Nghiên cứu mô phỏng tính an toàn kết cấu thân ôtô khách khi xảy ra lật nghiêng

83 3 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2018, 10:57

Technical Library TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC Độc lập – Tự – Hạnh phúc   PHIẾU NHẬN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Nghiên cứu mơ tính an tồn kết cấu thân ô tô khách xảy lật nghiêng sở tiêu chuẩn Châu Âu Họ tên sinh viên: Vũ Văn Đạt Mssv: 10054081 Lớp: DHOT6A Nguyễn Tiến Thịnh Mssv: 10055531 Lớp: DHOT6A Nội dung: Ứng dụng kỹ thuật CAE để xây dựng mơ hình phần tử hữu hạn phân tích tính bền cho khung xương chassis ô tô khách, phân tích thiết kế cải tiến kết cấu mơ hình khung xương tơ khách xảy lật nghiêng, thõa mãn tiêu chuẩn an toàn Châu Âu ECE R66 Tổng quan Cơ sở lý thuyết ứng dụng phần mềm Hyperworks LS-DYNA Xây dựng mơ hình phần tử hữu hạn phân tích an tồn lật nghiêng tơ khách Phân tích đánh giá kết mơ thiết kế cải tiến mơ hình khung xương Kết luận Yêu cầu: Thực đầy đủ nội dung, có tính tư sáng tạo lúc thực đề tài, đảm bảo thời gian quy định, chấp hành quy định cùa Trường, Khoa Giáo viên hướng dẫn Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thành Tâm Giáo viên phản biện:……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày nhận đề tài: 15/03/2014 SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) Ngày hoàn thành: 18/07/2014 GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM Technical Library Nhận xét Giáo viên hướng dẫn: Điểm đề nghị:…………………………………………………………………………………… Nhận xét giáo viên phản biện: Điểm đề nghị: Ngày Khoa Công nghệ Động lực SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) 18 tháng năm 2014 Giáo viên hướng dẫn GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM Technical Library BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU MƠ PHỎNG TÍNH AN TỒN KẾT CẤU THÂN Ơ TƠ KHÁCH KHI XẢY RA LẬT NGHIÊNG TRÊN CƠ SỞ TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : TS NGUYỄN THÀNH TÂM NHÓM SVTH : VŨ VĂN ĐẠT MSSV (10054081) : NGUYỄN TIẾN THỊNH MSSV (10055531) LỚP : DHOT6A KHÓA : 2010-2014 T.P HỒ CHÍ MINH - THÁNG NĂM 2014 SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM Technical Library LỜI MỞ ĐẦU Có thể nói đời tơ kết tinh tất yếu thời kỳ nở rộ cách mạng khoa học kỹ thuật nhân loại Kể từ đời dành nhiều quan tâm nhà khoa học giới, họ tính tốn nghiên cứu không ngừng cải tiến để xe gọn nhẹ, thẩm mỹ, đạt hiệu suất cao Bên cạnh người ta dành nhiều quan tâm đến tính an tồn, tính bền kết cấu khung xương xe đảm bảo khả chịu tải, xảy va chạm, đặc biệt trình va chạm diễn xảy lật nghiêng Đối với ô tơ khách việc bố trí kết cấu thân phức tạp, trọng tâm phân bố cao tính cân thấp di chuyển mặt đường nghiêng, gồ ghề Do đó, việc tính tốn, nghiên cứu để đưa phương án tối ưu nhằm đảm bảo tính bền vững cho khung xương kết hợp với an toàn cho hành khách bên cần thiết Hiện giới nước tồn nhiều cơng trình thí nghiệm, cơng trình nghiên cứu tính an tồn kết cấu thân tơ khách xảy lật nghiêng theo nhiều tiêu chuẩn Tuy nhiên hãng sản xuất xe: Tracomeco, Samco, Daewoo… ngày cho nhiều loại xe khác nhau, loại xe tương ứng với kết cấu khung xương Tuy lượng kiến thức hạn hẹp việc sử dụng phần mềm nghiên cứu chưa thành thạo chúng em định chọn đề tài “Nghiên cứu mô tính an tồn kết cấu thân tơ khách xảy lật nghiêng sở tiêu chuẩn Châu Âu Chúng em cố gắng hoàn thành đề tài tốt nghiệp mong muốn đóng góp cơng trình nghiên cứu cho nhà trường ngành công nghiệp ô tô nước nội dung nghiên cứu nhiều thiếu xót SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM Technical Library LỜI CẢM ƠN Đầu tiên chúng em xin cảm ơn toàn thể thầy cô trường Đại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh nói chung thầy Khoa Động Lực nói riêng giảng dạy truyền đạt cho chúng em kiến thức bản, cần thiết suốt thời gian học tập trường Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thành Tâm người trực tiếp hướng dẫn, bảo chúng em suốt q trình thực hồn thành đề tài “Nghiên cứu mơ tính an tồn kết cấu thân ô tô khách giường nằm xảy lật nghiêng sở tiêu chuẩn Châu Âu” Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn bạn bè, gia đình giúp đỡ, động viên khích lệ suốt trình học tập xa nhà Mặc dù cố gắng tận tâm để hồn thành khóa luận cách hoàn chỉnh Song bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận với thực tế thân chúng em nhiều hạn chế mặt kiến thức kinh nghiệm nên khơng thể tránh thiếu sót chưa thấy Rất mong đóng góp ý kiến thầy cô bạn để luận văn hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Tp.HCM, ngày 18 tháng năm 2014 Nhóm Sinh Viên Thực Hiện VŨ VĂN ĐẠT NGUYỄN TIẾN THỊNH SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM Technical Library NHẬN XÉT (Giảng viên hướng dẫn) SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM Technical Library (Giáo viên phản biện) SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM Technical Library MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan đề tài nghiên cứu 1.2 Đối tượng mục đích nghiên cứu 1.3 Nội dung nghiên cứu .2 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM 2.1 Xác định trọng tâm xe, thiết lập mơ hình lật nghiêng theo tiêu chuẩn ECER66 2.1.1 Xác định trọng tâm xe .3 2.1.2 Tiêu chuẩn an toàn lật nghiêng tiêu chuẩn ECE R66 .5 2.2 Phần mềm HyperWorks 11 2.2.1 Giới thiệu phần mềm nghiên cứu: .11 2.2.2 HyperMesh 11 2.2.3 Phần mềm Hyperview 30 2.3 Phần mềm LS-DYNA .32 2.3.1 Giới thiệu phần mềm LS-DYNA 32 2.3.2 Các bước tiến hành mô 33 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MƠ HÌNH PHẦN TỬ HỮU HẠN PHÂN TÍCH AN TỒN LẬT NGHIÊNG Ơ TƠ KHÁCH .36 3.1 Xây dựng mơ hình nghiên cứu .36 3.2 Mơ hình tổng thể xe khách 36 3.2.1 Mơ hình 2D 38 3.2.2 Mơ hình 3D 44 3.3 Tạo mặt giữa, chỉnh sửa, chia lưới mơ hình, đặt điều kiện biên HyperMesh 44 3.3.1 Tạo mặt cho mơ hình 44 SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM Technical Library 3.3.2 Chỉnh sửa mơ hình 45 3.3.3 Chia lưới mơ hình kiểm tra chất lượng lưới .45 3.3.4 Chọn vật liệu gán điều kiện biên theo tiêu chuẩn (ECE-R66) 49 3.4 Mô trình lật LS-DYNA 59 3.5 Hiển thị kết Hyperview 59 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MƠ PHỎNG VÀ THIẾT KẾ CẢI TIẾN MƠ HÌNH KHUNG XƯƠNG 60 4.1 Phân tích kết mơ mơ hình khung xương ban đầu 60 4.2 Phương án thiết kế cải tiến mô hình khung xương ban đầu 60 4.2.1 Phương án tăng độ dày 60 4.1.1 Phần kết cấu đầu xe .61 4.1.2 Phần kết cấu hông xe .62 4.1.3 Phần kết cấu đít xe sàn phía sau .64 4.1.4 Phần kết cấu mặt .64 4.2 Đánh giá kết mô 65 4.2.1 Đánh giá biến dạng kết cấu dựa tiêu chuẩn an toàn .66 4.2.2 So sánh phân bố ứng suất trạng thái biến dạng lớn 67 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 68 5.1 Kết luận chung 68 5.2 Hướng phát triển đề tài 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM Technical Library DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Khối lượng thành phần xe .37 Bảng 2: Kết cấu phần tạo nên khung xương xe 41 Bảng 3: Bảng tiêu chuẩn lưới 48 Bảng 4: Bảng thông số vật liệu 49 Bảng 5: Bảng thuộc tính vật liệu 51 Bảng 6: Bảng đơn vị tiêu chuẩn 51 Bảng 1: So sánh phương án thiết kế cải tiến 65 SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang 55 Chương 3: Xây dựng mơ hình phần tử hữu hạn… Hình 28: Tạo liên kết cho mâm lốp xe Tạo liên kết bệ đỡ cầu xe: Chọn Tools Menu sổ xuống >>> Create Cards >>> CONSTRAINED >>> CONSTRAINED_RIGID_BODIES >>> Đặt tên >>> Return >>> Chọn đối tượng cần liên kết >>> update Hình 29: Tạo liên kết bệ đỡ cầu xe Tạo tiếp xúc xe mặt đường: Tại trang Analysis >>> interfaces >>> cửa sổ hình 3.30 Chọn đối tượng liên quan va chạm Chú ý: Không làm tiếp xúc khơng gian an tồn với đối tương SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang 56 Chương 3: Xây dựng mơ hình phần tử hữu hạn… Hình 30: Tạo tiếp xúc Chọn phần tử đặt vận tốc góc: hình 3.31 Chọn Tools Menu sổ xuống >>> Create Cards >>> INITIAL >>> INITIAL_VELOCITY_GENERATION >>> Đặt tên >>> Tại ô PSID chọn Set_Part_LIST liên kết tồn xe vừa tạo phía Đặt giá trị vận tốc góc: ω = 1,7 10−3 (rad/ms) tính theo mục 2.1.2.2 Do hướng lật va chạm với mặt đường mang chiều dương xoay quanh trục NX nên giá trị vận tốc góc cần nhập vào mang dấu dương: ω = 1,7 10−3 (rad/ms), nhập NX = 1: Chính trục xoay quanh lật hình 3.31 Đặt tọa độ điểm lật: C( XC; YC; ZC) tọa độ điểm nằm trục lật theo tiêu chuẩn ECER66 hình 3.31 Tọa độ điểm lật: C( 3305,076; −2281,202; −930,606) Hình 31: Nhập tọa độ điểm lật, trục xoay quanh, vận tốc góc SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang 57 Chương 3: Xây dựng mơ hình phần tử hữu hạn… Xuất tọa độ trọng tâm: G( XG; YG; ZG) từ phần mềm để tạo điểm khảo sát vận tốc, gia tốc…của trọng tâm: Tại trang Post >>> summary >>> load >>> Chọn tệp ls-dyna971 >>> ctr_of_gravity >>> summary >>> Xuất hộp thoại thông báo tọa độ trọng tâm Chú ý: Khi tính trọng tâm cần phải xóa tất đối tượng có khối lượng khơng liên quan tới mơ hình Trọng tâm: G( 4060,332; −1129,830; 292,753) Tạo liên kết trọng tâm mơ hình cách vẽ thêm liên kết lại Hình 32: Vị trí tọa độ trọng tâm mơ hình Tạo tín hiệu khảo sát thơng tin đầu trọng tâm: Tại trang Analysis >>> outputblock >>> Đặt tên >>> Chọn đối tượng khảo sát trọng tâm mơ hình ( trọng tâm, điểm bên hơng xe bên trái…) Mục đích cơng việc để xuất số đồ thị thể biến thiên gia tốc, vận tốc, chuyển vị… Tạo thẻ Control Cards để điều khiển q trình mơ phỏng: Chọn trang analys >>> Control Cards >>> Chọn thẻ: KEYWORDS CONTROL_ENERGY CONTROL_HOURGLASS CONTROL_TERMINATION CONTROL_TIMESTEP SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang 58 Chương 3: Xây dựng mơ hình phần tử hữu hạn… DATABASE_BINARY_D3PLOT DATABASE_OPTION Kiểm tra lỗi trước sử dụng LS-DYNA mô phỏng: Chọn Utility vùng quản lý đối tượng >>> Chọn Error check >>> Chọn tất mục cần kiểm tra >>> Check hình 3.33 >>> Xuất bảng thơng báo lỗi hình 3.34 Hình 33: Kiểm tra lỗi trước mô Nhấn chọn lỗi để lỗi hiển thị vùng đồ họa, giúp chỉnh sửa xóa lỗi cách dễ dàng Hình 34: Vị trí chỉnh sửa lỗi SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang 59 Chương 3: Xây dựng mơ hình phần tử hữu hạn… 3.4 Mơ q trình lật LS-DYNA Khởi động phần mềm LS-DYNA >>> Nhập tập tin “.k” xuất từ HyperMesh >>> Chọn thư mục lưu trữ kết >>> Run (bắt đầu q trình mơ phỏng) Q trình mơ diễn hồn thành với thời gian 11 phút với tổng độ dài thời gian mô 300 ms 3.5 Hiển thị kết Hyperview Hiển thị mô trình lật: Khởi động phần mềm Hyperview >>> Mở tệp tên “d3plot” >>> hiển thị kết Hình 35: Trạng thái chưa xảy va chạm Hình 36: Trạng thái sau va chạm SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang 60 Chương 5: Kết luận CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MƠ PHỎNG VÀ THIẾT KẾ CẢI TIẾN MƠ HÌNH KHUNG XƯƠNG 4.1 Phân tích kết mơ mơ hình khung xương ban đầu Sau hiển thị kết mô phần mềm HyperView ta thấy, xảy va chạm kết cấu khung xương bị biến dạng làm ảnh hưởng tới khơng gian an tồn hình 4.1 đồng thời sinh ứng suất lớn vị trí biến dạng Hình Kết mơ mơ hình khung xương ban đầu 4.2 Phương án thiết kế cải tiến mơ hình khung xương ban đầu Từ việc phân tích kết cho thấy, mơ hình khung xương xe khách ban đầu khơng đạt tiêu chuẩn khung xương xâm phạm vào khơng gian an tồn Để khung xương xe khách đạt tiêu chuẩn Châu Âu ECE R66 đề tài tiến hành phương án thiết kế cải tiến sau 4.2.1 Phương án Phương án đơn giản, tiến hành tăng độ dày cho chịu ứng suất lớn từ mm lên mm khung xương xe khách biến dạng khơng vượt qua khơng gian an tồn hình 4.2 SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang 61 Chương 5: Kết luận Hình 2: Kết mơ mơ hình khung xương sau tăng độ dày Tuy phương án đơn giản, dễ thực khối lượng toàn tải, độ thay đổi trọng tâm theo chiều cao xe khách tăng đáng kể, dẫn đến gây lãng phí vật liệu dễ xảy lật đổ Cho nên đề tài tiến hành phương án cải tiến sau 4.2.2 Phương án Phương án thực sau: bo góc, đắp thêm miếng ốp, gia tăng tiết diện, gia tăng độ dày Trên hình 4.3 hiển thị toàn ứng suất phân bố kết cấu phần đầu, ứng suất lớn hiển thị màu đỏ nhỏ màu xanh lam Đây sở nhận biết để sử dụng phương pháp cải tiến cho phần mơ hình, nhằm làm giảm vùng phân bố ứng suất lớn 4.2.1 Phần kết cấu đầu xe Hình 3: Kết cấu khung đầu xe trước (a) sau cải tiến (b) SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang 62 Chương 5: Kết luận Phương pháp cải tiến: Gia tăng kích thước tiết diện 1, 2, lên (40x40) mm so với (30x40) ban đầu Gia tăng độ dày toàn lên 2,5 (mm) so với (mm) ban đầu 4.2.2 Phần kết cấu hông xe 4.2.2.1 Hông bên phải: Hình 4: Kết cấu khung hơng xe bên phải trước sau cải tiến 4.2.2.2 Hông bên trái Hình 5: Kết cấu khung hơng xe bên trái trước sau cải tiến SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang 63 Chương 5: Kết luận Phương pháp cải tiến: Sử dụng cho hông bên trái hơng bên phải Tại vị trí 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gia tăng tiết diện lên 40x70 (mm) so với 40x60 (mm) ban đầu Tại vị trí 3, gia tăng tiết diện lên 50x50 (mm) so với 30x50 (mm), 30x40 (mm) ban đầu Hình 6: Gia tăng tiết diện Tại vùng 1, sử dụng phương pháp bo góc giao liên kết nhằm làm tăng khả chịu uốn kết cấu vị trí A hình 4.5 Tại vị trí B gia tăng miếng ốp 70x300x5 (mm) Hình 7: Bo góc liên kết đắp thêm miếng ốp Gia tăng độ dày toàn kết cấu lên 2,5 (mm) so với (mm) ban đầu SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang 64 Chương 5: Kết luận 4.2.3 Phần kết cấu đít xe sàn phía sau Hình 8: Kết cấu khung sàn đít xe trước (a) sau cải tiến (b) Phương pháp cải tiến: Tại vị trí 1, 2, tăng tiết diện lên 40x60 (mm) so với 30x40 (mm) ban đầu, dày (mm) Tại vị trí ngang 7, tăng thêm ngang có kích thước: dài 2270 (mm), tiết diện 25x50 (mm), dày (mm) Tại vị trí 4, 5, thêm ngang có kích thước 50x50 (mm), độ dài 2340 (mm), dày (mm) Đồng thời sử dụng phương pháp bo góc liên kết cho vị trí số Tăng độ dày kết cấu phần đít xe lên 2,5 (mm) so với (mm) ban đầu 4.2.4 Phần kết cấu mặt Hình 9: Nóc xe trước cải tiến (a) sau cải tiến (b) SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang 65 Chương 5: Kết luận Phương pháp cải tiến: Tăng tiết diện 1, lên 40x40 (mm) so với 30x40 (mm) ban đầu Tăng toàn độ dày kết cấu lên 2.5 (mm) Sau cải tiến phần mơ hình, tổng khối lượng tồn tải mơ hình cải tiến 10177 (kg) tăng 555 (kg) so với khối lượng cũ 9622 (kg) Đồng thời trọng tâm thay đổi so với trọng tâm cũ 40 (mm) tính theo chiều cao xe, trọng tâm có tọa độ: (XG: 4062,651; YG: -1129,78; ZG: 332,979) So sánh kết thiết kế cải tiến phương án ta thấy khung xương xe khách biến dạng không vượt qua khơng gian an tồn có khác biệt bảng 4.1 Cho nên chọn phương án để cải tiến nhằm giảm khối lượng chiều cao trọng tâm thay đổi không đáng kể với mơ hình ban đầu Bảng 1: So sánh phương án thiết kế cải tiến Mơ hình Phương án Phương án ban đầu 9622 (kg) 10500 (kg) 10177 (kg) 1208 (mm) 1304 (mm) 1248(mm) (mm) 96 (mm) 40 (mm) Khối lượng toàn tải Chiều cao trọng tâm Độ thay đổi trọng tâm theo chiều cao 4.3 Đánh giá kết mơ Q trình mơ đạt yêu cầu với mát lượng không đáng kể, trình va chạm biến dạng sát với thí nghiệm thực tế Kết sau thiết kế cải tiến mơ hình khung xương an tồn theo tiêu chuẩn SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang 66 Chương 5: Kết luận 4.3.1 Đánh giá biến dạng kết cấu dựa tiêu chuẩn an toàn Trước cải tiến, biến dạng kết cấu bên hông xe va chạm, xâm nhập vào khơng gian an tồn hình 4.8, nên khơng đảm bảo an tồn theo tiêu chuẩn Hình 10: Trạng thái trước cải tiến nhìn từ phía bên hơng Sau vận dụng phương án để thiết kế cải tiến phần mơ hình, kết cho thấy toàn kết cấu khung xương sau biến dạng không xâm nhập hay làm ảnh hưởng đến khơng gian an tồn hình 4.9 Hình 11: Trạng thái sau cải tiến nhìn từ phía bên hông Kết biến dạng va chạm lật nghiêng so sánh từ góc nhìn phía trước xe cho thấy biến dạng mơ hình sau sử dụng phương pháp cải tiến không làm ảnh hưởng tới khơng gian an tồn hình 4.10 SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang 67 Chương 5: Kết luận Hình 12: Trạng thái trước cải tiến (a) sau cải tiến (b) nhìn từ phía trước 4.3.2 So sánh phân bố ứng suất trạng thái biến dạng lớn Hình 13: Ứng suất phân tích tồn khung xương trước cải tiến Hình 14: Ứng suất phân tích toàn khung xương sau cải tiến Dựa phân tích ứng suất phân bố tồn mơ hình sau xảy va chạm trạng thái biến dạng lớn nhất, ta thấy ứng suất tập trung mơ hình sau cải tiến hồn tồn giảm so với mơ hình trước cải tiến SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang 68 Chương 5: Kết luận CHƯƠNG V KẾT LUẬN 5.1 Kết luận chung Qua kết phân tích, mơ q trình lật mơ hình cho thấy kết cấu khung xương ban đầu khơng bền vững Do xảy lật nghiêng cấu trúc khung xương bị biến dạng vượt q khơng gian an tồn, tác động làm ảnh hưởng tới hành khách bên xe, khơng đảm bảo tính an tồn theo tiêu chuẩn ECE R66 Để đảm bảo tính an tồn cho hành khách, tính bền kết cấu khung xương hay nói cách khác làm giảm thiệt hại người Đề tài phân tích vị trí tập trung ứng suất lớn gây biến dạng nhiều, sau sử dụng biện pháp khắc phục mô thực nghiệm thông qua sử dụng phần mềm mô LS-DYNA Kết cấu khung xương sau thiết kế cải tiến bị biến dạng không vượt không gian an toàn, nghĩa kết cấu khung xương sau cải tiến đảm bảo tiêu chuẩn an toàn xảy lật nghiêng Châu Âu (ECE R66) 5.2 Hướng phát triển đề tài Trong trình nghiên cứu, đề tài nắm bắt phần phương pháp xây dựng mơ hình phần tử hữu hạn Có thể áp dụng tiêu chuẩn an tồn vào q trình nghiên cứu mơ dựa phần mềm thay thí nghiệm thực tế, tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý khoa học Qua nhận thấy tầm quan trọng đề tài, đặc biệt cơng nghiệp tơ ngồi nước Tuy nhiên, việc thiết kế cải tiến mơ hình khung xương xe khách hạn chế phương pháp, dẫn đến chưa tối ưu Vì đề tài tảng cho việc tối ưu hóa độ dày, tiết diện mơ hình, để đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn lật nghiêng tiêu chuẩn ECE R66 SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang 69 Tài liệu tham khảo TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo Hanoimoi.com.vn, Thống kê tai nạn giao thông năm 2013 [2] PGSTS Nguyễn Văn Phụng, Lý thuyết ô tô năm 2013 [3] Tiêu chuẩn Châu Âu (ECE) số 66, ngày 16 tháng 10 năm 1995 [4] TS Nguyễn Thành Tâm, Luận án Tiến Sĩ Đại Học Hồ Nam, Nghiên cứu cải tiến thiết kế để tránh tổn thương cho hành khách xe lật nghiêng dựa tiêu chuẩn an toàn lật nghiêng xe buýt [5] C:\Altair\hw9.0\help\hm\hmbat.htm, Tài liệu HyperMesh tiếng anh từ phần Help phần mềm [6]http://crash.ncac.gwu.edu/pradeep/CE264/lecture_1/Geometry%20Tutorials.p df, Tài liệu HyperView tiếng anh [7] LS-DYNA HyperWorks Mơ phân tích an tồn xe, Đại Học Thanh Hoa, năm 2011 SVTH (MSSV) VŨ VĂN ĐẠT (10054081) NGUYỄN TIẾN THỊNH (10055531) GVHD: TS NGUYỄN THÀNH TÂM ... để nghiên cứu, mơ tính an tồn kết cấu thân tơ khách xảy trình lật nghiêng theo tiêu chuẩn Châu Âu (ECER66); sở kết mô phỏng, tiến hành thiết kế cải tiến tính an tồn, nhằm đảm bảo độ bền, an toàn. .. ứng với kết cấu khung xương Tuy lượng kiến thức hạn hẹp việc sử dụng phần mềm nghiên cứu chưa thành thạo chúng em định chọn đề tài Nghiên cứu mơ tính an tồn kết cấu thân tơ khách xảy lật nghiêng. .. Technical Library BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP HCM KHOA CƠNG NGHỆ ĐỘNG LỰC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU MƠ PHỎNG TÍNH AN TỒN KẾT CẤU THÂN Ô TÔ KHÁCH KHI XẢY RA LẬT NGHIÊNG TRÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mô phỏng tính an toàn kết cấu thân ôtô khách khi xảy ra lật nghiêng, Nghiên cứu mô phỏng tính an toàn kết cấu thân ôtô khách khi xảy ra lật nghiêng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay