Báo cáo thực tập tổng hợp: Tình hình kinh doanh của công ty May 19/5

29 2 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2018, 15:34

Công ty may 19/5 Công an nhân dân trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, công ty đã không ngừng trưởng thành, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong mọi tình hình. Từ những tổ chức đầu tiên là các xí nghiệp may trang phục Công an nhân dân, trải qua các thời kỳ lịch sử, Công ty may 19/5 được thành lập, trở thành một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, phục vụ có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Quá trình xây dựng và trưởng thành, Công ty may 19/5 Công an nhân dân đã có nhiều thành tích, chiến công vun đắp nên truyền thống vẻ vang của mình, góp phần tích cực xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, đảm bảo tiến lên chính quy hiện đại. Trong quá trình thực tập với những kinh nghiệm thực tế em đã thu thập được những tài liệu cần thiết cho bài báo cáo tổng hợp. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do thời gian thực tập không cho phép, kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên cũng không tránh được những thiếu sót, mong thầy cô và các bạn tham khảo và đóng góp thêm ý kiến để cho bài viết của em hoàn thiện hơn. Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B MôC LơC LỜI NĨI ĐẦU I QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY MAY 19/5 - BỘ CÔNG AN Qúa trình hình thành 2 Các giai đoạn phát triển Công ty may 19/5 - Bộ công an 2.1 Giai đoạn I (1988 – 1993) 2.2 Giai đoạn II (1993-1996) 2.3 Giai đoạn III (1996-1999) 2.4.Giai đoạn IV (1999 đến nay) .4 II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY MAY 19/5 - BỘ CÔNG AN 2.1 Chức năng: 2.2 Nhiệm vụ III ĐẶC ĐIỂM BỘ MÁY QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY MAY 19/5 - BỘ CÔNG AN IV TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY MAY 19/5 - BỘ CƠNG AN .9 4.1 Tình hình tài Cơng ty May 19/5 hai năm 2006 - 2007 4.2 Tình hình huy động vốn Công ty: 10 4.3 Năng lực tài Cơng ty: 10 V TÌNH HÌNH VỀ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY .11 VI KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY MAY 19/5 - BỘ CÔNG AN 12 VII ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM 16 VIII Đặc điểm công nghÖ .17 IX THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN CỦA CƠNG TY MAY 19-5 20 X ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 20 10.1 Định hướng phát triển Công ty may 19/5 năm tới 20 10.2 Những biện pháp, nhiệm vụ cụ thể 22 10.3 Một số kiến nghị 24 KẾT LUẬN .26 Báo cáo thực tập tổng hợp Tống Thị Hà Báo cáo thực tập tổng hợp Lớp: Quản lý kinh tế 47B Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B LỜI NÓI ĐẦU Công ty may 19/5 Công an nhân dân trải qua 20 năm xây dựng phát triển, lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc, với nỗ lực, phấn đấu tập thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, công ty không ngừng trưởng thành, thực thắng lợi nhiệm vụ trị tình hình Từ tổ chức xí nghiệp may trang phục Công an nhân dân, trải qua thời kỳ lịch sử, Công ty may 19/5 thành lập, trở thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động cơng ích, phục vụ có hiệu cơng tác bảo vệ an ninh, trật tự xây dựng lực lượng Công an nhân dân Q trình xây dựng trưởng thành, Cơng ty may 19/5 Cơng an nhân dân có nhiều thành tích, chiến cơng vun đắp nên truyền thống vẻ vang mình, góp phần tích cực xây dựng lực lượng công an sạch, vững mạnh, đảm bảo tiến lên quy đại Trong q trình thực tập với kinh nghiệm thực tế em thu thập tài liệu cần thiết cho báo cáo tổng hợp Mặc dù cố gắng thời gian thực tập không cho phép, kinh nghiệm thực tế hạn chế nên khơng tránh thiếu sót, mong thầy bạn tham khảo đóng góp thêm ý kiến viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Báo cáo thực tập tổng hợp Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B I QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY MAY 19/5 - BỘ CƠNG AN Qúa trình hình thành Vào cuối năm 80 đầu năm 90 kinh tế đất nước bước chuyển từ chế tâp trung bao cấp sang chế thị trường có điều tiết nhà nước Lực lượng Công an nhân dân vốn Nhà nước bao cấp hoàn toàn vật, cấu theo hướng giảm dần vật, tăng tỷ lệ tiền tệ hoá để đơn vị mua sắm, trang bị, mặt khác yêu cầu tự trang trải kinh phí thay cho việc nhận vật trực tiếp yêu cầu xếp tổ chức, công tác giảm biên chế tạo sứ ép công ăn việc làm cho số cán chiến sĩ dư thừa toàn lực lượng em cán chiến sĩ có hồn cảnh khó khăn, khơng có việc làm Đồng thời đòi hỏi việc trang bị máy móc thiết bị ngày quy, đại Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất Chính phủ chấp thuận thành lập số đơn vị sản xuất kinh doanh mang tính đặc thù Trước hết để đảm bảo nhu cầu công tác nội ngành Công an lực dư thừa tham gia phục vụ cho kinh tế đất nước tự trang trải phần kinh phí Cơng ty may 19/5 - Bộ Cơng an đời hồn cảnh Công ty may 19/5 thành lập năm 1988 theo Quyết định số 727/QĐ-BNV(H14) Bộ trưởng Bộ Nội Vụ sở hợp xí nghiệp may 19/ xí nghiệp trang phục Hiện Cơng ty có xí nghiệp thành viên : Xí nghiệp Chiến Thắng, Xí nghiệp Hồng Cầu, Xí nghiệp Phương Nam, Xí nghiệp Miền Trung Tên Công ty: Công ty may 19/5 - Bộ Công an Tên giao dịch: Grament Company No 19/5 Trụ sở chính: Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân - Hà nội Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp Nhà nước Cơ quan cấp trên: Tổng cục Hậu cần - Bộ Công an Báo cáo thực tập tổng hợp Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B Các giai đoạn phát triển Công ty may 19/5 - Bộ công an 2.1 Giai đoạn I (1988 – 1993) Xí nghiệp may 19/5 xí nghiệp sản xuất trang phục, tiền thân Công ty may 19/5 thành lập năm 1988 theo Quyết định Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ( Bộ Công an) Tổng Cục hậu cần trực tiếp quản lý có trụ sở phường Thanh Xuân Bắc - Quận Thanh Xn – Hà nội Thời gian đầu có quy mơ nhỏ, lực hạn chế, Xí nghiệp may 19/5 Xí nghiệp trang phục hồn tồn phục vụ cơng tác may quần áo cho cán chiến sỹ, phạm nhân sản xuất giày, mũ, dây lưng, quân hàm… nội ngành đáp ứng phần nhỏ nhu cầu ngành Được quan tâm đạo, tạo điều kiện khuyến khích từ lãnh đạo Bộ Cơng an, Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần Xí nghiệp may 19/5 Xí nghiệp trang phục bước phát triển, quy mô mở rộng, vốn bổ sung, máy móc thiết bị bước bổ sung quy mô, đại Đội ngũ cán quản lý công nhân ngày củng cố nâng cao trình độ chun mơn, tay nghề, chất lượng sản phẩm ngày nâng cao Tỷ trọng sản phẩm may trang phục ngành tăng lên không ngừng tạo uy tín ngành 2.2 Giai đoạn II (1993-1996) Do yêu cầu công tác xếp lại tổ chức, hợp lý hoá sản xuất doanh nghiệp Nhà nước nói chung ngành cơng an nói riêng Thực Nghị định 338/HĐBT hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ), Xí nghiệp may 19/5 Xí nghiệp trang phục thành lập theo Quyết định số 302/QĐ – BNV(H11), 330/QĐ – BNV(H11) ngày 7/9/1993 Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ( Bộ Công an) chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập 2.3 Giai đoạn III (1996-1999) Ngày 26/10/1996 Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ký Quyết định số 727/QĐBNV thành lập công ty may 19/5 sở hợp Xí nghiệp ( Xí ngiệp Báo cáo thực tập tổng hợp Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B may 19/5 Xí nghiệp trang phục) Theo định thành lập cơng ty co Xí nghiệp thành viên Từ ngành may mặc đảm bảo quân trang lực lượng CAND có doanh nghiệp thống quy mơ, đảm bảo ngành có vị trí tương đối vững thị trường Khi hợp công ty may 19/5 gặp phải nhiều khó khăn mà khó khăn lớn vấn đề thiếu vốn kinh doanh Tại định thành lập ghi rõ: Vốn Cơng ty may 19/5( Tính theo ngày 31/12/1995) 1.991.883.359 VNĐ, vốn cố định 1.085.916.919 VNĐ chiếm 54,52% tổng số vốn cơng ty Với số vốn đặc biệt vốn cố định không đảm bảo sản xuất kinh doanh Để giải khó khăn doanh nghiệp tìm nhiều giải pháp tháo gỡ, tạo thêm nguồn vốn bước đưa sản xuất vào ổn định Một mặt cơng ty xếp lại tổ chức, bố trí lao động cho phù hợp với nhiệm vụ cho người lao động Mặt khác công ty cố gắng sản xuất tìm khách hàng, bạn hàng làm ăn lâu dài… Trong trình hoạt động, thực phương châm kinh doanh có hiệu vừa tích luỹ mở rộng sản xuất vừa đảm bảo không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động Cơng ty có nhiều cố gắng dàm nghĩ, dám làm ln tìm tòi, nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm từ doanh nghiệp khác Với cách làm ăn Công ty tạo thị trường tương đối ổn định, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động Công ty có đội ngũ cán cơng nhân viên có chun mơn khá, sản xuất sản phẩm có chất lượng tốt dây chuyền sản xuất tiên tiến đại Tổng số vốn kinh doanh công ty dến cuối năm 2001 nâng lên 15268 triệu đồng, vốn cố định 6085 triệu đồng, vốn lưu động 9183 triệu đồng 2.4.Giai đoạn IV (1999 đến nay) Để khẳng định tính đặc thù doanh nghiệp phục vụ nội ngành ngày 23/11/1999 Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định 739/1999/QĐBCA(X13) việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước sang doanh nghiệp Báo cáo thực tập tổng hợp Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B Nhà nước hoạt động cơng ích Cơng ty May 19/ sở giữ nguyên pháp nhân doanh nghiệp Nhà nước, Công ty may 19/5 thuộc công an chuyển sang hoat động cơng ích làm nhiệm vụ sản xuất cung cấp trang phục nhu yếu phẩm phục vụ ngành Công an Khi lực dư thừa Cơng ty sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng bán sản phẩm thị trường nước nước Năm 2000 quy mô Công ty mở rộng sát nhập thêm Xí nghiệp Phương Nam - Thành phơ Hồ Chí Minh ( Xí nghiệp 3) Đây xí nghiệp lớn tương đương với Xí nghiệp ngồi miền Bắc Do có lãnh đạo sát Bộ Công an, lãnh đạo đồng chí lãnh đạo cơng ty phối hợp với đồn thể đưa cơng ty phát triển lên tầm cao mới, bên cạnh cán cơng nhân cơng ty có bề dày kinh nghiệm, có tinh thần đồn kết gắn bó, trình độ, lực ngày nâng cao Công ty có sách thi đua, khên thưởng cho cán bộ, công nhân viên Đời sống cán công nhân viên ngày cải thiện rõ rệt Xí nghiệp xây dựng hồn thành Đà Nẵng năm 2008 Đây Xí nghiệp chuyên sản xuất quân trang, quân phục phục vụ cho chiến sĩ Công an Miền trung II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY MAY 19/5 - BỘ CÔNG AN 2.1 Chức năng: Là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng cục Hậu cần, Cơng ty may 19/5 có chức sau - Sản xuất quân trang, quân dụng quần áo, giầy, mũ, phù hiệu, balo, áo mưa,… đáp ứng tiêu mà giao cho, nỗ lực khả có hàng năm Cơng ty hồn thành vượt kế hoạch tiêu Bộ đề ra, sản phẩm có khả xuất sang số nước anh em Lào, Campuchia… Báo cáo thực tập tổng hợp Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B - Sản xuất quần áo cho phạm nhân, hàng may mặc, tham gia thị trường phục vụ dân sinh xuất Bộ giao hạn ngạch - Do hoạt động sản xuất công ty mang tính trị nên khơng mang tính cạnh tranh doanh nghiệp Nguyên tắc thực hạch toán kinh tế, tự chịu trách nhiệm kết sản xuất kinh doanh, đảm bảo có lãi để tái sản xuất mở rộng nhằm bảo toàn phát triển vốn giao Tạo thêm nhiều công ăn, việc làm cho người lao động, mở rộng phương thức khoán phân xưởng sở đặc thù loại sản phẩm làm cho người gắn bó thu nhập với sản phẩm làm không hạn chế thu nhập tối đa 2.2 Nhiệm vụ Cơng ty may 19/5 có nhiệm vụ sản xuất chủ yếu sản phẩm may mặc cho tồn ngành cơng an Đó trang phục đặc trưng cho phận khác nội ngành, hàng năm công ty sản xuất theo tiêu kế hoạch công an giao cho Ngồi Cơng ty ký kết hợp đồng xuất sản phẩm sang nước như: Lào, Campuchia, Thái lan… Công ty cố gắng năm tới hoàn thành nhiệm vụ mà Công an giao cho mà nhờ phần hỗ trợ bên ngồi Đó mục tiêu, chiến lược mà công ty thực III ĐẶC ĐIỂM BỘ MÁY QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY MAY 19/5 - BỘ CƠNG AN Là đơn vị hạch tốn độc lập Công ty may 19/5 tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng, Đứng đầu Giám đốc sau phó giám đốc, kế tốn trưởng hệ thống phòng ban Báo cáo thực tập tổng hợp Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B GIÁM ĐỐC CƠNG TY Phó Giám đốc Phó Giám đốc Xí nghiệp I Tổ điều hành Phòng tài kế tốn Phòng kế hoạch vật tư Văn phòng Cơng ty Các phân xưởng Phó Giám đốc kiêm Giám đốc xí nghiệp III Xí nghiệp III Xí nghiệp II Các phân xưởng Tổ điều hành Các phân xưởng Tổ điều hành QMR Phòng kỹ thuật Xí nghiệp IV Các phân xưởng Tổ điều hành *** Chức phận Giám đốc công ty Là đại diện pháp nhân công ty, chủ tài khoản chịu trách nhiệm công tác quản lý tổ chức, tài sản công ty, ký hợp đồng tín dụng vay vốn với ngân hàng, tổ chức tài đối tượng khác, trực tiếp uỷ quyền cho Phó Giám đốc Công ty ký kết, tổ chức thực thực hợp đồng kinh tế, tổ chức khai thác nguồn hàng, đảm bảo việc làm cho người lao động nhằm có thu nhập ngày tăng phù hợp với kết sản xuất kinh doanh; thực chế độ quản lý cán bộ, bổ nhiệm miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng kỷ luật cán theo phân cấp Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, chăm lo xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Báo cáo thực tập tổng hợp Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B - Phó giám đốc Công ty Là người giúp việc uỷ quyền, có trách nhiệm thực nhiệm vụ giao, có trách nhiệm trước pháp luật chất lượng cơng việc thực Phó Giám đốc Cơng ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Nếu kiêm nghiệm phải thực nhiệm vụ theo quyền hạn nhiệm vụ Giám đốc Xí nghiệp thành viên - QMR Thực hướng dẫn, đánh giá, kiểm tra công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001- 2000, tiếp nhận phân phối hợp lý văn liên quan đến Bộ ISO Phản ánh kịp thời đến Giám đốc Công ty; cập nhật, lưu giữ hồ sơ chất lượng; phối hợp hoạt động phận theo mục tiêu định;đại diện cho công ty ký phiếu bảo hành chất lượng sản phẩm cho khách hàng theo yêu cầu - Phòng kỹ thuật Trưởng phòng tham mưu giúp việc giám đốc công ty về: Nghiên cứu mầu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng dẫn, quản lý, giám sát, kiểm tra sản xuất với xí nghiệp trực thuộc, đại diện giải vấn đề liên quan đến kỹ thuật xây dựng định mức vật tư,lao động, nghiên cứu dây chuyền công nghệ để tăng suất lao động; quyền đình chỉ, kiểm tra biên báo cáo Giám đốc công ty xử lý phạm vi quyền hạn, quản lý tổ chức cán bộ, tài sản phòng làm cơng việc chức Giám đốc giao - Phòng kế hoạch vật tư Lập kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu kế hoạch sản xuất, đầu tư hàng năm, nghiên cứu tình hình thị trường … giai đoạn Cơng ty để đưa kế hoạch phù hợp, tổ chức cung ứng, toán vật tư nguyên vật liệu; xây dựng dự án đầu tư, chịu trách nhiệm tài sản hoạt động nhân viên phòng, thực nhiệm vụ chức giám Đốc giao - Văn phòng cơng ty Thực cơng tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… công tác hành quản trị - Phòng tài kế tốn Tổ chức thực cơng tác kế tốn, quản lý tài Cơng ty theo quy định nhà nước báo cáo theo quy định Báo cáo thực tập tổng hợp Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B Doanh thu tăng lên phần lớn nhu cầu quân trang, quân nhu cho quốc phòng an ninh tăng lên, phần Công ty bắt đầu nghiên cứu thị trường nước nước thị trường Lào, Campuchia, Hồng Kơng tìm cách tiếp cận sang thị trường Nhật Bản, EU Nhìn vào biểu đồ ta thấy mức tăng dần qua năm thể độ dốc tăng dần từ trái qua phải, điều nói lên lớn mạnh khơng ngừng Cơng ty Từ q trình phân tích cho ta thấy doanh thu Công ty tăng tương đối ổn định tăng lên nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng lên cụ thể số lượng sản phẩm sản xuất liên tục tăng lên qua năm Tuy nhiên ta thấy Công ty May 19/5 có mạnh sức ép kinh doanh không lớn, độc quyền việc sản xuất sản phẩm cung cấp đủ cho nhu cầu Bộ Cơng an Bên cạnh khơng thể phủ nhận điều nhờ có lãnh đạo sáng suốt Ban Giám đốc Công ty đồng lòng cán nhân viên Công ty mà hàng năm doanh thu năm sau cao năm trước, đời sống cán công nhân viên Công ty tăng lên rõ rệt Điều thể qua suất lao động tăng lên, chi phí tiết kiệm cách triệt để từ cho ta thấy có quản lý chặt chẽ khâu sản xuất, mua sắm cung cấp vật liệu, đặc biệt vật liệu chiếm tỷ lệ lớn Đồng thời trình độ tay nghề người lao động nâng cao Ngân sách nộp Nhà nước ngày tăng từ 2.409 triệu đồng năm 2003 lên đến 6.515 triệu đồng năm 2007 tăng 4.106 triệu đồng, gấp lần tương ứng với tỷ lệ tăng doanh thu Điều chứng tỏ Báo cáo thực tập tổng hợp 13 Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B Công ty thực sách nhà nước cách đầy đủ, làm tốt quyền nghĩa vụ - Về lợi nhuận sau thuế Công ty hàng năm tăng lên thể qua biểu đồ sau đây: Lợi nhuận Công ty giai đoạn năm 2003 đến năm 2007 Lợi nhuận sau thuế Công ty tăng theo tỷ lệ tăng doanh thu, năm 2003 chiếm 10%, năm 2004 chiếm 9,9%, năm 2005 chiếm 9,7%, năm 2006 chiếm 10,2%, năm 2007 chiếm 10,26% Như năm 2007 thu tỷ lệ lợi nhuận sau thuế so với doanh thu cao nhất, năm 2005 tỷ lệ thấp nguyên nhân năm 2005 Công ty chịu ảnh hưởng biến động chung thị trường giá vật liệu mua vào tăng lên, chi phí vận chuyển tăng… Nhưng đến năm 2006 tỷ lệ đạt 10,2% đến năm 2007 tỷ lệ 10,26% tỷ lệ thể phát triển ngày lên Công ty Nếu tăng lên doanh thu nói lên tăng lên kết quả, quy mơ tăng lên lợi nhuận sau thuế 05 năm (từ năm 2007 so với năm 2003) 11.416 triệu đồng, thể tăng vượt bậc hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty Do Cơng ty cần có biện pháp phương hướng để trì tăng trưởng ổn định làm giảm ảnh hưởng thị trường đến hiệu kinh doanh - Về chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí vật liệu Công ty tăng tương ứng với tăng doanh thu làm cho lợi nhuận tăng lên khơng nhiều, chi phí sản xuất tăng từ 60.925 triệu đồng năm 2003 lên đến 115.253 triệu đồng năm 2007 - Số sản phẩm sản xuất hàng năm tăng từ 2.447 (1000 cái) năm 2003 đến Báo cáo thực tập tổng hợp 14 Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B 3.668 (1000 cái) năm 2007 yếu tố làm cho doanh thu Công ty hàng năm tăng lên Điều thể biểu đồ sau đây: Số lượng sản phẩm sản xuất hàng năm Công ty từ năm 2003 đến năm 2007 Theo biểu đồ ta thấy, số lượng sản phẩm sản xuất hàng năm tăng dần thể phát triển ổn định Cơng ty nhân tố làm tăng doanh thu lợi nhuận sau thuế Việc sản phẩm sản xuất tăng dần ổn định làm cho việc cung ứng vật liệu dễ dàng hơn, trình sản xuất diễn ổn định làm cho lượng phế phẩm tiết kiệm lượng vật liệu lớn cho Cơng ty, khơng làm cho Cơng ty phải mua lượng lớn vật liệu lúc Do chi phí mua vật liệu khơng bị tăng lên - Trong 05 năm (từ 2003 - 2007) thu nhập bình quân đầu người tháng liên tục tăng t 900.000đồng/tháng năm 2003 lên 1.908.000 đồng/tháng năm 2007 Điều thể đời sống cán cơng nhân viên nâng lên rõ rệt làm cho người lao động ngày yên tâm với công việc khơng phải tìm kiếm việc khác, chuyển đến làm nơi làm việc khác trước năm gần tình hình lao động Công ty tương đối ổn định dễ quản lý giám sát Như lớn mà Công ty tạo dựng thời gian qua uy tín hình ảnh khách hàng tạo thêm hội gọi vốn đầu tư từ nhà đầu tư nước nước Điểm bật điều kiện lao động cải thiện, tâm trạng thoải mái làm việc yếu tố làm nâng cao suất lao động tăng doanh thu Công ty Các yếu tố Báo cáo thực tập tổng hợp 15 Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B môi trường nồng độ bụi, tiếng ồn, ánh sáng bảo đảm mức độ cho phép Do q trình sản xuất kinh doanh Cơng ty liên tục thu hút thêm nhiều lao động, đặc biệt lao động có trình độ đại học, cao đẳng VII ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM Công ty đơn vị sản xuất quần áo quân trang, quân nhu cho ngành cho xuất Căn vào nhiệm vụ giao thành lập Công ty, vào thực trạng máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất Công ty vào nhu cầu thị trường Hiện nay, Công ty sản xuất theo hướng đa dạng hoá sản phẩm với nhiều loại sản phẩm hình thức mẫu mã khác để phục vụ cho ngành cơng an Tính chất sản phẩm có gia cơng, có sản phẩm tồn Những mặt hàng chủ yếu mà Công ty sản xuất QA thu đông lễ phục Vỏ chăn loại QA xuân hè lễ phục Áo trấn thủ loại QA xuân hè sĩ quan may đo loại Áo gác QA xuân hè sĩ quan cỡ số loại Áo jile may đo QA xuân hè hạ sĩ quan Áo sơ mi trắng QA thu đông sĩ quan may đo loại Cavat loại QA thu đông sĩ quan cỡ số loại Mũ cứng an ninh + cảnh sát QA phạm dài Mũ Kepi loại QA xuân hè rằn ri Giầy da loại QA phạm cộc Găng tay QA hè tiêu binh Dây lưng QA đông tiêu binh Màn tuyn QA mưa sĩ quan hạ sĩ quan Tăng võng Ba lô Áo ấm (nguồn: Phòng kế hoạch - vật tư Cơng ty May 19/5 -Bộ Cơng an) Ngồi ra, Cơng ty gia công xuất hàng may mặc sở hợp đồng uỷ thác gia công xuất ký kết, Công ty tiếp nhận nguyên phụ liệu, mẫu tài liệu bên đặt gia công Những mặt hàng Công ty gia công xuất khẩu: Áo Jacket (1 lớp, lớp, lớp), quần áo thể thao, áo nỉ, áo sơ mi, quần áo công an Như vậy, sản phẩm Cơng ty nhiều Cơng ty đòi hỏi phải xây dựng hệ thống định mức hợp lý phải điều chỉnh đơn giá áp dụng cho mặt hàng, việc quản lý sử dụng nguyên vật liệu trở nên phức tạp có Báo cáo thực tập tổng hợp 16 Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B nhiều chủng loại Do sản phẩm nhiều nên Cơng ty cần có cấu tổ chức rõ ràng, động, chọn người có trình độ, lực phẩm chất đáp ứng đòi hỏi cơng việc VIII Đặc điểm công nghệ Do trình sản xuất cho nhiều loại sản phẩm, mẫu mã khác công ty xây dựng mô hình sản xuất theo trình công nghệ nh sau : Gồm công đoạn - Giai đoạn thiết kế sản phẩm - Giai đoạn cắt, thêu, may - Giai đoạn hoàn thiện sản phẩm Sơ đồ Quy trình công nghệ s¶n xt - ThiÕt kÕ mÉu - ChÕ thư s¶n phẩm - Xác định quy trình công giác cho cắt bán thành phẩm - Chuẩn bị vật t - Cấp vật t theo phiếu - Cắt bán thành phẩm - Kiểm tra cắt bán thành phẩm - Thêu bán thành phẩm - Cấp bán thành phẩm cho phân xởng may - May sản phẩm - Là chi tiết - Kiểm tra sản phẩm - Là toàn sản phẩm may xong - Kiểm tra sản phẩm lần cuối - Đóng gói sản phẩm - Kiểm tra đóng - NhËp kho s¶n phÈm - XuÊt kho s¶n phÈm - Thiết kế Trong bớc để tạo thành phẩm công đoạn may sản phẩm từ bán thành phẩm cắt, thêu phụ liệu quan Bỏo cáo thực tập tổng hợp 17 Tống Thị Hà Lớp: Qun lý kinh t 47B trọng Đây giai đoạn mà ngời công nhân sử dụng kỹ thuật để tạo thành phẩm cuối Tính hợp lý khoa hợc trình may ảnh hởng lớn đến chất lợng sản phẩm Bớc Sơ đồ Quy trình may đợc thể qua sơ đồ sau: Nội dung Trách nhiệm Quản đốc Nhận tiến độ sản xuất phâ n công công việc phân xởng may Phó giảm đốc phân x- Nhận phối màu, định mức , hóa đơn cấp hàng Paton, thống kê chi tiết h ng dẫn tác nghiệp ởng may Nhận bán thành phẩm cắ t, thêu, phụ liệu Thống kê Nhân viên giao nhận Kiểm tra Nhân viên giao nhận Bóc chi tiết bán thành phẩm Tổ trởng Tổ trởng Phâ n bán thành phẩm đ bóc cho công đoạn May sản phẩm đầu truyền Các tổ may Phó giám Kiểm tra Không đạt đốc + tổ trởng + KCS Báo cáo thực tập tổng hợp H í ng dÉn cho công nhâ n 18 Thực sang dấu may, vịtrícác chi tiết Tng Th H Lp: Qun lý kinh t 47B Công nhân 10 Công nhân phụ may 11 12 13 14 15 Tỉ trëng + KCS ph©n xëng Kiểm tra Bộ phận Là chi tiết Công nhân May hoàn thiện sản phẩm KCS phân x- Kiểm tra ởng KCS kỹ thuật 16 Là hoàn thiện sản phẩm Xử lý sản phẩm không phù hợ p Xử lý sản phẩm không phù hợ p Tổ hoàn thành Kiểm tra 17 KCS ph©n x18 ëng KiĨm tra KCS kü thuật Gấp sản phẩm Công nhân 19 tổ hoàn Xử lý sản phẩm không phù hợ p Xử lý sản phẩm không phù hợ p Đ óng gói sản phẩm, ®ãng thï ng thiÖn Báo cáo thực tập tổng hợp Kiểm tra 19 Nhập kho Xử lý sản phẩm không phï hỵ p Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B KCS ph©n x20 ëng KCS kü thuËt 21 Công nhân tổ hoàn thiện KCS phân xởng KCS kỹ thuật Kho thành phẩm Nhìn vào quy trình may ta cã nhËn xÐt r»ng : C«ng ty biÕt tỉ chøc may cách hợp lý khoa học Từng công nhân, phận đợc hớng dẫn nội dung công việc cách cụ thể có gắn với trách nhiệm Trong trình sản xuất có nhiều khâu sản phẩm đợc kiểm tra kỹ đảm bảo sản phẩm đợc đóng gói sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lợng Việc tổ chức sản xuất nh góp phần to lớn việc đảm bảo nâng cao chất lợng sản phẩm cho công ty IX THUN LI VÀ KHĨ KHĂN CỦA CƠNG TY MAY 19-5 Báo cáo thực tập tổng hợp 20 Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B - Thuận lợi: Cơng ty có nhiều thuận lợi trình sản xuất kinh doanh Hiện công ty mở rộng sản xuất miền nước: miền Bắc (Hà Nội)- miền Trung (Đà Nẵng)- miền Nam (TP HCM) Thuận lợi cho việc sản xuất cung cấp nhu yếu phẩm quân trang quân phục cho toàn nghành cách quy mơ Cơng ty có đội ngũ cán lãnh đạo có lực động cơng tác lãnh đạo với đội ngũ công nhân viên sản xuất dồi lao động đào tạo qua trường lớp nên có kinh nghiệm sản xuất Là công ty nhà nước phục vụ cho nghành công an nên công ty hưởng tất sách chế độ mà nhà nước ban hành - Khó khăn: Bên cạnh mặt thuận lợi công ty gặp phải nhiều khó khăn như: + Vốn đầu tư sản xuất kinh doanh hạn chế + Khoa học kĩ thuật tiên tiến đại chưa đưa áp dụng sản xuất cách triệt để X ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 10.1 Định hướng phát triển Công ty may 19/5 năm tới Qua phân tích đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty may 19/5 cho thấy, Công ty đạt số kết định Công ty bước phát triển dần có uy tín vị trí thị trường mở rộng thị trường Tuy nhiên, để nắm hội đó, thúc đẩy phát triển thiết Cơng ty cần phải xác định hướng đắn, lựa chọn cho chiến lược sắc bén khả thi song phải phù hợp với điều kiện cụ thể doanh nghiệp biến động nhanh chóng thị trường Để hòa nhập thời hội nhập từ Cơng ty có nhiều việc phải làm Từ việc xây dựng kế hoạch ngắn hạn dài hạn, đến Báo cáo thực tập tổng hợp 21 Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B việc huy động sử dụng tối đa nguồn vốn, nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý Trong việc mở rộng quy mơ sản xuất mở rộng tiêu thụ sản phẩm, tăng cường công tác nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu thị trường để định hướng cho chất lượng sản phẩm quan trọng Trên sở định hướng Công ty may 19/5, vào kết khảo sát tiếp thị dự báo nhu cầu thị trường, vào khả có khả cơng nghệ sản xuất, Công ty xây dựng định hướng phát triển cho doanh nghiệp năm tới bao gồm việc sau : - Về sản xuất sản phẩm : Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm nhằm tạo cấu sản phẩm phong phú đa dạng - Về máy móc thiết bị : Tăng cường đầu tư vốn đổi dây chuyền công nghệ, thiết bị đại, phù hợp với yêu cầu đặc thù sản phẩm, phân xưởng may - Về lực lượng lao động : Cơng ty phải có kế hoạch phương pháp tổ chức, nâng cao trình độ tay nghề, nghiệp vụ cho cán công nhân viên cán quản lý thơng qua hình thức đào tạo đào tạo lại, bổ túc nghiệp vụ - Về công tác tổ chức : Sắp xếp lại máy quản lý gọn nhẹ từ phòng ban đến đội ngũ sản xuất cho phù hợp với tình hình - Về mục tiêu tăng cường : Công ty đưa mục tiêu toán lương cho cán công nhân viên vào ngày 25-30 hàng tháng, để không ảnh hưởng đến đời sống cán công nhân, đồng thời tăng thu nhập cho công nhân nhằm cải thiện đời sống cho cán công nhân viên - Về công tác tiêu thụ sản phẩm : Tổ chức đội ngũ nhân viên chuyên trách cho hoạt động Marketing việc thành lập phòng Marketing phận Marketing trực thuộc phòng kế hoạch kinh doanh, đồng thời áp dụng biện pháp để hạ chi phí sản xuất qua hạ giá thành sản phẩm, để nâng cao sản lượng tiêu thụ nhằm nâng cao doanh thu cho Công ty 10.2 Những biện pháp, nhiệm vụ cụ thể Báo cáo thực tập tổng hợp 22 Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B Trong điều kiện nay, Công ty phải cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp khác ngành Hơn sách quản lý Bộ Cơng an làm ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển Cơng ty Do đó, để tồn phát triển, Công ty coi trọng cơng tác trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Qua thời gian thực tập Công ty, dựa vào ưu, nhược điểm năm qua đơn vị, thêm vào giúp đỡ tận tình chú, phòng ban Cơng ty, với hướng dẫn nhiệt tình giáo viên hướng dẫn PGS.TS Mai Văn Bưu Em mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm trì phát triển cho đơn vị sau : a Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp : Hoạt động tiêu thụ Cơng ty có hiệu hay không phụ thuộc nhiều vào sức cạnh tranh sản phẩm Nói cách khác sản phẩm đơn vị cần có thị trường đáp ứng nhu cầu thị trường Hiện thị trường có nhiều sản phẩm loại với sản phẩm Xí nghiệp Nếu có lợi giá thành chưa đủ mà cần có biện pháp sau : + Lựa chọn nguồn nguyên vật liệu có chất lượng cao hơn, màu sắc phong phú đa dạng để khách hàng có nhiều lựa chọn + Thay đổi quy trình cơng nghệ cũ cơng nghệ phù hợp, để từ suất lao động, tiết nguyên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng + Đội ngũ cán kỹ thuật phải thực động, nhiệt tình với cơng việc chun mơn, có chiến lược nghiên cứu cụ thể chất lượng sản phẩm, mẫu mã sản phẩm b Tăng cường hoạt động cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm : Hoạt động tiêu thụ Công ty may 19/5 chưa quan tâm mức thời gian qua, điều có ảnh hưởng khơng nhỏ tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm, để làm tốt công tác này, Công ty cần trọng vào số mặt sau : + Về quảng cáo sản phẩm : Cơng ty phải có chiến lược quảng cáo , giới thiệu sản phẩm tới khách hàng, thơng qua phương tiện thơng tin đại chúng dịch vụ chăm sóc khách hàng Báo cáo thực tập tổng hợp 23 Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B c.Tăng cường công tác kiểm soát quản lý nguyên vật liệu : Nguyên vật liệu yếu tố tư liệu sản xuất Nó đóng vai trò quan trọng việc tạo nên chất lượng sản phẩm Đặc biệt, ngành may ngành sử dụng loại vải chủ yếu để tạo nên sản phẩm Do đó, chất lượng loại vải không bảo đảm, cơng nhân có tay nghề cao, cơng nghệ có đại, tạo sản phẩm đẹp, đảm bảo chất lượng Để giải vấn đề khâu quản lý chất lượng nguyên vật liệu đầu vào phải giám sát chặt chẽ theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2000 đơn vị thực Đầu tư thích đáng cho cơng tác bảo quản nguyên vật liệu, nâng cao trình độ thủ kho để tránh không phát nhầm vật tư, vật liệu cho sản xuất d Tăng cường công tác giám sát chất lượng sản phẩm : Chất lượng yếu tố cạch tranh thiếu giai đoạn nay, đối thủ cạnh tranh Công ty doanh nghiệp lớn, họ trước bước, có quy chế thơng thống, có cơng nghệ sản xuất đại Do việc trì nâng cao chất lượng sản phẩm yếu tố sống Cơng ty giai đoạn Để thực mục tiêu Cơng ty phải tăng cường khâu kiểm tra nghiệm thu sản phẩm nhằm đảm bảo sản xuất mặt hàng có chất lượng tốt nhất, tránh khuynh hướng chạy theo sản lượng để tăng thu nhập, làm cho sản phẩm sai hỏng, không quy cách yêu cầu kỹ thuật phần việc phận KCS chịu trách nhiệm Để đảm bảo tốt cơng việc trên, Cơng ty cần có sách đào tạo nâng cao trình độ chun mơn cho cơng nhân, mặt khác có chế độ khuyến khích động viên khen thưởng kịp thời việc phát minh nghiên cứu tìm tòi ngun nhân dẫn đến khiếm khuyết sản phẩm Có Cơng ty phát huy tốt công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm e Đầu tư chiều sâu đổi công nghệ : Báo cáo thực tập tổng hợp 24 Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B Để có suất cao chất lượng tốt cần phải đổi công nghệ Công nghệ sản xuất Cơng ty sản xuất có nhiều máy móc khơng phù hợp, việc đổi quy trình sản xuất thực chậm chưa có bản, cần : + Đầu tư số máy chuyên dùng đa tính để giảm bớt bước cơng việc, từ giảm bớt lao động chân tay + Tổ chức hợp lý, người, việc người có trình độ cao phải xếp vào máy móc đại + Về phần người phải đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, có chích sách khuyến khích, thi đua lao động sản xuất, đổi tư duy, nắm bắt thời cuộc, tránh bỏ lỡ hội tốt + Vấn đề nắm bắt thông tin xử lý thông tin kịp thời, nhằm đưa định kịp thời 10.3 Một số kiến nghị Do đặc điểm doanh nghiệp chủ yếu phục vụ ngành cơng an chính, nên kế hoạch sản xuất sách khác phụ thuộc Bộ Công an, làm hạn chế nhiều lực sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường Cơng ty Do đó, để Cơng ty phát triển bền vững thị trường, Bộ Công An nên xem xét thực số việc sau : Trao cho Cơng ty tính chủ động sản xuất kinh doanh, mặt hàng tham gia thị trường, cho phép Công ty làm ăn với doanh nghiệp ngồi ngành, để từ mở rộng hội làm ăn mới, học hỏi trình độ quản lý cơng nghệ sản xuất trình độ quản lý Tạo Chính sách thơng thống việc đầu tư vốn để mở rộng quy mô sản xuất Công ty, trao cho Công ty quyền chủ động việc huy động vốn Rút ngắn thời gian phê duyệt kế hoạch, giao kế hoạch, vật tư đồng bộ, kịp thời Để giảm thời gian chờ kế hoạch Công ty Báo cáo thực tập tổng hợp 25 Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B Nhà nước nên kiện tồn lại sách cải cách hành chính, tránh phiền hà nhũng nhiễu cho doanh nghiệp, thực tốt sách xã hội, người lao động để đảm bảo tái sản xuất sức lao động tốt, tạo tâm lý tin tưởng, yên tâm công tác cho người lao động Báo cáo thực tập tổng hợp 26 Tống Thị Hà Lớp: Quản lý kinh tế 47B KẾT LUẬN Bên cạnh nghiên cứu lý luận trường, việc tìm hiểu thực tế áp dụng lý thuyết đóng vai trò quan trọng Đây hai q trình song song, hỗ trợ lẫn nhằm tạo điều kiện cho học sinh sinh viên hiểu đúng, hiểu sâu kiến thức mà có, bổ sung kiến thức kinh nghiệm thực tế mà lý thuyết khơng thể có Trong thời gian thực tập chuyên môn Công ty may 19-5 Bộ Công An, em tìm hiểu thực tế cơng công ty sáng tỏ kiến thức học Là Công ty Nhà nước Cơng ty may 19-5 ln hồn thành nhiệm vụ mà cấp giao tham gia vào thị trường may mặc nước tham gia xuất Đời sống công nhân viên công ty không ngừng cải thiện Tình hình tài cơng ty nhìn chung tốt Điều có nhờ cố gắng cán bộ, công nhân viên tồn cơng ty quan tâm đạo ban giám đốc Bộ Công An Với giúp đỡ thầy giáo bác tồn Cơng ty may 19-5, kết hợp với thực tế giai đoạn thực tập tổng hợp cơng ty em hồn thành xong báo cáo thực tập tổng hợp Tuy nhiên thời gian có hạn trình độ nhận thức hạn chế nên báo cáo khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy giáo cô, bác văn phòng cơng ty để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Báo cáo thực tập tổng hợp 27
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tổng hợp: Tình hình kinh doanh của công ty May 19/5, Báo cáo thực tập tổng hợp: Tình hình kinh doanh của công ty May 19/5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay