Ảnh hưởng của phật giáo trong đời sống xã hội ở vương quốc xiêm (1350 1767)

101 4 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2018, 20:22

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA LỊCH SỬ ====== NGÔ THỊ HÀ ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Ở VƯƠNG QUỐC XIÊM (1350 - 1767) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Lịch sử giới HÀ NỘI - 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA LỊCH SỬ ====== NGÔ THỊ HÀ ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Ở VƯƠNG QUỐC XIÊM (1350 - 1767) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Lịch sử giới Người hướng dẫn khoa học ThS NGUYỄN VĂN VINH HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô giáo trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, thầy cô giáo khoa Lịch sử giúp đỡ em trình học tập trường tạo điều kiện cho em thực khoá luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn tới ThS Nguyễn Văn Vinh tận tình hướng dẫn, cung cấp kiến thức, kinh nghiệm quý báu, động viên khích lệ, giúp đỡ em hồn thành khố luận tốt nghiệp Do hạn chế mặt thời gian lực thân nên đề tài tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn để đề tài hoàn thiện Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm2018 Sinh viên thực Ngô Thị Hà LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tơi hướng dẫn ThS Nguyễn Văn Vinh Các liệu thu thập khoá luận trung thực, rõ ràng, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu nào, sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2018 Sinh viên thực Ngô Thị Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu 3 Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nguồn tư liệu phương pháp nghiên cứu Bố cục khóa luận Chương CƠ SỞ TIẾP NHẬN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO Ở VƯƠNG QUỐC XIÊM (1350 - 1767) 1.1 Cơ sở tiếp nhận Phật giáo người Thái 1.1.1 Cơ sở khách quan 1.1.1.1 Phật giáo vương quốc Nam Chiếu ảnh hưởng người Thái 1.1.1.2 Quá trình truyền bá Phật giáo vào khu vực miền Nam Thái Lan (Môn) ảnh hưởng tới người Thái 10 2.2.2 Cơ sở chủ quan 12 2.2.2.1 Sự phát triển tín ngưỡng truyền thống người Thái 12 2.2.2.2 Nhu cầu tìm kiếm công cụ thống trị mặt tinh thần giai cấp thống trị Ayutthaya 16 2.2.2.3 Nhu cầu thống tộc người thống lãnh thổ giai cấp thống trị Ayutthaya 17 1.2 Sự phát triển Phật giáo Xiêm (1350-1767) 19 1.2.1 Phật giáo Ayutthaya từ năm 1350 đến năm 1569 19 1.2.2 Phật giáo Ayutthaya từ năm 1569 đến năm 1767 29 Tiểu Kết 44 CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI VÀ VĂN HĨA AYUTTHAYA (1350 - 1767) 46 2.1 Ảnh hưởng Phật giáo đời sống trị 46 2.1.1 Phật giáo - chỗ dựa quyền phong kiến Ayutthaya 48 2.1.2 Phật giáo can thiệp vào sách triều đình 53 2.2 Ảnh hưởng Phật giáo đời sống xã hội văn hóa Ayutthaya 58 2.2.1 Ảnh hưởng Phật giáo đời sống xã hội Ayutthaya 58 2.2.1.1 Phật giáo tác động đến ổn định xã hội 58 2.2.1.2 Phật giáo tác động đến lối sống phong tục tập quán cư dân Ayutthaya 60 2.2.2 Ảnh hưởng Phật giáo văn hóa Ayutthaya 69 2.2.2.1 Phật giáo với nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc hội họa truyền thống 69 2.2.3 Ảnh hưởng Phật giáo với văn học Ayutthaya 77 Tiểu kết 82 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Phật giáo tôn giáo hướng thiện, khuyên người làm điều thiện, tránh xa điều ác, tu nhân tích đức…nên từ đời đông đảo quần chúng nhân dân đón nhận tin theo Sau thời gian trở thành quốc giáo Ấn Độ (thế kỉ III TCN), Phật giáo với văn hoá Ấn truyền bá bên nhân dân nước tiếp nhận cách nhanh chóng Sri Lanka, Thái Lan, Miến Điện, Việt Nam… Đạo Phật với hệ thống triết lý sâu sắc, nhân văn nên sớm nhiều dân tộc tiếp thu, từ tạo nên văn hóa, phong cách văn hóa Phật giáo độc đáo tất mảnh đất mà tôn giáo ngự trị Tuy nhiên, nói đến văn hóa thơi chưa thể trọn vẹn, đầy đủ vai trò ảnh hưởng Phật giáo Bởi trước Phật giáo bước vào giai đoạn phát triển thịnh trị, Phật giáo trải qua trình xâm nhập bám rễ sâu vào đời sống trị, kinh tế, xã hội tư tưởng nhiều quốc gia, dân tộc Điều chứng tỏ, Phật giáo giống tôn giáo khác, thời điểm có mối liên hệ mật thiết với vấn đề trị - xã hội quốc gia mà tồn phát triển Giống nhiều quốc gia khác Đông Nam Á, Phật giáo du nhập vào đất Thái từ sớm, nơi chưa hình thành quốc gia dân tộc Khi người Thái lập quốc vương triều Sukhothai, Phật giáo giữ vai trò quan trọng việc cố kết cộng đồng, thống tộc người góp phần vào phát triển nhà nước phong kiến lịch sử Thái Lan Vương triều Ayutthaya (1350 - 1767) coi giai đoạn phát triển cực thịnh chế độ phong kiến Thái Bộ máy nhà nước không ngừng bổ sung hoàn thiện từ trung ương tới địa phương, hệ tư tưởng Phật giáo, Phật giáo Theravada nhanh chóng chiếm địa vị chủ đạo có ảnh hưởng lớn mặt đời sống xã hội Cũng từ đây, quy định bất biến, tất vị vua lên phải Phật tử từ triều đại Bangkok nay, điều thức ghi nhận điều Hiến pháp Thái Lan hành (11/10/1997) “Nhà vua tín ngưỡng Phật giáo người bảo vệ tơn giáo” Đây tảng tư tưởng cho tồn phát triển đất nước Thái Lan Do đó, muốn tìm hiểu đất nước người Thái Lan, trước hết phải tìm hiểu Phật giáo Vì có vậy, hiểu lý giải suốt tiến trình lịch sử Thái Lan, dù thăng trầm, chiến tranh hay hòa bình, Phật giáo sợi dây cố kết cộng đồng, liên kết người dân, điều hòa mâu thuẫn, xung đột xã hội Chính điều góp phần to lớn tạo nên đất nước Thái Lan với người chân thành dễ mến Đánh giá ảnh hưởng Phật giáo đời sống xã hội Ayutthaya từ kỉ XIV đến kỉ XVIII góp phần vào việc phục dựng lại tranh Phật giáo Theravada Thái Lan từ du nhập giai đoạn sau Tìm hiểu Phật giáo Ayutthaya khứ để khẳng định rằng, nay, Phật giáo Thái Lan ln giữ vị trí ảnh hưởng vơ quan trọng Chính điều giúp có học kinh nghiệm quý báu để thực hài hòa mối quan hệ trị tơn giáo, góp phần giải tốt vấn đề xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo ngày gay gắt khu vực giới Trên sở nhận thức rõ tầm quan trọng Phật giáo đời sống trị, xã hội văn hóa Ayutthaya nói riêng, Phật giáo Thái Lan nói chung mang lại nhận thức đắn việc phát huy vai trò tích cực Phật giáo vấn đề trị, xã hội văn hóa quốc gia Đến nay, Thái Lan nước mà Phật giáo tôn giáo chủ đạo Mối quan hệ đạo Phật với trị lịch sử Thái Lan ln ln có ý nghĩa tham khảo với nhiều quốc gia, có Việt Nam Vả lại, việc tìm hiểu triều đại lớn lịch sử Thái Lan Phật giáo Ayutthaya “chìa khóa” để giúp ta hiểu thêm đất nước quan hệ Việt Nam - Thái Lan ngày rộng mở Xuất phát từ ý nghĩa trên, chọn vấn đề “Ảnh hưởng Phật giáo đời sống xã hội vương quốc Xiêm (1350-1767)” làm đề tài khóa luận 2 Lịch sử nghiên cứu Ở Việt Nam, việc nghiên cứu lịch sử Thái Lan nói chung chưa nhiều Tuy nhiên, có cơng trình có giá trị trở thành nguồn tư liệu q để tìm hiểu lịch sử Ayuthaya Phật giáo Ayuthaya Những cơng trình tìm hiểu Thái Lan chủ yếu cơng trình nhà nghiên cứu Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Cơng trình Tìm hiểu văn hố Thái Lan tác giả Ngơ Văn Doanh, Quế Lai, Vũ Quang Thiện…của Viện Nghiên cứu Đơng Nam Á, Nxb Văn hố, Hà Nội, 1991 Đây tập hợp nghiên cứu nhiều khía cạnh văn hoá Thái Lan như: phong tục tập quán, ngơn ngữ chữ viết, nghệ thuật, sân khấu…trong tác giả dành phần không nhỏ giới thiệu tổng quan tơn giáo, tín ngưỡng người Thái Lan trình bày khái quát phát triển Phật giáo qua thời kì, có vương triều Ayutthaya Tác phẩm Tìm hiểu lịch sử - văn hoá Thái Lan, Tập 1, Viện nghiên cứu Đông Nam Á, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1994 Tác phẩm tập hợp nghiên cứu học giả Việt Nam nhiều lĩnh vực lịch sử Thái Lan khảo cổ học, dân tộc học, văn học, lịch sử, tơn giáo, sách phủ Thái Lan kinh tế, dân chủ hội nhập người Thái Đáng ý viết “Đôi điều đồng khác biệt người Thái Lan người Thái Việt Nam” tác giả Hữu Ưng; “Phật giáo Thái Lan nét tương đồng với Phật giáo Việt Nam”, “Các ngơn ngữ nhóm Thái”, “Văn hóa Thái Lan qua triều đại từ kỉ XIII đến kỉ XIX” tác giả Quế Lai; “Tượng Phật Thái Lan” nhà nghiên cứu Trần Thị Lý Đây viết có giá trị nói Phật giáo điêu khắc Phật giáo Thái Lan qua thời kì Dù khơng nhiều khơng trực tiếp nói đến giai đoạn Ayutthaya, viết làm sáng tỏ nét đặc trưng Phật giáo Thái Lan qua thời kì Trên sở đó, hiểu nét riêng Phật giáo Ayutthaya trình hình thành phát triển Cơng trình Lịch sử Thái Lan hai tác giả Phạm Nguyên Long, Nguyễn Tương Lai thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á làm đồng chủ biên, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội năm 1998 Đây cơng trình nghiên cứu tồn đất nước người phát triển lịch sử Thái Lan từ thời kì tiền sử sơ sử năm đầu thập kỉ 90 kỉ XX Tác phẩm gồm có bốn phần với bốn chương, lịch sử văn hóa - xã hội Ayutthaya trình bày Phần II, chương II tác phẩm Trong năm gần có nhiều viết nghiên cứu riêng Phật giáo Thái Lan Phật giáo Thái Lan tác giả Nguyễn Tương Lai viết trình hình thành phát triển Phật giáo Thái Lan, vai trò số phận Phật giáo đăng Nội san Nghiên cứu Phật học số 4, năm 1992 Bài báo Kiến trúc Phật giáo Thái Lan, Nội san nghiên cứu Phật học, số 10, năm 1993 tác giả Nguyễn Tương Lai trình bày nét tiêu biểu kiến trúc Phật giáo Thái Lan đặc trưng riêng kiến trúc Phật giáo đất nước Tác phẩm tiêu biểu nhất, nghiên cứu cách đầy đủ Phật giáo Thái Lan tác phẩm Phật giáo Thái Lan Nguyễn Thị Quế, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Nxb Khoa học xã hội Hà Nội, 2007 Tác phẩm chia làm hai phần với chương nghiên cứu toàn trình du nhập, phát triển Phật giáo Thái Lan từ trước lập quốc Phật giáo cộng đồng ngoại kiều Thái Lan Trong đó, Phật giáo thời kì Ayutthaya tác giả nói tới phần A, chương II, phần II Tuy khơng nhiều tác giả đưa tới nhìn tổng quát phát triển Phật giáo thời kì Ayutthaya Luận án Vai trò Phật giáo đời sống trị văn hố xã hội Lào Nguyễn Lệ Thi, Viện nghiên cứu Đông Nam Á, năm 1985 Luận án cơng trình nghiên cứu tổng thể vai trò Phật giáo Lào từ thời kì lập quốc thời đại Trong phần đầu có nói tới Phật giáo Đơng bắc Thái Lan ngày (là phần đất thuộc lãnh thổ Lào cổ) vai trò Phật giáo khu vực có Phật giáo Ayuthaya Luận án làm sáng tỏ ảnh hưởng qua lại tôn giáo Ayutthaya vương quốc Lan Xang Bên cạnh đó, tác giả viết hai thi nghệ thuật làm thơ Những nhà thơ tiếng Maharachakru, Sỉ Prạt, Si Mahosot Sỉ Prạt “nhà thông thái vĩ đại” nhà thơ tiếng triều đại vua Narai Cũng giai đoạn này, văn học Phật giáo phát triển Nhiều tác phẩm văn học Phật giáo thơ văn, ca kịch đua xuất hiện, có tới 40 tác phẩm miêu tả đời đức Phật 40 tác phẩm dựa theo 50 cốt truyện sinh đức Phật mà biên soạn 60 Con trai vua Boromakot hoàng tử Thammathibệt (Chao Pha Kung) noi gương cha xuất gia từ nhỏ sáng tác nên hai tập thơ lớn mang tư tưởng Phật giáo “Phra Malai” (Maleya) (miêu tả du ngoạn trời địa ngục) tác phẩm “NamdoPannanda Sutta”(Nanthopananthasut kamluang) Tác phẩm “Phra Malai” mở đầu khổ thơ: Phra Malai, vị thánh Phật giáo tiếng với chuyến du lịch huyền thoại lên thiên đàng xuống địa ngục, từ lâu bật luận thuyết tôn giáo Thái Lan, tác phẩm nghệ thuật nghi thức - đặc biệt nghi thức liên quan đến giới bên Câu chuyện mô tả chuyến thăm Phra Malai thiên đàng địa ngục cường quốc, ông đạt thơng qua thiền định chiêm nghiệm hiểu nỗi khổ đau người địa ngục “nghiệp” ác Sau trở trái đất, Phra Malai người đàn ơng nghèo – muốn giải khỏi đói nghèo, dâng hoa sen Phra Malai bay lên trời Tavatimsa dâng hoa sen bảo tháp Culamani để tỏ lòng tơn kính đức Phật Câu chuyện muốn chuyển tải thơng điệp rằng, người, vấn đề “bạp” (ác) mà người thực Mỗi “bạp” khiến người phải bị rơi vào địa ngục riêng Họ cần phải ăn năn, sám hối tội lỗi khứ để giải Để làm điều đó, người phải tự chuộc nghiệp xấu theo thời gian, đồng thời không tạo thêm nghiệp 60 Nguyễn Thị Quế (2002), “Có tơng phái Phật giáo Việt Nam Thái Lan”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Nam Á, số Tr.60 81 nghiệp cũ dần cạn kiệt người đạt tới Phật mà khơng gặp phải trở ngại nào.61 Tác phẩm NamdoPannanda Sutta (Nanthopananthasut kamluang) viết theo thể thơ rai nói việc đức Phật thơng qua tài Mục Kiền Liên, giáo hóa vua rắn Naga khiến vua rắn quy phục theo lời dạy đức Phật, không làm việc gây tội ác, tạo nghiệp cho thân thành Trong tác phẩm, lên tư tưởng chủ đạo việc, đức Phật nhìn thấy ác nghiệp vua rắn gây sai đệ tử giỏi Mục Kiền Liên giáo hóa vua rắn Mục Kiền Liên dẫn Naga tới gặp đức Phật đức Phật chấp nhận cho quy y để xóa bỏ nghiệp ác trước tích phúc để đạt Phật quả.62 Cả hai tác phẩm hoàng tử Thammathibệt mang nhiều ý nghĩa báo ứng nhân phản ánh sâu sắc triết lý Phật giáo Theravada, trở thành tác phẩm văn học phổ biến kỉ XVIII, nói lời răn dạy giáo hóa đức Phật nhân dân Thái Năm 1741, sau hoàn tục, Hoàng tử lại viết thêm số tập thơ nói chiến tranh tục Thời gian có Tỳ khưu Maha Nak biên soạn tác phẩm Punnovad Kham Chan mô tả hành hương tới thăm dấu chân Phật Phra Phutthabat Saraburi Tiểu kết Tôn giáo, Phật giáo vốn quan tâm đến giải thoát người khỏi khổ đau, nhân thế, tơn giáo đề cao bình đẳng đồn kết,làm chất liệu cho mục đích giác ngộ giải Tuy nhiên, để giải thoát người nên Phật giáo “nhập thế”, tham gia vào đời sống xã hội với mức độ ngày lớn Chính “nhập thế” khiến cho Phật giáo có khả chi phối ảnh hưởng lớn tới nhiều mặt đời sống trị, xã hội văn hóa Phật giáo Ayutthaya khơng nằm ngồi quỹ đạo 61 Nguyễn Thị Quế (2002), “Có tơng phái Phật giáo Việt Nam Thái Lan”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Nam Á, số 62 Nguyễn Phan Thọ (1999), Nghệ thuật truyền thống Đơng Nam Á, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 82 Đối với đời sống trị, xã hội Ayutthaya, Phật giáo phát huy sức mạnh nhiều lĩnh vực, nhiều khía cạnh Phật giáo trở thành công cụ đắc lực quyền để thống tộc người phục vụ cho sách cai trị triều đại Trong suốt 417 năm tồn tại, Phật giáo quốc giáo, ln quyền bảo trợ tạo điều kiện phát triển điều kiện định Ngược lại, Phật giáo, Tăng đồn ln cố gắng phục vụ quyền lực lượng tích hợp để nâng cao uy quyền nhà vua, phục vụ vương quyền giảm bớt căng thẳng đời sống trị vương quốc Vì thế, Tăng đoàn nhà sư phát huy sức mạnh to lớn xã hội, vùng nông thôn Với xã hội, Phật giáo thực góp phần lớn vào việc tạo xã hội Ayutthaya tương đối n bình, sóng gió, khơng có biến động lớn từ bên Điều xuất phát từ quan niệm Phật giáo Theravada phúc phận người Một người có nhiều phúc lớn việc làm tốt họ từ kiếp trước để lại Khi hết phúc họ phải chấp nhận khơng phép phản kháng Đó lý lý giải với triều đại 32 đời vua, vị vua lên nhân dân tôn sùng chấp nhận dù họ có danh hay khơng Đồng thời, Phật giáo trở thành hệ tư tưởng góp phần giúp người Thái đứng vững trước can thiệp ngày lớn nước thực dân phương Tây vào Ayutthaya từ hồi kỉ XVII Tuy nhiên, thân Phật giáo tơn giáo khác ln tồn tính hai mặt Bên cạnh việc tạo xã hội Ayutthaya ổn định, sóng gió, đấu tranh nhân dân, góp phần điều chỉnh hành vi nhân, giúp người hướng thiện trì trật tự xã hội phong kiến…thì mặt trái Phật giáo lại ru ngủ người, thủ tiêu đấu tranh giai cấp trở thành tôn giáo giai cấp cầm quyền lợi dụng để phục vụ cho mục đích trị giai cấp Với đời sống văn hóa, Phật giáo thực để lại dấu ấn to lớn khía cạnh kiến trúc, điêu khắc, hội họa truyền thống văn học Phật giáo 83 phong phú, đa dạng Phật giáo góp phần tạo nên cơng trình kiến trúc mang đặc trưng Phật giáo Ayutthaya khn mẫu cho việc xây dựng cơng trình kiến trúc thủ đô Bangkok sau này, đặc biệt việc xây dựng bảo tháp (chedi) lớn, thư viện, viharn hay ubosth wat wat Pho, Wat Arun…Phật giáo định hình nên nhiều phong cách tạc tượng Phật, điển hình phong cách tạc tượng đeo trang sức mặc quần áo hoàng gia, tượng Phật nằm có kích thước lớn, khn mẫu cho việc tạc tượng Phật lớn Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm Rajwaramahaviharn (Wat Po - Wat Pho)… 84 KẾT LUẬN Vương quốc Ayutthaya coi vương quốc phát triển lớn mạnh chế độ phong kiến Thái, có nhiều đóng góp lớn tạo tiền đề cho phát triển toàn thịnh chế độ phong kiến triều đại Chakri Một đóng góp to lớn vương quốc Ayutthaya tạo nên xã hội ổn định, văn hóa phát triển, có Phật giáo Tiếp nối Sukhothai, Ayutthaya có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp nhận lựa chọn Phật giáo Theravada làm quốc giáo cho toàn vương quốc Thứ nhất, Ayutthaya quốc gia non trẻ, lập quốc muộn (thế kỉ XIV) quốc gia đồng tộc khác Lanna, Sukhothai Do đó, lập quốc, vương quốc Ayutthaya cần có tảng tư tưởng để thống đất nước, tộc người Thứ hai, Phật giáo trở thành lựa chọn sáng giá cho cư dân Ayutthaya vì: từ Nam Chiếu, người Thái phần tiếp thu chịu ảnh hưởng Phật giáo bên cạnh tín ngưỡng Saman giáo truyền thống; trở thành chủ nhân lưu vực Chaophraya, người Thái lại tiếp nhận Phật giáo người Môn, người Khmer, người Miến…nhất Phật giáo Theravada Sri Lanka Kết là, sở khách quan chủ quan giúp người Thái lựa chọn Phật giáo Theravada tôn giáo khác làm tơn giáo chủ đạo tồn vương quốc Quá trình tiếp nhận lựa chọn Phật giáo Theravada trình lâu dài, trải qua nhiều thăng trầm, tác động nhiều yếu tố nhiều dòng Phật giáo khác Vì thế, khác với Lào, Campuchia hay Miến Điện, Phật giáo Theravada người Thái có đặc trưng riêng tạo nên dòng Phật giáo Theravada riêng người Thái Lịch sử phát triển Phật giáo Ayutthaya gắn liền với phát triển thăng trầm lịch sử quốc gia gắn liền với quan tâm mộ đạo vị vua Các vị vua Ayutthaya tiến hành nhiều chiến tranh để mở rộng bờ cõi, với tư cách Phật tử, họ lại tâm niệm rằng, chiến thắng 85 tích nhiều phúc từ kiếp trước để lại Do đó, vị vua lên ngơi sức xây dựng nhiều chùa chiền, bảo tháp để mong muốn tiếp tục tích phúc, đạt tới địa vị Bodhisattva (Bồ Tát), lại trần gian để giáo hóa cứu độ thần dân Chính thế, dù 400 năm tồn thời kì chiến tranh liên miên bản, Phật giáo vị vua quan tâm trọng Đó lí giải thích sao, chưa có đâu, chưa có nơi nào, số lượng chùa tháp lại xây dựng nhiều Ayutthaya Sự lớn mạnh Phật giáo Ayutthaya thể thơng qua hoàn thiện phát triển hệ thống tổ chức hành Tăng đồn, qua hệ phái Phật giáo phát triển hài hòa đan xen suốt tiến trình lịch sử Nhờ đó, đến kỉ XVII, XVIII, Ayutthaya thực trở thành trung tâm Phật giáo Theravada tồn Đơng Nam Á, Phật giáo nhiều quốc gia khu vực phải cử người đến tu học mời cao tăng Ayutthaya sang chấn chỉnh thiền môn, phát triển Phật pháp Không giống quốc gia láng giềng chuyển từ Phật giáo Đại thừa sang Theravada chịu ảnh hưởng sâu sắc Ấn Độ giáo Campuchia hay túy Phật giáo Theravada Lào, Phật giáo Ayutthaya kết hợp yếu tố Thần - Phật - Vật linh đan xen yếu tố Phật giáo Đại thừa cách thiền định tu tập để tạo nên dòng Phật giáo Theravada cởi mở, phóng khống nghiêm ngặt giới luật, khắt khe cách tu tập Nhờ đó, Ayutthaya coi giai đoạn góp phần định hình nên nhiều truyền thống, nhiều phong cách Phật giáo triều đại Chakri sau tiếp nhận phát triển lên đỉnh cao Phật giáo vốn tôn giáo chủ trương “xuất thế” để cứu vớt chúng sinh, nhân loại Nhưng nhiệm vụ cao cứu vớt giải thoát người nên Phật giáo “nhập thế”, tham gia vào đời sống xã hội Vì “nhập thế” nên Phật giáo thực thành công vai trò để lại ảnh hưởng lớn nhiều lĩnh vực đời sống xã hội 86 * Đối với đời sống trị, Phật giáo Ayutthaya thể rõ mối liên hệ mật thiết với vương quyền Phật giáo giới cầm quyền Ayutthaya kết hợp với yếu tố Ấn Độ giáo để tạo nên tảng tư tưởng phục vụ cho việc xây dựng máy nhà nước quân chủ Trong buổi đầu xây dựng chế độ phong kiến, Phật giáo trở thành nhân tố thống tín ngưỡng dân tộc, từ tạo điều kiện xóa bỏ tình trạng phân tán cát cơng quốc chư hầu, hồn thành việc thống lãnh thổ, bước xây dựng hoàn thiện máy nhà nước quân chủ chuyên chế Được ủng hộ quyền, Phật giáo phát triển nhanh chóng trở thành lực lượng có ảnh hưởng lớn đến đời sống trị Ayutthaya, sau giai đoạn trị vua Boromotrailokanat Về bản, Phật giáo lực lượng phục vụ cho quyền, có mối quan hệ chặt chẽ chấp nhận bảo trợ kiểm soát quyền Tuy nhiên, Phật giáo Ayutthaya chưa có khả trở thành lực lượng nằm ngồi tầm kiểm sốt quyền trung ương Đây coi thành công lớn vị vua Ayutthaya việc trì mối quan hệ tốt đẹp với Tăng đoàn giới tăng lữ Phật giáo, đồng thời kiểm sốt chặt chẽ hoạt động tơn giáo thông qua hệ thống Samanasak từ Trung ương đến địa phương Dù xảy mâu thuẫn, xung đột, bản, Phật giáo trở thành nhân tố có ảnh hưởng quan trọng, lâu dài xun suốt tiến trình lịch sử trị vương quốc Ayutthaya * Đối với xã hội, Phật giáo Ayutthaya phát huy ảnh hưởng việc ổn định xã hội, phát triển giáo dục tác động đến lối sống phong tục tập quán người Thái, tạo nên xã hội Ayutthaya n bình, sóng gió, góp phần vào phát triển chế độ phong kiến, đưa Ayutthaya trở thành trung tâm quyền lực lớn khu vực vào cuối kỉ XVII, nửa đầu kỉ XVIII Vì chiến tranh, mong muốn đạt tới chức danh Thammaratacha (Pháp Vương), vị vua Ayutthaya quan tâm tới Phật giáo phương tiện để thần thánh hóa quyền lực vai trò mình, xây dựng nhiều đền đài, tự 87 viện để tích phúc cho thân củng cố mối quan hệ với Tăng đồn Do đó, gần hoạt động xã hội nhà sư đảm nhiệm Nhà sư vừa người đại diện cho đức Phật Tăng đoàn việc giảng dạy giáo lý, chủ trì nghi lễ Phật giáo Nhà sư thầy giáo, thầy thuốc, nơi người dân Thái gửi gắm tâm tư, tình cảm, băn khoăn suy nghĩ Các nhà sư trở thành gương để dân chúng noi theo, đồng thời, họ buộc phải trau dồi thêm hiểu biết Phật pháp, giữ giới để nhận tôn kính mến mộ người dân Nhờ đó, suốt lịch sử phát triển Phật giáo Ayutthaya, nhà sư gương đạt kính trọng tuyệt đối nhân dân, có nhiều vị cao tăng nhận danh hiệu tơn kính vương triều: Phra Somdet Sanghararat (Tăng Vương, Tăng Thống, Vua sư ) Phra Somdet Thammakanlayan, Phra Somdet Phimontham, Phra Somdet Vanarat hay Somdet Chao Phra Khor (Luang Phuh Thuat) Không vậy, hoạt động cư dân từ lễ hội, tang ma đến cưới xin thấy bóng dáng hữu nhà sư mặc áo cam - màu áo đặc trưng dòng Phật giáo Theravada * Phật giáo Ayutthaya ảnh hưởng đời sống trị, xã hội phát huy mặt tích cực khía cạnh sáng tạo văn hóa Phật giáo góp phần định hình nên văn hóa Ayutthaya phong phú, đa dạng phong cách, thể loại, đạt nhiều thành tựu lĩnh vực văn học, kiến trúc, điêu khắc hội họa truyền thống Trong lĩnh vực, Phật giáo tích truyện đức Phật, giáo lý tư tưởng Phật giáo trở thành mơtíp, trở thành đối tượng để người nghệ sĩ Thái thể mộ đạo thành kính Khơng Phật tử Thái mà vị vua - Phật tử người góp phần vào việc định hình nên nhiều phong cách nghệ thuật tiêu biểu Phật giáo thời kì Ayutthaya nói riêng trở thành khuôn mẫu cho triều đại Thái Lan sau nói chung 88 Từ tháp mộ (stupa) theo truyền thống Ấn Độ, người Thái cải biên thành bảo tháp (chedi, prang) mang đặc trưng Thái kết hợp yếu tố Khmer qua thời kì Bất kì đâu lành thổ Ayutthaya tìm thấy bảo tháp hình chuông, thon dần giáo cao vút lên trời, đứng sừng sững trước sóng gió thời gian Khơng thế, Ayutthaya để lại cho người Thái thuộc triều đại sau kho tàng điêu khắc hội họa phong phú, nhiều thể loại, nhiều màu sắc chất liệu khác Từ tượng mang phong cách Môn đến Sukhothai Ayutthaya trình nghệ sĩ Thái mài giũa, điểm tơ cho cơng trình nghệ thuật Từ tượng vôi vữa, đến tượng đồng từ triều đại Trailok, tượng Phật đeo trang sức triều đại Prasat Thong, tượng Phật nằm với kích thước lớn giai đoạn hậu kì…đã tạo nên phong cách tạc tượng Phật riêng có người nghệ sĩ Ayutthaya Ayutthaya giai đoạn mở đầu cho nghệ thuật tranh tường - hình thức hội họa truyền thống người Thái đặc biệt phát triển vào giai đoạn sau Năm 1767, công Miến Điện khiến kinh thành Ayutthaya thất thủ Tất chìm đống đổ nát tro tàn Nhiều vật, kinh Phật, tượng Phật quý bị quân đội Miến tàn phá cướp bóc mang Tưởng chừng Ayutthaya trở thành phế tích hoang tàn Nhưng thật khơng hồn tồn Các tòa nhà đổ nát, kiến trúc bị hủy hoại bao gồm đền tháp, tu viện, hội trường lớn dành cho nhà sư, bích họa minh họa giai đoạn đời Đức Phật đệ tử mình, bảo tháp…nơi mà lòng sùng kính thể hiện, ngày tìm thấy hầu hết wat Bangkok 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chris Baker & Pasuk Phongpaichit, Lịch sử Thái Lan (bản dịch từ tiếng Anh Võ Thị Thu Nguyệt, Thư viện Viện Nghiên cứu Đông Nam Á) E.O Berdin (1973), Lịch sử Thái Lan, Nhà xuất Khoa học Matxcơva (Bản dịch Đinh Ngọc Bảo, Nguyễn Thị Thư - Thư viện Trường ĐHSP Hà Nội) Dương Xuân Cương (1991), Truyện dân gian Thái Lan (dịch giả Viện Nghiên cứu Đông Nam Á), Nhà xuất Văn hóa Dân tộc Minh Chi (1994), Phật giáo Thái Lan khứ, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam xuất Thành phố Hồ Chí Minh Thích Minh Châu (dịch), (1982), Tương ưng kinh, xuất trường cao cấp Phật học Việt Nam TP Hồ Chí Minh Ngơ Văn Doanh (1981), “Kiến trúc Stupa Đơng Nam Á”, Tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật, số (38) Ngô Văn Doanh (1990), Danh thắng Đông Nam Á, Nhà xuất Lao Động, Hà Nội Ngô Văn Doanh (1999), “Tượng Phật Thái Lan”, Tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật, số (38) Ngô Văn Doanh (1995), Truyện cổ Đông Nam Á, Nhà xuất Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 10 Ngơ Văn Doanh, Quế Lai (1991), Tìm hiểu Văn hóa Thái Lan, Nhà xuất Văn hóa, Hà Nội 11 Ngơ Văn Doanh, Quế Lai (1994), Tìm hiểu lịch sử - văn hóa Thái Lan, Tập 1, Nhà xuất Khoa học Xã hội, Hà Nội 12 Ngô Văn Doanh (2001), “Lankavơng Phật giáo Thái Lan”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo 13 Phạm Đức Dương (1980), Nghiên cứu Lịch sử - văn hóa Thái Lan, Viện Nghiên cứu Đơng Nam Á 14 Nguyễn Hồng Dương (cb) (2010), Mấy vấn đề tôn giáo học giảng dạy Tôn giáo học, Nhà xuất Từ điển Bách khoa 90 15 Diane Morgan (2006), Triết học tôn giáo phương Đông, Nhà xuất Tôn giáo 16 Hướng Đạt (1977), Nam Chiếu sử lược luận, Thư viện Viện Nghiên cứu Đông Nam Á 17 Dhammavihari Thera (2012), Lịch sử Phật giáo Sri Lanka thời kì đầu, (bản dịch Thích Huệ Pháp), Nhà xuất Phương Đông 18 Nguyễn Tấn Đắc (1983), Văn học nước Đông Nam Á, Thư viện Viện Nghiên cứu Đông Nam Á 19 Đối thoại với văn hóa: Vương quốc Thái Lan (2000), Nhà xuất Trẻ 20 G Coedes (2011), Cổ sử quốc gia Ấn Độ hóa Viễn Đơng (bản dịch Nguyễn Thừa Hỷ), Nhà xuất Thế giới, Công ty Từ Văn 21 D.G.E.Hall (1997), Lịch sử Đông Nam Á, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 Trương Sỹ Hùng (2003) (chủ biên), Mấy tín ngưỡng tôn giáo Đông Nam Á, Nhà xuất Thanh niên, Hà Nội 23 Lại Phi Hùng, Nguyễn Tương Lai (1998), Văn học Đông Nam Á, Nhà xuất Giáo Dục, Hà Nội 24 Đỗ Quang Hưng (2003), “Những biểu vấn đề Tôn giáo - Dân tộc tình hình nay”, Tạp chí Nghiên cứu Tơn giáo, số (20) 25 Đỗ Quang Hưng (chủ biên) (2003), Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ Nhà nước Giáo hội, Nhà xuất Tôn giáo, Hà Nội 26 Đỗ Quang Hưng (2011), “Phật giáo trị đầu kỉ nguyên độc lập tiếp cận từ luận đề Max Weber”, Tạp chí Khoa học (1), Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.44 - 51 27 Chiêm Toàn Hữu (2010), Văn hóa Nam Chiếu - Đại Lý, Nhà xuất Văn hóa Thơng Tin, Hà Nội 28 Trần Văn Giàu (1986), Đạo Phật số vấn đề lịch sử tư tưởng Việt Nam, Ủy ban Khoa học xã hội, Hà Nội 29 Nguyễn Văn Kim (2007), Sự hình thành quốc gia cổ Đông Nam Á mối quan hệ khu vực, Đề tài khoa học trọng điểm, Trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia, Hà Nội 91 30 Lê Thành Khôi (1959), Lịch sử nước Đông Nam Á, Paris University Press de France (bản dịch Phạm Nguyên Long - Tư liệu Thư viện Viện Nghiên cứu Đông Nam Á) 31 Đinh Trung Kiên (2006), Những văn minh rực rỡ cổ xưa, Tập 4: Văn minh Đông Nam Á, Nhà xuất Quân đội Nhân Dân 32 V Kronev, (1971), Văn học Thái Lan sơ khảo, (Bản dịch Lan Hương - lưu Thư viện Viện Thông Tin Khoa học xã hội), Hà Nội 33 Nguyễn Tương Lai (1992), “Phật giáo Thái Lan”, Nội san Nghiên cứu Phật học, số 34 Nguyễn Tương Lai (1993), “Kiến trúc Phật giáo Thái Lan”, Nội san Nghiên cứu Phật học, số 10 35 Quế Lai (1999) (chủ biên), Thái Lan truyền thống đại, Nhà xuất Thanh niên, Hà Nội 36 Nguyễn Quang Lê (1994), “Phật giáo bối cảnh lễ hội dân gian Đông Nam Á”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Nam Á, số 37 Ngơ Sĩ Liên (1960), Đại Việt sử kí tồn thư, Nhà xuất Văn hóa, Hà Nội 38 Phạm Nguyên Long, Nguyễn Tương Lai (1998), Lịch sử Thái Lan, Nhà xuất Khoa học Xã hội, Hà Nội 39 Phan Ngọc Liên (2006), (chủ biên), Lược sử Đông Nam Á, Nhà xuất Giáo Dục 40 Theodore M Ludwig (2000), Những đường tâm linh phương Đông, Nhà xuất Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 41 Trần Thị Lý (1995), “Phật giáo văn hóa”, Tạp chí Văn học Nghệ thuật, số 12 42 Nguyễn Thị Lý (2012), Bước đầu khảo sát đánh giá tình hình tài liệu văn học Thái Lan thư viện Hà Nội (báo cáo tập sự), Viện Nghiên cứu Đơng Nam Á (phòng Nghiên cứu Thái Lan - Myanma) 43 Minh sử, 388, phần Ngoại quốc truyện, Thư viện Khoa Lịch Sử, Trường ĐH KHXH & NV Quốc gia, Hà Nội 44 Lương Ninh (1984), Lịch sử giới trung đại, 2, Nhà xuất Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 92 45 Lương Ninh (2005), (chủ biên), Lịch sử Đông Nam Á, Nhà xuất Giáo dục 46 Lương Ninh (2003), “Tôn giáo xã hội châu Á”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, (1), tr.3 - 47 Vũ Dương Ninh (1994), Lịch sử vương quốc Thái Lan, khứ tại, Nhà xuất Giáo Dục 48 Vũ Dương Ninh (2007), (chủ biên), Đông Nam Á truyền thống hội nhập, Nhà xuất Thế giới 49 Nguyễn Đức Ninh (2004), Nghiên cứu văn học nước Đông Nam Á, Nhà xuất Khoa học Xã hội, Hà Nội 50 Đỗ Ngây (Thích Thơng Thức) (2012), Triết lý nhập Phật giáo Việt Nam thời Lý – Trần, Luận án Tiến sĩ Tôn giáo học, (Lưu Học Viện Khoa học xã hội, Hà Nội) 51 Nithi YênSriwông (1980), Lịch sử vương quốc Thái Lan triều đại Băng Cốc Biên niên sử Ayutthaya, Băng Cốc (Tư liệu Thư viện Viện Nghiên cứu Đông Nam Á) 52 Trần Thị Nhẫn (2010), Chính sách đối ngoại vương triều Ayutthaya kỉ XIV - XVIII, Luận án tiến sĩ Lịch sử (Lưu Thư viện Trường ĐHSP Hà Nội) 53 Cao Xuân Phổ (1984), Nghệ thuật Đông Nam Á, Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội 54 Cao Xuân Phổ (2001), (chuyên đề), Phật giáo Đông Nam Á đời sống đại, Tập 4, Thông tin Khoa học Xã hội, Hà Nội 55 Phya Anuman Rajadhon (1988), Văn hóa dân gian Thái Lan, (Viện Nghiên cứu Đơng Nam Á), Nhà xuất Văn hóa, Hà Nội 56 Parichat Swanbhubha (2007), “Sự dân thân Phật giáo Thái Lan”, Tạp chí Nghiên cứu Tơn giáo, số 57 Lê Văn Quang (1995), Lịch sử Vương quốc Thái Lan, Nhà xuất Tp Hồ Chí Minh 58 Ngô Hùng Quang (1999), Kiến trúc cổ đại châu Á, Nhà xuất Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 93 59 Nguyễn Thị Quế (2002), “Có tơng phái Phật giáo Việt Nam Thái Lan”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 60 Nguyễn Thị Quế (2007), Phật giáo Thái Lan, Nhà xuất Khoa học Xã hội, Hà Nội 61 Vũ Công Quý (1984), Khảo cổ học tiền sử sơ sư Thái Lan, Tìm hiểu lịch sử văn hóa Thái Lan, Nhà xuất Khoa học Xã hội, Hà Nội 62 Thawi Swang Panyangkoon (2001), “Lịch sử 16 chùa Anam tông Thái Lan”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Nam Á, số 63 Tịnh Hải Pháp Sư (1992), Lịch sử Phật giáo giới, tập 2, Nhà xuất Đại học Giáo Dục chuyên nghiệp, Hà Nội 64 Scheweidgnth P (1951), Nghiên cứu văn học Xiêm, Paris (Tư liệu lưu Thư viện Viện Nghiên cứu Đông Nam Á) 65 Nguyễn Thị Toan (2002), “Phật giáo trị”, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, số 66 Huỳnh Văn Tòng (1993), Lịch sử Thái Lan từ kỉ XIII đến trước năm thập niên 80, Khoa Đông Nam Á, Viện Đào tạo Mở Tp Hồ Chí Minh 67 Khắc Thành - Sanh Phúc (2000), (biên soạn), Lịch sử nước ASEAN, Nhà xuất Trẻ 68 Nguyễn Lệ Thi (1977), Thư tịch cổ Việt Nam viết Đông Nam Á, phần Xiêm, Ban Đông Nam Á xuất bản, Hà Nội 69 Nguyễn Lệ Thi (2002), Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc Phật giáo Chiang Mai Bangkok qua số chùa tiêu biểu (Một ghi chép điền dã), Nhà xuất Khoa học Xã hội, Hà Nội 70 Nguyễn Lệ Thi (1985), Vai trò Phật giáo đời sống trị, văn hóa xã hội Lào, Luận án Tiến sĩ Lịch sử (Bản lưu Thư viện Viện Nghiên cứu Đông Nam Á) 71 Nguyễn Phan Thọ (1999), Nghệ thuật truyền thống Đơng Nam Á, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 72 Lương Thị Thoa (2000), Lịch sử ba tôn giáo giới, Nhà xuất Giáo Dục 94 73 Hoàng Thơ (1998), “Sức sống tư tưởng Phật giáo Tiểu thừa Theravada khu vực”, Tạp chí Triết học, số 74 Trần Quang Thuận (2010), Phật giáo Nam Tông Đông Nam Á, Nhà xuất Tôn giáo, Hà Nội 75 Cầm Trọng (1977), Người Thái Tây Bắc Việt Nam, Nhà xuất Khoa học Xã hội, Hà Nội 76 Nguyễn Hữu Ứng (1979), Vài nét dân tộc Thái Lan, Ban Đông Nam Á, Hà Nội 77 Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - ĐHQG Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Tơn giáo Đương đại (2009), Văn hóa tơn giáo bối cảnh tồn cầu hóa, Nhà xuất Tơn giáo 78 Đặng Nghiêm Vạn, Cầm Trọng, Khà Văn Tiến, Tống Kim Ân (1977), Tư liệu lịch sử xã hội dân tộc Thái, Nhà xuất Khoa học Xã hội, Hà Nội 79 Đặng Nghiêm Vạn (1968), “Sơ bàn q trình hình thành nhóm dân tộc Tày - Thái Việt Nam Mối quan hệ với nhóm Nam Trung Quốc Đơng Dương”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 108 80 Nguyễn KhắcViện (1998), Thái Lan - Một số nét trị, kinh tế, xã hội, văn hóa lịch sử, Nhà xuất Thông tin lý luận, Hà Nội 81 Kỷ yếu hội nghị khoa học Thái Lan (1980), Viện Nghiên cứu Đông Nam Á 82 Voxo Pravăngxịt, Lịch sử thống trị Thái Lan, tài liệu dịch Viện Nghiên cứu Đơng Nam Á (lưu Phòng tư liệu Thư viện Viện Nghiên cứu Đông Nam Á) 83 W Coledurham JR (2007), “Tiến trình bối cảnh luật pháp tôn giáo Đông Nam Á: Một cách nhìn so sánh”, Tạp chí Nghiên cứu Tơn giáo, số 84 Nguyễn Như Ý (chủ biên), (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất Văn hóa thông tin 85 Zhang Xizhen (2001), (chuyên đề), Các lực lượng tơn giáo Đơng Nam Á trị Tôn giáo đời sống đại, Tập 4, Nhà xuất Thông tin Khoa học xã hội, Hà Nội 95 ... 2.1.2 Phật giáo can thiệp vào sách triều đình 53 2.2 Ảnh hưởng Phật giáo đời sống xã hội văn hóa Ayutthaya 58 2.2.1 Ảnh hưởng Phật giáo đời sống xã hội Ayutthaya 58 2.2.1.1 Phật giáo. .. 44 CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA AYUTTHAYA (1350 - 1767) 46 2.1 Ảnh hưởng Phật giáo đời sống trị 46 2.1.1 Phật giáo - chỗ dựa quyền... CƠ SỞ TIẾP NHẬN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO Ở VƯƠNG QUỐC XIÊM (1350 - 1767) 1.1 Cơ sở tiếp nhận Phật giáo người Thái 1.1.1 Cơ sở khách quan 1.1.1.1 Phật giáo vương quốc Nam Chiếu ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của phật giáo trong đời sống xã hội ở vương quốc xiêm (1350 1767), Ảnh hưởng của phật giáo trong đời sống xã hội ở vương quốc xiêm (1350 1767)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay