Các bài tập về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 22:16

Đại số & Giải tích 11 Chuyên đề: Tổ hợp & xác suất BÀI GIẢNG 10 – HOÁN VỊ, CHỈNH HỢPTỔ HỢP Bài 1: Trong BCH Đoàn gồm người, cần chọn người vào ban thường vụ a) Nếu khơng có phân biệt chức vụ người ban thường vụ có cách chọn ? b) Nếu cần chọn người vào ban thường vụ với chức vụ: Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên ban thường trực có cách chọn ? Bài 2: Một lớp học có 40 học sinh có 25 nam 15 nữ Thầy giáo chủ nhiệm muốn chọn em để tham gia vào đội văn nghệ nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam Hỏi có cách chọn, nếu: a) Chọn học sinh lớp? b) Chọn học sinh có nam nữ c) Chọn học sinh phải có nam? Bài 3: Từ chữ số 1, 2, 3, 4, 5, lập số tự nhiên gồm sáu chữ số khác Hỏi: a) Có tất số? b) Có tất số chẵn, số lẻ? c) Có số bé 432 000 ? Bài 4: Có cách xếp chỗ ngồi cho 10 người khách vào 10 ghế kê thành dãy dài? Bài 5: Giả sử có bơng hoa màu khác lọ khác Có cách cắm ba bơng hoa vào ba lọ cho (Mỗi lọ cắm bông) ? Bài 6: Có cách mắc nối tiếp bóng đèn chọn từ bóng đèn khác ? Bài 7: Trong mặt phẳng, có điểm phân biệt cho khơng có ba điểm thẳng hàng Hỏi lập tam giác mà đỉnh thuộc tập điểm cho? Bài 8: Trong mặt phẳng có hình chữ nhật tạo thành từ bốn đường thẳng thẳng song song với năm đường thẳng vng góc với đường thẳng ? Bài 9: Có sách Toán khác nhau, sách Lý khác nhau, sách Hóa khác Cần xếp sách thành hàng cho sách môn đứng kề Hỏi có cách xếp? Bai 10: Tên 12 tháng năm liệt kê theo thứ tự tùy ý cho tháng tháng không đứng kề ? Bài 11: Soạn đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi chia thành chủ đề Mỗi chủ đề 10 câu Cần xếp thứ tự 50 câu cho câu chủ đề đứng gần nhau, chủ đề đứng đầu, chủ đề 2, đứng kề Hỏi có cách xếp ? Teacher Ha Thanh – Chuong My A High School Phone number: 01642039935 Đại số & Giải tích 11 Chuyên đề: Tổ hợp & xác suất Bài 12: Một cơng ty cần thăm dò điều tra người tiêu dùng sản phẩm Cơng ty đưa 10 tính chất sản phẩm yêu cầu 10 khác hàng thứ tự theo mức độ quan trọng giảm dần Tính chất 10 xếp hạng Hỏi có cách xếp? Bài 13: Có viên bi đỏ, viên bi trắng kích thước khác Có cách xếp bi thành hàng dài cho viên bi màu không đứng kề Bài 14: Có xếp học sinh A, B, C, D, E cho: a) C ngồi b) A, E ngồi đầu ghế? Bài 15: Cho A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} a) Từ A lập số có chữ số khác ? b) Từ A lập số có chữ số khác chia hết cho ? c) Từ A lập số chẵn có chữ số khác ? Bài 16: Cho E = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} a) Có số gồm chữ số phân biệt hình thành từ E ? b) Có số có chữ số phân biệt hình thành từ E có chữ số 3, 4, đứng cạnh ? c) Có số chữ số phân biệt hình thành từ E 123 Bài 17: a) Có cách xếp người quanh bàn hình chữ U ? b) Có cách xếp người quanh bàn tròn Đối với bàn tròn, khơng phân biệt vị trí chỗ ngồi với bàn mà phải phân biệt chỗ ngồi với ? Bài 18: Tìm số hốn vị n phần tử phân tử a & b khơng đứng cạnh ? Bài 19: Với chữ số 0, 1, 2, 3, 4, ta lập số có chữ số chữ số phải có mặt lần, chữ số phải có mặt lần ? Bài 20: Một nhà hàng có ăn chủ lực, cần chọn ăn chủ lực khác cho buổi trưa tối Bài 21: Có số điện thoại bắt đầu hai chữ khác lấy từ 26 chữ a, b, c, … năm chữ số khác khơng có số Bài 22: Cho tập X = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6} Lập số tự nhiên có chữ số khác thiết phải có mặt chữ số Teacher Ha Thanh – Chuong My A High School Phone number: 01642039935 ... giảm dần Tính chất 10 xếp hạng Hỏi có cách xếp? Bài 13: Có viên bi đỏ, viên bi trắng kích thước khác Có cách xếp bi thành hàng dài cho viên bi màu khơng đứng kề Bài 14: Có xếp học sinh A, B, C, D,... E 123 Bài 17: a) Có cách xếp người quanh bàn hình chữ U ? b) Có cách xếp người quanh bàn tròn Đối với bàn tròn, khơng phân biệt vị trí chỗ ngồi với bàn mà phải phân biệt chỗ ngồi với ? Bài 18:...Đại số & Giải tích 11 Chuyên đề: Tổ hợp & xác suất Bài 12: Một công ty cần thăm dò điều tra người tiêu dùng sản phẩm Cơng ty đưa 10 tính chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Các bài tập về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, Các bài tập về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay