Câu hỏi ôn tập Địa Lí 8 HKI

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 15:48

MƠN ĐỊA LÍ - HKI ( Năm học 2018-2019 ) * Trắc nghiệm khách quan : I Nhận biết : - Chọn đáp án khoanh tròn chữ đầu câu Câu 1: Điểm cực Bắc Nam Châu Á kéo dài từ vùng : A Cực Bắc vùng Xích đạo B Cực Bắc vùng cận Xích đạo C Cực Bắc chí tuyến Bắc C Cực nam chí tuyến nam Câu 2: Nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng khu vực Tây Nam Á là: A Than B Dầu mỏ C Sắt D Vàng Câu 3: Ở Châu Á đới khí hậu có phân hóa thành nhiều kiểu khác hậu khác ? A Đới khí hậu cận nhiệt B Đới khí hậu nhiệt đới B Đới khí hậu Xích đạo C Đới khí hậu ơn đới Câu 4: Nước có kinh tế phát triển khu vực Nam Á là: A Ấn Độ B Băng-La-Đét C Nê-Pan D Bu-Tan II Thơng hiểu: Câu 5: Khu vực có số dân đông Châu Á ? A Đông Á B Nam Á C Đông Nam Á D.Tây Nam Á Câu 6: Dãy núi cao Châu Á Thế giới có đỉnh Chơ- Mơ-Lung-Ma ( hay ÊVê-Rét ) ? A Dãy Côn Luân B Dãy Thiên Sơn C Dãy Hoàng Liên Sơn D Dãy Hi-ma-lay-a Câu 7: Những nước Châu Á có mức thu nhập trung bình ? A Nhật Bản B Hàn Quốc C Trung Quốc D Ma-lai-xi-a Câu 8: Dân cư Châu Á thuộc chủng tộc ? A Mơn-gơ-lơ-it, Ơ-xtra-lơ-it, Nê-grơ-it B Ô-xtra-lô-it, Nê-grô-it, Ơ-rô-pê-ô-it C Môn-gô-lô-it, Ô-xtra-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it D Môn-gô-lô-it, Nê-grô-it, Ơ-rô-pê-ô-it III Vận dụng thấp: Câu 9: Thiên nhiên Châu Á gây nhiều khó khăn cho người do: A Núi non hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai bất thường B Núi non hiểm trở, hoang mạc khô cằn, thiên tai bất thường C Núi non hiểm trở, hoang mạc khơ cằn, khí hậu khắc nghiệt D Núi non hiểm trở, thung lũng sâu rộng, khí hậu khắc nghiệt Câu 10: Quốc gia Châu Á có ngành dịch vụ phát triển cao? A Nhật Bản B Xin-ga-po C Trung Quốc D Ấn Độ Câu 11: Cho cụm từ ( Phát triển, phát triển cao, cơng nghiệp hóa, tăng trưởng ): - Nhật Bản nước Châu Á, Hàn Quốc Đài Loan có mức độ cao nhanh Câu 12: * Nối ý cột ( A ) cột ( B ) cho phú hợp : ( A ) Châu lục ( B ) Dân số ( triệu người ) Châu Á Châu Âu A 728 ( Năm 2002 ) B 3765 ( Năm 2002) C 3766 ( Năm 2002 ) IV.Vận dụng cao: Câu 13: ( A ) Thành phố Tô-ki-ô ( Nhật Bản ) Thượng Hải ( Trung quốc ) ( B ) Số dân ( triệu người ) A 26.0 B 27.0 C 15.0 Câu 14: ( A ) Khu vực Nam Á Đông Nam Á Câu 15: ( A ) Tên nước Trung Quốc Nhật Bản ( B ) Diện tích A 4495 B 4488 C 4489 ( B ) Dân số A 127.3 Triệu người B 127.4 Triệu người C 1288.0 Tiệu người * Phần tự luận : I Nhận biết : Câu 1: Trình bày đặc điểm địa hình khống sản Châu Á ? Câu 2: Trình bày đặc điểm sơng ngòi Châu Á, sơng ngòi Châu Á có giá trị mặt Liên hệ địa phương em nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm Câu 3: Dân cư Châu thuộc chủng tộc ? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu khu vực ? Câu 4: Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội nước vùng lãnh thổ Châu Áhiện ? II Thơng hiểu : Câu 5: Phân tích hai kiểu khí hậu phổ biến Châu Á.? Việt Nam nằm đời khí hậu thuộc kiểu khí hậu ? Câu 6: Chứng minh Châu Á châu lục đông dân giới ? giải thích Châu Á lại tập trung đơng dân ? Câu 7: Trình bày đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực Nam Á Nước có kinh tế phát triển khu vực ? Câu 8: Nền kinh tế Trung Quốc vòng 20 năm trở lại có nhũng thay đổi ? III Vận dụng thấp : Câu 9: Bằng kiến thức học phân tích địa điểm thời điểm đời tôn giáo lớn Châu Á Nhũng tôn giáo đời Việt Nam ? Câu 10: Cho biết tình hình phát triển Nơng nghiệp nước Châu Á ? giải thích Việt Nam có sản lượng lúa gạo thấp Trung Quốc Ấn Độ lại xuất gạo đứng thứ nhì giới ? Câu 11: Trình bày đặc điểm địa hình khu vực Nam Á ? giải thích vĩ độ với miền Bắc Việt Nam vào mùa đơng khu vực Nam Á có khí hậu ấm ? IV Vận dụng cao: Câu 12: So sánh điểm giống khác sơng Hồng Hà sơng Trường Giang Liên hệ sơng ngòi địa phương em bị ô nhiễm nguyên nhân ? Câu 13: Dựa vào bảng Xuất, nhập số quốc gia Đông Á năm 2006 ( tỉ USD ) Quốc gia Nhật Bản Trung Quốc Hàn Quốc Xuất 403.50 266.621 150.43 Nhập 349.09 243.520 141.10 - Nhận xét tình hình xuất, nhập số nước Đơng Á ? - Nước có giá trị xuất vượt giá trị nhấp khấu cao số ba nước ? Hướng dẫn trả lời * Phần trắc nghiệm khách quan : Câu 1: A Câu 2: B Câu 3: A Câu 4: A Câu 5: A Câu 6: D Câu 7: BD Câu 8: C Câu 9: Câu 10: A Câu 11: - Phát triển cao - Cơng nghiệp hóa Câu 12: 1- C Câu 13: 1- B Câu 14: 1- C Câu 15: 1- C 2- A 2- C 2- A 2- B * Phần tự luận : Câu 1: Nêu địa hình Châu Á chủ yếu núi , sơn nguyên nằm trung, đồng nằm rìa lục địa Khống sản chủ yếu dầu mỏ, khí đốt, sắt Câu : Nêu đặc điểm chung sông ngòi Châu Á, phân tích khu vực sơng Giá trị sơng ngòi ( GT, thủy điện, SX, sinh hoạt, đánh bắt nuôi trồng thủy sản ) liên hệ nguyên nhân ô nhiễm sông địa phương Câu 3: Nêu tên chủng tộc Châu Á , nơi phân bố chủng tộc Câu 4: Trình bày tình hình phát triển KT-XH nước lãnh thổ Châu Á Câu 5: Phân tích hai kiểu khí hậu( gió mùa lục địa Châu Á ) Liên hệ VN nằm đới khí hậu nhiết đới, thuộc kiều khí hậu nhiệt đời gió mùa Câu 6: Dân cư Châu Á chiếm 61% dân số toàn TG Do Châu Á có nhiều đồng rộng màu mỡ, thuận lợi sàn xuất nông nghiệp nên tập trung đơng dân Câu 7: Nêu tình hình phát triển KT-XH nước Nam Á, nước có KT phát triển Ấn Độ Câu 8: Thay đổi NN, CN Nơng nghiệp phát triển tồn diện, giải vấn đề lương thực xây dựng cấu CN hoàn chỉnh đặc biệt CN đại Câu 9: Phân tích địa điểm thời điểm đời tơn giáo lớn Châu Á Câu 10: Trình vày tình hình phát triển NN nước Châu Á giải thích TQ Ấn Độ nước đông dân sản lượng cao đủ lương thực cung cấp nước, VN sản lượng thấp đủ cung cấp nước dư thừa nên xuất đứng thứ TG Câu 11: Nêu đặc điểm địa hình Nam Á giải thích MĐ nhờ dãy Hymalaya chắn khối khơng khí lạnh từ Trung Á tràn xuống làm cho Nam Á ấm Miền Bắc VN nơi có vĩ độ Câu 12: So sánh điểm giống khác sông Hồng Hà Trường Giang liên hệ nhiễm sơng ( chất thải sinh hoạt, chăn nuôi, thuốc trừ sâu ) Câu 13: Tình hình xuất, nhập nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc Xuất lớn nhập Trong nước Nhật Bản nước có giá trị xuất vượt giá trị nhập cao 54.41 tỉ USD Hết ... khách quan : Câu 1: A Câu 2: B Câu 3: A Câu 4: A Câu 5: A Câu 6: D Câu 7: BD Câu 8: C Câu 9: Câu 10: A Câu 11: - Phát triển cao - Cơng nghiệp hóa Câu 12: 1- C Câu 13: 1- B Câu 14: 1- C Câu 15: 1-... C 15.0 Câu 14: ( A ) Khu vực Nam Á Đông Nam Á Câu 15: ( A ) Tên nước Trung Quốc Nhật Bản ( B ) Diện tích A 4495 B 4 488 C 4 489 ( B ) Dân số A 127.3 Triệu người B 127.4 Triệu người C 1 288 .0 Tiệu... nhiễm sông địa phương Câu 3: Nêu tên chủng tộc Châu Á , nơi phân bố chủng tộc Câu 4: Trình bày tình hình phát triển KT-XH nước lãnh thổ Châu Á Câu 5: Phân tích hai kiểu khí hậu( gió mùa lục địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập Địa Lí 8 HKI, Câu hỏi ôn tập Địa Lí 8 HKI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay