Tuần 5 giáo án lớp 4 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

49 203 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2018, 19:55

Giáo án lớp 4G TUẦN Năm học 2018 - 2019 Thứ hai ngày tháng 10 năm 2018 TẬP ĐỌC NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG I MỤC TIÊU: Kiến thức - Hiểu nghĩa số từ ngữ khó bài: bệ hạ, sững sờ, dõng dạc, hiền minh, - Hiểu ND bài: Ca ngợi bé Chôm trung thực, dũng cảm, dám nói lên thật (trả lời câu hỏi 1,2, 3) * HS khiếu trả lời CH4 (SGK ) Kĩ - Đọc rành mạch, trôi chảy biết đọc phân biệt lời nhân vật, bước đầu đọc diễn cảm đoạn Thái độ - Giáo dục HS đức tính trung thực, dũng cảm học tập sống Góp phần phát triển lực - Năng lực tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ * GDKNS: Xác định giá trị ; Nhận thức thân; Tư phê phán II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: Tranh minh họa SGK, bảng phụ ghi đoạn cần luyện đọc - HS: SGK, vở, Phương pháp, kĩ thuật - Phương pháp: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, đóng vai - Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (3p) - Yêu cầu HS đọc thơ Tre Việt Nam - HS đọc - HS nêu hình ảnh thích - HS lắng nghe - GV dẫn vào Luyện đọc: (8-10p) * Mục tiêu: HS biết nhận diện đoạn văn, đọc đúng, đọc rành mạch, trôi chảy giải nghĩa số từ ngữ * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc (M3) - HS đọc bài, lớp đọc thầm - GV lưu ý giọng đọc cho HS: giọng kể - Lớp trưởng điều hành cách chia đoạn chậm rãi, ý phân biệt lời nhà vua lời bé Chôm - GV chốt vị trí đoạn: - Bài chia làm đoạn: Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 +Đoạn 1:Ngày xưa bị trừng phạt +Đoạn 1:Có bé nảy mầm +Đoạn 1:Moi người ta +Đoạn 4: Rồi vua dõng dạc hiền minh - Nhóm trưởng điều hành nhóm đọc nối tiếp đoạn nhóm lần phát từ ngữ khó (gieo trồng, nảy mầm, luộc kĩ , dõng dạc, lo lắng, sững sờ) - Lưu ý sửa lỗi đọc ngắt nghỉ cho - Luyện đọc từ khó: Đọc mẫu (M4)-> HS (M1) Cá nhân (M1)-> Lớp - Giải nghĩa từ khó (đọc phần giải) - HS đọc nối tiếp đoạn lần theo điều khiển nhóm trưởng - Các nhóm báo cáo kết đọc - HS đọc (M4) 3.Tìm hiểu bài: (8-10p) * Mục tiêu: HS hiểu nội dung học, nêu nội dung đoạn, * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Chia sẻ cặp đôi – Chia sẻ trước lớp - HS câu hỏi cuối bài: - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận để trả lời câu hỏi (5p) - GV hỗ trợ TBHT lên điều hành lớp chia sẻ kết trước lớp: + Nhà vua chọn người để +Nhà vua muốn chọn người trung thực truyền để truyền ngơi + Nhà vua làm cách để tìm dược +Vua phát cho người thúng người trung thực? thóc luộc kỹ gieo trồng hẹn: Ai thu nhiều thóc truyền ngơi + Nội dung đoạn gì? Nhà vua chọn người trung thực để nối + Đến kỳ nộp thóc cho vua, chuyện + Mọi người nơ nức chở thóc kinh xảy ra? thành nộp cho vua Chơm khơng có thóc, em lo lắng đến trước vua nhận tội + Hành động bé Chơm có +Chơm dũng cảm dám nói thật, khác người? không sợ bị trừng phạt + Cậu bé Chơm hưởng + Cậu vua nhường ngơi báu tính thật thà, dũng cảm mình? trở thành ơng vua hiền minh + Theo em người trung thực lại +Vì người trung thực nói đáng q? thật, khơng lợi ích riêng mà nói dối làm hại việc chung + Đoạn 2,3,4 nói lên điều gì? Cậu bé Chôm người trung thực Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 dám nói lên thật * Câu chuyện ca ngợi cậu bé Chôm trung thực, dũng cảm nói lên thật cậu hưởng hạnh phúc - HS ghi vào – nhắc lại ý nghĩa + Câu chuyện có ý nghĩa nào? GDKNS: Chúng ta phải có đức tính trung thực dũng cảm học tập sống Đó đức tính tốt, giúp tiến Luyện đọc diễn cảm: (8-10p) * Mục tiêu: HS biết đọc diến cảm đọc phân vai TĐ * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – nhóm - lớp + Yêu cầu HS nêu giọng đọc toàn - Giọng thong thả, rõ ràng Lời vua dõng dạc, dứt khoát; lời cậu bé lo lắng, - HS M4 đọc mẫu tồn - Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc phân vai từ "Chôm lo lắng đến hết" + Phân vai nhóm + Luyện đọc phân vai nhóm - Thi đọc phân vai trước lớp - Lớp nhận xét, bình chọn - GV nhận xét chung Hoạt động ứng dụng (1 phút) - Qua đọc giúp em hiểu điều gì? - HS nêu suy nghĩ Hoạt động sáng tạo (1 phút) - Nêu gương tính trung thực dũng cảm mà em biết ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG TOÁN Tiết 21: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức - Biết số ngày tháng năm, năm nhuận năm không nhuận - Củng cố MQH đơn vị đo thời gian Kĩ Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 - Chuyển đổi đơn vị đo ngày, giờ, phút, giây - Xác định năm cho trước thuộc kỉ Thái độ - HS có thái độ học tập tích cực, cẩn thận, tỉ mỉ, xác Góp phần phát triển lực: - Năng lực tự học, NL giải vấn đề sáng tạo, NL tư - lập luận logic *Bài tập cần làm: BT 1; 2; II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: Nội dung bảng tập 1, kẻ sẵn bảng phụ, - HS: Vở BT, SGK, Phương pháp, kĩ thuật - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập, đặt giải vấn đề, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC; Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (5p) - TBVN điều hành lớp khởi động hát vui nhộn chỗ - GV giới thiệu vào Hoạt động thực hành:(30p) * Mục tiêu:- Biết số ngày tháng năm, năm nhuận năm không nhuận - Chuyển đổi đơn vị đo ngày, giờ, phút, giây - Xác định năm cho trước thuộc kỉ * Cách tiến hành: Cá nhân – Nhóm- Lớp Bài 1: Nhóm 2-Lớp - HS làm việc nhóm chia sẻ trước lớp - TBHT điều hành hoạt động báo cáo: + Những tháng có 30 ngày ? + Tháng 4; 6;9; 11 + Những tháng có 31 ngày ? + Tháng 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12 + Những tháng có bao 28 / 29 ngày ? +Tháng có 28 ngày 29 ngày + Năm nhuận có ngày? + 366 ngày +Năm khơng nhuận có ngày? + 365 ngày - GV nhắc lại quy tắc nắm tay để HS xác định số ngày tháng -GV: Những năm mà tháng có 28 ngày gọi năm thường Một năm - HS nghe thường có 365 ngày Những năm, tháng có 29 ngày gọi năm nhuận Một năm nhuận có 366 ngày Cứ nămnăm nhuận Ví dụ năm 2000 năm nhuận đến năm 2004 năm nhuận, năm 2008 năm Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 nhuận … Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm - GV tổ chức trò chơi: Truyền điện - HS tham gia chơi HS đọc yêu cầu định bạn trả lời Trò chơi kết thúc hết tập Đáp án: ngày = 72 phút = 30 giây = 240 phút ; 10 phút = 190 phút phút = 480 giây ; phút giây = 125 giây ngày = ; phút 20 giây= 260 giây = 15 phút 1 + ngày = 24 nên ngày = 24x 3 - GV hỏi để chốt kiến thức: + Đổi ngày = nào? = Bài 3: Cá nhân-Lớp - HS làm cá nhân vào vở- Chia sẻ trước lớp Đáp án: a)Vua Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789 Năm thuộc kỉ thứ XVIII -Thực phép trừ, lấy số năm trừ năm vua Quang Trung đại phá - GV nhận xét, đánh giá 5-7 quân Thanh Ví dụ: 2006 – 1789 = 217 - Chốt lại cách làm toán tương (năm) tự b) Nguyễn Trãi sinh năm: 1980 – 600 = 1380 Năm thuộc kỉ XIV Bài + Bài (Bài tập chờ dành cho - HS làm vào Tự học: HS hoàn thành sớm) Bài 4: Đổi phút = 15 phút phút = 12 phút 15 phút > 12 phút Vậy Bình chạy nhanh Và nhanh số giây là: 15 – 13 = (phút) Đáp số: phút Bài 5: a) Khoanh vào B B) Khoanh vào C - GV chốt lại cách tìm phần số, cách xem đồng hồ, cách đổi số đo khối lượng từ đơn vị đơn vị Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 Hoạt động ứng dụng (1p) - Ghi nhớ KT Hoạt động sáng tạo (1p) - Tìm lời giải khác cho BT4 ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG KHOA HỌC (VNEN) BẠN ĂN NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐỦ CHẤT DINH DƯỠNG CHO CƠ THỂ? (TIẾT 2) ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG KHOA HỌC ( CT HIỆN HÀNH) SỬ DỤNG HỢP LÍ CÁC CHẤT BÉO VÀ MUỐI ĂN I MỤC TIÊU: Kiến thức - Hiểu cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật chất béo có nguồn gốc thực vật để có đầy đủ chất dinh dưỡng - Nêu ích lợi muối i-ốt (giúp thể phát triển thể lực trí tuệ), tác hại thói quen ăn mặn (dễ gây huyết áp cao) Kĩ - Kĩ xác định chất béo có nguồn gốc thực vật động vật - Kĩ lựa chọn chất sử dụng hợp lí chất béo muối ăn Thái độ - Có ý thức ăn uống hợp lí, đảm bảo sức khoẻ Góp phần phát triển lực - NL giải vấn đề sáng tạo, hợp tác II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV:- Các hình minh hoạ trang 20, 21 / SGK (phóng to có điều kiện) - Bảng nhóm - HS: chuẩn bị bút vẽ, bút màu 2.Phương pháp, kĩ thuật - PP: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, trò chơi học tập Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 - KT: Động não, chia sẻ nhóm đơi, tia chớp II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt đông giáo viên Hoạt đông của học sinh 1, Khởi động (4p) - Thi kể tên thức ăn chứa đạm động - HS thi theo tổ điều hành vật đạm thực vật TBHT + Tại ta nên ăn nhiều cá? + Vì cá có chất đạm dễ tiêu -GV nhận xét, khen/ động viên, dẫn vào 3.Bài mới: (30p) * Mục tiêu:- Hiểu cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật chất béo có nguồn gốc thực vật để có đầy đủ chất dinh dưỡng - Nêu ích lợi muối i-ốt, tác hại thói quen ăn mặn - Xác định thức ăn có nhiều chất béo phân loại * Cách tiến hành: Cá nhân-Nhóm –Lớp HĐ1: Trò chơi kể tên thức ăn có Những thức ăn có nhiều chất béo: nhiều chất béo: * Bước 1: Tổ chức: -Chia lớp thành đội Mỗi đội cử -Thực theo hướng dẫn GV trọng tài giám sát đội bạn * Bước 2: Cách chơi luật chơi: -Thành viên đội nối tiếp Đáp án: Tất rán, lên bảng ghi tên ăn (các luộc hay nấu thịt mỡ, ăn rán dầu mỡ) Lưu ý muối vừng, lạc HS viết tên ăn * Bước 3: Thực hiện: - Hai đội chơi hướng dẫn -GV trọng tài theo dõi tổng kết đếm số mà đội kể được, cơng bố kết + Gia đình em thường chiên xào -5 đến HS trả lời dầu thực vật hay mỡ động vật? HĐ2: Ăn phối hợp chất béo có nguồn 2.Tại cần ăn phối hợp loại chất gốc động vật chất béo có nguồn gốc béo? thực vật: -Yêu cầu HS quan sát hình minh hoạ - Thảo luận nhóm chia sẻ trước lớp trang 20 / SGK đọc kỹ ăn bảng mà em vừa tìm qua trò chơi để trả lời + Những ăn vừa chứa chất béo động vật, vừa chứa chất béo thực + Thịt lợn rán, thịt gà rán,… vật? + Tại cần ăn phối hợp chất béo + Vì chất béo động vật có chứa ađộng vật, với chứa chất béo thực vật? xít béo no, khó tiêu, chất béo thực Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 vật có chứa nhiều a-xít béo không no, … * GV: Trong chất béo động vật -2 HS đọc to mục Bạn cần biết? mỡ, bơ có chứa nhiều a-xít béo no Trong chất béo thực vật dầu vừng, dầu lạc, đậu tương có nhiều a-xít béo khơng no Vì sử dụng mỡ dầu ăn để phần ăn có đủ loại axít Ngồi thịt mỡ, óc phủ tạng động vật có chứa nhiều chất làm tăng huyết áp bệnh tim mạch nên cần hạn chế ăn thức ăn Lợi ích muối i-ốt, tác hại HĐ3: Tại nên sử dụng muối i-ốt thói quen ăn mặn: khơng nên ăn mặn? - Bước 1: GV yêu cầu HS giới thiệu -HS trình bày tranh ảnh sưu tranh ảnh ích lợi việc tầm dùng muối i-ốt yêu cầu sưu tầm từ tiết trước -HS thảo luận cặp đôi- Chia sẻ trước lớp -GV yêu cầu em quan sát hình minh hoạ thảo luận theo cặp trả lời câu hỏi: + Muối i-ốt dùng để nấu ăn ngày + Muối i-ốt có lợi ích cho người? + Ăn muối i-ốt để tránh bệnh bướu cổ + Ăn muối i-ốt để phát triển thị lực trí lực - Nhận xét, chốt kiến thức + Ăn mặn khát nước + Muối i-ốt quan trọng + Ăn mặn bị áp huyết cao ăn mặn có tác hại gì? *GV: Chúng ta cần hạn chế ăn mặn để tránh bị bệnh áp huyết cao Hoạt động ứng dụng (1p) - Tại cần ăn phối hợp chất béo động - HS ăn uống hợp lý, không nên ăn mặn cần ăn muối i-ốt vật, với chứa chất béo thực vật? - Tìm hiểu quy trình chế biến dầu thực vật HĐ sáng tạo (1p) ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG : Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 Thứ ba ngày tháng 10 năm 2018 CHÍNH TẢ NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe - viết đúng trình bày tả sẽ, biết trình bày đoạn văn có lời nhân vật; không mắc năm lỗi - Hiểu nội dung đoạn cần viết - Làm tập tả phân biệt l/n giải câu đố vật chứa tiếng bắt đầu l/n Kĩ năng: - Rèn kỹ viết đẹp đúng, viết tả Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ viết - Tính trung thực học tập qua tập tả 2a Góp phần phát triển lực: - NL tự chủ tự học, NL sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: Giấy khổ to+ bút Bài tập 2a viết sẵn Bảng nhóm cho hs làm tập - HS: Vở, bút, Phương pháp, kĩ thuật - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt giải vấn đề, hoạt động nhóm, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (2p) * Cách tiến hành: Cả lớp đứng - HS hát kết hợp với vận động dậy vừa hát kết hợp với vận động hát Một sợi rơm vàng - GV dẫn vào Chuẩn bị viết tả: (6p) * Mục tiêu: HS hiểu nội dung CT, viết từ khó, dễ lẫn tượng tả, biết cách trình bày đoạn văn * Cách tiến hành: Cá nhân- Nhóm – Lớp a Trao đổi nội dung đoạn cần viết - Gọi HS đọc đoan cần viết - học sinh đọc - Yêu cầu thảo luận nhóm 2: - HS thảo luận (2p) báo cáo trước lớp +Nhà vua chọn người ntn để nối ngôi? + Nhà vua chọn người trung thực để nối ngơi +Vì người trung thực người đáng + Vì người trung thực dám nói lên quý? thực Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 + Từ mà em thường hay viết + đầy ắp, trung thực, truyền ngơi, ơn sai? tồn + Khi trình bày đoạn văn cần lưu ý + Đầu đoạn viết hoa, lùi ô - Hs viết bảng từ khó - HS đọc từ viết khó - hs đọc lại viết Cả lớp đọc lần Viết tả: (20p) * Mục tiêu: Hs viết tốt đoạn tả GV đọc Trình bày sạch, đẹp, hình thức đoạn văn * Cách tiến hành: - GV đọc - HS viết vào - GV giúp đỡ HS M1, M2 - Lưu ý tư ngồi, cách để Đánh giá nhận xét bài: (5p) * Mục tiêu: Giúp HS tự đánh giá viết bạn Nhận lỗi sai sửa sai * Cách tiến hành: Cá nhân- Cặp đôi - Cho học sinh tự sốt lại - Học sinh xem lại mình, dùng theo bút chì gạch chân lỗi viết sai Sửa lại xuống cuối bút mực - Trao đổi (cặp đôi) để soát hộ - GV nhận xét, đánh giá - - Nhận xét nhanh viết HS - Lắng nghe Làm tập tả: (5p) * Mục tiêu: Giúp HS phân biệt "l/n * Cách tiến hành: Cá nhân-Cặp đôi- Chia sẻ trước lớp Bài 2a: Điền vào chỗ trống r / d / gi - Làm cá nhân – Chia sẻ cặp đôi – Lớp Đáp án : lời giải – nộp –lần , làm, lâu nay, lòng thản, làm Gọi hs đọc câu văn điền hoàn chỉnh - hs đọc to đoạn văn điền hoàn chỉnh - Nhận xét tính trung thực nhân - Chữa bài, nhận xét vật Hưng đoạn văn Bài 3a - HS giải đố cá nhân- Chia sẻ trước lớp Đáp án: nòng nọc Hoạt động ứng dụng (1p) - Viết tiếng, từ chứa l/n Hoạt động sáng tạo (1p) - Tìm câu đố nói lồi hoa số đồ vật khác có chứa âm l/n ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG Giáo viên 10 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 an toàn: - GV yêu cầu HS đọc mục Bạn cần biết, quan sát hình 3,4 để thảo luận câu hỏi: + Theo bạn thực phẩm an toàn? toàn: - HS đọc học, quan sát hình thảo luận nhóm đơi + Thực phẩm coi an toàn cần ni trồng theo qui trình vệ sinh + Các khâu thu hoạch, chuyên chở, bảo quan chế biến hợp vẹ sinh + Thực phẩm phải giữ chất dinh dưỡng + Khơng thiu, khơng nhiễm hố chất, không gây ngộ độc lâu dài cho sức khoẻ người sử dụng - GV nhận xét, chốt, khen/ động viên HĐ3: Thảo luận biện pháp giữ vệ sinh an toàn thực phẩm: Bước 1: Chia lớp thành nhóm, nhóm thực nhiệm vụ *Nhóm1: Thảo luận về: + Hãy nêu cách chọn thức ăn tươi, Các biện pháp giữ vệ sinh an toàn thực phẩm: -Thảo luận bạn - Đại diện trình bày - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung +Thức ăn tươi, thức ăn có giá trị dinh dưỡng, không bị ôi, thiu, héo, úa, mốc, … + Làm để nhận thức ăn ôi, + Rau mềm nhũn, có màu vàng héo? rau bị úa, thịt thâm có mùi lạ, khơng dính thịt bị *Nhóm2: + Khi mua đồ hộp em cần ý điều + Khi mua đồ hộp cần ý đến hạn sử gì? dụng, khơng dùng loại hộp bị thủng, phồng, han gỉ * Nhóm3: + Tại phải sử dụng nước để + Vì đảm bảo thức ăn rửa thực phẩm dụng cụ nấu ăn? dụng cụ nấu ăn rửa + Nấu chín thức ăn có lợi gì? + Nấu chín thức ăn giúp ta ăn ngon miệng, không bị đau bụng, không bị ngộ độc, đảm bảo vệ sinh Bước 2: Làm việc lớp -HS lớp - GV nhận xét, chốt kiến thức - Tìm hiểu xem gia đình làm cách Hoạt động ứng dụng (1p) để bảo quản thức ăn tốt Hoạt động sáng tạo (1p) - Tìm hiểu mơt số loại rau hay hoa khơng chế biến loại thực phẩm gây ngộ độc VD: rau cải với nước luộc gà, dưa hấu với thịt chó, Giáo viên 35 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG Thứ sáu ngày 28 tháng năm 2018 LUYỆN TỪ VÀ CÂU DANH TỪ I MỤC TIÊU: Kiến thức - Hiểu danh từ từ vật (người, vật, tượng, đơn vị) Kĩ - Tìm danh từ theo yêu cầu đặt câu với danh từ Thái độ - Tích cực, tự giác học Góp phần phát triển lực - NL tự học, NL ngôn ngữ, NL sáng tạo II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV:+ Giấy khổ to viết sẵn nhóm danh từ+ bút +Tranh (ảnh) sơng, dừa, trời mưa, truyện…(nếu có) - HS: Vở BT, bút, Phương pháp, kĩ thuật - PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm - KT: động não, đặt câu hỏi, chia sẻ, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động (5p) - TBHT điề hành lớp trả lời-nhận xét + Tìm từ trái nghĩa với trung thực +Gian dối đặt câu với từ vừa tìm - Gian dối tính xấu + Tìm từ nghĩa với trung thực + Thật đặt câu với từ vừa tìm - Hương người bạn thật - Nhận xét, khen/ động viên - Dẫn vào Hình thành kiến thưc mới:(12p) * Mục tiêu: -Tìm từ vật xếp vào nhóm danh từ cho trước - Hiểu danh từ * Cách tiến hành: a Nhận xét Bài 1: - Gọi hs đọc ví dụ SGK - hs đọc ví dụ Giáo viên 36 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 - Yêu cầu HS làm việc nhóm tìm - Nhóm hs thảo luận-chia sẻ lớp từ vật dòng thơ - TBHT lên gạch chân từ mà nhóm báo cáo: +Dòng 1: truyện cổ +Dòng 2: sống, tiếng, xưa +Dòng 3: cơn, nắng mưa +Dòng 4:con, sơng, rặng, dừa +Dòng 5: đời, cha, ơng +Dòng 6:con, sơng, chân, trời +Dòng 7:truyện cổ +Dòng 8: mặt, ơng cha - GV nhận xét, chốt bổ sung từ HS tìm thiếu Bài 2: (khơng u cầu tìm danh từ khái niệm) Xếp từ em tìm vào nhóm - hs đọc đề - Hs làm theo nhóm 4, trình bày kết trước lớp +Từ người ; +ông cha, cha ông +Từ vật ; +sông, dừa, chân trời +Từ tượng + nắng, mưa + Từ đơn vị +con, rặng - GV: Các từ người, vật, - HS nhắc lại tượng, đơn vị gọi danh từ b.Ghi nhớ: - Gọi HS đọc ghi nhớ sgk - HS đọc ghi nhớ - Lấy VD danh từ - Kết luận, chuyển hoạt động Thực hành:(30p) * Mục tiêu: Tìm danh từ theo yêu cầu Đặt câu với dan từ vừa tìm * Cách tiến hành: Cá nhân- Nhóm- Lớp Bài 1: Em tìm: Nhóm -Lớp +2 danh từ người - hs đọc đề +2 danh từ vật - Nhóm hs thảo luận-Chia sẻ trước lớp + danh từ tượng - TBHT điều khiển nhóm báo cáo +2 danh từ đơn vị - Chốt lại: Thế danh từ? Bài 2: Đặt câu với danh từ vừa tìm Cá nhân -Lớp - HS làm cá nhân-Chia sẻ trước lớp - HS đại diện cho tổ lên bảng đặt câu - HS nhận xét, đánh giá Giáo viên 37 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 + Khi đặt câu cần lưu ý diều gì? HĐ ứng dụng (1p) HĐ sáng tạo (1p) + Hình thức: Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm + Nội dung: Diễn đạt trọn vẹn ý - Ghi nhớ khái niệm danh từ - Tìm hiểu thêm danh từ khái niệm qua tập SGK ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG TOÁN Tiết 25: BIỂU ĐỒ (tiếp theo) I MỤC TIÊU Kiến thức - Bước đầu làm quen với biểu đồ cột Kĩ - Biết đọc số thông tin biểu đồ cột Thái độ - Làm việc tích cực Góp phần phát triển NL - NL tự học, làm việc nhóm, tính tốn * Bài tập cần làm :Bài 1, (a) II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV:Phóng to, vẽ sẵn vào bảng phụ biểu đồ Số chuột thôn diệt - HS: Vở BT, bút, sgk Phương pháp, kĩ thuật - PP: Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm, trò chơi học tập - KT: động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Khởi động:(5p) - HS hát vận động điều hành TBVN - GV dẫn vào Hình thành kiến thức mới:(15p) * Mục tiêu: HS bước đầu biết biểu đồ cột đọc thông tin biểu đồ cột * Cách tiến hành: a.Giới thiệu biểu đồ hình cột: Số Giáo viên 38 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G chuột thôn diệt: -GV treo biểu đồ + Thế biểu đồ cột? - GV yêu cầu thảo luận nhóm 2: +Biểu đồ có cột ? +Dưới chân cột ghi ? +Trục bên trái biểu đồ ghi ? +Số ghi đầu cột ? -GV phát phiếu học tâp cho nhóm 4: +Biểu đồ biểu diễn số chuột diệt thôn ? +Thôn Đông diệt chuột ? +Hãy nêu số chuột diệt thơn Đồi, Trung, Thượng +Như cột cao biểu diễn số chuột nhiều hay ? +Thơn diệt nhiều chuột ? Thơn diệt chuột ? +Cả thôn diệt chuột ? +Thơn Đồi diệt nhiều thơn Đơng chuột ? +Thơn Trung diệt thơn Thượng chuột ? +Có thơn diệt 2000 chuột ? Đó thơn ? Năm học 2018 - 2019 -HS quan sát biểu đồ, đọc tên biểu đồ + Là biểu đồ mà số liệu biểu diễn cột - HS làm việc nhóm – Chia sẻ lớp +Biểu đồ có cột +Dưới chân cột ghi tên thôn +Trục bên trái biểu đồ ghi số chuột diệt +Là số chuột biểu diễn cột - HS làm việc nhóm 4- Báo cáo - TBHT điều hành hoạt động báo cáo +Của thơn thơn Đơng, thơn Đồi, thôn Trung, thôn Thượng +Thôn Đông diệt 2000 chuột +Thơn Đồi diệt 2200 chuột Thơn Trung diệt 1600 chuột Thôn Thượng diệt 2750 chuột +Cột cao biểu diễn số chuột nhiều hơn, cột thấp biểu diễn số chuột +Thơn diệt nhiều chuột thơn Thượng, thơn diệt chuột thơn Trung +Cả thôn diệt được: 2000 + 2200 + 1600 + 2750 = 8550 chuột +Thơn Đồi diệt nhiều thôn Đông là: 2200 – 2000 = 200 chuột +Thơn Trung diệt thơn Thượng là: 2750 – 1600 = 1150 chuột +Có thơn diệt 2000 chuột thơn Đồi thơn Thượng - GV tổng kết, chuyển hoạt động Hoạt động thực hành:(15p) * Mục tiêu: HS bước đầu biết đọc biểu đồ cột * Cách tiến hành: Bài 1; - Cá nhân- Chia sẻ lớp Giáo viên 39 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 - GV yêu cầu HS quan sát biểu đồ sgk - HS đọc yêu cầu: - TBHT điều hành bạn trả lời +Biểu đồ hình cột, biểu diễn số khối lớp lớp trồng +Lớp 4A, 4B, 5A, 5B, 5C +Lớp 4A trồng 35 cây, lớp 4B trồng 28 cây, lớp 5A trồng 45 cây, lớp 5B trồng 40 cây, lớp 5C trồng 23 +Khối lớplớp tham gia trồng cây, 5A, 5B, 5C +Có lớp trồng 30 lớp 4A, 5A, 5B -Lớp 5A trồng nhiều -Lớp 5C trồng -Số khối lớp khối lớp trồng là: 35 + 28 + 45 + 40 + 23 = 171 (cây) + Biểu đồ biểu đồ hình ? Biểu đồ biểu diễn ? +Có lớp tham gia trồng cây? + Hãy nêu số trồng lớp +Khối lớplớp tham gia trồng cây, lớp ? + Có lớp trồng 30 ? Đó lớp ? + Lớp trồng nhiều ? + Lớp trồng ? + Số trồng khối lớp khối lớp ? Bài a (Với HSNK yêu cầu hoàn thành bài) -GV yêu cầu HS đọc số lớp trường tiểu học Hòa Bình năm học + Bài tốn u cầu làm ? + Cột biểu đồ biểu diễn gì? + Trên đỉnh cột có chỗ trống, em điền vào ? Vì ? +Cột thứ bảng biểu diễn lớp ? + Năm học trường Hòa Bình có lớp Một ? - Vậy ta điền năm học 2002 – 2003 Vào chỗ trống cột + GV yêu cầu HS tự làm với cột lại -GV kiểm tra phần làm số HS, sau chuyển sang phần b -GV yêu cầu HS tự làm phần b -GV chữa bài, nhận xét, đánh giá HS Giáo viên Cá nhân-Lớp - HS đọc yêu cầu -HS nhìn SGK đọc: năm 2001 – 2002 có lớp, năm 2002 – 2003 có lớp, năm 2003 – 2004 có lớp, năm 2004 – 2005 có lớp +Điền vào chỗ thiếu biểu đồ trả lời câu hỏi +Biểu diễn số lớp Một năm học 2001 - 2002 + Điền 4, đỉnh cột ghi số lớp Một năm 2001 – 2002 Biểu diễn lớp + Năm 2002 – 2003 trường Hòa Bình có lớp Một -3 HS lên bảng làm bài, HS làm ý câu b - Hoàn thiện BTT 40 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 HĐ ứng dụng (1p) HĐ sáng tạo (1p) - Sưu tầm biểu đồ hình cột khác sách LS-ĐL ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG _ TẬP LÀM VĂN ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN I MỤC TIÊU: Kiến thức - Có hiểu biết ban đầu đoạn văn kể chuyện (ND ghi nhớ) Kĩ - Biết vận dụng hiểu biết có để tạo dựng đoạn văn kể chuyện Thái độ - Tích cực, tự giác học Góp phần phát triển lực - NL tự học, Sử dụng ngôn ngữ, NL sáng tạo II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: Tranh minh hoạ truyện Hai mẹ bà tiên trang 54, SGK (phóng to có điều kiên), Bảng phụ - HS: Vở BT, sgk Phương pháp, kĩ thuât - PP: Hỏi đáp, thảo luận nhóm, quan sát - KT: đặt câu hỏi, động não, chia sẻ nhóm II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động (5p) - TBHT điều hành lớp trả lời, nhận xét + Cốt truyện gì? + Cốt truyện chuỗi việc làm nòng cốt cho diễn biến truyện + Cốt truyện gồm phần nào? + Cốt truyện gồm có ba phần: phần mở đầu, diễn biến, kết thúc - Nhận xét, khen/ động viên - Chuyển ý vào Nhận diện, đặc điểm loại văn:(15p) * Mục tiêu: Có hiểu biết ban đầu đoạn văn kể chuyện (ND ghi nhớ) * Cách tiến hành: Cá nhân-Lớp * Nhận xét Bài 1: - Đọc lại truyện: “Những hạt thóc + Những việc tạo thành cốt truyện: giống” làm việc nhóm – Chia sẻ Giáo viên 41 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 “Những hạt thóc giống”? trước lớp: + Mỗi việc kể đoạn văn + Sự việc 1: Nhà Vua muốn tìm người nào? trung thực để truyền ngơi, nghĩ kế: luộc chín thóc giống giao cho dân chúng, giao hẹn: thu nhiều thóc truyền cho (đoạn 1) + Sự việc 2: Chú bé Chơm dốc cơng chăm sóc mà thóc chẳng nẩy mầm (đoạn 2) + Sự việc 3: Chôm dám tâu vua thật trước ngạc nhiên người (đoạn 3) +Sự việc 4: Nhà Vua khen ngợi Chôm trung thực dũng cảm định truyền cho Chôm.(đoạn 4) Bài 2: - Cá nhân – Lớp + Dấu hiệu giúp em nhận chỗ + Chỗ mở đầu đoạn văn chỗ đầu mở đầu chỗ kết thúc đoạn văn? dòng, viết lùi vào ô Chỗ kết thúc đoạn văn chỗ chấm xuống dòng + Em có nhận xét dấu hiệu + Ở đoạn kết thúc lời thoại đoạn 2? viết xuống dòng khơng phải =>Giáo viên chốt ý: đoạn văn Bài 3: - Học sinh làm nhóm 2-Chia sẻ lớp + Mỗi đoạn văn văn kể + Kể việc chuỗi chuyện kể điều gì? việc làm cốt truyện truyện + Đoạn văn nhận nhờ dấu hiệu + Đoạn văn nhận nhờ dấu nào? chấm xuống dòng b.Ghi nhớ: - Hs đọc ghi nhớ - GV:Mỗi đoạn văn văn kể chuyện kể việc chuỗi việc làm nòng cốt cho diễn biến truyện Hết đoạn văn, cần chấm xuống dòng Thực hành:(18p) * Mục tiêu: HS biết vận dụng hiểu biết có để tạo dựng đoạn văn kể chuyện * Cách tiến hành: Cá nhân-Nhóm-Lớp - Cho HS quan sát tranh - HS quan sát tranh - Học sinh đọc nội dung yêu cầu tập - GV đặt câu hỏi - HS thảo luận nhóm 2- Chia sẻ lớp + Câu chuyện kể lại chuyện gì? + Câu chuyện kể em bé vừa hiếu thảo, vừa trung thực, thật + Đoạn viết hoàn chỉnh? Đoạn + Đoạn hoàn chỉnh, đoạn Giáo viên 42 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 thiếu? + Đoạn kể việc gì? thiếu + Đoạn kể sống tình cảm mẹ con: Nhà nghèo phải làm lụng vất vả quanh năm + Đoạn kể việc gì? + Mẹ bé ốm nặng, bé tìm thầy thuốc + Đoạn thiếu phần nào? + Phần thân đoạn + Phần thân đoạn theo em kể lại + Kể việc cô bé kể lại việc cô bé trả chuyện gì? lại người đánh rơi túi tiền - Học sinh viết vào - Chia sẻ đoạn viết nhóm - Đọc làm trước lớp - Nhận xét bạn - Giáo viên nhận xét, đánh giá chung Hoạt động ứng dụng (1p) - Ghi nhớ hình thức đoạn văn HĐ sáng tạo (1p) - Kể lại hoàn chỉnh câu chuyện sau viết hoàn thiện đoạn văn ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG ĐỊA LÍ (VNEN) DÃY HỒNG LIÊN SƠN (TIẾT 3) ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG ĐỊA LÍ (CT HIỆN HÀNH) TRUNG DU BẮC BỘ I MỤC TIÊU: Kiến thức - Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình trung du Bắc Bộ: Vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạnh bát úp Giáo viên 43 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 - Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân trung du Kĩ - Sử dụng tranh, ảnh để nhận biết số hoạt động sản xuất người dân: trồng ăn quả, trồng rừng cơng nghiệp; quy trình chế biến chè - Kĩ đọc bảng số liệu để nhận xét việc trồng rừng Thái độ - Biết trân quý người dân miền Tổ quốc Góp phần phát triển lực: - NL tự chủ, NL giải vấn đề, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ * BVMT: Nêu tác dụng việc trồng rừng trung du Bắc Bộ: che phủ đồi, ngăn cản tình trạng đất bị xấu II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV:+Bản đồ hành Việt Nam +Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam +Tranh, ảnh vùng trung du Bắc Bo - HS: Vở, sách GK, Phương pháp, kĩ thuật - PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm - KT: đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Khởi động: (5p) - TBHT điều hành lớp trả lời nhận xét: + Người dân Hoàng Liên Sơn làm + Người dân Hoàng Liên Sơn làm nghề gì? Nghề nghề nghề trồng ngơ, chè, trồng rau chính? ăn Nghề nơng lànghề họ + Kể tên số khống sản Hồng + Hồng Liện Sơn có số khống Liên Sơn? sản: a-pa-tít, đồng, chì, kẽm,… - Nhận xét, khen/ động viên - GV chốt ý giới thiệu Bài mới: (30p) * Mục tiêu: - Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình trung du BB - Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân - Nắm quy trình chế biến chè * Cách tiến hành: Nhóm-Lớp HĐ 1: Nhóm 2-Lớp 1.Vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải: Yêu cầu HS đọc mục SGK, - HS đọc SGK quan sát tranh 1,2,4 quan sát tranh, ảnh vùng trung du Bắc - Làm việc nhóm 2-Chia sẻ trước lớp Bộ trả lời câu hỏi sau: + Vùng trung du vùng núi, vùng đồi + Một vùng đồi hay đồng bằng? + Các đồi nào? + Các đồi với đỉnh tròn, sườn Giáo viên 44 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 thoải, xếp cạnh + Mô tả sơ lược vùng trung du + Nằm miền núi đồng vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải, …gọi trung du + Nêu nét riêng biệt vùng + Mang dấu hiệu vừa đồng trung du Bắc Bộ? vừa miền núi - GV cho HS đồ hành Việt Nam treo tường tỉnh - HS lên thuộc trung du BB: Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang HĐ2: Nhóm 4- Lớp 2.Chè ăn trung du: -GV cho HS dựa vào kênh chữ kênh -HS đọc SGK quan sát tranh, ảnh hình mục SGK thảo luận - Thảo luận theo nhóm nhóm theo câu hỏi gợi ý sau: - Báo cáo kết + Trung du Bắc Bộ thích hợp cho việc + Vùng trung du thuận lợi cho việc trồng loại gì? phát triển ăn quả: cam, chanh, dứa, vải, + Hình 1, cho biết trồng + Đồi chè Thái nguyên, trang trại vải có Thái Nguyên Bắc Giang? Bắc Giang - Xác định vị trí hai địa phương - 1HS lên đồ đồ địa lí tự nhiên Việt Nam + Em biết chè Thái Nguyên? + Thái Nguyên nơi tiếng có chè thơm ngon + Chè trồng để làm gì? + Để phục vụ cho nhu cầu nước xuất + Trong năm gần đây, trung + Trong năm gần đây, trung du Bắc Bộ xuất trang trại du Bắc Bộ xuất trang trại chuyên trồng loại gì? chuyên trồng ăn đạt kinh tế cao + Quan sát hình nêu quy trình + Chè hái đồi người ta đem chế biến chè phân loại, vò, sấy khơ mang đóng gói đóng hộp - GV tổng kết, nhận xét, chuyển hoạt động HĐ3: Cả lớp: 3.Hoạt động trồng rừng công nghiệp: - GV cho HS lớp quan sát tranh, ảnh -HS lớp quan sát tranh,ảnh đồi trọc + Vì vùng trung du Bắc Bộ lại + Vì rừng bị khai thác cạn kiệt đốt có nơi đất trống, đồi trọc? phá rừng làm nương rẫy để trồng trọt khai thác gỗ bừa bãi,… + Để khắc phục tình trạng này, người + Trồng công nghiệp lâu năm (keo, dân nơi trồng loại dầu, sở, ) ăn Giáo viên 45 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 gì? + Dựa vào bảng số liệu, nhận xét diện tích rừng trồng Phú Thọ năm gần - GV liên hệ với thực tế để giáo dục cho HS ý thức bảo vệ rừng tham gia trồng cây: Đốt phá rừng bừa bãi làm cho diện tích đất trống, đồi trọc mở rộng tài nguyên rừng bị mất, đất bị xói mòn, lũ lụt tăng; cần phải bảo vệ rừng, trồng thêm rừng nơi đất trống Hoạt động ứng dụng (2p) Hoạt động sáng tạo (1p) + Diện tích ngày tăng - Lắng nghe, liên hệ -2 HS đọc lại phần Ghi nhớ - Sưu tầm tranh, ảnh hoạt động trồng bảo vệ rừng ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG SINH HOẠT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN I MỤC TIÊU: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị ND báo cáo III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Khởi động - Lớp tham gia trò chơi: Bịt mắt đoán vật Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét chung: + Nề nếp: Giáo viên 46 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Lớp văn nghệ - múa hát tập thể THỂ DỤC ĐỔI CHÂN KHI ĐI SAI NHỊP - TRÒ CHƠI "BỊT MẮT BẮT DÊ" I MỤC TIÊU: Kiến thức - Thực đổi chân sai nhịp - Trò chơi"Bịt mắt bắt dê" YC biết cách chơi tham gia chơi trò chơi Kĩ - Rèn KN vận động tham gia trò chơi luật Thái độ - Giáo dục tình thần tập luyện tích cực tham gia trò chơi trung thực Góp phần phát triền lực - Năng lực tự học, NL tự giải vấn đề, NL tự chăm sóc phát triển sức khỏe II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân trường phẳng, an toàn tập luyện, vệ sinh - Phương tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP NỘI DUNG Định lượng I.PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học - Khởi động 1-2p PH/pháp hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX 3-5p  Giáo viên 47 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 II.PHẦN CƠ BẢN a Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số quay sau + GV điều khiển, lớp tập Có nhận xét sửa chữa sai sót cho HS + Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển GV quan sát, nhận xét sửa chữa sai sót cho HS tổ * Tập lớp GV điều khiển để củng cố b Trò chơi"Bịt mắt bắt dê" GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi luậtchơi Sau cho lớp chơi 10-15p XXXXXXXX XXXXXXXX 3- 5p  5p X X X X X O O X X X X X  III.PHẦN KẾT THÚC - Cho HS chạy thường vòng quanh sân trường, chuyển thành chậm, vừa vừa thả lỏng - GV HS hệ thống - GV nhận xét, đánh giá kết học X 5p X X X X X X X X X  X X X X ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG THỂ DỤC QUAY SAU, ĐI ĐỀU – TRÒ CHƠI "BỎ KHĂN" I MỤC TIÊU: Kiến thức - Biết cách quay sau - Trò chơi"Bỏ khăn" YC biết cách chơi tham gia chơi trò chơi Kĩ - Rèn KN vận động tham gia trò chơi luật Thái độ - Giáo dục tình thần tập luyện tích cực tham gia trò chơi trung thực Góp phần phát triền lực - Năng lực tự học, NL tự giải vấn đề, NL tự chăm sóc phát triển sức khỏe Giáo viên 48 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân trường phẳng, an toàn tập luyện, vệ sinh - Phương tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Định PH/pháp hình thức tổ NỘI DUNG lượng chức I.PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu 1-2p XXXXXXXX cầu học 1-2p XXXXXXXX - Chạy theo hàng dọc quanh sân 1-2p  trường(200 - 300m) - Trò chơi"Làm theo hiệu lệnh" II.PHẦN CƠ BẢN a Ơn vòng phải, vòng trái, đứng 5-7p XXXXXXXX lại XXXXXXXX +GV điều khiển lớp tập, có quan sát  sửa chữa sai sót cho HS + Chia tổ tập luyện tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, nhận xét, sửa chữa X X sai sót cho HS tổ 5-6p X X + Tập hợp lớp, cho tổ thi đua X O O X trình diễn.GV quan sát, nhận xét, sửa X X chữa sai sót, biểu dương thi đua X X b Trò chơi"Bỏ khăn"  - GV nêu tên trò chơi, giải thích lại cách chơi luật chơi - Sau cho lớp chơi III PHẦN KẾT THÚC - GV cho lớp vừa hát vừa vỗ tay 2-3p XXXXXXXX theo nhịp XXXXXXXX - GV HS hệ thống 1-2p  - GV nhận xét, đánh giá kết 1-2p học giao tập nhà ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG _ Giáo viên 49 Trường Tiểu học ... 366 ngày Cứ năm có năm nhuận Ví dụ năm 2000 năm nhuận đến năm 20 04 năm nhuận, năm 2008 năm Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 nhuận … Bài 2: Viết số thích hợp vào... trước lớp: Thời gian Các khởi nghĩa Năm 40 Kn Hai Bà Trưng Năm 248 Kn Bà Triệu Năm 54 2 Kn Lý Bí Năm 55 0 Kn Triệu Q.Phục Năm 722 Kn Mai T Loan Năm 776 Kn Phùng Hưn Năm 9 05 Kn Khúc T Du Năm 931... 1+2+3+ +9 = 45 Trung bình cộng số là: 45 : = Đáp số: Hoạt động ứng dụng (1p) - Ghi nhớ bước tìm số TBC Giáo viên 13 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 Hoạt động sáng tạo (1p)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 5 giáo án lớp 4 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019 , Tuần 5 giáo án lớp 4 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay