Tuần 4 giáo án lớp 4 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

50 377 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2018, 19:55

Giáo án lớp 4G TUẦN Năm học 2018 - 2019 Thứ hai ngày 24 tháng năm 2018 TẬP ĐỌC MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC I MỤC TIÊU: Kiến thức - Hiểu nghĩa số từ ngữ khó bài: trực, di chiếu, phò tá, tham tri sự, gián nghi đại phu, - Hiểu ND : Ca ngợi trực, liêm, lòng dân nước Tơ Hiến Thành - vị quan tiếng cương trực thời xưa (thông qua trả lời câu hỏi SGK) Kĩ - Đọc rành mạch, trôi chảy biết đọc phân biệt lời nhân vật, bước đầu đọc diễn cảm đoạn Thái độ - Giáo dục HS biết sống thẳng tơn trọng người trực Góp phần phát triển lực - Năng lực tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ, *GDKNS: Xác định giá trị ; Nhận thức thân, tư phê phán II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: Tranh minh họa SGK, bảng phụ ghi câu, đoạn cần luyện đọc - HS: SGK, vở, Phương pháp, kĩ thuật - Phương pháp: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, đóng vai - Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (3p) - HS hát: Đội ca - HS hát - GV giới thiệu chủ điểm Măng mọc - Quan sát tranh lắng nghe thẳng học Luyện đọc: (8-10p) * Mục tiêu: HS biết nhận diện đoạn văn, đọc đúng, đọc rành mạch, trôi chảy giải nghĩa số từ ngữ * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc (M3) - HS đọc bài, lớp đọc thầm - GV lưu ý giọng đọc cho HS - Lớp trưởng điều hành cách chia đoạn - GV chốt vị trí đoạn: - Bài có đoạn: Đoạn 1: Tơ Hiến Thành Lý cao Tơng Đoạn 2: Phò tá Tơ Hiến Thành Đoạn 3: Một hôm Trần Trung Tá Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 - Nhóm trưởng điều hành nhóm đọc nối - Lưu ý sửa lỗi đọc ngắt nghỉ cho tiếp đoạn nhóm lần phát HS (M1) từ ngữ khó (đút lót, di chiếu, giường gián nghị, ngạc nhiên), - Luyện đọc từ khó: Đọc mẫu (M4)-> Cá nhân (M1)-> Lớp - Giải nghĩa từ khó - GV chốt nghĩa giảng giải thêm số từ khó: + Em đặt câu với từ trực + Em hiểu người tài ba? - HS đọc nối tiếp đoạn lần theo điều khiển nhóm trưởng - Các nhóm báo cáo kết đọc - HS đọc (M4) 3.Tìm hiểu bài: (8-10p) * Mục tiêu: HS hiểu nội dung học, nêu nội dung đoạn, * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Chia sẻ cặp đôi – Chia sẻ trước lớp + Đọc đoạn - HS đọc đoạn, lớp đọc thầm + Tô Hiến Thành làm quan triều nào? + Tô Hiến Thành làm quan triều Lý + Mọi người đánh giá ơng người nào? + Ơng người tiếng trực - HS đọc câu hỏi cuối - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận để trả lời câu hỏi (3p) - GV hỗ trợ TBHT lên điều hành lớp chia sẻ kết trước lớp: +Trong việc lập vua, trực + Tơ Hiến thành khơng chịu nhận vàng Tơ Hiến Thành thể hịên đút lót để làm sai di chiếu vua Ông nào? theo di chiếu mà lập Thái tử Long Cán + Đoạn kể điều gì? Thái độ trực Tô Hiến Thành việc lập vua + Khi Tô Hiến Thành ốm nặng + Quan Tham tri ngày đêm người chăm sóc ông ? hầu hạ bên giường bệnh + Còn Gián nghị đại phu sao? + Do bận nhiều việc nên không đến thăm ông + Đoạn nói đến ai? Tơ Hiến Thành lâm bệnh có Vũ Tán Đường hầu hạ + Đỗ Thái Hậu hỏi ơng điều gì? + Hỏi thay ơng làm quan ông + Tô Hiến Thành tiến cử thay ơng + Ơng tiến cử quan Gián Nghị Đại Phu đứng đầu triều đình? Trần Trung Tá + Vì Đỗ Thái Hậu lại ngạc nhiên + Vì bà thấy Vũ Tán Đường ngày đêm Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 ông tiến cử Trần Trung Tá? hầu hạ bên giường bệnh, tận tình chăm sóc mà lại khơng ơng tiến cử + Ông cử người tài ba giúp nước khơng cử người ngày đên chăm sóc hầu hạ + Vì ơng quan tâm đến triều đình, tìn người tài giỏi để giúp nước , giúp dân Vì ơng khơng màng danh lợi, tình riêng mà tiến cử Trần Trung Tá Kể chuyện Tô Hiến Thành tiến cử người tài giỏi giúp nước - HS nêu ý nghĩa đọc: * Câu chuyện ca ngợi trực, lòng dân, nước vị quan Tô Hiến Thành - HS ghi vào – nhắc lại ý nghĩa + Trong việc tìm người giúp nước trực ơng Tơ Hiến Thành thể ? + Vì nhân dân ca ngợi người trực ông? + Đoạn kể điều gì? + Qua câu chuyện tác giả muốn ca ngợi điều gì? * GDKNS: Chúng ta phải có lòng trực phê phán hành vi vụ lợi, gian dối Luyện đọc diễn cảm: (8-10p) * Mục tiêu: HS biết đọc diến cảm đọc phân vai TĐ * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – nhóm - lớp + Yêu cầu HS nêu giọng đọc toàn - Giọng thong thả, rõ ràng Lời Tô Hiến Thành điềm đạm, dứt khoát, thể thái độ kiên định - Lời Thái hậu: ngạc nhiên - HS M4 đọc mẫu tồn - Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc phân vai + Phân vai nhóm + Luyện đọc phân vai nhóm - Thi đọc phân vai trước lớp: Các nhóm thi đọc phân vai trước lớp - Lớp nhận xét, bình chọn - GV nhận xét chung Hoạt động ứng dụng (1 phút) - Qua đọc giúp em hiểu điều gì? - HS nêu suy nghĩ Hoạt động sáng tạo (1 phút) - Tìm đọc câu chuyện chủ đề sách Truyện đọc ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 TOÁN Tiết 16: SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN I MỤC TIÊU: Kiến thức - Bước đầu hệ thống hóa số hiểu biết ban đầu so sánh hai số tự nhiên, xếp thứ tự số tự nhiên Kĩ - Học sinh so sánh xác số tự nhiên biết theo thứ tự Thái độ - HS có thái độ học tập tích cực, cẩn thận, tỉ mỉ, xác Góp phần phát triển lực: Năng lực tự học, NL giải vấn đề sáng tạo, NL tư - lập luận logic *Bài tập cần làm: Làm BT 1(cột a), BT2(a,c), BT3(a) II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV : Bảng phụ ghi nội dung BT2, sgk, - HS: sách, vở, thước kẻ, bút dạ, Phương pháp, kĩ thuật - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập, đặt giải vấn đề, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC; Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (5p) - HS tham gia chơi - Trò chơi: Ai nhanh, đúng? - Tổ viết nhanh tổ chiến - GV đọc số, tổ cử đại diện lên bảng thắng viết số Hình thành kiến thức mới:(13p) * Mục tiêu: HS hệ thống hóa số kiến thức ban đầu so sánh hai STN, đặc điểm thứ tự STN * Cách tiến hành: Cá nhân – Chia sẻ nhóm- Lớp a So sánh STN - HS thảo luận nhóm 2, nêu cách so sánh * GV nêu VD 1: - HS: 99 < 100 ; 100 > 99 - So sánh số 99 100 Và giải thích lại so sánh + Căn vào đâu để em so vậy? - GV chốt: Khi so sánh STN, số - HS nhắc lại có nhiều chữ số số lớn - HS lấy VD tiến hành so sánh ngược lại Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 * GV nêu VD2: So sánh 29 896 30 005 25 136 23 894 - HS làm việc nhóm điều hành nhóm trưởng báo cáo kết trước lớp - Hs trả lời: 29 896 < 30 005 25 136 > 23 894 + Hs đại diện nêu: Ta so sánh cặp chữ số hàng +Vì em so sánh vậy? - GV chốt: Khi so sánh STN có số - HS nêu lại lấy VD, thực so chữ số nhau, ta so sánh cặp sánh số hàng, hàng cao - HS * GV nêu dãy số tự nhiên: , 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, + Hai số tự nhiên liền kề +Số đứng trước so với số đứng sau (kém) đơn vị ntn? Và ngược lại? b Xếp thứ tự số tự nhiên - Hs xếp số theo thứ tự từ bé đến - Gv nêu nhóm số tự nhiên lớn: 7698 < 7869 < 7896 < 7968 7698 ; 7968 ; 7896 ; 7869 + Vì ta ln so sánh STN với + Vì ta xếp số tự nhiên theo thứ tự? * KL cách thứ tự: + B1: So sánh STN +B2: Xếp theo thứ tự yêu cầu Hoạt động thực hành:(20p) * Mục tiêu: HS biết áp dụng so sánh số tự nhiên đặc điểm thứ tự STN * Cách tiến hành: Bài 1(cột a): Cá nhân – Cặp -Lớp - HS làm cá nhân - Chia sẻ cặp đôi Điền dấu > ; < ; = Chia sẻ kết trước lớp 1234 > 999 35 784 < 35 780 8754 < 87 540 92 501 > 92 410 39 680 = 39 000 + 680 17600 = 17000 + 600 - Câu hỏi chốt: + Tại em so sánh 1234>999? 93 501 > 92 410 + Muốn so sánh STN ta làm nào? Bài 2(a, c): Cá nhân – Lớp - HS làm cá nhân- Chia sẻ trước lớp Viết số sau theo thứ tự từ bé đến a 8136 < 316 < 361 lớn b 724 < 740 < 742 c 63 841 < 64 813 < 64 831 +Nêu cách xếp thứ tự số tự nhiên? Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 Bài 3(a): Cá nhân-Lớp - HS làm cá nhân- Chia sẻ trước lớp Viết số sau theo thứ tự từ lớn đến - hs lên bảng, lớp làm vào bé a 1984 > 1978 > 1952 > 1942 b 1969 > 1954 > 1945 > 1890 - Yêu cầu HS chốt cách thứ tự Hoạt động ứng dụng (1p) Hoạt động sáng tạo (1p) - Ghi nhớ nội dung học - Tìm tốn tương tự sách Tốn buổi giải ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG KHOA HỌC (VNEN) CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CĨ VAI TRỊ GÌ? (TIẾT 3) ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG KHOA HỌC ( CT HIỆN HÀNH) TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP NHIỀU LOẠI THỨC ĂN ? I MỤC TIÊU: Kiến thức - HS hiểu để có sức khoẻ tốt phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thường xuyên thay đổi - Hiểu tháp dinh dưỡng: cần ăn đủ nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường, nhóm chứa nhiều vi-ta-min chất khống; ăn vừa phải nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm; ăn có mức độ nhóm chứa nhiều chất béo; ăn đường hạn chế muối Kĩ - Biết phân loại thức ăn theo nhóm chất dinh dưỡng - Biết cách chọn lựa loại thức ăn tốt cho sức khoẻ cân đối theo tháp dinh dưỡng Thái độ - Ăn uống đầy đủ đa dạng thực phẩm để có đầy đủ chất dinh dưỡng Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 Góp phần phát triển lực - NL giải vấn đề, hợp tác * GDKNS: -Tự nhận thức cần thiết phối hợp loại thức ăn - Bước đầu tự phục vụ lựa chọn loại thực phẩm phù hợp cho thân có lợi cho sức khỏe II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV:- Các hình minh hoạ trang 16, 17 / SGK (phóng to có điều kiện) - Bảng nhóm - HS chuẩn bị bút vẽ, bút màu 2.Phương pháp, kĩ thuật - PP: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, trò chơi - KT: Động não, chia sẻ nhóm đơi, tia chớp II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt đông giáo viên Hoạt đông của học sinh 1, Khởi động (5p) - Trò chơi: Tơi chứa viatamin gì? - HS chơi theo tổ - HS cầm thẻ có ghi tên thực phẩm, định HS khác nói tên vitamin có loại thực phẩm - HS nhận xét, đánh giá - GV chốt KT, dẫn vào 3.Bài mới: (30p) * Mục tiêu: - Biết phân loại thức ăn theo nhóm chất dinh dưỡng - Hiểu để có sức khoẻ tốt phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thường xuyên thay đổi món, biết cần ăn đủ chất dinh dưỡng * Cách tiến hành a Tìm hiểu bài: HĐ1: Thảo luận cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thường xuyên thay đổi món: - Yêu cầu thảo luận theo nhóm - HS thảo luận nhóm điều + Tại nên ăn phối hợp hành nhóm trưởng nhiều loại thức ăn thường xuyên thay Tại phải ăn phối hợp nhiều đổi món? thức ăn? - GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn, GV đưa câu hỏi phụ - TBHT điều khiển lớp báo cáo - Đại diện nhóm báo cáo câu trả lời hướng dẫn GV + Nhắc lại tên số thức ăn mà + Thịt, hay cá,… em thường ăn? + Nếu ngày ăn vào + Em cảm thấy chán, khơng muốn ăn, cố định em thấy nào? ăn + Có loại thức ăn chứa đầy đủ tất + Khơng có loại thức ăn chứa đầy Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 cẩ chất dinh dưỡng không? + Điều xảy ăn thịt cá mà khơng ăn rau? + Vì phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thường xuyên thay đổi món? - GV chốt KT chuyển HĐ đủ chất dinh dường + Sẽ không đủ chất, thể khơng hoạt động bình thường được… + Giúp thể đủ chất dinh dưỡng… - HS đọc to mục Bạn cần biết trang 17 HĐ2: Làm việc với SGK tìm hiểu / SGK tháp dinh dưỡng cân đối 2.Tìm hiểu tháp dinh dưỡng Bước 1: Làm việc cá nhân: + YC HS nghiên cứu tháp dinh dưỡng dành cho người lớn - HS nghiên cứu tháp dinh dưỡng * Bước 2: Làm việc theo cặp: - GV yêu cầu hai HS thay phiên đặt câu hỏi trả lời: - HS hỏi đáp nhóm đơi + Nhóm thức ăn cần ăn đủ? + Nhóm cần ăn vừa phải có + nhóm tinh bột rau xanh, chín mức độ? + thịt cá, dầu mỡ đường + Thức ăn nên ăn hạn chế? + muối * Bước 3: Làm việc lớp: - GV tổ chức cho HS báo cáo kết làm việc theo cặp dạng đố vui - Các nhóm chia sẻ kết trước lớp, * Lưu ý: HS đố ngược lại: Ví dụ lớp nhận xét, bổ sung người đố đưa tên loại thức ăn yêu cầu người trả lời nói xem thức ăn cần ăn - GV kết luận chuyển HĐ HĐ3: Trò chơi: Đi chợ: Bước 1: GV hướng dẫn cách chơi - GV cho HS thi kể vẽ, viết - HS tham gia chơi trò chơi thức ăn, đồ uống ngày hướng dẫn GV điều hành Bước 2: Tổ chức cho HS chơi TBHT Bước 3: GV HS nhận xét lựa - HS tham gia chơi giới thiệu trước phù hợp, có lợi cho sức khoẻ lớp thức ăn, đồ uống mà lựa - Nhận xét, khen, tổng kết trò chơi chọn cho bữa giải thích - GD KNS: Biết cách chọn lựa thức ăn lại chọn ăn tự phục vụ thân ăn đơn giản phù hợp có lợi cho SK Hoạt động ứng dụng (1p) - Vì phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thường xuyên thay đổi món? - HS nêu HĐ sáng tạo (1p) Giáo viên - Xây dựng thực đơn cho bữa ăn trưa Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 người với đầy đủ nhóm chất dinh dưỡng ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG : Thứ ba ngày 25 tháng năm 2018 CHÍNH TẢ TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhớ - viết 10 dòng thơ đầu trình bày CT sẽ, biết trình bày dòng thơ lục bát; không mắc năm lỗi - Làm tập tả phân biệt r/d/gi Kĩ năng: - Rèn kỹ viết đẹp đúng, viết chữ có phụ âm đầu ch/tr Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ viết Góp phần phát triển lực: - NL tự chủ tự học, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: Giấy khổ to+ bút Bài tập 2a viết sẵn Bảng nhóm cho hs làm tập - HS: Vở, bút, Phương pháp, kĩ thuật - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt giải vấn đề, hoạt động nhóm, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (2p) * Cách tiến hành: Cả lớp đứng - HS hát kết hợp với vận động dậy vừa hát kết hợp với vận động hát Bống bống bang bang - GV dẫn vào Chuẩn bị viết tả: (6p) * Mục tiêu: HS hiểu nội dung CT, viết từ khó, dễ lẫn tượng tả, cách viết theo thể thơ lục bát Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 * Cách tiến hành: Hoạt động lớp a Trao đổi nội dung đoạn nhơ-viết - Gọi HS đọc thuộc viết - u cầu thảo luận nhóm 2: +Vì tác giả lại yêu truyện cổ nước nhà? +Qua câu chuyện cổ cha ông ta muốn khuyên cháu điều gì? - 2, học sinh đọc - HS thảo luận (2p) báo cáo trước lớp + Vì câu chuyện cổ sâu sắc nhân hậu + Cha ông ta muốn khuyên cháu biêt thương yêu, giúp đỡ lẫn hiền gặp điều may mắn, hạnh phúc - Yêu cầu phát chữ dễ viết - sâu xa, phật, rặng dừa, nghiêng soi, sai? truyện cổ - Hs viết bảng từ khó - HS đọc từ viết khó - hs đọc lại viết Cả lớp đọc lần - Lưu ý trình bày thể thơ lục bát Viết tả: (20p) * Mục tiêu: Hs nhớ - viết tốt tả theo thể thơ lục bát * Cách tiến hành: - GV nhắc nhở HS tư ngồi viết - HS nhớ - viết vào - GV giúp đỡ HS M1, M2 Đánh giá nhận xét bài: (5p) * Mục tiêu: Giúp HS tự đánh giá viết bạn Nhận lỗi sai sửa sai * Cách tiến hành: Cá nhân- Cặp đơi - Cho học sinh tự sốt lại - Học sinh xem lại mình, dùng theo bút chì gạch chân lỗi viết sai Sửa lại xuống cuối bút mực - Trao đổi (cặp đơi) để sốt hộ - GV nhận xét, đánh giá - - Nhận xét nhanh viết HS - Lắng nghe Làm tập tả: (5p) * Mục tiêu: Giúp HS phân biệt "r/d/gi" * Cách tiến hành: Cá nhân-Cặp đôi- Chia sẻ trước lớp Bài 2a: Điền vào chỗ trống r / d / gi - Làm cá nhân – Chia sẻ cặp đôi – Lớp Đáp án : gió thổi - gió đưa - gió nâng cánh diều - Gọi hs đọc câu văn điền hoàn - hs đọc to câu văn điền hoàn chỉnh chỉnh - Chữa bài, nhận xét * KL: Hoạt động ứng dụng (1p) - Viết tiếng, từ chứa r/d/gi Hoạt động sáng tạo (1p) - Tìm câu đố nói lồi hoa số đồ vật khác có chứa âm r/d/gi Giáo viên 10 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 đạm thực vật phải ăn chúng Chúng ta tìm hiểu HĐ2: Tại cần ăn phối hợp đạm động vật đạm thực vật - GV yêu cầu lớp đọc lại danh sách ăn chứa nhiều chất đạm em lập nên qua trò chơi ăn chứa nhiều đạm ĐV vừa chứa đạm TV - Chia nhóm HS - Yêu cầu nhóm nghiên cứu bảng thơng tin vừa đọc, hình minh hoạ SGK trả lời câu hỏi sau: + Những ăn vừa chứa đạm động vật, vừa chứa đạm thực vật? + Tại không nên ăn đạm động vật ăn đạm thực vật? + Vì nên ăn nhiều cá? - Kết luận: Ăn kết hợp đạm động vật đạm thực vật giúp thể có thêm chất dinh dưỡng bổ sung cho giúp cho quan tiêu hoá hoạt động tốt Chúng ta nên ăn thịt mức vừa phải, nên ăn cá nhiều thịt, tối thiểu tuần nên ăn ba bữa cá… Hoạt động ứng dụng (1p) - Tại không nên ăn đạm động vật ăn đạm thực vật? Hoạt động sáng tạo (1p) - HS nối tiếp đọc to trước lớp, HS lớp đọc thầm theo - Chia nhóm tiến hành thảo luận điều hành nhóm trưởng - TBHT điều khiển nhóm báo cáo: + Đậu kho thịt, lẩu cá, thịt bò xào rau cải, tơm nấu bóng, canh cua, … + Nếu ăn đạm động vật đạm thực vật khơng đủ chất dinh dưỡng cho hoạt động sống thể Mỗi loại đạm chứa chất bổ dưỡng khác + Chúng ta nên ăn nhiều cá cá loại thức ăn dễ tiêu, chất béo cá có nhiều a- xít béo khơng no có vai trò phòng chống bệnh xơ vữa động mạch - HS liên hệ việc ăn uống thân hàng ngày cách điều chỉnh chế độ ăn cho có đủ loại đạm - HS nêu - Sưu tầm tranh ảnh ích lợi việc dùng muối i- ốt báo tạp chí - Hãy nêu cách nấu ăn vừa chứa đạm ĐV, vừa chứa đạm TV ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG Giáo viên 36 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 Thứ sáu ngày 28 tháng năm 2018 LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP VỀ TỪ LÁY VÀ TỪ GHÉP I MỤC TIÊU: Kiến thức - Qua luyện tập, bước đầu nắm hai loại từ ghép (có nghĩa tổng hợp, có nghĩa phân loại) – BT1, BT2 -Bước đầu nắm nhóm từ láy (giống âm đầu, vần, âm đầu vần) – BT3 - Củng cố khái niệm từ ghép từ láy, biết tạo thành từ ghép đơn giản Kĩ - Nhận biết từ ghép láy câu bài, bước đâu phân biệt từ ghép có nghĩa phân loại tổng hợp Thái độ - Thông qua 3, giáo dục HS tính mạnh dạn, tự tin Góp phần phát triển lực - NL tự học, NL ngôn ngữ, NL sáng tạo II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV:- Bảng phụ, giấy khổ to kẻ sẵn bảng BT 2, BT 3, bút - Từ điển Tiếng Việt (Nếu có) phơ tơ vài trang cho nhóm HS - HS: Vở BT, bút, Phương pháp, kĩ thuật - PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm - KT: động não, đặt câu hỏi, chia sẻ, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động (5p) - Lấy VD từ ghép, từ láy -2 HS lên bảng viết- Lớp viết bảng - GV nhận xét - HS đổi chéo bảng để KT Thực hành:(30p) * Mục tiêu: Nhận biết từ ghép, từ láy câu, đoạn văn, xác định mơ hình cấu tạo từ ghép, từ láy * Cách tiến hành: Bài 1: So sánh hai từ ghép sau: Bánh Nhóm -Lớp trái bánh rán - hs đọc đề - Tổ chức cho hs thảo luận theo nhóm - Nhóm hs thảo luận-Chia sẻ trước lớp đôi - TBHT điều khiển nhóm báo cáo +Từ bánh trái có nghĩa tổng hợp +Từ bánh rán có nghĩa phân loại Giáo viên 37 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 + Lấy lấy VD từ ghép TH PL (HS M3+M4) Bài 2: Viết từ ghép cho vào bảng phân loại từ ghép ; (Tìm từ ghép có nghĩa phân loại, từ ghép có nghĩa tổng hợp ) Nhóm -Lớp - hs đọc đề - Hs làm theo nhóm 4, trình bày kết Từ ghép phân loại Đương ray, xe đạp, tàu hỏa, xe điện, máy bay, Từ ghép tổng hợp Ruộng đồng, làng xóm, núi non, gò đống, bờ bãi, hình dạng, màu sắc, - Chữa bài, nhận xét, đặt câu hỏi củng cố bài: + Tại xếp xe đạp vào TG phân loại? + Vì xe đập có nghĩa riêng loại xe + Tại xếp màu sắc vào TG tổng hợp + Vì màu sắc có nghĩa chung loại màu Cá nhân – Lớp Bài 3: Xếp từ láy vào nhóm thích - hs đọc đề hợp - HS làm vào vở- Chia sẻ lớp - GV đặt câu hỏi chốt: + Vậy có loại từ láy? Từ láy có hai tiếng giống âm đầu Từ láy có hai tiếng giống vần nhút nhát lạt xạt Từ láy có hai tiếng giống âm đầu vần Rào rào, he + Có loại: Láy âm đầu, láy vần, láy âm đầu vần - GD hs mạnh dạn, tự tin qua hình ảnh "nhút nhát" HĐ ứng dụng (1p) - Nêu lại tiểu loại TG TL HĐ sáng tạo (1p) - Lấy thêm VD tiểu loại từ láy ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG TOÁN Tiết 20: GIÂY, THẾ KỶ I MỤC TIÊU Kiến thức Giáo viên 38 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 - Có ý niệm giây - kỷ - Biết mối quan hệ giây phút, kỷ năm Kĩ - Quy đổi đơn vị dựa vào mối quan hệ - Biết xác định năm cho trước thuộc kỉ Thái độ - Biết tôn trọng thời - Yêu kính BH, tự hào dân tộc Góp phần phát triển NL - NL tự học, làm việc nhóm, tính tốn * Bài tập cần làm BT1, BT2(a,b) II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV:- Một đồng hồ thật, loại có ba kim giờ, phút, giây có vạch chia theo phút - Vẽ sẵn trục thời gian SGK lên bảng phụ giấy khổ to - HS: Vở BT, bút, sgk1 Phương pháp, kĩ thuật - PP: Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm, trò chơi học tập - KT: động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Khởi động:(5p) -Chơi trò chơi Chuyền điện - Nêu tên đơn vị đo khối lượng - HS chơi điều hành học TBHT Hình thành kiến thức mới:(15p) * Mục tiêu:HS làm quen với đơn vị đo thời gian mối quan hệ chúng * Cách tiến hành: a Giới thiệu giây Nhóm – Lớp - Gv giới thiệu kim giây mặt đồng - Hs theo dõi hồ Yêu cầu HS làm việc nhóm - Hs quan sát chuyển động kim đồng hồ, thảo luận nhóm câu hỏi chia sẻ trước lớp + Khoảng thời gian kim từ số + Kim từ số đến số tiếp liền sau đến số liền sau bao nhiêu giờ? + Khoảng thời gian kim phút từ + Là phút vạch đến vạch liền sau phút? + bao nhêu phút? + = 60 phút + Khoảng thời gian kim giây từ vạch đến vạch liền sau + Là giây giây? Giáo viên 39 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 - Cho hs ước lượng thời gian đứng lên, ngồi xuống xem giây? - Hs theo dõi, lấy ví dụ thực hành b Giới thiệu kỉ - Đơn vị đo lớn năm kỉ - Hs đếm khoảng thời gian kỉ = 100 năm - Hs nêu lại - Gv giới thiệu kỉ thứ +Năm 1975 thuộc kỉ nào? +Thế kỉ 20 +Người ta dùng chữ số La Mã để ghi kí hiệu kỉ Hoạt động thực hành:(18p) * Mục tiêu: HS biết áp dụng đổi đơn vị đo thời gian * Cách tiến hành: Bài 1: - Cá nhân- Chia sẻ lớp Viết số thích hợp vào chỗ chấm - Tổ chức cho hs nêu miệng kết (các ý không làm phút =…giây; kỉ=…năm ; 1/5 kỉ = năm ) - Gv chốt lại đáp án Bài 2: - Hs đọc yêu cầu đề, làm việc nhóm chia sẻ trước lớp a/ Bác Hồ sinh năm 1890, Bác Hồ sinh + năm 1890 thuộc kỉ 19 vào kỉ nào? b/ Bác Hồ tìm đường cứu nước + năm 1911 thuộc kỉ 20 năm 1911, Bác Hồ vào kỉ nào? + năm 1945 thuộc kỉ 20 c/Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa + năm 248 thuộc kỉ chống quân Đông Ngơ năm 248 Năm thuộc kỉ ? - Gv chữa bài, nhận xét - GD lòng yêu kính BH, tự hào truyền thống dân tộc Bài 3: - Cá nhân-Lớp Đáp án: Năm 1010 thuộc kỉ 11 Đến 2007 - 1010 = 997 năm Năm 938 thuộc kỉ 10 HĐ ứng dụng (1p) - Làm tập liên quan sách Toán buổi HĐ sáng tạo (1p) - Nêu VD chứng tỏ giây khoảng thời gian dài ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG Giáo viên 40 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 _ TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP XÂY DỰNG CỐT TRUYỆN I MỤC TIÊU: Kiến thức - Dựa vào gợi ý nhân vật chủ đề (SGK), xây dựng cốt truyện có yếu tố tưởng tượng gần gũi với lứa tuổi thiếu nhi Kĩ - KN xây dựng cốt truyện - KN kể chuyện Thái độ - GD tính trung thực, lòng hiểu thảo với cha mẹ Góp phần phát triển lực - NL tự học, Sử dụng ngôn ngữ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng -GV: Bảng phụ ghi sẵn đầu câu hỏi gợi ý, giấy khổ to bút - HS: Vở BT, sgk Phương pháp, kĩ thuât - PP: Hỏi đáp, thảo luận nhóm, quan sát - KT: đặt câu hỏi, động não II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động (5p) - Kể lại câu chuyện Cây khế - HS kể Nhận diện, đặc điểm loại văn:(15p) * Mục tiêu: HS biết tưởng tượng tạo lập cốt truyện đơn giản theo gợi ý cho sẵn * Cách tiến hành: Cá nhân-Lớp * Nhận xét Đề bài: Hãy tưởng tượng kể lại vắn - HS đọc đề tắt câu chuyện có ba nhân vật: bà - HS lên bảng gạch chân từ ngữ mẹ ốm, người tuổi em quan trọng bà tiên + Muốn xây dựng cốt truyện cần ý - lí xảy câu chuyện, diễn biến câu đến điều gì? chuyện, kết thúc câu chuyện * Khi xây dựng cốt truyện em - Lắng nghe cần ghi vắn tắt việc chính.Mỗi việc cần ghi lại câu * Lựa chọn chủ đề xây dựng cốt chuyện - GV yêu cầu HS chọn chủ đề - HS tự phát biểu chủ đề lựa Giáo viên 41 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 - Gọi HS đọc gợi ý 1 Người mẹ ốm nào? Người chăm sóc mẹ nào? Để chữa khỏi bệnh cho mẹ, người gặp khó khăn gì? Người nào? tâm Bà tiên giúp hai mẹ nào? - Gọi HS đọc gợi ý Để chữa khỏi bệnh cho mẹ, người gặp khó khăn gì? Bà tiên làm để thử thách lòng trung thực người con? Cậu bé làm gì? Giáo viên chọn Người mẹ ốm nặng / ốm liệt giường / ốm khó mà qua khỏi 2.Người thương mẹ, chăm sóc tận tuỵ bên mẹ ngày đêm.Người dỗ mẹ ăn thìa cháu./ Người xin thuốc nấu cho mẹ uống / Người phải vào tận rừng sâu tìm loại thuốc quý /người phải tìm bà tiên già sống núi cao./Người phải trèo đèo, lội suối tìm loại thuốc quý./ Người phải cho thần Đêm Tối đơi mắt mình./ Người gởi mẹ cho hàng xóm lặn lội vào rừng.Trong rừng người gặp nhiều thú chúng thương tình khơng ăn thịt./ Người phải chịu gai cào, chân bị đá đâm chảy máu, bụng đói để trèo lên núi tìm bà tiên./ Người đành chấp nhận cho thần Đen Tối đôi mắt để lấy thuốc cứu mẹ … Bà tiên cảm động trước lòng hiếu thảo người giúp cậu./ Bà tiên hiền lành mở cửa đón cậu, cho thuốc quý phẩy tay mắt cậu đến nhà./ Bà tiên cảm động cho cậu bé thuốc bắt thần Đêm Tối trả lại đôi mắt cho cậu /… - HS đọc thành tiếng Nhà nghèo khơng có tiền mua thuốc./ Nhà cậu chẳng thứ đáng giá cả.Mà bà hàng xóm khơng thể giúp cậu? Bà tiên biến thành cụ già đường, đánh rơi túi tiền./ Bà tiên biến thành người đưa tìm loại thuốc q tới hang đầy tiền, vàng xui cậu lấy tiền để sau có sống sung sướng / Cậu thấy phía trước bà cụ già khổ sở.Cậu đốn tiền cụ dùng để sống chữa bệnh Nếu bị đói cụ ốm mẹ cậu.Cậu chạy theo 42 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 trả lại cho bà./ Cậu bé không lấy tiền mà xin cụ dẫn đường cho đến chỗ có loại thuốc quý Thực hành:(18p) * Mục tiêu: HS bước đầu kể lại câu chuyện theo cốt truyện cách hấp dẫn * Cách tiến hành: Hs kể chuyện theo cặp, thảo luận nhóm nêu ý nghĩa truyện - Kể nhóm: Yêu cầu HS kể - Kể chuyện theo nhóm, HS kể, nhóm theo tình chọn dựa em khác lắng nghe, bổ sung, góp ý cho vào câu hỏi gợi ý bạn - Kể trước lớp: GV phối hợp TBHT điều hành +Gọi HS tham gia thi kể.Gọi - HS thi kể trước lớp HS kể theo tình HS kể theo tình - Nhận xét, đánh giá lời kể bạn, bình + Gọi HS nhận xét, đánh giá lời kể chọn bạn kể hay nhất, bạn tưởng bạn tượng cốt truyện hấp dẫn lạ - Nhận xét, khen/động viên - Giáo dục HS lòng hiếu thảo tính trung thực Hoạt động ứng dụng (1p) - Gọi HS nhắc lại cách xây dựng cốt Vài HS nhắc lại: Để xây dựng truyện cốt truyện, cần hình dung được: - Dặn dò HS nhà kể lại câu chuyện  Các nhân vật truyện cho người thân nghe  Chủ đề truyện  Biết tưởng tượng diễn biến HĐ sáng tạo (1p) truyện cho hợp lí, tạo nên cốt truyện có ý nghĩa Hãy tưởng tượng câu chuyện theo bối cảnh tại: Người nhặt ví tiền người giàu có ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG ĐỊA LÍ (VNEN) DÃY HỒNG LIÊN SƠN (TIẾT 2) Giáo viên 43 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG ĐỊA LÍ (CT HIỆN HÀNH) HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở HOÀNG LIÊN SƠN I MỤC TIÊU: Kiến thức - Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân Hoàng Liên Sơn: + Trồng trọt: trồng lúa, ngô, chè, trồng rau ăn quả,… nương rẫy, ruộng bậc thang + Làm nghề thủ công: dệt, thêu, đan, rèn, đúc,… + Khai thác khoáng sản: a-pa-tít, đồng, chì, kẽm, + Khai thác lâm sản: gỗ, mây, nứa, Kĩ - Sử dụng tranh, ảnh để nhận biết số hoạt động sản xuất người dân: làm ruộng bậc thang, nghề thủ cơng truyền thống, khai thác khống sản - Nhận biết khó khăn giao thơng miền núi: đường nhiều dốc cao, quanh co, thường bị sụt, lở vào mùa mưa * HS khiếu: Xác lập mối quan hệ điều kiện tự nhiên hoạt động sản xuất người: Do địa hình dốc, người dân phải xẻ sườn núi thành bậc phẳng tạo nên ruộng bậc thang; miền núi có nhiều khống sản nên Hồng Liên Sơn phát triển nghề khai thác khống sản Thái độ - Biết trân quý người dân miền Tổ quốc Góp phần phát triển lực: - NL tự chủ, NL giải vấn đề, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ *BVMT: - Sự thích nghi cải tạo mơi trường người miền núi trung du +Làm nhà sàn để tránh ẩm thấp thú +Trồng trọt đất dốc +Khai thác khoáng sản, rừng, sức nước +Trồng công nghiệp đất ba dan -Một số đặc điểm mơi trường TNTN việc khai thác TNTN miền núi trung du (rừng, khoáng sản, đất đỏ ba dan, sức nước ) *TKNL: - Miền núi phía Bắc có nhiều khống sản, có nguồn lượng: than; có nhiều sơng, suối với cường độ chảy mạnh phát sinh lượng phục vụ sống Giáo viên 44 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 - Vùng núi có nhiều rừng cây, nguồn lượng quan trọng để người dân sử dụng việc đun, nấu sưởi ấm Đây khu vực có diện tích rừng lớn Cuộc sống người dân gắn liền với việc khai thác rừng (gỗ, củi ) - Giúp học sinh thấy tầm quan trọng loại tài nguyên nói trên, từ giáo dục ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu nguồn tài nguyên II CHUẨN BỊ: Đồ dùng -GV:- Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam - Tranh, ảnh số mặt hàng thủ cơng ,khai thác khống sản … (nếu có) - HS: Vở, sách GK, Phương pháp, kĩ thuật - PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm - KT: đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Khởi động: (5p) - Nêu tên số dân tộc người - HS trả lời HLS? - HS đánh giá, nhận xét - Trang phục, lễ hội, chợ phiên họ có đặc điểm gì? - GV chốt ý giới thiệu Bài mới: (30p) * Mục tiêu: Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân Hồng Liên Sơn Nhận biết khó khăn giao thông miền núi * Cách tiến hành Hoạt động 1.Trồng trọt đất dốc: - Yêu cầu HS làm việc nhóm vào - HS làm việc nhóm chia sẻ trước phiếu học tập lớp: + Người dân Hoàng Liên Sơn thường trồng gì? Ở đâu? + Trồng ngơ, khoai, sắn, nương + Tìm hiểu vị trí địa điểm ghi + HS lên đồ hình đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam * HS quan sát hình + Ruộng bậc thang thường làm + Ở sườn núi đâu? + Tại phải làm ruộng bậc thang? + Giúp cho việc giữ nước, chống xói mòn + Người dân Hồng Liên Sơn trồng + Ruộng bậc thang thường trồng ruộng bậc thang? lúa, ngô, chè trồng sườn núi - GV nhận xét, kết luận Hoạt động 2: Nghề thủ công truyền Giáo viên 45 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 thống: * GV cho HS dựa vào tranh,ảnh, vốn - HS dựa vào tranh , ảnh để thảo luận hiểu biết để thảo luận nhóm theo nhóm gợi ý sau: - HS đại diện nhóm trình bày kết trước lớp HS nhóm khác nhận xét, bổ sung + Kể tên số sản phẩm thủ công + Hàng dệt, may, thêu, đan lát,rèn, tiếng số dân tộc vùng đúc núi Hoàng Liên Sơn + Nhận xét màu sắc hàng thổ + Màu sắc sặc sỡ, bền đẹp, có hoa văn cẩm độc đáo - GV nhận xét kết luận Hoạt dộng 3: Khai thác khống sản: - Cá nhân tìm hiểu chia sẻ trước lớp - GV cho HS quan sát hình đọc - HS lớp quan sát hình đọc mục SGK mục để trả lời câu hỏi sau: SGK trả lời: + Kể tên số khống sản có + A- pa- tít , đồng , chì , kẽm … Hoàng Liên Sơn + Ở vùng núi Hoàng Liên Sơn , +A- pa- tít khống sản khai thác nhiều nhất? + Mô tả trình sản xuất phân + Quặng a- pa- tít khai thác lân mỏ, sau làm giàu quặng (loại bỏ bớt đất đá tạp chất).Quặng làm giàu đạt tiêu chuẩn đưa vào nhà máy để sản xuất phân lân phục vụ nông nghiệp + Tại phải bảo vệ, giữ + Vì khống sản dùng làm ngun gìn khai thác khống sản hợp lí? liệu cho nhiều ngành cơng nghiệp + Ngồi khai thác khống sản, người + Gỗ, mây, nứa…và lâm sản quý dân miền núi khai thác gì? khác * KL tổng kết HĐ Hoạt động ứng dụng (2p) *Tích hợp Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả: - Miền núi phía bắc có nhiều khống -HS theo dõi, nêu tầm quan trọng sản, có nguồn lượng: loại tài nguyên, từ có ý thức sử than; có nhiều sơng, suối với cường độ dụng tiết kiệm, hiệu nguồn tài chảy mạnh phát sinh lượng nguyên phục vụ đời sống - Vùng núi có nhiều rừng cây, nguồn lượng quan trọng để người dân sử dụng việc đun, nấu sưởi ấm -Đây khu vực có diện tích Giáo viên 46 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 rưng lớn Cuộc sống dân gắn liền với việc khai thác rừng (gỗ, củi ) Hoạt động sáng tạo (1p) - Sưu tầm tranh, ảnh ruộng bậc thang HĐSX người dân HLS ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG SINH HOẠT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN I MỤC TIÊU: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị ND báo cáo III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát tập thể: - Bài hát: Lớp đoàn kết Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Giáo viên 47 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Lớp văn nghệ - múa hát tập thể THỂ DỤC Tiết : ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐÚNG LẠI - TRÒ CHƠI I MỤC TIÊU: Kiến thức - Biết cách vòng phải, vòng trái hướng - Biết trò chơi"Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau" Kĩ - Rèn KN vận động tham gia trò chơi luật Thái độ - Giáo dục tình thần tập luyện tích cực tham gia trò chơi trung thực Góp phần phát triền lực - Năng lực tự học, NL tự giải vấn đề, NL tự chăm sóc phát triển sức khỏe II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân trường phẳng, an toàn tập luyện, vệ sinh - Phương tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP NỘI DUNG Định lượng I.PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học - Khởi động 1-2p PH/pháp hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX 3-5p  II.PHẦN CƠ BẢN - Ôn vòng phải, vòng trái, đứng lại Do GV cán điều khiển - Ôn tổng hợp tất nội dung ĐHĐN Do GV điều khiển -Trò chơi"Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau" GV nêu tên trò chơi, giải thích cách Giáo viên 10-15p XXXXXXXX XXXXXXXX  3- 5p 5p 48 X X X X Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 chơi luật chơi, cho số HS chơi thử, sau lớp chơi X X X X X X  III.PHẦN KẾT THÚC - Tập hợp thành hàng dọc, quay thành hàng ngang làm động tác thả XXXXXXXX lỏng 5p XXXXXXXX - GV HS hệ thống - GV nhận xét đánh giá kết  học ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG THỂ DỤC ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI - ĐỨNG LẠI TRÒ CHƠI I MỤC TIÊU: Kiến thức - Biết cách vòng phải, vòng trái hướng - Trò chơi"Bỏ khăn".YC biết cách chơi tham gia chơi trò chơi Kĩ - Rèn KN vận động tham gia trò chơi luật Thái độ - Giáo dục tình thần tập luyện tích cực tham gia trò chơi trung thực Góp phần phát triền lực - Năng lực tự học, NL tự giải vấn đề, NL tự chăm sóc phát triển sức khỏe II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân trường phẳng, an toàn tập luyện, vệ sinh - Phương tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Định PH/pháp hình thức tổ NỘI DUNG lượng chức I.PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu 1-2p XXXXXXXX cầu học 1-2p XXXXXXXX * Trò chơi"Diệt vật có hại" 1-2p  - Đứng chỗ hát vỗ tay II.PHẦN CƠ BẢN - Ôn vòng phải, vòng trái, đứng 5-7p XXXXXXXX Giáo viên 49 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 lại Do GV cán điều khiển - Ôn tổng hợp tất nội dung ĐHĐN Do GV điều khiển XXXXXXXX  - Trò chơi"Bỏ khăn" GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi luật chơi, cho nhóm HS làm mẫu cách chơi, cho HS chơi thử, chơi thức 5-6p X X X X X X X X X X  X X X X X X III.PHẦN KẾT THÚC - Cho HS chạy thường quanh sân tập 12 vòng xong tập hợp hàng ngang, để làm động tác thả lỏng - GV HS hệ thống - GV nhận xét đánh giá kết học 2-3p X 1-2p 1-2p X X X X X X X  X X X X ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG _ Giáo viên 50 Trường Tiểu học ... Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 Bài 3(a): Cá nhân -Lớp - HS làm cá nhân- Chia sẻ trước lớp Viết số sau theo thứ tự từ lớn đến - hs lên bảng, lớp làm vào bé a 19 84 > 1978 > 1952 > 1 942 ... Biết vượt khó học tập giúp em học tập mau tiến Có ý thức vượt khó vươn lên học tập * Cách tiến hành: Cá nhân-Nhóm -Lớp Giáo viên 20 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 HĐ 1: Thảo... chuyện theo lời kể Giáo viên 22 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 * Cách tiến hành: Cá nhân - Nhóm- Lớp - Yêu cầu HS đọc y/c tập - Lớp trưởng điều khiển bạn thảo - Nhắc nhở học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 4 giáo án lớp 4 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019 , Tuần 4 giáo án lớp 4 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019 , III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC;, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC, HĐ khởi động (3p), III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:, II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay