Chiến lược marketing công ty TNHH VBL đà nẵng

15 15 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2018, 11:35

Chiến lược Marketing công ty TNHH VBL Đà Nẵng Lý thuyết chung chiến lược Marketing: Ngày nay, chế kinh tế thị trường, chiến lược marketing doanh nghiệp xem yếu tố sống lập kế hoạch hoạt động kinh doanh Vai trò marketing kinh doanh khơng xác định mà có nhiệm vụ “định hướng” nhu cầu mong muốn chưa đáp ứng, ra, đo lường quy mô khả sinh lợi tiềm ẩn, xác định thị trường mục tiêu mà doanh nghiệp phục vụ tốt nhất, từ định làm sản phẩm, dịch vụ kế hoạch thích hợp để cung ứng cho thị trường lựa chọn đó, tổ chức thực nhằm mang lại giá trị ưu việt đến với khách hàng để qua xây dựng, trì phát triển ổn định lâu dài cho doanh nghiệp Nguồn gốc từ “chiến lược” (nguyên gốc từ Hy Lạp “strategos”) thuật ngữ quân dùng để kế hoạch dàn quân phân bố lực lượng nhằm mục tiêu chiến thắng kẻ thù Quan niệm chiến lược Marketing hiểu: Chiến lược Marketing kế hoạch nhằm đem lại cho tổ chức lợi cạnh tranh so với đối thủ Chiến lược hiểu mục tiêu việc doanh nghiệp làm tập trung vào việc lập kế hoạch để đạt mục tiêu đề Qua tìm hiểu thực tế, tơi xin chon Cơng ty TNHH VBL Đà Nẵng làm đối tượng nghiên cứu phân tích chiến lược Marketing doanh nghiệp để qua đó, thấy nguyên nhân mang lại thành công phát triển Công ty TNHH VBL Đà Nẵng thị trường I Giới thiệu Công ty TNHH VBL Đà Nẵng Công ty bia Huế Giới thiệu chung Công ty TNHH VBL Đà Nẵng - Công ty TNHH VBL Đà Nẵng, tên giao dịch Vietnam Brewery Limited, tên viết tắt BVL - Trụ sở nhà xưởng đặt tại: đường số 1, Khu cơng nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Công ty đặt Văn phòng đại diện thành phố Hồ Chí Minh - Công ty TNHH VBL Đà Nẵng hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 32204000010 Ban quản lý Khu công nghiệp Chế xuất Đà Nẵng cấp điều chỉnh lần thứ ngày 10 tháng năm 2007 (Nhà máy thức cấp phép năm 1990, hoạt động thức từ năm 1992) Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Điều 20 Luật Doanh nghiệp năm 2005 Ngành nghề hoạt động: Sản xuất kinh doanh bia, nước giải khát loại - Vốn điều lệ: 29.000.000 USD - Vốn đầu tư: 50.000.000 USD - Tổng tài sản đến cuối năm 2010: 120 triệu USD - Roe năm 2010: 2,327 - Roa năm 2010: 1,81 - Tổng số cán bộ, nhân viên Công ty: 180 người - Cơng suất cấp: 70 triệu lít bia/năm, cơng suất nhà máy 70 triệu lít bia/năm - Công ty TNHH VBL Đà Nẵng Công ty thành viên (Công ty con) Công ty liên doanh Nhà máy bia Việt Nam (liên doanh Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn với Singapore Brewery Limited) sở mua lại toàn vốn điều lệ dự án đầu tư Công ty TNHH Foster’s Đà Nẵng - “đại gia” ngành sản xuất bia có tiếng Australia (trong giai đoạn bia Foster’s cấu lại hoạt động không trì sản xuất bia Việt Nam nữa) Sản phẩm BVL gồm: bia Larue chai, Larue lon, Larue export , BGI loại nước giải khát cam ép Nhãn hiệu Larue BGI có mặt Việt Nam từ năm 1909, thời mà Thực dân Pháp hộ Việt Nam lập nhà máy bia BGI Tiền Giang Đà Nẵng nhằm sản xuất bia phục vụ cho sỹ quan quân đội Viễn chinh Pháp Hơn 100 năm qua, nhãn hiệu BGI Larue tồn Việt Nam nước Châu Phi Tuy nhiên, nhãn hiệu bia Larue BGI niềm tự hào người Pháp cho hương vị cách lên men bia Larue BGI có mùi thơm đặc trưng lúa mạch hoa lulu đáp ứng nhu cầu thưởng thức bia người Á Đông Doanh thu VBL năm sau cao năm trước, năm 2009 doanh thu 72 triệu USD, lợi nhuận sau thuế 18,57 triệu USD; năm 2010 doanh thu đạt 78 triệu USD, lợi nhuận đạt sau thuế 21,3 triệu USD Mức lương cơng nhân bình qn 10,3 triệu đồng/người/tháng Giới thiệu chung Công ty Bia Huế - Ngày 20 tháng 10 năm 1990, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ký định số 402 QĐ/UB thành lập Nhà máy Bia Huế Với mục tiêu ban đầu nhằm đáp ứng nhu cầu giải khát cho địa phương khu vực, Nhà máy Bia Huế đời với số vốn đầu tư 2,4 triệu USD, công suất triệu lít/năm, theo hình thức xí nghiệp liên doanh có vốn góp từ đơn vị quốc doanh ngồi quốc doanh tỉnh Đên nay, Công ty Bia Huế mở rộng sản xuất nâng công suất lên 230 triệu lít/năm, vốn đầu tư 70 triệu USD - Sản phẩm Công ty bia Huế bao gồm: bia chai có bia Huda, bia Huế, Festival, Carlsberg, bia Gold Huda; bia lon có Huda c - Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty bia Huế 925 người, mức lương bình quân 5,2 triệu đồng/người/tháng - Roe năm 2010: 0,67 - Roa năm 2010: 1,07 - Các nhãn hiệu bia Carlsberg nhãn hiệu lâu đời, tiếng khắp Châu Âu II Giới thiệu thị trường mục tiêu chiến lược hướng đến thị trường mục tiêu Công ty TNHH VBL Đà Nẵng (gọi tắt VBL) Công ty Bia Huế (gọi tắt Huda Beer) Do giới hạn tập thị trường mục tiêu hai đối thủ gần giống nên xin phân tích thị trường mục tiêu VBL Lý thuyết chung, thị trường mục tiêu thị trường mà tập hợp khách hàng mà định phải đáp ứng nhu cầu Thị trường mục tiêu VBL thị trường nội địa gồm tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Kontum, Lâm Đồng hướng tới tiêu thụ nước với sản phẩm bia Larue chai, Larue lon, Larue export, BGI Hiện nay, thị phần loại bia VBL tiêu thụ chủ yếu Miền Trung-Tây Nguyên số tỉnh, thành phía nam Tiền Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An… Bảng 1: Sản lượng mặt hàng bia tiêu thụ qua năm Sản phẩm Larue chai Larue lon Larue export lon Bia BGI chai Nước giải khát cam ép Đvt Két thùng thùng Két thùng Năm 2008 2.700.000 1.000.000 720.000 580.000 70.000 Năm 2009 2.500.000 900.000 720.000 500.000 68.000 Năm 2010 2.800.000 900.000 800.000 350.000 70.000 Từ bảng 1, nhận thấy năm trở lại đây, sản lượng bia VBL tiêu thụ không đều, năm 2009, sản lượng loại bia VBL giảm bình quân khoảng 10%, trừ bia Larue export trì tương đương với kỳ năm 2008 Năm 2010, sản lượng bia Larue chai tăng 12% so với năm 2009 tăng 3,7% so với năm 2008; bia Larue export lon tăng 11,1% so với kỳ năm 2009, sản lượng bia BGI chai lại sụt giảm đáng kể, năm 2009 giảm 14,8% so với năm 2009, năm 2010 lượng tiêu thụ giảm 30% so với kỳ năm 2009 Theo báo cáo kết thúc năm tài 2010 VBL, việc sút giảm lượng bia chai BGI cạnh tranh mạnh mẽ loại bia hãng bia khác thị trường bia Huda – Huế, bia Quảng Ngãi, kể bia Sài Gòn Tổng Cơng ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) Bảng 2: Kế hoạch tiêu thụ năm 2011 Sản phẩm Larue chai Larue lon Larue export lon Bia BGI chai Nước giải khát cam ép Đvt Két thùng thùng Két thùng Năm 2010 KH tiêu thụ 2.800.000 900.000 800.000 350.000 70.000 năm 2011 2.800.000 950.000 900.000 350.000 65.000 % So sánh 2011/2010 100% 105,6% 112,5% 100% 92,8% Thị trường mục tiêu mà VBL hướng tới cho sản phẩm bia chai Larue, bia lon Larue bia lon Larue export, với kế hoạch tiêu thụ năm 2011, VBL cố gắng trì sản lượng bia chai Larue tương đương với kỳ năm 2010, riêng bia lon Larue export kế hoạch đưa tăng sản lượng tiêu thụ lên 12,5% so với kỳ năm 2010 Trong Cơng ty không trọng đến thị phần nước giải khát, sản lượng nước cam ép Công ty khơng tăng, chí sụt giảm từ 70.000 thùng năm 2010 xuống 65.000 thùng cho kế hoạch năm 2011 Do sản phẩm nước giải khát có cạnh tranh cao, mặt khác nước giải khát sản phẩm phụ Công ty mặt hàng hỗ trợ cho ngành nghề kinh doanh bia nên Cơng ty không trọng phát triển thị trường ngành Chiến lược hướng đến thị trường mục tiêu VBL: Sản xuất bia nhóm ngành siêu lợi nhuận, phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 45%/doanh thu, lợi nhuận đạt 25%/doanh thu, doanh nghiệp huy động vốn, vay vốn từ tổ chức tín dụng nên lợi lớn với VBL Nguyên liệu đầu vào VBL ổn định, nguồn nguyên liệu cung cấp dồi Công ty mẹ Công ty liên doanh nhà máy bia Việt Nam với hai sản phẩm bia Tiger bia Heineken, có nhà máy sản xuất malt từ Hà Lan cung cấp Riêng hương liệu nhập từ Tập đoàn Foster’s – Australia BVL ký kết hợp đồng mua dài hạn (hợp đồng mua hương liệu có giá trị vòng 42 năm, kể từ năm 2007) thực tạo cho Công ty có nguồn đầu vào bền vững Về tiêu thụ sản phẩm, VBL thiết lập hệ thống đại lý với 38 đại lý lớn nhỏ toàn quốc Do đặc thù ngành kinh doanh bia nên lượng bia tồn kho hàng năm lớn, sản phẩm gối đầu phải mang tính liên tục nên yêu cầu lượng vốn lưu động cao, chi phí vỏ chai bia, vỏ lon bia chiếm tỷ trọng cao Nhà máy sản xuất bia VBL toạ lạc diện tích rộng 16 ha, hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị đại, sản xuất khép kín từ khâu nguyên liệu, lên men đến xúc chùi vỏ chai, chiết suất bia đóng lon, đóng chai, tồn lực lượng nhân viên Cơng ty 180 người, tất hệ thống tự động, công nhân người xử lý cố điều hành loại máy móc tự động theo quy trình lập sẳn VBL quan tâm cân đối cung cầu hàng hóa lượng hàng tồn kho hợp lý; sản xuất theo quy mô tập trung, không dàn trải, trọng vào lĩnh vực sở trường, tái cấu trúc đại hóa quy trình; giải pháp điều hành đắn, nhanh chóng kịp thời nhằm trì sản lượng tiêu thụ giữ khách hàng Để trì sản lượng tiêu thụ hàng năm, đảm bảo chất lượng ổn định, giữ gou người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu khách hàng mục tiêu đáp ứng doanh thu, thị phần mình, VBL thực chiến lược Marketing hỗn hợp nhằm bước xây dựng, khẳng định thương hiệu phát triển 100 năm qua để tiếp tục lớn mạnh tương lai III Chiến lược Marketing hỗn hợp VBL, so sánh với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Công ty Bia Huế tỉnh Thừa Thiên-Huế (gọi tắt Huda Beer) Những quy tắc marketing hỗn hợp (marketing mix) Theo lý thuyết, marketing mix bao gồm: Product – Chiến lược sản phẩm; Price – Chiến lược giá; Promotion – Xúc tiến sản phẩm hỗ trợ bán hàng; Place – Thiết lập kênh phân phối Để tạo dựng chiến lược cho thị trường mục tiêu mình, doanh nghiệp phải đề nhiều sách hoạt động nhằm định hướng cho nỗ lực marketing sản phẩm mà chiến lược marketing hỗn hợp yếu tố trọng tâm toàn chiến lược kinh doanh Doanh nghiệp Chiến lược marketing hỗn hợp VBL so với Huda Beer VBL Huda Beer 2.1 Chiến lược sản phẩm (Product) - Dòng sản phẩm VBL gồm: (1) bia - Sản phẩm gồm: (1) bia chai có bia chai có bia Larue BGI; (2) bia lon có Huda, bia Huế, Festival, Carlsberg, bia Larue lon Larue export nước giải Gold Huda; (2) bia lon có Huda, khát cam vắt Carlsberg - Đối tượng khách hàng: khách hàng - Đối tượng khách hàng: khách hàng có trung bình, thu nhập thấp uống thu nhập thấp trung bình, giá từ 4.000 người có thu nhập trung đồng/chai đến 4.500 đồng/chai; đối bình trở lên uống với tượng khách hàng cao cấp có bia chai giá từ 4.000 đồng/chai đến 4.500 Festival bia Carlsberg chai từ 8.000 đồng/chai từ 7.000 đồng đến 8.000 đồng đến 9.000 đồng/chai 9.000 đồng đồng/lon khơng có sản phẩm cao cấp đến 10.000 đồng/lon Huda Carlsberg Heineken, Sanmiguel… - Công suất cho phép 70 triệu lít/năm, - Cơng suất cho phép 85 triệu lít/năm, cơng suất nhà máy 70 triệu lít/năm cơng suất sản xuất 108 triệu lít (năm 2010- cơng suất vượt ngưỡng cho phép Bộ Công Thương!!!) - Dung tích: 500 ml cho loại bia Larue - Dung tích: 450 ml cho bia Huế beer chai, 330 ml cho loại lon, riêng BGI loại chai Huda chai, 330 ml cho bia 750ml, độ cồn từ 4,5% đến 5% festival chai 330 ml cho loại bia lon, độ cồn từ 4,5% - Chủng loại sản phẩm: giữ nguyên - Chủng loại sản phẩm: việc giữ truyền thống, giữ nguyên chất lượng, giữ truyền thống, phát triển thêm sản phẩm nguyên gou, không mạo hiểm mới, tạo thói quen cho người tiêu dùng - Bao bì: kết bia 20 chai, bia lon thùng - Bao bì : kết bia 20 chai, bia lon thùng 24 lon lon (sixbag) 24 lon thùng 12 lon - Cố nắm giữ sẳn sàng lấn chiếm - Có trọng thị trường xuất mạnh thị trường nội địa - Trung thành thương hiệu truyền thống - Mở rộng thêm thương hiệu 2.2 Chiến lược giá (Price) - Nguyên liệu đầu vào có giá ổn định, - Nguyên liệu đầu vào tương đối ổn định, máy móc khấu hao nên giá bán ln tăng giảm theo thị trường, giá bán ổn định, từ tiếp nhận nhà máy năm tăng giảm theo thị trường, Huda 2007 đến nay, VBL tăng giá bán Beer thông báo giá bán tăng lần vào cuối năm 2009 (tăng giá 7,3% giảm đến khách hàng trước tháng Hiện giá nhiên liệu đầu điện, xăng dầu vào nay, giá bán bia chai Huda, Huế bia tăng) Hiện nay, giá bán bia larue chai là 4.500 đồng/chai; bia chai Festival 4.300 đồng, bia Larue lon 7.500 đồng 8.500 đồng, bia Carlsberg chai 9.000 Larue export 8.000 đồng/lon đồng/chai; Huda lon 9.000 Carlsberg lon 10.000 đồng/lon - Chỉ bán qua đại lý, không bán trực tiếp - Có hệ thống đại lý, bán Chi khách hàng nhánh bán trực tiếp vào nhà hàng tiêu thụ lượng bia lớn - Chiết khấu đại lý 10%, tiêu thụ - Chiết khấu đại lý 10%, chiết khấu vượt 10.000 thùng/tháng thưởng cho điểm bán hàng trực tiếp 10% thêm 2% Khách hàng mua Chi nhánh tuỳ theo số lượng có mức chiết thích hợp - Chủ động hàng tồn kho để ứng biến với - Tích trữ hàng tồn kho để kịp thời cung giá cả, sẳn sàng tung hàng để bình ổn ứng thị trường hàng thiếu, giá giá, không cho giá tăng tự phát tăng giảm thị trường định, việc tăng chủ yếu tự phát - Chủ động kênh phân phối, bán sỹ - Lập kênh phân phối để bán sỹ, vừa bán trực tiếp (bán lẻ) - Chủ động cắt giảm chi phí bán hàng - Tiết kiệm chi phí đến mức thấp - Hỗ trợ chi phí vận chuyển - Đảm nhận vận chuyển 2.3 Xúc tiến hỗ trợ bán hàng (Promotion) - Quảng cáo: - Quảng cáo; + Truyền hình báo chí: thi thoảng, + Truyền hình báo chí: Thường xun khơng thường xun nhiều VTV1 VTV3, báo Thừa Thiên - Huế tạp chí chuyên đề + Pano, bill board, shopsize: thường + Pano, bill board, shopsize: thực xuyên thị trường mở, thị nhiều, chiếm chi phí cao trường cũ làm shopsize cho hệ thống đại lý + Vật phẩm, brochures: làm thường + Vật phẩm, brochures: làm thường xuyên trì đặn xuyên trì đặn - Hội nghị khách hàng: lần/năm - Hội nghị khách hàng: lần/năm - Tổ chức kiện: tài trợ cho đội bóng - Tổ chức kiện: tài trợ cho đội bóng đá đá Đà Nẵng tỷ đồng/năm quảng báo Thừa Thiên-Huế 4,5 tỷ đồng/năm logo áo đấu quảng báo logo áo đấu - Tổ chức đội ngũ hoạt náo viên - Khơng có đội ngũ hoạt náo viên - Mở thị trường mới, điểm bán giao - Mở thị trường mới, điểm bán có cho đại lý bán hàng vào thể nhân viên Huda Beer bán hàng trực tiếp, không thiết phải giao cho đại lý 2.4 Thiết lập kênh phân phối (Place) - Chỉ phân phối thông qua hệ thống 38 - Thiết lập hệ thống phân phối qua đại lý, đại lý (có thể thêm nhiều đại lý thị đồng thời Chi nhánh bán trường mở rộng), không bán hàng hàng trực tiếp cho người mua, nhân viên trực tiếp, nhân viên sales làm cơng mang hàng trực tiếp bán cho điểm tác mở rộng thị trường sau giao bán mà khơng cần thơng qua hệ thống cho đại lý trực tiếp phân phối, VBL đại lý điểm bán tiêu thụ sản lượng khơng trực tiếp bán hàng cho điểm bán lớn Hệ thống đại lý phân theo khu vực Hệ thống đại lý phân chia theo khu địa lý vực địa lý phân phối giới hạn địa lý ký kết hợp đồng với VBL - Đại lý chiết khấu 10%/doanh số - Đại lý chiết khấu 10%/doanh số bán thưởng thêm 2% tiêu thụ bán, cuối năm tổng kết vượt tiêu 10.000 thùng/két/tháng cam kết hợp đồng đại lý hưởng thêm hoa hồng 2%/doanh thu; chiết khấu cho điểm bán hàng trực tiếp 10% Khách hàng mua Chi nhánh tuỳ theo số lượng có mức chiết thích hợp 10 - Số lượng nhân viên làm thị trường - Số lượng nhân viên làm thị trường không nhiều, phụ thuộc nhiều vào đại lý, nhiều, chủ động phân phối, chi chi phí giảm tối đa phí tăng Tóm tắt sơ đồ hệ thống phân phối VBL: Kho Công ty Đại lý Đại lý nhỏ Cửa hàng, nhà hàng Đại lý Đại lý nhỏ Cửa hàng, nhà hàng Đại lý nhỏ Cửa hàng, nhà hàng Cửa hàng, nhà hàng Đại lý Đại lý nhỏ Cửa hàng, nhà hàng Đại lý nhỏ Cửa hàng, nhà hàng Phân tích SWOT VBL so với Huda Beer VBL Huda Beer 3.1 Điểm mạnh (Strengths) 11 - Hệ thống phân phối thông qua đại lý - Tổ chức hệ thống đại lý phân phối tổ chức tốt trực tiếp bán lẻ sản sản phẩm gần người tiêu dùng - Sản phẩm có giá phù hợp, phân phối - Sản phẩm có giá phù hợp, phân phối rộng rộng - Thương hiệu nhiều năm khẳng - Thương hiệu tốt, ngày có nhiều định nhãn hiệu mới, chi phí để phát triển nhãn hiệu cao tốn - Thị trường quen gou - Tạo nhiều lựa chon cho khách hàng - Luôn nắm chủ động giá thị - Chủ động kinh doanh vàn phân trường, dù giá vận hành theo quy phối luật thị trường - Dây chuyền công nghệ đại, tự - Cơng nghệ đại động hố - Khơng trọng xuất - Có thị trường xuất - Đội ngũ lãnh đạo Công ty, quản lý công - Đội ngũ lãnh đạo Cơng ty, quản lý cơng ty có lực điều hành tốt, nhạy bén, ty có lực điều hành tốt, nhạy bén, kịp thời đốn; có khả thích kịp thời đốn; có khả thích nghi cao trước biến động khó nghi cao trước biến động khó lường thị trường lường thị trường - Đội ngũ công nhân lành nghề, có kinh - Đội ngũ cơng nhân lành nghề, có kinh nghiệm sản xuất lĩnh vực lâu nghiệm sản xuất lĩnh vực lâu năm năm - Lợi nhuận ròng cao: năm 2009 lợi - Lợi nhuận ròng: năm 2009 lợi nhuận nhuận 18,57 triệu USD/ doanh thu 72 22,6 triệu USD/ doanh thu 98 triệu USD; triệu USD; năm 2010 lợi nhuận 21,3/ năm 2010 lợi nhuận 24 triệu USD/ doanh doanh thu 78 triệu USD Bình quân lợi thu 120 triệu USD Bình quân lợi 12 nhuận/doanh thu 26,5% nhuận/doanh thu 21,5% 3.2 Điểm yếu (Weaknesses) - Phân phối qua đại lý phụ thuộc hoàn - Vừa phân phối qua đại lý vừa bán lẻ toàn vào đại lý, chọn đại lý khơng làm tăng chi phí bán hàng, tăng đội ngũ tốt ảnh hưởng đến doanh số bán nhân - Chi phí vận chuyển nhiều - Chi phí vận chuyển tốn - Phải tăng cường cơng tác đào tạo - Chi phí đào tạo nhân viên cao nghiệp vụ bán hàng cho nhân viên hệ thống đại lý - Đòi hỏi nghiệp vụ chun mơn bán - Việc quản lý xuất, nhập kho, quản lý vỏ hàng quản lý bán hàng phải cao chai bia chai sau tiêu thụ mang tính chuyên nghiệp Đội ngũ nhân xong phức tạp (bán bia không bán viên kho phải giỏi vỏ chai) vừa bán sỹ, vừa bán lẻ 3.3 Cơ hội (Opportunities) - Dân số Việt Nam ngày trẻ hoá, số - Có nhiều hoọ mở rộng thị trường, lượng người tiêu thụ bia nhiều, dự báo tăng thêm nhiều nhãn hiệu tăng bình quân người Việt Nam tiêu thụ doanh số bán khoảng 28 lít/năm, tính chung sản lượng sản xuất nước đạt 14 lít/năm Cơ hội để mở rộng tiêu thụ lớn thị trường lớn - Giá bán có xu hướng tăng tương - Giá bán có xu hướng tăng tương lai lai, tiết giảm chi phi, lợi nhuận tăng cao - tháng đầu năm 2011, doanh số bán - tháng đầu năm đạt 57% kế hoạch đề hàng đạt 61% kế hoạch đề ra (kế hoạch đề tiêu thụ 125 triệu lít bia năm 2011) - Tiền đồng Việt Nam giá nên kích 13 thích xuất 3.4 Thách thức, mối đe doạ (Theats) - Tình hình lạm phát tăng cao (17-19%), - Ngoài thách thức giống lãi suất ngân hàng cao 20-21%/năm, ảnh phân tích bảng VBL, Huda Beer hưởng đến hoạt động tài số mối đoe doạ sau: doanh nghiệp + tỷ suất lợi nhuận ròng/ doanh thu chưa - Việt Nam thành viên WTO cao, bình quân khoảng 21,5%, nên thị trường cạnh tranh không đối thủ cạnh tranh 26,5% (cao nước mà từ sản phẩm bia nhập 5%) nên mối đoe doạ với nhà + Máy móc thiết bị đại chua máy bia đồng bộ, thao tác thủ công - Sự lớn mạnh đối thủ cạnh + Khấu hao cao tranh, thị trường bánh ngày + Đội ngũ nhân lớn, vừa thừa, có nhiều người chia phần, nên thị trường vừa thiếu, không đáp ứng yêu cầu ngày nhỏ dần chun mơn - Chi phí marketing ngày lớn, chi + Huda Beer hoạt động mang nặng phí bán hàng lớn, vận chuyển tăng giá, tính hình thức, bao cấp nhà nước nhiên liệu tăng giá thách thức không nhỏ cho doanh nghiệp IV Kết luận “Mọi chiến lược kinh doanh tạo nên sức mạnh cho doanh nghiệp hay trở thành nguy tiềm ẩn rủi ro trình tạo lập triển khai kế hoạch thực khơng có thống cam kết đảm bảo giá trị thực mà nhà quản trị marketing phải lựa chọn định hướng” Marketing nghệ thuật khoa học lực chọn thị trường mục tiêu nhằm tiếp cận, nắm bắt tăng thêm khách hàng thông qua việc sáng tạo, thông tin cung cấp ngày đa dạng giá trị ưu việt cho khách hàng Người lãnh 14 đạo đứng đầu doanh nghiệp giữ vai trò vơ quan trọng thành công hay thất bại doanh nghiệp Chiến lược marketing không khả thi ảnh hưởng đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Qua phân tích chiến lược marketing Công ty TNHH VBL Đà Nẵng, đồng thời so sánh với Công ty Bia Huế cho ta cách nhìn nhận cách khách quan cạnh tranh cách khốc liệt thị trường, có doanh nghiệp có chiến lược dài chiến thắng, doanh nghiệp khơng có chiến lược rõ ràng thành công o0o -TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình mơn học Quản trị marketing ĐH Griggs “Các kỹ tiếp thị hiệu quả” (Cẩm nang kinh doanh Harvard) Nhà xuất Tổng hợp TP Hồ Chí Minh năm 2006 “ Sự thật thất bại tiếp thị sản phẩm” Donald Hendon – Nhà xuất tổng hợp TP Hồ Chí Minh năm 2007 “22 quy luật bất biến marketing” tác giả Al Ries-Jack Trout , Nhà xuất tổng hợp TP Hồ Chí Minh năm 2009 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH VBL Đà Nẵng Công ty Bia Huế Trích báo cáo từ Cục Thuế thành phố Đà Nẵng Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên-Huế Chiến lược hoạt động marketing Công ty TNHH VBL Đà Nẵng; kế hoạch tiếp thị Công ty Bia Huế 15 ... bộ, nhân viên Công ty: 180 người - Công suất cấp: 70 triệu lít bia/năm, cơng suất nhà máy 70 triệu lít bia/năm - Cơng ty TNHH VBL Đà Nẵng Công ty thành viên (Công ty con) Công ty liên doanh Nhà... trọng thành công hay thất bại doanh nghiệp Chiến lược marketing không khả thi ảnh hưởng đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Qua phân tích chiến lược marketing Cơng ty TNHH VBL Đà Nẵng, đồng... Huế Trích báo cáo từ Cục Thuế thành phố Đà Nẵng Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên-Huế Chiến lược hoạt động marketing Công ty TNHH VBL Đà Nẵng; kế hoạch tiếp thị Công ty Bia Huế 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược marketing công ty TNHH VBL đà nẵng , Chiến lược marketing công ty TNHH VBL đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay