Đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ cho thuê xe du lịch tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kha trần

52 2 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 11:14

PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Trong lịch sử nhân loại, du lịch ghi nhận sở thích, hoạt động nghỉ ngơi tích cực người Ngày xu thể phát triển xã hội, du lịch trở thành nhu cầu thiếu đời sống văn hóa hội nước, ngành mũi nhọn thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm giới Xã hội hôm ngày phát triển, đời sống vật chất ngày đầy đủ đại Điều làm nảy sinh vấn đề việc đáp ứng nhu cầu tinh thần người Hoạt động du lịch ngày người hướng đến nhiều để thỏa mãn nhu cầu Hoạt động du lịch theo gia đình, tập thể, theo đoàn, hội… diễn nhiều việc lại, phương tiện di chuyển yêu cầu thực tế để đáp ứng cho nhu cầu Tỉnh Thừa Thiên Huế từ lâu xác định trung tâm văn hóa du lịch quan trọng nước ta Tài nguyên du lịch Thừa Thiên Huế tương đối đa dạng, bật phong phú có giá trị tài nguyên văn hóa đặc sắc, độc đáo Trong có khơng di sản vắn hóa vật thể tầm cỡ quốc gia quốc tế có sức thu hút lớn khách du lịch Với nguồn tài nguyên vô vậy, du lịch trở thành mạnh khơng Huế mà có ý nghĩa quang trọng cho phát triển du lịch Việt Nam Hiện nay, lĩnh vực dịch vụ ngày phát triển đa dạng với mức cung ứng dịch vụ ngày tăng Để đáp ứng nhu cầu ngày tăng này, hàng loạt công ty hoạt động lĩnh vực dịch vụ Việt Nam nói chung Thừa Thiên Huế nói riêng mọc lên làm cho mơi trường cạnh tranh ngày khốc liệt Một ngành nghề có nhiều đối thủ cạnh tranh thị trường bị chia nhỏ Doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường, muốn sản phẩm dịch vụ ưa chuộng phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ doanh nghiệp Vì Việc phát triển mơ hình cho thuê xe du lịch cần thiết đưa vào nghiên cứu phát triển nhiều để đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa loại hình vận chuyển TT Huế Trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế tính đến thời điểm có nhiều đơn vị chi nhánh kinh doanh lĩnh vực lữ hành Một dịch vụ mà dơn vị, chi nhánh cung cấp dịch vụ thuê xe du lịch, nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan lại quý du khách Tuy nhiên thực tế, số lượng công ty lữ hành nhỏ, lẻ không đủ chuẩn hoạt động tràn lan nhiều dẫn đến tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh chất lượng phục vụ lữ hành nhiều hạn chế, khơng đảm bảo uy tín để thu hút tỷ lệ khách du lịch, đặc biệt khách du lịch nước ngồi Vì lí tơi lựa chọn đề tài “Đánh giá mức độ hài lòng khách du lịch chất lượng dịch vụ cho thuê xe du lịch công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kha Trần” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp Thơng qua nghiên cứu tơi mong đạt nhiều kết để nắm bắt phục vụ tốt nhu cầu ngày cao khách du lịch Mục tiêu nghiên cứu Đề tài “Đánh giá mức độ hài lòng khách du lịch chất lượng dịch vụ cho thuê xe du lịch công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kha Trần” chọn nghiên cứu với mục tiêu sau: - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn việc đánh giá mức độ hài lòng khách du lịch chất lượng dịch vụ - Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ cho thuê xe mà công ty du lịch Kha Trần cung cấp cho khách hàng Sau đánh giá mức độ hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ - Đề xuất giải pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao mức độ hài lòng khách du lịch dịch vụ thuê xe công ty đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung chủ yếu nghiên cứu mức độ hài lòng khách du lịch yếu tố chất lượng dịch vụ thuê xe công ty Kha Trần 3.2.Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kha Trần - Thời gian nghiên cứu: Đề tài tiến hành nghiên cứu khoảng thời gian từ 5/1/2018 đến 5/4/2018 sử dụng số liệu nghiên cứu từ năm 2014 – 2016 Phương pháp nghiên cứu Để thực nội dung nghiên cứu trên, đề tài sử dụng số phương pháp chủ yếu sau: 4.1 Phương pháp thu thập số liệu  Số liệu thứ cấp: Để đạt mục tiêu đề ra, đề tài sử dụng số liệu thứ cấp từ nguồn khác nhau: - Thu thập từ sở thực tập - Công ty Kha Trần tình hình kinh doanh qua năm 2014 – 2016 - Dựa vào nghiên cứu có sẵn sở, ban, ngành liên qua tài liệu số liệu Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Thừa Thiên Huế, - Tài liệu thư viện Khoa Du Lịch – Đại Học Huế - Ngồi ra, thơng tin thu thập từ internet với mục đích tham khảo Trên sở số liệu thu thập được, tiến hành chọn lọc hệ thống hóa, xử lý để rút nội dung đáp ứng yêu cầu nghiên cứu  Số liệu sơ cấp: Số liệu sơ cấp thu thập thông qua: - Phỏng vấn trực tiếp bảng hỏi khách hàng sử dụng dịch vụ cho thuê xe du lịch công ty Kha Trần 4.2 Phương pháp vấn: Phỏng vấn trực tiếp chủ doanh nghiệp, nhân viên, quý khách hàng để làm rõ số vấn đề liên quan đến dịch vụ cho thuê xe du lịch công ty Kha Trần 4.3 Phương pháp điều tra theo phương thức điều tra thuận tiện: lựa chọn 50 bảng hỏi 4.4 Phương pháp sử lý phân tích số liệu: Sau thu thập số liệu, tiến hành chọn lọc, xử lý phân tích để đưa thơng tin cần thiết phục vụ vấn đề nghiên cứu Số liệu thu thập sử lý phần mềm thống kê SPSS 22.0 với độ tin cậy 90% Thang đo Likert điểm sử dụng để: Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng mức độ quan trọng yếu tố theo các thuộc tính từ – khơng hài lòng đến – hài lòng Việc sử lý số liệu thực theo trình tự sau:  Phân tích thống kê mơ tả: tần suất (Frequencies), phần trăm (Percent), giá trị trung bình (Mean)  Phân tích One – Way Anova: sử dụng phân tích One – Way Anova nhằm xác định có hay không khác biệt nhân tố nhóm khác Giả thiết kiểm định One – Way Anova: Sig (P – value) > 0.1 (NS): không cóc khác biệt đánh giá nhóm người trả lời khác Sig (P – value)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ cho thuê xe du lịch tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kha trần , Đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ cho thuê xe du lịch tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kha trần

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay