Câu hỏi ôn tập sử 6 HKI

9 2 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 15:48

NGÂN HÀNG CÂU HỎI LỊCH SỬ HỌC KÌ I A NHẬN BIẾT * Khoanh tròn vào chữ có phương án trả lời *Trắc nghiệm Câu :Lịch sử A xãy khứ người nhận thức, khôi phưc lại B hiểu biết người khứ C ghi lại kiện diễn xung quanh người D khoa học tìm hiểu khứ Câu :Nguyên tắc việc tìm hiểu học tập lịch sử A phải xác định thời gian xãy kiện lịch sử B phải hiểu biết lịch sử diễn C phải có hiểu biết kiện D phải hiểu vật xung quanh trái đất A mặt trăng xung quanh B trái đất xung quanh mặt trời Câu : cách dựa Người xưa làm âm lịch vào chu kì quay A mặt trăng xung quanh trái đất B trái đất xung quanh mặt trời C mặt trời xung quanh trái đất D trái đất quay quanh trục Câu 4:Loài vượn cổ xuất cách A khoảng đến triệu năm B khoảng đến triệu năm C khoảng đến triệu năm D khoảng đến triệu năm Câu 5:trong q trình phát triển lồi vượn cổ chuyển biến thành A người tối cổ B.người tinh khôn C.người đại D người tối cổ người tinh khôn Câu 6:Tổ chức xã hội người tối cổ A thị tộc B bầy đàn C công xã thị tộc D lạc Câu 7:Việc chế tạo công cụ kim loại có tác dụng tạo nhiều sản phẩm đẹp làm tăng suất lao động làm nhiều sản phẩm xuất cải dư thừa xã hội phân hóa giàu nghèo A 1,2 B 1,2,4 C 2,3,4 D 1,3,4 Câu :Các quốc gia cổ đại Phương Đông A Trung Quốc , Lưỡng Hà , Ai Cập , Rôma B Lưỡng Hà , Ai Cập , Rôma , Hy Lạp C Ai Cập , Lưỡng Hà ,Trung Quốc , Ấn Độ D Hy Lạp , Ấn Độ , Lưỡng Hà , Rôma Câu : Nền kinh tế quốc gia cổ đại phương Đông A thủ công nghiệp B nông nghiệp C nông nghiệp buôn bán D thủ công nghiệp nông nghiệp Câu 10: quốc gia cổ đại phương Tây đời khoảng A đầu thiên niên kỉ I TCN B đầu thiên niên kỉ II TCN C cuối thiên niên kỉ I TCN D đầu thiên niên kỉ IV TCN Câu 11: Chữ tượng hình chữ viết người A Lưỡng Hà cổ đại B Trung Quốc cổ đại C Hy Lạp cổ đại D Ai Cập cổ đại Câu 12: Chữ số phát minh người A Ai Cập B Ấn Độ C Trung Quốc D Lưỡng Hà Câu13: công cụ lao động chủ yếu người tối cổ làm A đá mài nhẵn B gỗ, tre, nứa C đá ghè đẽo thô sơ D công cụ kim loại Câu 14 :Đặc diểm người tối cổ cấu tạo thể giống người đại chân, cằm nắm tay biết chế tạo cơng cụ lao động có dáng thẳng đứng A 1,2 B 2,3 C.1,3 D 2,4 Câu 15:Nhà nước Văn Lang đời vào khoảng thời gian A khoảng kỉ VIII TCN B khoảng kỉ VII TCN C khoảng kỉ VI TCN D khoảng kỉ III Câu 16: Công cụ tạo bước phát triển sản xuất nơng nghiệp thời văn hóa Đơng Sơn A cuốc đá B lưỡi liềm đồng C lưỡi cày đồng D đồ gốm Câu 17:quân Tần xâm lược nước Văn Lang vào thời gian A cuối kỉ III TCN B năm 218 TCN C năm 210 TCN D năm 214 TCN Câu 18:Người tinh khôn xuất nước ta cách ngày khoảng A từ đến vạn năm B từ đến vạn năm C từ đến vạn năm D từ đến vạn năm Câu 19 :Thành Cổ Loa có tên gọi “Loa thành” có nguồn gốc từ A tên địa phương xạy thành B tên đầm lớn thành C thành xây dựng theo hình trơn ốc D thành có vòng Câu 20:Qn đội thời An Dương Vương trang bị nhiều loại vũ khí làm A đồng B đá C sắt D gỗ *Gợi ý trả lời : Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp A A A C A B C C B A D B C B B C D A C A án * Tự luận: Câu 1: Lịch sử ?Mục đích việc học tập mơn lịch sử có ý nghĩa ? Câu 2:Người xưa tính thời gian ? Thế âm lịch dương lịch ? Câu 3: Các quốc gia cổ đại Phương Đơng hình thành nào? Câu :Xã hội cổ đại Phương Đông bao gồm tầng lớp nào? Nêu đặc điểm tầng lớp ? Câu 5: Trình bày điểm đời sống vật chất người nguyên thủy thời Hòa Bình – Bắc Sơn? Câu 6: Trình bày điểm tổ chức xã hội đời sống tinh thần người ngun thủy thời Hòa Bình – Bắc Sơn? Câu 7: Trình bày chuyển biến xã hội người nguyên thủy đất nước ta? Câu 8: Trình bày lý dẫn đến đời nước Văn Lang? * Gợi ý trả lời: CÂU 1: Lịch sử diễn khứ -Lịch sử cònlà khoa học có nhiệm vụ tìm hiểuvà khơi phục lại q khứcủa người xã hội loài người *Ý nghĩa: -Để biết cội nguồn tổ tiên quê hương ,dân tộc -Để hiểu cc sống đấu tranh ,lao động dân tộc loài người khứ -Để hiểu thừa hưởng ơng cha q khứ biết phải làm cho tương lai CÂU 2: -Người xưa dựa vào chu kì vòng quay trái đất quanh trục ,của mặt trăng quanh trái đất ,của trái đất quanh mặt trời để làm lịch -Âm lịch : dựa vào chu kì vòng quay mặt trăng quanh trái đất -Dương lịch :dựa vào chu kì vòng quay trái đất quanh mặt trời CÂU 3: *Thời gian:cuối thiên niên kỉ IV đầu thiên niên kỉ III TCN *Địa điểm: -Sông Nin:Ai CẬP -Sông Ấn ,Sông Hằng: Ấn Độ -Sông Ơ phơ rát,Ti gơ Rơ :Lưỡng Hà -Sông Hoàng Hà, Trường Giang:Trung Quốc *Đời sống kinh tế: -Ngành kinh tế chínhlà nơng nghiệp -Biết làm thủy lợi -Thu hoạch lúa ổn định hàng năm CÂU 4: Xã hội có tầng lớp: +Qúy tộc:là tầng lớp có nhiều cải ,quyền bao gồm vua, quan +Nông dân công xã:là tầng lớp đông đảo ,lao động ,sản xuất xã hội +Nơ lệ:là người hầu hạ, phục dịch cho q tộc,thân phận khơng khác vật CÂU 5: -Người tinh khôn thường xuyên cải tiến đạt bước tiến chế tác công cụ: +Biết dùng loại đá khác mài thành cơng cụ rìu ,bơn ,chày +Dùng gỗ ,tre ,xương ,sừng làm công cụ +Biết làm đồ gốm +Biết trồng trọt (rau ,đậu ,bầu ,bí… ) +Biết chăn ni (chó ,lợn) -Về nơi ở:ngồi việc sống hang động mái đá ,họ biết làm lều cỏ CÂU 6: -Người nguyên thủy sống thành nhóm ,định cư lâu dài nơi - Có phân cơng lao động -Quan hệ xã hội hình thành :quan hệ huyết thống tôn người mẹ lớn tuổi thị tộc làm chủ gọi chế độ thị tộc mẫu hệ -> Đây tổ chức xã hội người , tiến thời kì nguyên thủy Câu 7: -Từ thuật luyện kim nghề trồng lúa nước đời , người phài chuyên tâm làm công việc định , phân cơng lao động hình thành: +Nữ :ngồi việc nhà thường tham gia sản xuất nơng nghiệp làm đồ gốm ,dệt vải + Nam :một phần làm nông nghiệp , săn ,đánh cá , phần chuyên làm công việc chế tác công cụ ,đúc đồng , làm đồ trang sức gọi chung nghề thủ công *Từ phân công lao động , sản xuất phát triển , sống người ổn định , sống định cư -Ở vùng đồng ven sơng lớn hình thành cụm chiềng chạ ( làng , bản) -Các làng có quan hệ chặt chẽ với gọi Bộ lạc -Vị trí người đàn ơng sản xuất , gia đình ,làng ngày cao Chế độ phụ hệ thay chế độ mẫu hệ -Xã hội bắt đầu có phân hóa giàu nghèo câu 8: -Vào khoảng kỉ VIII –VII TCN , đồng ven sông lớn thuộc Bắc Bộ Bắc Trung Bộ hình thành lạc lớn -Sản xuất phát triển ,mâu thuẩn người giàu người nghèo nảy sinh ngày tăng thêm -Việc mở rộng nghề nông trồng lúa nước vùng đồng ven sông lớn thường xuyên phải đối mặt với hạn hán , lụt lội -Các làng ,bản giao lưu với có xung đột ->Để giải vấn đề nhà nước đời B THÔNG HIỂU *Trắc nghiệm: * Chọn từ thích hợp điền vào chỗ ( .) cho phù hợp Câu 1:Các từ cho sẵn ( Văn Lang , Âu Lạc , Quan lang , Lạc hầu , Lạc tướng , bồ ) Hùng Vương lên vua , đặt tên nước Đặt tướng văn , tướng võ , trai vua gọi , gái vua gọi Mỵ Nương Đời đời cha truyền nối gọi Hùng Vương Câu 2:Các từ cho sẵn ( Bộ lạc , mài đá , ghè đẽo đá , đồ trang sức , làng ) Đến thời Hòa Bình –Bắc Sơn , người biết làm cơng cụ Ngồi hái lượm , săn bắt biết trồng trọt , chăn ni biết dùng .để làm đẹp Khi định cư lâu dài người sống thành , nhiều làng bảng hợp lại thành Câu : Các từ cho sẵn (chiếm hữu nô lệ , nông dân , quý tộc , chủ nô , nông nghiệp , thủ công nghiệp ) Tổ chức nhà nước Hy Lap ,Rơ ma gọi …………………… -Tầng lớp có nhiều cải quyền xã hội Phương Đông gọi ,Bộ phận đơng đảo có vai trò lớn sản xuất Kinh tế quốc gia cổ đại Phương Đông * Khoanh tròn vào chữ phương án trả lời Câu 4:Việc xác định thời gian thật cần thiết để A dựng lại lịch sử B hiểu dựng lại lịch sử C hiểu vị anh hùng dân tộc D hiểu lịch sử loài người Câu 5:Trong tổ chức xã hội nguyên thủy người 1.cùng làm chung 2.cùng ăn 3.bình đẳng 4.phân chia cải A 1,2 B 1,3 C 1,2 D 2,3,4 Câu 6:Điểm tiến kĩ thuật chế tác công cụ lao động người tinh khô so người tối cổ A đá ghè đẽo thô sơ B đá mài nhẵn C đá ghè đẽo cẩn thận D công cụ xương , sừng Câu 7:Phát minh dẫn đến thay đổi đời sống người nguyên thủy đất nước ta thuật luyện kim công cụ mài đá đồ gốm nghề trồng lúa nước A 1,4 B 1,2 C 2,3 D 3,4 Câu 8:người Tây Âu Lạc Việt chiến đấu chống quân Tần xâm lược với tinh thần kiên không chịu đầu hàng trốn vào rừng không để quân Tần bắt ngày yên rừng, đêm đến đánh quân Tần 4.đánh quân Tần ngày đêm A 2,3,4 B 1,2,3 C 1,2,4 D 1,3,4 Câu :Thành Cổ Loa gọi “ quân thành” A thành khu quân sự,phục vụ chiến đấu,bảo vệ kinh đô B thành nơi quân đội tập trận C thành cho quân đội đống quân D thành có nhiều vũ khí Câu 10:Hai thành tựu văn hóa tiêu biểu thời Văn Lang – Âu Lạc A lăng Vua Hùng, thành Cổ Loa B thạp đồng Đào Thịnh, đền thờ An Dương Vương C lăng vua Hùng, đền thờ An Dương Vương D Trống đồng Đông Sơn, Thành Cổ Loa *Gợi ý trả lời Câu Đáp B án C B 10 A B A D *Tự luận: Câu :Em giải thích xã hội ngun thủy tan rã ? Câu 2: Các quốc gia cổ đại phương Tây đời đâu? Vì quốc gia cổ đại phương Tây đời muộn phương Đông? Câu 3: Vì gọi xã hội phương Tây xã hội chiếm hữu nơ lệ? Câu 4:Trình bày thành tựu văn hóa quốc gia cổ đại Phương Đơng ? Theo em thành tựu sử dụng đến ngày ? Câu 5: Nghề nông trồng lúa nước đất nước ta đời ? Nêu ý nghĩa sống người nguyên thủy ? *Gợi ý trả lời: CÂU 1: -Khoảng 4000 năm TCN ,con người phát kim loại dùng kim loại làm công cụ -Nhờ công cụ kim loại ,con người khai phá đất hoang, tăng diện tích trồng trọt tạo nhiều sản phẩm dư thừa -Một số người chiếm sản phẩm dư thừa trở nên giàu có, - Xã hội phân hóa giàu nghèo Xã hội nguyên thủy tan rã CÂU 2: -Thời gian:đầu thiên niên kỉ I TCN -Địa điểm :trên bán đảo Ban Căng Italia hình thành quốc gia HyLạp Rô ma -Đời sống kinh tế: +Ngành kinh tế thủ cơng nghiệp(luyện kim, làm đồ gốm, làm rượu nho, dầu ô liu) thương nghiệp (xuất mặt hàng thủ cơng,nhập lúa mì,súc vật) +Ngồi họ trồng thêm loại nho, ô liu, cam,chanh… * Các quốc gia cổ đại phương Tây đời muộn :đất đai khơ cằn khơng thuận lợi cho trồng lúa thích hợp trồng lâu niên Công cụ lao động bắng đá, đồng lao động không đem lại hiệu Đến kỉ I TCN xuất công cụ sắt có thề sản xuất đạt hiệu cao nên nhà nước đời CÂU 3: *Tổ chức nhà nước: +Giai cấp thống trị:chủ nô nắm quyền hành, + Nhà nước giai cấp chủ nô bầu làm việc theo thời hạn -Xã hội chiếm hữu nơ lệ xã hội có giai cấp chủ nơ nơ lệ ,trong giai cấp chủ nơ thống trị bóc lột giai cấp nơ lệ CÂU 4: *Thiên văn: +Biết làm lịch dùng âm lịch :1 năm 12 tháng tháng 29 30 ngày +Biết làm đồng hồ đo thời gian *Chữ viết: Dùng chữ tượng hình viết giấy pa pi rut, mai rùa , thẻ tre …… *Toán học: -Phát minh phép đếm đến 10 -Người Ấn Độ tìm chữ số -Tính số pi=3,16 *Kiến trúc: Các cơng trình kiến trúc đồ sộ như: - Kim Tự tháp (Ai Cập) -Thành Babilon (Lưỡng Hà) - Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc ) *Những thành tựu sử dụng đến ngày nay: thiên văn , toán học , kiến trúc Câu 5: Ở di Phùng Nguyên –Hoa Lộc nhà khảo cổ học phát nhiều công cụ sản xuất ,nhiều lưỡi cuốc đá mài nhẵn toàn bộ, nhiều hạt gạo cháy ,dấu vết thóc lúa chứng tỏ nghề nơng trồng lúa nước đất nước ta đời Trên vùng cư trú đồng ven sông ,ven biển lúa trở thành lương thực người -Nghề trồng lúa nước đời có ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt q trình tiến hóa người Từ người định cư lâu dài đồng ven sông lớn , sống trở nên ổn định hơn, phát triển vật chất tinh thần C VẬN DỤNG *Trắc nghiệm: * Khoanh vào chữ trước câu trả lời Câu 1: Con người xuất khoảng thời gian A cách khoảng triệu năm B cách khoảng thiên niên kỉ C cách khoảng 3-4 triệu năm D cách khoảng kỉ Câu 2: Quốc gia phát hệ thống chữ số kể chữ số dùng A Ấn Độ B Trung Quốc C Hy Lạp D Ai Cập Câu 3:Người nguyên thủy sử dụng công cụ chủ yếu A xương, sừng B đá C đồng D sắt Câu 4:Tồ chức xã hội người tối cổ gọi A thị tộc B lạc C bầy đàn D công xã Câu 5:Các quốc gia cổ đại Phương Đông A Trung Quốc , Lưỡng Hà , Ai Cập , Rôma B Lưỡng Hà , Ai Cập , Rôma , Hy Lạp C Ai Cập , Lưỡng Hà ,Trung Quốc , Ấn Độ D Hy Lạp , Ấn Độ , Lưỡng Hà , Rôma Câu 6:Công cụ gớp phần tạo nên bước chuyển biến cuối thời nguyên thủy A công cụ đá B công cụ đồng C công cụ xương , sừng D công cụ sắt Câu 7:Thành tựu văn hóa tiêu biểu thời Văn Lang A thành Cổ Loa B lưỡi cày đồng C trống đồng D thạp đồng Câu 8:Chủ nô nô lệ giai cấp A xã hội nguyên thủy B xã hội chiếm hữu nô lệ C xã hội phong kiến D chế độ quân chủ chuyên chế Câu :Kinh nước Văn Lang đóng A Việt Trì ( Phú Thọ ) B Phong Khê ( Đông Anh – Hà Nội ) C Bạch Hạc ( Phú Thọ ) D Ba Vì ( Hà Tây ) Câu 10 : Nền kinh tế chủ yếu quốc gia cổ đại Phương Tây A nông nghiệp trồng lúa B nông nghiệp thương nghiệp C thủ công nghiệp D thủ công nghiệp thương nghiệp Câu 11 :Thành tựu văn hóa tiêu biểu thời Âu Lạc A thành Cổ Loa B lưỡi cày đồng C trống đồng D thạp đồng Câu 12 : Cơ sở kinh tế nước Văn Lang Âu Lạc A kinh tế nông nghiệp đánh bắt B kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước C kinh tế thủ công nghiệp chăn nuôi D kinh tế nông nghiệp thương nghiệp Câu 13 :Người tối cổ xuất đất nước ta cách A khoảng hàng chục triệu năm B từ 3-2 vạn năm C từ 40 – 30 vạn năm D từ 1200 – 4000 năm *Gợi ý trả lời: Câu Đáp án C A B C C B C B C 10 D 11 A 12 13 B C * Tự luận: Câu 1: Nêu nét kĩ thuật chế tác công cụ người nguyên thủy? Thuật luyện kim phát minh nào? Thuật luyện kim đời có ý nghĩa đời sống người nguyên thủy ? Câu 2: Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tần nhân dân Tây Âu Lạc Việt diễn nào? Em có nhận xét tinh thần chiến đấu nhân dân Tây Âu Lạc Việt ? Câu 3: Nước Âu Lạc sụp đổ hồn cảnh ? Tìm ngun nhân thất bại , từ thất bại An Dương Vương để lại cho học ? *Gợi ý trả lời: Câu 1: -* Người nguyên thủy đất nước ta tiếp tục mở rộng vùng cư trú đến vùng thung lũng ven sông ,ven suối -Ở di Phùng Nguyên –Hoa Lộc , có niên đại cách 4000- 3500 năm nhà khảo cổ học phát nhiều loại cơng cụ: +Những rìu đá , bơn đá mài nhẵn tồn , hình dáng cân xứng +Những đồ trang sức +Những đồ gốm có nhiều loại bình , vò ,bát đĩa…., mảnh gốm có in hoa văn hình chữ S đối xứng * Nhờ phát triển nghề gốm Người Phùng Nguyên Hoa Lộc phát minh thuật luyện kim -Kim loại dùng đồng- Nhờ *Thuật luyện kim đời đánh dấu bước tiến chế tác công cụ sản xuất, làm cho sản xuất phát triển CÂU 2: -Năm 218 TCN nhà Tần đánh xuống phương Nam để mở rộng bờ cõi -Sau năm chinh chiến quân Tần kéo đến vùng Bắc Văn Lang nơi người Lạc Việt sống với người Tây Âu vốn có quan hệ từ lâu đời - Cuộc kháng chiến bùng nổ, thủ lĩnh người Tây Âu bị giết người Tây Âu – Lạc Việt không đầu hàng Họ tôn người kiệt tuấn tên Thục Phán làm tướng , ngày yên rừng đêm đến đánh quân Tần - Năm 214 TCN , người Việt đại phá quân Tần ,giết Hiệu úy Đồ Thư Kháng chiến thắng lợi vẻ vang CÂU 3: -Năm 207 TCN, nhân lúc nhà Tần suy yếu Triệu Đà cắt đất quận thành lập nước Nam Việt đem quân đánh xuống Âu Lạc -Quân dân Âu Lạc với vũ khí tốt , tinh thần chiến đấu dũng cảm giữ vững độc lập -Triệu Đà biết đánh bại giả vờ xin hòa dùng mưu kế chia rẽ nội nước ta -Năm 179 TCN , Triệu Đà lại sai quân sang đánh chiếm nước ta,An Dương Vương chủ quan khơngđề phòng lại hết tướng tài giỏi nên thất bại nhanh chóng Nước ta rơi vào ách thống trị nhà Triệu *Nguyên nhân : An Dương Vương chủ quan, thiếu cảnh giác, nội đồn kết nên thất bại nhanh chóng *Bài học: phải cảnh giác với kẻ thù, không đước nhẹ tin với kẻ thù HẾT ... Lạp , Ấn Độ , Lưỡng Hà , Rôma Câu : Nền kinh tế quốc gia cổ đại phương Đông A thủ công nghiệp B nông nghiệp C nông nghiệp buôn bán D thủ công nghiệp nông nghiệp Câu 10: quốc gia cổ đại phương... Lạp , Ấn Độ , Lưỡng Hà , Rôma Câu 6: Công cụ gớp phần tạo nên bước chuyển biến cuối thời nguyên thủy A công cụ đá B công cụ đồng C công cụ xương , sừng D công cụ sắt Câu 7:Thành tựu văn hóa tiêu... Cập Câu 3:Người nguyên thủy sử dụng công cụ chủ yếu A xương, sừng B đá C đồng D sắt Câu 4:Tồ chức xã hội người tối cổ gọi A thị tộc B lạc C bầy đàn D công xã Câu 5:Các quốc gia cổ đại Phương Đông
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập sử 6 HKI, Câu hỏi ôn tập sử 6 HKI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay