Thực trạng bệnh sâu răng học sinh tiểu học xã lương hòa, huyện bến lức, tỉnh long an

54 7 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2018, 19:14

1. Xác định tỷ lệ sâu răng ở học sinh trường tiểu học Lương Hòa. Xã Lương Hòa,huyện Bến Lức, tỉnh Long An.2. Tìm hiểu một số yêu tố liên quan đến bệnh sâu răng.3. Thực trạng bệnh sâu răng học sinh tiểu học xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ TRẦN NGỌC ĐIỆP NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SÂU RĂNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG HÒA HUYỆN BẾN LỨC TỈNH LONG AN NĂM 2011 LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP I HUẾ, NĂM 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ TRẦN NGỌC ĐIỆP NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SÂU RĂNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG HÒA HUYỆN BẾN LỨC TỈNH LONG AN NĂM 2011 LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: Y HỌC DỰ PHÒNG Mã số: CK.60.72.73 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS ĐINH THANH HUỀ HUẾ, NĂM 2012 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa học lớp Chun khoa I, Y Học Dự Phòng Trng ọi hc Y Dc Hu v hon tỗt lun văn này, tơi xin chån thành bày tơ lòng biết ơn đến: Ban Giám hiệu, Phòng Giáo vụ phận sau đäi học Trường Đäi học Y Dược Huế Q thỉy, giâng däy mơn Y học dự phòng trường Đäi học Y Dược Huế, täo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt tơi xin bày tơ lòng biết ơn såu sắc đến PGS.TS Đinh Thanh Huề, khoa y tế công cộng, trường đäi học y dược Huế, người thỉy hết lòng hướng dẫn cho tơi thực đề tái Qua đåy xin chån thành câm ơn: Sở y tế tỵnh Long An Ban lãnh đäo trung tåm y tế Bến Lức, tỵnh Long An Ban giám hiệu trường tiểu học Lương Hòa Các đồng nghiệp công tác täi trung tåm y tế Bến Lức Xin cõm n tỗt cõ cỏc anh, ch v cỏc bän học viên động viên , trao đổi kiến thức bổ ích suốt hai năm học Giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu thực luận văn Học viên Trỉn Ngọc Điệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xác chưa công bố cơng trình Tác giả luận văn BS.Trân Ngọc Điêp KÝ HIỆU VIẾT TẮT SKRM : Sức khỏe miệng VSRM : Vệ sinh miệng RHM : Răng hàm mặt NHĐ : Nha học đường SR : Sâu VK : Vi khuẩn SMTr : Sâu trám WHO : Tổ chức y tế giới FDI : Liên đoàn nha khoa quốc tế GIC : Glass Ionomer Cement MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cấu trúc thời gian mọc 1.2 Bệnh sâu 1.3 Dịch tễ học sâu 1.4 Các yếu tố liên quan đến bệnh sâu 11 1.5 Dự phòng sâu 13 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 15 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 15 2.3 Thiết kế nghiên cứu 15 2.4 Mẫu phƣơng pháp chọn mẫu 15 2.5 Phƣơng pháp thu thập số liệu 16 2.6 Xử lý phân tích số liệu 17 2.7 Định nghĩa biến số 17 2.8 Y đức 19 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu 20 3.2 Tỉ lệ mắc sâu 32 3.3 Mối liên quan yếu tố nguy với sâu 32 4.1 Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu 37 4.2 Đặc điểm yếu tố nguy 37 4.3 Đặc điểm sâu học sinh 39 4.4 Các yếu tố liên quan 40 4.5 Điểm mạnh, điểm yếu đề tài 42 4.6 Tính ứng dụng đề tài 43 KẾT LUẬN 44 KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT 47 ĐẶT VẤN ĐỀ Sâu bệnh phổ biến nước ta giới, bệnh mắc sớm gặp lứa tuổi, giới, dân tộc, vùmg địa lý khác nhau, tầng lớp xã hội, trình độ văn hoá Ở nước ta theo điều tra sức khoẻ miệng viện Răng Hàm Mặt Hà nội năm 2001, tình hình sâu bệnh quanh mức cao 90% dân số có chiều hướng gia tăng vào năm gần đây, nơi chưa có chương trình nha học đường Năm 2001, viện Răng Hàm mặt Hà Nôi phối hợp với trường đại học Nha khoa Adelaide (Australlia) tổ chức điều tra sức khoẻ miệng qui mơ tồn quốc cho kết 84,9% trẻ em 6-8 tuổi sâu sữa, 64,1% trẻ em 12-14 tuổi sâu vĩnh viễn 78,55% có cao Đối với tỉnh Miền núi phía Bắc, tỷ lệ sâu vĩnh viễn trẻ em cao Điều cho thấy bệnh miệng trẻ em mức báo động, đòi hỏi có biện pháp phòng bệnh điều trị hữu hiệu (1) Sâu rǎng số bệnh rǎng miệng lưu hành phổ biến cộng đồng trẻ em Theo kết điều tra dịch tễ học nước giới, có từ 50-90% trẻ em có sâu rǎng (1) Trong q trình ăn uống, mảng thức ăn dính lại kẽ răng, không làm sạch, lên men tạo điều kiện cho vi khuẩn có vòm miệng phát triển cơng lợi Các em học sinh lứa tuổi hay ăn quà vặt, loại bánh kẹo, đồ ăn sẵn chứa nhiều đường, tinh bột Hầu hết ăn loại thức ăn miệng em khơng làm ngay, mảng thức ăn sót lại lên men trở thành mảnh đất màu mỡ cho vi khuẩn miệng phát triển Hầu hết trẻ khơng có thói quen kiểm tra tình trạng mình, đến đau, sưng, chảy máu trẻ báo cho cha mẹ biết, lúc thường sâu nhiều (2) Bệnh miệng bệnh phổ biến, gặp gần 90% dân số Bệnh mắc sớm tăng dần theo lứa tuổi Vì từ lâu bệnh miệng Tổ chức Y tế Thế giới nhiều quốc gia quan tâm Chương trình nha học đừờng gồm nội dung: Giáo dục chăm sóc sức khoẻ miệng, súc miệng fluor trường, khám định kỳ phát bệnh sớm, trám bít hố rãnh chữa trường Sâu bị ảnh hưởng nhiều yếu tố khác như: tình trạng kinh tế xã hội tăng, chế độ ăn thay đổi, em ăn nhiều đường sữa bánh kẹo… xu hướng giới tỷ lệ sâu tăng lên nước phát triển (3) Lứa tuổi học sinh tiểu hoc, lứa tuổi thay có biến đổi tâm sinh lý, em chưa có ý thức chăm sóc miệng Tuy nhiên, em thiếu kiến thức phương pháp chăm sóc, vệ sinh miệng Trong điều kiện vậy, việc đánh giá tình hình bệnh sâu học sinh Tiểu học cần thiết Khơng tìm hiểu tình trạng bệnh miệng yếu tố liên quan, tỉ lệ sâu lứa tuổi này, mà góp phần đánh giá chương trình cơng tác nha học đường xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Chúng tơi nghiên cứu đề tài “Thực trạng bệnh sâu học sinh tiểu học xã Lƣơng Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.” nhằm mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ sâu học sinh trường tiểu học Lương Hòa Xã Lương Hòa,huyện Bến Lức, tỉnh Long An Tìm hiểu số yêu tố liên quan đến bệnh sâu CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cấu trúc thời gian mọc 1.1.1 Cấu trúc Răng cấu tạo thành phần: men, ngà tuỷ + Men răng: thành phần cứng thể, men bao phủ thân răng, khơng có cảm giác + Ngà răng: Ít cứng men răng, ngà liên tục từ thân đến chân răng, tận chóp răng, lòng chứa buồng tuỷ ống tuỷ Ngà có cảm giác có chứa ống thần kinh Tomes + Tuỷ răng: Là mô lỏng lẻo buồng ống tuỷ, đơn vị sống chủ yếu răng, tuỷ có mạch máu, thần kinh, bạch mạch … 1.1.2 Thời gian mọc vĩnh viễn Tên Hàm dƣới Hàm - Răng cửa 6-7 tuổi tuổi - Răng cửa bên 7-8 tuổi tuổi - Răng hàm nhỏ 9-10 tuổi 9-10 tuổi - Răng nanh 10-11 tuổi 11 tuổi - Răng hàm nhỏ 11-12 tuổi 12 tuổi - Răng hàm lớn 6-7 tuổi 6-7 tuổi - Răng hàm lớn 11-13 tuổi 12-13 tuổi - Răng hàm lớn (Răng khôn) 17-21 tuổi 17-21 tuổi 1.2 Bệnh sâu 1.2.1 Định nghĩa Sâu trình động, diễn mảng bám vi khuẩn dính mặt răng, đưa đến cân mô với chất dịch xung quanh theo thời gian Hậu khống mơ (4) 1.2.2 Ngun nhân  Nguyên nhân thuộc răng: - Răng mọc lệch lạc, xoay dễ bị sâu mọc thẳng hàng - Nhóm hàm bị sâu nhiều nhóm cửa - Mặt nhai bị sâu nhiều có nhiều rãnh lõm - Mặt bên dễ bị sâu men cổ mỏng, giắt nhiều thức ăn - Mặt trong, ngồi bị sâu trơn láng  Nguyên nhân không thuộc răng: - Vi khuẩn: nguyên nhân cần thiết để khởi đầu cho bệnh sâu răng, khơng có loại vi khuẩn đặc biệt gây sâu răng, tất vi khuẩn miệng gây sâu Vi khuẩn bao gồm lượng mảng bám, chất biến dưỡng độc tố - Tuỳ theo vai trò gây sâu răng, vi khuẩn chia làm hai nhóm: + Vi khuẩn tạo acid: loại vi khuẩn lên men carbohydrate tạo acid, làm pH giảm xuống < 5, giảm pH liên tục đưa đến khử khống bề mặt răng, làm vôi mô cứng răng, q trình sâu bắt đầu xảy ra, nhóm gồm: * Lactobacillus: Hiện diện với số lượng ít, lại tạo acid có pH thấp nhanh môi trường * Streptococcus mutans * Streptococi * Actinomyces * Staphilococci 34 3.3.10 Mối liên quan nguồn nƣớc với sâu răng: SÂU RĂNG p Nước máy % PR (95% CI) 78,2 0,49 khác 82,9 1,1 (0,9-1,2) Nhận xét:Khơng có mối liên quan nguồn nước học sinh dùng để vệ sinh miệng với sâu 3.3.11 Mối liên quan ngậm nƣớc đá với sâu răng: SÂU RĂNG p % PR (95% CI) không 77,7 Có 80,3 (0,9-1,2) 0,55 Nhận xét:Khơng có mối liên quan thói quen ngậm nước đá sâu 3.3.12 Mối liên quan thói quen cắn vật cứng với sâu răng: SÂU RĂNG p % PR (95% CI) Khơng 79 Có 76,3 (0,8-1,2) 0,70 Nhận xét:Khơng có mối liên quan thói quen cắn vật cứng với sâu 35 CHƢƠNG BÀN LUẬN 4.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG MẪU NGHIÊN CỨU 4.1.1 Giới tính: Trong số 362 học sinh, nam sinh chiếm 54,1% nữ sinh chiếm 45,9% Số lượng nam sinh nhiều nữ sinh 4.1.2 Trình độ học vấn: Học sinh khối lớp khối lớp tương đối so với khối lớp khác Khối lớp chiếm tỉ lệ cao nhất: 26,5%, số chưa nói lên điều gì, nhìn chung mặt số lượng học sinh trường Tiểu học Lương Hòa tương đối 4.2 ĐẶC ĐIỂM VỀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ: 4.2.1 Vệ sinh miệng thƣờng xuyên: Tỷ lệ học sinh có thói quen vệ sinh miệng chưa cao, có 73,8% Con số ảnh hưởng nhiều đến tình trạng sâu em học sinh Do khơng có thói quen đánh thường xuyên nên tỷ lệ sâu em học sinh vùng cao, điển hình nghiên cứu này: tỉ lệ sâu học sinh 78,7% 4.2.2 Vệ sinh miệng sau ăn: Qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy tỷ lệ học sinh có thói quen vệ sinh miệng sau bữa ăn thấp, chiếm 21,3% Tuy nhiên, số hợp lý học sinh thường có thói quen đánh vào buổi sáng ngủ dậy buổi tối trước ngủ, việc đánh sau bữa ăn 4.2.3 Ý nghĩa việc vệ sinh miệng: Vệ sinh miệng thường xuyên, cách có lợi cho Tuy nhiên, sau điều tra vấn học sinh số lượng học sinh trả lời nhận thấy tầm quan trọng việc vệ sinh miệng có 49,7%, số đáng báo động nhận thức ý thức vệ sinh miệng học sinh chưa cao, tỷ lệ thường xuyên đánh 78,7% 36 4.2.4 Loại kem đánh răng: Đại đa số gia đình dùng kem đánh chứa flour, học sinh dùng kem có flour chiếm tỷ lệ cao (97,0%) Tuy nhiên, số dùng chất khác để đánh răng: muối, đánh với nước số cần báo động, cần phải nâng cao ý thức người dân việc sử dụng kem đáng chứa flour 4.2.5 Phƣơng pháp đánh răng: Mặc dù tỷ lệ đánh thường xuyên đạt 78,7%, phương pháp đánh cho chưa có tỷ lệ cao (32,3%), phần nguyên nhân làm tăng tỷ lệ sâu học sinh trường Tiểu học Lương Hòa 4.2.6 Mặt đƣợc đánh: Trong phần phương pháp đánh răng, mặt đánh có ý nghĩa, tỷ lệ chưa cao có 34,0% 4.2.7 Ăn kẹo: Việc có thói quen ăn kẹo học sinh trường tiểu học việc trách khỏi Các em nhỏ thường có sở thích đồ ngọt: bánh, kẹo, nước có ga , tỷ lệ ăn kẹo trường Tiểu học Lương Hòa 85,9% Tỷ lệ tương đối cao, 10 em học sinh có gần em ăn kẹo Đây phần nguyên nhân làm tăng tỷ lệ sâu học sinh 4.2.8 Nguồn nƣớc: Đa số em học sinh dùng nước máy để vệ sinh miệng Tỷ lệ sử dụng nước máy địa phương tương đối cao, số dùng nước sông, nước mưa để vệ sinh miệng mà 4.2.9 Thói quen ngậm nƣớc đá Ngậm nước đá, ăn kem, ăn đồ lạnh sở thích phần lớn em học sinh Qua điều tra, tỷ lệ học sinh có thói quen chiếm 59,4% 37 4.2.10 Thói quen cắn vật cứng Ngồi thói quen ngậm nước đá em học sinh có thói quen khác cắn vật cứng nắp viết, nắp chai, Điều ảnh hưởng lớn đến học sinh Tỷ lệ học sinh có thói quen cắn vật cứng 10,5% 4.3 ĐẶC ĐIỂM SÂU RĂNG Ở HỌC SINH Tỷ lệ sâu học sinh Tiểu học Lương Hòa chiếm 78,7% Tỷ lệ cao, cần báo động gấp, phải có phương phướng chiến lược rõ ràng để làm giảm nguy sâu học sinh 4.4 CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN 4.4.1 Mối liên quan giới tính với sâu răng: Khả mắc bệnh sâu nam nữ học sinh trường Tiểu học Lương Hòa 4.4.2 Mối liên quan trình độ học vấn với sâu răng: Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê trình độ học vấn sâu (p=0,001) Tình trạng sâu có khuynh hướng giảm dần học sinh lên lớp cao hơn, điều đồng nghĩa với việc học sinh lớn tuổi tỷ lệ sâu thấp so với học sinh nhỏ tuổi trường tiểu học 4.4.3 Mối liên quan vệ sinh miệng thƣờng xuyên với sâu răng: Những học sinh có thói quen khơng vệ sinh miệng thường xun có nguy sâu cao gấp 1,2 lần so với học sinh có thói quen vệ sinh miệng thường xuyên mối liên quan có ý nghĩa thống kê với p=0,002 Mặc dù có khác biệt có ý nghĩa thống kê thói quen vệ sinh miệng thường xuyên với sâu răng, tỷ lệ khác biệt thấp, ngun nhân em học sinh giai đoạn thay sữa vĩnh viễn nên việc sâu đương nhiên, khó tránh khỏi 38 4.4.4 Mối liên quan vệ sinh miệng sau ăn với sâu răng: Khơng có mối liên quan giữa vệ sỉnh miệng sau ăn với sâu Điều dễ hiểu đại đa số học sinh khơng có thói quen đánh sau ăn Do khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê việc vệ sinh miệng sau ăn với tình trạng sâu 4.4.5 Mối liên quan nhận thức ý nghĩa việc vệ sinh miệng với sâu răng: Trong số học sinh có nhận thức việc vệ sinh miệng sau ăn có 92,9% học sinh bị sâu Tỷ lệ học sinh có nhận thức ý nghĩa việc vệ sinh miệng có tỷ lệ sâu cao gấp 1,4 lần so với em học sinh có nhận thức tốt ý nghĩa việc sinh sâu răng, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,001 4.4.6 Mối liên quan loại kem đánh với sâu răng: Trong nghiên cứu chưa phát khác biệt có ý nghĩa thống kê loại kem đánh sâu 4.4.7 Mối liên quan phƣơng pháp đánh với sâu răng: Phương pháp đánh có ý nghĩa quan trọng việc bảo vệ miệng không bị sâu Qua khảo sát, tỷ lệ sâu học sinh có phương pháp đánh khơng cao gấp 1,6 lần so với tỷ lệ sâu học sinh có phương pháp đánh đúng, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,001 4.4.8 Mối liên quan mặt đƣợc đánh với sâu răng: Nằm phần phương pháp đánh răng, mặt đánh không làm tăng tỷ lệ sâu lên 1,6 lần so với mặt đánh kỹ thuật khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,001 39 4.4.9 Mối liên quan ăn kẹo với sâu răng: Ăn bánh kẹo việc tránh khỏi đại đa số học sinh tiểu học Qua vấn trực tiếp học sinh trường Tiểu học Lương Hòa, tác giả nhận thấy: học sinh có thói quen ăn bánh kẹo có nguy sâu tăng gấp 1,2 lần so với trẻ khơng có thói quen ăn bánh kẹo khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,01 4.4.10 Mối liên quan nguồn nƣớc với sâu răng: Khơng có mối liên quan nguồn nước học sinh dùng để vệ sinh miệng với sâu Tỷ lệ sâu học sinh dùng nguồn nước khác vệ sỉnh miệng cao gấp 1,1 lần so với tỷ lệ sâu học sinh dùng nước máy vệ sinh miệng, nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê Xã Lương Hòa vùng nơng thơn nên tỷ lệ người dân sử dụng nước có flour gần khơng có Phần lớn người dân sử dụng nước máy, phần lớn nguồn nước không đảm bảo hệ thống lọc Mối liên quan ngậm nƣớc đá với sâu răng: Khơng có khác biệt thói quen ngậm nước đá sâu Mặc dù ngậm nước đá phần nguyên nhân làm hư 4.4.11 Mối liên quan thói quen cắn vật cứng với sâu răng: Cũng khơng có khác biệt thói quen cắn vật cứng với sâu 4.5 ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CỦA ĐỀ TÀI  Điểm mạnh: Đề tài mang tính thực tiễn, cỡ mẫu đủ cho nghiên cứu, cán y tế thực đề tài tập huấn kỹ, chuẩn bị điều kiện nghiên cứu đầy đủ, bảng câu hỏi rõ ràng Dữ liệu thu thập tin cậy  Điểm yếu: Nghiên cứu thực học sinh trường tiểu học Lương Hòa nên tất kết luận áp dụng cho trường tiểu học Lương Hòa mà 40 Tuy nhiên nhà nghiên cứu muốn mở rộng thêm phạm vi nghiên cứu đợt sau để nhìn cách tổng quan tình hình sâu tồn xã chí tồn huyện 4.6 TÍNH ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI Đây đề tài nghiên cứu cắt ngang mô tả có phân tích tiến hành thời gian ngắn khái quát phần thực trạng bệnh sâu yếu tố có liên quan học sinh trường Tiểu học Lương Hòa niên học 2011-2012 Nghiên cứu thấy tỷ lệ; yếu tố xác định có giá trị thực mơ hình xây dựng chiến lược chăm sóc miệng cho học sinh trường Tiểu học Lương Hòa 41 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 362 học sinh trường Tiểu học Lương Hòa thực trạng sâu yếu tố liên quan, tác giả rút kết luận sau:  Tỷ lệ sâu răng: Tỷ lệ sâu học sinh Tiểu học Lương Hòa chiếm 78,7%  Đặc điểm mẫu nghiên cứu yếu tố liên quan: o Giới tính: nam sinh chiếm 54,1% nữ sinh chiếm 45,9% o Trình độ học vấn: gồm khối lớp, học sinh khối lớp chiếm tỷ lệ cao (26,5%) o Vệ sinh miệng: tỷ lệ học sinh có thói quen vệ sinh miệng chưa cao, có 73,8% o Vệ sinh miệng sau ăn: tỷ lệ học sinh có thói quen vệ sinh miệng sau bữa ăn thấp, chiếm 21,3% o Nhận thức ý nghĩa việc vệ sinh miệng: số lượng học sinh trả lời nhận thấy tầm quan trọng việc vệ sinh miệng có 49,7% o Loại kem đánh răng: học sinh dùng kem đánh có flour chiếm tỷ lệ cao (97,0%) o Phương pháp đánh răng: tỷ lệ học sinh có phương pháp đánh chưa có tỷ lệ cao (32,3%) o Mặt đánh đúng: 34,0% o Ăn kẹo: 85,9% o Nguồn nước: sử dụng nước máy chiếm 88,7% o Thói quen ngậm nước đá: 59,4% o Thói quen cắn vật cứng: 10,5% 42  Các yếu tố không liên quan tới bệnh sâu răng: o Giới tính o Vệ sỉnh miệng sau ăn o Loại kem đánh o Nguồn nước o Thói quen ngậm nước đá o Thói quen cắn vật cứng  Các yếu tố liên quan tới bệnh sâu răng: o trình độ học vấn: tỷ lệ sâu có khuynh hướng giảm dần học sinh lên lớp cao o vệ sinh miệng thường xun: Những học sinh có thói quen khơng vệ sinh miệng thường xuyên có nguy sâu cao gấp 1,2 lần so với học sinh có thói quen vệ sinh miệng thường xuyên mối liên quan có ý nghĩa thống kê với p=0,002 o Nhận thức ý nghĩa việc vệ sinh miệng: tỷ lệ học sinh có nhận thức ý nghĩa việc vệ sinh miệng có tỷ lệ sâu cao gấp 1,4 lần so với em học sinh có nhận thức tốt ý nghĩa việc sinh sâu răng, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,001 o Phương pháp đánh mặt đánh: tỷ lệ sâu học sinh có phương pháp đánh mặt khơng cao gấp 1,6 lần so với tỷ lệ sâu học sinh có phương pháp đánh mặt đúng, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,001 o Ăn kẹo: học sinh có thói quen ăn bánh kẹo có nguy sâu tăng gấp 1,2 lần so với trẻ khơng có thói quen ăn bánh kẹo khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,01 43 KIẾN NGHỊ Qua kết nghiên cứu này, để góp phần làm giảm bệnh miệng học sinh cải thiện nâng cao sức khỏe miệng trường Tiểu học Lương Hòa, tác giả có số đề xuất sau:  Về phía nhà trƣờng: Tiếp tục tăng cường giáo dục kiến thức nha học đường cho học sinh trường Tiểu học Lương Hòa, Giáo viên thường xuyên kiểm tra kiến thức – thực hành vệ sinh miệng môn học thức  Về phía gia đình: Gia đình học sinh cần quan tâm việc vệ sinh miệng học sinh tiểu học sau: khuyên trẻ phải thường xuyên đánh răng, hướng dẫn phương pháp đánh cho cách, hạn chế mua bánh kẹo cho trẻ  Về phía quan y tế: Đẩy mạnh cơng tác nha học đường, tun truyền lợi ích việc vệ sinh miệng, kiểm tra, giám sát học sinh chải súc miệng flour tuần TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT: Nghiên cứu hiệu chăm sóc miệng trẻ em học đườngHà NộiTrường đại học y khoa Hà Nội2005 Sự mọc thay mơ phơi miệngHồ Chí MinhNXB y học chi nhánh TP HCM2002 Tầm quan trọng chương trình chải nha học đường1997 Fluor sức khỏe2006 Nha học đường mơ hình xã hội thực y tế, giáo dục, gia đình xã hội2008 Khảo sát tình hình nhổ trẻ em từ - 12 tuổi mơn điều dưỡng nha khoaHồ Chí Minh2003 Phòng bệnh sâu FluorHà NộiNXB Y học Hà Nội2005 Phòng bệnh miệng vấn đề nha học đường, nha cộng đồngTạp chí Y học Việt Nam2005 Giáo trình bệnh lý miệng - hàm mặtNXB Y học2002 10.Trần Ngọc Dính, Trần Minh Tâm,Đào Thị Hồng QuânĐánh giá hiệu giám sát sâu TP HCMHồ Chí Minh2007 11.Điều trị trẻ emHà NộiNXB y học Hà Nội2007 12.Trần Đình Hải, Trần Văn TrườngNha học đường giải pháp hữu hiệu phòng chống sâu răng2000 13.Nguyễn Thị Lệ, Phan Thị Thanh Yến, Nguyễn Vũ Huỳnh Loan"Bước đầu ứng dụng kỹ thuật" tay che miệng"Để xử lý hành vitrong thực hành miệng trẻ em"2006 14.Trần Thúy Nga, Phan Thị Thanh YếnNha khoa trẻ emHồ Chí MinhNXB Y học chi nhánh TP.HCM 15.Võ Thế Quang, Ngô Đồng KhanhKế hoạch chăm sóc miệngHồ Chí Minh2006 16 Đào Thị Hồng Quân, Ngô Đồng khanh, Nguyễn Thị Thanh Hà, Trần Đức ThànhGíao dục nha khoa cơng cộngHồ Chí Minh2009 17.Cấp cứu hàm mặtNXB Y học2002 18.Chuyên đề bệnh hàm mặtHồ Chí MinhNXB Y học2003 19.Bài giảng hàm mặtHà NộiNXB Y học2005 20.Điều tra sức khỏe miệng nhân dân TP.HuếHuế1999 21.Viêm nướu, nha chu họcHồ Chí Minh1997 22.Những nguyên nhân tổng quát bệnh nha chu, nha chu họcHồ Chí Minh2007 23.Lâm Hữu Đức, Huỳnh Thị Hoa, Nguyễn Thanh Nghĩa, Đặng Thị Kim ChiĐánh giá việc thực hành nội dung nha học đường quận 3, TP.HCMHồ Chí Minh2006 24.Kỹ yếu cơng trình khoa học( 1991 - 2000)Hồ Chí Minh2000 25.Chữa nha chuNXB tổng hội y học2006 26.Điều tra sức khỏe miệngHồ Chí Minh1997 27.đặc điểm hình thái sữa2003 TIẾNG ANH: 28 Jonh B Dunbar “ Dental caries the epidemioietlogy of oral health” 1969 29 Ngo Dong Khanh ( 1995), “ Oral health siauns in Viet Nam in 1990” Thesis of Master Degree of Dental public health, faculty of public health Mahidol university 30 WHO, Oral health for a health life, geneva,1994 31 Vo The Quang, “Dental caries staris in Viet Nam and the oral health approach to the year 2000”, Hosp – Dern Tokyo 1992 32 WHO, prevention metitods and programmer for oral diseases Oral health care in Africa Nairobi,1997,pp.400 – 405 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI THU THẬP SỐ LIỆU HỌ TÊN HỌC SINH: LỚP: Mã Trả hóa lời Câu hỏi Mã hóa C Sâu không sâu A Giới tính nữ nam B1 Vệ sinh miệng thường xuyên thường xuyên không B2 Vệ sinh miệng sau bữa ăn thường xuyên không B3 Ý nghĩa vệ sinh miệng quan trọng quan trọng B4 Loại kem đánh kem có flour khác B5 Phương pháp đánh phối hợp 3cách khác B6 Mặt đánh tất mặt khác B7 Thường xun ăn kẹo khơng có B8 Nguồn nước để vệ sinh nước máy khác miệng B9 Thói quen ngậm nước đá khơng có B10 Thói quen cắn vật cứng khơng có ... trạng bệnh sâu học sinh tiểu học xã Lƣơng Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. ” nhằm mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ sâu học sinh trường tiểu học Lương Hòa Xã Lương Hòa ,huyện Bến Lức, tỉnh Long An Tìm... tình trạng bệnh miệng yếu tố liên quan, tỉ lệ sâu lứa tuổi này, mà góp phần đánh giá chương trình cơng tác nha học đường xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Chúng nghiên cứu đề tài Thực trạng. .. TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ TRẦN NGỌC ĐIỆP NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SÂU RĂNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG HÒA HUYỆN BẾN LỨC TỈNH LONG AN NĂM 2011 LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng bệnh sâu răng học sinh tiểu học xã lương hòa, huyện bến lức, tỉnh long an, Thực trạng bệnh sâu răng học sinh tiểu học xã lương hòa, huyện bến lức, tỉnh long an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay