“Vận dụng kết hợp phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ với quan sát trong môn Mĩ thuật ở Tiểu học”.

27 28 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:23

Từ những năm 1980, chương trình cải cách giáo dục đã chính thức đưa Mĩ thuật vào giảng dạy cùng với những môn học khác ở bậc Tiểu Học nhưng vì nhiều lí do như thiếu đội ngũ giáo viên, chương trình chưa được biên soạn hoàn chỉnh, những khó khăn về cơ sở vật chất,… đã khiến cho việc giảng dạy Mĩ thuật chỉ dừng lại ở các vùng đô thị. Năm 1990 trở đi, môn Mĩ thuật dần được quan tâm hơn và vào năm 1996, môn học chính thức được phổ cập ở bậc Tiểu học trên phạm vi toàn quốc. Từ đó đến nay, chúng ta không ngừng đổi mới hoàn thiện chương trình giáo dục, đổi mới cả nội dung và phương pháp dạy học. Sự đổi mới về mục tiêu và nội dung dạy học, đòi hỏi phải có sự đổi mới về phương pháp dạy học. Đổi mới phương pháp dạy học là quá trình tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Dưới sự trực tiếp hướng dẫn chỉ đạo của giáo viên, học sinh tự giác chủ động tìm tòi, phát hiện, giải quyết nhiệm vụ nhận thức và có ý thức vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức đã thu nhận được một cách có hiệu quả vào thực tế.Đổi mới phương pháp dạy học là yêu cầu cấp bách trong thời đại ngày nay và phương pháp làm việc theo nhóm là một trong những phương pháp dạy học đổi mới lấy học sinh làm trung tâm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. Cùng theo đó, ở Tiểu học các em học sinh rất hiếu động, tò mò, thích khám phá điều này cho thấy phương pháp quan sát trở thành một phương pháp chính. MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Từ năm 1980, chương trình cải cách giáo dục thức đưa thuật vào giảng dạy với mơn học khác bậc Tiểu Học nhiều lí thiếu đội ngũ giáo viên, chương trình chưa biên soạn hồn chỉnh, khó khăn sở vật chất,… khiến cho việc giảng dạy thuật dừng lại vùng đô thị Năm 1990 trở đi, môn thuật dần quan tâm vào năm 1996, mơn học thức phổ cập bậc Tiểu học phạm vi tồn quốc Từ đến nay, khơng ngừng đổi hồn thiện chương trình giáo dục, đổi nội dung phương pháp dạy học Sự đổi mục tiêu nội dung dạy học, đòi hỏi phải có đổi phương pháp dạy học Đổi phương pháp dạy học trình tích cực hóa hoạt động học tập học sinh Dưới trực tiếp hướng dẫn đạo giáo viên, học sinh tự giác chủ động tìm tòi, phát hiện, giải nhiệm vụ nhận thức có ý thức vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức thu nhận cách có hiệu vào thực tế Đổi phương pháp dạy học yêu cầu cấp bách thời đại ngày phương pháp làm việc theo nhóm phương pháp dạy học đổi lấy học sinh làm trung tâm nhằm phát huy tính tích cực học sinh Cùng theo đó, Tiểu học em học sinh hiếu động, tò mò, thích khám phá điều cho thấy phương pháp quan sát trở thành phương pháp Dạy học nghệ thuật, dạy nghệ thuật lại phải nghệ thuật Bản thân tơi nhận thấy phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ phương pháp áp dụng hiệu vào việc dạy học thuật, hình thành đoàn kết phấn đấu thi đua cá nhân, nhóm học sinh tập thể lớp, kích thích học sinh tính tích cực suy nghĩ, động não tiếp thu kiến thức cách chủ động sáng tạo Mặt khác, thời gian quy định tiết học thuật Tiểu học quy đinh từ 35 đến 40 phút, để nhân làm việc hồn thành khó, có hồn thành mức độ sơ sài Nhận thấy việc sử dụng phương pháp hợp tác theo nhóm phương pháp quan sát hạn chế chưa phát huy hết ưu điểm với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn thuật Vì tơi chọn đề tài: “Vận dụng kết hợp phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ với quan sát mơn thuật Tiểu học” Mục đích nghiên cứu Đề xuất quy trình kết hợp phương pháp quan sát với dạy học hợp tác nhóm nhỏ theo hướng đổi để nâng cao chất lượng dạy học Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận PPDH tích cực, PPDH hợp tác PPDH quan sát - Đặc điểm tâm lí học sinh tiểu học - Nội dung chương trình mơn thuật Tiểu học - Đề xuất quy trình dạy học kết hợp phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ với phương pháp quan sát môn thuật Tiểu học Giả thuyết khoa học Nếu áp dụng kết hợp phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ với phương pháp quan sát cách hợp lí, cách có phối hợp với phương pháp dạy học tích cực khác góp phần tích cực hóa hoạt động học sinh, giúp em chủ động, sáng tạo việc chiếm lĩnh kiến thức hình thành kĩ Từ góp phần nâng cao chất lượng dạy học đồng thời hình thành phát triển lực hành động , hợp tác làm việc cho học sinh Đối tượng nghiên cứu Quy trình dạy học mơn thuật theo hướng phát huy tính tích cực học sinh Phạm vi nghiên cứu - Tài liệu thuật phương pháp dạy học thuật - Sách giáo khoa môn thuật lớp 1,2,3,4,5 Khách thể nghiên cứu Việc sử dụng kết hợp phương pháp dạy học hợp tác với phương pháp quan sát dạy học môn thuật Tiểu học Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp điều tra - Phương pháp quan sát - Thu thập thông tin Cấu trúc tiểu luận Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung cảu tiểu luận trình bày qua chương: Chương 1: Cơ sở lí luận Chương 2: Quy trình vận dụng kết hợp phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ với phương pháp quan sát mơn thuật Tiểu học PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Khái qt mơn thuật Tiểu học 1.1.1 Vị trí, mục tiêu chương trình mơn thuật trường Tiểu học Vị trí: Dạy học trường Tiểu học dạy học sinh nhận biết đẹp, tập tạo sản phẩm có tính chất thẩm mỹ vận dụng hiểu biết đẹp vào học tập, sinh hoạt, sống hàng ngày, góp phần xây dựng xã hội phát triển văn minh Môn thuật tạo điều kiện để học sinh tiếp xúc với đẹp đường nét, hình khối, màu sắc,… thiên nhiên đời sống người Mơn thuật hình thành học sinh lực quan sát, phân tích phát triển khả tư trừu tượng, suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo hỗ trợ mơn học khác, góp phần xây dựng người lao động phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Dạy học thuật trường Tiểu học có hệ thống thuận lợi cho giáo dục thẩm mỹ, giáo dục nghệ thuật truyền thống giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Mục tiêu: Thực mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh: - Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh nhiệm vụ môn Mỹ thuật.Tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc làm quen, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, sống sản phẩm thuật - Cung cấp cho học sinh hiểu biết ban đầu môn thuật , giúp em hiểu biết đẹp, hình thành củng cố kĩ cần thiết để học sinh hoàn thành tập chương trình Đồng thời tạo điều kiện cho học sinh học tập tốt môn học khác, góp phần xây dựng mơi trường thẩm mỹ cho xã hội - Rèn luyện cho học sinh cách quan sát, khả tìm tòi, sáng tạo để góp phần hình thành phẩm chất người lao động - Phát bồi dưỡng khiếu thuật học học sinh 1.1.2 Nội dung chương trình mơn Mỹ thuật Tiểu học Chương trình thuật có phân môn: - Vẽ theo mẫu: + Nhiệm vụ: Dạy cho học sinh biết cách quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp để nắm đặc điểm, cấu trúc, tỷ lệ, màu sắc, chất liệu đồ vật biết thể quan sát đối tượng tờ giấy vẽ Qúa trình thực hành giúp cho học sinh nắm nét tiêu biểu cảu đồ vật, giúp trí nhớ bền vững, góp phần phát triển trí tuệ cho học sinh Nói cách khác vẽ thoe mẫu có nhiệm vụ rèn luyện tri giác thị giác khả thể đối tượng vẽ cho học sinh + Nội dung: Rèn luyện nề nếp học vẽ cách ngồi vẽ, cách cầm bút, cách sử dụng màu, cách trình bày hình vẽ lên trang giấy,… ln quán triệt từ lớp đến lớp Giai đoạn 1: Các em học vẽ đường nét đồ vật đơn giản có chiều dày không đáng kể Mẫu vẽ đặt tư trực diện ngang tầm mắt ( nhìn thấy chiều cao chiều ngang mình, chưa yêu cầu vẽ phối cảnh) Giai đoạn 2: Chủ yếu ddood vật đơn giản yêu cầu thể cao Đã có yêu cầu vẽ phối cảnh thể sáng tối ( đậm nhạt) Mẫu vẽ đặt chếch, tầm mắt nhìn thấy chiều đồ vật: chiều cao, chiều ngang, chiều sâu - Vẽ trang trí: + Nhiệm vụ: Làm cho học sinh nắm yếu tố tạo nên vẻ đẹp trang trí ( họa tiết, hình mảng màu sắc, bố cục) Biết cảm thụ vẻ đẹp nghệ thuật trang trí qua nhịp điệu đường nét họa tiết, qua phong phú hình mảng, cân đối bố cục hài hòa màu sắc Dạy cho học sinh cách sáng tạo trang trí ( đơn giản) để em tạo số sản phẩm trang trí phục vụ cho học tập vfa sinh hoạt ( Trang trí sách vở, góc học tập, nhãn vở) học trang trí, thị hiếu thẩm mỹ giáo dục phát triển + Nội dung: Giai đoạn 1: Học sinh tập sử dụng thước kẻ, bút chì, để vẽ đường nét bản, vẽ hình, kẻ đường chéo, vẽ hoa đơn giản Tập chép số mẫu đơn giản để làm quen đường nét, nhịp điệu, bố cục trang trí bước đầu tập trang trí đường diềm, hình vng, hình tròn.Tập gọi tên màu tập tô màu Giai đoạn 2: Các em tập sáng tạo họa tiết, tập trnag trí số mẫu đơn giản ( đường diềm, hình vng, hình tròn) Tập gọi tên màu có hộp, tập pha màu, tập kẻ chữ - Vẽ tranh: + Nhiệm vụ: Dạy cho học sinh biết cách thể suy nghĩ cảu đề tài ngơn ngữ hội họa ( hình vẽ, màu sắc, bố cục) Bồi dưỡng cho em khả nhận thức tác phẩm nghệ thuật, nâng caco trình độ thẩm mỹ + Nội dung: Giai đoạn 1: Học sinh vẽ đề tài gần gũi, đơn giản em Chưa yêu cầu em xếp hình vẽ theo nguyên tắc bố cục, cần em “ liệt kê” số hình vẽ phù hợp với đề tài, màu sắc vẽ thoe tình cảm em Giai đoạn 2: Học sinh vẽ đề tài đơn giản, gần gũi có thêm vài minh họa ý truyện mà em thích Bước đầu dạy cho em cách xếp bố cục tranh: mảng trọng tâm ( mảng chính) mảng khác ( mảng phụ) Về không gian: người, cảnh vật gần vẽ to người, cảnh vật xa Về màu sắc dung màu làm trọng tâm ( mảng chính) gần tơ màu sáng, đậm, xa tô màu nhạt dần, biết sử dụng màu tối để diễn tả không gian - Tập nặn tạo dáng + Nhiệm vụ: Giúp học sinh hiểu đặc điểm, cấu trúc mẫu phát huy trí tưởng tượng , sáng tạo thân, đồng thời hình thành cho em rèn luyện đôi tay khéo léo, yêu thích đẹp, học sinh rèn luyện khả tạo hình theo ý thích qua hình khối đơn giản trái cây, vật người + Nội dung: Giai đoạn 1: Học sinh tập nặn tạo dáng khối bản, nặn quả, vật, nặn người xé dán tranh,… Giai đoạn 2: Tập nặn, tạo dáng tự vật quen thuộc, dáng người yêu cầu cao giai đoạn - Thường thức thuật: + Nhiệm vụ: Học sinh biết phân tích, tìm hiểu nội dung cảu tác phẩm hình thức thể bố cục, màu sắc, hình tượng nghệ thuật để bồi dưỡng dần lực cảm thụ nghệ thuật cho em + Nội dung: Giờ thường thức Mỹ thuật bố trí từ lớp đến lớp 5, giáo viên cần nắm vững yêu cầu chương trình để sưu tầm tranh có nội dung phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh đảm bảo nội dung hình thức nghệ thuật *Lưu ý: + thuật môn họckết cấu đồng tâm: kiến thức lặp lặp lại nâng cao dần qua tập cấp học, có tính kế thừa, vừa có tính nâng cao + Các phân nhóm xếp đan xen, theo trình tự từ dễ đến khó để bổ sung, hỗ trợ lẫn Chương trình thuật chia giai đoạn: - Giai đoạn (Lớp 1,2,3): Giai đoạn gọi Nghệ thuật (gồm thuật, âm nhạc thủ công) + Thời lượng cho thuật: 35 tiết/ Năm (1 tuần học tiết, tiết từ 35 đến 40 phút) + Học sinh khơng có sách giáo khoa có thực hành + Giáo viên có sách hướng dẫn - Giai đoạn 2: thuật lớp 4,5 + Là môn học độc lập + Thời lượng: 35 tiết/năm ( tuần học tiết, tiết từ 35 đến 40 phút) + Học sinh có sách giáo khoa thực hành + Giáo viên có sách hướng dẫn 1.2 Một số đặc điểm tâm lý học sinh Tiểu học - Đặc điểm nhận thức học sinh Tiểu học Tri giác mang tính đại thể, tồn bộ, sau vào chi tiết ( Lớp 2), nhiên trẻ bắt đầu có khả phân tích tách dấu hiệu, chi tiết nhỏ đối tượng Ví dụ: Trẻ khó phân biệt mía sậy Tri giác thường gắn với hành động,với hoạt động thực tiễn: Trẻ phải cầm nắm, sờ mó vật tri giác tốt Tri giác đánh giá khơng gian, thời gian hạn chế: tri giác chưa xác độ lớn vật lớn nhỏ, thí dụ trái đất to tỉnh Tri giác thời gian hạn chế Tư trẻ đến trường tư cụ thể, mang tính hình thức, dựa vào đặc điểm bên Nhờ hoạt động học tập, tư dần mang tính khái quát Khi khái quát, học sinh Tiểu học thường dựa vào chức công dụng vật tượng, sở chúng tiến hành phân loại, phân hạng Hoạt động phân tích tổng hợp sơ đẳng Việc học Tiếng Việt Tốn giúp em biết phân tích tổng hợp Trẻ thường gặp khó khăn việc thiết lập mối quan hệ nhân Tưởng tượng tản mạn, có tổ chức, hình ảnh tượng tượng đơn giản, hay thay đổi.Tưởng tượng tái tạo bước hoàn thiện Ngoài ra, “ nói dối” tượng gắn liền với phát triển tưởng tượng trẻ Chú ý không chủ định phát triển, ý có chủ định yếu thiếu bền vững Sự phát triển ý gắn liền với phát triển hoạt động học tập Trí nhớ trực quan hình tượng phát triển trí nhớ từ ngữ logic Nhiều học sinhTiểu học chưa biết tổ chức việc ghi nhớ có ý nghĩa mà có khuynh hướng phát triển trí nhớ máy móc Ghi nhớ gắn với mục đích giúp trẻ nhớ nhanh hơn, lâu xác - Đặc điểm nhân cách học sinh Tiểu học + Tính cách học sinh Tiểu học: Nét tính cách học sinh Tiểu học hình thành nên chưa ổn định Hành vi trẻ mang tính xung đột cao ( bột phát), ý chí thấp Tính cách điển hình trẻ hồn nhiên tin, trẻ thích bắt chước hành vi người xung quanh hay phim ảnh, học sinh Tiểu học Việt Nam sớm có thái độ thói quen tốt lao động + Nhu cầu nhận thức: phát triển rõ nét:Từ nhu cầu tìm hiểu tượng riêng lẻ ( lớp lớp 2) đến nhu cầu phát nguyên nhân, quy luật mối liên hệ, quan hệ (Lớp 3,4,5) Nhu cầu đọc sách phát triển với việc phát triển kĩ xảo Cần phải hình thành nhu cầu nhận thức cho trẻ từ sớm + Đặc điểm đời sống tình cảm: Đối tượng gây cảm xúc cho học sinh Tiểu học thường vật tượng cụ thể nên xúc cảm, tinnhf cảm em gắn liền với đặc điểm trực quan, hình ảnh cụ thể Học sinh Tiểu học dễ xúc cảm, xúc động khó kìm hãm xúc cảm Tình cảm học sinh Tiểu học mỏng manh, chưa bền vững, chưa sâu sắc, chuyển hóa cảm xúc nhanh Việc hiểu đặc điểm tâm lí học sinh giữ vai trò quan trọng q trình dạy học Nếu tác động vào đối tượng mà không hiểu tâm lí chúng ta đạp búa sắt nguội Chính vậy, q trình dạy học giáo viên cần phải dựa vào đặc điểm tâm lí đối tượng để lựa chọn xây dựng phương pháp, phương tiện hình thức dạy học phù hợp, có để đổi PPDH mang lại hiệu mong muốn 1.3 Phương pháp dạy học tích cực theo hợp tác nhóm nhỏ 1.3.1 Một số khái niệm - Phương pháp dạy học tích cực phương pháp hướng tới việc tích cực hóa hoạt động nhận thức người học, nghĩa tập trung vào hoạt động người học khơng phải người dạy - Nhóm tập hợp cá thể từ hai người trở lên theo nguyên tắc định, có tác động lẫn để thực nhiệm vụ thời gian xác định - Nhóm học tập lập với mục đích xác định rõ ràng, chung cho nhóm, việc học tập đạt kết cao hứng thú học riêng lẻ Nó có đặc trưng sau: + Là đơn vị, phận tập thể lớp học + Hoạt động nhóm thống với thành viên thực nhiệm vụ học tập, vừa nguyên nhân vừa điều kiện nhóm học tập +Các thành viên nhóm không liên kết với mặt trách nhiệm mà có mối quan hệ tình cảm, đạo đức, lối sống -Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ: phương pháp dạy học tích cực mang lại hiệu cao sử dụng nhiều dạy học nước giới, đặc biệt nước Việt Nam,hiện nay, định hướng đổi phương pháp dạy học, ba phương pháp dạy học tích cực cần phát triển Tiểu học Trong phương pháp lớp học chia thành nhóm nhỏ,tùy mục đích yêu cầu vấn đề học tập, nhóm phân chia ngẫu nhiên có chủ định, cố định hay thay đổi phần tiết học, giao nhiệm vụ hay nhiệm vụ khác Quy trình học tập nhóm tóm tắt sau: Sau giáo viên phân nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm, học sinh tự quan sát, thảo luận ghi chép lại Trong nhóm làm việc, giáo viên tùy theo phát triển học sinh hướng dẫn hay số lỗi lầm để em tự sửa chữa Sau thảo luận nhóm trình bày kết thảo luận giáo viên ghi nhận, sửa chữa tổng kết,học sinh ghi kết cuối – kiến thức cần lĩnh hội Như phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ,hoạt động hoạt động học sinh, học sinh chủ động chiếm lĩnh kiến thức, giáo viên người hướng dẫn, theo dõi định hướng Chính thế, 10 Nhược điểm: Cách làm tính độc đáo sử dụng thường xuyên Các nhóm cố Các nhóm trì số tuần số định tháng, nhóm chí đặt tên riêng thời gian dài Ưu điểm: Cách làm chứng tỏ tốt nhóm học tập có nhiều vấn đề Nhược điểm: Sau quen thời gian dài việc lập nhóm khó khăn Nhómhọc Những học sinh giỏi lớp luyện tập với sinh giỏi học sinh yếu đảm nhận nhiệm vụ người hướng để hỗ trợ học dẫn sinh yếu Ưu điểm: Tất lợi, học sinh giỏi đảm nhận trách nhiệm, học sinh yếu giúp đỡ Nhược điểm: Ngoài việc thời gian có nhược điểm, học sinh giỏi hướng dẫn sai Phân chia theo Những học sinh yếu xử lí tập bản, lực học học sinh đặc biệt giỏi nhận thêm tập bổ tập khác sung Ưu điểm: Học sinh xác định mục đích Ví dụ: Ai bị điểm mơn tốn tập trung vào số tập Nhược điểm: Cách làm dẫn đến kết nhóm học tập cảm thấy bị chia thành học sinh thông minh học sinh Phân chia theo Được áp dụng thường xuyên học tập theo tình huống, dạng học học sinh thích học tập với hình ảnh, âm tập biểu tượng nhận tập tương ứng Ưu điểm: Học sinh biết em thuộc dạng học tập nào? Nhược điểm: Học sinh học thích bỏ qua nội dụng khác 13 Nhóm với Ví dụ khuôn khổ dự án, số học sinh khảo tập khác sát xí nghiệp sản xuất, số khác khảo sát sở chăm sóc xã hội,… Ưu điểm: Tạo điều kiện học tập theo kinh nghiệm đặc biệt quan tâm Nhược điểm: Thường áp dụng khuôn khổ dự án lớn Phân chia học Ưu điểm: Có thể thích hợp học chủ đề đặc sinh nam nữ trưng cho học sinh nam nữ, ví dụ giảng dạy tình dục, chủ đề lựa chọn nghề nghiệp, Nhược điểm: Nếu bị lạm dụng dẫn đến bình đẳng nam nữ 1.3.3 Phương pháp quan sát Quan sát phương pháp tri giác có mục đích, có kế hoạch kiện, tượng, trình (hay hành vi cử người) hoàn cảnh tự nhiên khác nhằm thu thập số liệu, kiện cụ thể đặc trưng cho trình diễn biến kiện, tượng Phương pháp quan sát thể qua cách giáo viên hướng dẫn cho học sinh cách nhìn, cách ngắm đối tượng với mục đích định để có nhận xét, đánh giá xác đối tượng, để phát vẻ đẹp đối tượng Trong môn thuật, phương pháp quan sát giúp học sinh tìm hiểu, so sánh, nhận xét, ghi nhớ đối tượng định vẽ: Vẽ màu sắc đậm nhạt Học sinh cảm thụ vẻ đẹp đối tượng để cảm hứng thể thực hành VD: Khi giáo viên đưa mẫu trang trí hình vng hay vẽ mẫu vào hình phong cảnh, học sinh nhận biết hình ảnh tranh họa tiết trang trí hình vng Cách quan sát nhận xét đối tượng quan sát từ bao quát đến chi tiết Vì mẫu giáo viên đưa phải sinh động, phù hợp với giảng gây 14 hứng thú cho học sinh qua họa tiết: hoa lá, vật,… Cách xếp bố cục, màu sắc đậm nhạt, họa tiết tương quan chung học sinh nhận rõ đẹp, chưa hợp lý Vd: Với phân mơn trang trí có nhiều loại vật thực (các laoij quả),lọ hoa, bát, khăn,… Ccác vẽ trang trí đường diềm, hình vng, hình tròn, hình chữ nhật, họa tiết cách điệu Hình minh họa giấy, bảng Ngồi giáo viên cần lựa chọn sưu tầm làm thêm đồ dùng cho sát với nội dung dạy thực tế dạy học trường Tiểu học Để sử dụng phương pháp quan sát có hiệu cần thực theo quy trình sau: Bước : Lựa chọn đối tượng quan sát Tùy theo nội dung học tập giáo viên chọn đối tượng quan sát phù hợp với trình độ học sinh điều kiện địa phương Bước : Xác định mục đích quan sát Trong q trình quan sát khơng phải lúc học sinh rút đặc điểm đối tượng Vì vậy, với đối tượng giáo viên cần xác định mục đích việc quan sát Bước : Tổ chức hướng dẫn học sinh quan sát Có thể tổ chức cho học sinh quan sát cá nhân, quan sát theo nhóm lớp Điều phụ thuộc vào số đồ dùng chuẩn bị lực quản lý giáo viên Sử dụng câu hỏi nhằm hướng dẫn học sinh : - Quan sát tổng thể đến phận, chi tiết - Quan sát từ bên vào bên - So sánh với đối tượng loại ( mà em biết ) để tìm đặc điểm giống khác 15 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH VẬN DỤNG KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM NHỎ VỚI PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT TRONG MÔN THUẬT TIỂU HỌC 2.1 Quy trình thiết kế tổ chức dạy học có sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ 2.1.1 Quy trình thiết kế Thiết kế kế hoạch dạy học theo phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ tiến hành theo bước sau: Bước 1: Xác định mục tiêu học - Nghiên cứu dạy, xem xét lại mục đích nội dung chương, vị trí tiết học chương - Phân tích tình trạng học lực học sinh Cần đánh giá khách quan, nghiêm túc tình trạng kiến thức, kĩ kĩ xảo tư tưởng hành vi học sinh lớp đối chiếu với mục đích để xác định mục tiêu học - Xác định khối lượng kiến thức kĩ cần truyền đạt.Nắm cụ thể chi tiết mục tiêu học ba mặt: kiến thức, kĩ năng, thái độ Bước 2:Xác định nội dung trí dục (kiến thức) – lựa chọn cách tổ chức phương pháp dạy học - Nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên xác định nội dung trọng tâm cần đạt nội dung mở rộng, phân chia học thành đoạn kiến thức - Lựa chọn cách tổ chức phương pháp dạy học hợpvới nội dung - Dự kiến phương tiện dạy học cần sử dụng Bước 3: Xây dựng sơ đồ cấu trúc học - Xác định logic trình bày nội dung học, phác thảo sơ đồ đại cương nội dung học ( bước, vị trí thí nghiệm tập,các điểm nút quan trọng, phương pháp dạy học cần sử dụng) 16 Bước 4: Lập kế hoạch chi tiết: Các hoạt động giáo viên, học sinh,phân chia thời gian cho hoạt động 2.1.2 Cách tổ chức dạy học Các bước tổ chức dạy học theo nhóm cụ thể là: - Bước 1: Chia nhóm Có thể chia nhóm ngẫu nhiên hay chia nhóm chủ định, phụ thuộc vào mục đích việc hoạt động nhóm: Khi chia nhóm cần ý số lượng thành viên nhóm phụ thuộc vào + Nhiệm vụ học, thiết bị phục vụ cho học + Thời gian hoạt động nhóm nhỏ: Trong khoảng thời gian nhóm nhỏ hoạt động hiệu nhóm trách nhiệm cá nhân cao, thời gian di chuyển, thường nhóm nhỏ khoảng từ đến người đạt hiệu cao Trong điều kiện trường Tiểu học nước ta nay: Bàn ghế cố định, lớp học đơng, thường chia nhóm – người, có nhóm trưởng điều khiển thảo luận, thư kí ghi chép, thành viên đảm nhận – nhiệm vụ, có chia nhóm rì rầm, ghép người ngồi cạnh thành nhóm, - Bước 2: Giao nhiệm vụ + Nhiệm vụ phải cụ thể, rõ ràng, cần xác định mục tiêu kiến thức kĩ mà nhóm cần đạt + Phải quy định thời gian làm việc cho nhóm: Cần dự định thời gian thích hợp, đủ để học sinh di chuyển thảo luận + Phải yêu cầu cách thức làm việc nhóm + Phải yêu cầu cách thể kết - Bước 3: Làm việc nhóm: Giáo viên nên để thành viên nhóm tự bầu nhóm trưởng, thư kí phân cơng nhiệm vụ cho thành viên 17 Sau nhận nhiệm vụ , nhóm cần tích cực chủ động quan sát, thảo luận phân công công việc cho nhân thực phải đảm bảo thành viên nhóm làm - Bước 4: Báo cáo kết quả: Các nhóm trưng bày sản phẩm đại diện nhóm lên trình bày kết học tập ( cử đai diện trưởng nhóm thành viên luân phiên để phát huy hiệu nhiệm vụ thành viên nhóm) Cách trình bày phổ biến học sinh nhóm thuyết trình,học sinh nhóm khác phân tích, đánh giá kết học tập nhóm ( đúng, chưa nội dung, đẹp, chưa đẹp) đồng thời nêu lí xếp loại, - Bước 5: Tổng kết Sau học sinh báo cáo kết có nhận xét, bổ sung ý kiến nhóm giáo viên nên người tổng kết lại tồn nội dung xác, đầy đủ nhất, giải đáp vấn đề gây tranh cãi, bổ sung điểm cần thiết, nhấn mạnh nội dung chính,… giáo viên nhận xét, bổ sung, đánh giá kết nhóm động viên, khích lệ tinh thần làm việc chung học sinh 2.1.3 Các ý tổ chức dạy học kết hợp phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ với phương pháp quan sát * Khi tổ chức hợp tác làm việc nhóm: - Trường hợp cần thay đổi vị trí hay xếp lại bàn ghế, giáo viên cần nêu yêu cầu rõ ràng trước em thực hiện, yêu cầu em giữ trật tự - Các nhóm cần có thư kí, chủ tọa, ý nên tạo điều kiện cho em có hội đảm nhận vai trò - Nhiệm vụ nhóm phải trình bày rõ ràng, yêu cầu em bám sát nhiệm vụ giao - Các em bắt đầu hoạt động nhóm giáo viên cho phép - Giáo viên cần giới hạn thời gian cụ thể cho hoạt động 18 - Giáo viên phải gián sát chặt chẽ hoạt động nhóm để kiểm tra tiến độ giúp đỡ cần Khi kiểm tra nhóm khơng nên dừng lại q lâu nhóm nào, giáo viên nên tỏ thía độ hợp tác với em, không nên khắt khe, cứng nhắc - Khi nhóm báo cáo kết quả, giáo viên nên khen ngợi ý sản phẩm nhóm đưa ra, phân tích rõ chưa đẹp hay không nội dung, giải đáp thắc mắc thật cặn kẽ để tạo hứng thú, niềm tin cho em Các vấn đề cần giáo viên kết luận xác đầy đủ * Khi tổ chức cho học sinh quan sát - Đầu tiên xác định đối tượng quan sát, mục đích nhiệm vụ cụ thể phải đạt - Đồ dùng dạy học phải phù hợp với mục tiêu bài, giáo viên truy cập internet tìm kiếm tranh ảnh phục vụ dạy (tranh ảnh phù hợp, cần thiết khơng ơm đồm lạm dụng hình ảnh việc cung cấp kiến thức cho học sinh; ý xếp tranh ảnh phù hợp với nội dung hoạt động giúp học sinh quan sát rút kiến thức học) - Giáo viên hướng dẫn học sinh kĩ bước quan sát - Giáo viên phải khéo léo, nhẹ nhàng, linh hoạt gợi mở cho sinh để em biết phân tích, suy nghĩ, tìm tòi, tổng hợp, xử lí thơng tin sau quan sát - Khi quan sát giáo viên hướng dẫn học sinh ý vào chi tiết thể tranh ảnh, quan sát từ bao quát đến chi tiết Nếu tranh ảnh diễn tả hành động, chuyển động phải tưởng tượng xem thực tế diễn - Khi hướng dẫn học sinh quan sát giáo viên phải đặt hệ thống câu hỏi giúp học sinh quan sát trọng tâm, không tràn lan - Khi quan sát vật thật giáo viên nên hướng dẫn học sinh dùng giác quan để tri giác vật – tượng Đặt vật tượng môi trường sống mối quan hệ 19 2.2 Giáo án Vận dụng kết hợp phương pháp dạy học hợp tác nhóm với phương pháp quan sát môn thuật thuật lớp Bài 5: Tập nặn tạo dáng NẶN CON VẬT QUEN THUỘC I Mục tiêu: - Kiến thức: Học sinh hiểu hình dáng, đặc điểm vật hoạt động - Kĩ năng: Học sinh biết cách nặn vật nặn vật theo ý thích (Học sinh giỏi: Tạo hình dáng cân đối, gần giống vật mẫu) - Thái độ: Học sinh có ý chăm sóc, bảo vệ vật II Chuẩn bị - Giáo viên: + Sách giáo khoa , sách giáo viên thuật lớp + Sưu tầm tranh ảnh vật quen thuộc + Bài nặn vật học sinh lớp trước + Đất nặn đồ dùng cần thiết để nặn - Học sinh: + Sách giáo khoa thuật lớp + Sưu tầm tranh ảnh vật + Bài nặn vật bạn lớp trước ( có) + Đất nặn đồ dùng cần thiết để nặn đồ dùng để vẽ hay xé dán ( Nếu điều kiện thực hành nặn ) III Hoạt động dạy - học Hoạt động giáo viên Giới thiệu bài: Hoạt động học sinh -Giáo viên cho học sinh nghe hát Học sinh nghe hát liên khúc hát vật: Chú theo nhạc ếch con, chị ong nâu, gà gáy te le, vịt 20 - Giáo viên khen học sinh hát hay - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu tên vật có hát, - Nói: Những vật có tên hát quen thuộc gần gũi với Học sinh trả lời: em Hôm nặn ếch, chim ri, cá rô phi, ong, số vật gà,… Dạy * Hoạt động 1: Quan sát – nhận xét Học sinh lắng nghe Giáo viên cho học sinh quan sát tranh Giáo viên cho em quan sát ảnh -Quan sát, nhớ lại đặc vật ni (trâu, bò, lợn, chó, mèo, điểm hình dáng, màu sắc, gà vịt,cá ) hoạt động vật - Hãy kể tên vật hình? -Quan sát, suy nghĩ, liên tưởng - Hãy kể hoạt động vật mà em biết? -Chia sẻ trải nghiệm với bạn - Cho HS quan sát tranh vẽ, hình nặn, -Quan sát, so sánh xé dán vật Yêu cầu HS điểm giống khác vật + Hình ảnh? + Màu sắc? + Quan sát, trả lời + Con vật có phận gì: + Quan sát, trả lời + Hoạt động? ( Hình dáng chúng đi, + Quan sát, trả lời đứng, chạy,… thay đổi nào?) + Quan sát, liên tưởng, + Ngoài vật tranh em trả lời biết vật khác nữa? *Hoạt động 2: Cách nặn 21 Giáo viên tổ chức chia lớp thành nhóm, xếp học sinh giỏi nhóm với học sinh chưa giỏi, nhóm hoạt động nhằm giúp em học tập lẫn giáo viên hướng dẫn học sinh cách tạo nhóm vật chủ đề xây dựng câu chuyện ( trang trại, khu vườn, khu rừng, cánh đồng,…) minh họa -Giáo viên cho em xem số hình ảnh sản phẩm học xây dựng theo chủ đề, cho em xem số video thể phần trình bày sản phẩm học theo nội dung câu chuyện cụ thể Học sinh quan sát, học tập, rút kinh nghiệm -Giáo viên gợi ý cách nặn: + Nhớ lại hình dáng, đặc điểm vật nặn + Chọn màu đất cho vật + Nhào đất kĩ cho mềm trước nặn + Có thể nặn theo hai cách:  Nặn phận chi tiết vật ghép lại  Nhào đất thành thỏi vuốt, kéo tạo thành hình dáng vật Giáo viên nặn tạo dáng vật đơn giản để học sinh quan sát -Yêu cầu học sinh làm việc nhóm thoe chủ đề xây dựng thành câu chuyện -Các nhóm phân cơng -Sau làm việc nhóm xong, giáo viên nhiệm vụ cho thành yêu cầu chọn thành viên nhóm lên viên nhóm, thống 22 trưng bày sản phẩm thuyết trình câu nội dung chủ đề, câu chuyện nhóm chuyện -Giáo viên quan sát, lắng nghe -Đại diện nhóm, học -Giáo viên gợi ý, hướng dẫn cho sinh lên thuyết trình nhóm nhận xét sản phẩm nhau: + Về hình ảnh vật? + Về cách tạo dáng? + Về cách xếp chủ đề? + Câu chuyện có phù hợp với chủ đề hay khơng? -Các nhóm nhận xét u cầu em chọn sản phẩm u thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm Củng cố, dặn dò -Giáo viên khen ngợi sản phẩm nhóm, tun dương nhóm có sản phẩm u thích -Chọn chủ đề mà thích -Dặn học sinh nhà tập nặn thêm số vật gần gũi chuẩn bị KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 23 Kết luận Việc tổ chức dạy học kết hợp phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ với phương pháp quna sát mơn thuật Tiểu học nâng cao tính tích cực học tập học sinh Học sinh học tập thông qua giao tiếp, trao đổi, thảo luận, tranh luận với nhau, chia sẻ tự phản ánh, đưa ý kiến cá nhân góp ý tập thể, em có nhiều hội để diễn đạt suy nghĩ mình, có hội học hỏi từ bạn kĩ năng, cách diễn đạt lời hay hình ảnh vấn đề cặn kẽ tỷ mỉ thông qua việc em quan sát sản phẩm cảu bạn, cách bạn thuyết trình Cuối em thích học mơn thuật, em hiểu, yêu mến đẹp vận dụng hiểu biết đẹp vào sống, sinh hoạt, học tập ngày Tạo điều kiện cho học sinh học môn học khác hiệu thông qua vẽ sơ đồ tư hình ảnh bắt mắt dễ thuộc em vẽ; phận có khiếu, sở trường học tiếp nghành nghề có liên quan đến thuật Kiến nghị Nên tổ chức kết hợp hợp lí thường xuyên phương pháp thuật để học sinh u thích mơn học góp phần giáo dục thẩm mỹ, giáo dục nhân cách, phát huy tối đa tính tích cực học tập học sinh 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Sách giáo khoa thuật lớp 1,2,3,4,5 B Tài liệu thuật phương pháp dạy học thuật C Tài liệu tâm lý học sinh Tiểu học D https://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_ph %C3%A1p_d%E1%BA%A1y_h%E1%BB%8Dc_h%E1%BB%A3p_t %C3%A1c_trong_nh%C3%B3m_nh%E1%BB%8F E http://phuongphapnghiencuukhoahoc.com/phuong-phap-quan-sat/ 25 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học .2 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .2 Khách thể nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Cấu trúc tiểu luận PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Khái quát môn thuật Tiểu học 1.1.1 Vị trí, mục tiêu chương trình mơn thuật trường Tiểu học .4 1.1.2 Nội dung chương trình mơn Mỹ thuật Tiểu học 1.2 Một số đặc điểm tâm lý học sinh Tiểu học 1.3 Phương pháp dạy học tích cực theo hợp tác nhóm nhỏ 1.3.1 Một số khái niệm 1.3.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động theo phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ .11 1.3.3 Phương pháp quan sát 14 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH VẬN DỤNG KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHĨM NHỎ VỚI PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT TRONG MƠN THUẬT TIỂU HỌC .16 2.1 Quy trình thiết kế tổ chức dạy học có sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ .16 2.1.1 Quy trình thiết kế 16 2.1.2 Cách tổ chức dạy học 17 26 2.1.3 Các ý tổ chức dạy học kết hợp phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ với phương pháp quan sát .18 2.2 Giáo án Vận dụng kết hợp phương pháp dạy học hợp tác nhóm với phương pháp quan sát mơn thuật 20 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .23 Kết luận 23 Kiến nghị 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 27 ... phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ với phương pháp quan sát .18 2.2 Giáo án Vận dụng kết hợp phương pháp dạy học hợp tác nhóm với phương pháp quan sát môn Mĩ thuật 20 KẾT LUẬN... dụng kết hợp phương pháp dạy học hợp tác với phương pháp quan sát dạy học môn Mĩ thuật Tiểu học Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp điều tra - Phương pháp quan. .. lí học sinh tiểu học - Nội dung chương trình mơn mĩ thuật Tiểu học - Đề xuất quy trình dạy học kết hợp phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ với phương pháp quan sát mơn Mĩ thuật Tiểu học
- Xem thêm -

Xem thêm: “Vận dụng kết hợp phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ với quan sát trong môn Mĩ thuật ở Tiểu học”., “Vận dụng kết hợp phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ với quan sát trong môn Mĩ thuật ở Tiểu học”.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay