ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THU hút KHÁCH của VIPEARL GOLF NHA TRANG

58 2 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 11:14

Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn  Sau năm học tập nhà trường em có khoảng thời gian học tập rèn dũa thân, nâng cao thêm kiến thức kỹ cho thân Tất điều có ích cho khoảng thời gian làm sau này, giúp em thành cơng đường tương lai, góp cơng sức cho tương lai đất nước Khoảng thời gian tháng thực tập khoảng thời gian chuẩn bị cuối cho đường tốt nghiệp, thời gian em học hỏi nhiều điều, rút học kinh nghiệm định hưỡng rõ cho nghề nghiệp tương lại Trước tiên, để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến quý thầy giáo, cô giáo Khoa Du lịch - Đại học Huế hết lòng giảng dạy, trang bị kiến thức cho em suốt trình học tập trường Đặc biệt, em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo Võ Ngọc Trường Sơn - người trực tiếp hướng dẫn, nhiệt tình giúp đỡ, động viên em suốt trình làm chuyên đề Em xin chân thành cám ơn đến anh, chị, đặc biệt em xin chân thành cảm ơn chị Nguyễn Thị Loan – Caddie Master sân Golf Vinpearl Nha Trang, anh Vũ Đức Hùng - Caddie Master sân golf Nam Hội An tạo điều kiện cho em thực tập, điều tra, thu thập số liệu, tài liệu phục vụ cho viêc nghiên cứu chuyên đề tốt nghiệp Xin cảm ơn hỗ trợ nhiệt tình, giúp đỡ, động viên toàn thể bạn bè, người thân suốt trình làm chuyên đề tốt nghiệp Mặc dù có cố gắng song chuyên đề khơng thể tránh khỏi thiếu sót Kính mong q thầy giáo, giáo tồn thể bạn bè góp ý để đề tài hồn thiện Huế, tháng năm 2018 Sinh viên thực Lê Hoàng Anh SVTH: Lê Hoàng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Huế, tháng năm 2018 Sinh viên thực Lê Hoàng Anh SVTH: Lê Hoàng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU v DANH MỤC CÁC HÌNH vi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu .2 3.2.1 Phạm vi nội dung 3.2.2 Phạm vi không gian 3.2.3 Phạm vi thời gian Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp điều tra, thu thập liệu 4.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu Kết cấu đề tài .4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Một số khái niện 1.1.1.Golf kinh doanh golf 1.1.2 Khả thu hút khách 1.2 Một số nhân tố ảnh hưởng tới khả thu hút khách 1.2.1 Nhóm nhân tố khách quan 1.2.2 Nhóm nhân tố chủ quan 11 1.3 Vai trò ý nghĩa hoạt động thu hút khách 17 1.4.Phương pháp đánh giá khả thu hút khách điểm đến 17 1.4.1 Khả thu hút điểm đến .17 SVTH: Lê Hoàng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn 1.4.2 Mối quan hệ khả thu hút tính cạnh tranh điểm đến 18 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 19 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH CỦA VINPEARL GOLF NHA TRANG 19 2.1 Thông tin sân Golf Vinpearl Nha Trang 19 2.1.1 Tổng quan sân golf 19 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 20 2.1.3 Hoạt động kinh doanh sân golf qua năm 2015 ~ 2017 20 2.2 Phân tích kết nghiên cứu đánh giá khả thu hút khách 21 2.2.1 Sơ lược mẫu điều tra 21 2.2.2 Thông tin chuyến nguồn thông tin tiếp cận sân Golf khách 24 2.2.3 Đánh giá khách khả thu hút khách dịch vụ giải trí Golf .27 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH ĐẾN THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ GOLF .41 3.1 Thực trạng thu hút khách du lịch 41 3.1.1 Thực trạng thu hút khách du lịch ngành du lịch Việt Nam 41 3.1.2 Thực trạng thu hút khách du lịch sân golf Vinpearl Nha Trang 42 3.2 Đề xuất số giải pháp nhằm tăng lượng khách đến tham gia hoạt động giải trí Vinpearl Golf Nha Trang 43 3.2.1 Nhóm giải pháp đa dạng hóa sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 43 3.2.2 Nhóm giải pháp cải thiện sở vật chất, trang thiết bị 44 3.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động 45 3.3.4 Tăng cường khuyếch trương quảng cáo 46 3.2.5 Chính sách giá 46 3.2.6 Phát triển quan hệ đối tác 47 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 1.Kết luận 48 SVTH: Lê Hoàng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn 2.Kiến nghị 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 SVTH: Lê Hoàng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Cơ cấu mẫu điều tra 22 Bảng 2.2: Hệ số Cronbach’s Alpha tiêu chí 27 Bảng 2.3: Đánh giả khách hàng tiêu chí thuộc tính hữu hình .29 Bảng 2.4: Kiểm định khác biệt ý kiến đánh giá tiêu chí tính hữu hình .30 Bảng 2.5: Đánh giả khách hàng tiêu chí độ tin cậy 31 Bảng 2.6: Kiểm định khác biệt ý kiến đánh giá tiêu chí độ tin cậy 32 Bảng 2.7: Đánh giả khách hàng tiêu chí khả phản ứng 33 Bảng 2.8: Kiểm định khác biệt ý kiến đánh giá tiêu chí khả phản ứng .34 Bảng 2.9: Đánh giả khách hàng tiêu chí mức độ đảm bảo 35 Bảng 2.10: Kiểm định khác biệt ý kiến đánh giá tiêu chí mức độ đảm bảo .37 Bảng 2.11: Đánh giả khách hàng tiêu chí thuộc thấu cảm .38 Bảng 2.12: Kiểm định khác biệt ý kiến đánh giá tiêu chí thấu cảm 39 SVTH: Lê Hoàng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Số lần du khách đến với Vinpearl Golf Nha Trang 24 Hình 2.2: Nguồn thơng tin du khách biết đến Vinpearl Golf Nha Trang 24 Hình 2.3: Lý lựa chọn sử dụng dịch vụ công ty 25 Hình 2.4: Nhận định cho phí dịch vụ hợp lý 26 SVTH: Lê Hoàng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Ngày du lịch trở thành nhu cầu thiếu đời sống xã hội phát triển với tốc độ ngày nhanh Du lịch ngành kinh tế siêu lợi nhuận, nhiều nước giới xem ngành kinh tế mũi nhọn Trong năm gần với chế đổi kinh tế, nước ta phát triển mạnh mẽ sở vật chất, kĩ thuật hạ tầng tiền đề để ngành du lịch Việt Nam phát triển Du lịch Việt Nam phát triển không dựa vào cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, độc đáo, cơng trình kiến trúc, di sản văn hóa q báu mà phụ thuộc vào hiếu khách người dân địa phương, truyền thống tốt đẹp đúc kết từ bề dày lịch sử hàng ngàn năm dân tộc ta Trong ngành du lịch nói chung hoạt động kinh doanh du lịch nói riêng việc làm để khách du lịch biết đến sử dụng dịch vụ quan trọng Để làm điều đòi hỏi nhà lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh du lịch phải có sách hợp lý để thu hút khách hàng đến tiêu thụ sản phẩm mình, vấn đề quan trọng thiết yếu liên quan đến tồn phát triển doanh nghiệp kinh doanh du lịch Tập đoàn Vingroup tập đoàn lớn Việt Nam, kinh doanh nhiều lĩnh vực khác từ bất động sản, bệnh viện, trường học…Và Golf lĩnh vực có nhiều triển vọng tập đoàn đầu tư Tuy nhiên môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt để đứng vững phát triển đòi hỏi Vinpearl Golf Nha Trang phải có đổi độc đáo Sân golf Nha Trang sân golf Tập đoàn Vingroup, tọa lạc đảo Hòn Tre sân golf 18 hố đảo Việt Nam khai trương vào ngày 28/05/2011 có tổng chiều dài 6786 yards với 71 gậy chuẩn điểm phát bóng Mỗi năm sân golf đón hàng ngàn lượt khách từ nơi giới tiêu biểu nước Châu Á như: Hàn Quốc, Trung Quốc, nước khác như: Nga, Mỹ Xuất phát từ thực tiễn tình hình hoạt động Vinpearl Golf Nha Trang nơi thực tập, chọn đề tài: “ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH CỦA VIPEARL GOLF NHA TRANG” nhằm phân tích, đánh giá mức SVTH: Lê Hồng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn độ thu hút khách đến với Vinpearl Golf Nha Trang để đưa số giải pháp làm tăng khả thu hút khách đến tham gia hoạt động giải trí Vinpearl Golf Nha Trang, đảm bảo hoạt động kinh doanh sân Golf có hiệu quả, góp phần tăng doanh thu cho sân Golf Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng qt Thơng qua việc phân tích đánh giá mức độ thu hút khách nội địa quốc tế đến với hoạt động thể thao Golf Vinpearl Golf Nha Trang để từ đề xuất số giải pháp nhằm thu hút khách đến sử dụng dịch vụ Golf Vinpearl Nha Trang thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể  Hệ thống hóa vấn đề lý luận dịch vụ giải trí dịch vụ kèm theo, khả thu hút khách  Phân tích đánh giá thực trạng khả thu hút khách đến tham gia dịch vụ giải trí golf  Đề xuất số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến sử dụng dịch vụ golf Vinpearl Golf Nha Trang Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Khả thu hút khách Vinpearl Golf Nha Trang 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi nội dung Đề tài tập trung đánh giá mức độ thu hút dịch vụ giải trí Vinpearl Golf Nha Trang Từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả thu hút khách tới tham gia hoạt động giải trí golf 3.2.2 Phạm vi khơng gian Đề tài thực Vinpearl Golf Nha Trang (thuộc đảo Hòn Tre, vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 3.2.3 Phạm vi thời gian  Thông tin số liệu thứ cấp thu thập năm từ năm 2015 đến năm 2017  Thông tin số liệu sơ cấp thu thập qua vấn điều tra trực tiếp từ khách sử dụng dịch vụ giải trí golf Vinpearl Golf Nha Trang thự trình thực tập từ tháng đến tháng năm 2018 SVTH: Lê Hoàng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp điều tra, thu thập liệu  Đối với số liệu thứ cấp: số liệu thứ cấp thu thập cho đề tài bao gồm loại sau: Số liệu tình hình kinh doanh, cấu tổ chức,… giai đoạn 20152017 tổng hợp thông qua văn bản, báo cáo quan, phòng ban, phận Vinpearl Golf Nha Trang Tổng hợp tài liệu nghiên cứu có liên quan, báo cáo Sở Văn hóa tỉnh Khánh Hòa Thơng tin hoạt động thu hút khách khách sạn tham khảo trang báo, tạp chí khoa học số tài liệu lấy từ internet  Thông tin sơ cấp thu thập thông qua: Phương pháp điều tra chọn mẫu: chọn ngẫu nhiên không lặp thông qua việc phát bảng hỏi cho khách du lịch tham gia hoạt động giải trí Vinpearl Golf Nha Trang  Kích thước mẫu điều tra Quy mô mẫu xác định theo cơng thức tính hồi quy mẫu Linus Yamane: Trong đó: n: quy mơ mẫu N: kích thước tổng thể, N= 24516 (tổng lượt khách năm 2017) e: mức độ sai lệch Ta tính cỡ mẫu với độ tin cậy 90% nên e=0,1 n 24516 99,59 (1  24516* 0,1^ 2) Chọn quy mô mẫu: n = 100 Tuy nhiên, để đảm bảo không xảy sai sót làm thiếu số mẫu tối thiểu, khóa luận tiến hành khảo sát với 100 mẫu  Nội dung phiếu điều tra chủ yếu tập trung tìm hiểu:  Thơng tin chung chuyến như: lý lựa chọn, thông tin giúp bạn biết đến với sân golf Vinpearl Nha Trang, số lần tới với hoạt động thể thao này,  Thông tin chính: đánh giá mức độ quan trọng, mức độ thu hút SVTH: Lê Hoàng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn cách sân golf Vinpearl Nha Trang không xa khu nghĩ dưỡng dịch vụ lưu trú tập đoàn để phục vụ dịch vụ lưu trú cho du khách có nhu cầu Chính tiện lợi giúp cho sân golf Vinpearl Nha Trang khách hàng đánh giá cao, thu hút lượng khách đến sử dụng dịch vụ sân golf Tiêu chí “Nhân viên Caddie có trình độ ngoại ngữ tốt” nhận ủng hộ (Mean=4,34) 10 tiêu chí mức độ đảm bảo sân golf Vinpearl Nha Trang Theo Bảng 2.6, tiêu chí trình độ ngoại ngữ nhân viên lễ tân không đánh giáo cao so với tiêu chí khác Như vậy, thấy rằng, trình độ ngoại ngữ nhân viên sân golf Vinpearl Nha Trang nói chung khơng cao SVTH: Lê Hồng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn Bảng 2.10: Kiểm định khác biệt ý kiến đánh giá tiêu chí mức độ đảm bảo Các thuộc tính Giớ Độ Quố Nghề i tuổ c Các tiêu chí nghiệ tính i tịch p (2) (1) (2) (2) Nhân viên Caddie có trình độ chun mơn tốt NS NS NS NS Nhân viên Caddie thân thiện, nhiệt tình NS NS NS Nhân viên Caddie có trình độ ngoại ngữ tốt NS NS NS NS Nhân viên Caddie ln đặt lợi ích bạn NS NS NS NS lên đầu Nhân viên Caddie không để xảy tai nạn NS NS NS NS sân Nhân viên Golf service điều hành tốt nhịp độ chơi NS NS NS Nhân viên Golf service sẵn sàng giúp đỡ NS * NS NS NS NS NS NS NS NS NS * NS T T NS bạn NS Gậy thuê sân Golf có chất lượng tốt NS Quãng đường từ bờ sang đảo thuận tiện 10 Chỗ (khách sạn, villa, resort) gần sân NS Golf (Nguồn: Số liệu phân tích SPSS, 2018)  Về giới tính: Khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê ý kiến đánh giá du khách có giới tính khác 10 tiêu chí mức độ đảm bảo sân golf Vinpearl Nha Trang Điều hiểu rằng, du khách nam du khách nữ sử dụng dịch vụ sân golf Vinpearl Nha Trang, việc đánh giá tiêu chí khơng có khác biệt  Về độ tuổi: Kết xử lý số liệu cho thấy có khác biệt có ý nghĩa thống kê ý kiến đánh giá nhóm khách du lịch có độ tuổi khách mức độ đảm bảo sân golf Vinpearl Nha Trang tiêu chí “Nhân viên Golf service sẵn sàng giúp đỡ bạn” Cụ thể hơn, du khách từ 18-30 tuổi đánh giá tiêu chí khác với du khách từ 45-60 tuổi Mức độ đồng ý nhận định du khách nhóm tuổi 18-30 tuổi cao Điều giải thích sau: đa số du khách từ 18-30 tuổi cần nhiều hỗ trợ giúp đỡ nhân viên SVTH: Lê Hoàng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn Golf Service trình sử dụng dịch vụ so với du khách nhóm tuổi khác Trong đó, du khách nhóm tuổi 45-60 tuổi thường cần hỗ trợ giúp đỡ nhân viên Golf Service Do đó, du khách từ 18-30 tuổi có mức độ đồng ý cao mức độ đảm bảo sân golf Vinpearl Nha Trang tiêu chí  Về nghề nghiệp: Điều tra đánh giá khách hàng tính hữu hình sân golf Vinpearl Nha Trang cho thấy khơng có khác có ý nghĩa thống kê du khách có nghề nghiệp khác  Về quốc tịch: Giữa nhóm du khách khác quốc tịch, có khác biệt có ý nghĩa thống kê đánh giá mức độ đảm bảo sân golf Vinpearl Nha Trang tiêu chí “Quãng đường từ bờ sang đảo thuận tiện” Sự khác biệt du khách Việt Nam du khách khác Thực tế nay, quãng đường từ bờ sang đảo sân golf Vinpearl Nha Trang thiết kế bao gồm: phút di chuyển thuyền cao tốc, 17 phút di chuyển hệ thống cáp treo vượt biển dài giới Với du khách Việt Nam, vốn quen với lối di chuyển tiện lợi, nhanh chóng, đơn giản khơng thích ứng nhiều với việc di chuyển chia làm nhiều giai đoạn Mặt khác, du khách nước lại đánh giá tiêu chí cao, cho thấy khách du lịch đến từ nước Nga, Mỹ cho việc di chuyển tiện lợi phù hợp e) Sự thấu cảm Bảng 2.11: Đánh giả khách hàng tiêu chí thuộc thấu cảm Các tiêu chí S Hài lòng chất lượng dịch vụ sân Golf L % Sân Golf ln có sách giảm giá, S khuyến vào dịp đặc biệt L % Thang điểm Mea 0 42 57 0 42 57 0 16 84 n 4,56 4,84 0 16 84 (Nguồn: Số liệu phân tích SPSS, 2018) Thực điều tra đánh giá khách hàng yếu tố thấu cảm sân golf Vinpearl Nha Trang, kết điều tra cho thấy tiêu chí ”Sân Golf ln SVTH: Lê Hồng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn có sách giảm giá, khuyến vào dịp đặc biệt” nhận đồng ý cao khách du lịch tham gia điều tra (Mean = 4,84) với đến 84/100 người hỏi cho “Rất đồng ý” với nhận định này, 16/100 người lại trả lời “Đồng ý” Theo thực tế, sân golf Vinpearl Nha Trang đa dạng chương trình chăm sóc khách hàng với sách giảm giá, khuyến đặc biệt như: giảm 20% ~ 30% cho thứ hàng tuần, hố số người chơi đạt “hole in one” người chơi nhận vé máy bay hãng Vietnamairline tới thành phố giới, Đây chiến lược nhằm xây dựng lượng khách hàng gắn bó, thân thiết lâu dài với sân golf Vinpearl Nha Trang Tiêu chí lại “Hài lòng chất lượng dịch vụ sân Golf” nhận đánh giá thấp so với tiêu chí”Sân Golf ln có sách giảm giá, khuyến vào dịp đặc biệt” (Mean=4,56) tiêu chí đánh giá cao Chất lượng dịch vụ mà khách hàng trải nghiệm không yếu tố quan trọng để đánh giá thấu cảm mà yếu tố quan trọng hoạt động kinh doanh nói chung, kinh doanh dịch vụ nói riêng Đây dường yếu tố mà khách hàng quan tâm dùng sản phẩm, dịch vụ Với đánh giá cao vậy, yếu tố chiến lược để sân golf Vinpearl Nha Trang thu hút khách hàng tiềm năng, khách hàng truyền miệng, giới thiệu cho bạn bè người thân trải nghiệm dịch vụ Bảng 2.12: Kiểm định khác biệt ý kiến đánh giá tiêu chí thấu cảm Giới Các thuộc tính Độ Nghề tính tuổi nghiệp Hài lòng chất lượng dịch vụ sân (1) NS (2) NS (2) NS ***vn-k Golf Sân Golf ln có sách giảm giá, NS NS NS *khac Các tiêu chí Quốc tịch (2) khuyến vào dịp đặc biệt (Nguồn: Số liệu phân tích SPSS, 2018) \  Về giới tính: Khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê ý kiến đánh SVTH: Lê Hoàng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn giá du khách có giới tính khác tiêu chí thấu cảm sân golf Vinpearl Nha Trang  Về độ tuổi: Kết xử lý số liệu cho thấy khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê ý kiến đánh giá nhóm khách du lịch có độ tuổi khách thấu cảm sân golf Vinpearl Nha Trang  Về nghề nghiệp: Điều tra đánh giá khách hàng thấu cảm sân golf Vinpearl Nha Trang cho thấy: khơng có khác có ý nghĩa thống kê du khách có nghề nghiệp khác Điều hiểu rằng, du khách có nghê nghiệp khác sử dụng dịch vụ sân golf Vinpearl Nha Trang đánh giá thấu cảm điểm đến không khác biệt  Về quốc tịch: Giữa nhóm du khách khác quốc tịch, kiểm định Anova cho thấy có khác biệt có ý nghĩa thống kê đánh giá 02 tiêu chí thấu cảm sân golf Vinpearl Nha Trang, cụ thể sau: - Đối với tiêu chí “Hài lòng chất lượng dịch vụ sân Golf”: có khác biệt có ý nghĩa thống kê du khách Việt Nam du khách khác Theo đó, du khách Việt Nam đánh giá chất lượng dịch vụ sân golf Vinpearl Nha Trang cao nhóm du khách khác, có mức độ hài lòng - Đối với tiêu chí “Sân Golf ln có sách giảm giá, khuyến vào dịp đặc biệt”: có khác biệt có ý nghĩa thống kê du khách quốc tế đến từ nước ngoại trừ Hàn Quốc Trung Quốc so với du khách có quốc tịch khác Hay nói cách khác, du khách Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc có mức quan tâm đến sách giảm giá, khuyến mại hơn, nên du khách có mức độ đồng ý với nhận định thấp SVTH: Lê Hoàng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH ĐẾN THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ GOLF 3.1 Thực trạng thu hút khách du lịch 3.1.1 Thực trạng thu hút khách du lịch ngành du lịch Việt Nam Du lịch Việt Nam ngành kinh tế mũi nhọn Đất nước Việt Nam có tiềm du lịch đa dạng phong phú Năm 2013, số khách quốc tế đến Việt Nam 7,57 triệu lượt, khách nội địa đạt 35 triệu lượt Doanh thu ngành du lịch Việt Nam năm 2013 đạt khoảng 200.000 tỷ đồng Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, năm 2014 ngành du lịch Việt Nam thu hút gần triệu lượt khách quốc tế, 32-35 triệu khách nội địa, số dự kiến năm 2020 11-12 triệu khách quốc tế; 45-48 triệu khách nội địa Doanh thu từ du lịch dự kiến đạt 18-19 tỷ USD năm 2020 Nước ta có tiềm lớn nhiều mặt để phát triển du lịch, có điều kiện thiên nhiên phong phú, có nhiều danh lam thắng cảnh tiếng, có truyền thống văn hoá lâu đời với nhiều lễ hội, phong tục tập quán tốt đẹp độc đáo, nhiều di tích lịch sử, tôn giáo, kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, giầu sắc nhân văn, nguồn lao động dồi thông minh, cần cù giàu lòng nhân Trong năm gần đây, ngành du lịch có đổi mới, bước phát triển sở vật chất kỹ thuật, tạo điều kiện bước đầu thu hút khách nước kiều bào thăm Tổ quốc, giới thiệu đất nước, người tinh hoa dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế; đáp ứng phần nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi, giải trí nhân dân nước, bước đầu thu kết định kinh tế Song nhận thức chưa đầy đủ vị trí, tính chất tác dụng nhiều mặt kinh tế, trị, xã hội hoạt động du lịch, nên công tác quản lý Nhà nước bị bng lỏng Điều đáng lưu ý chưa có chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển du lịch nước vùng, địa phương, chưa có phối hợp chặt chẽ cấp, ngành nghiệp phát triển du lịch; chưa có SVTH: Lê Hồng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn quy định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm ngành; sở hạ tầng phục vụ du lịch yếu kém, sở vật chất, trang thiết bị ngành du lịch thiếu thốn, lạc hậu, nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử có giá trị chưa tu bổ, tơn tạo, khai thác, nội dung du lịch nghèo nàn, chất lượng phục vụ kém, trình độ lực đội ngũ cán bộ, nhân viên du lịch chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Vì hiệu kinh tế xã hội hoạt động du lịch năm qua thấp, chưa tương xứng với tiềm du lịch yêu cầu nghiệp xây dựng đất nước tình hình Ngành du lịch Việt Nam từ nhiều năm nay, bị báo động nạn "chặt chém", bắt nạt du khách, hạ tầng sở yếu chất lượng dịch vụ kém, quản lý kém, tạo ấn tượng xấu với du khách Từ 20 năm phát triển du lịch, Việt Nam trọng khai thác thiên nhiên thiếu định hướng chiến lược phát triển, đầu tư cách cho du lịch, xa nước khác khu vực Nâng cao chất lượng du lịch để thu hút khách, thỏa mãn nhu cầu ngày cao khách định hướng quan trọng chiến lược phát triển du lịch nước ta Một điều tất nhiên, q trình phát triển ngành du lịch nói riêng kinh tế - xã hội đất nước nói chung, phát sinh nhiều vấn đề bất cập cần giải Mâu thuẫn việc giải mâu thuẫn nội thân vật, tượng nguồn gốc động lực trình vận động, phát triển Sự phát triển du lịch phụ thuộc nhiều vào tâm trị quyền cấp từ Trung ương đến địa phương, phối kết hợp chặt chẽ bộ, ngành liên quan, quan tâm hỗ trợ tổ chức nước quốc tế, động tích cực doanh nghiệp kinh doanh du lịch, đồng cảm tham gia cộng đồng dân cư, du khách quan tâm khích lệ quan thông tin truyền thông – kênh quan trọng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch đất nước phát bất cập cần khắc phục để du lịch Việt Nam trở thành thương hiệu người bạn bè quốc tế ngày quý mến 3.1.2 Thực trạng thu hút khách du lịch sân golf Vinpearl Nha Trang Tọa lạc vị trí riêng biệt đảo Hòn Tre, hướng nhìn vịnh Nha Trang, 30 vịnh biển đẹp giới theo bình chọn tạp chí Forbes, với SVTH: Lê Hồng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn chuyến bay thẳng từ địa điểm lớn Việt Nam, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc quốc gia khác Nằm khuôn viên tổ hợp du lịch tiếng với khu nghỉ dưỡng sang trọng hoạt động vui chơi giải trí đa dạng Dưới tình hình hoạt động kinh doanh số lượt khách sân golf năm 2015 ~ 2017: Tình hình hoạt động kinh doanh sân golf giai đoạn 2015-2017 Năm Doanh thu Tăng trưởng 2015 65,762,500,000 100% 2016 74,945,400,000 114% 2017 92,279,700,000 140% Tình hình lượt khách sân golf giai đoạn 2015- 2017 Năm Lượt khách ( Đv: khách) 2015 2016 14716 16776 2017 24516 Nguồn: sân golf Vinpearl Nha Trang Qua bảng số liệu cho ta thấy tổng doang thu tổng lượt khách tăng lên theo năm 2015-2016 tăng 2060 lượt khách doanh thu tăng 9,1 tỷ đồng; năm 2016-2017 tăng 7740 lượt khách doanh thu tăng 17 tỷ đồng 3.2 Đề xuất số giải pháp nhằm tăng lượng khách đến tham gia hoạt động giải trí Vinpearl Golf Nha Trang Trong ngành du lịch để phát triển thu hút khách phụ thuộc vào nhiều nhân tố điều kiện khác Với phát triển nhu cầu khách nhà quản lý ln đưa sách làm nhằm thu hút khách Là sinh viên chuyên ngành hướng dẫn du lịch, qua trình tìm hiểu khảo sát đánh giá khách hàng sân golf Vinpearl Nha Trang xin đưa số giải pháp nhằm nâng cao khả thu hút du khách sân golf 3.2.1 Nhóm giải pháp đa dạng hóa sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Kết khảo sát thực tế cho thấy phần lớn sản phẩm dịch vụ sân golf đem lại hài lòng cho khách hàng Nhưng nhiều khách hàng đánh giá trung trung cho thấy dịch vụ sân golf không mang lại cảm giác tiêu cực SVTH: Lê Hoàng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn chưa mang lại hài lòng cao cho số khách hàng Do đó, để thu hút nhiều khách hàng đến với sân golf, sân golf Vinpearl Nha Trang cần trọng đến vấn đề sách sản phẩm Dịch vụ đến tay khách hàng phải dịch vụ có chất lượng, phù hợp với thị hiếu đối tượng khách sân golf Để đáp ứng thị hiếu khách đòi hỏi sân golf phải có sách dịch vụ cách đa dạng, phong phú, nhiều chủng loại 3.2.2 Nhóm giải pháp cải thiện sở vật chất, trang thiết bị - Sân golf: thường xuyên kiểm tra, giám sát tình trạng hoạt động hố golf để kịp thời sửa chữa thay đổi, đặc biệt vùng green để đảm bảo nhịp chơi cho khách Các dịch vụ bổ sung - Caddie dịch vụ bổ sung quan trọng thiếu tất sân golf Việt Nam Caddie người hướng dẫn, giúp đỡ khách hàng suốt trình chơi golf Khách hàng chơi tốt hay dở phụ thuộc phần vào trình độ kinh nghiệm caddie Nên caddie cần đào tạo trình độ chun mơn cao, thường xuyên kiểm tra khả phục vụ khách sân caddie cần tạo điều kiện giúp đỡ caddie học thêm ngoại ngữ tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, - Nhà hàng: đa dạng hóa loại thức ăn đồ uống nên thiết kế thực đơn phong phú với nhiều loại thức ăn nhanh nhằm bổ sung thể lực cho khách trình chơi nghỉ ngơi ăn uống lấy sức Và cần ý đến vị khách hàng khách hàng du khách đến từ quốc gia giới Khi chế biến ăn cần sáng tạo, trình bày ăn đọc đáo ví dụ trình bày theo chủ đề, theo phong thủy - Proshop: dịch vụ thiếu kinh doanh golf Proshop nơi để khách tìm mua dụng cụ cần thiết để chơi golf như: bóng, tee, áo, giầy, nhiên mặt hàng proshop nhiều hạn chế chưa đa dạng hình thức, mẫu mã Cần nhập thêm nhiều loại mặt hàng liên quan đến hoạt động golf để kích thích khách hàng tới để chọn lựa - Gậy giầy thuê: dịch vụ cho thuê gậy giầy sân golf SVTH: Lê Hoàng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn số nhược điểm như: bị cũ, bị hư hỏng, bẩn Cần quản lý chặt chẽ vấn đề vệ sinh cần thay số bị cũ - Xe điện: phương tiện lại sân golf khách hàng thuê để phục vụ trình chơi golf Tuy nhiên xe điện sử dụng khoảng thời gian dài nên thường xảy số trường hợp xấu như: chết máy, phanh không tốt, Cần bảo dưỡng xe cách cẩn thận, phát nhanh chóng xử lý xe điện bị lỗi, 3.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động Kết khảo sát cho thấy khách hàng đa phần đánh giá cao chất lượng phục vụ trừ “trình độ ngoại ngữ nhân viên” đánh giá khơng khả quan(Mean= 4,34) Do sân golf cần có sách, hỗ trợ nhân viên để tăng trình độ ngoại ngữ nhân viên Bên cạnh khơng qn nâng cao quy tắc phục vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng Không ngừng thúc đẩy chất lượng đội ngũ nhân viên, đặc biệt thúc đẩy tinh thần làm việc nhân viên, caddie ngành nghề đặc thù tâm trạng, tinh thần nhân viên có ảnh hưởng tới khách hàng lớn ngược lại Thường xuyên bổ túc lớp kỹ mềm, hướng dẫn cho nhân viên thực tốt quy trình làm việc Các lớp bổ túc ngoại ngữ không phần quan trọng, đặc thù sân đoàn khách tới từ quốc gia như: Trung Quốc, Hàn Quốc, đòi hỏi nhân viên phải thành thạo loại ngoại ngữ tiếng Anh Tuy nhiên thực trạng công việc mệt nhọc chịu áp lực lớn với việc nhân viên không đủ nên việc đòi hỏi nhân viên làm phận caddie phải thơng thạo ngoại ngữ điều khó khăn Caddie phận toàn nhân viên phải làm việc ngồi trời nên khơng thể tránh khỏi vấn đề nắng, mưa Một thực tế cho thấy thu nhập tháng caddie đủ để sắm loại mỹ phẩm vật dụng nhằm khắc phục khó khăn thời tiết mang lại Nếu quý công ty nên xem xét lại vấn đề cung cấp mỹ phẩm chống nắng, sản phẩm dưỡng da có sách thích hợp cho nhân viên vào ngày phục vụ khách sân mà có mưa 3.3.4 Tăng cường khuyếch trương quảng cáo SVTH: Lê Hoàng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn Quảng cáo phương tiện quan trọng để thu hút du khách, q trình truyền thơng tin đến khách hàng, đưa thông tin thuyết phục nhằm thu hút khách, thúc đẩy quan tâm khách đến sân golf Vì vậy, cần quan tâm thúc đẩy, tăng cường khuyếch trương quảng cáo hình ảnh sân golf để nâng cao khả thu hút khách tới sân golf Để hoạt động hiệu sân golf cần: - Tiếp tục tăng cường hoạt động quảng cáo phương tiện truyền thông - Trên website book sân sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt tiếng Anh, cần bổ sung loại ngôn ngữ khác để khách tiếp cận thơng tin kịp thời, xác đỡ thời gian 3.2.5 Chính sách giá Thực tế cho thấy phần lớn du khách đánh giá cao tiêu chí giá cả, sách khuyến mãi(Mean = 4,84) Giá thành phần quan trọng tác động đến khả thu hút khách sân golf, với chất lượng phục vụ khách hàng chọn nơi có giá thấp Chỉ cần có sách giá phù hợp theo tưng thị trường khách, thời điểm kinh doanh, theo mục tiêu cụ thể sân giai đoạn Đồng thời việc ổn định giá phải dựa chi phí, chất lượng sản phẩm cho phù hợp Để sách giá thực cách linh hoạt sân golf cần dựa vào số tiêu chí sau: Theo hình thức chuyến khách: - Khách theo đồn - Khách lẻ Định giá theo cách thức sử dụng dịch vụ - Sử dụng dịch vụ trọn gói - Sử dụng dịch vụ riêng lẻ Định giá theo đối tượng khách hàng - Khách hàng hội viên - Khách hàng nhân viên công ty - Khách hàng người sử dụng dịch vụ 10 lần/tháng chiết khấu cho lần chơi 3.2.6 Phát triển quan hệ đối tác SVTH: Lê Hoàng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn Qua trình thực tế cho thấy khách tới với sân golf chủ yếu khách theo đoàn chủ yếu đến từ quốc gia Trung Quốc Hàn Quốc Vì vậy, cơng ty lữ hành kênh phân phối vô quan trọng, nên cần phải mở rộng liên kết với cơng ty lữ hành ngồi nước Tăng cường mở rộng mối quan hệ với lãnh quán, đại sứ quán, sân bay để giúp khách hàng hoàn thành thủ tục xuất – nhập cảnh nhanh chóng, dễ dàng SVTH: Lê Hồng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Trong tình hình cạnh tranh thị trường du lịch nói chung ngành kinh doah sân golf nói riêng ngày gay gắt, để thu hút khách du lịch công việc đơn giản mà đòi hỏi q trình nỗ lực, phấn đấu vầ tốn nhiều chi phí sân golf Để từ có chiến lược sách nhằm thu hút khách hàng tạo lòng tin khách hàng dịch vụ sân golf Xuất phát từ tình hình thực tế kinh doanh sân golf địa bàn thành phố Nha Trang, sân golf Vinpearl Nha Trang phần đem thương hiệu gắn với bạn bè thập phương, minh chứng lượng khách đến với sân golf tăng lên, tốc độ doanh thu tăng cao Điều có tầm quan trọng việc đóng góp doanh thu GDP tỉnh Khánh Hòa Khẳng định tạo uy tín khách du lịch nước quốc tế Từ thực tế nghiên cứu khả thu hút khách du lịch sân golf Vinpearl Nha Trang, thấy vai trò tầm quan trọng khách du lịch ngành du lịch Đây tiền đề, yếu tố quan trọng việc nâng cao hiệu kinh doanh ngành du lịch Vì sân golf cần có chiến lược kinh doanh, hồn thiện hệ thống chiến lược thu hút khách bao gồm sách nghiên cứu thị trương, sản phẩm, giá cả, tiếp thị quảng bá, vấn đề lao động, quan hệ hợp tác, Các giải pháp phải tiến hành cách đồng bộ, có kế hoạch tính tốn cụ thể kết hợp chặt chẽ với giải pháp kinh doanh khác sân golf để thu hút nhiều khách đến với sân golf năm tới 2.Kiến nghị Trên sở định hướng giải pháp đưa ra, xin đưa kiến nghị sau: Đối với Sở Du Lịch quyền địa phương - Đưa sách, giải pháp nhằm thu hút nhiều lượng khách đến với sân golf - Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ khu du lịch Vinpearl Land SVTH: Lê Hoàng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn - Thu hút thêm nhiều dự án đầu tư phát triieenr du lịch nhằm thức đẩy khả thu hút khách - Tạo điều kiện thuận lợi mặt thủ tục hành cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn - Đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo an toàn cho du khách tới Nha Trang - Có sách tun truyền, quảng bá nước sản phẩm du lịch địa phương Đối với sân golf Vinpearl Nha Trang - Khơng ngừng hồn thiện nghiên cứu thị trường xác định thị trường mục tiêu sân golf - Thúc đẩy tìm kiếm nhiều mối quan hệ tốt đẹp với công ty lữ hành - Tăng cường sách, chiến lược quảng bá sân golf - Cần nâng cấp chỉnh trang lại số thiết bị dụng cụ lâu năm - Thường xuyên điều tra, khảo sát ý kiến khách hàng chất lượng dịch vụ sân golf - Mở lớp bồi dưỡng đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ nhận thức đội ngũ nhân viên - Có sách khen thưởng kỷ luật hợp lí để khuyến kích nhân viên tích cực làm việc - Tạo khơng khí thoải mái, nhiệt tình, đồn kết anh chị em nhân viên nhân viên với lãnh đạo Trên biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ sân golf Nha Trang Nâng cao chất lượng dịch vụ đường để đưa khách hàng đến với sân golf Nha Trang, nhiên đường tốt nhất, có hiệu lâu dài việc thu hút khách hàng, nâng cao vị cạnh tranh sân golf SVTH: Lê Hoàng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017 sân golf Vinpearl Nha Trang - Sổ tay công việc sân golf Vinpearl Nha Trang - Luật Du Lịch quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI năm 2017 - Đánh giá chất lượng dịch vụ theo mơ hình SERVQUAL - Các trang thơng tin điện tử như: https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_s%C3%A2n_golf_t %E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam https://en.wikipedia.org/wiki/Nha_Trang http://golf.vinpearl.com/golf-courses/nha-trang-overview.html ) GolfPlus Vietnam - Connecting Golfer 聽聽 @VietnamGolfMagazine SVTH: Lê Hoàng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH ... ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH CỦA VIPEARL GOLF NHA TRANG nhằm phân tích, đánh giá mức SVTH: Lê Hoàng Anh Lớp: K48 QTDVDL& LH Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn độ thu hút khách. .. GVHD: Võ Ngọc Trường Sơn ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH CỦA VINPEARL GOLF NHA TRANG 2.1 Thông tin sân Golf Vinpearl Nha Trang 2.1.1 Tổng quan sân golf Được biết đến sân golf 18 lỗ par 71 đảo theo... 2.2 Phân tích kết nghiên cứu đánh giá khả thu hút khách 2.2.1 Sơ lược mẫu điều tra 2.2.1.1 Thông tin phiếu điều tra Để đánh giá khả thu hút khách Vipearl Golf Nha Trang, tác giả dùng phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THU hút KHÁCH của VIPEARL GOLF NHA TRANG , ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THU hút KHÁCH của VIPEARL GOLF NHA TRANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay