BÀI THU HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG III

13 2,525 44
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2018, 16:22

BÀI THU HOẠCHCHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG IIIPHẦN I. KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG1.1.ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNGViên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III). ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC BÀI THU HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG III Họ tên: LÊ ĐỨC CÔNG Ngày sinh: 18/12/1985 Nơi sinh: Thị Xã Phú Thọ Đơn vị công tác:Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật Thủ sản Bắc ninh – 2018 PHẦN I KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG 1.1 ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG Viên chức giảng dạy công tác sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập bổ nhiệm làm việc vị trí cơng tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) 1.2 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Chương trình cấu trúc theo phần chính: Phần thứ nhất: Kiến thức trị, quản lý nhà nước kỹ chung Chuyên đề 1: Đường lối, chiến lược, sách phát triển giáo dục GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Mô tả nội dung: chuyên đề trình bày nội dung về: xu phát triển giáo dục GDĐH giới Việt Nam; đường lối, sách, chiến lược giải pháp phát triển giáo dục GDĐH Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Chuyên đề 2: Những vấn đề nhà nước Mô tả nội dung: chuyên đề cung cấp kiến thức Nhà nước, tổ chức máy hành nhà nước nói chung máy hành nhà nước Việt Nam nói riêng; nội dung cải cách hành nhà nước ta giai đoạn 2001-2010 2011-2020 Chuyên đề 3: Quản lý nhà nước GDĐH Mô tả nội dung: chuyên đề cung cấp kiến thức về: vị trí, vai trò, nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực GDĐH; quản lý nhà nước phân cấp quản lý nhà nước GDĐH chế thị trường định hướng XHCN, quản lý sở GDĐH Chuyên đề 4: Một số kỹ tự phát triển nghề nghiệp giảng viên đại học Mô tả nội dung: chuyên đề trình bày kỹ cần có người giảng viên thời đại bào gồm: kỹ tự học, tự nghiên cứu, kỹ diễn giảng, seminar khoa học, kỹ hợp tác làm việc nhóm Phần thứ hai: Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp Chuyên đề 5: Phát triển đội ngũ giảng viên sở GDĐH Mô tả nội dung: chuyên đề bao gồm yêu cầu thực tiễn việc phát triển lực giảng viên; phẩm chất lực cần có, đạo đức nghề nghiệp, chức trách, nhiệm vụ, quyền nghĩa vụ người giảng viên; vấn đề tuyển dụng, sử dụng đánh giá giảng viên; giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên; vấn đề vai trò, trách nhiệm quan quản lý nhà nước sở GDĐH việc phát triển đội ngũ giảng viên Chuyên đề 6: Đào tạo đại học phát triển chương trình đào tạo đại học Mơ tả nội dung: chuyên đề cung cấp kiến thức đào tạo đại học, quy trình, quy chế đào tạo đại học, phát triển chương trình đào tạo đại học, sở hình thành cho người học lực phát triển chương trình đào tạo đại học thực hành báo cáo thực tế tổ chức đào tạo phát triển chương trình đào tạo đại học Chuyên đề 7: Hình thức phương pháp dạy học đại học Mô tả nội dung: chuyên đề trình bày nội dung về: Các khái niệm hình thức phương pháp hình thức dạy học đại học; hình thức, phương pháp dạy học đại học liên hệ với đặc thù chuyên ngành Chuyên đề 8: Kiểm định chất lượng giáo dục đại học Mô tả nội dung: chuyên đề đề cập tới kiểm định chất lượng giáo dục đại học, vai trò hoạt động thực tiễn giáo dục, số nét khái quát kiểm định chất lượng số nước giới; hệ thống văn quy phạm pháp luật Việt Nam kiểm định chất lượng giáo dục; quy định tiêu chuẩn, quy trình, chu trình kiểm định chất lượng GDĐH Việt Nam Chuyên đề 9: Giảng viên với nhiệm vụ NCKH chuyển giao cơng nghệ Mơ tả nội dung: chun đề trình bày nội dung về: Những vấn đề chung khoa học công nghệ; Những vấn đề nghiên khoa học phát triển công nghệ; Hoạt động thông tin khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ; Báo cáo thực tế hoạt động cơng nghệ số sở GDĐH Chuyên đề 10: Giảng viên với công tác quản lý tư vấn cho sinh viên Mơ tả nội dung: chun đề 10 trình bày kiến thức công tác quản lý, tư vấn sinh viên Trên sở đó, người học hình thành phát triển kỹ quản lý tư vấn cho sinh viên đào tạo theo tín Đồng thời, chuyên đề hướng dẫn người học quy trình báo cáo kinh nghiệm cơng tác quản lý tư vấn cho sinh viên để chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng quản lý, tư vấn sinh viên trường đại học Chuyên đề 11: Hợp tác, liên kết đào tạo nghiên cứu khoa học Mô tả nội dung: chuyên đề 11 trình bày nội dung: Thực trạng công tác kiên kết nước, vấn đề chất lượng liên kết đào tạo sở GDĐH nước, vấn đề hợp tác, liên kết sở GDĐH doanh nghiệp đào tạo; Bối cảnh, thời thách thức xu hướng liên kết đào tạo với nước ngồi nói chung, với nước khối ASEAN nói riêng; Hợp tác, liên kết nghiên cứu khoa học đào tạo cán khoa học nước quốc tế Phần thứ ba: Tìm hiểu thực tế viết thu hoạch PHẦN II NỘI DUNG THU HOẠCH SÂU SẮC TỪ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG Giáo dục đào tạo xem quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển Do vậy, quốc gia giới, dù lớn hay nhỏ, dù giàu hay nghèo, dù phát triển hay phát triển quan tâm đến giáo dục đào tạo Đây hoạt động xã hội rộng lớn, có liên quan trực tiếp đến lợi ích, nghĩa vụ quyền lợi người dân, tổ chức kinh tế xã hội đồng thời có tác động mạnh mẽ đến tiến trình phát triển nhanh hay chậm quốc gia Chính thế, quản lý nhà nước giáo dục đào tạo đóng vai trò quan trọng hình thành nên hệ thống giáo dục quốc gia Thời gian qua, giáo dục đào tạo Việt Nam có nhiều bước phát triển đáng tự hào Chất lượng giáo dục trình độ dân trí nâng lên, góp phần tích cực vào đào tạo nhân lực đáp ứng u cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tuy nhiên, với thành tựu đạt được, giáo dục nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, yếu Chất lượng khâu quản lý nhà nước giáo dục đào tạo, việc đào tạo nguồn nhân lực hệ thống giáo dục chưa đáo ứng nhu cầu đổi kinh tế, xã hội hội nhập kinh tế quốc tế Đảng Nhà nước ta chủ trương đổi nâng cao lực quản lý nhà nước lĩnh vực giáo dục đào tạo, đẩy mạnh đổi nội dung chương trình phương pháp giáo dục theo hướng đại với chế quản lý Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, qua 11 chuyên đề học, thân thấy chuyên đề 3: Quản lý nhà nước giáo dục đại học làm hướng nghiên cứu chuyên đề quan tâm 2.1 BẢN CHẤT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN  Định nghĩa Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo việc nhà nước thực quyền lực công để điều hành, điều chỉnh toàn hoạt động giáo dục đào tạo phạm vi toàn xã hội nhằm thực mục tiêu giáo dục Nhà nứo Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực nhà nước hoạt động giáo dục đào tạo, quan quản lý có trách nhiệm giáo dục đào tạo Nhà nước từ Trung ương đến sở tiến hành để thực chức năng, nhiệm vụ theo quy định Nhà nước nhằm phát triển nghiệp giáo dục đào tạo, trì kỷ cương, thỏa mãn nhu cầu giáo dục đào tạo người dân, thực mục tiêu giáo dục đào tạo Nhà nước  Những yếu tố chủ yếu quản lý nhà nước GDĐH Quản lý nhà nước giáo dục đại học bao gồm phận chính: - Chủ thể quản lý nhà nước GDĐH quan có thẩm quyền (cơ quan lập pháp, hành pháp) - Khách thể quản lý nhà nước GDĐH hệ thống sở GDĐH hoạt động giáo dục đào tạo bậc đại học phạm vi toàn xã hội - Mục tiêu giáo dục đào tạo: tổng thể việc đảm bảo trật tự kỷ cương hoạt động GDĐH, để thực mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho xã hội, hoàn thiện phát triển nhân cách công dân  Bản chất quản lý nhà nước giáo dục đại học chế thị trường định hướng XHCN - Quản lý nhà nước giáo dục đại học phục tùng phục vụ nhiệm vụ trị, tuân thủ chủ trương, đường lối Đảng nhà nước - Nhà nước thống quản lý hệ thống giáo dục quốc dân toàn hoạt động giáo dục đào tạo sở hệ thống luật pháp nhằm đảm bảo cân dối cấu trình độ đào tạo, cấu ngành nghề, cấu vùng miền, tính liên tục tính liên thơng hệ thống giáo dục quốc dân - Nhà nước giữ vai trò chủ đạo phát triển nghiệp giáo dục, đồng thời huy động lực lượng xã hội chăm lo sư nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập môi trường giáo dục lành mạnh, phối hợp với nhà trường thực mục tiêu giáo dục 2.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (1) Xây dựng đạo thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách phát triển giáo dục đào tạo (2) Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật giáo dục đào tạo; ban hành Điều lệ nhà trường, ban hành quy định tổ chức hoạt động sở giáo dục đào tạo khác (3) Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, tiêu chuẩn sở vật chất thiết bị trường học, việc biên soạn, xuất bản, in phát hành sách giáo khoa, giáo trình, quy chế thi cử cấp văn (4) Tổ chức, quản lý việc đảm bảo chất lượng giáo dục kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo (5) Thực công tác thống kê, thông tin tổ chức hoạt động giáo dục đào tạo (6) Tổ chức máy quản lý giáo dục đào tạo (7) Tổ chức, đào việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà giáo cán quản lý giáo dục đào tạo (8) Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực để phát triển nghiệp giáo dục đào tạo (9) Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ giáo dục đào tạo (10) Tổ chức quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ giáo dục đào tạo (11) Quy định việc trao tặng danh hiệu vinh dự cho người có cơng lao nghiệp giáo dục đào tạo (12) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải khiếu nại, tố cáo xử lý hành vi vi phạm pháp luật giáo dục đào tạo 2.3 CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN GDĐH VÀ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY, ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỚI GDĐH Trong điều kiện thực tiễn nước ta nay, dựa chức hoạt động quản lý, quan quản lý nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn lĩnh vực sau: - Xây dựng mơi trường sách - Xây dựng mơi trường tổ chức hay thiết kế hệ thống GDĐH - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển cấp ngành - Giám sát thực Trong tình hình nay, việc đổi cấu tổ chức máy quản lý GDĐH đặt mọt nhiệm vụ cấp bách Phương hướng chủ trương Đảng Nhà nước đổi tổ chức máy từ máy nhà nước đến máy cấp, ngành, có máy quản lý giáo dục Cần xếp lại tổ chức, máy quản lý, đổi công tác cán bộ, phương thức đạo phong cách làm việc để thực tốt chức quản lý nhà nước Đối với cấp sở (nhà trường), cần phải bám sát điều lệ nhà trường việc triển khai hoạt động cụ thể Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học nghị định hướng dẫn văn pháp quy giáo dục phương tiện quan trọng để tiến hành quản lý nhà nước giáo dục đại học Để khắc phục vấn đề yếu kém, bất cập tồn tại, cần quán triệt tinh thần Nghị Trung ương tinh thần cải cách hành để đổi hoạt động quản lý nhà nước giáo dục đào tạo Cải cách hành cải cách đồng yếu tố hành chính, là: - Đổi cơng tác thể chế - Hoàn thiện máy quản lý giáo dục - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức - Đổi cơng tác tài 2.4 LIÊN HỆ VỚI ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CƠ SỞ Nâng cao chất lượng giảng dạy vấn đề quan trọng trường đại học mà mối quan tâm hàng đầu giảng viên Bởi lẽ xu phát triển xã hội nói chung trường đại học nói riêng có việc nâng cao chất lượng đào tạo tạo nên uy tín trường từ thu hút sinh viên Đặc biệt khuôn khổ đào tạo theo học chế tín chỉ, việc linh hoạt chương trình học cách giảng dạy việc đổi phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, lấy người học làm trung tâm câu trả lời cho vấn đề nâng cao chất lượng đầu sinh viên, đáp ứng nhu cầu xã hội Trường cao đẳng kinh tế, kỹ thuật thủy sản sở Giáo dục nghề nghiệp, Vì xu hướng chung nhà trường đổi phương pháp dạy học tập theo định hướng phát triển lực thể qua phương pháp giảng dạy sau: Phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp làm việc nhóm: Trong phương pháp kết hợp này, giảng viên cung cấp sở lý thuyết tảng Sinh viên chia theo nhóm từ đến sinh viên nhóm Mỗi nhóm chọn (hoặc giao) đề tài có liên quan đến nội dung môn học tự phân chia cơng việc nhóm cho thành viên để tiến hành việc tìm hiểu nội dung lý thuyết liên quan đến đề tài qua sách, giáo trình, ấn phẩm nghiên cứu khoa học ; tìm hiểu thực tế xem doanh nghiệp, tổ chức thực công việc liên quan đến đề tài với chứng thơng tin, số liệu, hình ảnh… thực tế cụ thể thông qua tiếp cận doanh nghiệp (thực tập doanh nghiệp), thông tin doanh nghiệp Internet, … Nhóm hội ý để so sánh, phân tích nội dung đề tài lý thuyết nội dung đề tài thực tế doanh nghiệp có giống nhau, khác nhau, có điểm tốt điểm chưa tốt… Sau nhóm viết lại thành báo cáo môn học kèm nhận xét, đánh giá hay đưa ý kiến nhóm đề tài Cuối nhóm thay phiên trình bày nội dung báo cáo mơn học mà nhóm thực để nhận ý kiến đóng góp câu hỏi chất vấn nhóm khác giảng viên Nhóm thảo luận trả lời câu hỏi đặt Nếu nội dung trả lời nhóm chưa thật thỏa đáng hay có hiểu nhầm, hiểu sai vấn đề… giảng viên hỗ trợ thêm Sự kết hợp phương pháp thuyết trình phương pháp làm việc nhóm kích thích vai trò chủ động người học Sinh viên người chủ động tìm tòi, suy nghĩ, nhận định, phân tích, tổng hợp, đánh giá… đề tài nhóm đề tài nhóm khác Phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp sử dụng tình huống: Tình hồn cảnh thực tế chủ thể cần phải đưa định Các tình tóm tắt áp lực khía cạnh khác mà chủ thể phải cân nhắc định với thông tin thường khơng hồn chỉnh mâu thuẫn vào lúc Một số thơng tin tình cố tình bỏ sót, cho phép tình có nhiều phương án Tình thường trình bày mâu thuẫn/xung đột, đặc biệt căng thẳng phương án hành động khác mà phương án tạo quan điểm, lợi ích giá trị khác mâu thuẫn đòi hỏi phải giải quyết định Thơng thường tình trình bày ấn Hiện nay, ngày có nhiều tình trình bày dạng phim, băng video, CD ROM…Các tình yêu cầu sinh viên đóng vai nhân vật nhiều định quan trọng Phương pháp tình trình gồm ba bước: chuẩn bị cá nhân, thảo luận nhóm nhỏ thảo luận lớp Học tình phương pháp học dựa sở thảo luận Nó cho phép người tham dự học cách thực hành Phương pháp tình cho phép sinh viên tham gia vào trình định mà người ta phải thực đương đầu tổ chức thật, có quyền sở hữu, cảm giác áp lực, nhận rủi ro trình bày ý tưởng với người khác giúp buổi học có trao đổi thơng tin đa chiều Các tình giúp sinh viên phát triển lòng tự tin, khả suy nghĩ độc lập hợp tác công việc với đồng nghiệp Ngồi ra, phương pháp tình công cụ tuyệt vời để giảng viên kiểm tra kiến thức lý thuyết hiểu biết sâu sắc sinh viên Phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp thực tập sinh: Học phải đôi với hành, lý thuyết tách rời thực tế Thực phương châm này, bên cạnh hai đợt thực tập chương trình đào tạo sinh viên, mơn học giảng viên kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp thực tập doanh nghiệp cách giao đề tài yêu cầu nhóm sinh viên phải đến doanh nghiệp thực tập để thực đề tài giao nộp báo cáo cho giảng viên trình bày kết trước lớp Để hỗ trợ phương pháp này, nhà trường cần hợp tác nhiều sâu với số doanh nghiệp cung cấp cho doanh nghiệp yêu cầu, mục tiêu, nội dung… thực tập Nhà trường hợp tác với doanh nghiệp để thiết kế nội dung thực tập phù hợp với nội dung mơn học hay u cầu đào tạo trường Ví dụ: Trong môn Kỹ thuật sản xuất giống nuôi giáp xác có nội dung Ni tơm nhà trường kết hợp với công ty doanh nghiệp ni thủy sản (Cơng ty Bim group, Công ty minh phú…) nhằm thiết kế nội dung thực tập nuôi tôm thương phẩm với cơng trình, thiết bị, vật tư, ngun liệu sẵn … công ty liên quan đến hoạt động nuôi tôm , cung cấp cho sinh viên đến thực tập làm đề tài môn học Vừa tận dụng nguồn nhân lực, vừa tạo hiệu công việc cho công ty, đồng thời giúp em thực tế làm việc nắm bắt công việc tốt sau làm xong Kinh nghiệm quốc gia phát triển người ta sử dụng mơ hình “trường học công ty công ty trường học” để việc thực nội dung dễ dàng PHẦN III KẾT LUẬN Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng có ý nghĩa quan trọng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, cơng chức việc góp phần phục vụ cơng đại hóa hành nhà nước Việc trang bị, cập nhật kiến thức cần thiết theo tiêu chuẩn chức danh giảng viên hạng kỹ thực thi công việc, tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao lực công tác giảng viên thực nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm giao Sau bồi dưỡng học viên nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển lực nghề nghiệp, thực tốt nhiệm vụ viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) Học viên cập nhật tri thức xu phát triển GDĐH giới, chiến lược phát triển GDĐH Việt Nam theo chế thị trường bối cảnh tồn cầu hóa; cập nhật xu hướng, kinh nghiệm nước, quốc tế hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học (NCKH), chủ động phát triển lực cốt lõi người giảng viên; Học viên nắm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để thực nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) theo quy định Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy sở giáo dục đại học công lập (viết tắt Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV) Tham gia khóa học khơng đơn cấp chứng để bảo đảm đủ điều kiện cho kỳ thi nâng ngạch, mà quan trọng hơn, hội để học viên bổ sung kiến thức cần thiết liên quan tiêu chuẩn giảng viên hạng để phục vụ cho cơng tác Khóa học giúp học viên gắn lý luận với thực tiễn, học đơi với hành, vận dụng có hiệu kiến thức, kỹ trang bị vào việc thực nhiệm vụ quan, đơn vị TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng III NXB Đại học sư phạm- 2018 Luật giáo dụcsố 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 Quốc Hội Luật giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 Quốc Hội sửa đổi bổ sung số điều Luật giáo dụcsố 38/2005/QH11 http:// ftec.edu.vn.Website trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật Thủy sản ... nghiệp giáo dục đào tạo (9) Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ giáo dục đào tạo (10) Tổ chức quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ giáo dục đào tạo (11) Quy định việc... nghĩ độc lập hợp tác công việc với đồng nghiệp Ngồi ra, phương pháp tình công cụ tuyệt vời để giảng viên kiểm tra kiến thức lý thuyết hiểu biết sâu sắc sinh viên Phương pháp thuyết trình kết hợp... với nhiệm vụ NCKH chuyển giao công nghệ Mơ tả nội dung: chun đề trình bày nội dung về: Những vấn đề chung khoa học công nghệ; Những vấn đề nghiên khoa học phát triển công nghệ; Hoạt động thơng tin
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG III, BÀI THU HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG III

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn