 Phân tích cấu trúc 39 phổ NMR .20 2.8 Chuẩn bị phân tích cấu trúc hợp chất N-(3-nitrophenyl)-6-(prop-2-yn1-yloxy)quinazolin-4-amine 40 21 2.8.1 Quy trình chuẩn bị mẫu 21 2.8.2 Phân tích cấu trúc 40 phổ IR 21 2.8.3 Phân tích cấu trúc 40 phổ NMR .22 2.9 Chuẩn bị phân tích cấu trúc hợp chất N-benzyl-6-(prop-2-yn-1yloxy)quinazolin-4-amine 41 22 2.9.1 Quy trình chuẩn bị mẫu 22 2.9.2 Phân tích cấu trúc 41 phổ IR 22 c 2.9.3 Phân tích cấu trúc 41 phổ NMR .23 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN .24 3.1 Mục tiêu 24 3.2 Chuẩn bị phân tích cấu trúc hợp chất 2-nitro-5-(prop-2-yn-1- yloxy)benzaldehyde 34 25 3.2.1 Chuẩn bị mẫu hợp chất 34 25 3.2.2 Phân tích cấu trúc hợp chất 34 phổ IR 26 3.3 Chuẩn bị phân tích cấu trúc hợp chất (E)-2-nitro-5-(prop-2-yn-1yloxy)benzaldehyde oxime 35 26 3.3.1 Chuẩn bị mẫu hợp chất 35 26 3.3.2 Phân tích cấu trúc hợp chất 35 phổ IR 27 3.4 Chuẩn bị phân tích cấu trúc hợp chất chất 2-nitro-5-(prop-2-yn-1yloxy) benzonitrile 36 27 3.4.1 Chuẩn bị mẫu hợp chất 36 27 3.4.2 Phân tích cấu trúc hợp chất 36 phổ IR 28 3.4.3 Phân tích cấu trúc hợp chất 36 phổ NMR .28 3.5 Chuẩn bị phân tích cấu trúc hợp chất 2-amino-5-(prop-2-yn-1-yloxy) benzonitrile 37 31 3.5.1 Chuẩn bị mẫu hợp chất 37 31 3.5.2 Phân tích cấu trúc hợp chất 37 phổ IR 31 3.6 Chuẩn bị phân tích cấu trúc hợp chất (E)-N'-(2-cyano-4-(prop-2-yn-1yloxy)phenyl)-N,N-dimethylformamidamide 38 .32 3.6.1 Chuẩn bị mẫu hợp chất 38 32 3.6.2 Phân tích cấu trúc hợp chất 38 phổ IR 32 3.6.3 Phân tích cấu trúc hợp chất 38 phổ NMR .33 3.7 Chuẩn bị phân tích cấu trúc hợp chất chất N-(3-ethynylphenyl)-6(prop-2-yn-1-yloxy)quinazolin-4-amine 39 .35 3.7.1 Chuẩn bị mẫu hợp chất 39 35 3.7.2 Phân tích cấu trúc hợp chất 39 phổ IR 36 d 3.7.3 Phân tích cấu trúc hợp chất 39 phổ NMR .36 3.8 Chuẩn bị phân tích cấu trúc hợp chất N-(3-nitrophenyl)-6-(prop-2-yn1-yloxy)quinazolin-4-amine 40 40 3.8.1 Chuẩn bị mẫu hợp chất 40 40 3.8.2 Phân tích cấu trúc hợp chất 40 phổ IR 41 3.8.3 Phân tích cấu trúc hợp chất 40 NMR 41 3.9 Chuẩn bị phân tích cấu trúc hợp chất N-benzyl-6-(prop-2-yn-1- yloxy)quinazolin-4-amine 41 43 3.9.1 Chuẩn bị mẫu hợp chất 41 43 3.9.2 Phân tích cấu trúc hợp chất 41 phổ IR 44 3.9.3 Phân tích cấu trúc hợp chất 41 phổ NMR .44 KẾT LUẬN .47 TÀI LIỆU THAM KHẢO .47 PHỤ LỤC 51 e DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT UTPKPTBN CHTHN IR Ung thư phổi tế bào nhỏ Cộng hưởng từ hạt nhân Phương pháp phổ hồng ngoại NMR MS Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân Phương pháp phổ khối lượng X-Ray Phương pháp phổ X-Ray tinh thể EGFR Yếu tố tăng sinh biểu bì H, C ppm s Độ dịch chuyển hóa học proton cacbon Phần triệu (parts per million) Singlet dd Double doulet m Multiplet t Triplet h Giờ DMF Dimethyl formamide CDCl3 Deuterated chloroform TMS Tetramethyl Silan (chất chuẩn) EtOAc DMSO–d6 Ethylacetate Dimethylsulfoxide –d6 f DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Phổ hồng ngoại benzyl ancol .3 Hình 1.2 Phổ cộng hưởng từ hạt nhân benzyl axetat Hình 1.3 Phổ khối lượng benzamit (C6H5CONH2) Hình 1.4 Các thuốc điều trị ung thư theo chế ức chế EGFR Hình 1.5:Thiết kế tổng hợp hợp chất dị vòng [1,4]dioxino[2,3f]quinazoline 12 Hình 3.1 Phổ IR hợp chất 34 26 Hình 3.2 Phổ IR hợp chất 35 27 Hình 3.3 Phổ IR hợp chất 36 28 Hình 3.4 Phổ 1H NMR hợp chất 36 29 Hình 3.5 Phổ giãn 1H NMR hợp chất 36 30 Hình 3.6 Phổ giãn 1H NMR hợp chất 36 30 Hình 3.7 Phổ IR hợp chất 37 31 Hình 3.8 Phổ IR hợp chất 38 32 Hình 3.9 Phổ 1H NMR hợp chất 38 .33 Hình 3.10 Phổ giãn 1H NMR hợp chất 38 .33 Hình 3.11 Phổ giãn 1H NMR hợp chất 38 .34 Hình 3.12 Phổ IR hợp chất 39 36 Hình 3.13 Phổ 1H NMR hợp chất 39 .37 Hình 3.14 Phổ giãn 1H NMR hợp chất 39 .37 Hình 3.15 Phổ giãn 1H NMR hợp chất 39 .38 Hình 3.16 Phổ giãn 1H NMR hợp chất 39 .38 Hình 3.17 Phổ 13 C hợp chất 39 39 Hình 3.18 Phổ giãn 13 C hợp chất 39 40 Hình 3.19 Phổ IR hợp chất 40 41 Hình 3.20 Phổ 1H NMR hợp chất 40 .42 Hình 3.21 Phổ giãn 1H NMR hợp chất 40 .42 Hình 3.22 Phổ giãn 1H NMR hợp chất 40 .43 g Hình 3.23 Phổ IR hợp chất 41 44 Hình 3.24 Phổ 1H NMR hợp chất 41 .45 Hình 3.25 Phổ giãn 1H NMR hợp chất 41 .46 Hình 3.26 Phổ giãn 1H NMR hợp chất 41 .46 h ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HOÀNG THỊ MAU PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CÁC DẪN XUẤT 4-AMINOQUINAZOLINE BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HIỆN ĐẠI Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 8440118 LUẬN VĂN... 2.7.1 Quy trình chuẩn bị mẫu 20 2.7.2 Phân tích cấu trúc 39 phổ IR 20 2.7.3 Phân tích cấu trúc 39 phổ NMR .20 2.8 Chuẩn bị phân tích cấu trúc hợp chất N-(3-nitrophenyl)-6-(prop-2-yn1-yloxy)quinazolin-4-amine... 2.8.1 Quy trình chuẩn bị mẫu 21 2.8.2 Phân tích cấu trúc 40 phổ IR 21 2.8.3 Phân tích cấu trúc 40 phổ NMR .22 2.9 Chuẩn bị phân tích cấu trúc hợp chất N-benzyl-6-(prop-2-yn-1yloxy)quinazolin-4-amine
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích cấu trúc các dẫn xuất 4aminoquinazoline bằng phương pháp phổ hiện đại (Luận văn thạc sĩ), Phân tích cấu trúc các dẫn xuất 4aminoquinazoline bằng phương pháp phổ hiện đại (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay