Đánh giá chất lượng chương trình tour du lịch đạp xe khám phá tam giang, quảng lợi của công ty TNHH TM và du lịch nụ cười huế

87 1 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 11:13

Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên LỜI CẢM ƠN Đây hội mà tiếp xúc trực tiếp, cọ xát với thực tế, vận dụng kiến thức học nhà trường vào hoàn cảnh cụ thể, điều giúp tơi có kinh nghiệm quý báu, chuẩn bị hành trang vững có tâm lý sẵn sàng để bước vào đời, tìm kiếm cơng việc cho Và gần giúp tơi hồn thành cách tốt khóa luận tốt nghiệp Ngồi nổ lực, cố gắng thân, tơi nhận giúp đỡ tận tình thầy bạn bè, ngồi ra, có tạo điều kiện thuận lợi từ phía đơn vị thực tập Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô Khoa Du lịch Đại học Huế, suốt bốn năm học vừa qua ln tận tình, giúp đỡ tơi việc truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm thực tế cho tơi, ngồi cho tơi lời khun chân thành, đóng góp ý kiến cho tơi q trình thực đề tài Đó thực ý kiến đóng góp q báu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến TS Lê Thị Kim Liên, người trực tiếp hướng dẫn, nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt q trình làm báo cáo khóa luận tốt nghiệp Tiếp theo, tơi xin chân thành gửi lời cám ơn đến phía đơn vị thực tập – Công ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười cho hội quý báu để làm việc anh chị nhân viên công ty, tiếp xúc với thực tế, giao tiếp với khách hàng nhân viên thực ba tháng vừa qua Tôi tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu cám ơn công ty tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin tài liệu cần thiết để giúp phục vụ tốt cho nghiên cứu Mặc dù tơi cố gắng nổ lực để hoàn thành cách tốt đề tài chắn không tránh khỏi sai sót hạn chế q trình thực hiện, kính mong giúp đỡ, nhận xét ý kiến q thầy để giúp tơi hồn thiện đề tài Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 05, năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Kiều Ngân SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: K48-KTDL Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết nghiên cứu đề tài trung thực Đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học trước Huế, tháng 05, năm 2017 Sinh viên thực Nguyễn Thị Kiều Ngân SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: K48-KTDL Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên MỤC LỤC Lời cảm ơn i Lời cam đoan ii Mục lục iii Danh mục hình vi Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận .4 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Công ty Lữ hành 1.1.1.1 Khái niệm .5 1.1.1.2 Phân loại công ty lữ hành 1.1.1.3 Vai trò cơng ty lữ hành .6 1.1.1.4 Hệ thống sản phẩm có cơng ty lữ hành 1.1.2 Chương trình du lịch 1.1.2.1 Khái niệm .8 1.1.2.2 Đặc điểm chương trình du lịch 1.1.2.3 Phân loại chương trình du lịch .10 1.1.3 Chất lượng chương trình du lịch 12 1.1.3.1 Khái niệm .12 1.1.3.2 Các yếu tố ảnh hương đến chất lượng chương trình du lịch 13 1.1.3.3 Các tiêu đánh giá chất lượng chương trình du lịch 15 1.1.3.4 Các mơ hình đánh giá chất lượng chương trình du lịch 16 1.1.3.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 19 1.2 Cơ sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu 22 SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: K48-KTDL Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên 1.2.1 Tình hình phát triển du lịch Việt Nam 22 1.2.2 Tình hình phát triển du lịch Thừa Thiên Huế 24 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH QUỐC TẾ VỀ VỀ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH TOUR DU LICH ĐẠP XE KHÁM PHÁ TAM GIANG, QUẢNG LỢI CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NỤ CƯỜI HUẾ 27 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười Huế 27 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười Huế 27 2.1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi công ty 28 2.1.2.1 Tầm nhìn .28 2.1.2.2 Sứ mệnh 28 2.1.2.3 Giá trị cốt lõi công ty 29 2.1.3 Hệ thống dịch vụ công ty 29 2.1.4 Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười Huế .30 2.1.5 Đặc điểm lao động công ty .31 2.1.6 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười Huế giai đoạn 2015 – 2017 .32 2.1.6.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty 32 2.1.6.2 Tình hình lượng khách đến công ty giai đoạn 2015 – 2017 33 2.2 Giới thiệu chương trình tour du lịch đạp xe khám phá Tam Giang, Quảng Lợi 33 2.2.1 Giới thiệu chương trình tour du lịch 33 2.2.2 Cơ cấu khách doanh thu chương trình tour du lịch 34 2.3 Phân tích đánh giá chất lượng chương trình tour du lịch đạp xe khám phá Tam Giang, Quảng Lợi công ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười Huế 35 2.3.1 Thông tin chung mẫu điều tra 35 2.3.1.1 Cơ cấu mẫu điều tra 36 2.3.1.2 Đặc điểm du lịch du khách khảo sát 38 2.3.2 Kiểm tra độ tin cậy thang đo 41 2.3.2.1 Hệ số tin cậy Cronbach’s alpha .41 2.3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 45 SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: K48-KTDL Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên 2.3.2.3 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh .52 2.3.3 Xây dựng mơ hình hồi quy .52 2.3.4 Phân tích phương sai ANOVA yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chương trình tour du lịch .57 2.3.5 Đánh giá du khách quốc tế mức giá chương trình tour du lịch đạp xe khám phá Tam Giang, Quảng Lợi công ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười Huế 60 2.3.6 Đánh giá cảm nhận chung du khách quốc tế tham gia chương trình tour du lịch đạp xe khám phá Tam Giang, Quảng Lợi công ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười Huế 61 2.3.7 Khả tiếp tục sử dụng sản phẩm công ty giới thiệu cho bạn bè người thân biết 62 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH TOUR DU LỊCH ĐẠP XE KHÁM PHÁ TAM GIANG, QUẢNG LỢI TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NỤ CƯỜI HUẾ 64 3.1 Giải pháp chuẩn bị công ty 64 3.2 Giải pháp phương tiện vận chuyển 65 3.3 Giải pháp ẩm thực 65 3.4 Giải pháp điểm tham quan hoạt động tour 66 3.5 Giải pháp hướng dẫn viên 66 3.6 Một số giải pháp khác 68 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .70 I Kết luận 70 II Kiến nghị 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .74 SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: K48-KTDL Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Mơ hình chất lượng dịch vụ Parasuraman cộng sự, 1985 17 Hình 1.2: Mơ hình đánh giá chất lượng chương trình đề xuất 20 Hình 2.1: Sơ đồ máy công ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười Huế .30 Hình 2.2: Mơ hình nghiên cứu sau phân tích đánh giá thang đo .52 SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: K48-KTDL Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Tình hình doanh thu lượt khách du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2015 đến 2017 25 Bảng 2.1: Trình độ học vấn nhân viên công ty Du lịch Nụ Cười Huế 31 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2015 – 2017 32 Bảng 2.3: Số lượng khách đến công ty giai đoạn 2015 – 2017 .33 Bảng 2.4: Cơ cấu khách doanh thu từ chương trình tour du lịch đạp xe khám phá Tam Giang, Quảng Lợi công ty giai đoạn 2015 – 2017 34 Bảng 2.5: Cơ cấu mẫu điều tra .36 Bảng 2.6: Hệ số Cronbach’s Alpha tiêu chí đo lường đánh giá chất lượng chương trình tour du lịch đạp xe khám phá Tam Giang, Quảng Lợi công ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười Huế 42 Bảng 2.7: Kết hệ số KMO kiểm định Bartlett's Test phân tích nhân tố lần 46 Bảng 2.8: Phân tích nhân tố - xoay lần thứ .46 Bảng 2.9: Kết hệ số KMO kiểm định Bartlett's phân tích nhân tố lần 49 Bảng 2.10: Kết phân tích nhân tố lần 50 Bảng 2.11: Mối quan hệ tương quan biến độc lập phụ thuộc .54 Bảng 2.12: Kết phân tích hồi quy 54 Bảng 2.13: Kết luận giả thuyết 56 Bảng 2.14: Kiểm định mối quan hệ nhân tố với thuộc tính du khách .58 Bảng 2.15: Đánh giá cảm nhận chung quý khách quốc tế tham gia chương trình tour du lịch .61 SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: K48-KTDL Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu lượt khách sử dụng chương trình tour du lịch đạp xe khám phá Tam Giang, Quảng Lợi công ty giai đoạn 2015 – 2017 35 Biểu đồ 2.2: Số lần du khách đến Huế 38 Biểu đồ 2.3: Nguồn thông tin du khách biết đến công ty 39 Biểu đồ 2.4: Số lần du khách sử dụng dịch vụ công ty 40 Biểu đồ 2.5: Lý du khách lựa chọn chương trình tour du lịch cơng ty 41 Biểu đồ 2.6: Giá chương trình tour du lịch .60 Biểu đồ 2.7: Ý định tiếp tục lựa chọn chương trình tour du lịch công ty 62 Biểu đồ 2.8: Ý định giới thiệu cho người thân bạn bè .63 SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: K48-KTDL Khóa luận tốt nghiệp Đại học SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: GVHD: TS Lê Thị Kim Liên Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Hiện nay, hầu hết quốc gia giới coi trọng phát triển du lịch Ở Việt Nam, du lịch coi xu hướng tất yếu đầu tàu q trình hội nhập kinh tế quốc tế Ngành “cơng nghiệp khơng khói” ngày phát huy vai trò trụ cột, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam với nhiều triển vọng tích cực đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sống người dân Du lịch không đơn giản đến nơi để quên công việc lo toan sống ngày, mà mang lại cho lợi ích bất ngờ, đơi làm thay đổi cách nhìn người khiến sống thêm nhiều màu sắc Chính việc tham gia tour du lịch tham quan kết hợp với du lịch trải nghiệm gắn với môi trường sống người dân địa phường từ cho du khách cảm nhận khác sống người địa phương Thừa Thiên Huế địa danh tiếng nhiều du khách lựa chọn điểm du lịch hấp dẫn Trong kể đến Phá Tam Giang tiếng vùng đầm phá nước lợ lớn Đơng Nam Á Nó mang vẻ đẹp hoang sơ, vắng lặng khiến đến thán phục, trầm trồ khen ngợi Một điểm du lịch tiếng hấp dẫn không đến du lịch Huế Vào buổi hồng hơn, màu nước lóng lánh ánh vàng, cánh đồng nuôi tôm phá kết lại thành hình thù khác hút hồn lữ khách Thời gian qua, có nhiều cơng ty lữ hành khai thác chương trình du lịch nơi đây, đưa khách du lịch tới tham quan tận hưởng dịch vụ du lịch Tam Giang Đặc biệt số có cơng ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười Huế với chương trình tour du lịch đạp xe khám phá Tam Giang, Quảng Lợi tour du lịch thu hút đông đảo du khách tham gia tour chiến lược công ty Trước xu phát triển Việt Nam nói chung, Huế nói riêng cạnh tranh ngày cao việc hồn thiện, làm mới, nâng cao chất lượng chương trình tour cần thiết cơng ty Chính vậy, qua thời gian thực tập công ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười Huế, qua trình tìm hiểu tích lũy kinh nghiệm, em định chọn SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH TOUR DU LỊCH ĐẠP XE KHÁM PHÁ TAM GIANG, QUẢNG LỢI TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NỤ CƯỜI HUẾ 3.1 Giải pháp chuẩn bị công ty Đối với phận chăm sóc khách hàng nhân viên chăm sóc khách hàng người đại diện cho công ty để liên hệ, giải vấn đề phát sinh với du khách, sai sót từ phận nhân viên ảnh hưởng lớn đến hình ảnh công ty mắt du khách Cho nên, nhân viên đòi hỏi khơng phải trao dồi vốn ngoại ngữ có, đồng thời nên phải đáp ứng u câu hiểu biết kiến thức chung, đặc điểm tâm lý, tính cách khách hàng có kỹ giao tiếp tốt Luôn tỏ thái độ vui vẻ, nhiệt tình, quan tâm khách, phải trò chuyện với khách để tạo gần gũi với khách Cung cấp cấp cho du khách thông tin cách đầy đủ xác Nhân viên cơng ty cần phải ln thường xuyên kiểm tra email, gọi hay tin nhắn để trả lời khách cách nhanh chóng Bên cạnh cần cải thiện trang web cơng ty để du khách dễ dàng tiếp cận sử dụng Bởi hoạt động cơng ty chủ yếu trao đổi trang web Công ty cần phải đa dạng hóa hoạt động chương trình để tránh nhàm chán cho du khách thực chương trình theo thỏa thuận khách Cần có cơng tác chuẩn bị thật tốt để yếu tố khách quan chủ quan không ảnh hưởng đến nhiều lịch trình tour đưa ra, từ nâng cao uy tín hình ảnh cơng ty mắt du khách Công ty nên xếp, phân bố thời gian lịch trình hợp lý hơn, điểm tham quan ần phải cân nhắc kĩ lưỡng, không xếp dày đặc tránh gây mệt mỏi cho du hách, cần phải có thời gian cho du khách nghỉ ngơi chụp ảnh Trước đến địa điểm tham quan cần cho khách biết khoảng thời gian kết thúc tham quan địa điểm Tạo nhiều thảo luận cho khách trước bắt đầu chương trình tour du lịch để khách đưa ý kiến của Bên cạnh cần có linh động việc tổ chức xếp hoạt động SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: 64 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên Về công việc đón, tiễn điều vơ quan trọng, cảm xúc hay hài lòng khách du lịch bị chi phối nhiều cảm giác ban đầu giây phút cuối chương trình tour Và hết, hướng dẫn viên người truyền tải tơn trọng, tình cảm lòng biết ơn cơng ty đến khách du lịch Từ để lại cho khách ấn tượng đẹp kết thúc chương trình 3.2 Giải pháp phương tiện vận chuyển Đối với phương tiện thuyền tham quan, công ty cần kí kết hợp đồng với chủ thuyền chất lượng có uy tín, thuyền cần vệ sinh Tạo nên chuyên nghiệp lịch du khách Đa phần du khách khơng hài lòng với chất lượng xe đạp, du khách quốc tế, có thu nhập cao xe đạp phương tiện chủ yếu tour nên họ có đòi hỏi u cầu khắt khe vấn đề Do trước tiến hành giao xe cho khách nhân viên kỹ thuật công ty cần kiểm tra kĩ thuật cách kĩ lưỡng trước giao cho khách tránh tình trạng hư hỏng dọc đường Bên cạnh cần trì việc bảo trì cho xe thường xuyên, tránh tình trạng đến ngày đưa kiểm tra Như làm không kịp với tiến độ, số quy trình kiểm tra thời gian bó hẹp nên bỏ qua, bảo trì sơ sài, gây ảnh hưởng đến chất lượng xe Về xe du lịch theo điều tra vấn đề chất lượng phương tiện du khách đánh giá hài lòng điều dễ dàng nhận công ty luôn chọn hãng xe uy tín chất lượng xe tốt để đặt xe Đội ngũ nhân tài xế du khách đánh giá cao thái độ nhiệt tình, thân thiện kỹ lái xe an tồn cần phải phát huy nâng cao tính chuyên nghiệp Và để biết chất lượng phương tiện vận chuyển có tốt hay khơng cơng ty nên luôn khảo sát, hỏi thăm ý kiến khách du lịch về chất lượng xe nhằm đem lại cảm nhận tốt cho khách hàng 3.3 Giải pháp ẩm thực Theo đánh giá du khách thực đơn chưa cao công ty cần phải thỏa thuận với người dân việc cần nâng cao tay nghề, biết chế biến ăn ngon, hợp vị, cần phải biết chế biến ăn đặc sản không riêng Tam Giang, Quảng Lợi mà ăn đặc sản Huế để phục vụ khách Người dân cần đưa thực đơn nhiều ăn để tạo điều kiện cho du khách có quyền lựa chọn Bên cạnh cần phải trồng thêm nhiều loại rau củ vườn để tạo điều kiện cho du khách thu hoạch chế biến ăn Bên SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: 65 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên cạnh q trình phục vụ khách thái độ người dân đóng vai trò quan trọng việc cung cấp dịch vụ đến du khách, nên người dân cần phải thân thiện cởi mở nhiều hơn, tạo hài hước tiếp xúc với khách giúp cho du khách cảm thấy hài lòng chất lượng dịch vụ Đối với khu vực bếp cần phải mở rộng thiết kế thống mát để tạo điều kiện cho du khách quan sát, tìm hiểu quy trình nấu ăn dân giã tự tay chế biến ăn nhà nguời dân địa phương, bên cạnh có khả đáp ứng lượng khách lớn, vào mùa cao điểm Không gian nơi ăn uống cần nâng cấp thoáng mát hơn, số bàn ghế gỗ cũ kĩ, khơng đảm bảo an tồn cho du khách sử dụng, người dân cần phải thay đảm bảo nét mộc mạc giản dị sống thôn quê Bên cạnh người dân cần đào tạo lại quy trình phục vụ khách để giúp cho việc phục vụ quy tình chuyên nghiệp 3.4 Giải pháp điểm tham quan hoạt động tour Theo đánh giá du khách thấy du khách chưa đánh giá cao điểm tham quan chợ Đông Ba Từ thấy điểm tham quan chưa thực thu hút du khách Bên cạnh thấy hoạt động tour du khách quan tâm Các hoạt động tạo hút với du khách du khách đánh giá cao Tuy nhiên để đa dạng hoạt động tạo trải nghiệm cho du khách cơng ty cần liên kết với người dân để có dịch vụ thay cho du khách trải nghiệm tự tay bắt cá chế biến ăn… nhằm tạo đa dạng, phong phú cho dịch vụ tăng thêm chất lượng chương trình Bên cạnh cơng ty cần đa dạng hóa hoạt động chương trình để tránh nhàm chán cho du khách thực chương trình theo thỏa thuận khách Cần có cơng tác chuẩn bị thật tốt để tình bất ngờ xảy khơng làm ảnh hưởng đến chất lượng chương trình du lịch Từ nâng cao hình ảnh niềm tin lòng du khách 3.5 Giải pháp hướng dẫn viên Đội ngũ hướng dẫn người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng Đóng vai trò quan trọng hài lòng du khách tồn chương trình tour Du khách quốc tế chưa đánh giá cao cách thuyết minh điểm tham quan kỹ ngoại ngữ, giao tiếp hướng dẫn Từ cơng ty nên cần thực số giải pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn viên sau đây: SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: 66 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên - Khi tuyển dụng hướng dẫn viên cần phải dự báo công ty thời gian tới cần khoảng người xác định rõ công việc mà hướng dẫn viên cần làm thời gian tới điều quan trọng phải kiểm tra trình độ chun mơn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, khả giao tiếp ứng xử, phẩm chất đạo đức nghề nghiêp…điều định chất lượng phục vụ khách hiệu làm làm việc hướng dẫn viên - Công ty cần thường xuyên tổ chức buổi học ngồi giờ, buổi ngoại khóa để hướng dẫn viên trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, tích lũy cho kiến thức cần thiết Ngồi cần phải biết xử lí tình bất ngờ xảy chương trình, cần phải tham gia nhiều lớp tập huấn kĩ năng, nghiệp vụ hướng dẫn viên - Cần đánh giá thường xuyên đội ngũ hướng dẫn viên, kiểm tra thái độ hướng dẫn viên với du khách thông qua hiệu làm việc thơng qua việc thăm dò ý kiến du khách - Hướng dẫn việc cho công ty chủ yếu hướng dẫn viên tự nên cần thắt chặt mối quan hệ công ty hướng dẫn viên cam kết hai bên lợi ích, mức thưởng xử phạt vi phạm Đồng đồng phục, ngoại hình, văn hóa giao tiếp ứng xử hướng dẫn theo quy định cơng ty - Về cơng tác đón tiễn khách hướng dẫn viên cần phải xếp thời gian cách hợp lí cho thời gian đưa đón khách phải với thời gian bắt đầu chương trình, khơng để khách phải chờ đợi q lâu, điều làm cho nhiều khách khơng hài lòng khách quốc tế có tính kỉ luật cao thời gian - Bên cạnh hướng dẫn viên cần phải tỏ thái độ vui vẻ, nhiệt tình sẵn sàng phục vụ khách, giúp cho du khách cảm thấy thân thiện cởi mở, rút ngắn khoảng cách hướng dẫn viên du khách, từ giúp cho du khách đánh giá cao chất lượng chương trình du lịch - Vào mùa cao điểm cơng ty ln thiếu hướng dẫn viên, đặc biệt hướng dẫn viên tiếng Pháp tiếng Đức hướng dẫn viên phải làm liên tục khơng có ngày nghỉ đơi lúc phải th hướng dẫn viên trường, kinh nghiệm non nớt, điều làm giảm chất lượng hướng dẫn viên Do công ty cần tuyển đào tạo thêm hướng dẫn viên có lực SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: 67 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên - Khi hướng dẫn viên dẫn xong chương trình du lịch cần yêu cầu hướng dẫn viên viết báo cáo cách cụ thể, báo cáo chương trình du lịch báo cáo ý kiến đánh giá hay phàn nàn khách - Và cần có hình thức khen thưởng hướng dẫn viên xuất sắc du khách khen nhiều nhất, đồng thời có hình thức kỹ luật hướng dẫn viên có thái độ phục vụ chưa tốt khách du lịch Tuy hướng dẫn viên làm việc với công ty cấp áo đồng phục công ty trước dẫn khách theo thực tế có hướng dẫn viên tn thủ nội quy Khi hỏi lí hướng dẫn viên cho áo đồng phục công ty áo pull có cổ, bó sát, q trình dẫn khách đạp xe đạp khơng phù hợp, nên họ dùng trang phục mà họ tự chuẩn bị Do cơng ty cần phải thiết kế mẫu đồng phục riêng cho hướng dẫn viên cho phù hợp buộc hướng dẫn viên phải mặc suốt trình thực chương trình Như vừa tạo nên hình ảnh lịch sự, chun nghiệp lòng du khách, vừa giúp quảng bá thương hiệu công ty 3.6 Một số giải pháp khác  Chính sách giá Giá yếu tố quan trọng định đến việc lựa chọn tour du khách Mặc dù nguồn khách trọng công ty khách quốc tế tiêu du khách rộng rãi chương trình tour du lịch với giá hợp lý quan tâm nhiều đối tượng du khách Trong đánh giá du khách số khách hàng đánh giá cao họ chưa hài lòng dịch vụ chương trình tour nên cơng ty cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ chương trình khuyến mãi, hậu để tri ân khách hàng hiều  Nghiên cứu đối tượng khách hàng mục tiêu Đây tiền đề chất lượng phục vụ, để có chất lượng phục vụ tốt cần việc tìm hiểu chi tiết toàn diện khách hàng doanh nghiệp Vì cơng ty cần quan tâm đến vấn đề nhiều Để làm điều công ty cần: - Tập trung nghiên cứu kỹ nhu cầu khách hàng để đưa chương trình du lịch phù hợp - Xác định ví trí sản phẩm mà cung cấp - Tìm hiểu đặc điểm sản phẩm SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: 68 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên - Tìm hiểu đặc điểm khách du lịch tiềm phương diện như: độ tuổi, giới tính, thu nhập, văn hóa, sở thích…để đa dạng hóa phong phú chương trình du lịch cho du khách lựa chọn - Đánh giá du khách hình ảnh sản phẩm cách hình dung nhìn nhận du khách sản phẩm cơng ty Giải pháp tiếp thị - Để tiếp cận với đông đảo du khách công ty cần khai thác kênh thông tin sau: + Sử dụng cộng tác viên nghiệp dư, đưa sách hoa hồng hợp lý có đồn + Liên lạc với công ty du lịch điểm khác ngồi nước để chào chương trình, trao đổi khách + Trên thực tế có nhiều cơng ty lữ hành giới thiệu cơng ty thơng qua tờ rơi, tập gấp nhìn thực tế ta thấy hình thức công dụng Vậy nên công ty cần tạo nên hình ảnh chiêu thị để gây ấn tượng với du khách tạo ấn tượng riêng cho cơng ty + Quảng bá cơng ty thơng qua web du lịch, mạng xã hội… nguồn dễ dàng tiếp cận với du khách Đặc biệt công ty cần tạo điều kiện để đội ngũ nhân viên công ty có điều kiện khảo sát thực tế sản phẩm công ty khai thác, tham gia lớp kỹ mềm … nhằm nâng cao chất lượng chương trình cơng ty, để từ đưa đến cho du khách sản phẩm tốt nhất, đa dạng động đáo Đồng thời nâng cao lực phục vụ du khách SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: 69 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận Trong đời sống kinh tế xã hội người, nhu cầu du lịch phát triển ngày cao đa dạng loại sản phẩm du lịch Thông qua hoạt động du lịch, người có nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí tham gia hoạt động khác nhằm tăng cường hiểu biết rèn luyện sức khỏe Do vậy, việc không ngừng nâng cao chất lượng chương trình du lịch điều cần thiết Để thiết kế chương trình du lịch khơng phải việc làm khó Nhưng để thực chương trình du lịch điều khó khăn, phải đảm bảo chương trình du lịch có chất lượng, đem lại hài lòng cho du khách Tuy thành lập công ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười Huế nỗ lực để ngày hoàn thiện khẳng định vị lĩnh vực kinh doanh du lịch Công ty ngày trọng phát triển mạnh mẽ, đa dạng phong phú lĩnh vực du lịch sinh thái thân thiện với mơi trường Qua q trình thực tập cơng ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười Huế, qua thời gian nghiên cứu đề tài: “Đánh giá chất lượng chương trình tour du lịch đạp xe khám phá Tam Giang, Quảng Lợi công ty TNHH Thương mại Du Lịch Nụ Cười Huế” Mặc dù đề tài tiến hành nghiên cứu khoảng thời gian tương đối ngắn, song rút số kết luận đây: Thông qua kết điều tra thấy khách chủ yếu khảo sát tham gia chương trình tour du khách nam đến từ nước châu Âu độ tuổi 50 tuổi (chiếm 41%) độ tuổi từ 31 – 50 tuổi (chiếm 36%), nghỉ hưu doanh nhân Đa số lần du khách sử dụng dịch vụ công ty Những du khách đánh giá cao chất lượng chương trình tour du lịch đạp xe khám phá Tam Giang, Quảng Lợi công ty Điều giải thích cho đặc biệt quan tâm đến tour du lịch xanh, bảo vệ môi trường, có lợi cho sức khỏe đối tượng khách Tuy nhiên, tồn số bất cập chương trình: Khó khăn lớn chương trình tour bị ảnh hưởng yếu tố thời tiết, mùa mưa làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng, dịch vụ Vì vậy, lượng khách đến cơng ty vào SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: 70 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên mùa giảm đáng kể Tuy đánh giá du khách quốc tế chất lượng chương trình tour du lịch cao ý định tiếp tục sử dụng lại chương trình tour du khách chiếm 53% du khách khảo sát cho chưa biết phân vân Điều cho thấy mong muốn du khách sử dụng lại trải nghiệm, sử dụng chương trình tour lạ, hấp dẫn Khách đến công ty chủ yếu khách có cơng việc thu nhập ổn định hưu, nhóm khách khơng q khó tính có quan tâm, giúp đỡ từ cơng ty cách chu đáo, tận tình Những khách thị trường mục tiêu công ty cơng ty cần phải ý đến việc phục vụ tốt khách Đề tài nguyên nhân sâu xa mối liên hệ yếu tố bên bên ảnh hưởng đến chất lượng chương trình tour cơng ty Sự cạnh tranh thị trường du lịch ngày khốc liệt, với lớn mạnh đối thủ cạnh tranh Việc nâng cao chất lượng chương trình du lịch cơng việc khơng ngừng nghỉ, khơng hài lòng với thực Sao cho đáp ứng nhu cầu nguyện vọng du khách, trì phát triển bền vững cho doanh nghiệp II Kiến nghị 2.1 Đối với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế Tăng cường tổ chức hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp lữ hành việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng CTDL Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp xúc với khách hàng thông qua hội chợ du lịch nước quốc tế Xử lý hài hòa lợi ích doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ địa phương, quyền lợi khách hàng cộng đồng địa phương thơng qua lợi ích kinh tế với việc tăng thu nhập người dân địa phương lợi ích mơi trường tự nhiên Bảo đảm không ảnh hưởng tiêu cực đến mơi trường tự nhiên văn hóa địa Tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh qua kênh thơng tin đại chúng báo, đài, tạp chí, internet… thống hình ảnh điểm đến Huế du lịch Đẩy mạnh kiến nghị đầu tư hoàn thiện sở hạ tầng đường, điện, nước, bãi đỗ xe, bến tàu, nhà vệ sinh công cộng, chỗ nghỉ chân… phục vụ tiếp cận hỗ trợ đến điểm du lịch trọng điểm tỉnh SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: 71 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ nhiệp vụ đội ngũ nhân viên phục vụ, cấp chứng đạt yêu cầu phục vụ du lịch đặc biệt lĩnh vực HDV, lưu trú, ăn uống, vận chuyển… Tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, chủ sở doanh nghiệp lữ hành sở phục vụ du lịch Thường xuyên trao đổi tiếp xúc với cộng đồng địa phương tìm phương hướng phân chia nguồn lợi kinh tế từ du khách đến cộng đồng địa phương việc ưu tiên đào tạo cư dân địa phương vào phục vụ quản lý điểm du lịch, hướng dẫn hỗ trợ phát huy nghề truyền thống phục vụ khách du lịch Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch hoạt động phát triển mạnh mẽ Có sách thơng thống hãng lữ hành, giúp đỡ tận tình cần trợ giúp; hoạch định sách phát triển du lịch cách cụ thể để doanh nghiệp lấy sở hoạt động Kiểm soát lượng rác xả thải điểm đến, có quy định nghiêm ngặt bảo vệ mơi trường cảnh quan du lịch, đặt nội quy cụ thể sức chứa điểm đến Nhằm tạo điều kiện thu hút khách, tăng thời gian lưu trú khách địa bàn miền Trung khuyến khích khách chi tiêu nhiều cho du lịch Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế nên có kế hoạch hợp tác, thúc đẩy trình đầu tư doanh nghiệp vào lĩnh vực giải trí, xây dựng trung tâm thương mại, khu vui chơi đêm… 2.2 Đối với công ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười Huế Đảm bảo việc quản lý chất lượng chương trình du lịch, tiếp tục giữ vững vị trí cơng ty lữ hành uy tín Huế Hồn thiện cấu tổ chức quản lý cho công ty để tạo động lực làm việc phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành Hoàn thiện hệ thống sở vật chất, sẵn sàng tiếp nhận phản ánh từ công ty kinh doanh lữ hành đối tác khách du lịch để cải thiện chất lượng dịch vụ ngày tốt Chú trọng nâng cao chất lượng chạy theo số lượng nhằm đem lại uy tín nguồn thu ổn định lâu dài Nâng cao trình độ chun mơn: Ưu tiên tuyển chọn nhân viên qua đào tạo, thường xuyên cử người tham gia lớp tập huấn chun mơn Sở Văn hóa Thể thao du lịch tổ chức Chủ động nâng cao trình độ chuyên môn người quản lý đội ngũ nhân viên phục vụ thông qua tham quan học tập địa SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: 72 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên phương có hoạt động du lịch phát triển, đăng ký tham gia khóa đào tạo trường Cao đẳng, Đại học chuyên đào tạo du lịch Tăng cường mối quan hệ hợp tác, liên kết với đơn vị tổ chức du lịch nước để mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời tăng khả thu hút khách Phối hợp, chọn lọc nhà cung cấp có chất lượng nhận nhiều hài lòng từ khách hàng thắt chặt quan hệ với họ ưu đãi Đưa cam kết thỏa thuận với khách sạn chọn lọc, coi họ phận công ty Sử dụng họ kênh tiếp thị trực tiếp cho công ty Tăng cường quảng bá công ty đến đông đảo với du khách qua nhiều kênh thông tin trang web, mạng xã hội, khách sạn… 2.3 Đối với người dân địa phương Tổ chức lớp học, ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức du lịch cho dân cư địa phương tham gia làm du lịch Thông qua lớp học, người dân thấy lợi ích du lịch đem lại, biết kỹ phục vụ, giao tiếp, thái độ ứng xử văn minh, thân thiện với du khách, từ thay đổi nhận thức, phong cách làm du lịch Phát triển du lịch song song với việc phát triển nghề truyền thống – tiểu thủ công nghiệp khác Không nên ý vào phát triển thương mại hóa q mức ảnh hưởng khơng tốt tới mơi trường tự nhiên văn hóa địa phương SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: 73 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Sách tham tham khảo Luật du lịch Việt Nam năm 2005 Th.S Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (2010), Giáo trình Quản trị lữ hành, Nhà xuất TP Hồ Chí Minh Hà Thùy Linh (2007), Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành, Nhà xuất Hà Nội TS Nguyễn Văn Mạnh – TS Phạm Hồng Chương (2006), Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc Dân Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh II Các đề tài nghiên cứu liên quan: Nguyễn Thị Tuyết Mai (2016), “Nghiên cứu chất lượng chương trình du lịch Lào cơng ty lữ hành quốc tế Nghệ An”, Luận văn Thạc Sĩ Du lịch, Đại học Khoa học xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội Các đề tài khóa luận K43, 44, 45, 46, 47 Khoa Du Lịch – Đại Học Huế III Tạp chí khoa học Lưu Thanh Đức Hải Nguyễn Hồng Giang (2011), “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng du khách đến du lịch Kiên Giang”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 19b, tr 85-96 Lê Thị Tuyết cộng (2014), “Nghiên cứu hài lòng khách du lịch nội địa chất lượng dịch vụ Làng cổ Đường Lâm”, Tạp chí Khoa học Phát triển, số 12(4), tr.620-634 IV Các tài liệu nước Parasuraman, A., Zeithaml, V.A & Berry, L L (1988), SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, Journal of Retailing, Vol 64 No 1 Sanjay K Jain, Garima Gupta (2004), Measuring Service Quality: SERVQUAL vs SERVPERF scales, The Journal for Decision Makers, Vol 29 No.2 SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: 74 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên V Các website www.thuathienhue.gov.vn sdl.thuathienhue.gov.vn http://dulichhue.com.vn/ http://dulich.baothuathienhue.vn SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: 75 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên PHIẾU THU THẬP THƠNG TIN Kính chào quý khách! Tôi sinh viên Khoa Du Lịch – Đại học Huế, thực tập công ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười Huế Tôi thực đề tài “Đánh giá chất lượng chương trình tour du lịch đạp xe khám phá Tam Giang, Quảng Lợi công ty TNHH Thương mại Du Lịch Nụ Cười Huế” Xin quý khách vui lòng dành chút thời gian để trả lời câu hỏi Ý kiến quý khách thông tin q giá bổ ích để tơi hồn thành đề tài Tơi xin cam đoan ý kiến quý khách phục vụ cho mục đích nghiên cứu khơng sử dụng cho mục đích khác Rất mong nhận giúp đỡ quý khách Xin chân thành cảm ơn! Qúy khách vui lòng đánh dấu (x) vào lựa chọn I THÔNG TIN VỀ CHUYẾN ĐI 1.Đây lần thứ quý khách đến Huế? ☐ Lần ☐ Lần ☐ Trên lần 2.Qúy khách biết đến công ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười Huế qua phương tiện gì? (có thể chọn nhiều đáp án) ☐ Internet ☐ Báo, tạp chí, tờ rơi ☐ Bạn bè, người thân ☐ Khác ☐ Công ty lữ hành 3.Đây lần thứ quý khách sử dụng dịch vụ công ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười Huế? ☐ Lần ☐ Lần ☐ Trên lần 4.Lý thuyết phục quý khách lựa chọn chương trình tour du lịch công ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười Huế? ☐ Lời khuyên từ bạn bè, người thân ☐ Chương trình hấp dẫn ☐ Cơng ty lữ hành giới thiệu ☐ Khác ☐ Giá hợp lý II ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH TOUR DU LICH ĐẠP XE KHÁM PHÁ TAM GIANG, QUẢNG LỢI CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NỤ CƯỜI HUẾ SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: 76 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên Xin vui lòng đánh dấu (x) vào ô thể ý kiến bạn theo thang đo sau: Rất không đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Tiêu chí đánh giá Lịch trình tour 31.Hành trình thực cam kết 32.Thời gian thực theo lịch trình xếp 33.Lộ trình xếp hợp lý điểm tham quan ăn nghỉ 34.Cơng tác đón, tiễn khách chu đáo Các điểm tham quan hoạt động 35.Điểm tham quan chợ Đông Ba hấp dẫn 36.Trải nghiệm nghề làm tre truyền thống hấp dẫn thú vị 37.Hoạt động ăn trưa nhà dân hấp dẫn 38.Tham quan đầm phá Tam Giang thú vị 39 Tìm hiểu trải nghiệm cách đánh bắt cá ngư dân làng chài hấp dẫn Hướng dẫn viên 40 Hướng dẫn viên có kỹ ngoại ngữ, giao tiếp diễn đạt tốt 41 Hướng dẫn viên có cách thuyết minh điểm tham quan lơi cuốn, hấp dẫn 42 Diện mạo hướng dẫn viên tươm tất 43 Hướng dẫn viên sẵn sàng giúp đỡ khách lúc 44 Hướng dẫn viên có thái độ nhiệt tình, thân thiện vui vẻ Phương tiện vận chuyển 45 Xe đạp chất lượng cao 46 Nhân viên phụ trách kĩ thuật xe đạp nhiệt tình, chu đáo 47 Thuyền tham quan đảm bảo chất lượng 48 Xe du lịch sẽ, chất lượng 49 Tài xế nhiệt tình thân thiện 50 Kỹ lái xe an toàn, cẩn thận Ẩm thực 51 Thực đơn chương trình phong phú, đa dạng 52 Các ăn đồ uống ăn đảm bảo vệ sinh 53 Món ăn ngon, dân dã 54 Món ăn mang hương vị đặc trương địa phương 55 Không gian thưởng thức ăn rộng rãi, thống mát 56 Người dân có thái độ nhiệt tình, chu đáo Nhân viên cơng ty 57 Nhân viên tư vấn nhiệt tình, chu đáo 58 Cung cấp đầy đủ thông tin tour du lịch 59 Giải tốt vấn đề khách 60 Chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo 61 Qúy khách đánh mức giá chương trình tour du lịch đạp xe khám phá Tam Giang, Quảng Lợi công ty lữ hành Huế Smile Travel ☐ Rất thấp ☐ Thấp SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: ☐ Bình thường ☐ Cao 77 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Lê Thị Kim Liên ☐ Rất cao 32.Đánh giá cảm nhận chung quý khách tham gia chương trình tour du lịch đạp xe khám phá Tam Giang, Quảng Lợi cơng ty nào? ☐ Rất khơng hài lòng ☐ Khơng hài lòng ☐ Hài lòng ☐ Rất hài lòng ☐ Bình thường 33.Nếu có hội quay trở lại Huế, qúy khách tiếp tục lựa chọn chương trình tour du lịch cơng ty TNHH Thương Mại Du lịch Nụ Cười Huế? ☐ Có ☐ Không ☐ Chưa biết 34.Qúy khách giới thiệu cho người thân, bạn bè biết chương trình tour du lịch khơng? ☐ Có ☐ Khơng ☐ Chưa biết III.THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH Qúy khách vui lòng cho biết số thơng tin sau: Quốc tịch: ☐ Pháp ☐ Anh ☐ Đức ☐ Khác ☐ Úc Giới tính ☐ Nam ☐ Nữ Độ tuổi ☐ Dưới 18 tuổi ☐ Từ 18 – 30 tuổi ☐ Từ 31 – 50 tuổi ☐ Trên 50 tuổi Nghề nghiệp ☐ Học sinh, sinh viên ☐ Công nhân viên chức ☐ Doanh nhân, công chức ☐ Lao động phổ thơng ☐ Hưu trí ☐ Khác Xin chân thành cảm ơn quý khách Chúc quý khách có chuyến vui vẻ! SVTH: Nguyễn Thị Kiều Ngân - Lớp: 78 ... chất lượng chương trình tour du lịch đạp xe khám phá Tam Giang, Quảng Lợi công ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười Huế Đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình tour du lịch đạp xe. .. đánh giá chất lượng chương trình tour du lịch đạp xe khám phá Tam Giang, Quảng Lợi công ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ Cười Huế, từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình du. .. đến chất lượng chương trình tour du lịch .57 2.3.5 Đánh giá du khách quốc tế mức giá chương trình tour du lịch đạp xe khám phá Tam Giang, Quảng Lợi công ty TNHH Thương mại Du lịch Nụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chất lượng chương trình tour du lịch đạp xe khám phá tam giang, quảng lợi của công ty TNHH TM và du lịch nụ cười huế , Đánh giá chất lượng chương trình tour du lịch đạp xe khám phá tam giang, quảng lợi của công ty TNHH TM và du lịch nụ cười huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay