Thủ thuật trong phần mềm quản lý file total commander

13 24 2
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2018, 18:39

Mẹo sử dụng Total Commander:Vào Configurarion>Options: Tại phần Layout chọn Show drive buttons và tick chọn tiếp Show two drive button bars (Fixed width, above file windows). Nó có chức năng hiện thông tin các ổ đĩa trên máy rất dễ thao tác. Vào Configurarion>Options: Tại phần Quick Search chọn Letter only: Nó có chức năng cho phép bạn tìm file theo ký tự đầu tiên của file. Nếu không chọn tính năng này thì khi bạn nhấn chọn file trong cửa sổ để nhấn ký tự bàn phím tìm file thì nó sẽ không có tác dụng. Vào Configurarion>Options:Tại phần Operation chọn left mouse button để hiện menu context như Windows ExplorerTrọn bộ phím tắt của Total Commander (chú thích Tiếng Việt) Bấm Ctrl + Q để xem file trực tiep trong cửa sổ Total CommanderẤn phím | Động tác thực hiệnF1: trợ giúpF2: Đọc lại cửa sổ nguồnF3: Xem files ( trong TC gọi là LIST FILES)F4: Biên tập filesF5: Sao chép files thư mụcF6: Di chuyển hoặcvà đổi tên thư mụcF7: Tạo thư mục mớiF8: Xóa filesthư mụcF9: kích hoạt menu phía trên cửa sổ nguồn F10: kích hoạt menu trái hoặc bỏ kích hoạt menuALT+F1: thay đổi ổ đĩa tráiALT+F2: thay đổi ổ đĩa phảiALT+F3: Sử dụng Viewer thay thế(có sẵn bên trong hoặc ngoài) Mẹo sử dụng Total Commander: -Vào Configurarion>Options: Tại phần Layout chọn Show drive buttons tick chọn tiếp Show two drive button bars (Fixed width, above file windows) Nó có chức thông tin ổ đĩa máy dễ thao tác - Vào Configurarion>Options: Tại phần Quick Search chọn Letter only: Nó có chức cho phép bạn tìm file theo ký tự file Nếu khơng chọn tính bạn nhấn chọn file cửa sổ để nhấn ký tự bàn phím tìm file khơng có tác dụng - Vào Configurarion>Options:Tại phần Operation chọn left mouse button để menu context Windows ExplorerTrọn phím tắt Total Commander (chú thích Tiếng Việt) - Bấm Ctrl + Q để xem file trực tiep cửa sổ Total Commander Ấn phím | Động tác thực F1: trợ giúp F2: Đọc lại cửa sổ nguồn F3: Xem files ( TC gọi LIST FILES) F4: Biên tập files F5: Sao chép files/ thư mục F6: Di chuyển hoặc/và đổi tên thư mục F7: Tạo thư mục F8: Xóa files/thư mục F9: kích hoạt menu phía cửa sổ nguồn F10: kích hoạt menu trái bỏ kích hoạt menu ALT+F1: thay đổi ổ đĩa trái ALT+F2: thay đổi ổ đĩa phải ALT+F3: Sử dụng Viewer thay thế(có sẵn bên ngồi) ALT+SHIFT+F3: Khởi động LISTER load files với Viewer bên trong(no plugins or multimedia) ALT+F4: Thóat Total Commander ALT+F5: Nén file ALT+SHIFT+F5: Nén file (và xóa files nguồn - Move to archive ) ALT+F7: Tìm kiếm file Total Commander ALT+F8: Mở History List dòng lệnh ALT+F9: Giải nén file ALT+F10: Mở hộp hoại với thư mục hành SHIFT+F1: Mở menu tùy biến View Columns SHIFT+F2: So sánh danh sách files (của cửa sổ) SHIFT+F3: Chỉ xem file trỏ ( có nhiều file chọn) SHIFT+F4: Tạo file văn mở editor để soạn thảo SHIFT+F5: Sao chép file(và đổi tên) thư mục SHIFT+F10: Hiện menu ngữ cảnh Windows SHIFT+CTRL+F5: Tạo shortcuts file chọn SHIFT+F6: Đổi tên file thư mục SHIFT+ESC: Minimizes TC vào biểu tượng(icon) Alt+ Left/Right: Đến thư mục trước thư mục vào Alt+Down: Mở History List thư mục vào NUM + : Mở rộng đối tượng chọn (Numpad K.@.Y) NUM - : Thu gọn lựa chọn NUM *: Đảo ngược lựa chọn NUM /: Khôi phục lựa chọn trước CTRL + NUM + : Chọn tất CTRL+ NUM - : Bỏ lựa chọn tất Alt+NUM +: Chọn tất file có phần mở rộng ( đuôi hay định dạng file) CTRL + PgDn or BackSpace : Chuyển lên thư mục mẹ CTRL+ < : Chuyển lên thư mục gốc ổ đĩa (bàn phím Châu Âu) CTRL+\: Chuyển lên thư mục gốc ( Bàn phím US) CTRL+PgDn: Mở thư mục/file nén( kể file nén tự bung *.EXE) CTRL+ Left/Right:Mở thư mục/file nén hiển thị cửa sổ đích.Nếu trỏ khơng nằm tên thư mục thư mục hành mở thay CTRL+SHIFT+F1: Hiển thị ảnh thu nhỏ ( thumbnails view) (hay xem trước ảnh) CTRL+F1: Hiển thị file ngắn gọn (chỉ có tên files) CTRL+F2: Hiển thị tất thông tin chi tiết File CTRL+SHIFT+F2: Xem nhận xét(comments) (nhận xét tạo với CTRL+Z) CTRL+F3: Sắp xếp file theo tên CTRL+F4: Sắp xếp file theo phần mở rộng( đuôi hay định dạng) Crtl+F5: Sắp xếp file theo ngày/ CTRL+F6: Sắp xếp file theo kích thước CTRL+F7: Hủy xếp CTRL+F8: Hiển thị thư mục CTRL+F9:In file phía trỏ với chương trình tương ứng CTRL+F10: Hiển thị tất file CTRL+F11: Chỉ hiển thị file thực thi( EXE,COM,BAT,PIF,CMD) CTRL+F12: Hiển thị định dạng file người dùng định nghĩa TAB: Chuyển qua lại cửa sổ trái phải ký tự bất kỳ: Chuyển qua chế độ dòng lệnh INSERT: Chọn file hay thư mục Space(phím trắng): Chọn file/ thư mục(giống INSERT) ENTER: thay đổi thư mục/ chạy chương trình/ chạy chương trình tương ứng/thực thi dòng lệnh Nếu thư mục nguồn hiển thị nội dung file nén ấn ENTER vào file bên lên thông tin chi tiết file bị nén SHIFT+ENTER: 1, Chạy dòng lệnh/ chương trình trỏ với lệnh /c đằng trước để cửa sổ chương trình mở( hoạt động file noclose.pif thư mục windows) 2, Với file ZIP: Sử dụng lựa chọn khác lựa chọn sau( cấu hình Packer Config.): (Treat archives like dirs gọi chương trình tương ứng WinZip hay Quinzip) 3, Trong file nén: Giải nén file trỏ coi file nén (xử lý ZIP in ZIP) Alt+SHIFT+ENTER: Nội dung tất thư mục thư mục hành đếm.Các kích thước thư mục sau hiển thị "full" view thay chuỗi Alt+ENTER: Hiển thị bảng Property WIndows CTRL+A: chọn tất CTRL+B: Directory Branch: Hiển thị nội dung thư mục tất thư mục danh sách file CTRL+C: chép file vào Clipboard Windows CTRL+D: Mở Directory hotlist ("bookmarks") CTRL+F: kết nối tới máy chủ FTP CTRL+SHIFT+F: Hủy kết nối tới máy chủ FTP CTRL+I: Chuyển đến thư mục đích CTRL+L: Xem dung lượng file (đã chọn) CTRL+M: Công cụ đổi tên hàng loạt (Multi Rename Tool) CTRL+SHIFT+M: Thay đổi chế độ truyền tải FTP CTRL+N: Kết nối FTP mới(nhập URL địa host vào) CTRL+P: Chép đường dẫn vào dòng lệnh CTRL+Q: Hiện bảng xem nhanh thay cửa sổ file CTRL+R: Đọc lại thư mục nguồn CTRL+T: Mở folder tab kích hoạt CTRL+SHIFT+T: Mở folder tab khơng kích hoạt CTRL+U: Hốn chuyển vị trí thư mục (Cửa sổ) CTRL+SHIFT+U: Hốn chuyển vị trí thư mục tabs CTRL+V: Dán từ clipboard Windows vào thư mục hành ( kết hợp với CTRL+X CTRL+C) CTRL+W: Đóng tab hoạt động hành CTRL+SHIFT+W: Đóng tabs mở CTRL+X: Cắt file vào Clipboard CTRL+Z: Biên soạn thích cho file CTRL+ UP: Mở thư mục trỏ tab CTRL+SHIFT+UP: Mở thư mục trỏ cửa sổ khác( tab mới) CTRL+TAB: Nhảy đến TAB CTRL+SHIFT+TAB: Nhảy đến TAB trước ALT+ ký tự CTRL+ALT+ Các ký tự : Tìm nhanh tên file thư mục hành Trong số chương trình quản lý file thay cho Windows Explorer, có lẽ Windows Commander nhiều người ưa chuộng có tốc độ nhanh, dể thao tác, hỗ trợ đa ngôn ngữ (có tiếng Việt), nhiều tính cao cấp giúp ta lúc làm việc máy cá nhân, kết nối mạng nội bộ, truy xuất Internet Hiện Windows Commander đổi tên thành Total Commander (để tránh “tranh chấp” tên gọi với Microsoft), phiên 6.01 (giá 30USD, tải dùng thử 30 ngày www.ghisler.com) Các chức Total Commander (TC): - Hai cửa sổ kết hợp với phím tắt menu phím phải chuột: Màn hình TC chia thành hai cửa sổ kết hợp với phím tắt thực thi lệnh giúp bạn thao tác nhanh, đa số lệnh thường dùng sử dụng phím tắt bàn phím nhằm tiết kiệm thời gian “kéo” chuột Cẩn thận hơn, TC hiển thị chức phím tắt trạng thái để nhắc nhở Bạn nên kết hợp thêm với menu phím phải chuột (menu rút gọn) Windows để tùy trường hợp mà chọn cách thao tác nhanh nhất, để sử dụng menu rút gọn TC, bạn chọn Configuration/ Options/ Operation -> đánh dấu mục Left mouse button (Windows standard) http://www.echip.com.vn/echiproot/images/2003/so51/total1.jpg - Theo mặc định cửa sổ chọn cửa sổ nguồn, cửa sổ lại đích Bạn chọn file bên cửa sổ nguồn, bấm F6 để dời file qua cửa sổ đích mà khơng cần phải khai báo đường dẫn Đặc biệt, bạn thao tác với file nén với thư mục cửa sổ TC, thí dụ: Trong cửa sổ trái, di chuyển vệt chọn đến file zip -> bấm Enter, nội dung file file hiển thị giống mở thư mục bạn thao tác xử lý file (mở, chép, xóa ) giống thư mục bình thường Thậm chí, bạn mở hai file nén hai cửa sổ trái, phải làm việc giống với hai thư mục - Bạn thực thi nhanh lệnh DOS dòng lệnh hình TC Khi cần xem lại lệnh thực hiện, bấm vào mũi tên xuống cuối - So sánh nội dung hai file cách chọn file hai cửa sổ vào menu Files chọn Compare by content Trong cửa sổ so sánh, hai file hiển thị cạnh theo chiều ngang hay chiều dọc tùy bạn chọn, dòng khác hai file đổi màu để dễ phân biệt bạn thay đổi file cần so sánh cửa sổ - Bạn mở hai thư mục hai cửa sổ sử dụng chức so sánh thư mục (menu Mark/ Compare directories) để tìm file khác (đổi màu) Chức tiện lợi bạn thường xuyên cập nhật nhiều file từ thư mục đĩa cứng lên thư mục mạng, giúp bạn phân biệt để cập nhật file có thay đổi Nếu bạn chọn lệnh Mark newer, hide same menu Mark, tất file giống hai thư mục so sánh “ẩn mặt”, bạn cần thoát khỏi thư mục việc hiển thị trở lại bình thường - Bạn cắt file lớn thành nhiều file nhỏ (menu Files/ Split file) hay sát nhập nhiều file lại thành file (menu Files/ Combine files) Các file chia tách có tên mở rộng 001, 002 (tối đa 999 file), dung lượng lựa chọn từ 1.44MB (đủ chép lên đĩa mềm) 700MB (đủ chép lên CD-ROM) - Nén giải nén đa năng: Trong tình trạng có q nhiều chuẩn nén nay, sử dụng TC giúp bạn xử lý nhiều dạng thức file nén khác cách đơn giản nhanh chóng Theo mặc định, “tự thân” TC giải nén file ZIP, ARJ, LZH, RAR, TAR, GZ, CAB ACE Tuy nhiên, để nén file, TC cần kết hợp với chương trình nén riêng rẽ hay cài đặt thêm plugin Để thiết đặt thông số nén/ giải nén, mở menu Configuration/ Packer -> định đường dẫn đến chương trình nén thơng dụng (ARJ, LHA, RAR, ACE, TAR) bạn có cài đặt chương trình ổ cứng hay đánh dấu chọn mục Use internal để sử dụng tính tương thích sẵn có TC Đối với chương trình UC2, TAR, bạn phải định đường dẫn đến file chương trình TC chưa hỗ trợ Ngồi ra, TC chuyển file zip thành file nén tự bung (có tên mở rộng exe) cách “đơn giản giỡn”: Chọn file zip bất kỳ, bấm Shift+F6 đổi tên mở rộng thành exe, xuất hộp thoại hỏi bạn có muốn chuyển file thành file nén tự bung không, chọn Yes -> file zip chuyển đổi thành file nén tự bung, chọn No -> tên mở rộng đổi thành exe thực chất file giữ nguyên dạng thức zip! Khi bạn nén file với phím Alt+F5, hộp thoại Pack files bạn định dạng thức nén mục Packer Cho cắt file nén thành nhiều file nhỏ để chép lên đĩa mềm (Multiple disk archives) Tạo file nén tự bung (Create self extracting ZIP archive) Chú ý: Bạn định tỷ lệ nén Zip mặc định menu Configuration/ Zip Packer/ Internal Zip Compression, số lớn (0 đến 9) tỷ lệ nén cao tốc độ nén chậm - Kết nối mạng: TC cho phép bạn kết nối với máy tính khác qua cổng LPT (menu Net/ PORT connection to other PC) , truy cập mạng nội (menu Net/ Network connections) hay kết nối với FTP server (menu Net/ FTP connect) từ cửa sổ chương trình Bạn kết nối đến 10 FTP server lúc, chuyển file trực tiếp từ server sang sevver khác (nếu server hỗ trợ chức này), cho phép resume (tải file tiếp tục bị ngắt chừng), lập danh sách file để tải theo lịch, tải file chế độ (chạy ngầm) giống chương trình FTP chuyên dùng - Đa ngôn ngữ: TC hỗ trợ đa ngôn ngữ giao diện (menu, lệnh, thông báo ) cách cho phép người sử dụng dễ dàng bổ sung file chuyển đổi ngơn ngữ tạo ra, cách làm: Tạo hai file text có tên Wcmd-vni.mnu Wcmd-vni.lng thư mục Wincmd/ Language (mặc định) với nội dung giống file mẫu tiếng Anh chuyển đổi chuỗi từ hai dấu ngoặc kép (“ ”) thành tiếng Việt (theo bảng mã VNI chẳng hạn) Sau mở menu Configuration/ Options -> chọn Language -> chọn file ngơn ngữ bấm nút Apply Bạn bấm nút Edit để mở file mnu Notepad cần sửa đổi nội dung Chú ý: Để chuyển đổi qua ngôn ngữ tiếng Việt, bạn cần phải cài đặt font hệ thống có bảng mã tiếng Việt tương ứng Windows Tại địa www.ghisler.com/languages.htm có file chuyển đổi nhiều ngôn ngữ thông dụng giới, có tiếng Việt theo bảng mã VNI VPS Với sử dụng Norton Commander (bản cho DOS Windows) chuyển qua Total Commander cảm thấy quen thuộc chúng có cách sử dụng tương tự nhau, nhiên bạn hài lòng “chịu khó” tìm hiểu tồn lệnh menu TC có nhiều tính hẳn NC trình quản lý file khác Cài đặt plugin cho Total Commander Bạn tải plugin (các chương trình nhỏ tăng cường chức cho TC) địa www.ghisler.com/plugins.htm, có nhiều plugin miễn phí để tải như: - AVI: Mở file AVI phím Ctrl+PgDn trích xuất frames (ra file bmp) âm (ra file wav) phím F3, hỗ trợ file lớn đến GB - DBX: Mở trích xuất e-mail từ file dbx Outlook Express 5/6 - IMG: Mở tạo file hình ảnh - ISO: Đọc file hình ảnh CD-ROM - MSI: Mở file cài đặt msi Microsoft - Back2life: Phục hồi file bị xóa ổ đĩa có định dạng FAT - POP3/SMTP EmailPlugin: Truy cập hộp thư POP3, tải xuống hay tải lên (send) thư có dạng eml, xóa mail trực tiếp từ server - Registry: Mở, thay đổi trích xuất nội dung file registry Windows - Flic: Mở file FLC/FLI (Autodesk Flic Animation), trích xuất frame thành file BMP/GIF/TGA, xuất file Animated GIF/AVI/Pro Motion Animation - ICL: Mở thay đổi icon file ICL (thư viện icon) - IclView: Xem icons file *.icl, *.exe, *.dll Có thể trích xuất phần hay tất icon - OfficeView: Xem nhanh file MS Word, Excel, Write dạng RTF \ - Pdfview: Xem file pdf, ps eps Sau tải file plugin về, bạn giải nén vào thư mục Wincmd/ Plugin (hay thư mục khác được) Rồi tùy theo tính plugin mà làm theo cách sau: - Plugin phục vụ cho việc nén giải nén (file WCX): Mở Configuration/ Packer -> bấm nút Configure packer extension WCXs Trong hộp thoại Associate, đặt tên mở rộng (thí dụ dbx) vào khung All files with extension (ending with) -> bấm New type định file wcx tương ứng -> bấm OK Làm tương tự cho file plugin khác - Plugin phục vụ cho việc quản lý hệ thống (file WFX): Mở Configuration/ Options/ Operation/ FS/ Plugins Trong hộp thoại File system plugins, bấm Add để định file cần bổ sung, bấm Remove để tháo gỡ file chọn hay Rename để thay đổi tên mô tả file -> bấm OK kết thúc - Plugin phục vụ cho việc xem file (file WLX): Bấm phím F3 để xem file -> cửa sổ xem file mở menu Options/ Configure -> bấm LS Plugins Trong hộp thoại Lister plugins, bấm Add định file cần bổ sung Lần lượt làm cho file khác -> bấm OK kết thúc PLUGIN CHO TOTAL COMMANDER Được cài Plugins cực mạnh như: - Imagine : giúp bạn xem file ảnh NGAY TRONG TC mà khơng cần mở trình xem ảnh ( bạn chọn file hình bấm Ctrl+Q hay dấu ”-“ Numpad để kích hoạt) Tốc độ mở xem ảnh cực nhanh, hỗ trợ chế độ khử cưa nên ảnh trở nên rõ nét Hỗ trợ mở file hình NGAY TRONG FILE NÉN MÀ KHƠNG CẦN GIẢI NÉN Hỗ trợ đọc 50 định dạng ảnh ghi ảnh (Save as) 30 định dạng khả chuyển đổi 30 định dạng qua lại Đặc biệt tích hợp sẵn khả xem nhanh vào menu ngữ cảnh giúp bạn dễ dàng việc duyệt ảnh (Options=>Preference=>Shell Extension) Ngoài bạn trích file ảnh động ảnh tĩnh mà không giảm chất lượng chuyển file Gif thành Avi dễ dàng Allow U to view Images in TC without installing any Image browser, support more than 50 formats (Read) and 30 formats (write) and Shell in Context menu - Mmedia : Mmedia tích hợp Windows Media Player (WMP) vào TC AIO giống bạn có WMP thứ hai ( bạn chọn file nhạc hay phim bấm Ctrl+Q hay dấu ”-“ Numpad để kích hoạt) HỖ TRỢ TẤT CẢ FILE NHẠC PHIM MÀ WMP HỖ TRỢ , Mmedia biến TC thành trung tâm giải trí đa phương tiện, tốc độ hiệu Đặc biệt mở file nhạc, thể đầy đủ thơng tin nhạc (thời gian, Bitrate, Sample Rate, Channel Encoder chí bạn vừa nghe nhạc vừa thay đổi Tag nhạc đó).Nếu muốn xem nhiều định dạng hơn, bạn cài thêm Codec ( thường DivX hay K-Lite Mega Codec Pack) cho máy Mmedia will integrate WMP to TC, support all formats that supported by WMP, it offers U TAG EDITOR, easy to use and effective,If U wanna view more formats, U will need K-Lite Mega Codec Pack and DivX - IE View : IE View trình giúp xem nhanh định dạng Microsoft Office : Word (.doc), Excel (.xls), PowerPoint (.ppt), mà không cần mở Office (điều kiện phải cài sẵn Office) Đặc biệt xem định dạng file PDF nhanh hiệu (máy phải cài sẵn Foxit Reader Adobe Acrobat Reader) xem định dạng Web phổ biến ( bạn chọn file Office bấm Ctrl+Q hay dấu ”-“ Numpad để kích hoạt) - ICL View : giúp bạn Trích xuất file Icon file ICL, ICON… Bình thường file ICO chứa nhiều ICON nhỏ bên với độ phân giải khác Bằng ICL View bạn trích xuất file có độ phân giải cần mà khơng cần mở trình xử lý ICON riêng Thích hợp cho việc lựa chọn ICON cho phần mềm ( bạn chọn file ICL hay ICO bấm Ctrl+Q hay dấu ”-“ Numpad để kích hoạt) Allow U to view MS Office formats : such as: DOC, XLS, PPT In addition, U can view some Web formats quickly without opening Browser - Syn Plus : công cụ thiếu cho nhà lập trình Tương tự cơng cụ Notepad+ + , HighLight với file dùng ngơn ngữ lập trình như: CSS, Delphi, FoxPro, HTML, PHP, Java, INI, Perl, SQL, VB Script, Windows Registry Files…giúp nhà lập trình phân biệt cú pháp có nhìn rõ ràng hơn.Điều đặc biệt thích hợp ta sửa file CSS Themes FireFox , file mở Notepad lộn xộn, với SYNPLUs xếp lại theo thứ tự cú pháp để ta dễ sửa file ( bạn chọn file bấm Ctrl+Q hay dấu ”-“ Numpad để kích hoạt) It's useful for Software Developers U can view some PROGRAMMING LANGUAGES clearly and quickly - 7Zip : hỗ trợ nén giản nén file 7z dễ dàng mà khơng cần cài trình 7Zip Để nén 7Zip chọn File => Pack => chọn hộp xổ xuống =>7z nhấn OK Để giải nén bạn chọn file nén, bấm Enter Ctrl+Page Down sau Copy thư mục cần dùng xong Allow U to Pack/Unpack 7ZIP files without installing 7ZIP - Đặc biệt TC AIO tích hợp sẵn WinRar nên việc nén giải nén file RAR dễ dàng Tương tự nén giải nén với 7Zip Để WinRar hoạt động tốt với TC bạn vào(Configuration=> Options => Packer => RAR Packer gõ đường dẫn Winrar.exe thư mục cài TC AIO, lưu ý sau “WinRar.exe” bạn gõ dấu cách gõ “-m5” để nén với chế độ Best (chế độ nén cao nhất) mặc định WinRar nén với chế độ Normal “-m3” - MPQ : công cụ nén giải nén Đặc biệt với MPQ bạn giải nén với file bí mật MPQ game Warcraft III.Đây cơng nghệ nén hãng sản xuất Warcraft III Blizzard sử dụng để nén file bí mật mình.Nhưng với MPQ điều khơng bí mật nữa, giúp bạn khám phá file MPQ cách toàn diện Allow U to Pack/Unpack MPQ files (in Warcraft III ) - Install Explorer : giúp bạn giải nén file MSI ( cài đặt chuyên dụng Microsoft) cách nhấn Ctrl+PageDown Opening MSI files by pressing Ctrl + PageDown - Ishield : giúp bạn giải nén file CAB cài đặt tiếng InstallShield cách nhấn Ctrl+PageDown Opening CAB files (in InstallShield Pack) by pressing Ctrl + PageDown - TotalSQX : công cụ nén giản nén Squeez (được Sven Ritter – tác giả Speed Commander phát triển) đưa vào Total Commander Đặc biệt thời gian nén lâu WinRar khả nén cao WinRar So tốc độ nén SQX với KGB KGB thua xa SQX Hỗ trợ chế độ SFX tương tự WinRar ( tạo file tự chạy thích hợp cho việc tạo phần mềm Portable) Và muốn giảm dung lượng file SFX (exe) bạn dùng UPXShell để có kết tốt New, fast and effective compressor - Audio Converter: trình chuyển đổi qua lại định dạng nhạc thông dụng WAV, MP3, WMA, OGG Ngồi hỗ trợ file AMR (thường gặp máy nghe nhạc MP3), ACC/MP4, ACC (Nero), WavPack, MusePack , FLAC, APE, MIDI… với nhiều tùy chọn Độ bitrate, Sample Rate, cân âm …(tùy theo định dạng) Cách chuyển đổi tương tự nén file vậy: chọn file nhạc => file=>Pack => chọn Audio Converter (trong hộp có mũi tiên xổ xuống) => Configure => OK Lưu ý: file chuyển đổi lưu Panel đối diện - AviWCX : cho phép bạn biến ảnh thành file phim (AVI) trích xuất file AVI thành ảnh Cách làm tương tự nén file Convert Images => AVI, AVI => Images - StartUpGuard: giúp bạn quản lý file tự chạy Windows cách hiệu nhanh chóng Điều giúp bạn theo dõi xử lý kịp thời file lạ virus tạo Cho phép thêm, xóa hay tạm ngừng chương trình chạy Windows cách dễ dàng mà khơng cần cài trình khác Để truy cập StartUpGuard bạn vào ỗ đĩa Network Neighborhood (nhấn Alt+F2 chọn Network Neighborhood) , chọn StartUpGuard Ở liệt kê danh sách file chạy Windows : Overall (toàn bộ), mục Registry như: Registry – Run, Registry – Run Once…, Startup ( thư mục StartUp Start=> Program) cuối User Nếu muốn chương trình chạy Windows ( word chẳng hạn) bạn copy (nhấn F5) file Windword.exe vào thư mục Overall được.Nếu muốn tạm ngừng nhấn đơi vào Windword.exe, muốn xóa hẳn bấm Delete Help U manage Start - Up programs ( run with Windows) - UnInstaller: tên gọi nó, UnInstaller giúp bạn gỡ bỏ chương trình Windows TC mà khơng cài trình khác.Cách truy cập tương tự StartUpGuard Muốn gỡ bõ trình đó, bạn bấm đơi vào xong Ngoài để truy cập nhanh vào UnInstaller, bạn kéo thả lên Button Bar ( công cụ ổ đĩa) sau muốn sử dụng nó, bạn click vào biểu tượng UnInstaller cơng cụ ( áp dụng với StartUpGuard) - DirSize + File Descriptions : giống Windows Explorer Total Commander xếp file theo tiêu chí : Name, Size, Type Date (trong chế độ View Details) hay chỗ cung cấp thêm thơng tin hữu ích chun biệt file tiêu chí Info (clik vào tiêu chí chọn “1 DirSize”) + Liệt kê dung lượng thư mục cách rõ ràng (điều khơng có Windows Explorer) + Các file ảnh : cho biết chiều dài, chiều rộng, BPP (Bits Per Pixel) nén công nghệ + Các file nhạc : cho biết Thời Gian, Ca sĩ trình bày, số Bitrate + Samplerate (2 số cao chất lượng hay) + Các file phim : cho biết chiều rộng chiều dài khung hình ( số cao chất lượng cao), số FPS (Frame Per Second : số cao phim mượt khơng bị giựt hình) số lượng khung hình + Các file Office : cho biết thông tin Title, Author, Last saved by, liệt kê số trang số từ thời điểm tạo thời điểm sửa file + RAR : cho biết tỉ lệ nén bao nhiêu, có sử dụng Recovery Record hay khơng (chỉ số cao khả phục hồi cao) + XPI (file cài đặt Extension Mozilla) : cho biết tên, hỗ trợ phiên FireFox, có hỗ trợ ThunderBird (trình duyệt mail), Flock, Netscape, SeaMonkey hay không Cho biết số thông tin chức Extension gì? Được tạo v.v… + HTML : cung cấp thông số Title Tag file HTML + TXT, NFO, URL : giúp xem trước nội dung tiêu đề + Đặc biệt hỗ trợ file DLL, OCX… : cho biết chức phiên file thư viện động Đặc biệt có ích bạn khơng rõ file DLL hỗ trợ cho việc gì, thích hợp cho việc lọc file DLL không cần đến để giảm dung lượng tối đa để làm Portable Ngoài ra, DirSize + File Descriptions hỗ trợ tìm kiếm file theo tiêu chí (đặc biệt thích hợp bạn không nhớ tên file nhớ tiêu chí file đó) Cách thực : bạn bấm “Alt+F7” hộp thoại Search Chuyển qua tab Plugins chọn Search in Plugins Trong ô Plugins chọn File Desc, ô Property chọn Description, ô OP chọn Contains , sau bạn gõ tiêu chí vào Value TC AIO liệt kê file chứa tiêu chí mà bạn chọn + Các chức khác Total Commander: + Back, Forward: bạn quay thư mục hay tới giống trình duyệt Web (nhấn Alt+mũi tên trái hay Alt+Mũi tên phải giữ Shift +cuộn chuột) + Branch View : có file hàng đống thư mục ? Bạn nhấn Ctrl + B Sau nhấn Ctrl + A xem kết Status Bar + Nếu bạn gặp file lạ đó, file nén, bạn nhấn Ctrl+PageDown để giải nén (thí dụ file XPI JAR FireFox khơng thơng dụng thật file nén ) + Mở / Đóng CD dễ dàng : cần mở CD bạn clik phải vào ổ chọn Eject, đóng lại clik trái vào ổ (điều khơng có Windows Explorer) + Hỗ trợ chép file từ file nén sang file nén mà không cần giải nén + Hỗ trợ BUTTON BAR để truy cập nhanh file folfer cách kéo thả file hay folder lên BUTTON BAR + Hỗ trợ tìm file file nén, tìm Text file nén (search Archives hộp thoại search) + Hỗ trợ tùy biến phím tắt tùy biến tác vụ âm TC (Configuration=>Options=> Misc) + Để bổ sung thêm chức (bằng cách cài Plugins) cho TC bạn tham khảo trang Web :Total Commander - TOTALCMD.NET Tất tính tích hợp vào file exe nhất, chạy trực tiếp không cần cài đặt Đặc biệt kết hợp TC AIO với FF Dual (Total Commander AIO FireFox Dual) Thì bạn lướt Web đâu, Duyệt Web với chế độ Dual dc tích hợp trình Download tốc độ cao có Resume, quản lý file, nghe nhạc xem phim,chuyển đổi file nhạc, duyệt ảnh, nén file quản lý phần mềm khởi động mà khơng cần cài thêm phần mềm Thích hợp lưu vào USB Vì chạy thẳng trực tiếp vào ổ cứng nên khơng ảnh hưởng tới tuổi thọ USB Ngoài mục DIRECTORY HOTLIST (nhấn Ctrl + D phím để kích hoạt, khơng thích bạn vào Start => TC HotKey để chỉnh lại) bổ sung , cho phép bạn truy cập nhanh chóng đến thư mục sau: - Desktop - My Documents - Start Menu (của Windows) - Start Up (thư mục khởi động Windows) - Send To - Quick Launch - Program Files - Windows - Application Data (thường chứa file cấu hình phần mềm) - Temp (thư mục tạm Windows) - Plugins (truy cập đến Plugins TC) - Source = Target Bạn thêm nhiều thư mục khác cách chọn thư mục, nhấn Ctrl+ D (hoặc phím 2) => Add current dir để tùy biến bạn vào Configure… RAMCOPY cung cấp cho TC chức Copy file lên RAM từ Ram Copy xuống ổ cứng Như bạn biết RAM thiết bị có tốc độ truy xuất nhanh (nhanh ổ cứng), RAM nhiều Copy nhanh, file lớn Copy nhanh Theo kinh nghiệm, chép file 500MB bình thường 3m20', chép với RAMCOPY 1m20' ! Bên cạnh đó, BADCOPY (Cơng cu=>BadCopy) Plugin giúp bạn chép từ CD bị trầy xướt giữ nguyên chất lượng, công cụ nên dùng trước “Từ bỏ” CD Như bạn biết, Windows có nhiều Services chạy lúc với nó, Services hỗ trợ cho công việc khác Windows, Services nạp nhiều Windows chạy nặng Với Services Manager TOTAL COMMANDER , bạn quản lý Services dễ dàng.Cho phép dừng, tắt, xóa Services hướng dẫn chi tiết chức Services đó.Chọn Service bấm đôi vào TC AIO 3.0 cung cấp thêm Plugin Manager (Cong cu =>TC Plugin Manager) giúp quản lý Plugin TOTAL COMMANDER dễ dàng Cho biết chức Plugin, thuộc phiên nào, trạng thái Plugin xếp Plugin tùy biến Plugin Tăng cường thêm chức tìm kiếm, đổi tên hàng loạt, custom columns Bằng plugin WDX.Cho phép đổi tên hàng loạt theo tiêu chí (Ctrl+M), tìm kiếm theo tiêu chí(Alt+F7), chọn cột theo tiêu chí (Configuration=>Options=>Custom Columns) Tiêu chí thơng tin trích xuất từ file đặc biệt như: Nhạc : tiêu chí Duration, Samplerate, bitrate,title, artist, album… Hình : Width , Height, BPP (bits per pixel)… Điều đặc biệt hữu ích tìm nhạc hàng ngàn hát, ta không nhớ rõ tên nhớ tiêu chí nó, thích hợp cho tiệm kinh doanh đĩa + Ngồi tích hợp sẵn cơng cụ hữu ích sau (trong menu Cơng cu) • IrfanView- trình duyệt ảnh với tốc độ cực nhanh, giúp đổi hàng ngàn ảnh với tốc độ không chê vào đâu (Công cu => IrfanView), tạo ảnh Panorama , ngồi trình chụp ảnh hình tiện lợi, làm hình cho Windows, hỗ trợ đọc định dạng RAW chuyên dùng cho máy ảnh…Để duyệt thêm nhiều định dạng ảnh khác, bạn tải Plugin hỗ trợ cho IrfanView : IrfanView - Official Homepage - one of the most popular viewers worldwide • UniKey – gõ tiếng Việt thơng dụng nhất, hồn tồn miễn phí hỗ trợ tốc ký (viết tắt) Cho phép gõ tắt trình ứng dụng • Notepad – công cụ thiếu cho dân lập trình.Giúp thể cú pháp rõ ràng ngơn ngữ lập trình • Lister – lập danh sách file cực nhanh (lập hàng ngàn file vài giây) thích hợp làm List nhạc • TC2USB – cơng cụ làm Porable cho Total Commander tiện lợi dễ dùng, bạn sử dụng TOTAL COMMANDER nơi đâu với thiết lập quen thuộc nhà • TOTAL COMMANDER Menu Editor – tùy biến Main Menu TOTAL COMMANDER nhanh chóng dễ dàng ... Download tốc độ cao có Resume, quản lý file, nghe nhạc xem phim,chuyển đổi file nhạc, duyệt ảnh, nén file quản lý phần mềm khởi động mà không cần cài thêm phần mềm Thích hợp lưu vào USB Vì chạy... Bạn cắt file lớn thành nhiều file nhỏ (menu Files/ Split file) hay sát nhập nhiều file lại thành file (menu Files/ Combine files) Các file chia tách có tên mở rộng 001, 002 (tối đa 999 file) ,... định file wcx tương ứng -> bấm OK Làm tương tự cho file plugin khác - Plugin phục vụ cho việc quản lý hệ thống (file WFX): Mở Configuration/ Options/ Operation/ FS/ Plugins Trong hộp thoại File
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ thuật trong phần mềm quản lý file total commander, Thủ thuật trong phần mềm quản lý file total commander

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay