Đánh giá công tác hoạt động quản trị nhân lực tại công ty cổ phần vinpearl đà nẵng

101 10 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 11:13

ĐẠI HỌC HUẾ KHOA DU LỊCH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL Sinh viên thực : Nguyễn Thị Minh Thảo Lớp : Quản trị kinh doanh du lịch Khóa : K48 Giáo viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Huyền Trân Huế, 01/2018 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình nhân lực Vinpearl Resort & Villas Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo độ tuổi Vinpearl Resort and Villas Bảng 2.3: Bảng giới tính nhân Vinpearl Resort and Villas Bảng 2.4: Trình độ nhân Vinpearl Resort and Villas Bảng 2.5: Tình hình hoạt động kinh doanh khách sạn từ năm 2015 – 2017 Bảng 1: Thông tin mẫu điều tra Bảng 2: Kết kiểm định thang đo công tác tuyển dụng công ty Bảng 3: Kết kiểm định thang tạo động lực công việc công ty Bảng 4: Kết kiểm định thang đo đào tạo phát triển công ty Bảng 5: Kết kiểm định thang đo thù lao phúc lợi công ty Bảng 6: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến A1 Bảng 7: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến A2 Bảng 8: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến A3 Bảng 9: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến A4 Bảng 10: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến A5 Bảng 11: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến A6 Bảng 12: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến A7 Bảng 13: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến A8 Bảng 14: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến B1 Bảng 15: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến B2 Bảng 16: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến B3 Bảng 17: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến B4 Bảng 18: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến B5 Bảng 19: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến B6 Bảng 20: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến C1 Bảng 21: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến C2 Bảng 22: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến C3 Bảng 23: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến C4 Bảng 24: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến D1 Bảng 25: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến D2 Bảng 26: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến D3 Bảng 27: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến D4 Bảng 28: Kết kiểm định khác biệt phân phối với biến D5 Bảng 29: Kết kiểm định One-Sample T Test đánh giá chất lượng công tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Vinpearl LỜI MỞ ĐẦU Vấn đề quản trị người tổ chức, doanh nghiệp khơng đơn vấn đề quản trị hành nhân viên hay việc tất quản trị gia, khơng đơn trưởng phòng nhân hay tổ chức cán trước Việc cần thiết phải đặt người cho việc phương tiện quan trọng nhằm phối hợp thực tiễn quản trị người với mục tiêu phát triển tổ chức, doanh nghiệp Tầm quan trọng việc phối hợp sách thực tiễn quản trị nhân nhấn mạnh Với quan điểm: “Con người khơng đơn yếu tố trình sản xuất kinh doanh mà nguồn tài sản quý báu tổ chức, doanh ngiệp”, doanh nghiệp có suy nghĩ chuyển từ tình trạng tiết kiệm cho phí lao động để giảm giá thành sang đầu tư vào nguồn nhân lực để có lợi cạnh tranh cao hơn, có lợi nhuận cao hiệu cao Từ quan điểm này, quản trị nguồn nhân lực phát triển đóng vai trò quan trọng hoạt động tổ chức, doanh nghiệp Việc phân tích, đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh với nhiều biện pháp quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp đánh giá cụ thể việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Đồng thời, doanh nghiệp tìm nguyên nhân khách quan chủ quan ảnh hưởng đến hoạt động doanh ngiệp Từ đó, nhà quản trị doanh nghiệp nhận điểm yếu cần khắc phục, điểm mạnh cần phát huy nhằm xây dựng cho doanh nghiệp chiến lược phù hợp với tình hình thực tiễn KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN HUYỀN TRÂN PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài Vấn đề nhân quản trị nguồn nhân có tầm quan trọng đặc biệt với doanh nghiệp nói chung nhà quản trị nói riêng Khơng có hoạt động doanh nghiệp mang lại hiệu thiếu quản trị nguồn nhân Quản trị nguồn nhân nguyên nhân thành công hay thất bại hoạt động kinh doanh Mục tiêu tổ chức sử dụng cách có hiệu nguồn nhân để đạt mục đích doanh nghiệp Hiện nay, Việt Nam trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường bọc lộ nhiều yếu mặt quản lý kinh tế Nền kinh tế thị trường buộc doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt liệt Để tồn phát triển doanh nghiệp cần phải thực tốt công tác quản trị nhân lực nhằm tăng cường phát huy khả đáp ứng nhân lực qua tất giai đoạn phát triển doanh nghiệp Việc phân tích, đánh giá kết hoạt động kinh doanh với biện pháp quản trị nhân lực doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp đánh giá cụ thể đầu tư phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Đồng thời, doanh nghiệp tìm ngun nhân, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp Từ đó, nhà quản trị nhận điểm yếu cần khắc phục, điểm mạnh cần phát huy nhằm xây dựng cho doanh nghiệp chiến lược phù hợp Cùng với cạnh tranh gay gắt ngành du lịch nước, Công ty Cổ phần Vinpearl khơng thể tránh khỏi canh tranh gay gắt Cho nên song với việc tăng cường quảng bá, giới thiệu để thu hút khách hàng doanh nghiệp cần làm tốt công tác thu hút sử dụng nguồn nhân lực cách có hiệu Xuất phát từ nhận thức tầm quan trọng việc sử dụng hiệu nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Vinpearl lựa chọn đề tài: “Đánh giá công tác hoạt động Quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Vinpearl Đà Nẵng” để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá lý luận nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực - Phân tích cơng tác hoạt động quản trị nguồn nhân lực năm qua - Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu NGUYỄN THỊ MINH THẢO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN HUYỀN TRÂN Đề tài tập trung khảo sát cán nhân viên Công ty Cổ phần Vinpearl Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đánh giá công tác hoạt động quản trị nhân lực đưa số biện pháp quản trị nhân lực chế thị trường tình hình nhân lực Cơng ty Cổ phần Vinpearl Từ đó, đưa nhận xét, đánh giá đồng thời đề xuất giải pháp giúp Cơng ty hồn thiện công tác hoạt động quản trị nhân lực - Về không gian: Trong phạm vi Công ty Cổ phần Vinpearl Đà Nẵng - Về thời gian: Trong thời gian thực tập Công ty Cổ phần Vinpearl Đà Nẵng từ 02/2018 - 04/2018 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Quy trình thực nghiên cứu Sơ đồ 1.1: Quy trình thực nghiên cứu NGUYỄN THỊ MINH THẢO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 4.2 GVHD: NGUYỄN HUYỀN TRÂN Phương pháp thu thập liệu Phương pháp thu thập liệu thứ cấp NGUYỄN THỊ MINH THẢO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN HUYỀN TRÂN Thu thập thông tin số liệu liên quan đến công ty cổ phần Vinpearl trình hình thành pháp triển, quy mô cấu lao động, công tác quản trị nhân lực… thời gian thực tập Thơng qua tài liệu Internet, sách, tạp chí có liên quan tới chủ đề quản trị nhân lực, khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, tài liệu nước Phương pháp thu thập liệu sơ cấp Phương pháp vấn: Phỏng vấn trực tiếp bảng hỏi nhân viên làm việc Công ty Cổ phần Vinpearl Phương pháp lấy mẫu: Sử dụng phương pháp chọn mẫu theo tỷ lệ Số lượng mẫu điều tra: 155  Thiết kế bảng hỏi: Số liệu sơ cấp thu thập thông qua quan sát vấn trực tiếp Phương pháp vấn thực thông qua bảng hỏi Các đối tượng vấn nhân viên làm việc công ty Cổ phần Vinpearl Bảng hỏi sử dụng toàn câu hỏi đóng Cấu trúc bảng hỏi gồm phần:  Phần 1: Thiết kế thu thập ý kiến nhân viên khía cạnh hoạt động tuyển dụng  Phần 2: Thiết kế thu thập thông tin hoạt động tạo động lực lao động  Phần 3: Thiết kế thu thập thông tin đào tạo phát triển  Phần 4: Thiết kế thu thập thông tin thù lao phúc lợi  Phần 5: Thiết kế để thu thập thông tin mô tả đối tượng trả lời bao gồm: giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, thâm niên làm việc, vị trí làm việc Các câu hỏi phần 1, 2, 3, sử dụng thang đo Likert mức độ (1-rất khơng đồng ý, 2- khơng đồng ý, 3-bình thường, 4-đồng ý, 5-rất đồng ý) 4.3 Phương pháp xử lý phân tích số liệu Sau thu thập đầy đủ số liệu, tiến hành kiểm tra, mã hóa, nhập làm liệu để chuẩn bị cho trình xử lý Dữ liệu thu thập xữ lý thủ tục phân tích thống kê phần mềm SPSS 20.0 for Window Cụ thể: 4.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua đại lượng Cronbach Alpha: Nguyên tắc kết luận, theo nhiều nhà nghiên cứu thì: NGUYỄN THỊ MINH THẢO KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN HUYỀN TRÂN 0,8 ≤ Cronbach Alpha ≤ 1: thang đo lường tốt 0,7 ≤ Cronbach Alpha ≤ 0,8: thang đo lường sử dụng 0,6 ≤ Cronbach Alpha ≤ 0,7: thang đo sử dụng khái niệm đo lường người trả lời bối cảnh nghiên cứu Phương pháp thống kê mơ tả (Frequencies) Mơ tả thuộc tính mẫu khảo sát như: giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, thâm niên làm việc,vị trí làm việc Thơng kê lấy giá trị Frequency (tần suất), Valid Percent (% phù hợp) Mean (giá trị trung bình) bảng thống kê 4.3.3 Kiểm định CHI - SQUARE Kiểm định dùng để kiểm định mối liên hệ hai biến: danh nghĩa với định tính danh nghĩa với danh nghĩa Giả thiết: + H0: Hai biến khơng có mối liên hệ với + H1: Hai biến có mối liên hệ với Mức ý nghĩa: α = 0,05 Với α = 0,05: + Nếu Sig > 0,05 chưa đủ sở để bác bỏ H0, nên chấp nhận H0, bác bỏ H1, có nghĩa khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê hai biến với + Nếu Sig < 0,05 giả thiết bác bỏ H0, chấp nhận H1, nghĩa có khác biệt có ý nghĩa thống kê hai biến với 4.3.4 Kiểm định One Sample T Test 4.3.2 Kiểm định dùng để đánh giá công tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Vinpearl Giả thiết: H0: Trung bình đánh giá hiệu công tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Vinpearl nhân viên + H1: Trung bình đánh giá hiệu cơng tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Vinpearl nhân viên khác Kết cấu đề tài + Nội dung đề tài chia thành chương: Chương I: Cơ sở lý luận công tác hoạt động quản trị nhân lực Chương II: Khảo sát đánh giá thực trạng Chương III: Định hướng giải pháp nhằm nâng cao hoạt động quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Vinpearl NGUYỄN THỊ MINH THẢO 10 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp, Nghề Nhân Sales Kế toán Dich vụ khách hàng Lễ tân Vị trí làm việc Nhà hàng Vui chơi giả trí Buồng Bảo vệ Bảo trì Dưới năm – năm Thâm niên làm việc – năm Trên năm Điểm đánh giá trung bình GVHD: NGUYỄN HUYỀN TRÂN 4.27 4.33 3.88 3.86 4.67 5.00 4.38 3.96 3.95 4.34 3.69 3.91 4.25 4.22 4.00 4.00 3.50 0.089 4.11 (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra) Bảng 8: Kết kiểm định khác biệt phân phối với A3 Các nhân tố Tiêu chí phân loại Giá trị trung bình Nam 4.04 Giới tính Nữ 4.15 18 – 25 tuổi 3.93 25 – 35 tuổi 3.91 Tuổi 35 – 45 tuổi 3.85 Trên 45 tuổi 3.91 Đại học 4.00 Cao đẳng 3.96 Trình độ hộc vấn Trung cấp 3.92 Sơ cấp, Nghề 3.63 Vị trí làm việc Nhân 4.00 Sales 4.67 Kế toán 4.50 Dich vụ khách hàng 4.00 Lễ tân 3.78 Nhà hàng 4.14 Vui chơi giả trí 4.06 Buồng 3.44 NGUYỄN THỊ MINH THẢO 0.006 Sig 0.765 0.982 0.272 0.003 87 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Bảo vệ Bảo trì Dưới năm – năm Thâm niên làm việc – năm Trên năm Điểm đánh giá trung bình GVHD: NGUYỄN HUYỀN TRÂN 3.64 3.50 4.00 3.84 3.73 3.50 0.207 3.91 (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra) Bảng 9: Kết kiểm định khác biệt phân phối với A4 Các nhân tố Tiêu chí phân loại Giá trị trung bình Sig Nam 3.94 Giới tính 0.432 Nữ 3.90 18 – 25 tuổi 3.96 25 – 35 tuổi 3.93 0.060 Tuổi 35 – 45 tuổi 4.15 Trên 45 tuổi 4.55 Đại học 3.98 Cao đẳng 4.18 0.061 Trình độ hộc vấn Trung cấp 3.83 Sơ cấp, Nghề 3.67 Nhân 4.43 Sales 4.67 Kế toán 4.50 Dich vụ khách hàng 4.13 Lễ tân 3.78 Vị trí làm việc 0.012 Nhà hàng 3.91 Vui chơi giả trí 4.24 Buồng 3.63 Bảo vệ 3.82 Bảo trì 3.63 Dưới năm 4.19 – năm 3.65 0.001 Thâm niên làm việc – năm 3.93 Trên năm 4.00 Điểm đánh giá trung bình 4.01 (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra) Bảng 10: Kết kiểm định khác biệt phân phối với A5 Các nhân tố Tiêu chí phân loại Giá trị trung bình Sig Giới tính Nam 3.94 0.652 NGUYỄN THỊ MINH THẢO 88 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Nữ 18 – 25 tuổi 25 – 35 tuổi Tuổi 35 – 45 tuổi Trên 45 tuổi Đại học Cao đẳng Trình độ hộc vấn Trung cấp Sơ cấp, Nghề Nhân Sales Kế tốn Dich vụ khách hàng Lễ tân Vị trí làm việc Nhà hàng Vui chơi giả trí Buồng Bảo vệ Bảo trì Dưới năm – năm Thâm niên làm việc – năm Trên năm Điểm đánh giá trung bình GVHD: NGUYỄN HUYỀN TRÂN 4.04 3.92 4.07 3.69 4.18 3.96 4.18 3.67 3.58 4.14 4.67 4.50 4.25 3.78 3.95 4.14 3.56 3.73 3.88 4.10 3.74 3.93 3.75 0.160 0.004 0.019 0.029 3.97 (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra) Bảng 11: Kết kiểm định khác biệt phân phối với A6 Các nhân tố Tiêu chí phân loại Giá trị trung bình Sig Nam 3.94 Giới tính 0.476 Nữ 3.99 18 – 25 tuổi 3.9 25 – 35 tuổi 3.93 0.997 Tuổi 35 – 45 tuổi 3.92 Trên 45 tuổi 3.91 Đại học 3.96 Cao đẳng 4.03 Trình độ hộc vấn 0.041 Trung cấp 3.75 Sơ cấp, Nghề 3.58 Vị trí làm việc Nhân 4.14 0.009 Sales 4.67 Kế toán 4.50 NGUYỄN THỊ MINH THẢO 89 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Dich vụ khách hàng Lễ tân Nhà hàng Vui chơi giả trí Buồng Bảo vệ Bảo trì Dưới năm – năm Thâm niên làm việc – năm Trên năm Điểm đánh giá trung bình GVHD: NGUYỄN HUYỀN TRÂN 4.00 3.91 3.77 4.10 3.63 3.73 3.25 4.03 3.74 3.80 3.50 0.069 3.91 (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra) Bảng 12: Kết kiểm định khác biệt phân phối với A7 Các nhân tố Tiêu chí phân loại Giá trị trung bình Sig Nam 3.85 Giới tính 0.792 Nữ 3.94 18 – 25 tuổi 4.11 25 – 35 tuổi 4.07 0.838 Tuổi 35 – 45 tuổi 3.92 Trên 45 tuổi 4.18 Đại học 4.26 Cao đẳng 4.16 Trình độ hộc vấn 0.050 Trung cấp 3.92 Sơ cấp, Nghề 3.63 Nhân 4.14 Sales 4.67 Kế toán 5.00 Dich vụ khách hàng 4.25 Lễ tân 4.30 Vị trí làm việc 0.023 Nhà hàng 4.18 Vui chơi giả trí 4.14 Buồng 3.69 Bảo vệ 3.73 Bảo trì 3.50 Dưới năm 4.16 – năm 4.00 Thâm niên làm việc 0.301 – năm 4.07 Trên năm 3.50 NGUYỄN THỊ MINH THẢO 90 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Điểm đánh giá trung bình GVHD: NGUYỄN HUYỀN TRÂN 4.09 (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra) Bảng 13: Kết kiểm định khác biệt phân phối với A8 Các nhân tố Tiêu chí phân loại Giá trị trung bình Sig Nam 3.92 Giới tính 0.311 Nữ 3.79 18 – 25 tuổi 3.83 25 – 35 tuổi 3.89 Tuổi 0.411 35 – 45 tuổi 3.54 Trên 45 tuổi 3.91 Đại học 3.87 Cao đẳng 3.91 Trình độ hộc vấn 0.078 Trung cấp 3.92 Sơ cấp, Nghề 3.50 Nhân 3.86 Sales 4.67 Kế toán 4.50 Dich vụ khách hàng 3.75 Lễ tân 3.78 Vị trí làm việc 0.077 Nhà hàng 3.86 Vui chơi giả trí 3.98 Buồng 3.50 Bảo vệ 3.64 Bảo trì 3.50 Dưới năm 3.90 – năm 3.77 Thâm niên làm việc 0.378 – năm 3.60 Trên năm 4.00 Điểm đánh giá trung bình 3.83 (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra) Bảng 14: Kết kiểm định khác biệt phân phối với B1 Các nhân tố Tiêu chí phân loại Giá trị trung bình Sig Nam 3.98 Giới tính 0.044 Nữ 4.25 18 – 25 tuổi 4.14 25 – 35 tuổi 4.18 0.671 Tuổi 35 – 45 tuổi 4.31 Trên 45 tuổi 4.00 NGUYỄN THỊ MINH THẢO 91 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Trình độ hộc vấn Vị trí làm việc Thâm niên làm việc GVHD: NGUYỄN HUYỀN TRÂN Đại học Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp, Nghề Nhân Sales Kế toán Dich vụ khách hàng Lễ tân Nhà hàng Vui chơi giả trí Buồng Bảo vệ Bảo trì Dưới năm – năm – năm 4.11 4.24 4.17 4.04 3.86 4.33 3.50 4.50 4.09 3.95 4.26 4.63 3.82 3.88 4.14 4.12 4.33 Trên năm 4.50 Điểm đánh giá trung bình 0.094 0.659 4.16 (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra) Bảng 15: Kết kiểm định khác biệt phân phối với B2 Các nhân tố Tiêu chí phân loại Giá trị trung bình Nam 3.73 Giới tính Nữ 3.93 18 – 25 tuổi 3.94 25 – 35 tuổi 3.71 Tuổi 35 – 45 tuổi 4.08 Trên 45 tuổi 3.91 Đại học 3.79 Cao đẳng 4.03 Trình độ hộc vấn Trung cấp 3.75 Sơ cấp, Nghề 3.63 Vị trí làm việc Nhân 3.86 Sales 4.33 Kế toán 3.00 Dich vụ khách hàng 4.38 Lễ tân 3.65 Nhà hàng 3.73 Vui chơi giả trí 4.08 NGUYỄN THỊ MINH THẢO 0.715 Sig 0.178 0.241 0.174 0.177 92 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Buồng Bảo vệ Bảo trì Dưới năm – năm Thâm niên làm việc – năm Trên năm Điểm đánh giá trung bình GVHD: NGUYỄN HUYỀN TRÂN 3.75 3.64 3.63 4.01 3.60 3.67 4.25 0.041 3.87 (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra) Bảng 16: Kết kiểm định khác biệt phân phối với B3 Các nhân tố Tiêu chí phân loại Giá trị trung bình Sig Nam 4.15 Giới tính 0.483 Nữ 4.24 18 – 25 tuổi 4.21 25 – 35 tuổi 4.22 Tuổi 0.781 35 – 45 tuổi 4.08 Trên 45 tuổi 4.27 Đại học 4.17 Cao đẳng 4.36 Trình độ hộc vấn 0.064 Trung cấp 4.08 Sơ cấp, Nghề 3.92 Nhân 4.14 Sales 4.33 Kế toán 4.00 Dich vụ khách hàng 4.38 Lễ tân 4.04 Vị trí làm việc 0.486 Nhà hàng 4.27 Vui chơi giả trí 4.40 Buồng 4.19 Bảo vệ 3.91 Bảo trì 3.63 Dưới năm 4.28 – năm 3.93 Thâm niên làm việc 0.013 – năm 4.40 Trên năm 4.75 Điểm đánh giá trung bình 4.21 (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra) NGUYỄN THỊ MINH THẢO 93 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN HUYỀN TRÂN Bảng 17: Kết kiểm định khác biệt phân phối với B4 Các nhân tố Giá trị trung Tiêu chí phân loại Sig bình Nam 4.19 Giới tính 0.876 Nữ 4.21 18 – 25 tuổi 4.24 25 – 35 tuổi 4.13 0.490 Tuổi 35 – 45 tuổi 4.08 Trên 45 tuổi 4.45 Đại học 4.21 Cao đẳng 4.33 Trình độ hộc vấn 0.086 Trung cấp 4.00 Sơ cấp, Nghề 3.92 Nhân 4.14 Sales 4.33 Kế toán 4.50 Dich vụ khách hàng 4.38 Lễ tân 4.17 Vị trí làm việc 0.830 Nhà hàng 4.32 Vui chơi giả trí 4.30 Buồng 4.00 Bảo vệ 4.18 Bảo trì 3.50 Dưới năm 4.28 – năm 3.98 Thâm niên làm việc 0.058 – năm 4.20 Trên năm 4.75 Điểm đánh giá trung bình 4.20 (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra) Bảng 18: Kết kiểm định khác biệt phân phối với B5 Các nhân tố Giá trị trung Tiêu chí phân loại Sig bình Nam 4.17 Giới tính 1.000 Nữ 4.17 18 – 25 tuổi 4.21 25 – 35 tuổi 4.04 Tuổi 0.170 35 – 45 tuổi 4.31 Trên 45 tuổi 4.36 Trình độ hộc vấn Đại học 4.06 0.174 NGUYỄN THỊ MINH THẢO 94 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp, Nghề Nhân Sales Kế toán Dich vụ khách hàng Lễ tân Vị trí làm việc Nhà hàng Vui chơi giả trí Buồng Bảo vệ Bảo trì Dưới năm – năm Thâm niên làm việc – năm Trên năm Điểm đánh giá trung bình GVHD: NGUYỄN HUYỀN TRÂN 4.28 4.25 4.00 4.29 4.33 4.00 4.38 4.00 4.09 4.34 4.00 4.09 3.88 4.27 3.98 4.07 4.25 0.30 0.099 4.17 (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra) Bảng 19: Kết kiểm định khác biệt phân phối với B6 Các nhân tố Giá trị trung Tiêu chí phân loại Sig bình Nam 4.00 Giới tính 0.046 Nữ 4.26 18 – 25 tuổi 4.23 25 – 35 tuổi 4.13 Tuổi 0.686 35 – 45 tuổi 4.31 Trên 45 tuổi 4.00 Đại học 4.17 Cao đẳng 4.22 Trình độ hộc vấn 0.893 Trung cấp 4.17 Sơ cấp, Nghề 4.08 Vị trí làm việc Nhân 3.86 0.067 Sales 4.33 Kế toán 3.50 Dich vụ khách hàng 4.50 Lễ tân 4.17 Nhà hàng 3.91 Vui chơi giả trí 4.34 NGUYỄN THỊ MINH THẢO 95 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Buồng Bảo vệ Bảo trì Dưới năm – năm Thâm niên làm việc – năm Trên năm Điểm đánh giá trung bình NGUYỄN THỊ MINH THẢO GVHD: NGUYỄN HUYỀN TRÂN 4.63 3.64 3.88 4.22 4.00 4.33 4.75 0.140 4.18 (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra) 96 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2.3.3.5 GVHD: NGUYỄN HUYỀN TRÂN Đào tạo phát triển Bảng 20: Kết kiểm định khác biệt phân phối với C1 Các nhân tố Tiêu chí phân loại Giá trị trung bình Sig Nam 4.63 Giới tính 0.855 Nữ 4.65 18 – 25 tuổi 4.66 25 – 35 tuổi 4.60 0.081 Tuổi 35 – 45 tuổi 4.38 Trên 45 tuổi 5.00 Đại học 4.62 Cao đẳng 4.70 0.767 Trình độ hộc vấn Trung cấp 4.58 Sơ cấp, Nghề 4.54 Nhân 5.00 Sales 4.67 Kế toán 5.00 Dich vụ khách hàng 4.63 Lễ tân 4.65 Vị trí làm việc 0.786 Nhà hàng 4.73 Vui chơi giả trí 4.58 Buồng 4.56 Bảo vệ 4.55 Bảo trì 4.63 Dưới năm 4.66 – năm 4.56 0.791 Thâm niên làm việc – năm 4.73 Trên năm 4.75 Điểm đánh giá trung bình 4.64 (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra) Bảng 21: Kết kiểm định khác biệt phân phối với C2 Các nhân tố Giá trị trung Tiêu chí phân loại Sig bình Nam 4.21 Giới tính 0.649 Nữ 4.28 18 – 25 tuổi 4.23 25 – 35 tuổi 4.33 Tuổi 0.882 35 – 45 tuổi 4.15 Trên 45 tuổi 4.27 Trình độ hộc vấn Đại học 4.21 NGUYỄN THỊ MINH THẢO 97 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp, Nghề Nhân Sales Kế toán Dich vụ khách hàng Lễ tân Vị trí làm việc Nhà hàng Vui chơi giả trí Buồng Bảo vệ Bảo trì Dưới năm – năm Thâm niên làm việc – năm Trên năm Điểm đánh giá trung bình GVHD: NGUYỄN HUYỀN TRÂN 4.33 4.33 4.13 4.14 3.67 3.50 4.88 4.17 4.27 4.30 4.31 4.00 4.38 4.28 4.05 4.60 4.75 0.737 0.068 0.086 4.26 (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra) Bảng 22: Kết kiểm định khác biệt phân phối với C3 Các nhân tố Tiêu chí phân loại Giá trị trung bình Sig Nam 4.50 Giới tính 1.000 Nữ 4.50 18 – 25 tuổi 4.55 25 – 35 tuổi 4.47 0.730 Tuổi 35 – 45 tuổi 4.31 Trên 45 tuổi 4.55 Đại học 4.57 Cao đẳng 4.49 0.764 Trình độ hộc vấn Trung cấp 4.50 Sơ cấp, Nghề 4.38 Vị trí làm việc Nhân 4.57 0.645 Sales 5.00 Kế toán 5.00 Dich vụ khách hàng 4.75 Lễ tân 4.57 Nhà hàng 4.45 Vui chơi giả trí 4.50 Buồng 4.25 NGUYỄN THỊ MINH THẢO 98 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Bảo vệ Bảo trì Dưới năm – năm Thâm niên làm việc – năm Trên năm Điểm đánh giá trung bình 2.3.3.6 GVHD: NGUYỄN HUYỀN TRÂN 4.36 4.50 4.60 4.26 4.60 4.50 0.083 4.50 (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra) Thù lao phúc lợi NGUYỄN THỊ MINH THẢO 99 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN HUYỀN TRÂN Bảng 23: Kết kiểm định khác biệt phân phối với C4 Các nhân tố Tiêu chí phân loại Giá trị trung bình Sig Nam 4.42 Giới tính 0.754 Nữ 4.37 18 – 25 tuổi 4.44 25 – 35 tuổi 4.36 0.687 Tuổi 35 – 45 tuổi 4.15 Trên 45 tuổi 4.45 Đại học 4.43 Cao đẳng 4.36 Trình độ hộc vấn 0.743 Trung cấp 4.58 Sơ cấp, Nghề 4.29 Nhân 4.57 Sales 4.67 Kế toán 4.50 Dich vụ khách hàng 4.75 Lễ tân 4.35 Vị trí làm việc 0.952 Nhà hàng 4.41 Vui chơi giả trí 4.30 Buồng 4.44 Bảo vệ 4.27 Bảo trì 4.38 Dưới năm 4.43 – năm 4.21 Thâm niên làm việc 0.296 – năm 4.53 Trên năm 4.75 Điểm đánh giá trung bình 4.39 (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra) Bảng 24: Kết kiểm định khác biệt phân phối với D1 Các nhân tố Tiêu chí phân loại Giá trị trung bình Sig Nam 4.44 Giới tính 0.423 Nữ 4.53 18 – 25 tuổi 4.55 25 – 35 tuổi 4.42 0.635 Tuổi 35 – 45 tuổi 4.62 Trên 45 tuổi 4.45 Đại học 4.55 Cao đẳng 4.54 0.447 Trình độ hộc vấn Trung cấp 4.25 Sơ cấp, Nghề 4.42 NGUYỄN THỊ MINH THẢO 100 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGUYỄN THỊ MINH THẢO GVHD: NGUYỄN HUYỀN TRÂN 101 ... để đánh giá công tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Vinpearl Giả thiết: H0: Trung bình đánh giá hiệu cơng tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Vinpearl nhân viên + H1: Trung bình đánh giá. .. cán nhân viên Công ty Cổ phần Vinpearl Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đánh giá công tác hoạt động quản trị nhân lực đưa số biện pháp quản trị nhân lực chế thị trường tình hình nhân. .. nhân lực cách có hiệu Xuất phát từ nhận thức tầm quan trọng việc sử dụng hiệu nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Vinpearl lựa chọn đề tài: Đánh giá công tác hoạt động Quản trị nhân lực Công ty Cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác hoạt động quản trị nhân lực tại công ty cổ phần vinpearl đà nẵng, Đánh giá công tác hoạt động quản trị nhân lực tại công ty cổ phần vinpearl đà nẵng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay