Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch đối với du lịch cộng đồng ở cầu ngói thanh toàn

76 11 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 11:14

Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: LỜI CẢM ƠN Trong bốn năm học tập rèn luyện khoa Du lịch - Đại học Huế, em nhận giúp đỡ dạy tận tình từ thầy cơ, u q bạn bè Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô giáo khoa Du lịch- Đại học Huế, đặc biệt thầy cô giáo môn Lữ hành cho kiến thức bổ ích giúp đỡ tơi suốt q trình hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Hữu Tuấn, người tận tình giúp đỡ hướng dẫn để tơi hồn thành khóa luận Tiếp theo, tơi xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Đình Ân- VGiám đốc Công ty Huế ta Hợp tác xã Dịch vụ du lịch Thanh Toàn toàn thể mệ, dì, chị HTX tận tình bảo giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập Tôi xin dành lời cảm ơn đến bố mẹ, anh trai, em trai người thân động viên cổ vũ tinh thần suốt bốn năm học đặc biệt trình thực tập Và cuối cùng, gửi lời cảm ơn đến bạn, người đồng hành giúp đỡ suốt thời gian qua Mặc dù có cố gắng song đề tài không tránh khỏi thiếu sót Kính mong q thầy giáo góp ý bổ sung để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Mai Thị Ngọc Nhung SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung K48- Hướng dẫn du lịch1 Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Huế, ngày… tháng… năm 2018 Sinh viên thực Mai Thị Ngọc Nhung SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung K48- Hướng dẫn du lịch Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ Từ viết tắt Giải thích BQL CBT Ban quản lý Community-Based Tourism (Du lịch dựa vào cộng đồng) DLCĐ Du lịch cộng đồng DVDL Dịch vụ du lịch ĐVT Đơn vị tính HTX Hợp tác xã LK Lượt khách STT Số thứ tự VNĐ Việt Nam đồng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ BIỂU ĐỒ SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung K48- Hướng dẫn du lịch3 Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: Bảng 2.1 Tổng lượt khách doanh thu du lịch giai đoạn 2015-2017 Bảng 2.2 Lượt khách doanh thu du lịch năm 2016 Bảng 2.3 Doanh thu du lịch năm 2017 Bảng 2.4 Quốc tịch khách du lịch Bảng 2.5 Giới tính khách du lịch Bảng 2.6 Độ tuổi khách du lịch Bảng 2.7 Nghề nghiệp khách du lịch Bảng 2.8 Số lần đến Cầu ngói Thanh Toàn du khách Bảng 2.9 Phương tiện đến Cầu ngói Thanh Tồn du khách Bảng 2.10 Nguồn thông tin du khách Bảng 2.11 Hệ số tương quan biến- tổng hài lòng khách du lịch Bảng 2.12 Mức độ hài lòng du khách Bảng 2.13 Kiểm định khác biệt đánh giá khách du lịch tiêu chí nhân tố Bảng 2.14 Ảnh hưởng nhân tố quốc tịch đến đánh giá du khách Bảng 2.15 Ảnh hưởng nhân tố độ tuổi đến đánh giá khách du lịch Bảng 2.16 Ảnh hưởng nhân tố giới tính đến đánh giá khách du lịch Bảng 2.17 Ảnh hưởng nhân tố nghề nghiệp đến đánh giá khách du lịch Bảng 2.18 Ý định giới thiệu cho người khác Cầu ngói Thanh Tồn Bảng 2.19 Ý định trở lại Cầu ngói Thanh Tồn Biểu đồ 2.1 Biểu đồ quốc tịch du khách SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung K48- Hướng dẫn du lịch PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Du lịch ngành công nghiệp mệnh danh ngành công nghiệp khơng khói lợi ích mang lại vơ to lớn Du lịch đóng góp vào doanh thu đất nước, mang đến công ăn việc làm cho người dân, phương tiện quảng bá hình ảnh đất nước mạnh mẽ nhất, xuất hàng hóa chỗ nhanh hiệu Hiện nay, Việt Nam trọng vào việc phát triển ngành kinh tế đầy tiềm Thừa Thiên- Huế tỉnh thành đầu tư lớn để phát triển du lịch Trong đó, điểm đến du lịch cầu ngói Thanh Tồn thu hút lượng khách du lịch lớn, đặc biệt khách du lịch quốc tế Đây miền quê yên ả, bình, người nơi thân thiện, thật thà, nơi tổ chức Festival làng nghề truyền thống hai năm lần Xuất phát từ thực tiễn đó, tơi tiến hành khảo sát khách du lịch nhằm đánh giá hài lòng họ sản phẩm du lịch cầu ngói Thanh Tồn, từ đưa giải pháp nâng cao hài lòng khách du lịch thời gian tới Chính vậy, tơi chọn đề tài: “Đánh giá hài lòng khách du lịch du lịch cộng đồng Cầu ngói Thanh Tồn” làm khóa luận tốt nghiệpđề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu cảm nhận đánh giá khách du lịch loại hình du lịch cộng đồng khu vực cầu ngói Thanh Tồn, t Từ đề xuất ưa số giải pháp để phát triển du lịch 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận khách du lịch, hài lòng khách du lịch du lịch cơng đồng - Tìm hiểu khó khăn, thuận lợi việc phát triển loại hình du lịch cộng đồng khu vực cầu ngói Thanh Tồn - Phân tích, đánh giá hài lòng khách du lịch sản phẩm du lịch cầu ngói Thanh Tồn Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: - Từ đánh giá đó, đề xuất biện pháp để phát triển chất lượng sản phẩm du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Tồn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề liên quan đến đánh giá ssự hài lòng du khách du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Tồn 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài tập trung vào đánh giá khách du lịch du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Tồn thơng qua việc thu thập số liệu từ bảng hỏi khách du lịch đến với cầu ngói Thanh Tồn giải phát để phát triển du lịch cộng đồng thời gian tới - Về không gian: Đề tài nghiên cứu khu vực xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên- Huế - Về thời gian: + Thu thập số liệu thứ cấp từ năm 2015 đến năm 2017 tình hình hoạt động du lịch Cầu ngói Thanh Tồn + Thu thập số liệu sơ cấp từ tháng đến tháng năm 2018 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu Để hồn thành đề tài này, tơi tiến hành thu thập số liệu sơ cấp số liệu thức cấp Số liệu thứ cấp thu thập từ nguồn số liệu hợp tác xã Dịch vụ du lịch Thanh Toàn khoảng thời gian năm, từ năm 2015 đến hết năm 2017 doanh thu du lịch, lượt khách… Số liệu sơ cấp thu thập từ điều tra khách du lịch đến với cầu ngói Thanh Tồn khoảng thời gian từ tháng đến tháng năm 2018 Để phục vụ SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung K48- Hướng dẫn du lịch Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: cho đề tài, tiến hành điều tra bảng hỏi 110 khách du lịch ngẫu nhiên đến với cầu ngói Thanh Tồn 4.2 Phương pháp phân tích xử lý số liệu Phương pháp phân tích thống kê phần mềm SPSS 22.0 để đảm bảo độ tin cậy xác thơng qua thống kê tần suất (Frequency), phần trăm (Percent), Trung bình (Mean), đánh giá độ tin cậy thang đo Likert (Cronbach’s Alpha), phân tích phương sai yếu tố (One-way ANOVA) Bố cục đề tài Nội dung đề tài PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Phần trình bày lý lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu bố cục đề tài PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bố cục phần gồm chương Chương Cơ sở khoa học lý luận vấn đề nghiên cứu Chương Thực trạng du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Tồn đánh giá hài lòng du khách du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Tồn Chương Các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng Cầu ngói Thanh Tồn PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận đề xuất kiến nghị cấp nhằm thực giải pháp nêu TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung K48- Hướng dẫn du lịch Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương Cơ sở khoa học lý luận vấn đề nghiên cứu 1.1 Các vấn đề lý luận hài lòng du khách 1.1.1 Du lịch khách du lịch 1.1.1.1 Khái niệm du lịch Hoạt động du lịch giới hình thành từ sớm, từ thời kỳ cổ đại đến thời kỳ phong kiến, đến cận đại đại Hoạt động kinh doanh du lịch dần phát triển ngày nâng cao lên sở vật chất kỹ thuật đến điều kiện ăn ở, lại, vui chơi, giải trí…Ngày nay, hoạt động du lịch mang tính tồn cầu, du lịch trở thành nhu cầu thiết yếu người dân toàn giới Du lịch tiêu chuẩn để đánh giá mức sống dân cư nước Và có nhiều cách hiểu khác du lịch Từ Du lịch (Tourism) xuất sớm Từ điển Oxford xuất năm 1811 Anh, có hai ý nghĩa xa du lãm Theo WTO: “Du lịch tất hoạt động người nơi cư trú thường xuyên họ không 12 tháng với mục đích nghỉ ngơi, giải trí, cơng vụ nhiều mục đích khác” Theo tổng cục du lịch (pháp lệnh du lịch): “Du lịch hoạt động người nơi cư trú thường xuyên nhằm thỏa mãn nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng khoảng thời gian định Du lịch hiểu cách tổng quát tổng hợp quan hệ, tượng hoạt động kinh tế bắt nguồn từ hành trình lưu trú tạm thời du khách nhằm thỏa mãn nhu cầu khác với mục đích hòa bình hữu nghị” Theo Luật Du lịch Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006) nêu rõ: Du lịch hoạt động có liên quan đến chuyến người ngồi nơi cư trú thường xun nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng khoảng thời gian định 1.1.1.2 Khái niệm khách du lịch SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung K48- Hướng dẫn du lịch Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: Có nhiều cách hiểu khác khách du lịch đứng nhiều góc độ khác nhau: Theo Liên đồn quốc tế tổ chức du lịch (tiền thân Tổ chức Du lịch giới): “Khách du lịch người lại nơi tham quan 24h qua đêm lý giải trí, nghỉ ngơi hay cơng việc như: thăm thân, tôn giáo, học tập, công tác” Đến năm 1968, tổ chức lại định nghĩa khác: “Khách du lịch ngủ qua đêm” Ủy ban xem xét tài nguyên Quốc gia Mỹ định nghĩa: “Du khách người khỏi nhà 50 dặm cơng việc giải trí, việc riêng tư trừ việc lại ngày, khơng kể có qua đêm hay không” Địa lý du lịch Việt Nam định nghĩa: “Du khách từ bên đến địa điểm du lịch chủ yếu nhằm mục đích nâng cao nhận thức với môi trường xung quanh, tham gia vào hoạt động thư giãn, giải trí, thể thao, văn hóa kèm theo việc tiêu thụ giá trị tự nhiên, kinh tế, dịch vụ qua đêm sở lưu trú ngành du lịch” Khách du lịch quốc tế (International tourist): Là người lưu trú khơng năm quốc gia khác với quốc gia thường trú với nhiều mục đích khác ngồi hoạt động để trả lương nơi đến Khách du lịch nội địa (Domestic tourist): người sống quốc gia, không kể quốc tịch nước nào, đến nơi khác nơi cư trú thường xuyên quốc gia khoảng 24 giờ, không năm với mục đích khác ngồi hoạt động để trả lương nơi đến Theo pháp lệnh du lịch nước ta quy định: Khách du lịch quốc tế người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước du lịch Việt Nam, công dân Việt Nam, người nước định cư Việt Nam du lịch nước Khách du lịch nội địa cơng dân Việt Nam người nước ngồi định cư Việt Nam du lịch phạm vi lãnh thổ Việt Nam 1.1.1.3 Phân loại khách du lịch SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung K48- Hướng dẫn du lịch Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: Khách du lịch bao gồm nhiều nhóm, cư trú nhiều địa phương, quốc gia khác nhau, có mục đích du lịch, phương thức phương tiện du lịch khác Vì vậy, việc phân loại khách du lịch cần thiết để có kế hoạch cung ứng sản phẩm du lịch phù hợp với nhóm đối tượng Khách du lịch phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau: - Theo mục đích chuyến đi: Theo cách phân loại này, khách du lịch có nhóm: + Khách giải trí, nghỉ ngơi: Nhóm khách du lịch du lịch với mục đích giải trí, nghỉ ngơi có đặc điểm chung là: họ lựa chọn điểm đến phù hợp với sở thích họ hưởng thụ giá trị văn hoá, cảnh quan thiên nhiên phục hồi sức khoẻ; họ trung thành với điểm đến du lịch, tính thời vụ thể rõ (họ thường du lịch vào kỳ nghỉ thời tiết thuận lợi); định lựa chọn điểm đến họ nhạy cảm với giá cả; thời gian dành cho chuyến thường dài; họ thường đến nhiều điểm khác chuyến + Khách kinh doanh công vụ: mục đích cho chuyến họ thục cơng việc (kinh doanh, hội nghị, tham dự hội chợ, triển lãm ), nhiên, chuyến họ thường kết hợp tham quan, nghỉ ngoi ; việc lựa chọn phương tiện giao thông, loại hình lưu trú, thời gian lưu lại phụ thuộc vào loại cơng việc họ; họ chịu chi phối biến động giá sản phẩm du lịch; mức chi tiêu họ cao + Khách thăm viếng bạn bè, người thân: Nhóm khách du lịch thăm thân có đặc điểm là: thời gian lưu lại khơng dài, nhạy cảm với giá cả, việc kết hợp tham quan điểm du lịch xác định trước - Theo đặc điểm kinh tế xã hội: Khách du lịch phân thành nhóm theo nhiều tiêu chí đặc điểm kinh tế-xã hội Các tiêu chí sau thường nhiều nước sử dụng: SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung K48- Hướng dẫn du lịch Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: Bảng 2.19 Ý định trở lại Cầu ngói Thanh Tồn Số mẫu Tỷ lệ (%) Có 35 35 Không 30 30 Chưa biết 35 35 Tổng 100 100 (Nguồn: Xử lý số liệu từ 100 phiếu điều tra) Theo số liệu điều tra, 100 khách du lịch đến với Cầu ngói Thanh Tồn có 35% khách du lịch có ý định quay trở lại Tỷ lệ thấp, phần chứng tỏ sản phẩm du lịch chưa thực tạo ấn tượng lôi du khách quay trở lại tham quan Bên cạnh đó, có đến 30% khách du lịch trả lời khơng quay lại Cầu ngói Thanh Tồn, đa số khách quốc tế Có thể lý giải hoạt động hạn chế nên họ muốn thay đổi địa điểm tham quan thay quay trở lại SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung 57 K48- Hướng dẫn du lịch Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở CẦU NGĨI THANH TỒN 3.1 Cơ sở đề giải pháp Để đưa giải pháp nâng cao hài lòng khách du lịch phát triển DLCĐ Cầu ngói Thanh Tồn, tơi dựa vào sở sau: (1) Điều kiện phát triển DLCĐ địa phương nói chung (2) Thực trạng phát triển DLCĐ Cầu ngói Thanh Tồn thời gian qua (3) Những thuận lợi khó khăn việc phát triển DLCĐ địa phương (4) Những đánh giá góp ý khách du lịch tiêu chí DLCĐ Các sở tơi trình bày rõ ràng phần sở lý luận phần nghiên cứu Bên cạnh đó, tiến hành lấy ý kiến người dân khu vực cầu ngói Thanh Tồn nhân viên HTX Dịch vụ du lịch Thanh Tồn để có giải pháp thiết thực việc phát triển DLCĐ 3.2 Các nhóm giải pháp chung 3.2.1 Giải pháp an ninh trị an tồn xã hội cho du khách Lượng khách quốc tế đến Huế nói chung đến Cầu ngói Thanh Tồn nói riêng ngày tăng Những chuyến tham quan du lịch lại ngày đa dạng, phức tạp Xu hướng thích lẻ, theo nhóm nhỏ theo đồn, theo chương trình trọn gói Điều khiến cho việc quản lý khách nhày khó khăn Như vậy, cần thiết phải xây dựng phát triển hệ thống an ninh an toàn du lịch có hiệu quả, cụ thể qua việc: - Phối hợp với lực lượng ban ngành công an, tập huấn lực lượng bảo vệ thường trực điểm du lịch để giữ gìn trật tự điểm tham quan du lịch giải quyết, bảo vệ quyền lợi đáng khách du lịch - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, kiên xử lý vi phạm lĩnh vực hoạt động du lịch Giải tình gây trật tự, văn minh, gây khó chịu du khách SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung 58 K48- Hướng dẫn du lịch Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: 3.2.2 Giải pháp kinh tế Kinh tế phát triển du lịch ngày phát triển Để phát triển DLCĐ nhà nước cần có sách khuyến khích vốn, tín dụng, thuế nghề truyền thống địa phương để khôi phục phát triển Cung cấp tín dụng dài hạn hộ nghề để phát triển sở sản xuất Tạo mơi trường hình thành phát triển ngành nghề, sản phẩm mang tính truyền thống, đậm đà sắc văn hóa xứ Huế Bên cạnh đó, việc phát triển ngành kinh tế khác như: giao thông vận tải, thông tin liên lạc, vận chuyển… cần thiết Có thể nói, kinh tế điều kiện thiết yếu điều kiện quan trọng phát triển du lịch 3.2.3 Chính sách phát triển du lịch Một nội dung quan trọng ngành du lịch tập trung đẩy mạnh giai đoạn phát triển du lịch đến năm 2020 tuyên truyền, quảng cáo nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng thúc đẩy tăng trưởng lượng khách du lịch; xúc tiến đầu tư phát triển sở hạ tầng sản phẩm du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch… đẩy mạnh quan hệ hợp tác quyền địa phương, doanh nghiệp cộng đồng dân cư Tổ chức triển khai đầu tư, khảo sát, thống kê, đánh giá, phân tích tổng hợp… tiềm du lịch địa phương văn hóa, lịch sử, người, lễ hội truyền thống, danh thắng, điểm đến, tour, tuyến, sản phẩm du lịch đặc thù trội… Trên sở đó, xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển DLCĐ Đầu tư, nâng cấp sở hạ tầng, sở phục vụ du lịch, nghề truyền thống…gắn liền với sắc văn hóa mạnh địa phương, đảm bảo chất lượng phụ vụ tốt, môi trường du lịch an tồn, thân thiện bền vững Phải có phương hướng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch hợp lý Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch điểm đến, sở ăn uống, nơi mua sắm…tạo ấn tượng tốt cho du khách Xây dựng tour, tuyến du lịch hấp dẫn, SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung 59 K48- Hướng dẫn du lịch Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: khoa học, liên kết điểm du lịch tạo nên thú vị cho khách tham quan trải nghiệm 3.3.3 Các nhóm giải pháp cụ thể 3.3.3.1 Giải pháp tổ chức quản lý Hiện địa phương thành lập HTX DVDL Thanh Tồn chưa có quy chế rõ ràng Vì thế, điều cần thiết phải thiết lập quy chế HTX cụ thể, chi tiết để thành viên người dân thực tốt Phải phân chia công việc rõ ràng cho thành viên để nâng cao tính trách nhiệm tự giác thành viên HTX người dân Cần thiết lập văn phòng quản lý du lịch làng thiết lập tổ chức Nhóm quản lý du lịch cộng đồng làm trung tâm Phối hợp với ban ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động hộ gia đình kinh doanh dịch vụ du lịch tham gia thực ký cam kết giữ gìn an ninh trật tự thực nếp sống văn minh, văn hoá 3.3.3.2 Giải pháp chế, sách Hỗ trợ cho BQL HTX việc thức sách phát triển du lịch Tạo điều kiện cho người dân tham gia vào hoạt động du lịch, lắng nghe ý kiến đóng góp người dân việc lấy ý kiến người dân thơng qua hòm thư góp ý họp để nắm rõ khó khăn, bất cập việc làm DLCĐ người dân địa phương Chính quyền địa phương cần có sách hỗ trợ vay vốn số hộ có mong muốn tham gia vào hoạt động du lịch chẳng hạn buôn bán mặt hàng thủ công mỹ nghệ, homestay, dịch vụ ẩm thực Chính quyền địa phương nên có kế hoạch tổ chức lớp đào tạo cho người dân, đặc biệt người trẻ trở thành hướng dẫn viên, để người dân hướng dẫn viên du lịch địa phương SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung 60 K48- Hướng dẫn du lịch Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: Có sách qn để quy định cho người dân, khách du lịch việc giữ gìn sinh môi trường làng quê Xử lý hành vi làm ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt khu vực chợ quê SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung 61 K48- Hướng dẫn du lịch Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: 3.3.3.3 Giải pháp sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật Tiến hành xây dựng sở ăn uống đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm để phục vụ nhu cầu khách du lịch Các sở kinh doanh ẩm thực truyền thống địa phương loại bánh, cơm hến, bún hến…Bên cạnh đó, phải đa dạng hóa ăn cách xây dựng nhà hàng phục vụ ăn dân dã từ hoạt động đánh bắt, nuôi trồng người dân cá, tơm, cua, bầu, bí… Về hệ thống giao thông: tiến hành xây dựng, mở rộng tuyến đường Cầu ngói, đặc biệt cần thiết lập thêm hệ thống biển dẫn vị trí quan trọng để hướng dẫn khách khách biết đến điểm du lịch để tham quan Về vệ sinh: xây dựng thêm nhà vệ sinh cơng cộng sẽ, thống mát, hợp vệ sinh để phục vụ khách du lịch, điều cần cải thiện không Cầu Ngói Thanh Tồn mà điểm du lịch khác Xây dựng quầy thông tin du lịch để cung cấp thông tin du lịch cần thiết cho du khách chuyến tham quan trải nghiệm DLCĐ Cầu ngói Thanh Tồn 3.3.3.4 Xây dựng thương hiệu DLCĐ đặc trưng cho địa phương Một nguyên nhân chưa hấp dẫn du khách số lượng khách đến Cầu ngói Thanh Tồn hạn chế so với địa điểm khác sản phẩm du lịch nơi đơn điệu, chưa có khác biệt Điều làm cho du khách khơng có ấn tượng dễ nhàm chán Đó lý mà đa số khách du lịch nước ngaoif đến lần có ý định quay lại Vì vậy, cần phải tạo chỗ ăn nghỉ thân thiện nhà khách du lịch Sản phẩm du lịch phải có tính địa sâu sắc, tính cộng đồng rộng rãi, thân thiện với mơi trường có nhiều hoạt động ngày lẫn đêm để giữ chân du khách Căn vào quy hoạch du lịch, địa phương cần tập trung đầu tư nâng cấp, xây dựng sản phẩm đặc trưng, sản phẩm liên kết chào bán tour lữ hành Sản phẩm đời từ nguồn tài nguyên du lịch địa phương, theo hướng quy hoạch, đầu tư mức tích cực tham gia cộng đồng mang lại SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung 62 K48- Hướng dẫn du lịch Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: thương hiệu địa phương, đậm đà sắc dân tộc, chắn làm hài lòng du khách phát triển bền vững Một số giải pháp nhằm xây dựng thương hiệu DLCĐ đặc trưng cho Cầu ngói Thanh Tồn: - Ta nhận thấy “Chợ quê ngày hội” kỳ Festival thu hút nhiều khách du lịch Tuy nhiên lễ hội diễn hai năm lần, du khách khó có hội để tham gia Vì vậy, tăng số lần hoạt động phiên chợ lên Bốn tháng lần tổ chức tái lại phiên chợ quê với quy mô nhỏ so với kỳ Festival để giảm chi phí khơng làm nét đặc trưng, độc đáo phiên chợ Với cách này, du khách hồn tồn tham gia vào hoạt động du lịch, khách có nhiều trải nghiệm mà người dân có thêm thu nhập Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ du lịch Các sản phẩm thủ công truyền thống phải đa dạng mẫu mã, có độ tinh xảo cao để bán làm quà lưu niệm Các đồ lưu niệm nên gắn logo, biểu tượng Cầu Ngói để từ tăng thêm doanh thu quảng bá hình ảnh Cầu Ngói khắp nơi - Qua thực tế tìm hiểu vào đánh giá khách du lịch, nhận thấy hoạt động mua sắm hoạt động trải nghiệm chưa nhận hài lòng cao Lý sản phẩm, mặt hàng hạn chế, hoạt động trải nghiệm chưa đủ đáp ứng nhu cầu khách du lịch tính đơn điệu Vì vậy, muốn tạo nét đặc trưng cho DLCĐ Cầu ngói Thanh Tồn phải phát triển, đa dạng hóa mặt hàng trải nghiệm Qua hoạt động, BQL nhận thấy dịch vụ chèo thuyền sông Như Ý nhiều du khách quan tâm thích thú Do đó, cần nâng cao hiệu hoạt động Xây dựng đội chèo luân phiên phục vụ, tổ chức chèo đua thuyền với để tặng hấp dẫn ấn tượng cho khách du lịch Đội thắng nhận phần quà lưu niệm có biểu tượng Cầu ngói Thanh Tồn Như thế, vừa tạo niềm vui vừa giúp du khách lưu giữ kỷ niệm chuyến du lịch đến Cầu ngói SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung 63 K48- Hướng dẫn du lịch Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: Phải có địa điểm trải nghiệm riêng cho khách du lịch với hoạt động gói bánh tét, chằm nón, đánh bắt cá Xây dựng khu trải nghiệm khuôn viên nhà trưng bày nông cụ để du khách vừa tham quan vừa trải nghiệm trực tiếp - Ở Cầu ngói Thanh Tồn khơng có hoạt động đêm nên khách du lịch không chọn lưu trú đây, điểu làm giảm tính thu hút khơng phát huy hết tiềm vốn có Để níu chân du khách, nên có hoạt động đêm múa rối nước, thả đèn hoa đăng sông Như Ý Lắp đạt hệ thống đè điện chiếu sáng phù hợp với không gian làng quê 3.3.3.5 Giải pháp xúc tiến, quảng bá DLCĐ Công nghệ ngày đại, khách du lịch ngày sử dụng internet nhiều việc tìm hiểu thơng tin điểm du lịch Vì vậy, phải tiếp tục xây dựng, nâng cấp, thay đổi giao diện mới, bổ sung thêm tiếng Anh vào website HTX www.dulichthanhtoan.com Liên tục cập nhật thơng tin DLCĐ Cầu ngói Thanh Tồn, hoạt động trội, kế hoạch để du khách dễ dàng tìm kiếm tìm hiểu Việc quảng bá du lịch qua ấn phẩm, tập gấp, pano cần đầu tư Đặc biệt cần kêu gọi tham gia công ty lữ hành, khách sạn DLCĐ Cầu Ngói Thanh Tồn cho du khách biết Quảng bá DLCĐ Cầu ngói Thanh Tồn hình thức truyền miệng phổ biến hiệu Vì vậy, phải tạo ấn tượng tốt khách du lịch để học giới thiệu với bạn bè, người thân đến với vùng quê 3.3.3.6 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo nhân lực cho DLCĐ phải bám sát nhu cầu thực tế địa phương, nâng cao lực đội ngũ tri thức, thái độ lao động Vì đa số nguồn nhân lực người dân địa phương, chưa có nhiều kiến thức nên việc đào tạo phải tiến hành cách chặt chẽ SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung 64 K48- Hướng dẫn du lịch Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: Đối với cán xã ban quản lý HTX : Cần triển khai kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn ngoại ngữ cho cán Tập trung vào hình thức đào tạo ngắn hạn tham quan nghiên cứu mơ hình hoạt động DLCĐ nước nước Đối với nghệ nhân làm nghề truyền thống chằm nón, chèo thuyền, làm bánh tét, hát chòi nên mở lớp tập huấn nghiệp vụ làm nghề, tới điạ phương khác mạnh ngành nghề để học hỏi thêm trau đơi kinh nghiệm Từ để xây dựng nét đặc trưng riêng giữ sắc văn hóa truyền thống địa phương 3.3.3.7 Giải pháp thu hút tham gia cộng đồng địa phương Du lịch nói chung DLCĐ nói riêng lĩnh vực kinh tế đòi hỏi liên kết có tính xã hội hóa cao Chính vậy, để góp phần nâng cao loại hình du lịch đòi hỏi cần phải có tham gia phối hợp cộng đồng địa phương Đây nhân tố góp phần quan trọng phát triển DLCĐ Nhận thức cộng đồng đóng vai trò quan trọng, cần tập huấn cho người dân việc bảo vệ môi trường sinh thái làng quê kỹ giao tiếp để phục vụ khách du lịch tốt Khuyến khích người dân xây dựng phát triển mơ hình dịch vụ nghỉ đêm lại nhà dân (homestay) nhằm đáp ứng nhu cầu khách du lịch Hướng dẫn khách tham gia vào hoạt động trải nghiệm hát chòi, ăn ngủ, thả lưới bắt cá… giống người dân địa phương Cần nâng cao nhận thức vai trò người dân việc giữ gìn phát huy giá trị tốt đẹp văn hóa địa phương, tăng niềm tự hào cộng đồng văn hóa Việc tổ chức buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ điều cần thiết để khơi dậy giá trị văn hóa bị lãng quên Chương trình “đêm thơ Cầu Ngói”, hội thi chằm nón, đan lát, thi nấu ăn truyền thống, khơi phục lễ hội làng xã lễ thu tế, lễ kỵ Bà Cầu (15 tháng âm lịch) để trì nét văn hóa làng xã, SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung 65 K48- Hướng dẫn du lịch Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: tăng thêm nét hấp dẫn cho du lịch việc làm có nhiều ý nghĩa lợi ích lâu dài cho du lịch SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung 66 K48- Hướng dẫn du lịch Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 13.1 Kết luận Đời sống ngày cải thiện, mà nhu cầu du lịch khách du lịch không ngừng phát triển Với lợi nguồn tài nguyên tự nhiên nhân văn sẵn có, Cầu ngói Thanh Tồn có điều kiện thuận lợi để phát triển DLCĐ thành công việc phát triển loại hình du lịch Thơng qua kết nghiên cứu đánh giá kết luận sau: Luận văn tổng quan sở lý luận DLCĐ, đặc điểm đặc trưng DLCĐ Đồng thời nhận định đánh giá mức độ hài lòng khách du lịch tham quan trải nghiệm DLCĐ Cầu ngói Thanh Tồn Thơng qua q trình khảo sát thực tế, thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến vấn đề hài lòng khách du lịch đựa thực trạng DLCĐ Cầu ngói Thanh Tồn, tơi thấy bật lên vấn đề sau: DLCĐ cầu ngói Thanh Toàn ngày khách du lịch biết đến, không khách nước mà khách nước ngồi Hằng năm, có hàng nghìn lượt khách tới tham quan trải nghiệm Nhờ đó, giá trị truyền thống tốt đẹp có điều kiện gìn giữ phát triển, thể phần nét đẹp phong cách sống đứa vùng đất Cố Tuy nhiên, DLCĐ Cầu ngói Thanh Tồn nói riêng du lịch Huế nói chung gặp phải nhiều khó khăn Đó việc khơng giữ chân du khách lâu Việc tạo nên hài lòng chưa thực sâu sắc, yếu tố dẫn đến việc khơng thực hài lòng phân tích vấn đề mơi trường, yếu tố sở hạ tầng, sở vật chất du lịch hoạt động mua sắm chưa đáp ứng đủ cầu Ngoài yếú tố yếu tố đem đến hài lòng cao cho khách du lịch yếu tố an toàn, an ninh, phong cảnh làng quê yếu tố người Đây yếu tố nhận đánh giá cao mức độ hài lòng khách du lịch SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung 67 K48- Hướng dẫn du lịch Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: Từ vấn đề nêu trên, luận văn xây dựng đưa định hướng giải pháp cụ thể, khả thi nhằm góp phần phát triển DLCĐ Cầu ngói Thanh Toàn thành sản phẩm du lịch đặc trưng, từ thúc đẩy việc phát triển du lịch Huế nói chung Chính lẽ đó, tơi xin đưa số kiến nghị cụ thể bên cho ban ngành bên liên quan 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Đối với Sở du lịch tỉnh Thừa Thiên- Huế Lập quy hoạch du lịch, ban hành sách khuyến khích phát triển du lịch Cung cấp hoạt động tư vấn, tiếp thị, đào tạo du lịch: cung cấp kiến thức chuyên môn du lịch bền vững yếu tố liên quan bảo tồn, tăng cường hoạt động quảng bá cho du lịch địa phương, thường xuyên tổ chức lớp đào tạo du lịch cho người dân Hỗ trợ tiến trình tham gia cộng đồng quy hoạch phát triển quản lý du lịch Phối hợp chặt chẽ với bên liên quan việc phát triển DLCĐ Cầu Ngói Thanh Toàn 3.2.2 Đối với Ủy ban nhân dân xã Thủy Thanh Xây dựng quy chế rõ ràng quy định hoạt động du lịch, giải pháp quan trọng tạo thể chế cho quản lý chất lượng dịch vụ du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững Hỗ trợ cho HTX việc quản lý hoạt động du lịch địa phương Tăng cường đầu tư kêu gọi đầu tư cho sở hạ tầng, sở vật chất phục vụ sinh hoạt, phát triển kinh tế địa phương nói chung du lịch nói riêng Thắt chặt mối quan hệ hợp tác với doanhh nghiệp lữ hành, cộng đồng địa phương hoạt động 3.2.3 Đối với HTX dịch vụ du lịch Thanh Tồn Phải có quy định rõ ràng việc quản lý xếp công việc cho nhân viên SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung 68 K48- Hướng dẫn du lịch Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: Phải tập hợp cổ đông để tạo nguồn vốn lưu động cho hoạt động cần thiết Festival, sửa chữa vật dụng Tạo điều kiện cho nhân viên học hỏi thêm lớp tập huấn, bồi dưỡng DLCĐ 3.2.4 Đối với người dân xã Thủy Thanh Cần có ý thức việc giữ gìn mơi trường chung, đặc biệt khu vực chợ để tạo ấn tượng với du khách vùng quê yên bình, đẹp Cần trang bị kiến thức cần thiết du lịch nói chung DLCĐ nói riêng, kiến thức lịch sử, văn hoá địa phương để người dân đại sứ du lịch Có thái độ thân thiện, nhiệt tình với du khách Các sản phẩm bày bán phải niêm yết giá để tránh tình trạng chặt chém, gây thiện cảm tạo cảm giác khó chịu cho khách du lịch 3.2.5 Đối với công ty lữ hành Tăng cường cơng tác quảng bá cho DLCĐ Cầu Ngói Thanh Toàn nhằm thu hút nhiều khách du lịch đến với tour DLCĐ Tùy vào khả tài uy tín mà doanh nghiệp lựa chọn phương tiên quảng cáo cho phù hợp website, tờ rơi, brochure để minh họa hình ảnh, điểm tham quan hay bảng hiệu quảng cáo đặt điểm thành phố Huế nhằm kích thích tò mò du khách Việc quảng cáo hãng lữ hành giải pháp hiệu vừa nơi cung cấp thông tin du lịch cụ thể, vừa nơi tư vấn cho khách sản phẩm du lịch Tăng cường công tác giáo dục khách hàng DLCĐ để họ hiểu rõ giá trị tài nguyên du lịch, nâng cao trải nghiệm hài lòng du khách, góp phần quảng bá cho DLCĐ Cầu Ngói Thanh Tồn đóng góp cho phát triển địa phương Tăng cường mối quan hệ hợp tác với bên liên quan; quyền địa phương, sở, ban ngành, cộng đồng địa phương… SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung 69 K48- Hướng dẫn du lịch Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: 3.2.6 Đối với khách du lịch - Khách du lịch phải có ý thức việc tuân thủ quy định tham quan Cầu ngói Thanh Tồn TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung 70 K48- Hướng dẫn du lịch Khóa luận tốt nghiệp Đại học TS.PGS.TS Trần Hữu Tuấn GVHD: HTX DVDL Thanh Toàn (2017), “Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 kế hoạch hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh năm 2017” HTX DVDL Thanh Toàn (2018), “Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 kế hoạch hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh năm 2018” Th.s Bùi Thanh Hương, Th.s Nguyễn Đức Hoa Cương (2007), “Nghiên cứu mơ hình du lịch cộng đồng Việt Nam”, Trường Đại Học Hà Nội Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) (2012), “Địa lý Du lịch Việt Nam”, NXB Giáo dục Việt Nam TS Võ Quế (chủ biên) (2006), “Du lịch cộng đồng, lý thuyết vận dụng”, NXB Khoa học Kỹ thuật Vũ Thị Thùy Trinh (2014), “Nghiên cứu hài lòng du khách khu du lịch Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Đề án “Quy hoạch xây dựng nông thôn xã Thủy Thanh đến năm 2020” Các đề tài khóa luận khóa trước, Khoa Du lịch- Đại học Huế Các website: www.thuythanh.thuathienhue.gov.vn www.huongthuy.thuathienhue.gov.vn www.dulichthanhtoan.com www.communitybasetourism.org PHỤ LỤC: BẢNG HỎI ĐIỀU TRA SVTH: Mai Thị Ngọc Nhung 71 K48- Hướng dẫn du lịch ... Chương Thực trạng du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Tồn đánh giá hài lòng du khách du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Tồn Chương Các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng Cầu ngói Thanh Toàn PHẦN III... quan đến đánh giá ssự hài lòng du khách du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Tồn 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài tập trung vào đánh giá khách du lịch du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Tồn... trạng du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Tồn tham khảo vài đề tài việc đánh giá hài lòng điểm đến, đề tài xây dựng 14 tiêu chí đánh giá hài lòng khách du lịch du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Tồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch đối với du lịch cộng đồng ở cầu ngói thanh toàn , Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch đối với du lịch cộng đồng ở cầu ngói thanh toàn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay