Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ UDCNTT cơ bản (Đề 1)

17 25 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:38

I BÀI THI CỦA THÍ SINH THÍ SINH I THƠNG TIN THÍ SINH Thơng tin thí sinh Thơng tin thi Họ tên: Nguyễn Huy Tuấn Số câu trả lời đúng: 24/30 Ngày sinh: 24/08/1983 Thời gian làm bài: 14p0' Nơi sinh: Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điểm thi: Số báo danh: 0083 - Mã tài khoản thi: 001182 Điểm làm tròn: Ngày thi: 22/10/2017 Kết thi: Đỗ Ký nộp thi II KẾT QUẢ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM STT Nội dung câu hỏi Theo hình minh họa: Câu hỏi thể khẳng định điều ? Phươ ng án Network Adapter trạng thái làm việc Phươ ng án Vào website địa Network Connections Phươ ng án Search button thực thi Phươ Phươ ng án ng án chọn STT Phươ ng án Nội dung câu hỏi Tại Views button mục Details chọn Trong Microsoft Word, biểu tượng Page Color hình minh họa chức gì? Câu hỏi Phươ ng án Thay đổi màu chữ cho văn Phươ ng án Thay đổi màu cho trang văn Phươ ng án Thay đổi màu ô bảng biểu Phươ ng án Thay đổi màu cho đường kẻ bảng biểu Câu hỏi Thành phần không thuộc cửa sổ thư mục? Phươ ng án Thanh Trạng thái Phươ ng án Thanh Tiêu đề Phươ ng án Thanh Thực đơn lệnh Phươ Phươ ng án ng án chọn STT Nội dung câu hỏi Phươ ng án Thanh Công thức Câu hỏi Trong Microsoft Excel, để định dạng font cho vùng bảng tính chọn, thực thao tác ? Phươ ng án Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F > lựa chọn định dạng > OK Phươ ng án Nhấn tổ hợp phím Ctrl + D > lựa chọn định dạng > OK Phươ ng án Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + F > lựa chọn định dạng > OK Phươ ng án Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Q > lựa chọn định dạng > OK Câu hỏi Trong Microsoft Windows, để chọn tệp tin thư mục nằm khơng theo nhóm, kết hợp chuột với phím đây? Phươ ng án Alt Phươ ng án Shift Phươ ng án Ctrl Phươ ng án Phím biểu tượng Phươ Phươ ng án ng án chọn STT Nội dung câu hỏi Câu hỏi Với mạng LAN kết nối kiểu hình sao, phát biểu sau sai ? Phươ ng án Các máy tính nối cáp vào thiết bị trung tâm Switch Phươ ng án Dễ mở rộng quy mô mạng (thêm máy tính) Phươ ng án Cần cáp mạng Bus, mạng Ring Phươ ng án Nếu Switch bị hỏng tồn mạng ngừng truyền thơng Cơng thức =COUNT(A1:A5) C5 hình minh họa trả ? Câu hỏi Phươ ng án 1 Phươ ng án Phươ ng án Phươ Phươ ng án ng án chọn STT Nội dung câu hỏi Phươ ng án Câu hỏi Trong trình duyệt Google Chrome, để xóa tất trang web u thích lưu trước đó, sau vào ⁞ cuối địa chỉ, thực thao tác ? Phươ ng án Chọn History > Recently closed Phươ ng án Chọn History > History > Clear browsing data Phươ ng án Chọn Bookmarks > Bookmark this page > Done Phươ ng án Chọn Bookmarks > Bookmark Manager > Bookmarks bar > nhấn trái chuột cửa sổ phải > nhấn tổ hợp phím Ctrl + A > nhấn phím Delete Câu hỏi Trong Microsoft Word để đánh số dạng (2) hộ thoại Font chọn mục sau đây? Phươ ng án Superscript Phươ ng án Large caps Phươ ng án Shadow Phươ ng án All caps Phươ Phươ ng án ng án chọn STT Câu hỏi 10 Nội dung câu hỏi Phát biểu sau đúng? Phươ ng án Hệ điều hành quản lý thư mục, không quản lý tệp tin Phươ ng án Thư mục chứa thư mục tệp tin Phươ ng án Hệ điều hành quản lý thư mục gốc C:\, D:\ Phươ ng án Hệ điều hành không quản lý thư mục C:\ Câu hỏi 11 Trong Microsoft Office PowerPoint 2007, để ẩn/hiện đường kẻ ô dạng lưới hình thiết kế slide dùng tổ hợp phím tắt sau đây? Phươ ng án Shift + F9 Phươ ng án Alt + F9 Phươ ng án Ctrl + F9 Phươ ng án Phím Windows + F9 Câu hỏi 12 Phươ ng án Trong lĩnh vực thương mại điện tử, "dịch vụ ngân hàng điện tử" hiểu ? Không bị giới hạn không gian, thời gian Phươ Phươ ng án ng án chọn STT Nội dung câu hỏi Phươ ng án Một phương thức cung cấp sản phẩm sản phẩm truyền thống đến khách hàng thông qua kênh phân phối điện tử tương tác Phươ ng án tốc độ xử lí giao dịch nhanh chóng Phươ ng án tính tồn cầu hóa Câu hỏi 13 Trong Microsoft Office Excel 2007, hàm =COUNT(1;2;"a";3;"b";"c";"") trả giá trị sau đây? Phươ ng án Phươ ng án Phươ ng án Phươ ng án Câu hỏi 14 Tab Startup hộp thoại System configuration hệ điều hành Windows (Hình minh họa) chứa danh sách phần mềm thuộc tính sau đây? Phươ Phươ ng án ng án chọn STT Nội dung câu hỏi Phươ ng án Khởi động hành điều hành Windows Phươ ng án Bị hệ điều hành Windows chặn không cho hoạt động Phươ ng án Bị hệ điều hành Windows giám sát chặt hoạt động Phươ ng án Chỉ hoạt động quyền Administrator Câu hỏi 15 Phươ ng án Trong cấu trúc máy tính, CPU (Central Processing Unit) gồm thành phần đây? PU LUA Phươ Phươ ng án ng án chọn STT Nội dung câu hỏi Phươ ng án SU AUL Phươ ng án CU ALU Phươ ng án DU LAU Theo hình minh họa Microsoft Windows: Câu hỏi 16 Để nén thư mục tệp tin chọn, menu chuột phải, chọn mục đây? Phươ ng án Share with Phươ Phươ ng án ng án chọn STT Nội dung câu hỏi Phươ ng án Add to archive Phươ ng án Send to Phươ ng án Create shortcut Câu hỏi 17 Trong Microsoft Excel, để thiết lập trang in theo hướng ngang, thực thao tác ? Phươ ng án Vào Page Setup > chọn tab Page > chọn Adjust to Phươ ng án Vào Page Setup > chọn tab Page > chọn Paper size Phươ ng án Vào Page Setup > chọn tab Page > chọn Print quality Phươ ng án Nhấn tổ hợp phím Alt + P + S + P > chọn tab Page > chọn Landscape Câu hỏi 18 Theo hình minh họa Microsoft Windows: Phươ Phươ ng án ng án chọn STT Nội dung câu hỏi Để thay đổi ngơn ngữ bàn phím, vào Control Panel > chọn Clock, Languge, and Region > chọn Change keyboards or other input methods, chọn tab nào? Phươ ng án Format Phươ ng án Location Phươ ng án Administrative Phươ ng án Keyboards and Languages Câu hỏi 19 Với Microsoft Office Word 2007, để đóng cửa sổ soạn thảo mở dùng Phươ Phươ ng án ng án chọn STT Nội dung câu hỏi tổ hợp phím tắt sau đây? Phươ ng án Ctrl + C Phươ ng án Ctrl + D Phươ ng án Ctrl + W Phươ ng án Ctrl + X Tại “bảng1” hình bên, để tính cột thành tiền B3 sau chép cơng thức xuống B4 cho kết ta dùng công thức nào? Câu hỏi 20 Phươ ng án A3*$B$1 Phươ ng án A3*B1 Phươ ng án A1*B1 Phươ ng án $A$1*B1 Phươ Phươ ng án ng án chọn STT Câu hỏi 21 Nội dung câu hỏi Công thức =FIND("công nghệ";"sát hạch công nghệ thông tin";1) ô bảng tính Excel trả ? Phươ ng án 1 Phươ ng án 10 Phươ ng án công nghệ Phươ ng án “công nghệ” Câu hỏi 22 Trong Microsoft Windows, để khôi phục tệp tin thư mục tùng rác, mở thùng rác, thực thao tác đây? Phươ ng án Nhấn chuột phải tên tệp tin thư mục đó, chọn Cut Phươ ng án Nhấn chuột phải tên tệp tin thư mục đó, chọn Delete Phươ ng án Nhấn chuột phải tên tệp tin thư mục đó, chọn Restore Phươ ng án Nhấn chuột phải tên tệp tin thư mục đó, chọn Properties Câu hỏi 23 "www" địa trang web là? Phươ Phươ ng án ng án chọn STT Nội dung câu hỏi Phươ ng án World Wire Wed Phươ ng án World Wide Web Phươ ng án World Wile Wed Phươ ng án World Wife Web Câu hỏi 24 Website ? Phươ ng án Là trang web (web page) Phươ ng án Là tập hợp trang web Phươ ng án Là trang web lưu trữ (hosting) máy chủ (server) Phươ ng án Là tên miền Internet trang web Câu hỏi 25 Kết nối hai máy tính để trao đổi liệu với sử dụng? Phươ ng án Hub Phươ ng án Switch Phươ ng án Nối cáp trực tiếp Phươ Phươ ng án ng án chọn STT Nội dung câu hỏi Phươ ng án Cả ba phương án lại Câu hỏi 26 Trong Microsoft PowerPoint, để đối tượng hiệu ứng biến khỏi Slide, chọn nhóm hiệu ứng sau đây? Phươ ng án Motion paths Phươ ng án Exit Phươ ng án Entrance Phươ ng án Emphasis Theo hình minh họa, sau nhấn nút OK, kết là: Câu hỏi 27 Phươ ng án Mở tất file bảng tính Excel máy tính Phươ ng án Mở file bảng tính Excel Phươ Phươ ng án ng án chọn STT Nội dung câu hỏi Phươ ng án Tìm kiếm tất file bảng tính Excel máy tính Phươ ng án Hệ điều hành báo lỗi Câu hỏi 28 Trong Windows, tổ hợp phím làm kích hoạt cửa sổ Task Manage (cửa sổ quản lý ứng dụng thực thi)? Phươ ng án Shift + Tab Phươ ng án Ctrl + Shift + Esc Phươ ng án Ctrl + Shift + N Phươ ng án Alt + Tab Câu hỏi 29 Trong Microsoft Microsoft PowerPoint, trình chiếu nhấn ESC để? Phươ ng án Thốt trình chiếu trở chế độ trước trình chiếu Phươ ng án Thốt trình chiếu trở chế độ hiển thị Slide Sorter Phươ ng án Thốt trình chiếu trở chế độ hiển thị Notes Page Phươ ng án Thoát trình chiếu trở chế độ hiển thị Reading View Phươ Phươ ng án ng án chọn STT Nội dung câu hỏi Câu hỏi 30 Trong môi trường Microsoft Windows, tên phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt danh sách đây? Phươ ng án Product Key Decryptor Phươ ng án Keylogger Phươ ng án KeyShot Phươ ng án Vietkey Phươ Phươ ng án ng án chọn ... án Thay đổi màu ô bảng biểu Phươ ng án Thay đổi màu cho đường kẻ bảng biểu Câu hỏi Thành phần không thuộc cửa sổ thư mục? Phươ ng án Thanh Trạng thái Phươ ng án Thanh Tiêu đề Phươ ng án Thanh... 27 Phươ ng án Mở tất file bảng tính Excel có máy tính Phươ ng án Mở file bảng tính Excel Phươ Phươ ng án ng án chọn STT Nội dung câu hỏi Phươ ng án Tìm kiếm tất file bảng tính Excel có máy tính... vào ⁞ cuối địa chỉ, thực thao tác ? Phươ ng án Chọn History > Recently closed Phươ ng án Chọn History > History > Clear browsing data Phươ ng án Chọn Bookmarks > Bookmark this page > Done
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ UDCNTT cơ bản (Đề 1), Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ UDCNTT cơ bản (Đề 1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay