Giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh lớp 3 thông qua dạy học môn đạo đức

66 7 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2018, 13:50

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ===o0o=== HOÀNG THỊ KIM NHUNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN CHO HỌC SINH LỚP THƠNG QUA DẠY HỌC MƠN ĐẠO ĐỨC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HÀ NỘI, 2018 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ===o0o=== HOÀNG THỊ KIM NHUNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN CHO HỌC SINH LỚP THƠNG QUA DẠY HỌC MƠN ĐẠO ĐỨC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Dục Quang HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Tác giả khóa luận xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình thầy, giáo trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, thầy cô khoa Giáo dục Tiểu học đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Nguyễn Dục Quang– người hướng dẫn bảo tận tình, chu tơi hồn thành khóa luận Đồng thời xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo Ban Giám Hiệu, thầy cô em học sinh trường Tiểu học Minh Trí trường Tiểu học Phú Cường tạo điều kiện giúp đỡ để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Hà Nội, ngày 02 tháng năm 2018 Sinh viên Hoàng Thị Kim Nhung LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu đề tài “GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN CHO HỌC SINH LỚP THÔNG QUA DẠY HỌC MƠN ĐẠO ĐỨC” kết tìm tòi, nghiên cứu thân tơi hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Dục Quang Đề tài khóa luận khơng trùng với đề tài khóa luận tác giả khác Nếu sai tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Hà Nội, ngày 02 tháng năm 2018 Sinh viên Hoàng Thị Kim Nhung BẢNG CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Giáo dục GD Giáo viên GV Học sinh HS Kĩ sống KNS MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu 5 Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC Một số vấn đề kỹ tự bảo vệ thân 1.1 Khái niệm kỹ sống 1.2 Phân loại kỹ sống 1.2 Khái niệm kỹ tự bảo vệ thân 13 1.3 Vai trò kỹ tự bảo vệ thân người 14 1.4 Một vài vấn đề giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh 14 1.5 Những đặc điểm tâm sinh lý học sinh lớp 17 1.5.1 Đặc điểm thể 17 1.5.2 Đặc điểm hoạt động môi trường sống17 1.5.3 Sự phát triển trình nhận thức 19 1.5.4 Sự phát triển tình cảm 22 1.5.5 Sự phát triển nhân cách 23 1.6 Đặc điểm môn Đạo đức lớp 23 1.6.1 Mục tiêu , nội dung môn Đạo đức lớp 23 1.6.2 Phương pháp dạy học môn Đạo đức 25 Kết luận chương 26 Chương THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN CHO HỌC SINH LỚP THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 28 2.1 Mục đích khảo sát thực trạng 28 2.2 Nội dung khảo sát thực trạng 28 2.3 Đối tượng khảo sát 28 2.4 Nội dung khảo sát 28 2.5 Công cụ khảo sát 29 2.6 Phương pháp khảo sát 29 2.7 Kết khảo sát 29 2.7.1 Nhận thức giáo viên kỹ tự bảo vệ học sinh lớp số trường Tiểu học 29 2.7.2 Thực trạng sử dụng biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ cho học sinh lớp số trường Tiểu học thông qua dạy học môn Đạo đức 30 Kết luận chương 33 Chương BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN CHO HỌC SINH LỚP THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC 34 3.1 Một số nguyên tắc 34 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu học 34 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo thống tính vừa sức chung tính vừa sức riêng 34 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo thống vai trò chủ đạo người dạy vai trò tích cực , tự giác, độc lập người học 34 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo thống lý luận thực tiễn 35 3.2 Biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức 35 3.2.1 Biện pháp 1: Tạo môi trường thuận lợi cho việc rèn luyện kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh lớp 35 3.2.2 Biện pháp : Tổ chức trò chơi đóng vai , học tập 37 3.2.3 Biện pháp : Xây dựng đưa nội dung giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ theo hướng: tích hợp với hoạt động dạy, hoạt động vui chơi hoạt động khác 41 3.3 Thiết kế dạy Đạo đức có sử dụng biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh lớp 42 Kết luận chương 52 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC 56 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục Tiểu học cấp học quan trọng, có ý nghĩa quan trọng định đến việc hình thành nhân cách đạo đức học sinh Ở giai đoạn này, học sinh cần trang bị kiến thức kỹ sống để có móng vững giúp em vận dụng vào sống Theo mục tiêu giáo dục tiểu học quy định Luật Giáo dục Việt Nam năm 2010 sau: “Trang bị cho học sinh hệ thống tri thức ban đầu, hình thành học sinh kĩ tảng, phát triển hứng thú học tập học sinh, thực mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh tiểu học’’ Chính cần giáo dục cho trẻ kỹ sống cần thiết vì: em chủ nhân tương lai đất nước, người định phát triển đất nước năm tới Nếu khơng có kĩ sống, em thực tốt trách nhiệm thân, gia đình, cộng đồng đất nước Khi tham gia vào hoạt động nghề nghiệp phục vụ cho sống đòi hỏi phải thỏa mãn kỹ tương ứng Rèn luyện kỹ sống cho HS nhằm giúp em rèn luyện kỹ ứng xử thân thiện tình huống; thói quen kỹ làm việc theo nhóm, kỹ hoạt động xã hội; giáo dục cho học sinh thói quen rèn luyện sức khỏe, ý thức tự bảo vệ thân, phòng ngừa tai nạn giao thông, đuối nước tệ nạn xã hội Đối với HS tiểu học, việc hình thành kỹ học tập sinh hoạt vô quan trọng, ảnh hưởng đến trình hình thành phát triển nhân cách sau Lứa tuổi học sinh lứa tuổi hình thành giá trị nhân cách, giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, khám phá song thiếu hiểu biết sâu sắc xã hội, thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị lơi kéo kích động Đặc biệt giai đoạn nay, hệ trẻ thường xuyên chịu tác động đan xen yếu tố tích cực tiêu cực, ln đặt vào hồn cảnh phải lựa chọn giá trị, phải đương đầu với khó khăn, thử thách, áp lực tiêu cực Nếu không giáo dục kĩ sống, thiếu kĩ sống, em dễ bị lôi kéo vào hành vi tiêu cực, bạo lực, vào lối sống ích kỉ, lai căng, thực dụng, dễ bị phát triển lệch lạc nhân cách Một nguyên nhân dẫn đến tượng tiêu cực phận học sinh phổ thông thời gian vừa qua em thiếu kĩ cần thiết như: kĩ xác định giá trị, kĩ từ chối, kĩ kiên định, kĩ giải mâu thuẫn, kĩ thương lượng, kĩ giao tiếp Vì vậy, việc giáo dục kĩ sống cho em cần thiết, giúp em rèn luyện hành vi có trách nhiệm thân, gia đình, cộng đồng Tổ quốc; giúp em có khả ứng phó tích cực trước tình sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè người, sống tích cực, chủ động, an toàn, hài hoà lành mạnh Giáo dục kĩ sống nhằm thực yêu cầu đổi giáo dục phổ thơng Vì Đảng ta xác định người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển xã hội Để thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, cần phải có người lao động phát triển toàn diện, cần phải đổi giáo dục nói chung đổi giáo dục phổ thơng nói riêng Giáo dục kĩ sống cho học sinh xu chung nhiều nước giới Cha mẹ sinh mong khỏe mạnh, thơng minh cố gắng tạo điều kiện tốt để phát triển Tuy nhiên bên cạnh việc chăm sóc để phát triển thể chất, dạy dỗ để học hành giỏi giang, nhiệm vụ giúp định hướng, xây dựng phát triển kỹ sống thiếu Chúng ta chứng kiến nhiều học sinh thông minh, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi thiếu, yếu kỹ sống, kỹ làm việc nên gặp nhiều khó khăn học tập q trình xin việc, làm Muốn có kết tốt - Nhận xét, tổng kết ý kiến nhóm cần quan tâm, giúp đỡ người  Kết luận: Cha mẹ, ơng bà, anh chị em - Các nhóm HS nhận xét lẫn người thân thiết, ruột thịt chúng ta, cần quan tâm chăm sóc - 1- HS nhắc lại ông bà, cha mẹ Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến  Mục tiêu: HS biết đồng tình với hành vi, việc làm thể quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em  Cách tiến hành: - Chia lớp thành nhóm - Tiến hành thảo luận - Phát phiếu thảo luận yêu cầu thảo - Đại diện nhóm trình bày luận kết quả, kèm lời giải thích Nội dung: Phiếu thảo luận Câu trả lời đúng: Theo em, bạn tình sau xử hay sai? Vì sao? 1.Em Bi bị ốm, bố mẹ tập trung chăm sóc Lan làm không cho em.Lan hay dỗi dằn để bố mẹ quay Thay hay dỗi dằn Lan quan tâm ý tới Lan sợ bố mẹ tay với bố mẹ để lo quan tâm tới em Bi mà quên Lan cho em Bi 2.Thư giúp mẹ nấu cháo cho bà em bị Thư làm HS ngoan ốm - Nhận xét câu trả lời nhóm - Các nhóm khác nhận xét, bổ - Hỏi: Giả sử em bị ốm người sung gia đình quan tâm, chăm sóc, em - đến HS trả lời.Ví dụ: 44 cảm thấy nào? + Em cảm thấy hạnh - Nhận xét câu trả lời HS phúc vui sướng + Sẽ vui mau chóng khỏi  bệnh Kết luận: Bất gia đình + Thấy cảm động người quan tâm, chăm sóc cảm thấy - đến HS nhắc lại hạnh phúc.Việc Quan tâm, chăm sóc ơng bà,cha mẹ, anh chị em làm cho gia đình đầm ấm hơn, hạnh phúc Hoạt động 3: Thảo luận nhóm  Mục tiêu: HS biết đồng tình với hành vi, việc làm thể quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em  Cách tiến hành: - Chia lớp làm nhóm - Thảo luận nhóm - Phát biểu thảo luận thẻ ghi đúng- sai - Đại diện nhóm trình bày Nội dung phiếu thảo luận: đưa lời giải thích Theo em, ý kiến sau hay sai? Vì Câu trả lời đúng: sao? - Sai Vì ơng bà, cha mẹ, anh  Chỉ ông bà, cha mẹ, anh chị em chị em nhà ốm đau cần phải quan cần quan tâm, chăm sóc tâm, chăm sóc ngày - Đúng Vì làm khơng khí  Ln cần quan tâm, chăm sóc gia đình đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc người gia đình hàng ngày  Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, - Sai Vì quan tâm, chăm sóc 45 anh chị em làm cho gia đình hạnh làm gia đình hạnh phúc hơn, phúc khơng phải làm gia đình hạnh phúc  Chỉ cần chăm sóc ơng bà, cha mẹ, - Sai Vì người gia đình cần chăm sóc, người lớn tuổi gia đình quan tâm nơi, lúc  Em thành viên bé gia - Sai Bất kể gia đình gia đình, khơng cần phải chăm sóc, quan phải có trách nhiệm tâm tới người khác quan tâm, chăm sóc đến - Nhận xét câu trả lời HS người  Kết luận: Mọi người gia đình cần - Các nhóm khác nhận xét, bổ ln quan tâm, chăm sóc lẫn sung ngày, khơng phải lúc khó khăn, bệnh - đến HS nhắc lại tật Hƣớng dẫn thực hành nhà GV yêu cầu HS nhà sưu tầm câu ca dao, tục ngữ nói tình cảm người thân gia đình với 46 Bài 4: QUAN TÂM CHĂM SĨC ƠNG BÀ, CHA MẸ, ANH CHỊ EM (Tiết 2) I MỤC TIÊU Kiến thức Giúp HS biết: - Chúng ta cần quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em người thân ruột thịt - Quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em làm cho gia đình đầm ấm hơn, hạnh phúc - Những bạn khơng có gia đình, ơng bà, cha mẹ, anh chị em cần xã hội quan tâm, giúp đỡ Thái độ - Yêu quý, quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em gia đình Hành vi - Biết thể quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em lời nói, việc làm cụ thể, phù hợp với tình II CHUẨN BỊ - Nội dung câu chuyện “Khi mẹ ốm- Nguyễn Hồng Hạnh, THCS Ngọc Hân- Hà Nội (xem phụ lục) - Phiếu thảo luận nhóm (Hoạt động 2, Hoạt động - Tiết 1) - Bộ thẻ Xanh (sai) Đỏ (đúng) - Nội dung trò chơi “Phản ứng nhanh” III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU Kiểm tra cũ (5’) - GV gọi HS làm tập 1, / 85 (VBT) - GV nhận xét, ghi điểm Bài 47 Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động1: Xử lí tình  Mục tiêu: HS biết thể quan tâm, chăm sóc người thân tình cụ thể  Cách tiến hành: - u cầu nhóm thảo luận, xử lí tình - Thảo luận nhóm sau cách sắm vai - Đại diện nhóm lên thể (Nhóm 3: tình cách xử lí tình Nhóm 4: tình 2) Cách xử lí đúng: Tình Tình Bố mẹ công tác, nhà vắng hoe Mấy Bà bị mệt, Ngân nên nhà hôm trở trời, bà Ngân bị mệt, chăm sóc Bà Vậy bà yên nằm nghỉ giường Ngân định nhà tâm, mau khỏi bệnh Ngân có chăm sóc bà bạn lại kéo đến rủ thể chuyển lời xin lỗi tới bạn Ngân sinh nhật Ngân phải làm gì? Chắc chắn bạn thơng Tình cảm với Ngân Ngày mai, em Nam kiểm tra Tốn Tình Bố mẹ bảo Nam giúp em ơn tập Tốn Phim Nam khơng xem ngày Nhưng lúc ti vi lại chiếu hơm xem ngày phim mà Nam thích Nam cần hành mai khơng xem được, động nào? Nam nghe người khác kể lại Còn việc quan trọng kiểm tra ngày mai em Nếu không Nam giúp, em Nam khó làm kiểm tra tốt đạt kết cao 48 Bởivậy, Nam nên giúp em ôn lại kiến thức cũ Nếu em - Nhận xét câu trả lời nhóm Nam thi tốt, Nam vui bố mẹ Nam vui  Kết luận: - Các nhóm khác nhận xét, bổ Mỗi người gia đình cần biết thu xếp sung, cần cơng việc riêng để dành Thời - đến HS nhắc lại gian quan tâm, chăm sóc đến thành viên khác Hoạt động 2: Liên hệ thân  Mục tiêu: HS biết tự đánh giá công việc mà làm chưa tự làm  Cách tiến hành: - Yêu cầu HS tự liên hệ thân, kể lại - Mỗi nhóm cử - đại việc làm thể quan tâm, chăm diện sóc thân tới ơng bà, cha mẹ anh chị em gia đình Định hướng: + Hằng ngày em thường làm để quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em? - HS lớp nghe, nhận xét + Kể lại lần ông bà, cha mẹ, anh xem bạn quan tâm, chăm chị em ốm đau (hoặc gặp khó khăn, có sóc đến người thân chuyện buồn) em làm để quan tâm gia đình chưa? giúp đỡ họ - Tuyên dương HS biết quan tâm, chăm sóc người thân gia đình Khun nhủ HS chưa biết quan 49 tâm, chăm sóc người thân gia đình Hoạt động 3: Trò chơi “Phản ứng nhanh”  Mục tiêu: - Củng cố học  Cách tiến hành: - GV phổ biến luật chơi: - Nghe GV phổ biến luật chơi + Mỗi nhóm sé phát thẻ màu “Đỏ” và tiến hành chơi màu “Xanh” để dấu hiệu xin trả lời “Đúng” hay “Sai” Các nhóm nghe câu hỏi, tình từ phía GV Nếu đội muốn trả lời, đội giơ thẻ Đội giơ trước trả lời trước Nếu trả lời sai đội bạn trả lời + Mỗi câu trả lời điểm + Câu trả lời sai, khơng có điểm + Đội ghi nhiều điểm thắng Nội dung: Biết mẹ hôm làm muộn, Tuấn la cà sang nhà bạn Minh chơi Ông bị đau mắt Thuý đọc báo giúp ông Bố vừa làm Tuấn nài nỉ gấp đồ chơi cho Em ốm, thấy bố mẹ quan tâm, chăm sóc Hoa dằn dỗi để bố mẹ ý Nam hướng dẫn em giải tốn 50 khó Hai chị em Linh giúp bố mẹ dọn dẹp nha cửa Ơng bà xem chương trình thời sự, Việt đòi ơng bà bật kênh khác để xem chương trình thời Loan cố gắng hoc chăm để dành nhiều điểm 10 tặng mẹ Buổi trưa, nhà ngủ, anh em Tuấn nơ đùa ầm ĩ 10.Được bác hàng xóm cho táo ngon, Phong cất để dành cho em ăn Đáp án: - S; - Đ; - S; - S; - Đ; Đ; - S; - Đ; - S; 10 - Đ - Dặn dò HS phải ln quan tâm, chăm sóc người thân gia đình 51 Kết luận chƣơng Xuất phát từ sở lý luận, thực trạng khảo sát trường Tiểu học nguyên tắc như: nguyên tắc đảm bảo mục tiêu học, nguyên tắc đảm bảo thống lý luận thực tiễn,… mạnh dạn đề xuất biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức tạo môi trường thuận lợi cho việc rèn luyện kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh lớp 3, sử dụng trò chơi học tập, đóng vai; xây dựng đưa nội dung giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ theo hướng: tích hợp với hoạt động dạy, hoạt động vui chơi hoạt động khác - Thiết kế số Đạo đức có sử dụng biện pháp đề xuất 52 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Kỹ tự bảo vệ thân số kỹ quan trọng học sinh lớp Và môn Đạo đức môn có nhiều tiềm việc xây dựng giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh Các nhà trường tiểu học nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng việc giáo dục kỹ sống nói chung giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh nói riêng giúp em biết sống ứng xử phù hợp mối quan hệ với người thân gia đình, với thầy giáo, bạn bè người xung quanh; với cộng đồng, quê hương, đất nước với môi trường tự nhiên Tuy nhiên, việc giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh gặp nhiều khó khăn chưa quan tâm cách mức không nên dừng lại mức lời nói mà cần phải có trải nghiệm cho học sinh giúp học sinh đạt hiệu việc giáo dục kỹ Đề tài đề xuất số biện pháp giáo dục kĩ tự bảo vệ thân cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức tạo môi trường thuận lợi cho việc rèn luyện kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh lớp 3; sử dụng trò chơi học tập, đóng vai; xây dựng đưa nội dung giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ theo hướng: tích hợp với hoạt động dạy, hoạt động vui chơi hoạt động khác Do thời gian phạm vi nghiên đề tài có hạn nên tơi chưa tiến hành thực nghiệm sư phạm Tuy nhiên, tơi khẳng định biện pháp đưa khả thi có hiệu việc giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức 53 Kiến nghị Để rèn luyện kỹ tự bảo vệ than cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức đạt hiệu mạnh dạn đưa kiến nghị sau + Đối với Ban giám hiệu giáo viên tiểu học: - Cần thống nội dung giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh lớp - Thường xuyên bồi dưỡng nhận thức vai trò kỹ tự bảo vệ thân - Nâng cao trình độ chuyên môn việc thiết kế dạy tổ chức hoạt động phù hợp để rèn luyện kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh lớp + Đối với học sinh tiểu học: - Nhận thức rõ vai trò quan trọng việc rèn luyện kỹ bảo vệ thân - Tích cực chủ động tham gia học tập rèn luyện kỹ tự bảo vệ thân học tập sống 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Tú Anh ( 2013), Biện pháp giáo dục kĩ tự bảo vệ thân cho trẻ mẫu giáo từ 5-6 tuổi, Luận văn thạc sĩ Giáo dục học Bộ GD –ĐT, Dự án phát triển giáo viên tiểu học (2006), Đổi phương pháp dạy học Tiểu học Bộ GD –ĐT, Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học (2010), Giáo dục kĩ sống môn học tiểu học Nguyễn Thanh Bình ( 2011), Giáo trình kỹ sống, NXB ĐHSP http://thnguyenthidinhq12.hcm.edu.vn/sinh-hoat-chuyen-de/giao-ducky-nang-song-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-qua-cac-mon-hoc-c59696213310.aspx Yoon Yeo Hong (2011), 45 cách dạy trẻ tự bảo vệ mình, Nxb Thơng tin truyền thơng Phương pháp dạy học tích cực– Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho GV khối tiểu học– Vụ giáo dục Tiểu học– 2013 Lưu Thu Thủy (chủ biên), SKG Đạo đức lớp 3, NXB GD Nguyễn Xn Thức (2009), Giáo trình Tâm lí học đại cương, NXB ĐHSP 10 Đỗ Hương Trà (2005), Dạy học tích hợp phát tiển lực học sinh, NXB ĐHSP 11 Lâm Trinh (2011), Cẩm nang tự vệ cho bạn, Nxb Văn hóa Thơng tin 12 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), Giáo trình– Tâm lý học đại cương, NXB ĐHSP 55 PHỤ LỤC Phiếu điều tra thực trạng biện pháp mà giáo viên sử dụng để giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh (Dành cho giáo viên sở trường tiểu học) Kính gửi thầy trường tiểu học, Để có làm sở cho việc giáo dục kỹ tự bảo vệ thân thông qau dạy học môn Đạo đức , tiến hành điều tra thực tế thực trạng mà biện pháp mà giáo viên sử dụng để giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh lớp Thầy vui lòng đóng góp ý kiến quaviệc khoanh vào phương án trả lời Ý kiến thầy cô sở quan trọng cho việc thiết kế học Đạo đức lớp Chúng đảm bảo tất thơng tin cá nhân có phiếu khảo sát hoàn toàn bảo mật Trân trọng cảm ơn hợp tác thầy cô! A Thông tin cá nhân Họ Tên: Số năm dạy lớp 3: B Nội dung điều tra Xin thầy (cô) vui lòng cho ý kiến vấn đề sau: Thầy (cơ) vui lòng khoanh vào vào trống trước ý kiến thầy (cô) lựa chọn ghi lại câu trả lời thầy cô Câu : Kỹ tự bảo vệ thân gì? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 56 Câu 2: Trong nhà trường tiểu học, việc giáo dục cho học sinh kỹ tự bảo vệ thân có cần thiết hay khơng? A Rất cần thiết B Cần thiết C Không cần thiết Câu 3: Theo thầy(cơ) kỹ tự bảo vệ thân có vai trò học sinh tiểu học? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 4: Thầy (cô) thường rèn luyện kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh lớp không? a Thường xuyên b Thi thoảng c Không Câu 5: Thầy (cô) cho biết: khó khăn chủ yếu giáo dục kĩ tự bảo vệ thân cho học sinh lớp thông qua môn Đạo đức a Cơ sở vật chất nhà trường b Khả tổ chức quản lí học sinh GV nhiều hạn chế c Thời gian không cho phép d Số lượng HS đông f Ý kiến khác ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Câu 6: Thầy ( cơ) gợi ý vài biện pháp để giúp việc giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ hiệu hơn? Thầy (cơ) có ý kiến đóng góp xin vui lòng ghi lại đây: 57 ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Chúng xin chân thành cảm ơn thầy(cơ) tích cực tham gia đóng góp cho phiếu điều tra 58 ... trạng giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức - Đề xuất biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức Giả thuyết khoa học Kỹ. .. học sinh tiểu học thông qua dạy học môn Đạo đức Chương 2: Thực trạng giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức Chương 3: Biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho. .. dục kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định sở lý luận giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho học sinh tiểu học thông qua dạy học môn Đạo đức -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh lớp 3 thông qua dạy học môn đạo đức, Giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh lớp 3 thông qua dạy học môn đạo đức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay