hoạt động tác nghiệp tại công ty cổ phần chứng khoán thăng long (TLS)

13 1 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2018, 16:29

Môn học: Phát triển khả Lãnh đạo Quản trị Hoạt động BÀI KIỂM TRA HẾT MÔN Trang Bài làm  Sơ lược doanh nghiệp hoạt động tác nghiệp: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thăng Long (TLS) Được thành lập từ tháng năm 2000 Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Công ty Cổ phần Chứng khốn Thăng Long (TLS) cơng ty chứng khoán Việt Nam Sau 10 năm không ngừng phát triển, TLS trở thành cơng ty chứng khốn hàng đầu Việt Nam Đặc biệt, từ năm 2009 đến nay, TLS vươn lên dẫn đầu thị phần môi giới hai sở giao dịch: Sở GDCK Hà Nội (HNX) Sở GDCK TP HCM (HSX) Với mạnh công ty thành viên Hệ thống MB, TLS liên tục vươn lên đạt mốc phát triển quy mô nghiệp vụ Vốn điều lệ TLS tăng dần qua năm từ tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng Tổng tài sản đạt gần 7.000 tỷ đồng, trở thành cơng ty có quy mô tài sản lớn  Tên Cơng ty: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thăng Long (TLS)  Tại Hà Nội  Trụ sở chính: Số 273 Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội  Phòng Giao dịch Lý Nam Đế: 14C, Lý Nam Đế, Hà Nội  Phòng Giao dịch Hồng Quốc Việt: 126 Hồng Quốc Việt, Hà Nội  Phòng Giao dịch Láng Hạ, Hà Nội  Tại Hải Phòng  CN Hải Phòng: 28A Lý Tự Trọng, Q Hồng Bàng, Hải Phòng  Tại Thanh Hóa  CN Thanh Hóa: Tầng 2, 749 Bà Triệu TP Thanh Hóa  Tại Đà Nẵng  CN Đà nẵng: Tầng 1, Vĩnh Trung Plaza TP Đà Nẵng  Tại Hồ Chí Minh  Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa nhà Petro Viet Nam, 1- Lê Duẩn, HCM  Phòng Giao dịch Tôn Đức Thắng: 02 Tôn Đức Thắng, Q.1, HCM  Phòng giao dịch Trần Đình Xu: 78 – 80 Trần Đình Xu, Q.1, HCM  Vốn điều lệ: 1.200 tỷ VNĐ  Tổng tài sản (tại 30/09/2010): 6.626 tỷ VNĐ  Cổ đơng chính: Ngân hàng TMCP Qn đội (MB Bank)  Tổng số nhân viên: 580  Thành viên Tập đoàn MB  Lựa chọn hoạt động doanh nghiệp để phân tích : Hiện tơi công tác Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (IB) Dịch vụ khối IB mà làm bao gồm số mảng sau: Tư vấn phát hành cổ phiếu (ECM): Tư vấn phát hành trái phiếu (DCM): Tư vấn tài chính: - Tư vấn cổ phần hóa; - Tư vấn niêm yết; - Tư vấn tái cấu tài chính; - Tư vấn quan hệ cổ đông; - Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp; Tư vấn M&A: Tôi làm việc nhiều mảng khối tơi lựa chọn Quy trình tư vấn niêm yết cho Công ty niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)  Các bước thực hiện: Lưu đồ Quy trình 6.1 6.2 6.3 6.4 Tiếp nhận yêu cầu khách hàng việc tư vấn niêm yết Gặp gỡ Khách hàng, thu thập thông tin sơ Rà sốt thơng tin điều kiện niêm yết Tư vấn hoàn thiện điều kiện (nếu cần) Đàm phán, thuyết trình cơng việc tư vấn Ký kết HĐTV Lập kế hoạch tư vấn nội dung vấn đề DN cần chuẩn bị Thu thập, rà soát thông tin, tài liệu Tư vấn khách hàng để đạt yêu cầu Lập Hồ sơ đăng ký lưu ký + Hồ sơ đăng ký niêm yết 6.5 Kiểm tra hồ sơ Đạt Không đạt Thống với DN 6.6 Đạt 6.7 - Trình hồ sơ đăng ký niêm yết cho Phòng NY SGDCK - Hồn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khốn Đạt 6.8 - Trình hồ sơ lưu ký chứng khoán cho TTLK - Tiếp nhận giấy phép lưu ký - Nộp giấy phép lưu ký cho Phòng Niêm yết SGDCK Hà Nội - Nộp cơng văn xin ngày giao dịch cho Phòng Niêm yết SGDCK Hà Nội - Tiếp nhận giấy phép chấp thuận thức niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội 6.10 6.12 Khơng đạt Tiếp nhận giấy phép chấp thuận nguyên tắc việc niêm yết 6.9 6.11 Không đạt Công bố thông tin Thực lưu ký chứng khốn cho cổ đơng Chuẩn bị giao dịch 6.13 6.14 6.15 Giao dịch thức Thanh lý HĐ + Lưu hồ sơ  Nội dung chi tiết bước thực việc đăng ký niêm yết: Bước CV 6.1 6.2 6.3 Nội dung hoạt động Tiếp nhận yêu cầu tư vấn niêm yết: - Tiếp nhận yêu cầu việc tư vấn niêm yết từ khách hàng thông tin Khách hàng thông qua nguồn giới thiệu khác - Gặp gỡ Khách hàng, thu thập thông tin sơ - Rà sốt thơng tin điều kiện niêm yết - Tư vấn hoàn thiện điều kiện (nếu cần) - Đàm phán, thuyết trình cơng việc tư vấn - Ký kết HĐTV Lập kế hoạch tư vấn niêm yết: - Căn vào yêu cầu tư vấn, kế hoạch dự thảo trao đổi ký hợp đồng tư vấn, chuyên viên xây dựng kế hoạch chi tiết để thực - Lập danh mục tài liệu, hồ sơ mà doanh nghiệp cần phải hoàn tất - Gửi danh mục tài liệu, hồ sơ khách hàng để chuẩn bị Thu thập, rà sốt thơng tin, tài liệu: Sau khách hàng hoàn thiện theo danh mục tài liệu, hồ sơ yêu cầu cung cấp, CVTV tiếp nhận kiểm tra, rà soát hồ sơ nhằm đảm bảo: - Tính đầy đủ danh mục hồ sơ; - Tính xác, phù hợp, thống số liệu nội dung hồ sơ Note: Thời gian thực – ngày – ngày – ngày Lưu ý - 6.4 6.5 Nếu thiếu hay chưa phù hợp, thông báo với khách hàng để hoàn thiện - Nếu phù hợp, xác nhận hồ sơ hoàn tất chuyển sang bước Lập hồ đăng ký niêm yết: Sau tiếp nhận đầy đủ hồ sơ khách hàng gửi tới, CVTV tiến hành: - Lập hồ sơ đăng ký niêm yết Hồ sơ niêm yết phải đảm bảo đủ danh mục thực theo mẫu biểu quy định Kiểm tra hồ sơ: Sau CVTV hoàn thiện Hồ sơ đăng ký niêm yết, CVTV tự kiểm tra Phiếu sốt xét sản phẩm tính logic danh mục văn có liên quan Sau chuyển cho Trưởng nhóm sốt xét, việc sốt xét bao gồm: - Kiểm tra tính đầy đủ, xác hồ sơ - Kiểm tra tính phù hợp với quy định hành - Kiểm tra văn phong, cách trình bày … Note: 15 – 20 ngày Lưu ý (01) – ngày - Nếu đạt, chuyển sang Trưởng phòng để sốt xét trước gửi cho khách hàng - Nếu không đạt, yêu cầu thực lại từ bước 6.4 Thống với DN - 6.6 6.7 Khi hồ sơ đăng ký niêm yết kiểm tra đạt yêu cầu, gửi hồ sơ tới DN - Trao đổi xác nhận hồ sơ đăng ký niêm yết với doanh nghiệp Note: - Nếu DN đồng ý tồn hồ sơ chuyển sang bước - Nếu DN không đồng ý phần tồn hồ sơ quay lại bước 6.4 Nộp Hồ sơ đăng ký niêm yết cho Phòng quản lý NY SGDCK Hà Nội tiếp nhận công văn hồ sơ: - Khi hồ sơ đăng ký niêm yết khách hàng thông qua, trình hồ sơ đăng ký niêm yết tới Phòng quản lý niêm yết thuộc SGDCK Hà Nội - Tiếp nhận công văn trả lời Sở phối hợp với Khách hàng thực giải trình, bổ sung hồ sơ Note: Hồ sơ đăng ký niêm yết nộp lần đầu bao gồm 02 có 01 01 Trong q trình chờ hồ sơ niêm yết cấp phép, CVTV phối hợp với khách hàng để hoàn thiện Hồ sơ đăng ký lưu ký Hồ sơ đăng ký lưu ký CVTV hướng dẫn khách – ngày Tối đa ngày Lưu ý (02) hàng theo mẫu TTLK - Hoàn thiện mẫu biểu TTLK - Thực chốt danh sách cổ đông trước đăng ký lưu ký chứng khốn TTLK (đăng thơng báo chốt danh sách để thực lưu ký, thời gian doanh nghiệp không xác nhận chuyển nhượng cổ đông) Tiếp nhận giấy phép chấp thuận nguyên tắc việc niêm yết SGDCK Hà Nội, cụ thể: 6.8 - Trong trường hợp giải trình, bổ sung chấp thuận, theo đề nghị SGDCK Hà Nội, CVTV photo 10 hồ sơ để SGDCK Hà Nội họp hội đồng niêm yết - Sau Hội đồng thẩm định thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết chỉnh sửa bổ sung (nếu có), SGDCK Hà Nội cấp Giấy phép chấp thuận nguyên tắc việc niêm yết - Nộp bổ sung 06 Hồ sơ ký niêm yết cho SGDCK Hà Nội để đóng dấu giáp lai 03 đơn vị: Khách hàng, TLS SGDCK Hà Nội Tối đa 30 ngày Lưu ý (03) Sau SGDCK Hà Nội chấp thuận Hồ sơ đăng ký niêm yết, Hồ sơ chuyển cho Phòng Lưu ký thuộc TTLK để cấp phép chấp thuận lưu ký chứng khoán 6.9 Thời gian TTLK xem xét, xử lý hồ sơ đăng ký chứng khoán lần đầu 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo ký nhận sổ giao nhận công văn VSD (trường hợp nộp trực tiếp) theo dấu công văn đến (trường hợp chuyển đường bưu điện) Tối đa 15 ngày (Khoản 1/Điều 7/Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán – Quyết định 23/QĐ-VSD) Sau tối đa 15 ngày kể từ có hồ sơ hồn chỉnh theo u cầu TTLK, Trung tâm cấp giấy phép lưu ký cổ phiếu - Tiếp nhận giấy phép lưu ký, nộp bổ sung Giấy phép lưu ký công văn đăng ký ngày giao dịch cho phòng Niêm yết SGDCK Hà Nội - Tiếp nhận giấy chứng nhận thức việc niêm yết 6.10 SGDCK Hà Nội Note: Ngày giao dịch phải cách ngày cấp giấy phép đăng ký niêm yết thức tối thiếu 05 ngày làm việc để đảm bảo cho cổ đông có đủ thời gian thực lưu ký chứng khốn 6.11 Cơng bố thơng tin: vòng ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận niêm yết, Công ty tiến hành - - ngày Trong vòng ngày làm việc Thực cơng bố thơng tin việc niêm yết 01 kỳ báo tờ báo trung ương tờ báo địa phương nơi cơng ty có trụ sở tờ Bản tin Thị trường Chứng khoán SGDCKHN phương tiện công Lưu ý (04) Lưu ý (05) bố thông tin cơng ty - Nộp phí đăng ký niêm yết phí quản lý niêm yết cho SGDCKHN theo quy định hành - Trong vòng 03 tháng kể từ ngày cấp Quyết định chấp thuận niêm yết, doanh nghiệp phải đăng ký ngày thức giao dịch chứng khốn, hồn tất thủ tục liên quan đưa chứng khoán vào giao dịch Hướng dẫn thủ tục mở tài khoản thực lưu ký chứng khoán cho cổ đông doanh nghiệp (nếu cần) 6.12 Phối hợp với phận lưu ký việc cung cấp mẫu biểu mở tài khoản giao dịch cổ đông CBNV doanh nghiệp - Phối hợp với phận lưu ký thực lưu ký chứng khốn cho cổ đơng có tài khoản giao dịch TLS Chuẩn bị giao dịch: 6.13 Sau hồn tất thủ tục đăng ký chứng khốn, tiến hành khâu chuẩn bị giao dịch: - Thu xếp doanh nghiệp gặp Phòng Hành SGDCK Hà Nội để chuẩn bị vấn đề cho buổi giao dịch thức (nếu cần) Giao dịch thức: 6.14 - Tham gia buổi lễ chào sàn cổ phiếu - Theo dõi hỗ trợ DN phiên giao dịch (Nếu có) Thanh lý hợp đồng + Lưu hồ sơ: - Lập hoàn tất thủ tục lý hợp đồng đề nghị tốn 6.15 - Tồn tài liệu thực trình tư vấn tập hợp thành hồ sơ Hồ sơ kiểm sốt theo quy trình kiểm sốt hồ sơ cơng ty ban hành quy định lưu hồ sơ phòng Tư vấn Theo anh/chị, quy trình có bất cập hay nhược điểm cho cơng tác quản lý Vì ? Theo anh chị quy trình cần cải tiến để việc thực trở nên tốt Theo ý kiến cá nhân tơi, quy trình tư vấn niêm yết cổ phiếu HNX mà TLS xây dựng tương đối hồn thiện Tuy nhiên có điểm mà tơi nhân thấy cần điều chỉnh Mục 6.7: Nộp Hồ sơ đăng ký niêm yết cho Phòng quản lý NY SGDCK Hà Nội tiếp nhận công văn hồ sơ Mục Quy trình tác nghiệp để có thời gian tối đa ngày, theo không hợp lý, cần điều chỉnh để tối đa thời gian Mục 10 ngày phù hợp Sở Giao dịch Chứng khốn HN đơn vị nghiệp có thu có thói quen làm việc quan Nhà Nước, việc chậm trẽ thường xuyên, nên việc hoàn tất hồ sơ, soát sét, yêu cầu bổ sung để chấp thuận nguyên tắc có ngày có nhiều Sở GDCKHN chưa kịp xem hồ sơ mà Công ty gửi nên chuyên viên Quản lý niêm yết bận dẫn đến tình trạng chậm trễ Việc để 10 ngày phù hợp có kiến nghị nên lãnh đạo, 2011 điều chỉnh thêm chút có lẽ quy trình hoàn thiện phù hợp Theo anh/chị nội dung môn học Quản trị tác nghiệp áp dụng vào cơng việc anh/chị doanh nghiệp anh/chị nay? Anh/chị dự định áp dụng kiến thức vào hoạt động áp dụng nào? Sau kết thúc môn học Quản trị tác nghiệp điều mà tơi làm xây dựng mơi trường làm việc phòng chúng tơi là: Làm việc theo 5S Seiri - Sàng lọc: Phát vật không cần thiết bỏ Seiton - Sắp xếp: Mỗi đồ vật có vị trí, xếp ngăn nắp để lấy sử dụng dễ dàng để lại vị trí Seiso - Sạch sẽ: Ln giữ gìn vệ sinh trường làm việc lúc triệt tiêu nguồn gây dơ bẩn, vệ sinh Seiketsu - Săn sóc: Duy trì thường xun việc làm cải tiến liên tục để đạt hiệu cao 5 Shitsuke - Sẵn sàng : Đào tạo, thực thường xuyên để tạo tính tự giác Tôi hy vọng sau kết thúc môn học Quản trị tác nghiệp, khơng có 5S mà tơi áp dụng mà nhiều kiến thức tơi áp dụng để Quản lý Quy trình, Quản lý chi phí, doanh thu, thực deal công việc,…một cách tốt đem lại hiệu cao cho công ty cho thân Tài liệu tham khảo: - Giáo trình Quản trị Hoạt động - Chương trình đào tạo thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế, Griggs University; - http://www.tls.vn - http://www.cafef.vn - http://www.atpvietnam.com/ - http://www.vneconomy.vn/ - http://www.iso14000.com.vn ... doanh nghiệp hoạt động tác nghiệp: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thăng Long (TLS) Được thành lập từ tháng năm 2000 Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS) cơng ty chứng. .. nghiệp vụ Vốn điều lệ TLS tăng dần qua năm từ tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng Tổng tài sản đạt gần 7.000 tỷ đồng, trở thành công ty có quy mơ tài sản lớn  Tên Cơng ty: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thăng. .. doanh nghiệp phải đăng ký ngày thức giao dịch chứng khốn, hồn tất thủ tục liên quan đưa chứng khoán vào giao dịch Hướng dẫn thủ tục mở tài khoản thực lưu ký chứng khốn cho cổ đơng doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: hoạt động tác nghiệp tại công ty cổ phần chứng khoán thăng long (TLS) , hoạt động tác nghiệp tại công ty cổ phần chứng khoán thăng long (TLS)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay