Biện pháp rèn luyện kĩ năng đọc sách cho học sinh lớp 2 thông qua dạy học môn đạo đức

73 2 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2018, 13:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC =====0o0===== NGUYỄN THỊ ANH MINH BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC SÁCH CHO HỌC SINH LỚP THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC C u V M s ọ 22 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: G áo ụ N o ọ ọ GS TS V A TS P HÀ NỘI, Đ Tuấ u H TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC =====0o0===== NGUYỄN THỊ ANH MINH BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC SÁCH CHO HỌC SINH LỚP THÔNG QUA DẠY HỌC MƠN ĐẠO ĐỨC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: G áo ụ N ọ o PGS TS N u ễ Dụ Qu HÀ NỘI, ọ LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, thầy cô trực tiếp giảng dạy, truyền thụ kiến thức cho tơi, tận tình giúp đỡ tạo điều kiện để tơi tiếp xúc tìm hiểu việc nghiên cứu khoa học, giúp tơi có cách nhìn khái quát giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học, tiền đề để tơi hồn thành tốt nghiệp Đồng thời, xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu giáo viên khối trường Tiểu học Tân Dân A tạo điều kiện giúp đỡ việc cung cấp số liệu thông tin trường tiểu học Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Dục Quang - người tận tình hướng dẫn cho biết thêm kiến thức nghiên cứu khoa học biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh, giúp tơi có tảng tốt để trở thành giáo viên Tiểu học Trong q trình nghiên cứu, tơi khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong nhận góp ý Thầy, Cơ tồn thể bạn đọc để nghiên cứu tơi hồn thiện hơn! Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2018 S v t ự ệ Nguyễn Thị Anh Minh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiện cứu: “Biện pháp rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức” kết mà trực tiếp tìm hiểu nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, tơi có sử dụng tham khảo tài liệu tác giả Đó sở để tơi rút vấn đề cần tìm hiểu đề tài Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, hồn tồn không trùng khớp với kết tác giả Nếu sai, tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2018 S v t ự ệ Nguyễn Thị Anh Minh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Giả thuyết khoa học Cấu trúc đề tài Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC SÁCH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 1.1 Một số vấn đề kĩ đọc sách cho học sinh lớp 1.1.1 Kĩ đọc sách 1.1.2 Biểu kĩ đọc sách 10 1.2 Một số vấn đề dạy môn Đạo đức lớp trường Tiểu học 10 1.2.1 Một số khái niệm 10 1.2.2 Mục tiêu dạy học môn Đạo đức lớp 11 1.2.3 Nội dung môn Đạo đức lớp 11 1.2.4 Các phương pháp dạy học môn Đạo đức lớp 2Error! Bookmark not defined 1.2.5 Chuẩn kiến thức kĩ môn Đạo đức lớp (theo bài)Error! Bookmark 1.3 Đặc điểm học sinh Tiểu học 13 1.3.1 Đặc điểm tâm lí 13 1.3.2 Đặc điểm sinh lí 14 1.4 Một số ví dụ tổ chức hoạt động học Đạo đức 2Error! Bookmark not de Kết luận chương 15 Chương THỰC TRẠNG VIỆC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC SÁCH CHO HỌC SINH LỚP 17 2.1 Giới thiệu khảo sát 17 2.1.1 Mục đích khảo sát 17 2.1.2 Nội dung khảo sát 17 2.1.3 Phương pháp khảo sát 17 2.2 Kết khảo sát 18 2.2.1 Nhận thức giáo viên cha mẹ học sinh việc rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh lớp 18 2.3 Những thuận lợi khó khăn vận dụng biện pháp rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh lớp (thông qua dạy học môn Đạo đức 2) 20 2.3.1 Thuận lợi 20 2.3.2 Khó khăn 21 Kết luận chương 22 Chương BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC SÁCH CHO HỌC SINH LỚP 24 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh lớp 24 3.1.1 Đảm bảo mục tiêu giáo dục 24 3.1.2 Đảm bảo tính vừa sức 24 3.1.3 Phù hợp với thực tiễn dạy học trường Tiểu học 25 3.2 Một số biện pháp rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh 25 3.2.1 Phối hợp với cha mẹ học sinh tổ chức đọc sách cho gia đình hiệu 25 3.2.2 Lựa chọn không gian đọc sách đảm bảo hiệu 27 3.2.3 Bố trí thời gian hợp lí để đọc sách 30 3.2.4 Kết hợp sử dụng phương tiện đọc sách 31 3.2.5 Những phương pháp đọc sách 33 3.3 Thực nghiệm biện pháp 37 3.3.1 Mục đích thực nghiệm 37 3.3.2 Nội dung thực nghiệm 37 3.3.3 Phương pháp thực nghiệm 37 3.3.4 Tiến hành thực nghiệm 37 Kết luận chương 42 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lí o ọ đề t Đạo đức “cái gốc” người Khi sinh thời, Bác Hồ dạy: “Người có tài mà khơng có đức người vơ dụng, người có đức mà khơng có tài làm việc khó” Đất nước ta đà phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Cùng với đó, giáo dục coi trọng, với định hướng “giáo dục đào tạo hệ trẻ trở thành người có tri thức vững vàng, có thể khỏe mạnh tâm hồn sáng” Như vậy, giáo dục đạo đức cho học sinh từ cấp Tiểu học vấn đề không nhà trường Tiểu học quan tâm mà vấn đề xã hội quan tâm Mục tiêu Giáo dục Tiểu học là: “Nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ có kĩ để học sinh tiếp tục học Trung học sở” [1_Điều 27] Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Trong dạy học phải coi trọng đức lẫn tài, đức gốc quan trọng, tảng cho việc hình thành phát triển nhân cách cho học sinh” Qua đây, ta thấy vai trò vơ quan trọng việc giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học Ở lứa tuổi này, em dễ tiếp thu hay, đẹp Nhưng đồng thời dễ bị “suy thoái đạo đức, mờ nhạt lí tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hồi bão lập thân, lập nghiệp tương lai thân đất nước” [2.Tr 4_Đại hội VIII], đặc biệt thời đại bùng nổ công nghệ thông tin Tuy cơng nghệ cung cấp nhiều lợi ích cho xã hội, bên cạnh đó, khơng phủ nhận cơng nghệ “chất gây nghiện vơ hình” chi phối người hàng ngày, hàng giờ, mà ngày bên cạnh lúc có điện thoại di động, máy nghe nhạc, truyền hình cáp, Internet… điều kiện tốt cho video, trò chơi điện tử hay facebook, zalo… Trẻ em vậy, cha mẹ thầy cô giáo không giám sát tốt, em dễ rơi vào “cạm bẫy” giới công nghệ Thực tế cho thấy rằng, khơng gia đình tình trạng “mỗi người điện thoại”, “mỗi người có giới riêng”, người lớn hay trẻ em! Sẽ thành viên gia đình bạn bất đắc dĩ lại nhân vật tranh đó? Tình cảm mối quan hệ người gia đình trở nên nào? Đạo đức em sao? Đó thực tế đáng báo động mà cần khắc phục lúc Chính thế, cần đề xuất biện pháp nhằm định hướng hành vi cho em Một số cần nâng cao hiệu dạy học Đạo đức nhà trường Tiểu học Vậy có biện pháp giúp nâng cao hiệu dạy học Đạo đức nhà trường Tiểu học? Chúng ta dạy học thơng qua lí thuyết, dạy học thông qua trải nghiệm, dạy học thông qua đóng vai- xử lí tình huống, thơng qua mơn học khác nhà trường… nhiều kênh hữu ích khác Tơi xin đưa biện pháp mà tơi tâm đắc, là: “Biện pháp rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức” Sách người bạn thiếu người Sách người thầy đưa đến với nguồn tri thức vơ tận Đọc sách khơng hình thành học sinh phẩm chất đạo đức tốt đẹp mà giúp em tránh xa cám dỗ tiêu cực khó cưỡng lại thời đại công nghệ số Cha mẹ đọc sách với giúp mối quan hệ gia đình ngày gắn bó khăng khít… Khẳng định giá trị lợi ích to lớn việc đọc sách, văn hào Mác-xim Gorki nói: “Sách mở trước mắt tơi chân trời mới” “Hãy yêu sách, nguồn kiến thức, có kiến thức đường sống” Biết yêu sách ham mê đọc sách đức tính quý báu cần rèn luyện sớm hình thành từ tuổi ấu thơ, đặc biệt lứa tuổi học sinh lớp 2- giai đoạn đầu Tiểu học Vậy làm để có kĩ đọc sách hiệu quả, giúp hình thành phẩm chất đạo đức quý báu cho học sinh lớp 2? Để trả lời cho câu hỏi đó, xin đưa đề tài: “B ệ p áp rè lu ệ s lớp t ô qu Mụ đí ọ ĩ đọ sá o ọ Đ o đức” ứu Đề xuất biện pháp rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh lớp thông qua dạy học Đạo đức trường Tiểu học sở nghiên cứu lí luận thực tiễn vấn đề rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức K t ể ứu Q trình dạy học mơn Đạo đức lớp trường Tiểu học Đ t ợ ứu Biện pháp rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh lớp thông qua dạy học Đạo đức trường Tiểu học N ệ vụ ứu 5.1 Nghiên cứu sở lí luận việc rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh tiểu học 5.2 Nghiên cứu thực trạng việc rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh lớp 5.3 Đề xuất biện pháp rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh lớp P v ứu Có nhiều kĩ mà học sinh Tiểu học cần rèn luyện giáo dục, đồng thời có nhiều cách để trang bị cho em kĩ Tuy nhiên, thời gian có hạn điều kiện chưa cho phép nên đề tài này, tìm hiểu nghiên cứu số biện pháp rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh - Sách: Chuyện chó tên Trung Thành (tác giả: Luis Sepúlveda) - Phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Khởi động (2 phút) - Cả lớp hát đồng hát “Chim chích bơng” (2 lượt) - Nhắc lại nội dung tiết qua câu hỏi: “Nêu số việc làm phù hợp để chăm sóc bảo vệ lồi vật?” - Giáo viên nhận xét giới thiệu tiết học Bài Ho t độ Ho t độ Ho t độ HĐ1: Trò - MT: HS có kĩ xử lí chơi sắm tình theo định vai xử lí hướng tích cực tình - PP: Thảo luận nhóm, sắm (7 phút) vai xử lí tình ọ - Cách tiến hành:  GV chia nhóm hoạt động - HS thảo luận theo nhóm (tổ tổ nhóm 1; tổ chia, phân vai, đóng lại tổ nhóm 2) xử lí tình  GV đưa tình yêu cầu học sinh sắm giao - Cách xử lí dự kiến: vai xử lý tình huống: + TH1: Minh học + Minh khuyên Cường khơng Cường đến rủ bắn nên bắm chim chim bắt sâu chim (nhóm 1) bảo vệ mùa màng tiếp tục học rủ bạn học 52 chung HĐ2: Bày +TH2: Trên đường học + Lan vớt mèo lên mang về, Lan nhìn thấy nhà chăm sóc tìm xem mèo vị ngã xuống rãnh chủ để trả lại cho nước (nhóm 2) chủ - MT: HS bày tỏ ý kiến tỏ ý kiến (3 nội dung phút) cho - KT dạy học: tư duy, động não - GV gọi học sinh - Các nhóm HS khác đưa đưa nội dung, học sinh nêu cách xử lí khác với cách ý kiến giải thích nhóm giao nhanh đưa ý - HS đưa ý kiến kiến đồng ý/khơng đồng ý với nội - GV đưa ý kiến dung cho yêu cầu HS chọn ý kiến mà cho (giải thích sao) a) Chỉ vật ni có - Khơng đồng ý ích - Đồng ý b) Tất vật cần thiết cho sống người c) Chỉ cần bảo vệ vật - Không đồng ý nuôi nhà d) Bảo vệ lồi vật có ích góp phần bảo vệ mơi trường 53 - Đồng ý - GV định hướng ý kiến cho HS nội dung HĐ3: Bài học em - MT: HS rút học (3 phút) cho thân biết liên hệ thực tế - PP: Thảo luận nhóm, thực hành, kĩ thuật phòng tranh - GV đưa cụm từ - Các nhóm thảo luận, thực in sẵn lên khổ giấy nhỏ hành trình bày kết thảo phiếu học tập Yêu cầu học luận: sinh thảo luận nhóm dán cụm từ thích hợp vào chỗ “Các lồi vật có ích cho trống phiếu học tập sống người - Sau hồn thành, Vì vậy, phải làm nhóm treo phiếu học tập, học việc cần thiết để bảo vệ sinh tham gia phòng tranh để lồi vật có ích.” quan sát nhận xét - Nhận xét kết luận: Loài vật có ích quanh ta Em ln bảo vệ trò ngoan HĐ4: Liên - MT: Giúp HS hình thành hệ thân thói quen kĩ đọc sách, (19 phút) hiểu nội dung câu chuyện biết liên hệ với nội dung học 54 - Học sinh đọc đồng kết luận rút - PP: Vấn đáp, đóng vai, thảo luận nhóm - Cuốn sách chọn đọc nhà: Chuyện chó tên Trung Thành - GV đưa câu hỏi dẫn - HS trả lời câu hỏi theo dắt học sinh hướng vào nội định hướng GV dung học rút Cụ thể câu hỏi câu trả lời dự kiến ghi lại phía HĐ5: Củng GV nhận xét củng cố tiết - HS lắng nghe ghi nhớ cố, dặn dò học, dặn dò cho tiết học sau (1 phút) Câu hỏi câu trả lời dự kiến cho HĐ4: Truyện “Chuyện chó tên Trung Thành” tác giả nào? Tác giả sách Luis Sepúlveda Truyện “Chuyện chó tên Trung Thành” kể theo lời ai? Câu chuyện kể theo lời chó Con chó có tên gì? Con chó tên “Afmau”, theo tiếng thổ dân nghĩa Trung Thành Vùng đất ai? Vùng đất Con người Đất (hay Mapuche) Những người Đất dạy cho chó điều gì? Họ dạy cho chó cách tơn trọng thiên nhiên, biết ơn mẹ Đất, sống hòa hợp với vạn vật, trung thành (đúng với tên nó) Tên thủ lĩnh bắt chó bắt phải làm cơng việc gì? 55 Con chó xua săn đuổi thổ dân da đỏ (chính người bạn tâm giao từ thuở trước chó, Aukaman) Con chó đường rượt đuổi người thổ dân da đỏ ngửi thấy mùi gì? Nó ngửi thấy mùi thứ bị đánh mất: mùi củi khơ, mùi bột mì, mùi mật ong, mùi người anh em Khi sống với người anh em Aukaman, chó đối xử nào? Nó yêu thương, che chở, vỗ về, ăn thức ăn với Aukaman Khi săn cho tên thủ lĩnh nọ, chó bị đối xử nào? Nó phải ăn vụn bánh mì ướt nhẹp, ngủ nơi lạnh ngắt, bị đánh đập, chửi rủa 10 Tóm tắt lại câu chuyện trên? Chuyện Con Chó Tên Là Trung Thành nói chó tên Afmau, có nghĩa Trung Thành Giữa rừng già Nam Mỹ, chó xua săn đuổi thổ dân da đỏ Trên đường lần theo dấu kẻ trốn chạy, chó dần nhận mùi thứ đánh mất: mùi củi khơ, mùi bột mì, mùi mật ong,… mùi người anh em Chú chó nhớ lại tất những Con người Đất dạy cho nó: cách tơn trọng thiên nhiên, biết ơn mẹ đất, sống hòa hợp với vạn vật đặc biệt lòng trung thành- với ý nghĩa tên Câu chuyện tơn vinh tình cảm gắn kết người Mapuche với thiên nhiên, với lồi vật, nêu cao lòng trung thành chó nhỏ 11 Hãy chia sẻ điều em ấn tượng sau đọc xong sách này? (Học sinh tự phát biểu) 12 Qua sách này, em thấy tình cảm người chó nào? Đó tình cảm gắn bó, thân thiết Chó có ích, đặc biệt lòng trung thành Vì thế, nên bảo vệ chăm sóc tốt cho lồi vật 56 có ích nói chung lồi chó gần gũi nói chung 13 Đóng vai xây dựng lại câu chuyện theo ý hiểu (Hoạt động nhóm) 14 Chia sẻ với bạn sách khác mà em đọc, kể loài vật quanh ta? (HS tự phát biểu, ví dụ Chuyện mèo dạy hải âu bay, Chuyện ốc sên muốn biết chậm chạp, Chuyện mèo chuột bạn thân tác giả, hay truyện Nguyễn Nhật Ánh Tơi Bê tơ, Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng sách khác mà em đọc) BÀI BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ Ở đầu tiết 2, giáo viên học sinh đọc sách “Muốn quan tâm, đừng nên vô tâm” (Joy Berry- Bộ sách kĩ giúp trẻ tư tích cực) Giáo viên đưa câu hỏi gợi ý, hướng học sinh đến nội dung bài: Câu chuyện kể cậu bé có tên gì? Cậu bé tên Casey Cậu bé Casey cảm thấy cậu cần gì? Đơi khi, cậu cảm thấy cần quan tâm nhiều hơn, cảm thấy cần giúp đỡ làm số việc khó khăn, muốn chia sẻ Cậu bé Casey làm việc để người quan tâm, ý đến? Cậu cố gắng thu hút quan tâm cách mè nheo, khóc lóc, cáu kỉnh, kêu ca, nói chuyện tầm phào, cư xử thơ lỗ, khơng chịu nghe lời Khi cần giúp đỡ, Casey nói với bố mẹ nào? “Con cần giúp đỡ ạ!” “Bố giúp kiểm tra đầu đĩa ạ?” Bài học rút sau sách gì? 57 Hãy lịch bạn yêu cầu người khác, đừng cố lệnh hay dọa nạt Hãy nói xác bạn cần gì, muốn gì, bạn nhận lời đáp u cầu theo mong muốn Tập đưa vài lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, thầy cơ, cha mẹ? (Hoạt động nhóm) BÀI CHĂM CHỈ HỌC TẬP Cuối tiết “Chăm học tập”, giáo viên đưa số câu hỏi sách Bà nội Găngxtơ mà em yêu cầu đọc từ tuần trước Câu chuyện kể nhân vật nào? Câu chuyện kể cậu bé Ben Bà nội cậu Ngồi có gia đình nhỏ Ben (gồm bố mẹ Ben) Lúc đầu Ben có thích đến nhà Bà nội khơng? Vì sao? Lúc đầu, Ben khơng thích đến nhà Bà nội vào thứ sáu, Bà nội sực mùi bắp cải, ln bắt Ben chơi trò xếp chữ không thú vị Ben phát Bà nội người sau lần thấy đồ nữ trang hộp bánh quy? Bà nội tên trộm đá quý hàng đầu giới với câu chuyện vơ li kì hấp dẫn Ben xây dựng kế hoạch bà ăn trộm “Báu vật Hoàng gia” nào? Ben học chăm tất môn học trường cách chăm để lên kế hoạch hoàn hảo cho vụ siêu trộm này: cậu học Lịch sử, Địa lý, Thể dục, Toán, tiếng Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Khoa học, Mỹ thuật Ben Bà nội làm gì? Ben Bà nội đột nhập vào Tòa tháp London đường ống 58 nước, gặp Nữ hoàng trở nhà sau đêm dài đầy kỉ niệm Em ấn tượng với chi tiết truyện nhất? (học sinh tự trả lời) Bài học rút sau câu chuyện gì? Đừng bỏ quên người lớn tuổi, thể chút ân cần với họ, họ hồn tồn khơng tẻ nhạt Muốn làm người con, người cháu ngoan, cần làm gì? Chúng ta cần chăm học tập, học tốt môn trường giúp ích nhiều Hơn nữa, chăm học tập làm cho người lớn vui nhiều Đóng vai kể lại ngắn gọn câu chuyện “Bà nội Găngxtơ”? (Học sinh hoạt động nhóm) Có nhiều sách câu chuyện khác lồng ghép vào chương trình học Đạo đức lớp Ví dụ như: 50 điều cần thiết cho Học sinh Tiểu học (tập 1, tập 2); Các bạn Đam Đam, Cái Tết Mèo Con, Những truyện hay viết cho thiếu nhi Xuân Quỳnh, Những câu chuyện lòng trung thực, Bác Hồ học đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp Tùy vào nội dung học, giáo viên đưa câu hỏi gợi ý để hướng em vào nội dung để giáo dục đạo đức cho trẻ Điều quan trọng giúp trẻ gắn kết với giới sách, mở văn hóa đọc tạo thói quen, rèn luyện kĩ đọc sách cho trẻ 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyên Anh, 50 điều cần thiết cho Học sinh Tiểu học tập (Kỹ sống dành cho học sinh Tiểu học), Nhà xuất Thế giới, 2017 Nguyên Anh, 50 điều cần thiết cho Học sinh Tiểu học tập (Kỹ sống dành cho học sinh Tiểu học), Nhà xuất Thế giới, 2017 Nguyễn Nhật Ánh, Tôi Bêtô, Nhà xuất Trẻ, 2015 Nguyễn Nhật Ánh, Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng, Nhà xuất Trẻ, 2016 Nguyễn Cảnh Bình, Nguyễn Thụy Anh, Nguyễn Hồng Ánh, Rosie Nguyễn, Dương Linh, Lâm Hạ, Làm để Đọc sách hiệu quả? (Cẩm nang đọc sách dành cho người Việt), Nhà xuất Công Thương, 2017 Bộ Giáo dục Đào tạo, Chương trình Tiểu học, Nhà xuất Giáo dục, 2002 Bộ Giáo dục Đào tạo, Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, kĩ môn Tiểu học lớp 2, Nhà xuất Giáo dục, 2002 Bộ Giáo dục Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thơng mơn Giáo dục công dân (ban hành kèm thao Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo), Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, 2006 David Walliams, Bà nội Găngxtơ, Nhà xuất Hội nhà văn, 2015 10 Nguyễn Hữu Hợp, Giáo trình Đạo đức Phương pháp dạy học mơn Đạo đức Tiểu học, Nhà xuất Đại học Sư phạm, 2008 11 Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xn Thức, Giáo trình Tâm lí học Tiểu học, Nhà xuất Đại học Sư phạm, 2008 12 Joy Berry, Muốn quan tâm, đừng nên vô tâm (Bộ sách kĩ giúp trẻ Tư tích cực), Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, 2017 13 Luis Sepúlveda, Chuyện chó tên Trung Thành, Nhà xuất Hội 60 nhà văn, 2017 14 Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan, Giáo trình sinh lí học trẻ em, Nhà xuất Giáo dục, 1997 15 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt, Giáo dục học (tập 1, tập 2), Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, 1988 16 Rosie Nguyễn, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?, Nhà xuất Hội nhà văn, 2016 17 Lưu Thu Thủy (chủ biên), Vở tập Đạo đức 2, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, 2016 18 Lê Thanh Vân, Giáo trình Sinh lý học trẻ em, Nhà xuất Đại học Sư phạm, 2008 19 https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia 20 https://www.facebook.com/docsachcungcon (trang facebook CLB Đọc sách con- Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh) 21 https://www.facebook.com/mamnho.vn (trang facebook Mầm NhỏBTV Nguyễn Minh Trang) 22 https://www.youtube.com/watch?v=XUNunWm3x8Q (VTV1, Cuộc sống thường ngày, Đọc sách để rèn luyện phương pháp tự học) 23 https://www.facebook.com/WeLoveReading.Vietnam (trang facebook We Love Reading Viet Nam) 61 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG DẠY- HỌC MƠN ĐẠO ĐỨC VÀ VIỆC RÈN LUYỆN THĨI QUEN, KĨ NĂNG ĐỌC SÁCH CHO TRẺ (Dành cho giáo viên cha mẹ học sinh) Thân gửi quý thầy cô quý phụ huynh! Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức lớp trường Tiểu học, tiến hành thu thập ý kiến việc dạy học mơn Đạo đức lóp việc rèn luyện cho em thói quen, kĩ đọc sách Mong quý thầy cô quý phụ huynh vui lòng đóng góp ý kiến qua việc điền đầy đủ nội dung yêu cầu khoanh vào chữ đứng trước phương án trả lời phù hợp phiếu khảo sát Ý kiến quý thầy cô quý phụ huynh sở quan trọng để đề xuất điều chỉnh, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức lớp Chúng đảm bảo thông tin bạn cung cấp dùng cho mục đích nghiên cứu, ngồi khơng có mục đích khác A NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu 1: Theo quý thầy cô bậc cha mẹ, chương trình dạy học mơn Đạo đức lớp phù hợp chưa có nên điều chỉnh hay không? A Rất phù hợp, không cần điều chỉnh B Chưa phù hợp, nên điều chỉnh Câu 2: Nếu việc đọc sách đưa vào dạy học xen kẽ để bổ trợ cho việc dạy học mơn Đạo đức lớp thầy, bậc cha mẹ có đồng ý khơng? A Đồng ý B Không đồng ý Câu 3: Nếu biện pháp rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức áp dụng, q thầy bậc cha mẹ nghĩ có giúp nâng cao hiệu việc dạy học giáo dục đạo đức cho trẻ không? A Có B Khơng Câu 4: Một ngày, q thầy bậc cha mẹ dành khoảng thời gian cho việc học đọc? A Dưới B Từ - Câu 5: Nếu biện pháp rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh lớp áp dụng, thầy cô phụ huynh có sẵn sàng hợp tác để giúp trẻ có kĩ đọc sách nâng cao hiệu dạy học Đạo đức khơng? A Có B Khơng Câu 6: Nếu biện pháp rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức áp dụng, cần hỗ trợ mặt kinh phí, bậc cha mẹ có sẵn sàng đóng góp phần kinh phí khơng? A Có B Khơng Câu 7: Biện pháp rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh có vai trò hình thành phát triển nhânc cách cho học sinh? A Rất quan trọng B Quan trọng C Không quan trọng Câu 8: Quý thầy (cô) bậc cha mẹ lập kế hoạch, tổ chức hướng dẫn cho học sinh đọc sách rèn luyện kĩ đọc sách nào? A Rất thường xuyên B Thường xuyên C Thỉnh thoảng D Chưa Câu 9: Việc áp dụng biện pháp rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh có khó khăn cho q thầy (cơ) bậc cha mẹ? A Eo hẹp mặt thời gian B Thói quen quan tâm đến mơn học Đạo đức, tâm lí coi Đạo đức mơn phụ C Nội dung mơn học khó thực D Điều kiện kinh tế chưa cho phép Câu 10: Theo quý thầy (cô) bậc cha mẹ, để tăng hiệu việc dạy học môn Đạo đức, quý thầy (cô) bậc cha mẹ có ý kiến, đề xuất nhằm nâng cao hiệu việc rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức? B ĐÁNH GIÁ PHIẾU KHẢO SÁT Bạn có gặp khó khăn thực yêu cầu NỘI DUNG KHẢO SÁT? Nếu có, vui lòng ghi rõ khó khăn bạn gặp phải! Vui lòng cho biết ý kiến quý thầy cô quý phụ huynh đề xuất biện pháp rèn luyện kĩ đọc sách thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 2: Cảm ơn hợp tác quý thầy cô quý phụ huynh! PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG DẠY- HỌC MƠN ĐẠO ĐỨC VÀ VIỆC RÈN LUYỆN THĨI QUEN, KĨ NĂNG ĐỌC SÁCH CHO TRẺ (Dành cho học sinh) Thân gửi bạn! Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức lớp trường Tiểu học, tiến hành thu thập ý kiến việc dạy học mơn Đạo đức lóp việc rèn luyện thói quen, kĩ đọc sách Mong em vui lòng đóng góp ý kiến qua việc điền đầy đủ nội dung yêu cầu khoanh vào chữ đứng trước phương án trả lời phù hợp phiếu khảo sát Ý kiến bạn sở quan trọng để đề xuất điều chỉnh, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức lớp Chúng đảm bảo thông tin em cung cấp dùng cho mục đích nghiên cứu, ngồi khơng có mục đích khác A NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu 1: Em có thích học mơn Đạo đức lớp khơng? A Rất thích B Khơng thích Câu 2: Em có thích đọc sách khơng? A Có B Khơng Câu 3: Một ngày, em dành thời gian cho việc tự học, tự đọc? A Dưới B Khoảng 3- Câu 4: Nếu việc học môn Đạo đức học xen kẽ với việc đọc sách, em có đồng ý khơng? A Có đồng ý B Khơng đồng ý Câu 5: Em có thích đọc sách bố mẹ, thầy cô (hoặc nghe bố mẹ, thầy cô đọc sách cho nghe) khơng? A Có B Khơng Câu 6: Em có thường xun đọc sách khơng? A Có B Khơng Câu 7: Khi rèn luyện thói quen kĩ đọc sách, em thường gặp khó khăn nào? A Khơng biết cần đâu B Khơng có khơng gian thời gian đọc sách hợp lí C Khơng trì hứng thú đọc D Khó tập trung để nắm nội dung sách Câu 8: Ở lớp, Thư viện hay học Đạo đức, em thường tham gia đọc sách theo: A Cá nhân B Nhóm đơi (với bạn bàn) C The nhóm đến bạn B ĐÁNH GIÁ PHIẾU KHẢO SÁT Bạn có gặp khó khăn thực yêu cầu NỘI DUNG KHẢO SÁT? Nếu có, vui lòng ghi rõ khó khăn bạn gặp phải! Vui lòng cho biết ý kiến bạn đề xuất biện pháp rèn luyện kĩ đọc sách thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 2: .Rất cảm ơn hợp tác em! ... đọc sách cho học sinh lớp (thông qua dạy học môn Đạo đức 2) 20 2. 3.1 Thuận lợi 20 2. 3 .2 Khó khăn 21 Kết luận chương 22 Chương BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC SÁCH... học sinh lớp thông qua dạy học Đạo đức trường Tiểu học sở nghiên cứu lí luận thực tiễn vấn đề rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức K t ể ứu Quá trình dạy học môn. .. sách cho học sinh tiểu học 5 .2 Nghiên cứu thực trạng việc rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh lớp 5.3 Đề xuất biện pháp rèn luyện kĩ đọc sách cho học sinh lớp P v ứu Có nhiều kĩ mà học sinh Tiểu học
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp rèn luyện kĩ năng đọc sách cho học sinh lớp 2 thông qua dạy học môn đạo đức, Biện pháp rèn luyện kĩ năng đọc sách cho học sinh lớp 2 thông qua dạy học môn đạo đức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay