ĐÁP ÁN 1 TIẾT SINH HỌC 6 (2017 – 2018) Câu 1: ( 1.75 điểm)Phân biệt thụ phấn và thụ tinh? Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh? Thụ phấnThụ tinh Là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy(0.25 đ)Là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng trong hạt p

5 19 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:39

Tên chủ đề :CÁC LỚP CÁ I NỘI DUNG CHỦ ĐỀ Tên chủ đề CÁC LỚP CÁ Tuần 16,17 Tiết Bài 31,32,33,34 Bài 31, 32: Thực hành Cá chép Bài 33: Cấu tạo cá chép Bài 34: Đa dạng đặc điểm chung lớp cá II MẠCH KIẾN THỨC CỦA CHUYÊN ĐỀ Yêu cầu cần đạt: a.Kiến thức: Yêu cầu cần đạt a.Kiến thức: Chỉ thống cấu tạo chức hệ quan đảm bảo thống thể thể với môi trường nước Trình bày cấu tạo đạ diện lớp cá ( cá chép ) Nêu bật đặc điểm xương sống thông qua cấu tạo hoạt động cá chép Nêu đặc tính đa dạng lớp cá qua đại diện khác như: cá nhám, cá đuối… Nêu ý nghĩa thực tiễn cá tự nhiên người b Kĩ năng: - Quan sát cấu tạo cá - Biết cách sử dụng dụng cụ thực hành để mổ cá, quan sát cấu tạo cá Ghi - Chỉ thống cấu tạo chức hệ quan đảm bảo thống thể thể với mơi trường nước - Trình bày cấu tạo đạ diện lớp cá ( cá chép ) Nêu bật đặc điểm xương sống thơng qua cấu tạo hoạt động cá chép - Nêu đặc tính đa dạng lớp cá qua đại diện khác như: cá nhám, cá đuối… - Nêu ý nghĩa thực tiễn cá tự nhiên người b Kĩ năng: - Quan sát cấu tạo cá - Biết cách sử dụng dụng cụ thực hành để mổ cá, quan sát cấu tạo cá Cấu trúc logic nội dung 2.1.Cơ sở khoa học ( lực tư duy): 2.1.1 Cá chép: - Đặc điểm đời sống ,cấu tạo cá chép thích nghi đời sống nước - Đặc điểm cấu tạo đại diện cho ngành động vật xương sống xương trong, đại diện ngành ĐVCXS đầy đủ hệ quan hệ thần kinh hình ống , tủy sống giác quan II.1.2 Đa dạng lớp cá: - Sự đa dạng lớp cá theo thành phần lồi theo mơi trường sống II.1.3 Đặc điểm chung vai trò lớp cá: - Những đặc điểm chung cá môi trường sống, quan di chuyển,hệ hơ hấp,hệ tuần hồn, đặc điểm sinh sản nhiệt độ thể - Vai trò cá tự nhiên đời sống 2.2.Vận dụng thực tiễn (năng lực hành động): 2.2.1 Hành động cụ thể học sinh việc bảo vệ động vật quý giá trị 2.2.2 Hướng học sinh đến yêu thích khám phá mơn học III CÁC NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI CỦA CHUYÊN ĐỀ a) Các lực chung: Năng lực tự học: HS xác nhận mục tiêu học tập chủ đề là: - Nêu đặc điểm đời sống ,cấu tạo ngồi cá chép thích nghi đời sống nước - Chỉ đa dạng - Sự đa dạng lớp cá theo thành phần lồi theo mơi trường sống - Nêu đặc điểm chung lớp cá - Chỉ rõ vai trò Vai trò cá tự nhiên đời sống người, nguyên nhân ảnh hưởng môi trường sống cá biện pháp bào vệ cá Người Thời Phương pháp Nội dung công việc thực Sản phẩm gian thực hiện ngày -Tìm hiểu đặc điểm Học sinh -Nghiên cứu - Thu thập tư hình dạng ngồi đời tài liệu liệu địa ( internet, báo, phương, kết hợp sống cá chép -Nghiên cứu cấu tạo sách, TV…) báo cáo -Hỏi chun chức tóm tắt thơng gia(ba mẹ, số hệ tin tìm hiểu giáo viên) quan ngày - Chỉ đa dạng ngành lớp cá -So sánh đặc điểm lớp cá sụn lớp cá xương Học sinh ngày - Tìm hiểu Học sinh đặc điểm chung lớp cá Nghiên cứu tài liệu ( internet, báo, sách, TV…) - Thảo luận nhóm thống ý kiến Nghiên cứu tài liệu ( internet, báo, sách, TV…) - Thảo luận nhóm thống ý kiến - Bài báo cáo tóm tắt phân tích phân loại rõ ràng, xác - Thu thập tư liệu địa phương, kết hợp báo cáo tóm tắt thơng tin tìm hiểu - Nghiên cứu vai trò cá tự nhiên đời sống nguyên nhân ảnh hưởng môi trường sống cá biện pháp bào vệ cá 2.Năng lực giải vấn đề: -Giải thích khác biệt ĐVCXS ĐVKXS, lớp cá sụn lớp cá xương,cấu tạo hệ thần kinh hoàn chỉnh gồm não tủy sống 3.Năng lực tư sáng tạo: - Hình thành cách lập bảng so sánh cấu tạo chức số hệ quan cá chép - Hình thành cách lập bảng so sánh đặc điểm cấu tạo thể cá sụn lớp cá xương,cấu tạo hệ thần kinh hoàn chỉnh số ngành học 4.Năng lực tự quản lý: - Biết quản lý hành vi hành xử thân môi trường Năng lực giao tiếp: - khả tìm hiểu thông tin cách đặt câu hỏi với người xung quanh -Có khả liên hệ thân gia đình vận động mọi người bảo vệ lồi động vật quý 6.Năng lực hợp tác: - Phân chia cơng việc việc tìm tòi nghiên cứu tài liệu; chia sẻ thông tin kiến thức thu Năng lực sử dung CNTT truyền thông: - HS biết khai thác thông tin từ nguồn khác nhau, viết báo cáo, tóm tắt vấn đề - Trình chiếu powerpoint, báo cáo kết nghiên cứu b) Các lực chuyên biệt: Quan sát - Quan sát xác định hình dạng ngồi cá chép - Quan sát xác định đặc điểm chung lớp cá Tìm kiếm mối quan hệ: -Tìm kiếm mối quan hệ động vật với môi trường Phân loại, phân nhóm: -Phân biệt cấu tạo chức hệ quan cá chép Làm tiêu bản: -Có kỹ mổ ĐVCXS mẫu vật lưu trữ mẫu cách IV BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH QUA CHỦ ĐỀ: Nội dung MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Các VẬN lực hướng NHẬN THÔNG VẬN DỤNG DỤNG tới BIẾT HIỂU CAO THẤP chủ đề Đời -Mô tả - Phân biệt - Xác định - Lập so sánh sống hình hình loại vây vây lớp cá sụn dạng cá dạng cá chẵn, vây lớp cá chép cá thích lẻ xương nghi với đời sống nước Cấu tạo -gọi tên -Giải thích -Thiết lập -Dự đoán cấu tạo mối quan đặc hệ quan chức hệ đặc điểm cấu tạo hệ quan Đặc điểm chung Vai trò - Chọn - Khái quát điểm chung đặc lớp cá điểm chung lớp cá tự nhiên - Liệt kê - Ví dụ vai trò vai trò cá cá trong tự tự nhiên nhiên người, người giá trị xuất điểm cấu tạo chức hệ quan Minh họa đặc điểm thích nghi với mơi trường sống -Chứng minh vai trò tự nhiên đời sống người -Dự đoán sử dụng vai trò lợi, hại Cho ví dụ -Khám phá đặc điểm ... quan hệ động vật với môi trường Phân loại, phân nhóm: -Phân biệt cấu tạo chức hệ quan cá ch p Làm tiêu bản: -Có kỹ mổ ĐVCXS mẫu vật lưu trữ mẫu cách IV BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA HỌC... chiếu powerpoint, báo cáo kết nghiên cứu b) Các lực chuyên biệt: Quan sát - Quan sát xác định hình dạng ngồi cá ch p - Quan sát xác định đặc điểm chung l p cá Tìm kiếm mối quan hệ: -Tìm kiếm mối quan. .. Năng lực giao ti p: - Có khả tìm hiểu thông tin cách đặt câu hỏi với người xung quanh -Có khả liên hệ thân gia đình vận động mọi người bảo vệ lồi động vật quý 6. Năng lực h p tác: - Phân chia cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP ÁN 1 TIẾT SINH HỌC 6 (2017 – 2018) Câu 1: ( 1.75 điểm)Phân biệt thụ phấn và thụ tinh? Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh? Thụ phấnThụ tinh Là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy(0.25 đ)Là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng trong hạt p, ĐÁP ÁN 1 TIẾT SINH HỌC 6 (2017 – 2018) Câu 1: ( 1.75 điểm)Phân biệt thụ phấn và thụ tinh? Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh? Thụ phấnThụ tinh Là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy(0.25 đ)Là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng trong hạt p

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay