Giáo trình nhập môn xã hội học (NXB đại học quốc gia 2001) tạ minh, 168 trang

84 15 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:34

giả cẩn trọng nghiêm túc biên soạn sách LỜI GIỚI THIỆU Hiện nay, nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu tìm hiểu môn hội học ngày tăng lên Để đáp ứng phần nhu cầu trên, Thạc sĩ Tạ Minh Thạc sĩ Trần Tuấn Phát, Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, biên soạn Nhập mơn hội học, với mong muốn trình bày kiến thức phổ thông hội học Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác giảng dạy, tác giả thành công việc gắn lý thuyết hội học với thực tiễn sống sinh động sách Nội dung trình bày rõ ràng, cụ thể vấn đề hội học, với cố gắng đó, bạn đọc có tay tài liệu tương đối có tính hệ thống, khoa học, hội học Đây nỗ lực đáng trân trọng, xin giới thiệu Nhập môn hội học Thạc sĩ Tạ Minh Thạc sĩ Trần Tuấn Phát đến với bạn đọc Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2001 TS TRẦN THỊ KIM XUYẾN Trưởng Khoa hội học Trường Đại học Khoa học hội Nhân văn Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh hội học môn học chương trình đào tạo nhóm ngành khoa học hội - nhân văn trường đại học, cao đẳng Khi biên soạn sách này, tác giả dựa vào chương trình đại học đại cương Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định năm 1995 Trong trình biên soạn, tác giả tham khảo, chọn lọc nhiều tài liệu nước liên quan đến hội học, đồng thời tham khảo tài liệu ngành khoa học hội có liên quan Vì vậy, nói tài liệu khoa học hữu ích tính đa dạng nó, với mục đích phục vụ việc học tập, nghiên cứu sinh viên bạn đọc Việc biên soạn tài liệu hội học dùng để phục vụ giảng dạy học tập việc làm khó khăn, nhiều lý do: thứ nhất, giới có nhiều trường phái hội học khác Thứ hai, Việt Nam, ngành khoa học mẻ Thứ ba, đội ngũ người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu hội học hạn chế Do vậy, tác sách Chúng xin cám ơn Thạc sĩ Trương Văn Vỹ, Thạc sĩ Lê Văn Bửu bạn đồng nghiệp, động viên khích lệ có ý kiến đóng góp mặt kết cấu nội dung tài liệu LỜI NÓI ĐẦU hội học khoa học nghiên cứu hội, hệ thống mối quan hệ hội người Tuy ngành khoa học mẻ nước ta, tồn phát triển, hội học trở thành ngành khoa học có vị trí quan trọng tất lĩnh vực đời sống hội Những tri thức nhập môn hội học phương pháp luận ngày trở nên thiết thực có tác dụng khơng nhỏ phát triển hội Mặc dù cố gắng biên soạn, sách khơng tránh khỏi thiếu sót, mong lượng thứ độc giả mong nhận đóng góp ý kiến từ phía độc giả để hồn thiện lần tái Thạc sĩ TẠ MINH (Chủ biên) Trong q trình biên soạn Nhập mơn hội học, chúng tơi dựa vào chương trình giáo dục Đại học đại cương Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định năm 1995 Chúng cố gắng tham khảo, chọn lọc nhiều nguồn tài liệu tác giả nước, dựa vào thực tiễn sinh động đời sống hội Đặc biệt, tham khảo tài liệu Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Dong, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn An Lịch, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, số tài liệu tác giả khác Cuốn Nhập môn hội học gồm phần: Phần 1: Khái quát lịch sử hình thành phát triển hội học; Phần 2: Một số chuyên ngành hội học cụ thể; Phần 3: Phương pháp kỹ thuật điều tra hội học Nhân đây, xin bày tỏ lòng cám ơn Tiến sĩ Trần Thị Kim Xuyến, Trưởng Khoa hội học, Trường Đại học Khoa học hội Nhân văn, đọc đóng góp ý kiến quý báu, thực hóa Lời giới thiệu cho lần xuất 10 Hơn kỷ qua, hội học có bước phát triển quan trọng thu số thành tựu to lớn giới, có tác dụng khơng nhỏ đời sống hội Đặc biệt hội học áp dụng phát triển mạnh nước công nghiệp phát triển Lý luận hội học thâm nhập vào lĩnh vực đời sống hội, trở nên thân thuộc với tầng lớp nhân dân thông qua hệ thống giáo dục trường đại học cao đẳng Đây môn khoa học bắt buộc sinh viên bậc đại học cao đẳng Phần I HỘI HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC Sự phát triển hội học gắn liền với phát triển hội hội phát triển, văn minh yêu cầu hiểu biết hội học cần thiết, ln trang bị tri thức tiến cho phát triển nhân loại, đời sống hội người với mối quan hệ Cùng với ngành khoa học khác, hội học đường, biện pháp, cách thức hoàn thiện, phát triển mặt đời sống hội cho phù hợp với quy luật vận động hội Bài LỊCH SỬ HÌNH THÀNH HỘI HỌC I SỰ RA ĐỜI CỦA HỘI HỌC hội học mơn khoa học hội người Nó nghiên cứu cách thức ứng xử quan hệ người nhóm hội, cộng đồng tổ chức hình thành nên hội Thuật ngữ hội học có nguồn gốc từ chữ La tinh Societas (nghĩa hội) chữ Hy Lạp Logos (có nghĩa học thuyết) hội học có nghĩa lý thuyết hội Đây ngành khoa học đời, non trẻ so với khoa học hội khác Lần thuật ngữ hội học Auguste Comte (1798 - 1857) nhà triết học người Pháp, người sáng lập “chủ nghĩa thực chứng” cơng bố năm 1839 Ơng người khởi xướng ngành khoa học này, coi thuỷ tổ ngành hội học 11 Ở Việt Nam, khoa học hội mẻ có tác dụng định việc nhận thức ứng dụng vào quản lý hội, quản lý đất nước, nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nước tất lĩnh vực đời sống hội Hơn lúc hết, điều kiện nay, muốn hoàn thành nghiệp cần phải phát huy vai trò nhân tố người, đời sống hội cần phải khơng ngừng hồn thiện mối quan hệ hội, Mác cho rằng: Sự phát triển hội, thể trước hết thực cải tạo thực tiễn người hoạt động quần chúng nhân dân lao động quy định tiến trình lịch sử Là mơn khoa học hội, môn khoa học nghiên cứu quan hệ hội, đời yêu cầu thân 12 vận động hội, đặc biệt bối cảnh hội có nhiều biến động Là mơn khoa học nghiên cứu người, cách ứng xử quan hệ người nhóm, tổ chức hội, đời hội học nhằm đáp ứng ba nhu cầu sau đây: Thứ nhất, hội học đời nhằm đáp ứng nhu cầu nhận thức hội Con người thực thể hội, người tồn phát triển hội Và, tiến trình lịch sử người ln muốn tìm hiểu thực chất mối quan hệ người với người đời sống hội Do vậy, hội tạo quan hệ hội Đó mối quan hệ người với người hình thành trình hoạt động thực tiễn Trong việc giải vấn đề đời sống hội, cải tạo hội người phải nhận thức hội, hiểu biết hội phải có kiến thức phong phú hội đa dạng hội học phải nhận thức nghiên cứu hội có phương cách để biến đổi chúng nhằm mục đích phục vụ người Khi nhận thức hội cụ thể phải dựa theo quan điểm lịch sử, cụ thể vào tiêu chí văn hóa, dân cư, dân tộc đường lối, sách quốc gia cụ thể Đồng thời cần phải phản ánh trung thực, thực trạng hội phức tạp, đa dạng phải tính đến đặc điểm đặc thù quốc gia, dân tộc cụ thể điều kiện hoàn cảnh cụ thể phong phú phức tạp biến đởi hội nhằm giải vấn đề sống hội đặt II ĐIỀU KIỆN VÀ TIỀN ĐỀ RA ĐỜI CỦA HỘI HỌC Điều kiện kinh tế hội Để cho hội học đời phải hội đủ ba điều kiện tiền đề Đó điều kiện kinh tế - hội, điều kiện nhất, phản ánh thực trạng kinh tế - hội điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể Đó cách mạng cơng nghiệp bùng nổ từ năm kỷ XVIII châu Âu thúc đẩy sản xuất Tư chủ nghĩa phát triển Đó q trình cơng nghiệp hóa đại, đặc biệt cách mạng cơng nghiệp nước Anh từ kỷ XVIII đến đầu kỷ XIX, thúc đẩy phát triển thị cách nhanh chóng, từ hình thành nên trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại kéo theo hình thành tầng lớp dân cư mới, hình thành nên nhóm hội, cộng đồng hội khác Thứ hai, hội học đời nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động thực tiễn Thực tiễn sống hội phong phú hội học luôn gắn liền với vận hành hội cụ thể, ln gắn liền với q trình hoạt động thực tiễn người tất lĩnh vực đời sống hội hội học khoa học xuất phát từ thực tiễn có dựa vào thực tiễn thực nhu cầu khác Cuộc cách mạng công nghiệp bùng nổ, thị hình thành, tạo chuyển dịch dân cư to lớn, mâu thuẫn giai cấp, mâu thuẫn dân tộc quan hệ hội phức tạp Đồng thời, ảnh hưởng cách mạng công nghiệp, chủ nghĩa tư phát triển trình độ định dẫn tới thay đổi chung cấu hội, làm tan vỡ hội nông thôn, truyền thống thời phong kiến, làm thay đổi lối sống dẫn tới phân hóa giàu nghèo bất bình đẳng hội Trong hội tình trạng nghèo nàn, quẫn bách, cực tầng lớp lao động, lao động bị bóc lột lạm dụng phụ nữ trẻ em Các khu nhà ổ chuột dân nghèo xuất hiện, với đồi bại máy quan liêu Thứ ba, hội học đời nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thân vận động hội mà ngày đa dạng, Sự phát triển đô thị làm đảo lộn trật tự thói quen cộng đồng Sự cách biệt thành thị nông 13 14 thôn làm thay đổi mối quan hệ ổn định từ lâu mà người gắn bó với cộng đồng Sự thay đổi làm cho người băn khoăn tương lai, suy nghĩ ổn định trật tự hội Các yếu tố đặt cho nhà khoa học cần phải nghiên cứu để giải xúc đó, để tìm hiểu hội xem chất hội Đó điều kiện để hội học đời Điều kiện trị Cuộc cách mạng Tư sản nổ liên tiếp Hà Lan, đặc biệt nước Anh (1642 - 1648), báo hiệu cáo chung chế độ phong kiến châu Âu đến Tiêu biểu Đại cách mạng Tư sản Pháp (1789 - 1794), ảnh hưởng lớn đến đời sống hội - đòn định tiêu diệt chế độ phong kiến châu Âu Đó cách mạng triệt để, đập tan chế độ quân chủ chuyên chế hội phong kiến, hồi chuông kết thúc đêm trường Trung cổ châu Âu Nó đưa vấn đề hội mẻ: Tự - Bình đẳng - Bác Nó tạo bầu khơng khí tự cho nhóm trí thức làm xuất tư tưởng tiến bộ, họ có cách nhìn khoa học hội - tự nhiên, họ giải thích giới cách khoa học, giải thích hội quy luật Đây tiền đề đời hội học nhằm xem xét khứ, giải tại, dự báo cho tương lai mô tả, xem xét hội sở khoa học trí thức nhân loại dẫn tới phân hóa ngành khoa học khác Trong có ngành hội học Nó nhu cầu, tiền đề để hội học đời Tóm lại, cách mạng công nghiệp bùng nổ vào kỷ XVIII tạo nên đảo lộn ghê gớm hội Sự phát triển kinh tế tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư phát triển Sự phát triển kinh tế tạo nên đô thị lớn, tạo nên chuyển dịch dân cư khổng lồ với mâu thuẫn giai cấp, mâu thuẫn dân tộc căng thẳng Các quan hệ hội ngày phức tạp, đa dạng, hội biến động, khủng hoảng kinh tế, trị, hội ln diễn Để quản lý hội đòi hỏi phải có ngành khoa học đóng vai trò bác sỹ khám bệnh cho thể sống hội tiến tới giải phẫu mặt, lĩnh vực hội học đời đáp ứng nhu cầu xúc Ý nghĩa đời hội học Sự đời hội học có vị trí ý nghĩa quan trọng đời sống hội hội học với ngành khoa học khác giúp trí thức, hiểu biết để nhận thức quy luật khách quan thực tiễn hội để nhận biết vận động hệ thống mối quan hệ hội nhóm cộng đồng hội Đồng thời hội học trang bị tri thức nhằm hiểu biết đường biện pháp để đạt mục đích cải tạo giới, cải tạo thực phục vụ người Tiền đề khoa học - trí thức Các phát kiến khoa học nhân loại thời cổ tốn học Pi-ta-go, Hình học Ơ-Clét, Vật lý Ác-xi-mét khôi phục lại sau đêm trường Trung cổ Về khoa học hội tư tưởng Aritxtot, Platon, Đề-cát-tơ, nhà tư tưởng kế thừa phát huy Do phát triển 15 II NHỮNG NHÀ HỘI HỌC TIỀN BỐI Auguste Comte (1798–1857) Ông nhà lý thuyết hội, nhà thực chứng luận người Pháp, người đưa thuật ngữ hội học Ông học 16 trường từ năm 1807 đậu kỳ thi Tốn học mơn hội nhân văn cách xuất sắc Ơng có thời gian thư ký cho Saint-Simon từ 1817 đến 1824 Ông chịu ảnh hưởng Triết học Ánh sáng (phục hưng) người chứng kiến biến động trị hội, cách mạng công nghiệp xung đột khoa học tơn giáo Pháp Các tác phẩm : Triết học thực chứng, xuất 1830-1842 (nhiều tập) Hệ thống trị học thực chứng, xuất 1851-1854 Phương pháp luận A.Comte coi hội học khoa học quy luật tổ chức hội hội học phải hướng tới tìm quy luật khái quát phản ánh mối quan hệ vật, tượng hội hội học phải có nhiệm vụ góp phần tổ chức lại hội lập lại trật tự hội dựa vào quy luật tổ chức biến đổi hội phương pháp luận chủ nghĩa thực chứng Theo ông, hội học giống Khoa học tự nhiên, Vật lý, Sinh học việc vận dụng phương pháp luận nghiên cứu để tìm chất hội, ông gọi hội học Vật lý hội Ông phân loại phương pháp hội học thành nhóm:  Quan sát;  Thực nghiệm;  So sánh;  Phân tích lịch sử Vật lý hội học ông hợp thành từ hai phận chính: Tĩnh học hội Động học hội (cơ thể XH) + Tĩnh học hội nghiên cứu trật tự hội, cấu hội, thành phần mối liên hệ chúng : đơn vị nhất, sơ đẳng hội gia đình ơng đưa 17 cách giải nhấn mạnh tới vai trò Nhà nước, yếu tố văn hóa, tinh thần hội + Động học hội nghiên cứu quy luật biến đổi hội hệ thống hội theo thời gian Ông đưa quy luật giai đoạn để giải thích phát triển hệ thống cấu hội:  Thần học;  Siêu hình;  Thực chứng  Ơng cho giai đoạn trước điều kiện phát triển giai đoạn sau Ở giai đoạn thực chứng, nhờ nắm vững giải thích có khoa học vận hành hội mà người kiểm soát, quản lý cách tuân thủ vận dụng quy luật Tĩnh Động học hội nhà trí thức có khả đóng vai trò thủ lĩnh, lãnh đạo quản lý hội hội học có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu nhận thức, nhu cầu giải thích biến đổi hội, góp phần lập lại trật tự ổn định hội Karl Marx (1818 -1883) Là nhà triết học, nhà lý luận phong trào Cộng sản công nhân giới nhà sáng lập Chủ nghĩa cộng sản khoa học, nhân vật đóng vai trò quan trọng lịch sử phát triển hội học Marx không để lại lý thuyết hoàn chỉnh hội học toàn di sản đồ sộ Marx ảnh hưởng lớn đến hội học Đặc biệt học thuyết hình thái kinh tế - hội Marx chứng kiến trật tự hội Tư với thiểu số người giai cấp tư sản, kẻ bóc lột, áp bức, thống trị đa số người khác giai cấp công nhân Từ đó, Marx có hệ 18 thống quan điểm phản ánh sâu sắc biến đổi kỷ 19 với cách mạng trị, cơng nghiệp hóa Tư chủ nghĩa Marx phân tích vận động hội, quy luật phát triển lịch sử hội Marx cho sở phân hóa hội thành giai cấp mối quan hệ hội, hàm chứa xung đột đối kháng Mâu thuẫn giai cấp, đấu tranh giai cấp động lực lịch sử, phát triển hội Cuộc đời Marx trình kết hợp nghiên cứu khoa học hoạt động thực tiễn Với phát kiến vĩ đại Marx Engels lý luận giá trị thặng dư chủ nghĩa vật lịch sử, Marx chuyển từ chủ nghĩa tâm sang chủ nghĩa vật, từ người dân chủ sang người cộng sản Lý luận chủ nghĩa vật lịch sử lý luận phương pháp luận hội học Mác-xít Nghiên cứu hội học cần phân tích người sản xuất phương tiện để sinh tồn ? Những điều kiện cản trở lực người hội Marx cho sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất dẫn đến bất bình đẳng phân tầng hội Do vậy, cần phải xóa bỏ chế độ sở hữu tư nhân thay vào chế độ sở hữu hội (toàn dân tập thể) để xây dựng hội công bằng, văn minh Về quy luật phát triển lịch sử, Marx lịch sử hội loài người trải qua hình thái kinh tế - hội:  Hình thái kinh tế hội Cơng ngun thủy;  Hình thái kinh tế hội Chiếm hữu nơ lệ;  Hình thái kinh tế hội Phong kiến;  Hình thái kinh tế hội Tư chủ nghĩa;  Hình thái kinh tế hội Cộng sản chủ nghĩa Quy luật phát triển lịch sử hội làm sáng tỏ qua hệ thống khái niệm, phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử như: Tư liệu sản xuất, Quan hệ hội, Lực lượng sản xuất, Phương thức sản xuất, Hình thái kinh tế - hội Ngồi ra, Marx đề cập đến loạt vấn đề hội khái niệm tha hóa, mối quan hệ đời sống kinh tế với định chế hội khác, quan hệ sở hạ tầng kiến trúc thuượng tầng, phân hóa hội, nhân gia đình, thị, nơng thôn qua loạt tác phẩm mà tiêu biểu:  Hệ tư tưởng Đức, 1845;  Sự khốn Triết học, 1847;  Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, 1848;  Tư luận, 1867-1885-1894 Herbert Spencer (1820-1903) Ông nhà hội học người Anh sống tình hình trị hội Anh kỷ 19 khơng có nhiều biến động gay gắt Pháp Ông phát triển “Lý thuyết hội” vào 1876 Do ảnh hưởng thuyết tiến hóa Đac-uyn (1809-1882), ơng đưa quan điểm tiến hóa hội Ơng giải thích : có cá nhân nào, hệ thống hội có khả thích nghi với mơi trường xung quanh tồn đấu tranh sinh tồn Spencer coi hội thể sống, tượng tự nhiên, hội vận động phát triển theo quy luật Ông cho nguyên lý hội học nguyên lý tiến hóa Các hội loài người phát triển tuân theo quy luật tiến hóa từ hội có cấu nhỏ, đơn giản, chun mơn hóa thấp, khơng ổn định, dễ phân rã đến hội có cấu lớn, phức tạp, chun mơn hóa cao, có liên kết bền vững ổn định 19 20 Ông cho tượng, q trình hội ln gắn liền với cá nhân với tất đặc điểm động cơ, nhu cầu, tình cảm, trí tuệ hành động phức tạp, đa dạng Nguyên lý hội học nguyên lý tiến hóa hội Sự tiến hóa hội tất yếu đưa hội tiến lên từ hội nhất, đơn giản đến hội phức tạp, đa dạng, từ trạng thái bất ổn định, khơng hồn hảo đến trạng thái cân bằng, hồn hảo Ơng phân chia hội thành loại: + hội quân với đặc trưng chế tổ chức, điều chỉnh mang tính tập trung, độc đoán để phục vụ mục tiêu quốc phòng chiến tranh; + hội cơng nghiệp với đặc trưng chế tổ chức tập trung độc đốn nhằm phục vụ mục tiêu sản xuất hàng hóa dịch vụ Tóm lại, Spencer để lại nhiều ý tưởng quan trọng tiếp tục phát triển trường phái, lý thuyết hội học đại Ơng dùng lý thuyết tiến hóa để giải thích biến chuyển hội, ơng cho tiến hóa q trình tự nhiên tiến hóa khơng làm cản trở bước tiến nhân loại – Là khoa học nghiên cứu kiện hội hội học sử dụng phương pháp thực chứng (quan sát) để nghiên cứu, giải thích nguyên nhân chức kiện hội Ông chịu ảnh hưởng nhiều lý luận nhà tư tưởng châu Âu (Staint-Simon, A.Comte, H.Spencer ) ông chủ trương hội học phải trở thành khoa học quy luật tổ chức hội, ông cho hội biến đổi từ hội đơn giản (cơ học) đến hội phức tạp (hữu cơ) hội học ông xoay quanh mối quan hệ người hội; – Muốn hội học trở thành khoa học cần phải xác định đối tượng nghiên cứu cách khoa học Phải coi hội, cấu hội, thiết chế hội, đạo đức, truyền thống, phong tục, tập quán, ý thức tập thể kiện hội, vật, chứng quan sát  – Sự kiện hội hiểu theo hai nghĩa: thứ nhất, kiện hội vật chất nhóm, dân cư tổ chức hội Thứ hai, Sự kiện hội phi vật chất hệ thống trị, chuẩn mực, phong tục tập quán hội; – Theo Durkheim, kiện hội có đặc trưng bản:  Sự kiện hội bên ngồi cá nhân (nó thể cá nhân khơng sinh mơi trường có sẵn kiện thiết kế, chuẩn mực, giá trị, niềm tin, cấu hội , họ học tập, chia sẻ tuân thủ chuẩn mực hội) Emile Durkheim (1858 -1917) Ông nhà hội học tiếng người Pháp, nhà khoa học chuyên ngành lịch sử hội học, nhà hội học từ sở khoa học lẫn trị Trong thời kỳ Bordeaux, ông cho đời tác phẩm quan trọng : “Sự phân công lao động hội”, “Các quy tắc phương pháp hội học”, “Tự tử”   Các kiện hội chung nhiều cá nhân, tồn cộng đồng hội chia sẻ, chấp nhận; Durkheim quan niệm hội học: 21 Phương pháp nghiên cứu hội học ông: 22  Các kiện hội có sức mạnh kiểm sốt, hạn chế, cưỡng chế hành động hành vi cá nhân Các khái niệm hội học Durkheim: – Khái niệm đồn kết hội: gần giống khái niệm hội nhập hội sử dụng Dùng khái niệm mối quan hệ cá nhân – hội, cá nhân – cá nhân, cá nhân – nhóm hội Nếu khơng có đồn kết hội cá nhân riêng lẻ, biệt lập, không tạo thành hội với tư cách chỉnh thể (trong tác phẩm “Phân cơng lao động hội”, ơng cho rằng, đồn kết phương thức mối quan hệ, kiểu quan hệ, hình thức khả hội Ơng phân biệt rõ hai hình thức đồn kết : đồn kết máy móc đồn kết có tổ chức, đồn kết máy móc dần bị thay đồn kết có tổ chức) – Đồn kết học: kiểu đoàn kết hội dựa đơn điệu giá trị, niềm tin, cá nhân gắn bó với có kiểm sốt hội lòng trung thành cá nhân truyền thống, tập tục quan hệ gia đình – Đồn kết hữu cơ: kiểu đoàn kết hội dựa phong phú, đa dạng mối liên hệ, tương tác cá nhân với phận cấu thành hội Tóm lại, hội học Durkheim nghiên cứu kiện hội, ông xây dựng sở lý thuyết hội học, ông cho hội tiến đươc có góp phần chung niềm tin, giá trị thành viên Ông quan niệm chuẩn mực hội, quy tắc hội ln có tác dụng điều tiết hành vi thái độ cá nhân thông qua giá trị mà cá nhân nội tâm hóa Tác phẩm “Tự tử” khơng túy mang tính cá nhân mà mang yếu tố hội 23 Max Weber (1864 -1920) Ông nhà hội học người Đức, có đóng góp lớn mặt phương pháp luận hội học đại bối cảnh lịch sử hội triết học Đức cuối kỷ 19 với tranh luận chất phương pháp khoa học hội – khoa học tự nhiên (KHXH-KHTN):  Ông cho đối tượng nghiên cứu khoa học tự nhiên kiện vật lý giới tự nhiên, đối tượng nghiên cứu khoa học hội hoạt động hội người  Tri thức khoa học tự nhiên hiểu biết giới tự nhiên giải thích quy luật khách quan, xác Còn tri thức khoa học hội hiểu biết hội người tạo  Khoa học tự nhiên cần quan sát kiện tự nhiên tường thuật lại kết quan sát đủ Còn khoa học hội, ngồi phạm vi quan sát phải giải thích, lý giải động cơ, quan niệm thái độ cá nhân Đặc biệt, giải thích xem chuẩn mực văn hóa, hệ giá trị hiểu biết cá nhân ảnh hưởng đến hành động họ Ông cho rằng, hội học khoa học cố gắng giải thích hành động hội tiến đến giải thích nhân đường lối hiệu hành động hội Hành động hội đối tượng nghiên cứu hội học Đó hành động chủ thể gắn cho ý nghĩa chủ quan đó, hành động có tính đến hành vi người khác, định hướng tới người khác, đường lối q trình Khơng phải hành động có tính hội Ví dụ : hành động nhằm đến vật mà khơng tính đến hành vi người khác không gọi hành động hội – Hành 24 động cá nhân đám đông không coi hành động hội, trời đổ mưa đường phố nhiều người che dù, mặc áo mưa khơng phải hành động hội – Hai người xe quệt – Hành động bắt chước túy hay làm theo người khác: hành động hội Nhưng bắt chước mốt, mẫu mực, khơng bị người khác chê cười hành động bắt chước hành động hội, khó xác định biên giới hành động hội hành động khơng hội Có loại hành động hội: + Hành động lý – công cụ: hành dộng thực với cân nhắc, tính tốn, lựa chọn cơng cụ, phương tiện, mục đích cho có hiệu nhất: hành động kinh tế + Hành động lý – giá trị: hành động thực thân hành động Loại hành động nhằm vào mục đích phi lý lại thực cơng cụ, phương tiện lý: hành vi tín ngưỡng + Hành động lý – truyền thống: hành động tuân thủ thói quen, nghi lễ, phong tục, tập quán truyền từ đời sang đời khác: “hành động theo người xưa”, “các cụ dạy”, “cổ nhân nói” + Hành động cảm (xúc cảm): hành động xúc cảm tình cảm bộc phát gây mà khơng có cân nhắc, xem xét, phân tích: hành động đám đơng q khích Tóm lại, cơng lao quan trọng M.Weber hội học đại việc dựa quan niệm cách giải độc đáo vấn đề lý luận phương pháp nghiên cứu khoa học hội học Ngoài ra, lý thuyết hội học ơng nghiên cứu vấn đề hành động hội phân tầng hội, hội tư nói chung đề cập đến hai yếu tố 25 kinh tế yếu tố phi kinh tế trình hình thành biến biến đổi cấu hội III KHÁI QUÁT HỘI HỌC MARX - LENIN Marx Engels nhà sáng lập hội học khoa học Các ông phân tích sâu sắc tồn diện hội tư chủ nghĩa, phân tích cách sâu sắc mâu thuẫn hội tư bản, chứng minh quan điểm vật lịch sử hội Marx Engels phát quy luật phát triển chủ nghĩa tư bản, phát tính quy luật tất yếu bước độ từ chủ nghĩa tư sang chủ nghĩa hội Di sản đồ sộ Marx Engels quán triệt phát triển thông qua tác phẩm: “Tư bản”, “Cuộc đấu tranh giai cấp Pháp”, “Ngày 18 tháng sương mù Lui Bonapactơ”, “Nội chiến Pháp” Lenin nghiên cứu nhiều vấn đề hội học, Người để nghiên cứu hội học mang tính thực khoa học phải xuất phát từ kiện thật xác Phải xét đến thật riêng biệt, thật có liên quan đến vấn đề xét, thật lựa chọn Trong phát triển tiếp tục hoàn thiện khoa học hội học Mác xít Lê nin nít, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin sử dụng phương pháp làm việc thể thống lý luận kinh nghiệm Đó đòi hỏi quan trọng hoạt động nhà hội học nhằm phục vụ nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội Ở Việt Nam, ngành hội học xây dựng, song có nhiều cố gắng phát huy tác dụng để nhận thức ứng dụng vào quản lý hội Nhiều nhà hội học kết hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, tổ chức nhà nước đoàn 26 có tài liệu hội hóa : Tự chuyện, hồi ký, nhật ký, diễn văn Xét theo quy mô việc lưu trữ tài liệu, có tài liệu quốc gia, tài liệu ấp, đơn vị hành ban, ngành, bộ, tỉnh, huyện tài liệu quan xí nghiệp Đối với nhà nghiên cứu hội học giá trị giá trị trước hết thông báo thân đối tượng Do phân tích tài liệu đòi hỏi phải thật xác, linh hoạt phải bao hàm yêu cầu bản: • Tính chân, giả tài liệu (bản hay tài liệu • • • • • • • • • • • Phải có thái độ phê phán tài liệu; Phải trả lời câu hỏi; Tên loại tài liệu ? Xuất xứ tài liệu ? Tác giả tài liệu ? Mục đích tài liệu ? Độ tin cậy tài liệu ? Tính xác thực tài liệu ? Ảnh hưởng hội tài liệu ? Nội dung giá trị tài liệu ? Thông tin tài liệu ? gốc); Về phương pháp phân tích tài liệu hội học thường dùng hai phương pháp Phương pháp phân tích định tính phương pháp phân tích truyền thống, nhà nghiên cứu phải rút nội dung tư tưởng tài liệu để tìm ý nghĩa hay nội dung liên quan đến chủ đề nghiên cứu Phương pháp phân tích định lượng phương pháp phân tích hình thức hóa, gắn chặt với việc phân nhóm dấu hiệu, tìm mối quan hệ nhân nhóm báo mà máy tính điện tử có vai trò quan trọng để tiến 161 hành phương pháp Phương pháp phân tích định lượng sử dụng trường hợp phải xử lý khối lượng thông tin lớn, phong phú Yêu cầu phương pháp đòi hỏi phải phân tích có hệ thống, tiến hành phân loại khái quát hóa kiện, so sánh kết luận với giả thiết để rút thông tin cần thiết từ tài liệu Đồng thời kết luận rút phải có giá trị thiết thực mặt lý luận lẫn thực tiễn đáp ứng mục tiêu nghiên cứu Phương pháp có ưu điểm sử dụng tài liệu có sẵn, tốn công sức, thời gian, kinh phí khơng cần phải sử dụng nhiều người Nhưng có nhược điểm tài liệu phân chia theo dấu hiệu mà ta mong muốn, số liệu thống kê chưa phân bổ theo cấp độ hội khác nhóm hội , tầng hội mà khảo sát theo đơn vị hành chưa sâu phân tích đặc trưng khía cạnh hội theo tiêu kinh tế nhóm hội , có nhóm hội giàu có, nhóm hội nghèo Các tiêu thống kê thiếu tiêu lối sống, yếu tố đời đời sống tinh thần, dư luận hội , tâm trạng, định hướng giá trị, tiêu thống kê mang tính ngẫu nhiên cao, tính hệ thống ổn định thấp Và tài liệu chuyên ngành đòi hỏi phải có chun ngành có trình độ cao phải phân tích tài liệu pháp luật, tơn giáo, ngơn ngữ trị đòi phải có sư am hiểu nhiều chuyên ngành cụ thể Phương pháp quan sát Trong nghiên cứu hội học quan sát phương pháp thu thập thông tin đối tượng nghiên cứu tri giác trực tiếp ghi chép lại nhân tố liên quan đến đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ phương pháp nhận thức đặc điểm, mối liên hệ có đối tượng nghiên 162 cứu Quan sát phải bảo đảm tính có hệ thống, có mục đích có kế hoạch: • Đó xác định khách thể, mục tiêu, nhiệm vụ đối tượng quan sát; • Xác định thời gian u cầu mặt tài chính; • Dự kiến trước phương án khó khăn quan sát; • Cách thức chuẩn bị giấy tờ, thủ tục; • Lựa chọn phương pháp quan sát; • Chuẩn bị tài liệu, kế hoạch, thiết bị kỹ thuật in phiếu, văn bản, văn phòng phẩm • Thực hành quan sát • Các phương pháp thu thập thơng tin sử dụng quan sát • Ghi chép vắn tắt • Ghi mối liên hệ • Biên quan sát • Nhật ký quan sát • Ghi âm, chụp ảnh, quay phim Trong loại quan sát cần ý điểm: • Nhà quan sát đóng vai thành viên bình thường nhóm hội • Nhà quan sát khơng xuất đầu lộ diện tỏ không ý nhiều đến điều xảy nơi quan sát •Nhà nghiên cứu nghe nghiên cứu nhiều hơn, đặt câu hỏi Còn người tham dự quan sát khơng giấu giếm vai trò đồng ý tập thể nơi quan sát Nên hạn chế tiếp xúc với người bị quan sát 163 Như quan sát phương pháp thu thập thông tin điều tra hội học Tùy theo cách thức tiến hành quan sát ta chia thành loại quan sát sau: Thứ là, chia theo vị trí người quan sát: cách thâm nhập, người quan sát thâm nhập vào đời sống hội tham gia vào nhóm hội cần quan sát để dễ dàng chứng kiến, ghi nhận thông tin cần thiết cho điều tra Hoặc không thâm nhập mà người quan sát đứng ngồi nhóm hội cần quan sát Thứ hai chia theo thể người quan sát Nghĩa người quan sát công khai tiếp cận mục tiêu, nói thẳng mục đích người quan sát (thường kết qủa thiếu xác) phương pháp quan sát bí mật giúp ta thu thơng tin tương đối xác Phương pháp vấn Là phương pháp thu thập thơng tin trực tiếp đồng thời hai phương pháp phát vấn Là phương pháp thu thập thông tin qua hỏi đáp Người điều tra viên đặt câu hỏi cho đối tượng cần khảo sát sau ghi nhận kết qủa vào phiếu Ta chia phương pháp thành hai dạng vấn tiêu chuẩn hóa vấn khơng tiêu chuẩn hóa Phỏng vấn tiêu chuẩn hóa vấn theo trình tự định với nội dung vạch sẵn dùng để hỏi đối tượng giống Trong vấn người vấn tiến hành thu thập thông tin dựa theo bảng hỏi soạn thảo Cả người vấn người bị vấn phải tuân thủ trình tự nghiêm ngặt, khơng đưa thêm câu hỏi bổ sung trật tự câu nói phương án trả lời phương án có sẵn bảng hỏi 164 Phỏng vấn khơng tiêu chuẩn hóa đàm thoại tự theo chủ đề vạch sẵn Phỏng vấn tùy theo tình cụ thể mà đưa nội dung câu hỏi khác nhau, đồng thời để thu thập lượng thông tin mong muốn, người vấn sử dụng câu hỏi khác không thiết phải theo trật tự Người vấn đưa nhận xét vấn đề đặt thơng qua trao đổi để thu nhận thông tin cần thiết Trong hội hội học vấn trình điều tra sáng tạo phải sử dụng cách khôn khéo câu hỏi chức câu hỏi tâm lý xen kẽ vào bảng hỏi Người vấn phải có trình độ định, phải am hiểu lĩnh vực đời sống hội, lĩnh vực ta nghiên cứu Mặt khác, người vấn phải người có cách để lái câu chuyện theo chủ đề đưa ra, không xa khỏi ý đồ thu nhận thông tin mà không làm lòng người bị vấn Bởi muốn cho vấn thu kết tối ưu tình vấn ln đòi hỏi có ứng xử linh hoạt, sáng tạo, trao đổi, tọa đàm, trò chuyện nhẹ nhàng, song hiệu thơng tin lại cao Phương pháp An - két Là phương pháp thu thập thông tin gián tiếp qua bảng hỏi tức qua phiếu tìm hiểu ý kiến Đặc trưng phương pháp sử dụng bảng câu hỏi quy chuẩn dùng để hỏi chung cho người nằm mẫu điều tra Thông thường người hỏi người đáp không tiếp xúc trực tiếp với mà thông qua cộng tác viên Những điều tra hội học sử dụng phương pháp đòi hỏi phải soạn thảo bảng câu hỏi khoa học, câu hỏi phải tuân thủ yêu cầu nghiêm ngặt phù hợp với đối tượng trách nhiệm cao tiến hành chọn mẫu đại diện Phương pháp điều tra An 165 két giúp ta lúc thu thập ý kiến nhiều người xử lý vi tính Phương pháp tiến hành qua ba phương pháp cụ thể: • • • - Qua cộng tác viên; - Gửi phiếu đến người hỏi qua bưu điện; - Qua điện thoại Việc sử dụng phương pháp vấn phương pháp An - két có khác mặt kỹ thuật, trước hết phương pháp vấn điều tra tiến hành thông qua hỏi đáp, người vấn đối tượng khảo sát tiếp xúc trực tiếp với Còn phương pháp An - két điều tra lại tiến hành thông qua bảng hỏi văn bản, tiến hành cách gián tiếp thông qua cộng tác viên, thông tin thu sâu sắc đòi hỏi chuyên gia phải có trình độ, mặt khác phương pháp An - két thơng tin thu nhiều chuẩn bị công phu Thứ hai, vấn q trình tìm kiếm khám phá, thường gắn bó với số đối tượng nghiên cứu đối tượng thường không nằm lớp (tức không đồng nhất) Thứ ba, phương pháp vấn yêu cầu lựa chọn mẫu đại diện khơng q chặt chẽ, phương pháp An két yêu cầu chọn mẫu đại diện nghiêm ngặt Thứ tư, phương pháp vấn việc thu thập thông tin thường nhà nghiên cứu lập hệ thống giả thuyết Còn phương pháp An - két q trình lại thơng qua cộng tác viên tập huấn chu đáo Những thông tin thu từ vấn không khẳng định chắn kết luận hay đưa suy luận rộng cho tập hợp hội hay đại diện dân cư, thơng tin thu từ phương pháp An - két thường 166 mang lại tính khẳng định cao mang tính đại diện cho tập hợp hội đông người, rộng lớn Bài 12 CÁC BƯỚC ĐI TRONG MỘT CUỘC ĐIỀU TRA HỘI HỌC Ngày điều tra hội học điều tra hội ngày sử dụng rộng rãi lĩnh vực nhằm phục vụ cơng tác quản lý Mục đích điều tra thu thập thông tin nhằm làm sáng tỏ vấn đề lý luận, lý giải vấn đề thực tiễn sống đặt để ứng dụng vào công tác quản lý hội ngày hiệu qủa Do yêu cầu điều tra hội học thơng tin phải chân thực khách quan Thông thường điều tra hội học phải trải qua ba giai đoạn bản; + Giai đoạn chuẩn bị; + Giai đoạn thu thập thông tin; + Giai đoạn xử lý phân tích thơng tin I GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ Giai đoạn chuẩn bị có vai trò định phần lớn tới thành công điều tra Giai đoạn cần phải có đầu tư nhiều trí tuệ, sức lực thời gian, đòi hỏi người tổ chức điều tra phải có trình độ tư lý luận vững vàng, sắc bén, am hiểu sâu sắc thực tiễn 167 168 đối tượng nghiên cứu, thành thạo lý thuyết thực hành điều tra Giai đoạn thường chia thành năm bước: Xây dựng khung lý thuyết Ở khâu cần phải đạt nội dung: * Xác định vấn đề tên đề tài nghiên cứu; * Xác định mục đích nhiệm vụ điều tra; * Xây dựng giả thuyết nghiên cứu; * Xây dựng mô hình lý luận, xác định báo a/ Xác định vấn đề tên đề tài nghiên cứu Để xác định vấn đề nghiên cứu, nhà nghiên cứu phải trả lời ba câu hỏi: - Nghiên cứu nội dung ? (Nghiên cứu vấn đề ?) - Nghiên cứu đối tượng ? (Nghiên cứu ?) - Nghiên cứu địa bàn ? (Nghiên cứu đâu ?) Xác định tên đề tài nghiên cứu có nghĩa cần làm rõ khách thể đối tượng điều tra Đối tượng nghiên cứu đặc trưng hội mà nghiên cứu phải hướng vào để làm bật lên vấn đề có tính chất Còn khách thể đối tượng nghiên cứu chứa đựng, mang đối tượng nghiên cứu Ví dụ : điều tra trình độ nhận thức thái độ cán cấp sở chiến lược dân số sinh đẻ có kế hoạch Đảng Nhà nước ta trình độ nhận thức thái độ cán sở vấn đề đối tượng điều tra, cán sở với đặc điểm phong phú họ khách thể nghiên cứu b/ Xác định mục đích nhiệm vụ điều tra 169 Sau xác định vấn đề tên đề nghiên cứu phải xác định mục đích nhiệm vụ điều tra Đó tìm kiếm thông tin để làm sáng tỏ tương quan mục đích : lý luận thực tiễn Khơng phải tất nghiên cứu hội học thực nghiệm phải đạt hai mục đích Có cơng trình nghiên cứu mang tính chất lý luận chủ yếu, có cơng trình nghiên cứu lại mang tính thực tiễn chủ yếu Do phải làm sáng tỏ mục đích nghiên cứu mục đích quy định phương pháp tiến hành thu thập thông tin xử lý thông tin Nhiệm vụ điều tra cụ thể hóa mục đích, vào mục đích mà có lượng nhiệm vụ nhiều hay ít, khơng nên đồng mục đích nhiệm vụ, đồng mục đích nhiệm vụ dẫn đến khó khăn việc cụ thể hóa mục đích nghiên cứu Mặt khác xác định qúa nhiều nhiệm vụ đề tài bị phân tán thiếu tập trung Thông thường điều tra nghiên cứu cần nêu ba đến bốn nhiệm vụ vừa phải c/ Xây dựng giả thuyết nghiên cứu Trong nghiên cứu hội học giả thuyết giả định vấn đề nghiên cứu, câu hỏi thực trạng vấn đề nghiên cứu Nó nhận thức sơ vấn đề nghiên cứu, cho ta biết ý niệm đặc trưng, xu hướng tính quy luật qúa trình hộita khảo sát Lập giả thuyết đưa nhận thức sơ vấn đề nghiên cứu, thể cách tổng hợp kiến thức nhà nghiên cứu hai mặt lý luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu 170 Giả thuyết đánh giá qúa trình lập giả thuyết cần phải lưu ý bốn yêu cầu sau: tái tạo lại vấn đề nghiên cứu đo lường trực tiếp vấn đề nêu * Những giả thuyết đưa không mâu thuẫn với quy luật xác định kết qủa kiểm nghiệm trước đó; Mơ hình lý luận hệ thống khái niệm giúp ta đánh giá khái quát chất tượng vấn đề mà ta nghiên cứu Mơ hình lý luận hội học rút từ thực sinh động, phản ánh mối liên hệ, quan hệ có tính chất chất đối tượng Nó thể ngơn ngữ khoa học người hiểu theo nghĩa * Giả thuyết đưa phải phù hợp với nguyên lý xuất phát chủ nghĩa vật lịch sử nhằm mục đích sàng lọc giả thuyết lệch lạc để lựa chọn giả thuyết đáng tin cậy phù hợp với điều tra nghiên cứu; * Giả thuyết phải dễ kiểm tra Trong qúa trình lập giả thuyết phải ý tập hợp nguyên nhân dẫn đến tượng phải kiểm tra ngun nhân đó; * Việc phân tích logic giả thuyết phải khẳng định tính khơng mâu thuẫn nó, cho phép trả lời câu hỏi số mệnh đề giả thuyết xem có phải giả thuyết tạo hay khơng? Giả thuyết dựng nên gọi giả thuyết cơng tác liên quan đến cơng tác cụ thể, liên quan đến đối tượng cụ thể Giả thuyết đứng vững kết thu phù hợp với chúng Trong điều tra nghiên cứu hội học thực nghiệm, số lượng giả thuyết phụ thuộc vào vấn đề nghiên cứu Có giả thuyết giả thuyết phụ, giả thuyết phụ có nhiệm vu bổ sung giải thích cho giả thuyết d/ Xây dựng mơ hình lý luận thao tác khái niệm, xác định báo Đây khâu cơng trình nghiên cứu hội học thực nghiệm Thông qua khâu cho phép Mơ hình lý thuyết thể tượng thực tế, tượng sống xây dựng mơ hình lý luận phải thao tác hóa khái niệm Đó thao tác logic nhằm chuyển khái niệm phức tạp thành đơn giản, trừu tượng thành cụ thể Thông qua hệ thống khái niệm để ta có sở thu thập thơng tin thực tế, sau tiến hành phân tích, tổng kết lại thành chất tượng nghiên cứu Như nhiệm vụ nhà hội học chuyển khái niệm trừu tượng sang khái niệm thực nghiệm, từ khái niệm thực nghiệm để xác định báo, trình cụ thể hóa khái niệm thành đơn vị đo lường quan sát Trên bốn khâu việc xây dựng khung lý thuyết Bốn khâu qúa trình có liên hệ mật thiết với nhau, khâu có kế tục mặt thời gian, hết khâu đến khâu khác trình Chọn phương pháp điều tra Trong điều tra hội học để thu thập thông tin phong phú người ta thường sử dụng số phương pháp thông dụng sau: * Phương pháp phân tích tài liệu; 171 172 * Phương pháp quan sát; * Phương pháp vấn; * Phương pháp An - két Bốn phương pháp chương “Một số phương pháp kỹ thuật điều tra hội học” trình bày tác dụng loại phương pháp Mỗi phương pháp có ưu điểm nhược điểm khác nhau, sử dụng cần phải cân nhắc đến đặc điểm riêng chúng để lựa chọn cho phù hợp Thông thường điều tra nghiên cứu thường sử dụng nhóm phương pháp, nhóm lại chọn hai phương pháp làm phương pháp nghiên cứu (tùy thuộc vào mục đích, yêu cầu, vào khả tài trang thiết bị kỹ thuật ) phương pháp khác đóng vai trò hỗ trợ Trên thực tế hai phương pháp vấn bảng hỏi (an két) hai phương pháp thu nhận thơng tin sâu phong phú lại tốn Do điều tra hội học cần phải hình thành sớm phương pháp tương hỗ với việc hình thành bảng câu hỏi nhằm thu thập thơng tin có hiệu Xây dựng bảng câu hỏi Bảng hỏi phương tiện thu thập thông tin cá biệt theo đề tài nghiên cứu, bảng hỏi tổ hợp câu hỏi - báo vạch nhằm khai thác thu thập thông tin để trả lời vấn đề cần tìm kiếm điều tra Một bảng câu hỏi xây dựng tốt thu lượng thông tin phong phú đáng tin cậy, ngược lại làm cho thông tin thu bị sai lệch méo mó Thơng thường điều tra hội học lập bảng hỏi đòi hỏi phải cơng phu chiếm nhiều thời gian Do người nghiên cứu phải đầu tư nhiều thời gian công sức để 173 xây dựng bảng câu hỏi hoàn chỉnh, phù hợp phải ý mức độ phức tạp; vấn đề nghiên cứu người trả lời bảng hỏi ? từ cần câu hỏi vừa, bảng hỏi tối ưu bảng hỏi có số lượng câu hỏi để người ta trả lời vòng 30 - 40 phút Khi soạn thảo bảng câu hỏi cần cân nhắc đến ngôn từ, tránh sử dụng ngôn từ khơng phổ thơng, pha tạp, người biết ngơn từ không hợp với địa phương, ngôn từ thiếu cụ thể, chung chung Do lập bảng hỏi nghệ thuật : Cách bố trí, xếp câu hỏi, số lượng câu hỏi cho hợp lý để người trả lời thoải mái, sẵn lòng cung cấp thơng tin cho người nghiên cứu Các dạng câu hỏi gồm: a/ Câu hỏi đóng Là loại câu hỏi có sẵn phương án trả lời, loại câu hỏi đóng phổ biến câu hỏi có hai phương án trả lời: có khơng Ví dụ: Anh (chị) có đặt mua báo tuổi trẻ khơng ? Anh (chị) có mua Nên dùng câu hỏi lựa chọn thay cho loại câu hỏi “có – khơng”, câu hỏi lựa chọn cho phép người trả lời chọn phương án trả lời phù hợp có sẵn Loại câu hỏi phương án trả lời phải loại trừ Ví dụ: Anh (chị) có hài lòng cơng việc học tập hay khơng ? - Hài lòng; - Khơng hài lòng lắm; - Bình thường; - Rất khơng hài lòng 174 * Hạn chế dùng khái niệm như: thường xuyên, mà phải tăng câu hỏi đo lường cụ thể; b/ Câu hỏi mở Là loại câu hỏi chưa có phương án trả lời, người hỏi tự nêu cách trả lời riêng Ví dụ: Anh (chị) u thích nghệ sỹ ? Anh (chị) thích mơn thể thao ? Câu hỏi mở thường có khả bao quát rộng, cho phép ghi nhận đầy đủ kiến tâm tư suy nghĩ đối tượng vấn * Hạn chế dùng ngôn ngữ bác học ngôn ngữ thô thiển liên từ chưa thông dụng; * Câu hỏi bảng hỏi phải phù hợp với trình độ người hỏi; * Tối kỵ câu hỏi mớm ý mà điều tra tội phạm gọi mớm cung c Câu hỏi kết hợp e/ Kết cấu bảng hỏi Là loại câu hỏi vừa đóng vừa mở Loại câu hỏi có sẵn số phương án trả lời cho sẵn phương án để ngỏ chưa có phương án trả lời Ví dụ: Anh (chị) có dự định năm tới ? - Vào đại học; - Vào đoàn; - Đi nước ngoài; - Lấy vợ (chồng) - v.v d/ Các yêu cầu câu hỏi * Các câu hỏi phải thật rõ ràng, cụ thể, không hiểu nhiều nghĩa, không chồng chéo lên nhau, không để người trả lời hiểu chung chung 175 Số lượng câu hỏi bảng hỏi có liên quan đến chất lượng thông tin thu được, phải đưa số lượng câu hỏi vừa Với thời gian từ 20 - 30 phút, số lượng câu hỏi phụ thuộc vào: trình độ người trả lời câu hỏi mức độ tiếp cận vấn đề câu hỏi có phức tạp hay khơng ? Như đối tượng có trình độ hiểu biết nhận thức tốt, câu hỏi hóc búa số lượng câu hỏi nhiều, đối tượng có trình độ nhận thức kém, câu hỏi phức tạp số lượng câu hỏi nên giảm Kết cấu bảng hỏi nên theo trình tự sâu dần vấn đề, không tản mát, làm người trả lời không tập trung suy nghĩ để trả lời Phần đầu bảng hỏi phần trình bày mục đích nghiên cứu điều tra, tên quan hành nghiên cứu Phải hướng dẫn cho người vấn cách thức trả lời câu hỏi bảng hỏi, đồng thời khẳng định tính danh điều tra có nghĩa người trả lời không cần ghi họ tên địa vào phiếu Phần nội dung bảng hỏi thường bắt đầu câu hỏi tiếp xúc, làm quen, sau đến câu 176 hỏi nội dung Các câu hỏi nội dung thường bố trí xen kẽ với câu hỏi tiếp xúc, câu hỏi kiểm tra câu hỏi chức Trong phần câu hỏi nội dung, câu hỏi biểu thị quan tâm nghiên cứu đến công ăn việc làm nên đặt trước để gây tâm lý thoải mái, câu hỏi sâu vào sống cá nhân nên xếp phía sau bảng hỏi Chọn mẫu điều tra Nghiên cứu mẫu nghiên cứu phận tổng thể (chứ khơng phải tồn tổng thể) có khả suy rộng cho tổng thể, phản ánh phù hợp với đặc trưng cấu tổng thể Chọn mẫu trình sử dụng phương pháp khác nhằm tìm tập hợp đơn vị, nhóm hội mà đặc trưng cấu nghiên cứu chúng đại diện cho tập hợp hội lớn hơn, hay nói cách khác, kết luận nghiên cứu rút từ suy rộng cho tổng thể mà phận tổng thể Việc lựa chọn tập hợp nhỏ tập hợp lớn cho phép khảo sát tiến hành nhanh hơn, xác tiết kiệm (cả tiền bạc thời gian) Lập phương án dự kiến xử lý thông tin, điều tra thử hoàn thiện bước chuẩn bị Trong điều tra hội học sau thu thập luợng thông tin phải tiến hành xử lý thơng tin Ở khâu cần thiết phải có kiến thức để sử dụng cơng thức tốn học, tổ vi tính phải xây dựng lập trình tốn học sở trao đổi thống với người lập giả thuyết tổ chức điều tra Đồng thời phải chỉnh lý câu hỏi bảng 177 hỏi cho phù hợp với khả máy vi tính khả lập trình chuyên gia lĩnh vực Để hoàn thiện nâng cao chất lượng độ tin cậy bảng câu hỏi cần phải điều tra thử để qua lần hoàn chỉnh lại toàn bảng hỏi báo Thơng qua q trình mà tìm sai sót q trình xây dựng bảng hỏi, câu hỏi, loại bỏ phần khơng hợp lý, khơng logic trình tự câu hỏi, chuẩn hóa thêm bước điều tra tạo bảng câu hỏi tối ưu, hoàn chỉnh phù hợp với đối tượng điều tra II GIAI ĐOẠN THU THẬP THÔNG TIN Trong giai đoạn vấn đề tổ chức đặt lên hàng đầu Do yếu tố tổ chức phải tiến hành chặt chẽ nghiêm túc Đồng thời phải linh hoạt, thông minh ứng xử điều hành cơng việc, có điều tra thắng lợi đạt hiệu qủa cao Lựa chọn thời điểm tiến hành điều tra Đây bước quan trọng giai đoạn thu thập thơng tin mục đích điều tra phải thu lượng thông tin cần thiết, lượng thông tin phong phú xác có độ tin cậy cao, bảo đảm việc tiết kiệm mặt kinh phí sức lực với hiệu qủa cao Việc lựa chọn thời điểm điều tra cho thích hợp quan trọng,thời điểm mà tiến hành điều tra có khả tạo khơng gian - tâm lý hội thuận lợi nhất, đoàn cán điều tra dễ dàng tiếp cận với đối tượng phát huy hết khả cơng tác điều tra 178 Thông thường điều tra cần phải tránh thời điểm : hội hè, lễ hội, vụ mùa, thiên tai hạn hán, bão lụt biến động trị hội Chuẩn bị kinh phí để tiến hành điều tra Mỗi điều tra hội học thường đòi hỏi nhiều kinh phí, người tổ chức điều tra phải tính tốn, dự trù, quan tâm mực định kịp thời thỏa đáng kinh phí cần thiết cho điều tra đạt hiệu qủa cao Kinh phí cần thiết điều tra bao gồm: + Tiền in văn bản, giấy tờ, phiếu tìm hiểu ý kiến; + Tiền cơng tác phí; + Tiền trạm; + Tiền văn phòng phẩm; + Tiền tàu xe, sinh hoạt, ăn uống; + Tiền tiếp xúc, giao dịch; + Tiền thù lao cho báo cáo viên; + Tiền bồi hoàn sức lao động cho cán điều tra; + Tiền để xử lý thông tin sau điều tra; + Tiền hội thảo khoa học, nghiệm thu đề tài Nếu làm tốt công tác tiền trạm tranh thủ ủng hộ hưởng ứng nhiệt tình lãnh đạo quản lý sở Từ mà quần chúng nhân dân vui lòng cung cấp cho thông tin cần thiết phong phú Ngược lại điều tra gặp khó khăn mà chi phí tốn kém, hiệu lại thấp Lập biểu đồ tiến hành điều tra Sau hoàn thành bước trên, vào thực lực điều tra, cán điều tra cần phải xây dựng biểu đồ điều tra, nêu rõ cụ thể giai đoạn, ngày tiến hành điều tra với công việc phải làm, lực lượng điều tra với phối hợp (nếu có) kết cần đạt Lựa chọn tập huấn điều tra viên Tùy theo quy mơ, tính chất phức tạp đề tài nghiên cứu điều tra, mà người tổ chức cần chuẩn bị lực lượng điều tra viên nhiều hay ít, chất lượng yêu cầu lực, phẩm chất điều tra viên để tiến hành điều tra đạt kết Do cần phải lựa chọn tập huấn điều tra viên phương pháp điều tra hội học Công tác tiền trạm Đây trình điều tra cử đại diện tiếp xúc liên hệ với quan, đồn thể, Đảng, Đồn, quyền địa phương nơi tiến hành điều tra Người đại diện “tiền trạm” phải nói rõ nội dung, mục đích, u cầu điều tra, giới thiệu cấu thành phần Đoàn, tuyên truyền thuyết phục ủng hộ địa phương, với lãnh đạo địa phương bàn bạc để lên lịch thống nhằm phối hợp đồng chặt chẽ hai bên 179 Nội dung tập huấn điều tra viên phải thực bước sau:  Giới hạn mục đích, ý nghĩa điều tra cho điều tra viên nắm rõ;  Điều tra viên phải hiểu khái niệm, câu hỏi vấn đề cần khai thác;  Điều tra viên biết cách ghi chép thông tin;  Giới thiệu đặc điểm đối tượng điều tra để điều tra viên tiếp cận ứng xử linh hoạt để thâm nhập vào đối tượng nhằm thu lượng thông tin tối đa cần thiết; 180 Kiểm tra giả thuyết nghiên cứu  Xác lập tiến độ, nhiệm vụ cho thành viên Thu thập thông tin Thu thập thông tin khoảng thời gian, khơng gian dài so với tồn điều tra hội học Cho dù công tác chuẩn bị có tốt đến đâu, sơ suất nhỏ làm ảnh hưởng lớn đến kết điều tra, làm tăng mức độ phức tạp khó khăn cho điều tra, chí có phải hủy bỏ điều tra Do việc thu thập thơng tin phong phú, xác đảm bảo điều tra diễn nhanh gọn có hiệu quả, với mục tiêu: Kết thu tối đa, chi phí tiết kiệm, lợi ích hài hòa Kiểm tra giả thuyết nghiên cứu trình xác nhận kinh nghiệm kết rút từ giả thuyết đưa ban đầu Có thể tiến hành kiểm tra giả thuyết thực nghiệm hội, phương pháp thống kê, biện pháp áp dụng biến số kiểm tra Việc khẳng định kinh nghiệm hệ thống giả thuyết có ý nghĩa điều tra nghiên cứu hội học Trình bày báo cáo hội hóa kết - Báo cáo tờ trình có thuyết minh: III GIAI ĐOẠN XỬ LÝ PHÂN TÍCH THƠNG TIN Tập hợp tài liệu, phân nhóm miêu tả giải thích Sau kết thúc giai đoạn thu thập thơng tin có khối lượng thông tin lớn, tồn dạng thông tin cá biệt chưa phân loại Do cần phải tập hợp, phân nhóm miêu tả, giải thích Đây nhiệm vụ giai đoạn xử lý thơng tin Ví dụ: + Tài liệu kinh tế, trị, pháp luật; + Tài liệu thống kê hay văn báo cáo; + Tài liệu mức sống hay học vấn, nghề nghiệp Trong giai đoạn xử lý thơng tin bước đầu này, ta sử dụng biện pháp phân loại đơn giản tài liệu lẫn biện pháp xử lý máy vi tính 181 Kết qủa điều tra hội học thực nghiệm trình bày dạng báo cáo kèm theo tờ trình thuyết minh trình bày thực chương trình nghiên cứu, có thơng báo tư liệu tính tốn, luận chứng nhiệm vụ đặt phụ lục kèm theo - Yêu cầu báo cáo: + Chỉ rõ mục đích nhiệm vụ điều tra (cả lý luận thực tiễn); + Làm sáng tỏ tình trạng nghiên cứu; + Trình bày vấn đề có tính chất phương pháp luận cho việc lựa chọn luận chứng công cụ phương pháp nghiên cứu, phân loại việc lựa chọn, phương pháp thu thập thơng tin; + Trình bày giai đoạn nghiên cứu tiến hành, vị trí, vai trò thể thức nghiên cứu; 182 + Chỉ mức độ thích ứng kế hoạch nghiên cứu so với nhiệm vụ, phù hợp giả thuyết nghiên cứu so với kết qủa nghiên cứu + Chỉ mức độ giải nhiệm vụ, nội dung khoa học khả để suy rộng kết luận từ nghiên cứu sang lĩnh vực khác có hồn cảnh tương đồng; + Cuối đưa dự báo kiến nghị Trên mơ hình tiêu chuẩn khảo sát điều tra hội học, cán điều tra cần phải nắm vững vận dụng vấn đề lý luận bước điều tra, có điều tra nghiên cứu thu kết mỹ mãn 183 TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam NXB Sự thật, HN, 1982; Nghị Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam NXB Sự thật, HN, 1996; Mac – Anghen tồn tập NXB Chính trị quốc gia, HN, 1993; Những vấn đề hội học PTS Nguyễn Minh Hòa, 1995; hội học đại cương PTS Nguyễn Minh Hòa NXB TPHCM, 1993; hội học đại cương NXB Chính trị quốc gia, HN 1997; Những sở nghiên cứu hội học VHLKH Liên Xô NXB, Tiến bộ, 1988; Nghiên cứu hội học thực nghiệm Mikhailốp NXB Matxcơva, 1975; Những vấn đề hội học Học viện Hành quốc gia – HN, 1992; 10 Nhập môn hội học Trần Hữu Quang 1993; 11 Đề cương giảng hội học GS Đỗ Thái Đồng; 12 Đề cương giảng hội học Học viện trị quốc gia - Phân viện TPHCM; 13 hội học đại cương Phạm Tất Dong – Nguyễn Sinh Huy – Đỗ Nguyên Phương HN, 1995; 14 Khảo sát hội học phân tầng hội NXB KHXH HN, 1995; 15 Tìm hiểu môn hội học Đô thị Trịnh Duy Luân NXB KHXH, HN, 1996; 16 hội học Phạm Tất Dong – Lê Ngọc Hùng NXB ĐHQG HN 1997; 184 17 Đề cương giảng Học viện Nguyễn Ái Quốc HN, 1991; 18 Từ điển hội học Nguyễn Khắc Viện NXB HN, 1995; 19 hội học Mac – Lênin V.Đôbơrianop NXB TT Lý luận, HN, 1985; 20 Nhập môn hội học Bilton – Bonnett NXB XH 1993; 21 Đề cương giảng hội học Học viện Chính trị quốc gia – Phân viện TP HCM; 22 Tập giảng hội học – Dân số học Trung tâm hội học – Tin học HN, 1995 Mục Lục NHẬP MÔN HỘI HỌC Trang Lời Nhà Xuất 05 Lời giới thiệu 07 Lới nói đầu 09 Phần I : hội học khoa học 11 Bài : Lịch sử hình thành hội học 11 Bài : Đối tượng chức hội học 31 Bài : Phạm trù khái niệm hội học 45 Bài : Bất bình đẳng phân tầng hội 63 Bài : Hành động hội 75 Phần II : Một số chuyên ngành hội học 87 Bài : hội học cấu hội 87 Bài : hội học dư luận thông tin đại chúng 103 Bài : hội học đô thị 117 Bài : hội học nông thôn 129 Bài 10 : hội học gia đình 143 Phần III : Phương pháp kỹ thuật điều tra hội học 159 Bài 11 : Một số phương pháp kỹ thuật điều tra hội học 159 185 186 Bài 12 : Các bước điều tra hội học 171 Tài liệu tham khảo 189 187 188 Mục Lục GIẢI 151 ĐỀ TUYỂN SINH ĐỊA LÝ Trang Chương 1: Các nguồn lực để phát triển kinh tế - hội 05 Chương 2: Những vấn đề phát triển kinh tế - hội 80 Chương 3: Việt Nam mối quan hệ với nước Đông Nam Á 150 Chương 4: Những vấn đề phát triển kinh tế - hội vùng 181 Chương 5: Các câu hỏi rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ, lược đồ 227 189 190 ... - Xã hội học lao động; - Xã hội học xung đột xã hội; - Xã hội học phân tầng xã hội; - Xã hội học đô thị; - Xã hội học nông thôn; - Xã hội học dư luận xã hội - thông tin đại chúng; - Xã hội học. .. cấu môn khoa học xã hội học phân chia theo hai phương diện, là: * Xã hội học đại cương Xã hội học chuyên biệt; * Xã hội học trừu tượng - lý thuyết Xã hội học cụ thể - thực nghiệm a Xã hội học đại. .. chuẩn mực xã hội b Xã hội học trừu tượng - lý thuyết Xã hội học cụ thể - thực nghiệm Xã hội học đại cương môn lý thuyết trừu tượng xã hội, khoa học lý thuyết, khoa học xã hội khác Xã hội học sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình nhập môn xã hội học (NXB đại học quốc gia 2001) tạ minh, 168 trang , Giáo trình nhập môn xã hội học (NXB đại học quốc gia 2001) tạ minh, 168 trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay