Câu hỏi ôn tập địa lí 9 HKI

5 11 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 15:48

CÂU HỎI ƠN TẬP MƠN ĐỊA LÍ HỌC KÌ I ( NĂM HỌC 2018-2019 ) * Phần trắc nghiệm khách quan: I Nhận biết: Câu 1: Ở phía bắc, dân tộc thiểu số sống vùng núi cao từ 700 1000m : A Mông B Tày, Nùng C Thái, Mường D Dao Câu 2: Những vùng có mật độ dân số thấp mật độ dân số trung bình nước : A Tây Bắc, Tây nguyên B Đông Bắc, Bắc Trung Bộ C Đông Nam Bộ D Duyên Hải Nam Trung Bộ Câu 3: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số nước ta cao vào năm : A 1958 B 1959 C 1960 D 1961 Câu 4: Năm 2003, tỉ lệ lao động thành thị nước ta là: A 24.2% B 24.3% C 75.8% D 75.9% Câu 5: Đất phù sa nước ta có khoảng : A triệu B triệu C triệu D triệu II Thông hiểu : Câu 6: Ý không thuộc thành tựu việc nâng cao chất lượng sống người dân nước ta? A Tỉ lệ dân số từ 10 tuổi trở lên biết chữ cao B Tuổi thọ trung bình người dân ngày tăng C Chất lượng sống chênh lệch vùng D Tỉ lệ tử, suy dinh dưỡng trẻ em ngày giảm Câu 7: Công đổi thực CNH nước ta triển khai từ năm : A 1985 B 1986 C 1990 D 1991 Câu 8: Khu vực kinh tế có xu hướng giảm tỉ trọng cấu kinh tế theo ngành nước ta : A Nông, Lâm, Ngư Nghiệp B Công nghiệp, Xây dựng C Dịch vụ D Công nghiệp Dịch vụ Câu 9: Ngư trường vịnh Bắc Bộ tên gọi khác ngư trường ? A Cà Mau - Kiên Giang B Minh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu C Hải Phòng - Quảng Ninh D quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa Câu 10: Tổ hợp nhiệt điện lớn nước ta là: A Phả Lại B Phú Mỹ C Ninh Bình D ng Bí III Vận dụng thấp : Câu 11: Điền từ thích hợp vào chỗ ( ) cho hoàn chỉnh câu : - Cho cụm từ ( ĐBSH, ĐBSCL, Tây Bắc, Đông Nam Bộ ) - Nước ta có MĐDS cao dân cư lại phân bố khơng đều, nơi có MĐDS cao vùng , nơi có MĐDS thấp vùng Câu 12: Điền từ thích hợp vào chỗ ( ) cho hoàn chỉnh câu: - Cho số liệu ( 4/10, 5/10, 35%, 45% ) - Hiện tổng diện tích đất Lâm nghiệp có rừng nước ta thấp có gần 11.6 triệu Trong có 6/10 rừng phòng hộ, rừng đặc dụng rừng sản xuất Độ che phủ rừng nước ta Vận dụng cao: Câu 13: Nối ý cột ( A ) cột ( B ) cho phù hợp: ( A ) - Lực lượng lao động ( B ) -Năm 2003 ( % ) - Thành thị A 24.1% - Nông thôn B 24.2% C 75.7% D 75.8% Câu 14: Nối ý cột ( A ) cột ( B ) cho phù hợp : ( A ) - Cơ cầu GDP ( B ) - năm 2002 ( % ) Dịch vụ tiêu dùng A 26.8% Dịch vụ sản xuất B 26.9% C 51% D 52% Câu 15: Nối ỳ cột ( A ) cột ( B ) cho phù hợp : (A)- Loại hình vận tải ( B ) - Khối lượng hàng hóa vận chuyển Đường A 0.03% Đường hàng không B 0.04% C 67.68% D 67.69% * Phần tự luận: I Nhận biết : Câu 1: Trình bày tình hình phân bố dân cư nước ta ? Câu 2: Nêu đặc điểm loại hình quần cư nước ta ? Câu 3: Trình bày đặc điểm kinh tế nước ta thời kì đổi ? Câu 4: Phân tích nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển phân bố nông nghiệp ? Câu 5: Phân tích ngành cơng nghiệp trọng điểm nước ta ? II Thông hiểu: Câu 6: Tại nói việc làm vấn đề xã hội gay gắt nước ta Để giải việc làm theo em cần có giải pháp ? Câu 7: Phân tích nhân tố KT-XH ảnh hưởng đến phát triển phân bố công nghiệp Thị trường có ý nghĩa với phát triển cơng nghiệp ? Câu 8: Lấy ví dụ chứng minh đâu đơng dân tập trung nhiều hoạt động dịch vụ ? Câu 9: Phân tích đặc điểm ngành thương mại nước ta Kể tên mặt hàng xuất chủ lực nước ta mà em biết ? Câu 10: CMR ngành Lâm nghiệp nước ta đóng vai trò quan trọng phát triển KT-XH Việc đầu tư trồng rừng đem lại lợi ích ? Tại phải vừa khai thác vừa bảo vệ rừng ? III Vận dụng thấp: Câu 11: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 hảy xác định kể tên: a Du lịch tự nhiên ( phong cảnh đẹp, bãi tắm đẹp, khí hậu tốt, sinh vật quí ) b Du lịch nhân văn ( cơng trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội dân gian, làng nghề truyền thống ) Câu 12: Dựa vào bảng số liệu( Tỉ suất sinh tỉ suất tử dân số nước ta thời kì 1999- 2009 Tỉ suất 1979 1999 Tỉ suất sinh 32.5 19.9 Tỉ suất tử 7.2 5.6 a Tính tỉ lệ ( % ) gia tăng tự nhiên dân số nêu nhận xét b Vẽ biểu đồ thể tình hình gia tăng tự nhiên dân số nước ta thời kì 1999-2009 Câu 13: Dựa vào bảng số liệu : Cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ( % ) Năm Sản phẩm Phụ phẩm trứng, sửa chăn nuôi 1990 100.0 63.9 19.3 12.9 3.9 2002 100.0 62.8 17.5 17.3 2.4 - Hãy vẽ biểu đồ cột thể cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi IV Vận dung cao: Câu 14: Dựa vào bảng số liệu: Sản lượng thủy sản ( nghìn ) Năm Tổng số Gia súc Gia cầm Tổng số Chia Khai thác Nuôi trồng 1990 890.6 728.5 162.1 1994 1465.0 1120.9 344.1 1998 1782.0 1357.0 425.0 2002 2647.4 1802.6 844.8 - Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể sản lượng thủy sản thời kì 1990 - 2002 Câu 15: Dựa vào bảng số liệu : ( đơn vị tính % ) Các nhóm 2003 2007 Tổng số 100 100 Cây lương thực 74.7 66.0 Cây công nghiệp 13.3 17.9 Cây thực phẩm, ăn quả, khác 12.0 16.1 a Vẽ biểu đồ hình tròn thể cấu diện tích gieo trồng loại b Nhận xét Hướng dẫn trả lời * Phần trắc nghiệm khách quan: Câu 10 11 12 13 14 15 hỏi Trả lời D A C C B B BD A C B ĐBSH 4/10, ,Tây 35% bắc 1-B 1-C 2-D 2-A 1-C 2-A * Phần tự luận: Câu 1: Trình bày dân cư nước ta phân bố không đều, đôngở đồng bằng, ven biển, đô thị, thưa thớt niền núi, cao nguyên Câu 2: Phân tích khác hai loại hình quần cư nước ta Câu 3: Phân tích kinh tế nước ta thời kì đổi mới: - Sự chuyển dịch cấu kinh tế ( cấu ngành, cấu lãnh thổ, cấu thành phần kinh tế ) - Những thành tựu, khó khăn thách thức Câu 4: Phân tích nhân tố tự nhiên ( Tài nguyên đất, khí hậu, nước, sinh vật ) Câu 5: Nêu ngành công nghiệp trọng điểm : ( Khai thác nhiên liệu, CN điện, chê biến LTTP, dệt may ) Câu 6: Nước ta có nguồn lao động dồi điều kiện kinh tế chưa phát triển gây sức ép đến vần đề giải việc làm Nêu giải pháp giải việc làm Câu 7: Phân tích nhân tố KT-XH ( Dân cư lao đông, CSVCKT cơng nghiệp sở hạ tầng, sách phát triển công nghiệp, thị trường ) ý nghĩa thị trường rộng lớn góp phần làm cho cơng nghiệp phát triển với quy mô lớn sản phẩm đa dạng Câu 8: Lấy ví dụ CMR: Kinh tế trước chưa phát triển dịch vụ hạn chế nhiều loại hình dịch vụ phát triển đa dạng ( ngân hàng, tài chính, bảo hiểm , khu vui chơi ) Câu 9: Nêu đặc điềm ngành nội thương, ngoại thương, ( kể tên sản phẩm xuất chủ lực : than, may mặc, giầy da, thủy sản đơng lạnh, gạo, hoa quả, gỗ) Câu 10: Trình bày tài nguyên rừng, phát triển phân bố ngành lâm nghiệp Lợi ích cung cấp gỗ, nguyên liệu, dược liệu, điều hòa mơi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường Việc khai thác kết hợp trồng bảo vệ rừng Câu 11: Dựa vào Atlat kể tên : Du lịch tự nhiên, du lịch nhân văn nước ta Câu 12: Tính tỉ lệ ( % ) gia tăng tự nhiên dân số : a 1979 : 2.53% 1999: 1.43% Tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm b Vẽ biểu đồ hình cột chia tỉ lệ, có thích, tên biểu đồ Câu 13: Vẽ biểu đồ hình cột chồng, chia tỉ lệ xác, có thích, tên biểu đồ Câu 14: Vẽ biểu đồ hình cột ghép, chia tỉ lệ xác, có thích, tên biểu đồ Câu 15: Xử lí số liệu chuyển từ đơn vị nghìn đơn vị % xác Vẽ biểu đồ hình tròn, chia tỉ lệ, có thích, tên biểu đồ Nhận xét nhóm có số liệu dần chứng Hết ... dân gian, làng nghề truyền thống ) Câu 12: Dựa vào bảng số liệu( Tỉ suất sinh tỉ suất tử dân số nước ta thời kì 199 9- 20 09 Tỉ suất 197 9 199 9 Tỉ suất sinh 32.5 19. 9 Tỉ suất tử 7.2 5.6 a Tính tỉ lệ... nước ta thời kì 199 9-20 09 Câu 13: Dựa vào bảng số liệu : Cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ( % ) Năm Sản phẩm Phụ phẩm trứng, sửa chăn nuôi 199 0 100.0 63 .9 19. 3 12 .9 3 .9 2002 100.0 62.8... dung cao: Câu 14: Dựa vào bảng số liệu: Sản lượng thủy sản ( nghìn ) Năm Tổng số Gia súc Gia cầm Tổng số Chia Khai thác Nuôi trồng 199 0 890 .6 728.5 162.1 199 4 1465.0 1120 .9 344.1 199 8 1782.0
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập địa lí 9 HKI, Câu hỏi ôn tập địa lí 9 HKI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay