Đánh giá công tác truyền thông phòng, chống HIVAIDS và chăm sóc, hỗ trợ trẻ từ 1118 tuổi bị ảnh hưởng bởi HIVAIDS tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

106 1 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2018, 19:17

1. Đánh giá hoạt động truyền thông phòng, chống HIVAIDS đối với trẻ 1118 tuổi nhiễm và bị ảnh hưởng HIVAIDS.2. Đánh giá kiến thức, thái độ thực hành về phòng, chống HIVAIDS của các trẻ trên.3. Đánh giá các dịch vụ về giáo dục và chăm sóc y tế cho các trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng HIV từ 11 đến 18 tuổi. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC LÊ QUÝ HẢI ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC TRUYỀN THƠNG PHỊNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ CHĂM SÓC, HỖ TRỢ TRẺ TỪ 11-18 TUỔI BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS TẠI HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP CHUYÊN NGÀNH Y HỌC DỰ PHÒNG HUẾ - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC LÊ QUÝ HẢI ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TRUYỀN THƠNG PHỊNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ CHĂM SĨC, HỖ TRỢ TRẺ TỪ 11-18 TUỔI BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS TẠI HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH Y HỌC DỰ PHÒNG MÃ SỐ: CK 60.72.73 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS HOÀNG KHÁNH HUẾ - 2012 Lời Cảm Ơn Trước hết, xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu nhà trường, Khoa Y tế Cơng cộng, Phòng Đào tạo Sau đại học, mơn tồn thể thầy, cô giáo Trường Đại học Y Dược Huế tận tình giảng dạy, giúp đỡ tơi thời gian qua Tơi xin gửi chân tình lòng biết ơn sâu sắc đến GS TS Hoàng Khánh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện để tơi hồn thành Luận văn Đồng thời xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đ c Hòa Trạm Y tế xã h trợ su t q trình thu thập thơng tin đến hồn thiện Luận văn Bên cạnh đó, tơi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS tỉnh Long An h trợ giúp đỡ trình điều tra s liệu người dân huyện Đ c Hòa, m c dù nhiều khó khăn, bận rộn nhiệt tình tham gia trả lời vấn để chúng tơi có s liệu cho luận văn Cu i xin dành tình cảm đ c biệt cảm ơn sâu sắc đến gia đình tơi thời gian qua tạo điều kiện thuận lợi để tơi tập trung học tập hoàn thành luận văn Dù c gắng song đề tài tránh khỏi nh ng m t hạn chế nên mong nhận lời góp qu Thầy Cơ, đồng nghiệp bạn đọc Xin trân trọng cảm ơn ! Tác giả Lê Quý hải LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác BS Lê Quí Hải DANH MỤC CÁC CHỮ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải) BCS Bao cao su BKT Bơm kim tiêm CTV Cộng tác viên dự án ĐTNC Đối tượng nghiên cứu GDV Giáo dục viên KAP Kiến thức, thái độ, thực hành NCMT Nghiện chích ma túy QHTD Quan hệ tình dục SC-UK Save the children-United Kingdom Tổ chức Cứu trợ trẻ em Anh TNV Tình nguyện viên TP Thành phố PC Phòng, chống TT Thị trấn TTVĐĐ Tuyên truyền viên đồng đẳng TTYT Trung tâm Y tế UBND Ủy ban nhân dân UNAIDS Chương trình phối hợp Liên hợp quốc HIV/AIDS UNICEF International Children Fund of United Nation Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc WHO World Health Organization Tổ chức Y tế giới MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình dịch HIV/A 1.2 Tình hình dịch HIV/AIDS trẻ em 1.3 Tác động HIV/AIDS quyền trẻ em 1.4 Nghiên cứu liên quan đến trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS 10 1.5 Giới thiệu công tác phòng tránh HIV/AIDS cho trẻ em chăm sóc, hỗ trợ trẻ bị ảnh hưởng 15 1.6 Đặc điểm kinh tế, xã hội huyện Đức Hòa 17 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.1 Đối tượng, thời gian địa điểm nghiên cứu 18 2.2 Phương pháp nghiên cứu 18 2.3 Khía cạnh đạo đức nghiên cứu 28 2.4 Hạn chế nghiên cứu, sai số biện pháp khắc phục 29 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Thông tin chung đối tượng nghiên cứu 30 3.2 Kết trình triển khai hoạt động truyền thơng phòng chống HIV/AIDS 31 3.3 Kết trình triển khai hoạt động tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ trẻ 34 3.4 Kết kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống HIV/AIDS 37 CHƯƠNG BÀN LUẬN 46 4.1 Quá trình triển khai hoạt động 46 4.2 Hoạt động tư vấn, chăm sóc cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho trẻ 51 4.3 Kiến thức, thái độ, thực hành phòng, chống HIV/AIDS trẻ ảnh hưởng HIV/AIDS 54 KẾT LUẬN 59 KIẾN NGHỊ 61 ĐẶT VẤN ĐỀ Mỗi 50 giây giới có trẻ chết bệnh liên quan đến AIDS trẻ khác bị nhiễm HIV, ngày khoảng 3.500 trẻ bị nhiễm hay chết HIV/AIDS, ước tính có 36,1 triệu người sống chung với HIV/AIDS khắp giới, có 1,4 triệu trẻ em [39] Đơng Á có tỷ lệ lây truyền HIV cao giới (24%), Châu Á Thái Bình Dương (21%) Cuối năm 2005, ước tính có khoảng 450.000 trẻ em Đơng Á Thái Bình Dương bị mồ cơi AIDS, khoảng 31.000 trẻ bị nhiễm HIV, có 11.000 trẻ nhiễm [50] Tại Việt Nam, đến cuối năm 2011 nước phát có 6.093 trẻ em 18 tuổi nhiễm HIV, chuyển AIDS 2.124, tử vong 930 trẻ [5] Theo ước tính Bộ Lao động-Thương binh Xã hội (2003) có 283.667 trẻ ảnh hưởng HIV/AIDS 68.874 trẻ mồ côi AIDS [9] Các nghiên cứu 25% trẻ nhiễm HIV Ấn Độ, Indonexia Thái Lan 50% trẻ Philippine bị phân biệt đối xử việc chăm sóc sức khỏe, có 1/3 trẻ bị tiết lộ tình trạng nhiễm HIV 15% trẻ bị từ chối điều trị, có khoảng 1% trẻ tồn khu vực Châu Á điều trị đặc hiệu ARV Theo UNAIDS, có 95% trẻ mồ cơi dễ bị tổn thương tồn giới khơng xã hội chăm sóc bảo vệ, năm 2003 có 4% gia đình bị ảnh hưởng HIV/AIDS Nam Đông Nam Á nhận hỗ trợ tư vấn, chăm sóc sức khỏe, tài chính, giáo dục hỗ trợ khác [38], [50] Nghiên cứu tình hình trẻ mồ cơi bị tổn thương AIDS từ 6-14 tuổi năm 2003 Zimbabwean cho thấy có 33% trẻ khơng hy v ng vào tương lai, 22% thường cảm thấy buồn, 18,2% gặp ác mộng 14% khó ngủ, có 4,0% trẻ quan hệ tình dục 4% bị lạm dụng tình dục [48] Tại Việt Nam, theo báo cáo đánh giá tình hình trẻ em mồ cơi trẻ dễ bị tổn thương Ủy ban Dân số, Gia đình Trẻ em Việt Nam năm 2005 cho thấy 63,8% trẻ cảm thấy đời sống mức nghèo khó, 27,1% trẻ nghỉ h c chưa h c tình trạng trẻ lao động sớm phổ biến Hầu hết trẻ thiếu hỗ trợ tinh thần nên thường cảm thấy buồn tủi, chán nản sống khép [37] Kết đánh giá Ủy ban phòng chống AIDS thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 cho thấy trẻ chịu nhiều thiệt thòi việc thụ hưởng quyền bản, sử dụng dịch vụ y tế công cộng tư vấn, chăm sóc y tế, ngồi đa số trẻ bị phân biệt đối xử từ bạn bè người thân gia đình [42] Tình trạng hiểu biết trẻ HIV/AIDS hạn chế, kết khảo sát tỉnh Long An năm 2005 cho thấy 36% trẻ cho biết có người nghiện chích ma t nhiễm HIV, có 30% trẻ khơng biết kiến thức phòng lây nhiễm HIV qua đường máu đường tình dục [16] Kết nghiên cứu năm 2009 Quảng Ninh, Cà Mau thành phố Hồ Chí Minh cho thấy có 10,9% trẻ hiểu HIV lây qua đường tình dục 38,8% lây qua đường máu, 64,0% trẻ cho có kỳ thị với gia đình có người nhiễm HIV/AIDS [18] Đến cuối năm 2011, số trẻ ảnh hưởng HIV/AIDS tỉnh Long An có khoảng 500 trường hợp, số trẻ 18 tuổi nhiễm HIV 118 trẻ [33] Đức Hòa huyện nhiễm HIV cao Tỉnh với 339 người, có 11 trẻ 18 tuổi Đến cuối năm 2011, huyện có khoảng 150 trẻ ảnh hưởng HIV/AIDS tập trung chủ yếu Đức Hòa Hậu Nghĩa, thị trấn có tình hình nhiễm HIV/AIDS cao tỉnh [35] Với thực trạng trẻ phải đương đầu với tác động tiêu cực HIV/AIDS bị phân biệt đối xử; bị tước số quyền h c hành, chăm sóc y tế, tham gia phát triển; nguy bỏ h c, lao động sớm tiếp tục trở thành nạn nhân đại dịch HIV/AIDS, tiến hành đề tài “Đánh giá công tác truyền thơng phòng, chống HIV/AIDS chăm sóc, hỗ trợ trẻ từ 11-18 tuổi bị ảnh hưởng HIV/AIDS huyện Đức Hòa, tỉnh Long An” nhằm mục tiêu: Đánh giá hoạt động truyền thơng phòng, chống HIV/AIDS trẻ 1118 tuổi nhiễm bị ảnh hưởng HIV/AIDS Đánh giá kiến thức, thái độ thực hành phòng, chống HIV/AIDS trẻ Đánh giá dịch vụ giáo dục chăm sóc y tế cho trẻ nhiễm bị ảnh hưởng HIV từ 11 đến 18 tuổi CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS 1.1.1 Tình hình dịch HIV/AIDS giới Vào cuối năm 2008, UNAIDS WHO cơng bố có khoảng 33,4 triệu người nhiễm HIV/AIDS sống; 2,7 triệu nhiễm năm, số người tử vong AIDS năm 2008 triệu người Khu vực cận Sahara khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm 67,1% số ca nhiễm toàn giới 70,0% số ca chết AIDS năm 2008 [40] So sánh từ năm 2001 đến 2007, số người nhiễm HIV giảm số AIDS lại tăng, số ca nhiễm HIV năm 2007 2,7 triệu (2,2 triệu – 3,2 triệu) giảm 300.000 trường hợp so với năm 2001 triệu (2,6 triệu-3,5 triệu); số người chết AIDS năm 2007 triệu (1,8 triệu – 2,3 triệu) lại tăng 300.000 trường hợp so với năm 2001 1,7 triệu (1,5 triệu-2,3 triệu) [53] Ở Châu Á, HIV phát năm 1984 vùng Mekong Thái Lan, 1988 Burma; 1990 Việt Nam Lào, 1991 Campuchia [56] So với tổng số dân, tỷ lệ nhiễm HIV Châu Á thấp số thực tế cao Theo ước tính UNAIDS WHO, năm 2007 có 4,9 triệu người (dao động từ 3,7 triệu – 6,7 triệu) sống với HIV/AIDS Châu Á, nhiễm 440.000 người (210.000-1.000.000), năm 2007 có khoảng 300.000 (250.000-470.000) chết bệnh liên quan đến AIDS Nhìn chung, khoảng triệu người Châu Á nhiễm HIV tính từ HIV xuất khu vực cách 20 năm, gần 2,6 triệu nam giới, 950.000 nữ giới 330.000 trẻ chết AIDS [49] 1.1.2 Tình hình dịch HIV/AIDS Việt Nam Sau 21 năm dịch bùng phát Việt Nam (1990-2011), đến ngày 31/12/2011 nước có 100% tỉnh thành, 97,53% quận huyện 70,51% xã phường phát người nhiễm HIV với 160.019 người nhiễm HIV sống, có 35.603 bệnh nhân AIDS sống có 44.540 người chết AIDS Tỷ suất nhiễm HIV Việt Nam 187 người/100.000 dân [5] Nghiên cứu yếu tố dịch tễ h c người nhiễm HIV Việt Nam giai đoạn 1993-2009 Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long phương pháp nghiên cứu cắt ngang phân tích 188.299 người nhiễm HIV/AIDS cho thấy tỷ lệ nhiễm HIV nam giới gấp lần nữ giới; hình thái lây truyền dịch HIV Việt Nam chủ yếu qua đường máu chiếm 55,28%; đường tình dục chiếm 15,37%; mẹ truyền sang chiếm 1,81% Trong vài năm trở lại đây, xu hướng lây qua đường tình dục gia tăng, điều cảnh báo có thay đổi hình thái nhiễm Theo khu vực địa lý cho thấy khu vực phía Nam số tỉnh miền Trung lây qua QHTD khơng an tồn cao Nghiên cứu cho thấy năm trở lại nhóm tuổi 20-39 chiếm 80,0% số người nhiễm HIV, tỷ lệ nhiễm HIV nhóm 20-29 tuổi cao 52,1% [22] Nhìn chung, dịch HIV Việt Nam giai đoạn dịch tập trung, nghĩa tỷ lệ nhiễm HIV nhóm nguy cao, tỷ lệ nhiễm đối tượng NCMT 18,4%, mại dâm 3,2% Về bản, kiềm chế tốc độ gia tăng đại dịch, tỷ lệ nhiễm 0,3% so với mục tiêu chiến lược quốc gia [5] 1.1.3 Tình hình dịch HIV/AIDS tỉnh Long An Vào tháng 8/1993, Long An phát trường hợp nhiễm HIV TP Tân An Đến cuối năm 2011 toàn tỉnh phát 2.905 trường hợp nhiễm HIV, có 1.763 chuyển AIDS (còn sống 947 trường hợp) 816 trường hợp tử vong Hiện có 14/14 huyện, thành phố (100%) với 180/190 xã phường (94.7%) tỉnh phát người nhiễm HIV, dịch tập trung cao vùng giáp ranh TP Hồ Chí Minh, biên giới Campuchia d c quốc lộ 1A [33] (Phụ lục 12) 479 415 266 258 41 234 234 245 187 240 258 250 95 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Biểu đồ 1.1 Tình hình HIV/AIDS năm 2011 tỉnh Long An (Nguồn: Trung tâm PC HIV/AIDS tỉnh Long An-Báo cáo tình hình HIV/AIDS-2011) Bạn đề nghị nhân viên đến thăm giúp đỡ bạn cụ thể điều gì? (chọn nhiều câu trả lời) Không cần thiết Không ý kiến Tư vấn hồn cảnh Hướng dẫn chăm sóc SK nhà Hỗ trợ dịch vụ y tế Hỗ trợ dịch vụ giáo dục Hỗ trợ dịch vụ xã hội khác:……… ……………………………… …… Xin chân thành cảm ơn bạn! Phụ lục Giấy cam kết tham gia nghiên cứu Giới thiệu nghiên cứu đánh giá Đây nghiên cứu trường Đại học Y Huế phối hợp Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Long An thực nhằm tìm hiểu nhận thức thiếu niên trẻ em địa phương HIV/AIDS Tất thông tin bạn trả lời để phục vụ cho việc nghiên cứu đề xuất chương trình truyền thơng giáo dục sức khỏe cho thiếu niên trẻ em Long An Vì vậy, chúng tơi khơng cần ghi tên, địa gia đình điều bạn trả lời hoàn toàn giữ bí mật Sự tham gia tự nguyện Việc tham gia trả lời vấn hoàn toàn tự nguyện, câu hỏi riêng tư bạn cảm thấy không muốn trả lời có quyền từ chối, câu trả lời bạn hay sai hoàn toàn bình thường, chúng tơi khơng nhận xét nghiên cứu khoa học Vì vậy, việc trả lời trung thực câu hỏi suy nghĩ bạn điều hoan nghênh Cuối buổi vấn, có điều cần chia sẻ chúng tơi sẵn lòng giúp đỡ bạn Hy vọng bạn an tâm hợp tác với vấn Xin chân thành cảm ơn bạn Địa liên hệ cần thiết Nếu bạn muốn biết thêm thơng tin có câu hỏi liên quan đến HIV/AIDS, bạn liên hệ Phòng tư vấn Sức khỏe cộng đồng Điện thoại: 0723829995 Đồng ý Từ chối ……………ngày…… tháng năm 2012 Chữ ký người chăm sóc Chữ ký người trả lời Chữ ký người dẫn đường Phụ lục Cách tính điểm kiến thức, thái độ, thực hành PC HIV/AIDS Câu hỏi TT Trả lời Điểm đạt KIẾN THỨC (36 điểm) HIV gây tác hại cho nào? Ai bị lây nhiễm HIV? Đường lây nhiễm HIV đường nào? Giảm sức đề kháng Bất kỳ Lây qua đường máu Lây qua đường tình dục Lây mẹ truyền sang Muỗi đốt (2) Tiêm chung BKT (1) Trong sinh hoạt hàng ngày HIV lây qua hành vi nào? Trả lời mã số( 1) Trả lời mã số (2) không (Câu i, j, k, l, m hỏi trẻ 1417 tuổi) Giẫm phải BKT (1) Sử dụng chung dao cạo râu (1) Ăn uống chung chén đũa (2) Mẹ truyền sang qua sữa mẹ (1) Mẹ truyền mang thai (1) Mẹ truyền sang lúc sanh (1) QHTD không sử dụng BCS (1) Chỉ QHTD với người quen (1) 13 (Trẻ 14-17 tuổi: 8, trẻ 11-13 tuổi:5) Thủ dâm (2) QHTD qua đường miệng (1) QHTD qua đường hậu mơn (1) Những cách phòng tránh Thủ dâm (1) HIV lây qua đường tình dục? Sử dụng BCS QHTD (1) Trả lời a, b mã số( 1) c, d mã Chỉ QHTD với người (2) số (2) Chỉ QHTD qua đường miệng (2) Câu hỏi TT Trả lời Điểm đạt (Chỉ hỏi trẻ 14-17 tuổi) Sử dụng BCS có lợi ích nào? (Chỉ hỏi trẻ 14-17 tuổi) Tránh thai Phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục Phòng tránh HIV/AIDS Cách phòng tránh HIV lây qua đường máu? Không nên sử dụng chung BKT Sử dụng riêng dụng cụ dính máu Khơng nên xăm mình, xâu lỗ tai Tránh giẫm BKT ngồi đường Cách phòng HIV lây truyền từ mẹ sang con? Nên hỏi ý kiến bác sĩ Nên điều trị (điều trị dự phòng) Khơng nên có thai Cách phát người nhiễm HIV? Xét nghiệm máu BV đa khoa tỉnh Biết nơi tư vấn xét nghiệm TTYTDP tỉnh/Phòng tư vấn XN HIV tỉnh? TN TTYT/BV huyện (Đức Hòa/Bến Lức) THÁI ĐỘ (12 điểm) Bạn quan tâm đến HIV/AIDS Rất quan tâm/ Quan tâm mức độ nào? Thái độ ứng xử người Có bán trái nhiễm HIV? Thầy giáo nhiễm HIV có Có tiếp tục dạy học không? Nếu bạn thân bị nhiễm HIV, Không 1 1 Câu hỏi TT Trả lời Điểm đạt bạn có hạn chế giao tiếp khơng? Trẻ nhiễm HIV có nên cho học chung với trẻ khác khơng Có ? Nếu người thân bị bệnh AIDS, bạn có sẵn lòng chăm sóc Có khơng? Sống chung nhà có người nhiễm HIV, bạn có mặc cảm Không không? Người nhiễm HIV người sống chung nhà có cần phải Khơng hạn chế tiếp xúc với người không? Mức độ sẵn sàng chia sẻ hiểu biết HIV/AIDS với bạn bè? Rất sẵn sàng/Sẵn sàng Rất sẵn sàng/Sẵn sàng Mức độ sẵn sàng chia sẻ hiểu biết HIV/AIDS với người thân? Nếu nghi ngờ bạn có mạnh dạn tư vấn xét nghiệm Có HIV khơng? Sẵn sàng tham gia hoạt động truyền thơng địa Có phương? THỰC HÀNH (6 điểm) Câu hỏi TT Trả lời Điểm đạt Đã tư vấn xét nghiệm HIV Có Thực tiêm chích an tồn Có Thực tình dục an tồn Có Có Có chia sẻ hiểu biết với bạn bè Có Có tham dự hoạt động truyền thơng Có chia sẻ hiểu biết với người thân Có Phụ lục Bảng hướng dẫn vấn sâu trẻ MỤC TIÊU: Tìm hiểu phù hợp hoạt động dịch vụ hỗ trợ thay đổi nhận thức HIV/AIDS đời sống trẻ Tìm hiểu hài lòng trẻ hoạt động truyền thơng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ Tìm hiểu thái độ phân biệt đối xử người nhiễm HIV/AIDS CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG PHỎNG VẤN: A Hoạt động truyền thơng giáo dục PC HIV/AIDS Bạn có tham gia hoạt động truyền thông địa phương lần khơng? Nếu có hoạt động nào? Nếu khơng sao? (Gợi ý : Sinh hoạt nhóm, dã ngoại, hội thi, sinh hoạt câu lạc bộ) Các hoạt động bạn bổ ích ? (Gợi ý : Hiểu biết, thái độ, thực hành PC HIV/AIDS; kiến thức giới tính, sức khỏe sinh sản ) Xin bạn nêu cụ thể điều bạn cảm thấy hài lòng chưa hài lòng? Để hoạt động có ích tiện lợi cho bạn tham dự nên thay đổi nào? Bạn có nhận tài liệu truyền thơng giáo dục phòng tránh HIV/AIDS địa phương lần khơng? (Mang theo tài liệu) Các tài liệu bạn bổ ích nào? Xin bạn nêu cụ thể điều bạn cảm thấy hài lòng chưa hài lòng tài liệu? Hình thức nội dung tài liệu bạn cảm thấy thích hợp chưa? Tại sao? B Hoạt động tư vấn cung cấp dịch vụ hỗ trợ Thời gian qua bạn có nhân viên địa phương đến nhà tư vấn không? (Gợi ý : thăm hỏi, tìm hiểu hồn cảnh, giúp đỡ ) Những nhân viên trao đổi giúp đỡ bạn cụ thể gì? Về điều có bạn cảm thấy hài lòng chưa hài lòng Xin nêu cụ thể? (Gợi ý : Thái độ thân thiện, nội dung tư vấn, chăm sóc y tế, giới thiệu dịch vụ ) Bạn có mong muốn nhân viên đến thăm bạn thường xuyên không? Tại sao? Nếu có mong muốn bạn đề nghị họ trao đổi giúp đỡ cụ thể gì? Thời gian qua bạn có địa phương hỗ trợ khơng? Nếu có, cụ thể hỗ trợ gì? Sự hỗ trợ đáp ứng nhu cầu bạn đời sống? (Gợi ý : học tập, chăm sóc sức khỏe ) Bạn cảm thấy hài lòng chưa hài lòng hỗ trợ Xin nêu cụ thể? (Gợi ý : Chất lượng thủ tục nhận dịch vụ ) Những khó khăn việc học tập, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày bạn bạn hoàn cảnh địa phương nào? Bạn mong muốn địa phương hỗ trợ điều để việc học tập việc chăm sóc sức khỏe bạn tốt hơn? C Thái độ HIV/AIDS Hiện nay, đối xử người xung quanh với người nhiễm HIV/AIDS nào? Xin bạn giải thích cụ thể? Về trường hợp bạn người đối xử nào? Xin bạn giải thích cụ thể? Nguyên nhân đâu? Phụ lục Bảng hướng dẫn vấn sâu người chăm sóc MỤC TIÊU: Tìm hiểu đáp ứng hài lòng hoạt động tư vấn hỗ trợ dịch vụ cho trẻ Xác định nhu cầu chăm sóc y tế giáo dục trẻ đề xuất đáp ứng Tìm hiểu phân biệt kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG PHỎNG VẤN: Thời gian qua có cộng tác viên dự án đến thăm gia đình khơng? Nếu có, giúp ích cho gia đình cụ thể mặt nào? Sự thăm viếng có thực làm cho gia đình anh/chị thoải khơng? Xin vui lòng giải thích cụ thể? Theo anh/chị cộng tác viên cần thay đổi cách hoạt động để giúp cho đời sống trẻ tốt anh/chị cảm thấy thoải mái hơn? Trong năm qua gia đình nhận hỗ trợ cụ thể địa phương dành cho trẻ? (giáo dục, chăm sóc sức khỏe )? Đó tổ chức hay đơn vị nào? Sự hỗ trợ giúp ích trẻ gia đình anh/chị? Để nhận hỗ trợ địa phương anh/chị có cảm thấy tiện lợi thoải mái khơng? Có điều làm anh/chị hài lòng chưa hài lòng khơng? Xin nêu cụ thể? Hiện trẻ có khó khăn mặt học tập, chăm sóc sức khỏe vấn đề sinh hoạt khác mà gia đình chưa có khả giải quyết? Nguyện vọng anh/chị hỗ trợ địa phương trẻ cụ thể ? Thái độ HIV/AIDS Hiện nay, đối xử người xung quanh với người nhiễm HIV/AIDS nào? Xin anh/chị giải thích cụ thể ? Về trường hợp gia đình anh/chị người đối xử nào? Xin anh/chị giải thích cụ thể? Nguyên nhân đâu ? Phụ lục Bảng hướng dẫn vấn sâu cộng tác viên MỤC TIÊU: Tìm hiểu phù hợp/ hài lòng hoạt động nâng cao nhận thức cán lãnh đạo nâng cao lực CTV dự án Tìm hiểu phù hợp hoạt động truyền thông giáo dục HIV/AIDS trẻ Tìm hiểu phù hợp hoạt động tư vấn cung cấp dịch vụ hỗ trợ dự án trẻ CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG PHỎNG VẤN: A Tập huấn đào tạo Trong thời gian qua, anh/chị tham dự khóa đào tạo (hội thảo, tập huấn, tham quan chia sẻ kinh nghiệm) nội dung cụ thể dự án? Các khóa đào tạo giúp ích anh/chị cụ thế việc tham gia hoạt động dự án (truyền thông, tư vấn) lĩnh vực khác Xin anh/chị nêu cụ thể? Theo anh/chị khóa đào tạo tốt chưa? Còn hạn chế phải khắc phục để tốt hơn? (Gợi ý : Thời gian, địa điểm, nội dung tập huấn, phương pháp tập huấn, tài liệu ) Theo anh/chị thành cơng có ấn tượng khóa huấn luyện gì? Anh/chị đề xuất cụ thể cho khóa đào tạo thời gian tới? Về hoạt động nâng cao nhận thức anh chị đánh giá có thay đổi cụ thể quan tâm, hỗ trợ cấp lãnh đạo địa phương công tác PC HIV/AIDS trẻ em? Xin dẫn chứng cụ thể? (Hỗ trợ kinh phí, cơng tác đạo, thay đổi sách ) B Hoạt động truyền thông giáo dục PC HIV/AIDS Các hoạt động truyền thông giáo dục PC HIV/AIDS cho trẻ dự án thời gian qua theo anh/chị có phù hợp trẻ không? Xin nêu cụ thể? Các hoạt động có điểm tốt chưa tốt cần khắc phục? Xin nêu cụ thể? Các tài liệu truyền thông dự án thời gian qua đầy đủ phù hợp trẻ chưa? Xin nêu cụ thể? Anh/chị góp ý cụ thể để tài liệu phát hành thời gian tới hoàn chỉnh đến tay đối tượng đáp ứng phù hợp ? Theo anh/chị thành cơng có ấn tượng hoạt động truyền thơng gì? Yếu tố dẫn đến thành công trên? C Hoạt động tư vấn Hoạt động tư vấn, chăm sóc thời gian qua theo anh/chị có phù hợp đáp ứng nhu cầu trẻ người chăm sóc khơng? Xin nêu cụ thể? Các hoạt động có điểm tốt chưa tốt cần khắc phục? Xin nêu cụ thể? Theo anh/chị nhu cầu cần tư vấn, chăm sóc cho trẻ người chăm sóc gì? Họ có mong muốn tư vấn, chăm sóc nhà dự án triển khai khơng ? Theo anh/chị thành cơng có ấn tượng hoạt động tư vấn gì? Yếu tố dẫn đến thành công trên? D Cung cấp dịch vụ hỗ trợ Anh chị nhận xét phù hợp dịch vụ hỗ trợ trẻ thời gian qua ? (Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, chăm sóc y tế, xã hội) Các dịch vụ đáp ứng đầy đủ nhu cầu trẻ chưa? Mỗi dịch vụ có điểm phù hợp? Điểm chưa phù hợp? Tại sao? Để nhận dịch vụ có thuận lợi không? Điểm hợp lý điểm chưa hợp lý ? Hiện nay, nhu cầu trẻ nào? Các dịch vụ cụ thể cần phải tiếp tục đáp ứng? Theo anh/chị thành cơng có ấn tượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ gì? Yếu tố dẫn đến thành cơng trên? Ở địa phương, ngồi dự án có áp dụng sách sẵn có để hỗ trợ cho trẻ khơng? Xin nêu cụ thể? Khó khăn thuận lợi nào? Phụ lục Tình hình nhiễm HIV/AIDS tỉnh Long An (1993- 2011) TT Huyện, thành phố HIV AIDS Tử vong Bến Lức 383 219 106 Đức Hòa 366 178 62 Cần Giuộc 316 199 109 TP Tân An 264 186 86 Cần Đước 160 97 39 Thủ Thừa 116 66 23 Châu Thành 81 63 28 Tân Trụ 70 54 36 Đức Huệ 46 29 10 10 Mộc Hóa 42 34 19 11 Vĩnh Hưng 31 20 12 12 Tân Hưng 23 16 13 Tân Thạnh 18 13 14 Thạnh Hóa 18 12 Trong tỉnh 1934 1186 548 Ngoài tỉnh phát Long An 971 577 268 Tổng cộng 2905 1763 816 (Nguồn: Báo cáo tình hình HIV/AIDS-Trung tâm PC HIV/AIDS Long An-2011) Phụ lục Tình hình nhiễm HIV/AIDS huyện Đức Hòa đến cuối năm 2011 TT Xã, thị trấn HIV AIDS Tử vong TT Đức Hòa 90 50 27 TT Hậu Nghĩa 50 26 10 TT Hiệp Hòa 28 20 10 Hòa Khánh Tây 24 18 12 Đức Hòa Đơng 20 15 Đức Hòa Hạ 16 Hựu Thạnh 14 Lộc Giang 13 Tân Phú 11 Đức Lập Hạ 11 Tân Mỹ 10 An Ninh Đông 10 4 Đức Lập Thượng 10 An Ninh Tây Mỹ Hạnh Nam Hòa Khánh Nam Hòa Khánh Đơng Hiệp Hòa Đức Hòa Thượng Mỹ Hạnh Bắc 0 339 192 98 Tổng cộng (Nguồn : TTYT huyện Đức Hòa-Báo cáo hoạt động PC HIV/AIDS-2011) Phụ lục 10 Tỷ lệ loại dịch vụ cung cấp cho trẻ Dịch vụ giáo dục n=59 (%) Học phí 46 78,0 Hỗ trợ dụng cụ phương tiện học tập 41 69,5 Hỗ trợ làm thủ tục nhập học 5,1 Hỗ trợ học nghề 0 Hỗ trợ xe đạp 5,1 Dịch vụ y tế n=54 (%) Chi phí khám chữa bệnh 14,8 Thuốc men 20 37,0 Mua bảo hiểm y tế 40 74,1 Tư vấn xét nghiệm HIV 5,6 Dịch vụ xã hội n=55 (%) Hỗ trợ việc làm 1,8 Vay vốn 3,6 Tặng quà dịp lễ tết 54 98,2 Tặng tiền 42 76,4 Phụ lục 11 Tỷ lệ loại nhu cầu trẻ cần đáp ứng Dịch vụ giáo dục cần hỗ trợ n=91 (%) Học phí 67 73,6 Hỗ trợ dụng cụ phương tiện học tập 45 49,5 Hỗ trợ làm thủ tục nhập học 0 Hỗ trợ học nghề 19 20,9 Hỗ trợ xe đạp 9,9 n=86 (%) Chi phí khám chữa bệnh 40 46,5 Thuốc men 14 16,3 Mua bảo hiểm y tế 69 80,2 Tư vấn xét nghiệm HIV 2,3 Dịch vụ xã hội cần hỗ trợ n=81 (%) Hỗ trợ việc làm 19 23,5 Vay vốn 10 12,3 Tặng quà dịp lễ tết 57 70,4 Tặng tiền 24 29,6 Dịch vụ y tế cần hỗ trợ ... tài Đánh giá cơng tác truyền thơng phòng, chống HIV/AIDS chăm sóc, hỗ trợ trẻ từ 11-18 tuổi bị ảnh hưởng HIV/AIDS huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhằm mục tiêu: Đánh giá hoạt động truyền thơng phòng,. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC LÊ QUÝ HẢI ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC TRUYỀN THƠNG PHỊNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ CHĂM SÓC, HỖ TRỢ TRẺ TỪ 11-18 TUỔI BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS TẠI... phòng, chống HIV/AIDS trẻ 1118 tuổi nhiễm bị ảnh hưởng HIV/AIDS Đánh giá kiến thức, thái độ thực hành phòng, chống HIV/AIDS trẻ Đánh giá dịch vụ giáo dục chăm sóc y tế cho trẻ nhiễm bị ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác truyền thông phòng, chống HIVAIDS và chăm sóc, hỗ trợ trẻ từ 1118 tuổi bị ảnh hưởng bởi HIVAIDS tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Đánh giá công tác truyền thông phòng, chống HIVAIDS và chăm sóc, hỗ trợ trẻ từ 1118 tuổi bị ảnh hưởng bởi HIVAIDS tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay