SPKT giáo trình nhập môn xã hội học (NXB hồ chí minh 2011) trần tấn phát, 90 trang

90 10 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ******************** ThS Trần Tấn Phát GIÁO TRÌNH NHẬP MƠN HỘI HỌC (Dựa chương trình giáo dục Đại học đại cương Bộ Giáo dục Đào tạo quy định năm 1995) (Dành cho sinh viên đại học cao đẳng không chuyên ngành hội học) LƯU HÀNH NỘI BỘ GIÁO TRÌNH NHẬP MÔN HỘI HỌC ThS Trần Tấn Phát In 300 cuốn, khổ 16x24 Lưu hành nội theo giấy đề nghị số 168/ĐN-ĐHSPKTTV ngày 28 tháng 09 năm 2011 Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh LỜI GIỚI THIỆU Để đáp ứng yêu cầu học nghiên cứu môn hội học sinh viên đại học cao đẳng không chuyên ngành hội học Chúng tơi dựa chương trình giáo dục Đại học đại cương Bộ giáo dục đào tạo quy định năm 1995 (chương trình dành cho sinh viên đại học cao đẳng không chuyên ngành hội học) để biên soạn sách Nhập môn hội học Với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm môn hội học với hợp tác đóng góp giảng viên giảng mơn hội học với giáo trình biên soạn “nhập môn hội học” giáo sư, tiến sĩ tài liệu khác liên quan đến môn hội học để soạn “nhập môn hội học” theo yêu cầu đối tượng học sinh viên đại học cao đẳng không chuyên ngành hội học; nhằm đáp ứng kịp thời theo yêu cầu anh (chị) sinh viên đại học cao đẳng không chuyên ngành hội học Trước hết xin chân thành cảm ơn đóng góp quý thầy cô bạn đồng nghiệp giúp biên soạn sách Sau trình biên soạn lần đầu khơng thể khơng bị sai sót Chúng tơi xin qúy độc giả đóng góp ý kiến để chỉnh sửa lại tốt Chân thành cảm ơn! Tác giả BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC NHẬP MƠN HỘI HỌC (Dựa chương trình giáo dục Đại học đại cương Bộ Giáo dục Đào tạo quy định năm 1995) Tên môn học: - Nhập môn hội học - Mã môn học…………………… Thời lượng: ba tín (45 tiết) Trình độ: - Sinh viên khối không chuyên ngành hội học - Trình độ đại học cao đẳng 4 Mục tiêu môn học: - Phải hiểu người, cá nhân người hội lồi người; sở tiếp cận môn hội học - Hiểu nắm bắt được, nghiên cứu cách khoa học người mối tương quan với người khác - Nhận thức giải vấn đề hội cá nhân người cách khoa học - Xác định cách khoa học kiện người “sống chung” với - Biết phân tích tổng hợp kiện tượng hội “sống chung” với cách khoa học Điều kiện tiên - Bố trí học năm sinh viên đại học cao đẳng không chuyên ngành hội học - Phải có mặt lớp - Phải có giáo trình nghiên cứu trước lên lớp (đọc giáo trình trước nghe giảng) - Phải đọc tài liệu liên quan đến giảng - Tham gia đầy đủ buổi thảo luận Mô tả vắn tắt nội dung BÀI 1: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ hội học BÀI 2: Sự đời phát triển hội học 16 BÀI 3: Phương pháp nghiên cứu hội học 27 BÀI 4: Cá nhân hội 39 BÀI 5: Những khái niệm phạm trù hội học .54 BÀI 6: Di động hội biến đổi hội 77 BÀI 7: Văn hóa hội .81 BÀI 8: Dư luận hội thông tin đại chúng 88 BÀI 9: hội học nông thôn 92 BÀI 10: hội học đô thị .95 BÀI.11: hội học gia đình 98 Nhiệm vụ sinh viên - Phải nghiên cứu giáo trình “Nhập mơn hội học” đọc giáo trình liên quan - Tham dự đầy đủ thực hành Tài liệu học tập [1] Phạm Tất Dong, LêNgọc Hùng hội học Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997 [2] Trần Tuấn Phát Nhập môn hội học Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh, 2011 - Đọc nghiên cứu tất tài liệu hội học tài liệu khác liên quan đến môn học Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên Theo quy chế đào tạo đại học cao đẳng Bộ Giáo dục Đào tạo 10 Nội dung chi tiết chương trình “Nhập môn hội học” BÀI I ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI HỌC I ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA HỘI HỌC I.1 hội học gì? I.1.1 Thuật ngữ “xã hội học” Người đưa danh từ “xã hội học” ông Auguste Comte (17981857) nhà triết học thực chứng người Pháp Auguste Comte sử dụng thuật ngữ “xã hội học” vào năm 1839 Danh từ “xã hội học” ghép từ hai chữ “Societas” gốc Latinh dịch tiêng việt “xã hội” từ “Logos” gốc từ Hy Lạp dịch tiếng Việt “học thuyết”, ghép hai từ “Logos” gốc từ Hy Lạp với “Societas” gốc Latinh có nghĩa “học thuyết hội” Auguste Comte coi hội học giống khoa học tự nhiên Theo Auguste Comte “xã hội học” “vật lý học hội” I.1.2 Định nghĩa hội học Ngay từ đời “xã hội học” có nhiều định nghĩa khác Auguste Comte người đưa khái niệm hội học Auguste Comte coi hội học giống khoa học tự nhiên Chính vậy, quan điểm hội học Auguste Comte “Vật lý học hội” Nghiên cứu hội học “khoa học quy luật tổ chức hội” E Durkhiem quan niệm hội học “khoa học nghiên cứu kiện hội” Nghiên cứu hội học nghiên cứu kiện, hiên tượng hội M.Weber quan niệm hội học “khoa học có nhiệm vụ lý giải, tức giải nghĩa, thơng hiểu động cơ, ý nghĩa hành động” Nghiên cứu hội học hành động hội Tìm hiểu động hành động Từ tới nhà hội học đưa định nghĩa khác Nhưng thống nghiên cứu sống người sống chung với Trong “sociology” (xã hội hoc) Joseph H Fichter giáo sư tiến sĩ hội học Mỹ, giảng dạy môn hội hoc nhiều nước giới đưa định nghĩa hội học có tính chất bao qt là: “xã hội học cơng nghiên cứu cách khoa học người mối tương quan với ngưới khác” (trang Joseph H Fichter, hội học, dịch Trần Văn Đỉnh, Sài gòn, Hiện đại thư xã, 1973) Xét khái niệm Joseph H Fichter nội hàm ngoại diên khái niệm Ta xét nội hàm khái niệm chứa thơng tin sau: “xã hội học công nghiên cứu cách khoa học” người quan hệ với người Nghiên cứu người tương tác với người Nghiên cứu người hành động tác động đến người; nghiên cứu người đối tượng bị tác động người ngược lại Nghiên cứu người vừa chủ thể lại đồng thời khách thể Tất kiện diễn sống chung người với người Nó hình thành nên tính quy luật hay quy luật hội Trong trình hành động người diễn đa dạng phong phú lại tuân theo trật tự định hội hình thành cấu tổ chức hội trình ổn định biến đổi Nghiên cứu hội trạng thái tĩnh nghiên cứu hội trạng thái động Sự biến đổi vị trí; vị thế; địa vị; vai trò cá nhân làm biến đổi hội ngược lại… Như vậy, định nghĩa chứa đựng yếu tố để xác định nó khơng phải khác Xác định rõ nội dung nghiên cứu môn hội học, khác hẳn với môn khoa học hội khác Xác định rõ môn hội học nghiên cứu vấn đề ? Nội hàm khái niệm hội học rộng, ngoại diên khái niệm hội học hẹp; ngoại diên hội học chứa tất mối quan hệ người với người sống Do đối tượng nghiên cứu hội học nghiên cứu kiện tượng người “sống chung” với cộng đồng hội định hay hội định Sau xác định đối tượng nghiên cứu hội học I.2 Đối tượng nghiên cứu cấu hội học I.2.1 Đối tượng nghiên cứu hội học Bất môn khoa học phải có đối tượng nghiên cứu riêng hội học môn khoa học nghiên cứu hội người “sống chung” với nhau; nên phải có đối tượng nghiên cứu Để xác định môn khoa học “xã hội học” với môn khoa học hội khác; hội học phải xác định đối tượng nghiên cứu minh ngành khoa học khác ngành khoa học nghiên cứu hội Nếu xét ngoại diên khái niệm “xã hội hoc”, năm mơn khoa học hội; tức nghiên cứu quan hệ hội người; quan hệ người với người “sống chung” cộng đồng hội hội định Xét vế mối quan hệ người với người người với tự nhiên, có nhiều môn khoa học hội nghiên cứu; môn khoa học hộimôn khoa học tư nhiện nghiên cứu người sống chung với củ yếu hai mối quan hệ là: quan hệ vật chất (thế giới tư nhiên) quan hệ tinh thân (hình thái ý thức hội) Như vậy, xét ngoại diên khái niệm hội học chứa tất liệu liên quan đến mối quan hệ người với người (môi trường sống người mặt hội) người với tự nhiên (môi trường sống người giới tư nhiên) Và ngoại diên khoa học nghiên cứu hội Xét nội hàm của môn “xã hội học” với mơn khoa học hội khác phải khác biệt với nhau, trùng lặp Để phân định hội học với môn khoa học khác phải xác định nó khơng phải khác Vì vậy, nội hàm “xã hội học” so với môn khoa học hội khác phải chứa những: “sự kiện người > với nhau: x hội học yếu tố đặn > tác phong hội trang thái thực tế khắp nơi hội.” Như vậy, đối tượng nghiên cứu hội học rộng Nhưng không trùng với môn khoa học hội khác hội học xét vê ngoại diên chung với mơn khoa học khác phải liên quan đến môn khoa học khc, đặc biệt môn khoa học nghiên cứu hội Vì có ngoại diên với mơn khoa học hội khác Xét cụm từ “bất biến” không nên hiểu “nhất thành bất biến”, tức không thay đổi Mà phải hiểu quy định xác định, chuẩn hóa vật hay tượng định đó, để xác định nó khơng phải khác Cái mà xác định nó khác Cái phân biệt vật với vật khác, hiên tượng với hiên tượng khác chất Ví dụ: người khác với vất người có “tư duy, có ý thức” Cụm từ “tư duy” bất biến khơng có tư – ý thức, khơng phải người Mặc dù xét “thể xác” hình thức biểu tức thực thể sinh học dang vật chất (vật lý) người, hay có dáng người, khơng phải người Vì khơng có ý thức Chẳng hạn động vật xét hình thức có dáng người; khơng có khả tư duy, nhận thức; khơng có ý thưc khơng thể người Vì chất khác với người, chất hội khơng có Bản chất hội người chất “ý thức” Chỉ vật, hay lồi động vật có khả nhận thức, khả “tư duy”, sáng tạo ngươi, lồi người Cụm từ “tư duy” phân biệt người với vật Kal Marx rõ là: “Có thể phân biệt người với súc vật ý thức, tơn giáo, nói chung Bản thân người bắt đầu tự phân biệt với súc vật người bắt đầu sản xuất tư liệu sinh hoạt mình, bước tiến tổ chức thể người quy định Sản xuất tư liệu sinh hoạt mình, người gián tiếp sản xuất đời sống vật chất minh.” Như vậy, cum từ “tư duy” cụm từ coi > xác định người Con người có khả nhận thức, có ý thức, “tư duy” sáng tạo Vì vậy, người chủ thể, có khả cải tạo tư nhiên, cải tạo hội đồng thời cải tạo người, nhờ lao động, q trình lao động Thực tiễn chứng minh Đó chân lý thay đổi không chối cãi, có phải khơng? I.2.2 Cơ cấu môn hội học hội học môn khoa học nghiên cứu hội người tất kiên người “sống chung” với nhau, vào loại hình hoạt động hay lĩnh vực đời sống hội mà nghiên cứu như: hội học kinh tế; hội học tri; hội học tơn giáo; hội học gia đinh V.V song, tất lĩnh vực nghiên cứu tập trung tìm hiểu người “sơng chung” với nhau; đó, lại quan hệ chặt chẽ với Các nhà nghiên cứu hội học phân chia thành loại nghiên cứu hội học sau: Thứ “xã hội học đại cương”, nghiên cứu quy luật, tính quy luật, thuộc tính đặc điểm chung dự kiện, tượng trình hội, trạng thái tĩnh trạng thái biến đổi hội học đại cương có nội dung nghiên cứu gần với hội học vĩ mô hội học lý thuyết Nó có tính khái qt Thứ hai “xã hội học chuyên ngành” (chuyên biệt), nghiên cứu mặt, khía cạnh, góc độ quan hệ hội sống chung với Nó phận hội học; gắn lý luận hội học đại cương vào việc nghiên cứu tượng một lĩnh vực cụ thể, định đời sống người “sống chung” hội định Chẳng hạn nghiên cứu hội học gia đinh; nghiên cứu hội học tội phạm hay nghiên cứu hội học nông thôn V.v Thứ ba “xã hội học lý thuyết” phân hội học nghiên cứu cách khách quan, khoa học kiện tượng, nghiên cứu trình biên đổi hội Nhằm phát tri thức xây dựng thành lý thuyết, khái niệm phạm trù hội học Hình thành hệ thống khái niệm phạm trù hội học Thứ tư “xã hội học thực nghiêm” phận hội học nghiên cứu tượng, trình hội cách vận dụng lý thuyết, khái niệm, phạm trù hội học vo thực tiễn hay phương pháp thực chứng quan sát, đo lường, thí nghiệm nhằm kiểm tra, chứng minh giả thuyết hội học Thứ năm “xã hội học triển khai ứng dụng” phận hội học có nhiệm vụ vận dụng nguyên lý ý tưởng hội học vào việc phân tích, tìm hiểu giải vấn đề, kiện đời sống hội hội học triển khai ứng dụng nghiên cứu chế hoạt động, điều kiện, hình thức biểu quy luật hội học nhằm giải pháp đưa trí thức hội học vào sống Trong loại nghiên cứu hội hoc thí hội học lý thuyết, hội học ứng dụng hội học thực nghiệm có mối quan hệ khăng khít với Xét cấu ngành hội học Thì phải dựa vào địa lý, dựa vào đời sống, dựa vào hoạt động hội, dựa vào nhu cầu hội mà phần chia ngành hội học như: hội học nông thôn (dựa vào địa lý) hội học đô thi (dựa vào môi trường hội) hội học trị (dựa vào chế độ, ý thức trị) hội học tội phạm (dựa vào chuẩn mực, khuôn mẫu,thể chế, thiết chế xác định xu hướng lệch chuẩn,) hội học báo chí (dựa vào nhu cầu truyền thông đại chúng, dư luận hội) v v nhu cầu sống phát sinh biến đổi hội mà phát sinh ngành nghiên cứu hội học hội học không kép kín, hay cố định nghiên cứu hội, hội biến đổi phát sinh nghiên cứu I.3 Quan hệ mơn hội học với môn khoa học khác Do nội hàm hội học rộng, chứa đựng nhiều liên, tượng đời sống hội người sống chung với nhau, đo, hội học liên quan đến nhiều môn khoa học nghiên cứu tư nhiên hội hội học tập trung nghiên cứu người “sống chung” với nhau; liên quan đến khoa học nghiên cứu hội Và nghiên cứu tự nhiên mối trường sống người hội đối tượng nghiên cứu môn khoa học hội Các môn khoa học hội nghiên cứu vế mối quan hệ người với người nhằm thỏa mn hai nhu cầu nhu cầu vật chất nhu cầu tinh thần Nhưng mơn khoa học tiếp cận góc độ khác đời sông hội người Ta xét vật hay tượng liên quan đến đời sống người sau đây: Chẳng hạn ghế dùng để thỏa mn nhu cầu > khơng thể hiên công dụng đáp ứng nhu cầu sử dụng để ngồi; mà thể mối liên hệ, quan hệ khác đời sống hội Chúng ta hay quan sát ghế xét mối quan hệ nhu câu người ngồi ghế Ta đặt mối quan hệ hội sau đây: Thứ xét lĩnh vực kinh tế Cái ghế sản phẩm có giá trị trao đổi sử dụng hàng hóa Người sản xuất ghế hàng hóa phải nghĩ tới người sử dụng (người mua ghế) giá trị trao đổi ghế thể thể lực, trí lực nhiên nguyên vật liệu tạo thành ghế xác định giá trị thể giá (tiền), cịn lin quan đến cạnh tranh với người sản xuất mặt hàng tức sản xuất ghế liên quan đên nhu cầu tức quy luật cung cầu để xác định giá Thứ hai xét lĩnh vực triết học ghế sáng tạo người tư dạng vật chất gỗ người trồng, hay khai thác rừng đem q trình lao động làm thay đổi dạng (tư gỗ thành ghế) dạng vật chất người sản xuất Là vật thể hình thành tư vật thể 10 Trước hết hành động hội Thứ hai sản phẩm người sáng tạo Thứ ba lĩnh vực tư tưởng thể như: kiến thức, tin ngưỡng, phong tục, tập quán v.v Thứ tư nghiên cứu giá trị liên quan đến cảm xúc thể hiện: - thiện ác; tốt xấu; hay sai; phải trái; v.v Mục đích nghiên cứu hội học văn hóa sâu tìm hiểu giá trị hệ thống giá trị văn hóa II.2 Lối sống Câu hỏi: Văn hóa hiểu nào? Phân tích khái niệm văn hóa Hồ Chí Minh? Giá trị hệ thống giá trị hiểu nào.? Nghiên cứu văn hóa thực chất nghiên cứu hội học Đúng sai sao? Anh (chị) có nhận xét tính cách nhân cách MỘT SỐ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHUYÊN NGÀNH CỦA HỘI HỌC BÀI VIII DƯ LUẠN HỘI VÀ THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG I DƯ LUẬN HỘI I.1 Khái niệm: Dư luận hội tượng hội đặc biệt, biểu thị thái độ phán xét, đánh giá quần chúng vấn đề mà họ quan tâm I.1.2 Đối tượng dư luận hội mà cộng đồng quan tâm tới nhu cầu, lợi ích vật chất hay lợi ích tinh thần liên quan đến vấn đề như: trị, kinh tế; văn hóa; đạo đức hội v.v I.1.3 Mục đích dư luận hội phương tiện điều hòa mối quan hệ người vấn đề mà họ quan tâm 76 I.1.4 Chủ thể dư luận hội toàn thể hội cộng đồng người với tư cách đánh giá phán xét chung vấn đề mà họ quan tâm I.1.5 Dư luận hội thuộc lĩnh vực tinh thần I.1.6 Chức dư luận: Thứ chức thước đo bầu khơng khí trị hội Thứ hai điều hòa, điều chỉnh quan hệ hội Thứ ba tính giáo dục hội Thứ tư kiểm soát hội thông qua đánh giá phán xét hội kiện, tượng hội I.2 Quá trình hình thành dư luận: I.2.1 Dư luận hình qua bước sau: Bước thứ chứng kiến vật, tượng hay trình xảy giác quan như: nhìn thấy; nghe thấy; đọc Họ trao đổi với qua cảm giác ban đầu tức qua tượng vật hay tượng xảy Chủ yếu ý thức cá nhân Bước thứ hai tranh luận, thảo luận, cảm nghĩ; suy nghĩ khác để tới thống chung, tức tư nhân thức cá nhân hình thành nhận thức hội Bước thứ ba loại ý thức khác nhau, quan điểm khác hình thành phán xét đánh giá chung thỏa mãn với đa số cộng đồng người Bước thứ tư kiến nghị, hay hành động I.2.2 Những yếu tố tác động đến dư luận: Trước hết trình độ hiểu biết kiện, tượng xảy mà mà họ thấy nhờ giác quan Thứ hai trình độ chun mơn Sự kiện thuộc lĩnh vực khoa học Người quan sát có chun mơn lĩnh vực khơng? Thứ ba tư tưởng, thân người quan sát kiện đứng lập trường tư tưởng nào? Hệ tư tưởng thuộc lĩnh vực nào? Phong kiến hay tư sản? Nông dân hay công nhân v.v Thứ tư mặt tâm lý hội Xác định yếu tố tâm lý liên quan đến phong tục tập quan, tâm trang, thói quyen, tình cảm v.v Thứ năm yếu tố hồn cảnh hội sinh hoạt trị Vấn đề dân chủ dân dân chủ yếu tố quan I.2.3 Nghiên cứu dư luận phải: Thứ la: Xác định nguôn dư luận Xuất phát tư nhóm dân cư nào? Trình độ nhận thức Mức độ liên đến đến dư luận 77 Thứ hai là: Xác định quy mô dư luận Biểu số người tham gia vào dư luận nhiều hay ít, số người chịu ảnh hưởng dư luận Thứ ba là: Xác định biểu dư luận.Sự ủng hộ dư luận hay phản đối Thứ tư là: Xác định độ nhiêu dư luận Những kênh truyền, tải dư luận I.3 Tin đồn I.3.1 Khái niệm tin đồn Tin đồn tin tức việc, kiện có thật hay khơng có thật, phần thật Nó lan truyên từ người sang người khác I.3.2 Mục đích tin đồn Mục thường thể mục đích cá nhân I.3.3 Phương tiện tin đồn Phương tiện tin đồn giao tiếp cá nhân bí mật cơng khai Thương người có hàm ý cạnh tranh quyền lực hay lợi dụng tin đồn tạo dư luận nhóm nhằm hạ y tin đối phương I.3.4 Nguyên nảy sinh tin đồn Tin đồn thường hay nảy sinh tổ chức thiếu dân chủ II THƠNG TIN ĐẠI CHÚNG Có thể nói ngắn gọn truyền thông đại chúng (mass commurication – tiếng Anh) q trình tuyền đạt thơng tin cách rộng rãi đến người hội, thông qua phương tiện truyền thống đại chúng Thuật ngữ “truyền thơng đại chúng” dùng để q trình hội q trình truyền đạt thơng tin rộng rãi cơng chúng Còn “các phương tiện thơng đại chúng” công cụ, kỹ thuật truyên thông tin Như báo; phát thanh; truyền hình v.v II.1 Khái niệm truyền thơng đại chúng: Là q trình truyền đạt thơng tin cách rộng rãi đến người hội, thông qua phương tiện tuyền thông đại chúng, báo chí, truyền hình V.v II.2 Khái niệm thơng tin đại chúng Là mang tính chất giao tiếp đại chúng phương tiện thơng tin mang tính chất phục vụ đại chúng, theo hệ thống từ xuống từ lên II.3 Đặc điểm thông tin đại chúng 78 Là mang tình chất phổ thơng, phục vụ đại chúng Thứ thông tin đại chúng sử dụng với quy mô đại chung Thứ hai thơng tin đại chúng sử dụng với mục đích đại chúng Thứ ba phương tiện thông tin đại chúng thu thập thông tin quy mô đại chúng Câu hỏi ơn tập Anh (chị) hay trình bày trình hình thành dư luận hội Sự khác dư luận hội tin đồn điểm nào? Thông tin đại chúng nhằm mục đích gì? Trình bày đặc điểm thơng tin đại chúng BÀI IX HỘI HỌC NÔNG THÔN I HỘI NÔNG THÔN – NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG I.1 Khái niệm hội nông thôn - hội nông thôn địa bàn cư trú người Được hình thành cách tự nhiên, hình thành sản xuất nơng nghiệp chủ yếu hai nghề chăn nuôi trông trọt 79 - Khái niệm nông thôn sử dụng mà khái niệm độ thi xuất - hội nông thôn hiểu kiểu cộng đồng lãnh thổ – hội định có tính cách lịch sử, hình thành q trình phân cơng lao động hội I.2 Đặc trưng cộng đồng nông thôn + Thứ hoạt động nông nghiệp + Thứ hai mối liên hệ, quan hệ hội chủ yếu gia đình bền chặt + Thứ ba Tiểu chuẩn đạo đức nghề nghiệp nơng nghiệp + Thứ tư Có quan hệ người với người đồng điệu + Thứ năm văn hóa truyền thống Thống phương diện hội I.3 Đặc điểm nông thôn: + Đặc điểm chủ yếu nghề sản xuất nông nghiệp; sản phẩm chủ yếu + Cuộc sống người gắn bó chặt chẽ với môi trường tự nhiên + Tỷ lệ không gian sinh sinh hoạt hẹp nhiều so với không gian tự nhiên + Lối sống giản dị; Quan hệ giản đơn; + Làng, đơn vị sở + Quản lý hội gồm hệ thống quyền; hệ thống chức sắc; dòng tộc + Điều chỉnh hành vi quan hệ người chủ yếu tục lệ; quy ước; pháp luật Sự cưỡng chế chuẩn mức uy tín Là danh dự + Văn hóa nơng thơn đặc trưng văn hóa dân gian Văn hóa truyền thống I.4 Xu hướng xích lại gần đô thị nông thôn + Công nghiệp hóa nơng thơn yếu tố dân đên xích lại nông thôn đô thị + Văn minh thị tác động vào văn hóa nơng thơn + Xu hướng biến đổi nếp sống, cách sống, sinh hoạt, theo xu hướng cơng nghiệp hóa nơng nghiệp II HỘI HỌC NÔNG THÔN II.1 Khái niệm: hội học nơng thơn chun ngành hội học nghiên cứu tương đối sớm Mỹ vào đấu kỷ XX sau nghiên cứu hội học nông thôn nước châu Âu quan tâm Châu Á Trung Quốc 80 nước quan tâm hội học nông thôn sớm Hiện tất nước giới quan tâm hội nông thôn khảo cứu hội học nông thôn Xét phạm vi nghiên cứu hội học nông thôn bao qt tồn đời sống hội nơng thơn Đó khảo cứu kiện, tượng người sông chung với nông thôn hội học nông thôn nhiệm vụ chủ yếu nghiên cứu đời sống hội nông thôn thôn là: - hội học nông thôn nghiên cứu chủ yếu vấn đề đặc thù, nơng thơn so với thị, xác định tính quy luật, quy luật vân động phát triển hội nông thôn hội học nông thơn ý hội nơng thơn trạng thái tĩnh Nó quan tâm cấu tổ chức hội nơng thơn, ý khảo sát kiện tượng hội nông thôn cách sống, nếp sống, lối sống cộng đồng nông thôn hội học nông thôn chuyên ngành hội học II.2 Đối tượng nghiên cứu hội học nông thôn hội học nông thôn chủ yếu khảo cứu kiện, tượng tổ chức hội, văn hóa hội, truyên thống hội, truyền thống dòng tộc, hoạt động văn hóa, hoạt động sản xuất, hoạt động tổ chức cách sống, nếp sống, lối sống nơng thơn Có thể nói tóm lại đối tượng nghiên cứu hội học nông thôn bao gồm kiện, tượng đời sống hội nông thôn người sông chúng chung vơi tạo lập nên cộng đồng hội nông thôn Nhiệm vụ chủ yếu hội học rút tính quy luật hay quy luật đới sống hội nông thôn II.3 Nội dung nghiên cứu: Do nhu cầu góc độ tiếp cận nghiên cứu khác có vấn đề nghiên cứu hội học nông thôn khác nhau, cụ thể chủ yếu là: + Nghiên cứu cấu hội nông thôn + Nghiên cứu cấu lao động nông thôn + Nghiên cứu đời sống trị nơng thơn + Nghiên cứu truyền thơng; tập qn; văn hóa; + Nghiên cứu đường phát truyển nông thôn + Tùy thuộc vào nhu cầu biến đổi hội mà có nội dung nghiên cứu đặt II.4 Phương pháp tiếp cân nghiên cứu: + Phương pháp chung + Do nội dung nghiên cứu, mục đích nghiên cứu mà có phương pháp thích hợp phương pháp cách thức, đường nhằm đạt tới mục tiêu kết cao 81 + Phương pháp chuyên ngành hội học nông thôn Chủ yêu phương pháp khảo cứu, thực nghiệm, so sanh, vấn, trưng cầu ý kiến, sưu tầm tài liệu, liệu, bảng câu hỏi v.v tùy thuộc vào đề tài mục đích nghiên cứu Câu hỏi ơn tập hội nơng thơn ? trình bày hình thành phát triển hội nơng thơn Trình bày đặc điểm lối sống nông thôn hội học nông thôn nghiên cứu vấn đề gì? Trình bày phương pháp nghiên cứu hội học nông thôn BÀI X HỘI HỌC ĐÔ THỊ I HỘI HỌC ĐÔ THỊ I.1 Khái niệm hội đô thị - Đô thị chỉnh thể không gian hội, biểu thống kiểu đặc biệt tổ chức hội dân cư, điều kiện địa lý tự nhiên môi trường nhân tạo - Đặc trưng đô thị: + Thứ mật độ dân số cao lãnh thổ hạn chế + Thứ hai nghề nghiệp phi nông nghiệp chiếm cao từ 70% đến 90% + Thứ ba giữ vai trò chủ đạo kinh tế; trị; văn hóa khu vực định + Thứ tư tổ chức quản lý có quy chặt chẽ I.2 Đặc điểm thị: + Thứ môi trường nhân tạo cao + Thứ hai trung tâm kinh tế; văn hóa; trị; khoa học; ngoại giao; du lịch + Thứ ba văn hóa thường hội tụ ba luồng văn hóa: văn hóa chỗ; văn hóa nước ngồi; văn hóa khu vực khác + Đời sống đô thị đa dạng phức tạp + Không gian quan hệ hội rộng so với không gian môi trường hẹp 82 I.3 Lối sống đô thị: + Lối sống hình thành sở vật chất; điều kiện sống; hồn cảnh mơi trường sống Nghề nghiệp chủ yếu bn bán trao đổi hàng hóa + Dân số đông đa dạng, Mật độ dân số cao; quan hệ hội phức tạp đa dạng + Cơ động nghề nghiệp cao; + Hoạt động sinh hoạt cá nhân gia đình phụ thuộc nhiều vào dịch vụ + Nhu cầu học hỏi, nhu cầu trình độ cao + Giao tiếp rộng khơng nước mà có tính quốc tế + Con người thị động, ý chí tiến thủ cao, dạn dày thái độ I.4 Đơ thị hóa: + Ngun cơng nghiệp hóa + Tỷ lệ dân cư đô thị nước cao + Xuất nhiều điểm dân cư sống theo kiểu đô thị + Số lượng thị phát triển II HỘI HỌC ĐƠ THỊ: II.1 Vào đầu kỷ XX châu Âu Bắc Mỹ hình thành mơn hội học đô thị Lúc đầu tên gọi “xã hội học đời sống đô thị” (Sociologyof Urban Life) sau gọi “xã hội học đô thị” (Uban Sociology) chủ yếu nước Anh; nước Pháp; nước Đức; nước Mỹ; nước cơng nghiệp hóa, thị hóa Ở nước nhiều trường Đại học, Viện nghiên cứu; hội học đô thị công bố xuất nhiều đề tài nghiên cứu đô thị hội học đô thị chủ yếu nghiên cứu tượng; trình hội diễn thị; tập trung u tố thuộc phạm vi khơng gian; yếu tố tổ chức đô thị hội học đô thị chuyên ngành hội học Hội nghị quốc tế đề tài hội học đô thị tổ chức vào năm 1953 trường Đại học Columbia (Mỹ) năm 1956 hội thảo khoa học tổ chức Bangkok tên đề tài là: “Những nhân tố kinh tế hội đời sống thị châu Á”mang tính quốc tế Đối tượng nghiên cứu hội học đô thị hội học đô thị nghiên cứu kiện tượng đời sống hội đô thị chủ yếu tập trung vào môi trường hội đô thị, cấu tổ chức thị,đơ thị hóa, văn hóa thị, lối sống đô thị, hội học tội phạm Nội dung chủ yếu hội học đô thị nghiên cứu là: II.2 Nội dung bản hội học học nghiên cứu: + Các vấn đề cấu dân số; 83 + Sinh thái đô thị + Lối sống đô thị + Hiện tượng tải đô thị (Giao thông, dân lao động, dân thất nghiệp, việc làm V.v + Cộng đồng dân cư đô thị thiết chế thị + Chính sách hội thị + Dự báo quy đô thị + Sự phát sinh phát triển đô thị + Khối cộng đồng thành phố khu phụ cận + Sự di dân theo học (dân số đô thị) V.v Câu hỏi ôn tập Trình bày đời hội thị Đặc điểm lối sống đô thị Nguyên nhân dẫn đến thị hóa? hội học thị nghiên cứu vấn đề ? Trình bày phương pháp nghiên cứu hội học đô thị Bài XI 84 HỘI HỌC GIA ĐINH I GIA ĐÌNH I.1 Khái niệm: - Hướng tiếp cận khác gia đình có khái niệm gia đình khác nhau: Tình yêu – quan hệ giới (Nam nữ) Hôn nhân – vợ chồng Gia đình – bữa cơm gia đình + Mơn triết học coi gia đình tế bào hội + Môn chủ nghĩa hội coi gia đình đình tế bào hội + Mơn trị học lại coi gia đình thiết chế + Môn hội học coi gia đình nhóm hội - Mặc dù nghiên cứu gia đình nhiều góc độ khác thống gia đình có hai mối quan hệ là: Thứ quan hệ giới tính (Nam nữ) Quan hệ tất yếu quy luật sinh học Nó định trì nòi giống Quan hệ quan hệ ngang 85 Nói lên bình đẳng nam nữ thể quyền lợi nghĩa vụ (khơng có quan hệ dọc) thực tế lại thể quan hệ dọc chế độ phong kiến Thứ hai quan hệ huyết thống quan hệ nói lên truyền Là quan hệ dọc Cha mẹ với Nói lên địa vị gia đình Quan hệ khơng thể quan hệ dọc Nó xác định ngơi thứ gia đình; dòng tộc Xác định rõ vị trí vai trò trách nhiệm I.2 Hình thức biểu gia đình - Nói chung hình thức biểu gia đình phong phú Nhưng suy cho có bốn hình thức sau đây: Hình thức gia đình hạt nhân Đây hình thức chế độ hội xét hai mối quan hệ vợ chồng (quan hệ giới quan hệ huyết thống) gia đình lý tưởng Thể quan hệ ngang, quan hệ dọc, dân chủ bình đẳng phát huy Thứ hai hình thức gia đình thiếu Đây hình thức gia đình hạt nhân nhân tố quan trọng gia đình mẹ cha.do qua đời, hay họ chia tay nhau.Gia đình xu hướng hứng ngoại tức quan hệ hội nhiều quan hệ gia đình thiếu hụt Thứ ba hình thức gia đình thừa Gia đình thường thừa mẹ, tức cha mà hai mẹ (Xã hội phong kiến nhiều mẹ – chế độ đa thê) gia đình thường xung đột nội Trong quan hệ thường dẫn đến thừa (nhu cầu ích kỷ, ghen tị, xu hướng cá nhân cao Thứ tư hình thức gia đình kép loại gia đình nhiều hệ thường ba ông bà cha mẹ cháu Quan hệ gia đình thường quyên uy Độc đoán Thiếu dân chủ, theo hệ thống thiết chế truyền thống I.3 Xét chức gia đình: Thứ chức sinh sản – trì nòi giống, toồn hội Chức gia đình Chức riêng có Thứ hai chức kinh tế Sản xuất sinh hoạt kinh tế trước hết cho tồn thành viên sau trách nhiệm với hội Thứ ba chức nuôi dưỡng giáo dục Đây chức vùa có quyền lợi vừa có nghĩa vụ trách nhiệm gia đình thân gia đình đồng thời hội II HỘI HỌC GIA ĐÌNH II.1 hội học gia đình chuyên ngành hội học nghiên cứu lối sống gia đình chủ yếu tập trung vào phía mối quan hệ vợ chồng (huyết thống) 86 II.2 Đối tượng nghiên cứu gia đình hội học xem gia đình nhóm hội, mối quan hệ gia đình; mối quan hệ gia đình hội; nghiên cứu khuôn mẫu, chuẩn mực; nghiên cứu thiết chế; nghiên cứu tác phong truyền thống; nghiên cứu phong tục; tập quán v.v II.3 Nghiên cứu gia đình trạng thái tĩnh trạng thái động Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu hai mối quan hệ gia đình: Thứ quan hệ vợ chồng (cha mẹ) Quan hệ hai vợ chồng, mối quan hệ ngang, quan hệ bình đẳng, tơn yếu tố định bền vững quan hệ vợ chồng; thể quyền lợi nghĩa vụ hai người, họ sẵn sàng hy sinh theo PH.Ang ghen “họ chết nhau” hai mà Trong mối quan hệ có quan hệ dọc Nếu có quan hệ dọc chứng tỏ thiếu xúc phạm yếu tố tôn trọng; hai người nhường nhịn, chấp nhận, thông cảm chịu đựng, “chịu thiệt”; chấp nhận hy sinh cho người khác theo chiều; chủ yếu hy sinh người vợ Trong hội phong kiến quan hệ dọc chủ yếu Thiên hẳn quyên lực đàn ông người chồng Không thể có bình đẳng quan hệ vợ chồng theo chiều dọc Quan hệ vợ chồng bình đẳng quan hệ ngang Thứ hai mối quan hệ theo chiều dọc tức quan hệ địa vị, thứ thang bậc Mối quan hệ tất yếu dòng tộc khơng thể đảo ngược Đó quan hệ cha con, quan hệ mẹ con, hay quan hệ ông bà với cháu v.v theo trật tự kỷ cương, thể quy chế, thể chế đạo đức Khơng gia đình mà dòng tộc hội, vấn đề đặt chủ yếu tập trung vào nghĩa vụ trách nhiệm, nhu cầu giá trị hay cháu chữ > đặt lên hết tất Do khơng thể có quan hệ ngang cha mẹ hay bà với hay cháu Khảo cứu hội học gia đình dựa trên: + Thơng qua tượng, kiện, ứng xử liệu quan trọng nghiên cứu + Nghiên cứu gia đình trạng thái tĩnh, trạng thái động + Nghiên cứu quy mơ, văn hóa, thể chế ,thiết chế + Nghiên cứu cấu sinh hoạt gia đình + Nghiên cứu mối quan hệ gia đình, dòng tộc quan hệ hội, trạng thái tĩnh trạng thái động theo xu hướng biến đổi + Nghiên cứu gia đình truyền thống gia đình đại V.v Câu hỏi ôn tập Trình bày khái niệm gia đình ? Kết cấu gia đình 87 Sự thay đổi yếu tố cấu thành gia đình có làm biến đổi gia đình khơng? Tại sao? Xu hướng biến đổi gia đình thời đại cơng nghệ thơng tin? Vấn đề quan hệ gia đình có đảo, trộn hai mối quan hệ gia đình khơng? Tại Xung đột gia đình chủ yếu quan hệ Tại sao? TÀI LIỆU THAM KHẢO Dựa tất giảng hội học giáo sư Tiến sĩ thạc sĩ Giáo sư, Tiến sĩ hội học Mỹ: Joseph H Fichter: “xã hội học” Bản dịch Trần Văn Dĩnh (in lần thứ hai) V.I LÊ – BÊ – ĐEP A.I.PA – NÔP: “Tâm lý hội quản lý” Tập III Bài giảng giáo sư Liên Xô Trường Quản Lý kinh tế Trung Ương Gồm VI tập V.G.AFNAXEP: “Con người quản lý hội” Nhà xuất Hà Nội.1979 V.I.LÊ – NIN: Mác – Ang ghen – Chủ nghĩa Mac Nhà xuất tiến – Mat – xcơ – Va 1976 Đoàn Văn Chúc: “Xã hội học văn hóa” Nhà xuất văn hóa thơng tin Hà Nội 1997 88 Học viện hành Quốc gia: “Xã hội học đại cương” Nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội 2001 Nguyên Sinh Huy: “Xã hội học đại cương” Nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội 1999 Bùi Quang Dũng: “Nhập môn lịch sử hội học” Nhà xuất khoa học hội 2004 10 Phạm Tất Dong – Lê Ngọc Hùng (đồng chủ biên): “Xã hội học” Nhà xuất đại học quốc gia Hà nội 1997 11 Trần Hữu Quang “Xã hội học nhập môn” 1993 (Tài liêu lưu hành nội bộ) 12 Giáo trình “Tội phạm học” Trường Đại học luật Hà Nội 1994 13 Phó tiến sĩ Trịnh Duy Ln:: “Tìm hiểu mơn hội học đô thị” Nhà xuất khoa học hội Hà Nội 1996 14 Bùi Đình Châu: “Văn hóa gia đình” Nhà xuất văn hóa thơng tin Hà Nội 2002 15 Phó giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Dũng: “Tư logic, biện chứng, hệ thống” Nhà xuất trẻ Năm 2010 16 G.E.Gle6 – DecMan: “Các quy luật phát triển hội” Nhà xuất sách giáo khoa Mác Lê nin Hà Nội !982 17 HERMANN KORTE: “Nhập Môn lịch sử hội học” Nhà xuất giới Hà Nội 1997 18 LEONARD BROOM PHILIP SELZNICK: “Xã – Hội – Học.” Trung tâm nghiên cứu Việt Nam phiên dịch xuất 19 Nguyễn Văn Trần “Một số giảng logic học” 20 Các Mác – Ang Ghen Tuyển tập (sau tập) Cá nhân Tập I trang: 13.157, 174, 257, 275, 292, 344, 349, 358, tập II 343, 346 21 Cá nhân người (Cá tính):tập II trang 381 701 702 I 345 348 459 460 726 tập V.trang: 134 431 Con người Tập I: trang 26 34 116 257 258 268 tập III: trang 263 365 366 22 Lương thứ chủ biên “Đại cương văn hóa phương đơng” Nhà xuất giáo dục 23 Giáo sư Vũ Dương Ninh (chủ biên): “Lịch sử văn minh nhân loại” Nhà xuất giáo dục 1997 24 Tương Lai (chủ biên): “Xã hội học Từ nhiều hướng tiếp cận thành tựu bước đầu” Nhà xuất khoa học Hà Nội 1994 25 Lịch: văn hóa tổng hợp 1987 – 1990 Nhà xuất văn hóa 26 Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thêm: “Cơ sở văn hóa Việt Nam” Nhà xuất giáo dục Tác phẩm: “tìm hiểu sắc văn hóa Việt Nam” Nhà xuất thành phố Hồ Chí Minh 89 27 Về phát triển toàn diện người thời kỳ cơng nghiệp hóa – đại hóa (trích đề tài KHXH 04 – 04 GS VS Phan Minh Hac – chủ biên) 28 GS Lê Khánh Bằng: “Phương pháp giảng dạy đại học” (Tài liệu dành cho lớp bồi dưỡng cán giảng dạy đại học lớp cao học) Hà Nội 1994 29 “Xã hội học từ nhiều hướng tiếp cận thành tựu bước đầu” nhiều tác giả, chủ biên Tương Lai 30 Các tai liệu liên quan khác 90 ... coi xã hội học giống khoa học tự nhiên Chính vậy, quan điểm xã hội học Auguste Comte “Vật lý học xã hội Nghiên cứu xã hội học “khoa học quy luật tổ chức xã hội E Durkhiem quan niệm xã hội học. .. cứu môn xã hội học, khác hẳn với môn khoa học xã hội khác Xác định rõ môn xã hội học nghiên cứu vấn đề ? Nội hàm khái niệm xã hội học rộng, ngoại diên khái niệm xã hội học hẹp; ngoại diên xã hội. .. Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC NHẬP MƠN Xà HỘI HỌC (Dựa chương trình giáo dục Đại học đại cương Bộ Giáo dục Đào tạo quy định năm 1995) Tên môn học: - Nhập môn xã hội học - Mã môn học ………………… Thời
- Xem thêm -

Xem thêm: SPKT giáo trình nhập môn xã hội học (NXB hồ chí minh 2011) trần tấn phát, 90 trang , SPKT giáo trình nhập môn xã hội học (NXB hồ chí minh 2011) trần tấn phát, 90 trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay