Sáng kiến kinh nghiệm thể dục

76 10 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2018, 14:08

I Điều kiện hoàn cảnh tạo sáng kiến Thể dục thể thao phận quan trọng giáo dục XHCN nhằm đào tạo người phát triển tồn diện có đầy đủ Đức – Trí – Thể - Mỹ Trong “Thể” yếu tố quan trọng, điều kiện để phát triển mặt khác Trong năm qua lãnh đạo quan tâm sâu sắc Đảng, Nhà nước Ngành TDTT nói chung thể thao học đường nói riêng có bước phát triển vượt bậc, hồ nhập với thể thao giới bước đầu đạt thành tích cao đấu trường quốc tế Theo tinh thần nghị trung ương II giáo dục - đào tạo, Chỉ thị 36/CP/TW Ban Bí thư Trung ương Đảng, quyền, ngành tổ chức xã hội cấp theo trách nhiệm giao, hệ thống TDTT Việt Nam hoàn thiện mặt thể chất cho thành viên xã hội Hiếnpháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ghi: “Đào tạo người lao động có ngành nghề động sáng tạo, có niềm tự hào dân tộc, có đạo đức, có ý trí vươn lên góp phần đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng vàbảo vệ tổ quốc” Vì GDTC mặt giáo dục tồn diện, khơng thể thiếu trường phổ thông GDTC biện pháp tích cực để tăng cường sức khoẻ cho học sinh, mà phương tiện có hiệu để giáo dục đạo đức, thẩm mỹ nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa cho học sinh, góp phần thực mục tiêu giáo dục Đảng đưa đất nước ta tiến lên đường công nghiệp hố – đại hố Bởi hành trang chủ nhân tương lai kỷ XXI thiếu bốn phẩm chất người tồn diện là: Đức dục, Trí dục, Thể dục, Mỹ dục Trong năm qua công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên thành tích cao ngày quan tâm, hệ thống đào tạo xây dựng từ lứa “ Phù Đổng” đem lại thành xứng đáng, tài thể thao tuyển chọn đào tạo đem lại nhiều vinh quang cho tổ quốc, đồng thời hứa hẹn thành tích tốt tương lai Việc kết hợp tốt cơng tác tuyển chọn xác, khoa học kết hợp với đào tạo hệ thống lựa chọn đắn thể thao Việt Nam nói chung thể thao trường học nói riêng Đối với người giáo viên Giáo dục thể chất trường THPT, việc đánh giá tuyển chọn, huấn luyện học sinh có tài thể thao để bồi dưỡng, định hướng phát triển tài học sinh phục vụ nhiệm vụ phát triển phong trào Giáo dục thể chất nhà trường có ý nghĩa quan trọng, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh giới thiệu cho ngành thể thao học sinh có khiếu để tiếp tục đào tạo nâng cao Chạy cự ly ngắn nội dung môn Điền kinh giảng dạy khóa chương trình mơn thể dục lớp 10, 11, 12 Đây chủ đề nội dung học tập môn học Giáo dục thể chất chương trình THPT Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn Trong năm học qua nghiên cứu áp dụng sáng kiến “Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác huấn luyện đội tuyển chạy cự ly ngắn trường THPT Thịnh Long” Sáng kiến tập trung vào phần tuyển chọn huấn luyện VĐV – Học sinh nội dung chạy 100m tiếp sức 4x100m nhằm nâng cao chất lượng học tập nội dung chạy cự ly ngắn nói chung thành tích đội tuyển TDTT trường THPT Thịnh Long nói riêng II Thực trạng - Một số giáo viên chưa nắm vững vấn đề nội dung chạy cự ly ngắn trường đại học không học tất nội dung chạy cự ly ngắn ( trường TDTT sinh viên không chuyên sâu học kỹ thuật chạy 100m, không học kỹ thuật chạy 200m, 400m, tiếp sức) nên gặp nhiều khó khăn cơng tác giảng dạy trường phổ thông - Trong suy nghĩ phận giáo viên em học sinh kỹ thuật chạy cự ly ngắn đơn giản cần chạy nhanh, thực giai đoạn Xuất phát – Chạy lao – Chạy quãng – Về đích đủ Hay nội dung chạy tiếp sức cần tín gậy người chạy trao cho nên chủ quan giảng dạy, huấn luyện tập luyện dẫn tới thành tích khơng cao - Những kiến thức công tác tuyển chọn huấn luyện thể thao thành tích cao hạn chế đội ngũ Giáo viên GDTC Nhiều giáo viên tuyển chọn huấn luyện thành viên cho đội tuyển cách qua loa, chiếu lệ, chưa tìm hiểu để phát tài ẩn chứa số học sinh nhà trường III Các giải pháp - Nghiên cứu nội dung huấn luyện tuyển chọn tài thể thao nói chung, tuyển chọn huấn luyện nội dung chạy cự ly ngắn nói riêng - Nghiên cứu kiến thức tuyển chọn huấn luyện tài thể thao học tài liệu có liên quan, kiến thức nội dung chạy cự ly ngắn có sách giáo khoa Thể dục 10, 11, 12 Qua xây dựng chương trình tuyển chọn huấn luyện đội tuyển chạy cự ly ngắn cho riêng dựa tảng SGK Thể dục 10,11, 12 giáo trình giảng dạy mơn Điền Kinh - Tham khảo ý kiến HLV kinh nghiệm trường nghiệp vụ TDTT tỉnh Nam Định, đồng nghiệp có kinh nghiệm chuyên môn sâu nội dung chạy cự ly ngắn trường THPT tỉnh Nam Định Nội dung giải pháp đưa sáng kiến: - Một số vấn đề tuyển chọn tài thể thao - Áp dụng thực tế công tác tuyển chọn đội tuyển chạy cự ly ngắn trường THPT Thịnh Long + Giai đoạn tuyển chọn định hướng + Giai đoạn tuyển chọn chọn lọc - Huấn luyện đội tuyển chạy cự ly ngắn trường THPT Thịnh Long + Huấn luyện cự ly 100m + Huấn luyện đội chạy tiếp sức 4x100m DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG SÁNG KIẾN GDTC: Giáo dục thể chất GV: Giáo viên HKPĐ: Hội khỏe phù HLV: Huấn luyện viên TDTT: Thể dục thể thao THPT: Trung học phổ thông XHCN: Xã hội chủ nghĩa VĐV: Vận động viên MỤC LỤC THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG I - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN TÀI NĂNG THỂ THAO VÀ ÁP DỤNG THỰC TẾ TRONG CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN, HUẤN LUYỆN ĐỘI TUYỂN CHẠY CỰ LY NGẮN TẠI TRƯỜNG THPT THỊNH LONG 11 Một số vấn đề công tác tuyển chọn tài thể thao 1.1 Giai đoạn tuyển chọn định hướng 1.2 Giai đoạn tuyển chọn chọn lọc Các phương pháp để tuyển chọn tài thể thao 2.1 Phương pháp quan sát sư phạm tuyển chọn tài thể thao 2.2 Phương pháp kiểm tra sư phạm 2.3 Phương pháp quan sát kiểm tra y học 2.4 Phương pháp kiểm tra chức thần kinh tâm lý 2.5 Phương pháp so sánh thông kê phương pháp tính số Áp dụng thực tiễn tuyển chọn VĐV cho đội tuyển chạy tiếp sức 4x100m trường THPT Thịnh Long 3.1 Giai đoạn tuyển chọn định hướng 3.1.1 Quan sát thường xuyên học lớp dạy, trao đổi với đồng nghiệp mơn để tìm hiểu học sinh có lực lớp khác 3.1.2 Quan sát buổi tập ngoại khóa học sinh: 3.1.3 Quan sát qua HKPĐ cấp trường 3.1.4 Tạo nguồn từ việc quan sát buổi HKPĐ trường THCS khu vực, HKPĐ huyện Hải Hậu 3.2 Giai đoạn tuyển chọn chọn lọc 3.2.1 Đánh giá số hình thái, tố chất vận động VĐV 3.2.2 Đặc trưng tính cách phẩm chất tâm lý 3.2.3 So sánh số tập luyện để lựa chọn VĐV tốt nhất, phù hợp với vị trí, nội dung sở trường 3.2.4 Tiến hành đấu tập thi đấu tuyển chọn 11 16 19 22 23 23 23 24 24 24 CHƯƠNG II: HUẤN LUYỆN ĐỘI TUYỂN CHẠY CỰ LY NGẮN TẠI TRƯỜNG THPT THỊNH LONG Vai trò sức nhanh với việc nâng cao thành tích chạy cự ly ngắn 1.1 Cơ sở lý luận tố chất sức nhanh 1.2 Sức nhanh biểu sức nhanh 1.3 Cơ sở sinh lý tố chát sức nhanh Đặc điểm chạy 100m chạy tiếp sức 4x100m 2.1 Đặc điểm chạy 100m 2.2 Đặc điểm chạy tiếp sức 4x 100m Quy trình huấn luyện đội tuyển chạy cự ly ngắn trường THPT Thịnh 24 24 25 25 26 27 27 31 33 33 36 36 37 38 39 40 40 44 46 Long 3.1 Thời kỳ huấn luyện ban đầu: Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2015 3.2 Thời kỳ thi đấu: Từ tháng đến cuối tháng năm 2016 3.3 Quy trình huấn luyện cụ thể 3.3.1 Dạy kỹ thuật bổ trợ 3.3.2.Kỹ thuật xuất phát 3.3.3 Kỹ thuật trao - nhận tín gậy chạy tiếp sức x 100m 3.3.4 Kỹ thuật chạy đường vòng 3.3.5 Lựa chọn vị trí VĐV 3.3.6 Huấn luyện thể lực 3.3.7 Bồi dưỡng tâm lý ý chí thi đấu học sinh 3.3.8 Tổ chức thi đấu để hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật ổn định tâm lý 3.3.9 Chuẩn bị lực lượng dự bị thi đấu CHƯƠNG III - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA SÁNG KIẾN Hiệu từ công tác tuyển chọn, huấn luyện đội tuyển chạy cự ly ngắn trường THPT Thịnh Long Thành tích cụ thể sau áp dụng công tác tuyển chọn huấn luyện đội tuyển chạy cự ly ngắn trường THPT Thịnh Long KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 47 48 49 50 51 55 57 58 64 66 68 69 69 70 74 74 74 75 78 79 Kết luận Đề xuất kiến nghị HIỆU QUẢ DO SÁNG KIẾN ĐEM LẠI DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ TDTT thành tố văn hóa xã hội, phận quan trọng thiếu việc cấu thành nên xã hội hoàn chỉnh phương tiện tối ưu để rèn luyện sức khoẻ Đối với quốc gia giới, TDTT giữ vai trò quan trọng hoạt động đất nước TDTT xác định với mục đích bản: TDTT sức khoẻ người (TDTT quần chúng) thể thao thành tích cao Dù với mục đích kết cuối cơng tác TDTT đem đến cho người có thể cường tráng, sức khoẻ dồi dào, tinh thần khoẻ mạnh Trong năm qua lãnh đạo quan tâm sâu sắc Đảng, Nhà nước Ngành TDTT có bước phát triển vượt bậc, hồ nhập với thể thao giới bước đầu đạt thành tích cao đấu trường quốc tế Cơng tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên (VĐV) thành tích cao ngày quan tâm đem lại thành xứng đáng, lứa vận động viên tài cho đất nước Những tài thể thao tuyển chọn đào tạo đem lại nhiều vinh quang cho tổ quốc, đồng thời hứa hẹn thành tích tốt tương lai Việc kết hợp tốt cơng tác tuyển chọn xác, khoa học kết hợp với đào tạo hệ thống lựa chọn đắn thể thao Việt Nam Những hạn chế công tác tuyển chọn tài thể thao huấn luyện thành tích cao khắc phục, đồng thời đẩy mạnh đại hoá sở để tạo niềm tin vào phát triển thể thao Việt Nam Thể thao Việt Nam trở thành cường quốc khu vực đạt tới trình độ Olimpic Đó mong muốn Đảng, Nhà nước tồn ngành TDTT Điều có phần đóng góp khơng nhỏ từ q trình tuyển chọn tài thể thao huấn luyện cách khoa học tài tuyển chọn Đối với người giáo viên thể thao trường THPT, việc đánh giá tuyển chọn học sinh có tài thể thao để bồi dưỡng, định hướng phát triển tài học sinh phục vụ nhiệm vụ phát triển phong trào Giáo dục thể chất nhà trường có ý nghĩa quan trọng Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, năm học qua Tôi nghiên cứu áp dụng sáng kiến “ Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác huấn luyện đội tuyển chạy cự ly ngắn trường THPT Thịnh Long” Với mong muốn nâng cao chất lượng đội tuyển TDTT học sinh nhà trường, tạo dựng đội tuyển mạnh khối trường THPT tỉnh Nam Định, góp phần nhỏ bé phát triển tài thể thao em học sinh Chương I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN, HUẤN LUYỆN TÀI NĂNG THỂ THAO VÀ ÁP DỤNG THỰC TẾ TRONG CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN, HUẤN LUYỆN ĐỘI TUYỂN CHẠY CỰ LY NGẮN TẠI TRƯỜNG THPT THỊNH LONG Một số vấn đề công tác tuyển chọn tài thể thao: Điểm mấu chốt thành tích thể thao kết hợp tuyển chọn huấn luyện Trong hệ thống tuyển chọn hồn hảo điều kiện để có vận động viên thể thao tài tương lai Về chất khoa học tuyển chọn khoa học huấn luyện thể thống có mối quan hệ mật thiết Mục đích cơng tác tuyển chọn nhằm dự đoán phát huy tiềm người, nâng cao hiệu huấn luyện TDTT Ngược lại hiệu công tác huấn luyện lại không ngừng kiểm nghiệm phản hồi cho công tác tuyển chọn, xác định lại công tác tuyển chọn có thành cơng, xác hay khơng? Hai nhân tố ln song hành có mối quan hệ tương hỗ, thúc lẫn đẩy Ngày với tiến khoa học kĩ thuật, phương pháp tuyển chọn truyền thống chủ yếu dựa vào kinh nghiệm đào thải tự nhiên khơng phù hợp với nhu cầu phát triển thể thao thành tích cao mà đòi hỏi người làm cơng tác huấn luyện thể thao phải tìm tòi, học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật để đánh giá xác phát triển lực vận động người Qua tuyển chọn đưa vào huấn luyện nhằm đảm bảo chắn cá nhân tuyển chọn huấn luyện đạt thành tích cao tương lai So với nhiều nước giới thể thao Việt Nam hoà nhập phát triển tương đối chậm nhiều yếu tố lịch sử, khách quan Chúng ta trải qua hai kháng chiến suốt 30 năm gian khổ, ảnh hưởng nặng nề thời kì bao cấp, phát triển kinh tế chậm chạp thời kì cấm vận Tới năm 1980 Thế vận hội Olimpic Matxcơva, thể thao Việt Nam XHCN lần 10 - Động tác: Khi nghe lệnh (còi) hai người tăng tốc Người phía sau cố gắng đuổi kịp người phía trước, người phía trước cố khơng để người phía sau đuổi kịp Chỉ tăng tốc khoảng 10m, sau lại chạy nhẹ nhàng chờ lệnh tiếp * Bài tập 4: Chạy lặp lại đoạn ngắn (30m) - Chuẩn bị: Xuất phát cao xuất phát với bàn đạp - Động tác: Chạy lặp lại 2-4 lần tốc độ tối đa, có xác định thời gian (bấm giờ) nghỉ đợt chạy nhẹ nhàng thở sâu, tích cực Học sinh biết thành tích lần chạy Cố gắng không bị giảm tốc độ lần chạy sau Chú ý: Cảm nhận nỗ lực dùng sức tốc độ đạt lần chạy, cho nghỉ lần chạy * Bài tập 5: Chạy tốc độ cao đoạn ngắn (20m) Chuẩn bị: xác định cự ly 20m, để chạy tăng tốc độ 10 – 15m trước - Động tác: Phải đảm bảo chạy cự ly quy định với tốc độ tối đa, không chờ đến vạch báo hiệu tăng tốc độ đột ngột, không giảm tốc độ chưa vượt qua vạch báo hiệu thứ hai * Bài tập 6: Chạy nâng cao đùi cát - Mục đích: Phát triển sức mạnh đùi - Yêu cầu: Tăng dần tốc độ, khối lượng vận động * Bài tập 7: Chạy đạp sau - Mục đích: Tăng hiệu động tác đạp sau phối hợp dùng sức hợp lý phần thể chạy - Động tác: Chạy đạp sau chân (duỗi hết khớp hông, khớp gối cổ chân) góc độ nhỏ, đồng thời nâng đùi chân phía trước lên song song với mặt đất Trong bước có giai đoạn bay khơng tư kết thúc đạp sau Cuối giai đoạn bay phải chủ động hạ bàn chân trước xuống 62 - Chân chống chuyển sau để chuyển đạp sau tiếp, đồng thời tích cực rút chân sau đưa đùi chân trước lên Hai tay đánh rộng, mạnh so le với chân, cuối chuyển thành chạy số bước * Bài tập 8: Chạy 300m xuất phát thấp - Mục đích: Phát triển khả phản ứng vận động - Yêu cầu: Nghe tín hiệu thực động tác nhanh * Bài tập 9: Trò chơi đội nhanh - Mục đích: Phát triển tốc độ, khả phản xạ, phát triển khéo léo - Chuẩn bị: Kẻ vạch xuất phát cách 1,5 – 2m Sau vạch xuất phát, cách 15m có vạch đích, chia số học sinh thành đội, đội đứng thành đôi đối diện sau vạch xuất phát, đội mang tên quy định - Cách chơi: Khi giáo viên hô tên đội nào, đội quay người 180 độ chạy thật nhanh vạch đích Đội đuổi theo vỗ nhẹ (vỗ đẩy) vào người đối phương họ chưa vượt qua vạch đích Phân biệt thắng thua số người bị vỗ đội sau số lần chạy * Bài tập 10: Chạy xuất phát thấp 50m hình thức thi đấu - Mục đích: Phát triển sức nhanh tạo trạng thái tâm lý cho học sinh - Yêu cầu: Hai người chạy lượt, chạy với tốc độ tối đa * Bài tập 11: Chạy tốc độ cao 60m - Mục đích: Phát triển sức nhanh - Yêu cầu: Chạy với 95% sức * Bài tập 12: Bài tập XPT với tín hiệu - Mục đích: Phát triển khả vận động - Yêu cầu: Nghe đáp lại tín hiệu cách nhanh * Bài tập 13: Bài tập chạy cự ly 100m - Mục đích: phát triển sức nhanh - Yêu cầu: chạy 100% sức 63 * Bài tập 15: Tổ hợp chạy 100m + 200m + 300m có thời gian nghỉ quãng - Mục đích: Phát triển sức bền tốc độ - Yêu cầu: Chạy với khoảng 85% sức * Bài tập 15: Chạy việt dã - Mục đích phát triển sức bền chun mơn - u cầu: Chạy với tốc độ trung bình, gắng sức tối đa 3.3.7 Bồi dưỡng tâm lý ý chí thi đấu học sinh Tâm lý thi đấu có vai trò quan trọng thành tích thi đấu chạy cự ly ngắn Đối với chạy 100m quãng đường ngắn, khả phối hợp giai đoạn phải thật ổn định ăn khớp, đặc biệt giai đoạn xuất phát học sinh thường huấn luyện thời gian ngắn nên hay xảy tượng sốt xuất phát dễ bị phạm quy, ngược lại sợ bị phạm quy nên xuất phát chậm Do cần lưu ý VĐV học sinh tập trung tối đa vào hoạt động, phản ứng thật nhanh theo tín hiệu trọng tài Hay trình chạy quãng đích cần có nỗ lực tối đa, khơng chủ quan trước đối thủ Huấn luyện giảng dạy chạy tiếp sức khó nhiều nội dung khác, đặc biệt mặt tâm lý Vì cần thành viên đội có tâm lý thi đấu yếu, dễ bị phân tán, làm ảnh hưởng đến thành tích chung đội Cho nên người Giáo viên – HLV phải có lực qua sát tốt có lực tư lơgic, giỏi xây dựng mối liên hệ thầy trò sở tín nhiệm tơn trọng lẫn nhau, đồng thời phải có khả thuyết phục giáo dục Trong q trình giảng dạy huấn luyện có lúc học sinh từ chối tập số tập mà khơng nói rõ ngun nhân khơng tập Đối với học sinh nữ vấn đề liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, học sinh nam số yếu tố tâm lý phát sinh đột xuất 64 Giáo viên gặp trường hợp không nên vội vàng trách móc hay tùy tiện phê bình em lớp buồi tập mà phải tìm hiểu rõ nguyên nhân đích thực Khi biết rõ nguyên nhân giáo viên cần phải khun nhủ, chí phê bình khơng nên q trích vấn đề lứa tuổi em rễ bị tự Giáo viên cần biết giải cách khéo léo khúc mắc cách bình tĩnh, có lý lẽ, biết khuyến khích em tập luyện tốt Lấy động viên, thuyết phục khơng gò ép, nóng nảy Qua giáo dục cho em có tính kiên cường, biết tự kiềm chế có ý chí Người Giáo viên – HLV phải làm cho em hiểu muốn có sức khỏe tốt đạt thành tích cao thi đấu thể thao phải luyện tập thường xuyên phải có mệt nhọc cần thiết Các chuyên gia tâm lý HLV thể thao chuyên nghiệp cho 70% thắng bại thi đấu thể thao nhờ tố chất trình tập luyện 30% yếu tố tâm lý Tất yêu cầu giúp cho Giáo viên - HLV nâng cao uy tín học sinh, mặt khác huấn luyện đội tuyển học sinh giỏi TDTT người giáo viên cần phải nắm vững phát huy nghệ thuật nhà giáo dục phát huy tính chủ đạo Bên cạnh người HLV- Giáo viên phải hiểu VĐV ưu tú ngồi trình độ trí lực cao, trạng thái tâm lý thích hợp lực cao ý thức vận động động, cần phải có cá tính khác thích ứng với trình độ thể thao đại như: tính cách, tình cảm, ý trí đấu, nghị lực tâm, lực tư duy…Có thể dùng phương pháp trò chuyện, quan sát đo số số tâm lý đơn giản khác để điều tra vấn đề sau: - Tâm tư, suy nghĩ trình luyện tập gian khổ - Khả tập trung sức phấn đấu thông qua tập luyện hàng ngày - Thái độ hợp tác HLV nhân viên chăm sóc y tế 65 - Tinh thần, thái độ tham gia thi đấu, có ý chí đấu kể với đối thủ mạnh mình, có ý thức cạnh tranh vươn lên đắn, hồ hởi, phấn khởi tập luyện thi đấu - Thông thường hồi hộp trước thi đấu điều dễ xảy với VĐV học sinh Ở số học sinh hồi hộp dẫn đến căng thẳng thần kinh Sự gắng sức, bình tĩnh sáng suốt, lựa chọn phương pháp tối ưu để dành chiến thắng Đối với trường hợp trình huấn luyện người Giáo viên – HLV cần ý tạo khơng khí tương đồng với buổi thi đấu để học sinh quen dần không bị ngợp bước vào sân thi đấu - Trong q trình huấn luyện ln xây dựng cho niềm tin, tinh thần thái độ tập luyện tự giác, nghiêm túc 3.3.8 Tổ chức thi đấu để hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật ổn định tâm lý Sau trang bị cho học sinh kỹ, chiến thuật yếu tố tâm lý cần thiết với tâm lí vững vàng qua q trình tập luyện nên tiến hành tổ chức thi đấu cho học sinh để hoàn thiện kĩ, chiến thuật ổn định tâm lý Vận dụng luật thi đấu đủ dường chạy để em phát huy sở trường mình, từ rút kinh nghiệm thực tế để chuẩn bị tốt cho thi đấu thức Đối với đội tuyDDoongrlaan6cuwj ly ngắn trường THPT Thịnh Long điều kiện sân bãi nhà trường không đảm bảo nên buổi tập kỹ thuật phối hợp vị trí thường xuyên phải tập luyện khu du lịch với đường nhựa cứng đường vòng hẹp nên cảm giác đường chạy em học sinh không tốt, đặc biệt với đội tuyển chạy tiếp sức x 100m, ảnh hưởng đến thành tích, khả phối hợp trao nhận gậy vị trí dẫn đến kết thi đấu năm trước chưa thực cao Khắc phục vấn đề năm học 2015 – 2016 để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nam Định lần thứ IX - năm 2016 Bản thân khắc phục cách thường xuyên cho VĐV tập 66 chạy bắt tốc độ đoạn ngắn với giày đinh mặt sân cỏ đồng thời đề xuất với BGH nhà trường cấp kinh phí thuê ô tô chở thành viên đội tuyển lên SVĐ Thiên Trường lần để em học sinh làm quen với cảm giác đường chạy cảm giác xác cự ly, vị trí thi đấu Qua em học sinh khắc phục ngỡ ngàng thi đấu sân vận động, tâm lý hưng phấn, thành tích tốt nhiều tập luyện đường nhựa cứng Bên cạnh việc tổ chức thi đấu việc kiểm tra đánh giá thông số VĐV học sinh thông qua test sở quan trọng để người GV – HLV dự báo khả phát triển, tìm điểm mạnh, điểm yếu học sinh để có kế hoạch phát triển lực hay khắc phục nhược điểm cho VĐV Đối với đội tuyển chạy cự ly ngắn trường THPT Thịnh Long thường áp dụng test kiểm tra đánh giá sau: - Test đánh giá lực tốc độ: + Thời gian phản ứng ( giây) + Thời gian xuất phát ( giây) + Chạy 30m, 50m, 60m, 100m xuất phát thấp ( giây) + Chạy tốc độ cao 10m, 20m, 30m, 50m ( giây) + Tần số bước ( bước/ giây) + Độ dài bước chạy ( m) - Test đánh giá lực sức mạnh tốc độ + Gánh tạ ngồi xuống – đứng lên, trọng lượng tạ 50 – 100% trọng lượng thể, thực lần, tính thời gian ( giây) + Ném tạ – kg từ lên trước sau ( m) + Bật bước, bước, 10 bước chỗ ( m) + Chạy 30 – 100m có mang trọng lượng 10kg ( giây) - Test đánh giá lực sức bền: 67 * Sức bền chung: chạy từ 10 – 20 phút Xác định độ dài đoạn đường chạy tính tốc độ trung bình theo cơng thức V = s/t ( m/giây) Trong V: tốc độ trung bình S: độ dài quãng đường chạy qua t: Thời gian chạy Khi sức bền chung tăng đồng nghĩa với hệ số tăng tốc độ chạy trung bình * Sức bền chun mơn: + Đánh giá cách tính hệ số sức bền theo cơng thức K = t bt/tc Trong K hệ số sức bền, tbt thời gian thực tập, tc thời gian thực phần tập + Test đánh giá sức bền chuyên môn: chạy 150m xuất phát cao ( giây), chạy 200m xuất phát cao ( giây), Sự khác biệt tốc độ chạy cự ly với tốc độ chạy cuối cự ly (m/giây;%), Hệ số sức bền 3.3.9 Chuẩn bị lực lượng dự bị thi đấu Công tác chuẩn bị lực lượng VĐV dự bị ln đóng vai trò quan trọng Thực tế chuẩn bị đến ngày thi đấu ngày thi đấu nguyên nhân khách quan nhiều em thành phần thức lại khơng thể thi đấu Nếu khơng có chuẩn bị lực lượng dự bi phải bỏ nội dung thi đấu có thi đấu cầm thất bại Chính đội tuyển chạy cự ly ngắn trường THPT Thịnh Long phải có chuẩn bị lực lượng 01 VĐV dự bị cho nội dung, hay vị trí chạy tiếp sức Những VĐV có trình độ khả gần tương xứng với VĐV thức coi đội hình 2, VĐV dự bị phải sẵn sàng vào sân thi đấu với khả chuyên môn tinh thần VĐV thức 68 CHƯƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA SÁNG KIẾN Hiệu từ công tác tuyển chọn, huấn luyện đội tuyển chạy cự ly ngắn trường THPT Thịnh Long Sau sáng kiến đời đưa vào ứng dụng thực tế tuyển chọn huấn luyện đội tuyển TDTT học sinh trường THPT Thịnh Long nói chung đội tuyển chạy cự ly ngắn nói riêng đem lại hiệu sau: - Các buổi học khóa, ngoại khóa, buổi huấn luyện đội tuyển trở nên sơi động nhiều, thái độ em học sinh môn học cải thiện rõ nét - Chất lượng huấn luyện đội tuyển, khả tiếp thu, thích ứng, kỹ năng, kỹ xảo học sinh đội tuyển tăng mạnh thể kết Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nam Định lần thứ IX - năm 2016 - Từ kết sáng kiến góp phần hình thành tư “chun nghiệp” cho đồng nghiệp em học sinh - Đối với thân: Hứng thú tự tin buổi huấn luyện đội tuyển, chất lượng huấn luyện thân ngày nâng cao Tạo cho thân thói quen làm việc khoa học, say mê tìm tòi kiến thức mới, tự tin áp dụng thiết bị đại phục vụ cho cơng việc 69 - Đối với đồng nghiệp: Kích thích tính sáng tạo, thái độ làm việc khoa học đồng nghiệp nhóm GDTC – QPAN trường THPT Thịnh Long số đồng nghiệp trường khu vực huyện Hải Hậu Là nguồn tư liệu bổ ích để đồng nghiệp áp dụng cơng tác Trường THPT Thịnh Long ngơi trường non trẻ, thành lập từ năm 2001 nhiên năm qua thành tích cơng tác Giáo dục thể chất khẳng định, đặc biệt công tác huấn luyện đội tuyển TDTT tham dự kỳ thi học sinh giỏi môn, giải thể thao học sinh, kỳ HKPĐ cấp tỉnh: + HKPĐ tỉnh Nam Định lần thứ VI – Năm 2004 đạt giải khuyến khích tồn đồn + HKPĐ tỉnh Nam Định lần thứ VII – Năm 2008 đạt giải toàn đoàn + HKPĐ tỉnh Nam Định lần thứ VIII – Năm 2012 đạt giải nhì tồn đồn + Đại hội TDTT ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định lần thứ I – Năm 2013 đạt giải ba toàn đoàn + Giải thể thao học sinh ngành GD&ĐT Nam Định Năm học 2013- 2014, 2014 – 2015 đạt giải ba toàn đoàn + HKPĐ tỉnh Nam Định lần thứ IX – Năm 2016 đạt giải tồn đồn Thành tích cụ thể sau áp dụng công tác tuyển chọn huấn luyện đội tuyển chạy cự ly ngắn trường THPT Thịnh Long Đối với đội tuyển chạy cuwj ly ngắn làm quy trình từ tuyển chọn huấn luyện nên đạt thành tích xuất sắc với thành tích sau: Thành tích đội chạy cự ly ngắn trường THPT Thịnh Long Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nam Định lần thứ IX – Năm 2016 STT Nội dung Chạy 100m Thành tích Nam: VĐV Kim Văn Chức ( 11B) xếp thứ – HCB 70 Nữ: VĐV Nguyễn Thị Lan ( 11D) xếp thứ Chạy 200m – HCĐ Nam: VĐV Kim Văn Chức ( 11B) xếp thứ – HCB Nữ: VĐV Nguyễn Thị Lan ( 11D) xếp thứ 3 Chạy 400m – HCĐ Nam: VĐV Bùi Tiến Thịnh (12G) xếp thứ – HCB Nữ: VĐV Nguyễn Thị Hoa (10A4) xếp thứ Chạy tiếp sức x 100m - HCB Nam: VĐV Đỗ Anh Tuấn (11A), Bùi Tiến Thịnh (12G), Mai Quang Duy (12B), Kim Văn Chức ( 11B) xếp thứ – HCB Nữ: VĐV Đỗ Thị Hoa (12A), Trần Thị Thanh (11B), Nguyễn Phương Linh (10C1), Nguyễn Thị Lan (11D) xếp thứ - HCV Thành tích cá nhân đội tuyển chạy cự ly ngắn Năm học 2015 – 2016 * Nội dung chạy 100m STT Họ Tên Nguyễn Thị Lan Đỗ Thị Hoa Trần Thị Thanh Nguyễn Phương Linh Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Kiều Oanh Nguyễn Thị Huế Thành Thành Thành tích tích chạy tích kiểm tuyển tra tốt chọn ban HKPĐ đầu cấp trường huấn luyện 14”81 14”66 14”41 14”94 14”88 14”63 14”93 14”86 14”58 15”32 15”31 15”02 15”39 15”26 15”18 15”43 15”35 15”21 15”48 15”46 15”33 71 Thành tích thi đấu HKPĐ tỉnh Nam Định 14”36 - HCĐ 10 11 12 13 14 15 16 Vũ Thị Lan Kim Văn Chức Nguyễn Đình Tứ Đỗ Anh Tuấn Mai Quang Duy Đinh Quốc Huy Trần Văn Hậu Trần Đức Duy Nguyễn Thái Bình 15”48 11”99 12”31 12”33 12”42 12:63 13”09 12”91 12”93 15”41 11”93 12”24 12”18 12” 30 12”56 13”04 12”84 12”71 15”36 11”86 11” 99 11” 92 11”97 12”08 12”65 12”22 12”33 11”72 - HCB * Kết thi đấu nội dung chạy tiếp sức HKPĐ tỉnh Nam Định lần thứ IX – Năm 2016 + Đội Nữ gồm VĐV: Đỗ Thị Hoa, Trần Thị Thanh, Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Thị Lan đạt thành tích 54’30 - HCV + Đội Nam gồm VĐV: Đỗ Anh Tuấn, Bùi Tiến Thịnh, Mai Quang Duy, Kim Văn Chức đạt thành tích 45”52 – HCB Kết cho thấy thành tích học sinh cải thiện rõ nét, đặc biệt kết đội chạy tiếp sức cho thấy khả phối hợp kỹ, chiến thuật, trình độ thể lực nâng lên nhiều so với thời kỳ tuyển chọn ban đầu * Nội dung chạy 200m STT Họ Tên Nguyễn Thị Lan Trần Thị Thanh Nguyễn Thị Huế Nguyễn T Thu Phương Mai Quang Duy Kim Văn Chức Thành Thành Thành tích tích chạy tích kiểm tuyển tra tốt chọn ban HKPĐ đầu cấp trường huấn luyện 33”76 33”15 32”11 33”71 33”58 32”86 35”12 34”92 33”67 35”52 34”56 33”77 25”97 25”42 25” 13 26”08 25”11 24”86 72 Thành tích thi đấu HKPĐ tỉnh Nam Định 31”66 - HCĐ 24”52 - HCB 10 Bùi Tiến Thịnh Phạm Chí Cơng Lê Đức Thắng Trần Văn Hậu 26”98 27”21 27”06 27”12 26”44 26”93 26”18 26”54 25”08 25”23 25”71 26”09 * Nội dung chạy 400m STT Họ Tên Nguyễn Thị Ánh Phạm Thị Nga Nguyễn Thị Hoa Vũ Thị Thanh Hiền Bùi Tiến Thịnh Kim Văn Thương Vũ Văn Hoàng Nguyễn Văn Hiểu Thành Thành Thành tích tích chạy tích kiểm tuyển tra tốt chọn ban HKPĐ đầu cấp trường huấn luyện 80”88 79”96 78”22 81”06 80”98 78”21 85”62 84”11 69”01 85”89 84”59 72”18 59”68 58”77 56”55 62”18 61”42 61”21 63”55 62”96 59”57 63”63 62”98 60”71 Thành tích thi đấu HKPĐ tỉnh Nam Định 68”02 - HCB 55”17 - HCB KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong năm qua, đặc biệt năm học 2015 – 2016 phong trào tập luyện TDTT học sinh trường THPT Thịnh Long có bước phát triển vượt bậc góp phần lớn cơng tác giáo dục tồn diện cho học sinh Trong cơng tác tuyển chọn huấn luyện đội tuyển TDTT nói chung đội tuyển chạy cự ly ngắn nói riêng góp phần nâng cao chất lượng đội tuyển TDTT, 73 tham gia dành nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào thành tích chung nhà trường Thành cơng đội tuyển TDTT học sinh trường THPT Thịnh Long ghi nhận từ kết việc áp dụng cách khoa học quy trình tuyển chọn huấn luyện nêu Cùng với nỗ lực chuyên môn, thành công đội tuyển TDTT học sinh nhà trường thành quan tâm, động viên đạo kịp thời Sở GD&ĐT Nam Định, Chi ủy – BGH – HĐGD, tận tâm, nhiệt tình, yêu nghề đội ngũ giáo viên nhóm GDTC nhà trường Đề xuất kiến nghị Để phát triển phong trào tập luyện TDTT học sinh nói chung đội tuyển TDTT học sinh trường THPT Thịnh Long nói riêng Xứng đáng với truyền thống tiềm nhà trường xin đưa số kiến nghị sau: Quy trình tuyển chọn, huấn luyện đội tuyển chạy cự ly ngắn trường THPT Thịnh Long mà kết nghiên cứu sáng kiến đưa cần thiết phải triển khai áp dụng rộng rãi với nội dung khác, nhằm phát triển phong trào tập luyện TDTT nói chung thể thao thành tích cao nói riêng học sinh trường THPT Thịnh Long Mỗi GV – HLV cần tận tâm, cố gắng, xây dựng kế hoạch huấn luyện cho phù hợp với học sinh tình hình thực tế Tích cực học hỏi nâng cao trình độ chun mơn để thích nghi với phát triển khoa học kỹ thuật phát triển xã hội Cấp ủy Đảng, BGH nhà trường cần đạo, động viên kịp thời, tạo điều kiện cần thiết, đặc biệt tăng cường sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy môn, thiết bị hỗ trợ công tác tuyển chọn, huấn luyện để thành viên nhóm GDTC thực cơng tác tuyển chọn, huấn luyện đội tuyển chayj 74 cự ly ngắn nói riêng, đội tuyển TDTT nhà trường nói chung cách có hiệu Với thân tơi kiến thức tuyển chọn tài huấn luyện thể thao tiếp thu tài sản quý giá, kim nam công tác Tôi đã, vận dụng cách tối ưu kiến thức tuyển chọn tài huấn luyện thể thao học tập vào trình cơng tác để với đồng nghiệp khác phục vụ tốt cho nghiệp thể thao đất nước, cho phong trào GDTC trường THPT Thịnh Long, góp phần cơng sức nhỏ bé để đào tạo hệ học sinh, VĐV tài cho tổ quốc Do kinh nghiệm kiến thức cá nhân hạn hẹp, thời gian ngắn nghiên cứu công tác huấn luyện đội tuyển chạy cự ly ngắn trường THPT Thịnh Long Chắc chắn ý kiến mà nhân đưa nhiều thiếu sót, hạn chế Kính mong nhận góp ý kiến để kiến thức huấn luyện đội tuyển TDTT nói chung, huấn luyện đội tuyển chạy cự ly ngắn nói riêng trường THPT Thịnh Long cá nhân ngày bổ sung phong phú hiệu IV Hiệu sáng kiến đem lại: Sau sáng kiến đời đưa vào ứng dụng thực tế tuyển chọn huấn luyện đội tuyển TDTT học sinh trường THPT Thịnh Long nói chung đội tuyển chạy cự ly ngắn nói riêng đem lại hiệu sau: - Các buổi học khóa, ngoại khóa, buổi huấn luyện đội tuyển trở nên sôi động nhiều, thái độ em học sinh môn học cải thiện rõ nét - Chất lượng huấn luyện đội tuyển, khả tiếp thu, thích ứng, kỹ năng, kỹ xảo học sinh đội tuyển tăng mạnh thể kết Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nam Định lần thứ IX - năm 2016 75 - Từ kết sáng kiến góp phần hình thành tư “chun nghiệp” cho đồng nghiệp em học sinh - Đối với thân: Hứng thú tự tin buổi huấn luyện đội tuyển, chất lượng huấn luyện thân ngày nâng cao Tạo cho thân thói quen làm việc khoa học, say mê tìm tòi kiến thức mới, tự tin áp dụng thiết bị đại phục vụ cho cơng việc - Đối với đồng nghiệp: Kích thích tính sáng tạo, thái độ làm việc khoa học đồng nghiệp nhóm GDTC – QPAN trường THPT Thịnh Long số đồng nghiệp trường khu vực huyện Hải Hậu Là nguồn tư liệu bổ ích để đồng nghiệp áp dụng công tác VI Lời cam đoan Tôi xin cam đoan sáng kiến “Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác huấn luyện đội tuyển chạy cự ly ngắn trường THPT Thịnh Long” hồn tồn tơi nghiên cứu áp dụng thực tế trường THPT Thịnh Long, không chép vi phạm quyền cá nhân Nếu sai tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm 76 ... tiếp sức 4x100m DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG SÁNG KIẾN GDTC: Giáo dục thể chất GV: Giáo viên HKPĐ: Hội khỏe phù HLV: Huấn luyện viên TDTT: Thể dục thể thao THPT: Trung học phổ thông XHCN: Xã hội... ý kiến HLV kinh nghiệm trường nghiệp vụ TDTT tỉnh Nam Định, đồng nghiệp có kinh nghiệm chun mơn sâu nội dung chạy cự ly ngắn trường THPT tỉnh Nam Định Nội dung giải pháp đưa sáng kiến: - Một... khoa Thể dục 10, 11, 12 Qua xây dựng chương trình tuyển chọn huấn luyện đội tuyển chạy cự ly ngắn cho riêng dựa tảng SGK Thể dục 10,11, 12 giáo trình giảng dạy mơn Điền Kinh - Tham khảo ý kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm thể dục, Sáng kiến kinh nghiệm thể dục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay