Giao an ca nam mau tap huan moi

25 4 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2018, 16:42

Ngày soạn: /8/2017 Ngày giảng: /8/2017 Tuần Tiết 1: ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết khái niệm điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng Kĩ năng: – Biết vẽ điểm, vẽ dường thẳng – Biết đặt tên cho điểm cho đường thẳng – Biết kí hiệu điểm, đường thẳng , – Biết sử dụng kí hiệu �� Thái độ: cẩn thận xác Năng lực – Phẩm chất: a) Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư sáng tạo, lực tự quản lí, lực hợp tác, b) Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II.CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ, phấn màu, máy chiếu - HS : Bảng nhóm, ghi , dụng cụ học tập III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức: * Kiểm tra cũ:(kết hợp dạy mới) Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV -HS Hoạt động 1: Tìm hiểu điểm Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, luyện tập thực hành Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não GV: Hãy đọc thông tin mục SGK để trả lời câu GV sau: - Điểm gì? - Người ta dùng đại lượng để đặt tên cho điểm? - Hãy lấy vài ví dụ minh hoạ HS trả lời lấy ví dụ GV: Ở hình ta thấy điểm? Có Nội dung cần đạt Điểm * Dấu chấm nhỏ trang giấy hình ảnh điểm * Người ta dùng chữ in hoa để đặt tên cho điểm Ví dụ:  A;  K; H Các điểm A; K; H mấy tên? Gv: Người ta gọi hai điểm A C hình trùng GV: Nêu điều kiện, quy ước cách gọi Hs đọc ý SGK Chú ý Từ trở sau nói đến hai điểm ta hiểu hai điểm phân biệt Bất hình tập hợp điểm Một hình gồm điểm? Một điểm củng hình Hình đơn giản hình nào? Hoạt động 2: Tìm hiểu đường thẳng Đường thẳng Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, luyện tập thực hành Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não Gv: Nêu số hình ảnh thực tế đường thẳng cho học sinh nhận biết đường thẳng HS nghe giảng Hãy đọc mục SGK để trả lời câu GV sau: Hình ảnh cho ta đường thẳng? Sợi căng thẳng, mép bảng, cho ta HS trả lời hình ảnh đường thẳng Đường thẳng khơng bị giới hạn hai phía Người ta dùng chữ thường để đặt tên Cách viết tên đường thẳng? Cách vẽ cho dường thẳng đường thẳng nào? a đường thẳng a - Nêu giống khác đặt tên đường thẳng tên điểm? HS trả lời Hoạt động 3: Khi điểm thuộc Điểm thuộc đường thẳng, điểm đường thẳng, không thuộc đường không thuộc đường thẳng thẳng Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, luyện tập thực hành Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não GV: Cho học sinh quan sát hình vẽ xác định Điểm thuộc đường thẳng d? B Điểm không thuộc đường thẳng d? A d  Điểm A thuộc đường thẳng d Kí hiệu: A � d Gv: Nêu kí hiệu thuộc, khơng thuộc cho Điểm B không thuộc đường thẳng d học sinh nắm vững kí hiệu Kí hiệu: B � d Gv: Nêu cách nói khác cho học sinh hiểu rộng  Trả lời a Hãy quan sát hình vẽ để trả lời câu GV SGK C E  Hs lên bảng trình bày cách giải Viết kí hiệu vào chỗ trống Hs nhận xét bổ sung thêm a)Điểm C thuộc đường thẳng a Gv: Uốn nắn thống cách trình bày Điểm E khơng thuộc đường thẳng a cho học sinh b) C � a; E � a 3.Hoạt động Luyện tập Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, luyện tập thực hành,hoạt động nhóm Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não,thảo luận nhóm GV:Hãy đặt tên cho điểm đường thẳng lại hình - Hình vẽ có đường thẳng? Đã đặt tên đường rồi? Còn lại đường? - Hãy đặt tên cho chúng - Hình có điểm? Đã đặt tên điểm? Còn lại điểm cần phải đặt tên? Hs lên bảng trình bày cách thực Hs nhận xét bổ sung thêm HS đọc đề GV: Bài tốn có u cầu? u cầu vẽ gì? có điểm? Mấy đường thẳng cần vẽ? HS: Hoạt động theo nhóm từ - 5HS HS: Nhận xét bổ sung thêm Bài tập /SGK/104 M    a   Bài tập /SGK/105 : Vẽ hình theo kí hiệu sau: A � p; B � q 4.Hoạt động vận dụng - Mỗi bạn gấp tờ giấy(tạo thành nếp gấp) , sau trải phẳng tờ giấy ra, quan sát nếp gấp có Nếp gấp giúp em liên tưởng đến kiến thức vừa học? 5.Hoạt động tìm tòi,mở rộng Bài tập: vẽ (Trên giấy mặt đất) - Một đường thẳng q - Một điểm P nằm đường thẳng q - Một điểm T không thuộc đường thẳng q - Đường thẳng b qua hai điểm P T *Về nhà - Học sinh nhà học làm tập 6; 7/SGK/105 - Chuẩn bị Ngày soạn: 1/ 9/2017 Tuần Ngày soạn: / / 2017 Tiết 2: BA ĐIỂM THẲNG HÀNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết khái niệm ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng - Biết khái niệm điểm nằm hai điểm Kĩ năng: – Biết vẽ ba điểm thẳng hàng, Ba điểm không thẳng hàng – Biết sử dụng thuật ngữ : Nằm phía, nằm khác phía, nằm Thái độ: - Yêu cầu sử dụng thước thẳng để vẽ kiểm tra ba điểm thẳng hàng cách cẩn thận xác Năng lực – Phẩm chất: a) Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư sáng tạo, lực tự quản lí, lực hợp tác, b) Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II.CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ, phấn màu, máy chiếu - HS : Bảng nhóm, ghi , dụng cụ học tập III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức: * Kiểm tra cũ: * Câu hỏi : - Vẽ điểm M, đường thẳng b cho M  b - Vẽ đường thẳng a, điểm A cho M  a ; A  b, A  a - Vẽ điểm N  a N  b Hình vẽ có đặc điểm ? * Đáp án M N A a b Hình vẽ có hai đường thẳng a b qua điểm A - Ba điểm M, N, A nằm đường thẳng a * Đặt vấn đề: Cho đường thẳng b, có điểm thuộc đường thẳng b có điểm không thuộc đường thẳng b Những điểm thuộc đường thẳng m có quan hệ với ? Ta sang hơm Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu ba điểm thẳng Thế ba điểm thẳng hàng hàng -GV: Em đọc thông tin mục cho biết: ?Khi ta nói : Ba điểm A ; B ; C thẳng  Khi ba điểm A ; B ; C thuộc hàng? đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng A  B  C  A ; B ; C thẳng hàng ?Khi ta nói ba điểm A ; B ; C không – Khi ba điểm M ; N ; P không thẳng hàng ? thuộc đường thẳng nào, ta nói HS nghiên cứu thơng tin trả lời chúng không thẳng hàng Hs nghe giảng ghi M P   N  M ; N ; P không thẳng hàng ? Gọi HS cho ví vụ hình ảnh ba điểm thẳng hàng ? Ba điểm khơng thẳng hàng ? -HS lấy ví dụ ? Để vẽ ba điểm thẳng hàng, vẽ ba điểm không thẳng hàng ta nên làm ? ? Để nhận biết ba điểm có thẳng hàng hay không ta làm ? Dùng dụng cụ để nhận biết? ? Có thể xảy nhiều điểm thuộc đường thẳng khơng ? ? nhiều điểm khơng thuộc đường thẳng khơng sao? GV : giới thiệu nhiều điểm thẳng hàng, nhiều điểm không thẳng hàng HS nghe giảng Hoạt động 2: Quan hệ ba điểm Quan hệ ba điểm thẳng hàng thẳng hàng Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, luyện tập thực hànhKĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não GV: Vẽ hình lên bảng ?Em có nhận xét ba điểm A, B, C ? ? Điểm C B nằm ntn điểm A ? C  A  B   Hai điểm B C nằm phía A ? Điểm A C nằm ntn điểm B ?  Hai điểm A C nằm phía B ? Điểm A B nằm ntn điểm C ?  Hai điểm A B nằm khác phía đối ? Điểm C nằm ntn điểm A B ? với C ? Có điểm nằm hai điểm  Điểm C nằm hai điểm A B A B ? -GV yêu cầu vài HS nhắc lại nhận xét SGK * Nhận xét : Trong ba điểm thẳng hàng, có điểm điểm nằm hai điểm lại  Chú ý : -GV khẳng định : Khơng có khái niệm Nếu biết điểm nằm hai điểm nằm ba điểm không thẳng ba điểm thẳng hàng hàng HS ghi nhớ 3.Hoạt động luyện tập Bài tập Bài tập Vẽ ba điểm thẳng hàng E ; F ; K (E nằm F ; K) Vẽ hai điểm M ; N thẳng hàng với E ? Chỉ điểm nằm hai điểm lại? GV: YC hs hoạt cặp đôi HS hoạt động cặp đôi -GV: Đại diện HS lên bảng trình bày tập Giải F  E  M  N  K  N  M  E  E  N  E  M  -HS: Nhận xét bổ sung thêm Với có trường hợp? Hãy trường hợp đó? -GV: Uốn nắn thống cách trình bày cho HS Hoạt động vận dụng 1.Thực hành: a Đố bạn xếp viên sỏi (hay viên bi) thành hai hàng, hàng có viên sỏi (hay viên bi) thẳng hàng b Đố bạn xếp viên sỏi (hay viên bi) thành hàng, hàng có viên sỏi (hay viên bi) thẳng hàng 2.Quan sát, tìm hiểu Quan sát xung quanh em hình ảnh điểm thẳng hàng; điểm nằm hai điểm khác 5.Hoạt động tìm tòi, mở rộng – Trong hình vẽ sau điểm nằm hai điểm lại(nếu có) E   P F  K  F  b H   E A  B  a I *Về nhà: A    M N   K  C K  - Học làm tập 10; 12; 13 /SGK/106;107 - Chuẩn bị Ngày soạn: 8/9/2017 Tuần Ngày giảng: 16/9/2017 Tiết 3: ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS hiểu có đường thẳng qua hai điểm phân biệt - Lưu ý HS có vơ số đường khơng thẳng qua hai điểm Kĩ năng: - HS vẽ đường thẳng qua hai điểm, đường thẳng cắt nhau, song song - HS hiểu vị trí tương đối đường thẳng mặt phẳng Thái độ :Vẽ hình cẩn thận, xác Năng lực – Phẩm chất: a) Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư sáng tạo, lực tự quản lí, lực hợp tác, b) Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II.CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ, phấn màu, máy chiếu - HS : Bảng nhóm, ghi , dụng cụ học tập III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức: * Kiểm tra cũ: * Câu hỏi: Khi điểm A, B, C thẳng hàng, không thẳng hàng ? Cho điểm A, vẽ đường thẳng qua A Vẽ đường thẳng qua A ? Cho điểm B (B  A), vẽ đường thẳng qua A B ? Có đường thẳng qua A B ? * Đáp án, biểu điểm - Khi ba điểm A, B, C thuộc đường thẳng ta nói chúng thẳng hàng - Khi ba điểm A, B, C không thuộc đường thẳng ta nói chúng khơng thẳng hàng - Cho điểm A, vẽ đường thẳng qua A Vẽ vô số đường thẳng qua A - Cho điểm B (B  A), vẽ đường thẳng qua A B, có đường thẳng qua A B A A B * Đặt vấn đề: Để vẽ đường thẳng qua điểm ta phải làm vẽ đường thẳng qua điểm đó, tên đường thẳng ? Bài hơm nay: 2.Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu cách vẽ đường Vẽ đường thẳng thẳng GV:Cho điểm C vẽ đường thẳng qua điểm C Vẽ đường thẳng ? GV: Cho điểm A B Hãy vẽ đường thẳng qua B, C Vẽ đường thẳng ?  Muốn vẽ đường thẳng qua hai điểm GV: Em vẽ đ/t BC cách ? A B ta làm sau : HS: nêu cách vẽ đường thẳng qua hai + Đặt cạnh thước qua hai điểm A B điểm + Dùng đầu chì vạch theo cạnh thước A  GV: Như qua hai điểm A B vẽ đường thẳng ? HS: Nêu nhận xét Cho hai điểm P, Q vẽ đường thẳng qua hai điểm P, Q GV: Có đ/t qua hai điểm P, Q ? HS: Lên bảng trình bày cách vẽ GV: Cho hai điểm E ; F vẽ đường khơng thẳng qua hai điểm ? Số đường thẳng vẽ Hoạt động 2: Tìm hiểu cách đặt tên cho đường thẳng GV: Các em biết đặt tên đường thẳng nào? HS trả lời GV: Vẽ ba đường thẳng với tên gọi khác B  * Nhận xét : Có đường thẳng qua hai điểm A, B Tên đường thẳng  Ta đặt tên đường thẳng chữ thường, hai chữ thường hay tên hai điểm xác định đường thẳng a 10 GV: Giới thiệu tiếp hai trường hợp lại Đường thẳng a x y Đường thẳng xy A  GV: Yêu cầu HS giải tập ? B  Đường thẳng AB ? GV: Nếu đường thẳng chứa ba điểm A, B, A B   C gọi tên đường thẳng nào? GV: Qua điểm ta có đường thẳng ? Bốn cách gọi lại là: GV: Ta gọi đường thẳng AB, BC, có Đường thẳng AC; BA ; BC; CA khơng ? GV: Như cách gọi khác ? Hãy nêu tên cách gọi khác đường thẳng C  Hoạt động 3: Tìm hiểu quan hệ Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, đường thẳng song song GV: Lấy tập  để giới thiệu đường a) Hai đường thẳng trùng : thẳng AB CB trùng A  B  C  GV:Hãy gọi tên đường thẳng trùng AB BC hai đường thẳng trùng nhau khác hình vẽ ? GV: Vẽ hình hai đường thẳng AB, AC có điểm chung A GV: Hai đường thẳng có trùng không ? GV: Giới thiệu hai đường thẳng phân biệt GV: Hai đường thẳng phân biệt AB, AC có điểm chung ? gọi hai đường thẳng ? GV: Vẽ hình hai đường thẳng xy zt không trùng nhau, không cắt GV: Hai đường thẳng xy, zt có trùng khơng ? chúng có điểm chung khơng? GV: Giới thiệu hai đường thẳng song song b) Hai đường thẳng cắt : A  B   C Hai đường thẳng AB, AC có điểm chung, ta nói chúng cắt A giao điểm hai đường thẳng c) Hai đường thẳng song song : x z y t 11 GV:Thế hai đường thẳng song Hai đường thẳng xy, zt khơng có điểm song? chung nào, ta nói chúng song song GV:Thế hai đường thẳng phân biệt? GV: Hai đường thẳng phân biệt xảy quan hệ nào? HS: nghe giảng trả lời HS: Nêu ý  Chú ý :  Hai đường thẳng khơng trùng gọi hai đường thẳng phân biệt  Hai đường thẳng phân biệt có điểm chung khơng có điểm chung 3.Hoạt động luyện tập Bài tập 16 (SGK - Tr.109) Trả lời miệng ? Tại điểm thẳng hàng ? -HS: Trả lời bên -GV:Cho điểm thước thẳng Làm để biết điểm có thẳng hàng hay khơng? - HS: Lên bảng vẽ hình - Trả lời câu hỏi:  Bài tập 16 (SGK - Tr.109) Trả lời a) Vì có đường thẳng qua điểm b) Vẽ đường thẳng qua điểm điểm cho, quan sát xem đường thẳng có qua điểm thứ hay không  Bài tập 17 (SGK - Tr 109) Giải ? Có đường thẳng qua điểm phân đường thẳng: AB; AC; AD; CB; DC; biệt? DB -HS:1 đường thẳng A -GV:Qua điểm khơng có điểm thẳng hàng, vẽ đường thẳng? B D - HSHĐ theo nhóm - Đại diện nhóm lên bảng vẽ hình C  Bài tập 19 (SGK – Tr 109) ? Để X, Z, T thẳng hàng Y, Z, T thẳng hàng, điểm phải thoả mãn điều kiện ? - HS:Z, X, T, Y thuộc đường Giảid1 z 12 thẳng x Gv:Củng cố: - Hãy nêu cách vẽ đường thẳng qua hai điểm cho trước - Nêu cách đặt tên cho đường thẳng - Với đường thẳng có vị trí ? số giao điểm trường hợp ? - vị trí: Cắt (1 giao điểm); song song (khơng giao điểm); trùng (vô số giao điểm) T y d2 Y 4.Hoạt động vận dụng Quan sát (hoặc hỏi người lớn) để hiểu cách mộ người thợ xây dùng dây để xây hàng gạch.qua hiểu thêm tính chất:Qua hai điểm xác định đường thẳng Hoạt động tìm tòi, mở rộng – Học sinh nhà học làm tập 18 ; 20 ; 21-SGK- 109 ; 110 Đọc kỹ trước thực hành trang 110 SGK Ngày soạn: 15/9/2017 Ngày soạn:23/9/2017 Tuần 13 TIẾT4 : THỰC HÀNH TRỒNG CÂY THẲNG HÀNG I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: HS biết trồng chôn cọc thẳng hàng với dựa khái niệm ba điểm thẳng hàngi theo vị trí 2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ thuật xác định để ứng dụng vào thực tế 3.Thái độ: Ý thức vận dụng kiến thức vào đời sống thực tế Năng lực – Phẩm chất: a) Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư sáng tạo, lực tự quản lí, lực hợp tác, b) Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II.CHUẨN BỊ: - GV: cọc tiêu, dây dọi, búa đóng cọc Địa điểm thực hành - HS : Mỗi nhóm chuẩn bị : búa đóng cọc, dây dọi, từ đến cọc tiêu đầu vót nhọn sơn hai màu đỏ, trắng xen kẽ Cọc thẳng tre gỗ dài khoảng 1,5m III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Hoạt động khởi động *Ổn định tổ chức: * Kiểm tra cũ: (Kiểm tra chẩn bị đồ thực hành hs) 2.Hoạt động thực hành Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động 1: Nhận nhiệm vụ GV Thông báo nhiệm vụ : HS nhắc lại nhiệm vụ phải làm tiết học Cả lớp ghi nhiệm vụ GV: Khi có dụng cụ tay cần tiến hành ? Hoạt động 2: Tìm hiểu cách làm Cả lớp đọc mục tr 108 (SGK) quan sát kỹ tranh vẽ hình 24 25 thời gian 3’  Hai HS đại diện nêu cách làm Nội dung cần đạt I Nhiệm vụ : a) Chôn cọc hàng rào thẳng hàng nằm hai cột mốc A B b) Đào hố trồng thẳng hàng với hai A B có hai đầu lề đường II Tìm hiểu cách làm: Bước : Cắm cọc tiêu thẳng đứng với mặt đất hai điểm A B Bước 2: 14 HS1: Đứng vị trí gần điểm A HS2 : Đứng vị trí gần điểm C (điểm C chừng nằm A B) Bước : HS1 : ngắm hiệu cho HS2 đặt cọc tiêu vị trí điểm C cho HS1 thấy cọc tiêu A che lấp hoàn GV làm mẫu trước theo bước: toàn hai  Lần lượt hai HS thao tác đặt cọc C cọc tiêu vị trí B C  A, B, C thẳng hàng với hai cọc A, B trước toàn thẳng hàng lớp (mỗi HS thực trường hợp vị trí C A, B III Học sinh thực hành theo nhóm Hoạt động 3: Học sinh thực hành theo nhóm  Nhóm trưởng phân cơng nhiệm vụ cho thành viên tiến hành chôn cọc thẳng hàng với hai mốc A B mà giáo viên cho trước  Mỗi nhóm HS có ghi lại thực hành theo trình tự : Chuẩn bị thực hành : Kiểm tra cá nhân Thái độ, ý thức thực hành : cụ thể cá nhân Kết thực hành : Nhóm tự đánh giá : Tốt   trung bình, tự cho điểm GV quan sát nhóm HS thực hành, nhắc nhở, điều khiển cần thiết * GV đánh giá nhận xét kết thực hành nhóm nhận xét toàn lớp mặt : 1) Chuẩn bị thực hành 2) Thái độ ý thức thực hành 3) Kết thựchành : Nhóm tự đánh giá : Tốt – Khá - Trung bình - HS nghe GV nhận xét - HS vệ sinh chân tay cất dụng cụ vào lớp Hoạt động vận dụng Trò chơi “ Thẳng hàng” Mỗi nhóm chuẩn bị số viên sỏi (hay viên bi) kẻ số đường thẳng đất (hay tờ giấy) Đến lượt người chơi tung viên sỏi lên vùng 15 đất kẻ đường thẳng (hay trang giấy có dòng kẻ), số viên sỏi thuộc dòng kẻ (hay thẳng hàng) số điểm người có Sau số lượt chơi, có số điểm cao người thắng Hoạt động tìm tòi, mở rộng Tìm hiểu thêm (qua người lớn Internet) nhật thực tồn phần hay nguyệt thực tồn phần Qua hiểu thêm tượng thẳng hàng vũ trụ *Về nhà: - Xem lại toàn phần lý thuyết học - Làm tập từ 26 đến 30 (SBT/156 + 157) - Đọc trước : "Tia" - sgk/111 Ngày soạn:22/9/2017 Tuần Ngày giảng: 30/9/2017 16 Tiết : TIA I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức:Biết khái niệm tia, đoạn thẳng,khái niệm hai tia đối nhau, hai tia trùng 2.Kỹ năng: Biết vẽ tia, đoạn thẳng Nhận biết tia, đoạn thẳng hình vẽ 3.Thái độ: Cẩn thận, xác Năng lực – Phẩm chất: a) Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư sáng tạo, lực tự quản lí, lực hợp tác, b) Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II.CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ, phấn màu, máy chiếu - HS : Bảng nhóm, ghi , dụng cụ học tập III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức: * Kiểm tra cũ: * Câu hỏi: Nhắc lại số khái niệm: + điểm thẳng hàng + Vị trí tương đối đường thẳng mặt phẳng * Yêu cầu trả lời: - Khi ba điểm A, B, C thuộc đường thẳng ta nói chúng thẳng hàng - Vị trí tương đối đường thẳng mặt phẳng: + đường thẳng trùng + đường thẳng cắt + đường thẳng song song *ĐVĐ: Chúng ta tìm hiểu đường thẳng Nếu có điểm thuộc đường thẳng chia đường thẳng thành tia? Chúng ta nghiên cứu hôm để trả lời câu hỏi đó! 2.Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV - HS Nội dung cần đạt 17 Hoạt động 1: Hình thành khái niệm tia Tia O y x -GV : Vẽ hình lên bảng  -GV: Đường thẳng xy chia thành phần? - Điểm O đường thẳng xy thuộc nửa nào? - GV: Giới thiệu hình gồm điểm O phần đường thẳng tia gốc O Hình gồm điểm O phần đường - Thế tia gốc O? thẳng bị chia điểm O gọi tia gốc (hay nửa đường thẳng gốc O) -GV : Giới thiệu tên hai tia Ox, Oy gọi nửa đường thẳng Ox, Oy - Tia Ox bị gới hạn điểm Không bị giới hạn phía nào?  Khi đọc (hay viết) tên tia, phải đọc - Nên đọc (hay viết) tên tia, (hay viết) tên gốc trước phải đọc (hay viết) ?  Tương tự GV cho HS trả lời định nghĩa tia gốc A Hoạt động 2: Tìm hiểu hai tia đối Hai tia đối -GV : Cho HS quan sát nói lên đặc điểm hai tia Ox, Oy o y x Gv cho hs hoạt động nhóm trả lời câu  hỏi - Hai tia đối có đặc điểm? Đó Hai tia gọi đối khi: – Hai tia chung gốc đặc điểm gì? – Tạo thành đường thẳng - Vậy Hai tia hai tia đối ? - Em có nhận xét điểm đường thẳng ? Nhận xét HS thảo luận theo nhóm Mỗi điểm đường thẳng gốc chung - nêu nhận xét? hai tia đối -GV: Cho HS thực ?1 ?1 Hướng dẫn x A  B  y Hướng dẫn a) Vì hai tia Ax By không chung gốc - Hãy cho biết Ax By hai tia i nhau? - Hai tia ny thiu điu kin nào? b) Các tia đối là: Ax Ay; Bx By 18 - Trên hình vẽ có điểm? Sẽ có tia đối nhau? Đó tia nào? -HS nhận xét bổ sung thêm -GV: Thống cách trình bày cho HS Hai tia trùng Hoạt động 3: tìm hiểu hai tia trùng A B x   -GV : Cho HS quan sát hình vẽ nói lên quan hệ gữa hai tia Ax AB ? Tia Ax tia AB hai tia trùng HS quan sát trả lời - Em có nhận xét đặc điểm hai tia AB Ax? Chú ý -GV : Hai tia trùng tia mà Hai tia khơng trùng gọi điểm điểm chung -GV Lưu ý : Từ sau nói tia hai tia phân biệt mà khơng nói thêm ta hiểu tia phân y biệt ?2 Hướng dẫn B -Hoạt động nhóm thực ?2  -GV: Em quan sát hình vẽ trả lời O  x câu GV sau: A a) Tia OB trùng với tia nào? b) Ox, Ax có trùng khơng? a) Tia OB trùng với tia Oy b) Hai tia Ox Ax khơng trùng Vì hai tia khơng chung gốc c) Hai tia Ox, Oy khơng đối khơng tạo thành đường thẳng c) Tại Ox ; Oy không đối nhau? GV: Cho đại diện HS lên bảng trình bày cách thực HS nhận xét bổ sung thêm vào cách thực bạn GV: Uốn nắn thống cách trình bày cho HS 3.Hoạt động luyện tập Bài 1: Vẽ hai tia đối Ox, Oysao cho A  Ox, B  Oy a,Nêu tên tia trùng với tia Ay? b, tia AO Oy có trùng khơng? c, tia Ax By có đối khơng? - Thảo luận cặp đôi, hs lên bảng thực Bài 1: A x O y B a, Các tia trùng với tia Ay tia AO , tia AB b, tia AO Oy khơng trùng không chung gốc c, Hai tia Ax By không đối khơng chung gốc Bài 2: A B C 19 Bài 2: Cho điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự a, Điểm nằm hai điểm lại? a, Điểm B nằm hai điểm A C b, Nêu tên tia đối gốc B? b, Hai tia đối gốc B: tia BA tia BC Hs hoạt động cá nhân làm 4.Hoạt động vận dụng Quan sát xung quanh hình ảnh có liên quan đến: tia;tia phân biệt;tia chung gốc; tia đối 5.Hoạt động tìm tòi, mở rộng Cho điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự a, Kể tên tia trùng nhau? b, Tia AB, tia CB trùng với tia nào? c,Xét vị trí điểm A tia BA, tia BC Hướng dẫn A B C a, Tia gốc A: AB, AC Tia gốc B: BC, BA Tia gốc C: CA, CB b, Tia AB trùng với tia AC Tia CA trùng với tia CB c, A  tia BA A  tia BC *Về nhà: - Làm tập 23, 24, 28, 29, 31- SGK -113, 114 - Về nhà luyện vẽ thành thạo trường hợp: Hai tia đối nhau, hai tia chung gốc không đối nhau, hai tia trùng 20 Ngày soạn:29/9/2017 Tuần Ngày giảng:7/10/2017 Tiết : LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố định nghĩa tia, hai tia đối nhau, trùng nhau; cách vẽ tia, hai tia đối nhau, trùng Kỹ năng:Vẽ hai tia đối nhau; nhận biết đọc tên tia hình vẽ, thứ tự điểm hai tia đối Thái độ: Tính tốn cẩn thận, xác Năng lực – Phẩm chất: a) Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư sáng tạo, lực tự quản lí, lực hợp tác, b) Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II.CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ, phấn màu, máy chiếu - HS : Bảng nhóm, ghi , dụng cụ học tập III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức: * Kiểm tra cũ: * Câu hỏi: Định nghĩa tia gốc O? Vẽ đường thẳng xy Lấy O  xy, tia chung gốc? Nêu tên hai tia đối nhau? Hai tia đối có đặc điểm gì? * u cầu trả lời - Hình gồm điểm O phần đường thẳng bị chia điểm O gọi tia gốc O O - Tia Ox tia Oy đối x y - Hai tia đối có đặc điểm chung gốc tia tạo thành đường thẳng *ĐVĐ: Tiết học trước nghiên cứu kiến thức tia Hôm luyện giải số tập Hoạt động luyện tập 21 Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Dạng 1: Bài tập nhận biết khái niệm  Bài tập Treo bảng phụ: Vẽ tia đối Ot Ot' Giải a) Lấy A � Ot, B � Ot' Chỉ tia t' O A B t trùng b) Tia Ot At có trùng khơng ? a) Tia OB tia Ot' trùng Vì Tia OA tia Ot trùng c) Tia At Bt' có đối khơng ? Vì b) Tia Ot At khơng trùng ? khơng chung gốc d) Chỉ vị trí điểm A, O, B đối c) Tia At Bt' khơng đối với khơng chung gốc GV Có thể cho HS làm theo nhóm d) O nằm điểm A bảng phụ HS Làm theo nhóm Chữa BT cho tồn lớp Dạng 2:Bài tập sử dụng ngơn ngữ  Bài tập - GV:Điền vào chỗ trống để câu phát biểu sau: (GV treo Giải bảng phụ) a) Nếu điểm O nằm đường thẳng - HS:Trả lời miệng trước tồn lớp xy điểm O gốc chung tia đối - GV:Vẽ hình minh hoạ để HS dễ nhận Ox Oy biết từ phải điền b) Nếu điểm A nằm điểm B C thì: - Hai tia AB AC đối - Hai tia CA CB trùng - Hai tia BA BC trùng c) Tia AB hình gồm điểm A tất điểm nằm phía với B A d) Hình tạo thành điểm A tất điểm nằm phía A tia gốc A  Bài tập 28 (SGK Tr 114) - GV:Treo bảng phụ ghi sẵn đề: Giải Trong câu sau em chọn câu đúng: a) Hai tia Ox Oy chung gốc đối em trả lời ý (Sai) - HS:Trả lời miệng trước toàn lớp b) Hai tia Ox, Oy nằm 22 Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt đường (Sai) thẳng xy đối c) Hai tia Ox, Oy tạo thành đường thẳng xy đối (Đúng  Bài tập 30 (SGK - Tr 114) Giải -GV: Chốt Dạng 3: Bài tập luyện vẽ hình - GV:Nêu đề - Gọi em lên bảng vẽ hình Cả lớp vẽ - Vẽ: vào theo lời cô đọc - HS:Vẽ điểm A, B, C không thẳng hàng E A Vẽ tia AB, AC, BC Vẽ tia đối nhau: AB AD; AC D AE B C M (Hình 1) B E A D M C (Hình 2)  Bài tập 31 (SGK - Tr 114) ? Đọc đề? - HS:Vẽ theo lời GV đọc em lên bảng a) Hai tia chung gốc Ox, Oy x vẽ x - Dưới lớp vẽ vào a) Vẽ tia chung gốc Ox, Oy x O y b) Vẽ số trường hợp tia phân O y biệt b) Một số trường hợp tia phân biệt x x A y B A y A x B - GV: Chốt y Hoạt động vận dụng 23 Quan sát xung quanh hình ảnh có liên quan đến: tia;tia phân biệt;tia chung gốc; tia đối 4.Hoạt động tìm tòi, mở rộng * Xem lại cách vẽ đường thẳng qua hai điểm, vẽ tia đọc tên * Làm tập: 29; 31; 32 (Sgk/114), tập 28; 29 (SBT/99) Q thày liên hệ số 0989.832560 để có trọn năm giáo án Ngoài em nhận làm: - Nhận cung cấp giáo án tất mơn theo hình thức soạn hoạt động - Nhận gia công giáo án, soan power point theo yêu cầu - Cung cấp chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm theo yêu cầu - Cung cấp hoàn thiện loại hồ sơ, kế hoạch chun mơn, tổ, nhà trường Thày có nhu cầu xin liên hệ: 0989.832560 Trân trọng cảm ơn quí thày cô quan tâm! 24 25 ... đường thẳng có vị trí ? số giao điểm trường hợp ? - vị trí: Cắt (1 giao điểm); song song (không giao điểm); trùng (vô số giao điểm) T y d2 Y 4.Hoạt động vận dụng Quan sát (hoặc hỏi người lớn)... viên sỏi (hay viên bi) thành hàng, hàng có viên sỏi (hay viên bi) thẳng hàng 2.Quan sát, tìm hiểu Quan sát xung quanh em hình ảnh điểm thẳng hàng; điểm nằm hai điểm khác 5.Hoạt động tìm tòi, mở... cần tiến hành ? Hoạt động 2: Tìm hiểu cách làm Cả lớp đọc mục tr 108 (SGK) quan sát kỹ tranh vẽ hình 24 25 thời gian 3’  Hai HS đại diện nêu cách làm Nội dung cần đạt I Nhiệm vụ : a) Chôn cọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an ca nam mau tap huan moi, Giao an ca nam mau tap huan moi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay