Thiết kế đề kiểm tra đánh giá chẩn đoán trong dạy học nội dung phép chia phân số toán 4

70 9 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 14:34

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRẦN THỊ MINH HUỆ THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẨN ĐOÁN TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG PHÉP CHIA PHÂN SỐ TỐN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học HÀ NỘI - 2018 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRẦN THỊ MINH HUỆ THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẨN ĐOÁN TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG PHÉP CHIA PHÂN SỐ TOÁN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS PHẠM ĐỨC HIẾU HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Phạm Đức Hiếu, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Trong quãng thời gian qua, thầy người trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình, giúp em ln hướng mà đề Em xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thầy, cô giáo khoa Giáo dục tiểu học, tận tình truyền đạt kiến thức năm em học tập giúp em có tảng để bước vào sống Để khóa luận hồn thiện, khảo sát thực tế, nhờ giúp đỡ thầy cô giáo Trường Tiểu học Phú Phúc, đặc biệt cô giáo Trần Thị Loan Các thầy, cô không quản ngại nhằm tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn Đặc biệt, em vơ biết ơn gia đình bạn bè nguồn động viên tinh thần lớn suốt thời gian em học tập Do chưa có kinh nghiệm nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp q thầy bạn để khóa luận hoàn thiện Em xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Ngƣời thực Trần Thị Minh Huệ LỜI CAM ĐOAN Với kết có ngày hơm nay, tháng qua, tơi không ngừng nghiên cứu, học hỏi với giúp đỡ thầy cơ, gia đình bạn bè Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Những kết số liệu khóa luận chưa cơng bố hình thức Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm cam đoan Hà Nội,ngày tháng năm 2018 Ngƣời thực Trần Thị Minh Huệ DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Viết tắt GV Giáo viên HS Học sinh PS Phân số Hn Học sinh thứ “n” Cn Câu hỏi thứ “n” Ln Lỗi thứ “n” TNKQ Trắc nghiệm khách quan MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ CHẨN ĐOÁN TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG PHÉP CHIA PHÂN SỐ TOÁN 1.1 Những vấn đề chung kiểm tra, đánh giá 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Mục đích kiểm tra, đánh giá 1.1.3 Vai trò đánh giá 10 1.1.4 Các nguyên tắc đánh giá 11 1.1.5 Các hình thức đánh giá dạy học Tiểu học 13 1.2 Đánh giá chẩn đoán 15 1.2.1 Khái niệm 15 1.2.2 Phân loại đánh giá chẩn đoán 17 1.2.3 Phương pháp phân tích phản ứng đánh giá chẩn đốn 17 1.3 Dạy học phép chia phân số Toán 19 1.3.1 Mục tiêu dạy học phân số Toán 19 1.3.2 Nội dung dạy học phân số Toán 19 1.3.3 Nội dung dạy học phép tính với phân số Toán 20 1.3.4 Nội dung dạy học phép chia phân số Toán 21 Kết luận chương 22 Chương THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẨN ĐOÁN TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG PHÉP CHIA PHÂN SỐ TOÁN 23 2.1 Nguyên tắc thiết kế đề kiểm tra chẩn đoán dạy học nội dung phép chia phân số Toán 23 2.1.1 Đảm bảo nguyên tắc chung kiểm tra, đánh giá 23 2.1.2 Đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình dạy học phép chia phân số toán 23 2.1.3 Đảm bảo phù hợp với đặc điểm học sinh lớp 23 2.1.4 Đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế dạy học 24 2.1.5 Đảm bảo tính chẩn đốn 24 2.2 Quy trình thiết kế đề kiểm tra đánh giá chẩn đoán 24 2.3 Vận dụng quy trình thiết kế đề kiểm tra đánh giá chẩn đoán dạy học nội dung phép chia phân số Toán 31 2.3.1 Xác định mục đích đề kiểm tra 31 2.3.2 Dự đốn lỗi sai mà học sinh mắc phải 31 2.3.3 Xác định hình thức đề kiểm tra 31 2.3.4 Thiết kế ma trận đề kiểm tra 31 2.3.5 Dựa vào ma trận để biên soạn câu hỏi đảm bảo tính chẩn đốn 32 2.3.6 Xây dựng bảng phân bố lỗi theo câu hỏi, đáp án, thang điểm dự kiến thời gian làm 34 2.3.7 Xem xét lại việc biên soạn câu hỏi, điều chỉnh hoàn thiện đề kiểm tra 35 Kết luận chương 38 Chương KHẢO SÁT CHẨN ĐOÁN NỘI DUNG DẠY HỌC PHÉP CHIA PHÂN SỐ TOÁN 39 3.1 Mục đích khảo sát 39 3.2 Đối tượng khảo sát 39 3.3 Cách thức khảo sát 39 3.4 Kết khảo sát 39 3.5 Nhận xét 51 Kết luận chương 53 KẾT QUẢ VÀ KIẾN NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 59 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Ma trận đề kiểm tra 31 Bảng 2.2 Bảng phân bố lỗi theo câu hỏi 34 Bảng 2.3 Bảng đáp án thang điểm 35 Bảng 3.1 Bảng tổng hợp đáp án lựa chọn 30 học sinh 40 Bảng 3.2 Bảng phân tích lỗi 41 Bảng 3.3 Bảng phân tích lỗi 42 Bảng 3.4 Bảng phân tích lỗi 44 Bảng 3.5 Bảng phân tích lỗi 45 Bảng 3.6 Bảng phân tích lỗi 46 Bảng 3.7 Bảng phân tích lỗi 47 Bảng 3.8 Bảng thống kê số lượng học sinh mắc lỗi 49 Bảng 3.9 Bảng kết chẩn đoán 49 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Quy trình thiết kế đề kiểm tra đánh giá chẩn đoán……………….25 H21 0 0 0 0 H22 0 0 0 0 0 H23 0 0 0 0 H24 0 0 0 0 0 H25 0 0 0 0 0 H26 0 0 0 0 0 H27 0 0 0 0 0 H28 0 0 0 0 0 H29 0 0 0 0 0 H30 0 0 0 0 0 Kết có HS mắc lỗi chưa thành thạo thực nhân hai số tự nhiên, HS mắc lỗi lần Bảng 3.6 Bảng phân tích lỗi (HS chƣa thành thạo thực chia hai số tự nhiên) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 H1 0 0 0 0 0 H2 0 0 0 0 0 H3 0 0 0 0 0 H4 1 0 0 0 H5 0 0 0 0 0 H6 0 0 0 0 0 H7 0 0 0 0 0 H8 0 0 0 0 0 H9 0 0 0 0 0 H10 0 0 0 0 0 H11 0 0 0 0 H12 0 0 0 0 H13 0 0 0 0 0 46 H14 0 0 0 0 0 H15 0 0 0 0 0 H16 0 0 0 0 0 H17 0 0 0 0 0 H18 0 0 0 0 0 H19 0 0 0 0 H20 0 0 0 0 0 H21 0 0 0 0 0 H22 0 0 0 0 0 H23 0 0 0 0 0 H24 0 0 0 0 0 H25 0 0 0 0 0 H26 0 0 0 0 0 H27 0 0 0 0 0 H28 0 0 0 0 0 H29 0 0 0 0 0 H30 0 0 0 0 0 Kết có HS mắc lỗi chưa thành thạo thực chia hai số tự nhiên, HS mắc lỗi lần, HS mắc lỗi lần Bảng 3.7 Bảng phân tích lỗi (HS chƣa biết rút gọn PS) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 H1 0 0 0 0 0 H2 0 0 0 0 0 H3 0 0 0 H4 0 0 0 0 0 H5 0 0 0 0 0 H6 0 0 0 0 0 47 H7 0 0 0 1 H8 0 0 0 1 H9 0 0 0 0 0 H10 0 0 0 0 0 H11 0 0 0 0 0 H12 0 0 0 0 0 H13 0 0 0 0 H14 0 0 0 0 0 H15 0 0 0 H16 0 0 0 0 0 H17 0 0 0 0 0 H18 0 0 0 0 0 H19 0 0 0 0 H20 0 0 0 0 H21 0 1 0 0 H22 0 0 0 0 0 H23 0 0 0 0 0 H24 0 0 0 0 0 H25 0 0 0 0 H26 0 0 0 0 H27 0 0 0 0 0 H28 0 0 0 H29 0 0 0 0 0 H30 0 0 0 0 0 Kết có 11 HS mắc lỗi chưa biết rút gọn PS có HS mắc lỗi lần, HS mắc lỗi lần Dựa kết tổng hợp lỗi 10 câu TNKQ, thống kê số lượng HS mắc lỗi sau: 48 Bảng 3.8 Bảng thống kê số lƣợng học sinh mắc lỗi Số HS mắc lỗi Lỗi lần Số HS mắc lỗi nhiều lần Tổng số HS Phần mắc lỗi trăm HS (trên tổng số mắc lỗi 30 HS) (%) L1 30% L2 1 6,7% L3 16,7% L4 2 6,7% L5 2 13,3% L6 11 36,7% Bảng 3.9 Bảng kết chẩn đoán Lỗi Học sinh Nội dung bổ trợ mắc lỗi - Yêu cầu HS học thuộc quy tắc chia hai PS Chƣa nắm đƣợc quy tắc chia hai PS H5, H6, H11, H15, H18, H21, H28, H29 - Giao tập thực phép chia hai PS cho nhóm HS hướng dẫn học, nhắc HS ý đảo ngược phân số thứ hai - Sau HS làm tập, GV kiểm tra xem HS nắm kiến thức hay chưa để tiếp tục bổ sung 49 - GV nêu lại kiến thức phân số Chƣa nắm đƣợc PS số tự H10, H26 số tự nhiên cho nhóm HS - Yêu cầu HS ngồi cạnh kiểm tra nhiên - Nhắc lại quy tắc chia số tự nhiên cho Chƣa nắm đƣợc cách chia số tự nhiên cho PS H3, H7, H8, H20, H28 PS: Chuyển số tự nhiên dạng PS thực chia hai PS - Yêu cầu HS học thuộc quy tắc chia hai PS - Yêu cầu HS học thuộc bảng nhân từ đến Chƣa thành thạo thực nhân hai số tự H21, H23 - Cho HS làm tập tính nhẩm để nâng cao khả tính tốn thực tính nhanh nhiên - Yêu cầu HS khác kiểm tra - Yêu cầu HS học thuộc bảng chia từ đến Chƣa thành thạo thực H4, H12, - Cho HS làm tập tính nhẩm để chia hai số tự H19 nâng cao khả tính tốn thực tính nhanh nhiên - Yêu cầu HS khác kiểm tra H3, H7, H8, - Nhắc nhở HS sau tính toán phải Chƣa biết rút gọn PS H13, H15, kiểm tra xem PS dạng tối giản chưa, H19, H21, chưa thực rút gọn PS H25, H26, - Cho HS làm tập rút gọn PS H28 để củng cố kiến thức 50 3.5 Nhận xét Qua khảo sát đề kiểm tra đánh giá chẩn đoán nội dung phép chia PS lớp 4B1 trường Tiểu học Phú Phúc, nhận thấy số điều sau: - Lượng câu hỏi 10 câu tiến hành kiểm tra vòng 20 phút hợp lí - Kiểm tra TNKQ dạng đề mà HS tiếp xúc nhiều qua, HS không bị bỡ ngỡ GV không nhiều thời gian hướng dẫn cách làm - Từ kết thu cho thấy đề kiểm tra chẩn đoán nguyên nhân mắc sai lầm HS nội dung phép chia PS toán + HS mắc lỗi nhiều rút gọn PS (36,7%) Nhiều HS chưa biết rút gọn PS + Số lượng HS mắc lỗi chia PS cho PS cao (30%) Qua chẩn đốn HS mắc lỗi chưa nắm quy tắc chia PS cho PS, cụ thể HS không đảo ngược PS thứ hai nhân + Một số HS mắc lỗi chia số tự nhiên cho PS (16,7%) dẫn đến thực sai phép chia số tự nhiên cho PS HS mắc lỗi không nắm cách chia số tự nhiên cho PS thực lại chia số tự nhiên cho tử số PS + Số HS mắc lỗi thực chia hai số tự nhiên chiếm lượng nhỏ (13,3%) HS sai chưa thành thạo việc chia hai số tự nhiên dẫn đến kết phép chia hai PS phép chia số tự nhiên cho PS bị sai + Chỉ có HS mắc lỗi nhân hai số tự nhiên (6,7%) Nhóm HS mắc lỗi khơng thuộc bảng nhân dẫn đến thực tính nhân sai + Số HS mắc lỗi PS số tự nhiên (6,7%) HS mắc lỗi chưa nắm PS số tự nhiên - Giáo viên cần bổ sung kiến thức thiếu sót cho HS: 51 + Với nội dung PS số tự nhiên, chia PS cho PS, chia số tự nhiên cho PS, GV cần ôn tập cho HS nắm vững kiến thức, quy tắc Sau đó, tiến hành cho HS làm tập củng cố vào hướng dẫn học GV thường xuyên kiểm tra HS nhớ quy tắc hay chưa Có thể cho HS kiểm tra lẫn nhau, nhắc nhở học nội dung thiếu sót + Bên cạnh đó, HS thực tính tốn xong cần lưu ý HS kiểm tra xem kết dạng PS tới giản chưa, chưa cần thực việc rút gọn PS + Ngoài ra, việc thực nhân, chia số tự nhiên số HS mắc sai lầm GV yêu cầu HS học thuộc lòng bảng nhân, chia từ đến Cho HS làm tập tính nhẩm để nâng cao khả tính tốn rèn luyện cách tính nhanh Đặc biệt nhắc nhở HS phải cẩn thận làm để tránh sai lầm đáng tiếc 52 Kết luận chƣơng Chương thể cách khoa học nội dung liên quan đến khảo sát chẩn đoán nội dung dạy học phép chia PS Tốn bao gồm: mục đích khảo sát; đối tượng, phạm vi khảo sát; cách thức khảo sát; kết khảo sát thu nhận xét rút sau có kết khảo sát Khảo sát chẩn đoán nội dung dạy học phép chia PS Toán việc tổ chức cho HS làm đề kiểm tra lớp 4B1 Trường Tiểu học Phú Phúc Sau khảo sát, phân tích kết thu để đưa chẩn đoán nguyên nhân mắc lỗi HS Việc khảo sát đạt mục đích đề đạt hiệu việc đánh giá chẩn đoán HS 53 KẾT QUẢ VÀ KIẾN NGHỊ Trải qua trình nghiên cứu, nay, đề tài: “Thiết kế đề kiểm tra đánh giá chẩn đoán dạy học nội dung phép chia phân số tốn 4” hồn thành Về bản, đề tài đạt mục đích ban đầu đề Qua q trình nghiên cứu đề tài, rút số kết luận sau: - Đề tài xây dựng hệ thống sở lí luận đánh giá chẩn đoán dạy học nội dung phép chia PS tốn cách rõ ràng xác - Xây dựng quy trình thiết kế đề kiểm tra đánh giá chẩn đoán dạy học nội dung phép chia PS toán dựa sở lí luận xây dựng - Vận dụng quy trình để thiết kế đề kiểm tra đánh giá chẩn đoán dạy học nội dung phép chia PS toán - Đề kiểm tra chẩn đoán nguyên nhân mắc sai lầm HS nội dung phép chia PS lớp Dựa vào kết thực nghiệm, GV tiến hành điều chỉnh thích hợp hoạt động dạy học để bổ sung kiến thức HS thiếu, trau dồi cho HS khả tính tốn Qua việc thông báo kết thực nghiệm đến HS phụ huynh, HS có ý thức việc học tập, tự điều chỉnh hoạt động học thân phụ huynh HS có trách nhiệm việc đôn đốc em học tập Qua trình nghiên cứu khóa luận, tơi xin đưa số kiến nghị sau: - Dựa kết thực nghiệm, GV chủ nhiệm cần thực việc bổ sung kiến thức thiếu sót cho HS, giúp HS nắm kiến thức để chuẩn bị cho nội dung dạy học - Cần thường xuyên áp dụng đánh giá chẩn đoán để biết HS hiểu lầm đâu để điều chỉnh kịp thời, ngồi GV biết có áp dụng phương pháp dạy học hiệu hay khơng, từ thay đổi cho phù hợp 54 - GV thiết kế đề kiểm tra đánh giá chẩn đoán với nội dung khác mơn Tốn số tự nhiên, số thập phân,… nhiều nội dung môn học khác - Ngoài GV nên nghiên cứu nhiều phương pháp dạy học mới, hiệu giúp nâng cao chất lượng dạy học 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Vũ Thị Phương Anh, Hoàng Thị Tuyết (2006), Đánh giá kết học tập tiểu học, Nhà xuất Giáo dục, Thành Phố Hồ Chí Minh [2] Bộ Giáo dục Đào tạo (2002), Chương trình tiểu học, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội [3] Bộ Giáo dục Đào tạo(2014), Dự thảo Sửa đổi, bổ sung Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TTBGDĐT [4] Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT Quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học [5] Bộ Giáo dục Đào tạo(2016), Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học [6] Vũ Quốc Chung (chủ biên), Đào Thái Lan, Đỗ Tiến Đạt, Trần Ngọc Lan, Nguyễn Hùng Quang, Lê Ngọc Sơn (2005), Phương pháp dạy học toán Tiểu học, Nhà xuất Đại học Sư phạm, Hà Nội [7] Vũ Cao Đàm (2005), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật [8] Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoan, Vũ Dương Thụy, Vũ Quốc Chung (2010), Phương pháp dạy học mơn Tốn Tiểu học, Nhà xuất Đại học Sư phạm [9] Phó Đức Hòa (2008), Đánh giá giáo dục tiểu học, Nhà xuất Đại học Sư phạm, Hà Nội [10] Đỗ Đình Hoan (chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Quốc Chung, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Trần Diên Hiển, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm, Kiều Đức Thành, Lê Tiến Thành, Vũ Dương Thụy (2011), Toán 4, Nhà xuất 56 Giáo dục Việt Nam [11] Đỗ Đình Hoan (chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Quốc Chung, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Trần Diên Hiển, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm, Kiều Đức Thành, Lê Tiến Thành, Vũ Dương Thụy (2012), Sách giáo viên Toán 4, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [12] Trần Bá Hoành (1998), Đánh giá giáo dục, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội [13] Lê Văn Hồng (chủ biên), Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng (2001), Tâm lý lứa tuổi tiểu học tâm lý học sư phạm, Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội [14] Nguyễn Cơng Khanh (chủ biên), Đào Thị Oanh (2015), Giáo trình kiểm tra đánh giá giáo dục, nhà xuất Đại học sư phạm [15] Nguyễn Bá Kim (2011), Phương pháp dạy học mơn tốn, Nhà xuất Đại học sư phạm [16] Trần Thị Tuyết Oanh (2007), Đánh giá đo lường kết học tập, Nhà xuất Đại học Sư phạm [17] Đỗ Công Tuấn (2008), giáo trình Đánh giá giáo dục [18] Hồng Phê, Từ điển Tiếng Việt Nhà xuất Đà Nẵng, 2007 Tiếng Anh [19] Fuchs, L.S., The past, present, and future of curriculum - based measurement research School Psychology Review, 2004 33(2): p 188 193 [20] Fuchs, L.S., et al., The potential for diagnostic analysis within curriculum- based measurement Assessment for Effective Intervention, 2003 28(3- 4): p 13 - 22 [21] Fuchs, L.S., et al., The role of skills analysis in curriculum- based measurement in math School Psychology Review, 1990 57 [22] Grégoire, J., Diagnostic assessment of learning disabilities: From assessment of performance to assessment of competence European journal of psychological assessment, 1997 13(1): p 10 - 20 [23] Ketterlin- Geller, L.R and P Yovanoff, Diagnostic assessments in mathematics to support instructional decision making Practical Assessment, Research & Evaluation, 2009 14(16): p - 11 [24] Grégoire, J., Diagnostic assessment of learning disabilities: From assessment of performance to assessment of competence European journal of psychological assessment, 1997 13(1): p 10 - 20 [25] Stecker, P.M and L.S Fuchs, Effecting superior achievement using curriculum- based measurement: The importance of individual progress monitoring Learning Disabilities Research & Practice, 2000 15(3): p 128- 134 [26] Lembke, E.S and P.M Stecker, Curriculum- Based Measurement in Mathematics: An Evidence- Based Formative Assessment Procedure Center on Instruction, 2007 58 PHỤ LỤC MINH HỌA ĐỀ KIỂM TRA CỦA HS 59 ... Chương THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẨN ĐOÁN TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG PHÉP CHIA PHÂN SỐ TOÁN 23 2.1 Nguyên tắc thiết kế đề kiểm tra chẩn đoán dạy học nội dung phép chia phân số Toán ... tài Thiết kế đề kiểm tra đánh giá chẩn đoán dạy học nội dung phép chia phân số Toán 4 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài thiết kế đề kiểm tra đánh giá chẩn đoán dạy học nội dung phép. .. luận đánh giá chẩn đoán dạy học nội dung phép chia PS Toán - Chương 2: Thiết kế đề kiểm tra đánh giá chẩn đoán dạy học nội dung phép chia PS Toán - Chương 3: Khảo sát chẩn đoán nội dung dạy học phép
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế đề kiểm tra đánh giá chẩn đoán trong dạy học nội dung phép chia phân số toán 4, Thiết kế đề kiểm tra đánh giá chẩn đoán trong dạy học nội dung phép chia phân số toán 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay