Tu dien o to xe may

10 9 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:24

A “Lugging” the engine Hiện tượng hộp số không truyền đủ momen tới bánh xe Active body control Điều khiển thân vỏ tích linh hoạt Active Service System Hệ thống hiển thị định kỳ bảo dưỡng Air cleaner Lọc gió Air flow sensor (Map sensor) Cảm biến bướm gió Air temperature sensor Cảm biến nhiệt độ khí nạp Alternator Assy Máy phát điện Anti-brake system Phanh chống bó cứng Barometric pressure Máy đo áp suất Barometric pressure sensor-BCDD Cảm biến máy đo áp suất Battery voltage Điện áp ắc quy Bearing Vòng bi bạc Bearing, Balanceshaft Bạc trục cân Bearing, camshaft Bạc cam Bearing, connecting rod Bạc biên Bearing, crankshaft Bạc baliê Belt Dây cu roa Auto trans selector lever positions Tay số tự động Belt, V (for cooler compressor to camshaft pulley) Cu roa kéo điều hoà từ pu ly trục Automatic mixture control Điều chỉnh hỗn hợp tự động Belt, V (for van pump) Cu roa bơm trợ lực B Block assy, short Lốc máy Baffle, tail pipe Chụp ống xả (Có thể inốc) Body Assy, Throttle Cụm bướm ga Balanceshaft sub - assy Trục cân Bolt Bu lông Boot, Bush Dust (for rear disc brake) Chụp cao su đầu chốt chống bụi (cho cụm phanh sau) Bracket, exhaust pipe support Chân treo ống xả (Vỏ bao sắt) Brackit, Variable Resistor Giá bắt Điện trở (Điều chỉnh để thay đổi giá trị) Bush, exhaust valve guide Ống dẫn hướng xu páp xả Bush, intake valve guide Ống dẫn hướng xu páp hút C Camshaft Trục cam Camshaft position Vị trí trục cam Camshaft position sensor Cảm biến trục cam Cap Sub - assy (Oil filler) Nắp đậy (miệng đổ dầu máy) Cap Sub assy, air cleaner Nắp đậy lọc gió Cap sub-assy Nắp két nước nắp bình nước Carbon filter solenoid valve van điện từ lọc carbon Carburetor Chế hòa khí Chain, sub - assy Xích cam Charge air cooler Báo nạp ga máy lạnh Check light Đèn báo lỗi hệ thống chuẩn đoán Clamp or clip Cái kẹp (đai) giữ chặt cút hoạc ống dầu, nước Clamp, Resistive Cord Giá cao su kẹp hướng dây cao áp Cleaner assy, Air Cụm lọc gió (bao gồm vỏ lọc gió) Clipper, chain tensioner Gía tăng xích cam Closed throttle position switch Bướm ga đóng Clutch pedal position switch Cơng tắc vị trí pedal CO mixture potentiometer Đo nồng độ CO Code Mã chuẩn đốn Coil Assy, Ignition Mơ bin đánh lửa Command code Code Vỏ đậy xích cam hoạc dây cua roa cam Computer, Engine Control Máy tính điều kiển động (hộp đen) Cover, Alternator rear end Vỏ máy phát Conner sensor Bộ cảm ứng góc Cover, Disc Brake Dust Đĩa bảo vệ chống bụi cụm phanh Continuous fuel injection system Hẹ thống bơm xăng liên tục Cowl panel Tấm chụp Continuous trap oxidizer system Hệ thống lưu giữ ôxy liên tục Crank Khởi động xe Coolant temperature sensor Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Crankshaft Trục Cooler, oil (for ATM) Két làm mát dầu hộp số tự động Crankshaft position Vị trí trục Cord, Spark Plug Dây cao áp Crankshaft position sensor Cảm biến vị trí trục Cornering lamp Đèn cua Creep Sự trườn Counter steer Lái tính tốn Cross member Dầm ngang Coup Xe du lịch Cross ratio gear Sai sót hộp số có tỷ số truyền động chặt khít Courtesy lamp Đèncửa xe Cover sub - assy cylinder head Nắp đậy xu páp Cover Sub - assy, engine Nắp đậy bảo vệ máy Cover sub assy, timing chain or belt Crushable body Thân xe gập lại Crystal pearl Mica paint Sơn mica ngọc tinh thể Cup kit (rear/front Wheel Cylinder) Bộ ruột cúp ben phanh guốc sau/trước Cushion, Radiator support Cao su giữ (định vị) vai két nước Cylinder Xi lanh Cylinder Assy Xi lanh phanh (heo thắng) Cylinder Assy, Disc Brake Cụm phanh Cylinder Kit Bộ cúp ben phanh Cylinder Kit, Disc Brake Cúp ben phanh Cylinder sensor Cảm biến xi lanh Data link connector Zắc cắm kết nối liệu Dead angle Góc chết Dead battery Ắc quy chết Defogger Hệ thống sưởi kính Defroster Hệ thống làm tan băng Designed passenger capacity Số chố ngồi thiết kế Detachable sun roof Cửa thơng gió tháo rời Diagnostic function Chức chuẩn đoán D Diagnostic test mode I Kiểm tra xe dạng I Damper Bộ giảm chấn Diagnostic test mode II Kiểm tra xe dạng II Damper, chain viabration Giá tỳ xích cam (Có tác dụng làm giảm dich xích cam) Diagnostic trouble code Mã hỏng hóc Damping force Lực hấp thụ Dash board Tấm bảng trước mặt tài xế Dashpot Sub - Assy Giảm chấn bướm ga Diagram spring Lò xo màng Diesel Direct Turbocharger intelligence Hệ thống bơm nhiên liệu diesel turbo trực tiếp thông minh Diesel engine Động diezen Diesel injection pump bơm nhiên liệu diezen Driver monitoring system Hệ thống cảnh báo lái xe Differential vi sai Driver, crew Tua nơ vít Direct fuel injection system Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp Driving force Lực di truyển Distributor ignition system Hệ thống phân phối đánh lửa (chia điện) Driving position Vị trí lái Distronic Adaptive Cruise Control Hệ thống tự kiểm soát hành trình Door Ajar warning lamp Đèn báo cửa chưa đóng chặt Door lock light Đèn khố Door mirror Gương chiếu hậu cửa Dual lens headlamp Đèn phai hai thấu kính Dual sliding seat Ghế trượt chiều Dual sliding seat with memory Ghế trượt hai chiều có nhớ Dual-exhaust manifold Ống xả kép Door trim Tấm ốp cửa Dual-Mode four - Wheel steering (dual mode WS) Hệ thống lái bánh hai chế độ Drift Sự trượt Duck tail Cánh đuôi xe (cánh tiên) Drive ability Khả lái Drive line Đường truyền Drive shaft Trục truyền động Drive train Hệ thống động lực E Eight-way Adjustable seat Ghế có điều chỉnh tám hướng Eight-way Sport seat Ghế thể thao điều chỉnh tám hướng Electrically erasable programmable read only memory Bộ nhớ lập trình xóa Electrically hetractable door mirror Gương cửa gấp lại điện Electro-Hydraulic Power Steering (EHPS) Hệ thống lái trợ lực Electronic Airbag system Hệ thống túi khí điện tử Engine control module Modul điều khiển động Engine control unit Hộp điều khiển động (hộp đen) Engine control unit (ECU) Hộp điều khiển (hộp đen) Engine coolant temperature Nhiệt độ nước làm mát Engine coolant temperature sensor Cảm biến nhiệt độ làm mát động Electronic brake distributor Hệ thống phân phối phanh điện tử Engine ECU Máy tính điều khiển động (hộp đen) Electronic Fuel injection (EFI) Bộ phun xăng điện tử Engine modification Các tiêu chuẩn máy Electronic horn Còi điện Engine performance graph Đồ thị tính động Electronic ignition system Hệ thống đánh lửa điện tử Engine speed Tốc độ động Element Sub assy, air cleaner filter Lọc gió Engine speed (revolution per minute) Tốc độ vòng tua động Emergency steering assist Trợ giúp lái khẩn cấp Engine Động Engine block Lốc máy Engine control Điều khiển động Engine speed sensing power steering Tay lái trợ lực cảm ứng theo tốc độ động Engine, assy partial Cụm động Erasable programmable read only memory Bộ nhớ lập trình xóa Evaporative emission system Hệ thống chuyển tải khí xả Exhaust gas re circulation controlBPT valve Van điều khiển tuần hoàn khí xả Exhaust gas re circulation temperature sensor Cảm biến van nhiệt độ tuần hồn khí xả Exhaust gas recirculation valve Van tuần hồn khí xả Exhaust Manifold Ống thải Exhaust pipe Ống xả (khoí) Exhaust temperature warning lamp Đèn báo nhiệt độ khí xả Exhaust valves Van xả F Fade Sự tác dụng Fail safe An toàn, tin cậy Fan Cánh quạt Fan belt Dây đai quạt làm mát Fascia (dashboard and front mask) Badesook trước Fast idle Chạy không tải nhanh Fender (wing, guard) Vè tai xe (Tai xe) Fender apron Vè xe kéo dài Fender mirror Gương chiếu hậu tai xe Fiber reinforced plastic (FRP) Chất dẻo có sợi gia cường Filter assy oil Lọc dầu máy Filter assy, fuel Lọc xăng Filter Assy,oil Lọc dầu máy Filter, Fuel Lọc xăng Filter, fuel pump Lọc bơm xăng Final gear ratio Tỷ số chuyền lực cuối Final gears Bánh chuyển động cuối FL(fusible link) Cầu chì Flare Xả khói Flash electrically erasable programmable read only memory Bộ nhớ đọc lập trình cách tự động xóa Flash erasable programmable read only memory Bộ nhớ đọc lập trình xóa Foot brake Phanh chân Four speed automatic transmission with over-drive Hộp số tự động tay số có tỷ số chuyền tăng Four stroke engine Động kỳ Flat spot Điểm phẳng Four valve engine Động van Flexible fuel sensor Cảm biến phân phối nhiên liệu linh hoạt Four wheel ABS Hệ thống chống phanh bó cứng bánh xe Flexible fuel system Hệ thống phân phối nhiên liệu linh hoạt Four wheel drive (4WD) bánh chủ động Flooding the engine Động bị khói Flywheel Bánh đà Four wheel steering bánh dẫn hướng Frame Khung xe Flywheel sensor Cảm biến bánh đà Frame Assy, Starter Commutator end Giá bắt đuôi máy khởi động Flywheel sub - assy Bánh đà Frame number Số khung Fog lamp Đèn sương mù Free wheel hub May quay tự Fold – down seat Ghế ngả Front confirmation mirror Gương xe phía trước Folding door mirror Gương gập Front engine, front wheel drive (FF) vehicle Kiểu xe động phía trước, bánh chủ động trước Fully concealed wipers Gạt nước ẩn hoàn toàn Front mask Mặt xe Fuse Cầu chì Front spoiler Nắn hướng gió (lắp thiết kế pa sốc trước) Fusible link Cầu chì Fuel evaporation separator Bộ phận ngăn nhiên liệu bay G Fuel filter Lọc nhiên liệu Fuel gas (gas tank) Bình xăng Fuel lid Nắp thùng xăng Fuel pump Bơm nhiên liệu Fuel pump relay supply Rơ le bơm xăng (nguồn) Fuel system Hệ thống nhiên liệu Full area wiping system Hệ thống gạt nước diện rộng Full floating axle Bán trục giảm tải hoàn toàn Full model change Sự thay đổi đa dạng đời xe Full time 4WD bánh chủ động hoàn toàn Gage sub assy, oil level Thước thăm dầu máy (que thăm dầu) Garnish Mẫu trang trí (tấm lưới ga lăng) Gas Xăng khí ga lỏng Gas tank Bình xăng Gas turbine engine Động tua bin khí Gasket Gioăng Gasket engine (Overhaul) Bộ gioăng đại tu máy Gasket, exhaust pipe Gioăng ống xả Gasoline Xăng Gasoline engine Động xăng Rơ le buzi sấy Gauge Đồng hồ đo Governor Cụm điều chỉnh Gear assy, camshaft timing Bánh xích cam (lắp trục cam số 1) Grade Cấp độ Gear box Hộp số Graphic equalizer Cụm điều chỉnh âm sắc Gear jump out Nhẩy số Graphite paint Sơn gra phít Gear or sprocket, camshaft timing Bánh xích cam hoạc bơm dầu Grease Mỡ bơi trơn Gear ratio Tỷ số truyền Grille Galăng tản nhiệt Gear shift level Cần số Grip Sự tiếp xúc mặt đường xe Gear, oil pump drive Bánh bơm dầu Gross horsepower Tổng công suất Gear, Flywheel ring Vành bánh đà Ground clearance Khoảng cách gầm xe đến mặt đường Gear, oil pump drive shaft Bánh bơm dầu Guard Tai xe Global positioning navigation system (GPS) Hệ thống định vị toàn cầu Guide, oil level gage Ống dẫn hướng thước thăm dầu máy Glove bõ Hộp đựng đồ táp lô ghế phụ Glow plug Buzi sấy nóng Glow plug relay Guide, timing chain Dẫn hướng xích cam Gull-wing door Cửa mở lên ... pedal position switch Cơng tắc vị trí pedal CO mixture potentiometer o nồng độ CO Code Mã chuẩn o n Coil Assy, Ignition Mơ bin đánh lửa Command code Code Vỏ đậy xích cam hoạc dây cua roa cam Computer,... điện) Driving position Vị trí lái Distronic Adaptive Cruise Control Hệ thống tự kiểm sốt hành trình Door Ajar warning lamp Đèn b o cửa chưa đóng chặt Door lock light Đèn ổ khoá Door mirror Gương chiếu... number Số khung Fog lamp Đèn sương mù Free wheel hub May quay tự Fold – down seat Ghế ngả Front confirmation mirror Gương xe phía trước Folding door mirror Gương gập Front engine, front wheel drive
- Xem thêm -

Xem thêm: Tu dien o to xe may, Tu dien o to xe may

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay