Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

75 4 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2018, 15:33

Ngân hàng thương mại cổ phần là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, nhiệm vụ thường xuyên và chủ yếu là huy động vốn, cho vay và cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Đối với hoạt động ngân hàng vốn là yếu tố quyết định mọi hoạt động kinh doanh. Thực tế tại các ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay vốn tự có chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ còn lại là vốn huy động, vốn đi vay và vốn khác.Trong đó vốn huy động luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất và ổn định nhất. Do vậy có thể khẳng định vốn huy động hay công tác huy động vốn có vai trò to lớn quyết định đến khả năng hoạt động và phát triển của ngân hàng. Tại Việt Nam việc huy động vốn (khai thác lượng tiền tạm thời nhàn rỗi trong công chúng hộ gia đình, của các tổ chức kinh tế xã hội hay các tổ chức tín dụng khác) của ngân hàng thương mại còn nhiều bất hợp lý. Điều này dẫn tới chi phí vốn cao, quy mô không ổn định, việc tài trợ cho các danh mục tài sản không còn phù hợp với quy mô, kết cấu từ đó làm hạn chế khả năng sinh lời,buộc ngân hàng phải đối mặt với các rủi ro…Do đó, việc tăng cường huy động vốn với chi phí hợp lý và sự ổn định cao là yêu cầu ngày càng trở nên cấp thiết và quan trọng. Quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam đã và đang khẳng định vị trí và vai trò của các ngân hàng thương mại, với những nghiệp vụ không ngừng được cải thiện và mở rộng cho phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế và dân cư. Việc làm này của các ngân hàng thương mại đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đẩy mạnh xuất khẩu, đầu tư sản xuất, đổi mới thiết bị, hiện đại hoá công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đaị hoá đất nước, cũng như góp phần tích cực thực hiện đường nối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Để có thể thực hiện được tất cả các nhiệm vụ trên, ngân hàng cần phải có nguồn vốn. Vốn hoạt động trở thành nguồn vốn chủ yếu cung cấp nguồn vốn cho toàn bộ nền kinh tế. Nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà mở cửa, hội nhập là điều kiện tất yếu của bất kì quốc gia nào muốn phát triển. Sự hội nhập sẽ làm phân bổ nguồn vốn trong xã hội một cách hợp lý. Với sự xuất hiện của các tổ chức tài chính nước ngoài, các tổ chức tài chính mới trong nước, nguồn vốn chảy vào các ngân hàng thương mại sẽ theo đó mà giảm dần. Chính vì thế, muốn tồn tại và đứng vững trong môi trường mới, các ngân hàng luôn luôn cần có nguồn vốn dồi dào. Khi đó huy động vốn trở thành một biện pháp hữu hiệu cho các ngân hàng thương mại khi thực hiện các chiến lược của mình. Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội là một ngân hàng non trẻ. Qua hơn mười năm hoạt động với tất cả những gì ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội đã trải qua và đạt được, ngân hàng có quyền tự hào và tin tưởng vào sự phát triển của mình trong tương lai. Trong định hướng phát triển,tăng cường huy động vốn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đó cũng là một hoạt động vô cùng cấp thiết góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế, để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động kinh doanh cho Ngân hàng. Chính vì những lý do trên, em đã chọn đề tài “Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội” làm chuyên đề thực tập của mình. Kết cấu của chuyên đề gồm có 3 chương: Chương 1: Một số lý luận về hoạt động vốn của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng huy động vốn của NHTM CP Quân Đội giai đoạn 2006-2008 Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại NHTM CP Quân Đội. Tuy nhiên với thời gian thực tập và trình độ có hạn kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và bạn đọc. Hoàn thiện chuyên đề này em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các cán bộ NHTM CP Quân đội đặc biệt và các anh chị trong phòng hỗ trợ kinh doanh trực tiếp hướng dẫn em trong việc nghiên cứu và hoàn thành đề tài này. Chuyờn tt nghip MC LC tài liệu tham khảo 73 Kết luận 72 tài liệu tham khảo .73 KÕt luËn 72 tài liệu tham khảo 73 Hoàng Thị Thu Hương Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Ngân hàng thương mại cổ phần doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, nhiệm vụ thường xuyên chủ yếu huy động vốn, cho vay cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng Đối với hoạt động ngân hàng vốn yếu tố định hoạt động kinh doanh Thực tế ngân hàng thương mại cổ phần vốn tự có chiếm tỉ lệ nhỏ lại vốn huy động, vốn vay vốn khác.Trong vốn huy động ln chiếm tỉ trọng lớn ổn định Do khẳng định vốn huy động hay công tác huy động vốn có vai trò to lớn định đến khả hoạt động phát triển ngân hàng Tại Việt Nam việc huy động vốn (khai thác lượng tiền tạm thời nhàn rỗi cơng chúng hộ gia đình, tổ chức kinh tế xã hội hay tổ chức tín dụng khác) ngân hàng thương mại nhiều bất hợp lý Điều dẫn tới chi phí vốn cao, quy mô không ổn định, việc tài trợ cho danh mục tài sản khơng phù hợp với quy mơ, kết cấu từ làm hạn chế khả sinh lời,buộc ngân hàng phải đối mặt với rủi ro…Do đó, việc tăng cường huy động vốn với chi phí hợp lý ổn định cao yêu cầu ngày trở nên cấp thiết quan trọng Quá trình đổi kinh tế Việt Nam khẳng định vị trí vai trò ngân hàng thương mại, với nghiệp vụ không ngừng cải thiện mở rộng cho phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cung cấp dịch vụ ngân hàng cho kinh tế dân cư Việc làm ngân hàng thương mại tạo điều kiện cho thành phần kinh tế đẩy mạnh xuất khẩu, đầu tư sản xuất, đổi thiết bị, đại hố cơng nghệ, mở rộng quy mơ sản xuất, góp phần thực cơng nghiệp hố, đaị hố đất nước, góp phần tích cực thực đường nối đổi Đảng Nhà nước Để thực tất nhiệm vụ trên, ngân hàng cần phải có nguồn vốn Vốn hoạt động trở thành nguồn vốn chủ yếu cung cấp nguồn vốn cho toàn kinh tế Nhất giai đoạn mà mở cửa, hội nhập điều kiện tất yếu quốc gia Hồng Thị Thu Hương Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp muốn phát triển Sự hội nhập làm phân bổ nguồn vốn xã hội cách hợp lý Với xuất tổ chức tài nước ngồi, tổ chức tài nước, nguồn vốn chảy vào ngân hàng thương mại theo mà giảm dần Chính thế, muốn tồn đứng vững môi trường mới, ngân hàng luôn cần có nguồn vốn dồi Khi huy động vốn trở thành biện pháp hữu hiệu cho ngân hàng thương mại thực chiến lược Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội ngân hàng non trẻ Qua mười năm hoạt động với tất ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội trải qua đạt được, ngân hàng có quyền tự hào tin tưởng vào phát triển tương lai Trong định hướng phát triển,tăng cường huy động vốn ưu tiên hàng đầu Đó hoạt động vơ cấp thiết góp phần nâng cao lực cạnh tranh điều kiện hội nhập quốc tế, để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động kinh doanh cho Ngân hàng Chính lý trên, em chọn đề tài “Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội” làm chuyên đề thực tập Kết cấu chuyên đề gồm có chương: Chương 1: Một số lý luận hoạt động vốn Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng huy động vốn NHTM CP Quân Đội giai đoạn 2006-2008 Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn NHTM CP Quân Đội Tuy nhiên với thời gian thực tập trình độ có hạn kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên chuyên đề khơng tránh khỏi thiếu sót Mong đóng góp ý kiến thầy bạn đọc Hoàn thiện chuyên đề em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ cán NHTM CP Quân đội đặc biệt anh chị phòng hỗ trợ kinh doanh trực tiếp hướng dẫn em việc nghiên cứu hoàn thành đề tài Hoàng Thị Thu Hương Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I Tổng quan NHTM Khái niệm NHTM Hiện nước khác có đặc điểm khác NHTM thống NHTM doanh nghiệp chuyên kinh doanh tiền tệ cung ứng dịch vụ tài cho kinh tế, tổ chức tài trung gian, tổ chức tài trung gian gọi chung định chế tài có chức giống dẫn vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn Ở Việt Nam, Luật tổ chức tín dụng theo Điều 20 có ghi “NHTM loại hình TCTD thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan” Trong đó, hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận gửi, sử dụng tiền để cung cấp tín dụng cung cấp dịch vụ toán” Các hoạt động NHTM Ngân hàng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho công chúng doanh nghiệp Thành công ngân hàng phụ thuộc vào lực xác định dịch vụ tài mà xã hội có nhu cầu, thực dịch vụ cách có hiệu Bao gồm: Mua bán ngoại tệ: ngân hàng đứng mua bán loại tiền lấy loại tiền khác hưởng phí dịch vụ Trong thị trường tài ngày nay, mua bán ngoại tệ thường ngân hàng lớn thực giao dịch có mức độ rủi ro cao, đồng thời yêu cầu phải có trình độ chun mơn cao Nhận tiền gửi: ngân hàng mở dịch vụ nhận tiền gửi để bảo quản hộ người có tiền với cam kết hồn trả hạn Trong cạnh tranh để tìm Hồng Thị Thu Hương Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp giành khoản tiền gửi, ngân hàng trả lãi cho tiền gửi phần thưởng cho khách hàng việc sẵn sàng hi sinh nhu cầu trước mắt cho phép ngân hàng sử dụng tạm thời để kinh doanh Cho vay: cho vay thương mại, cho vay tiêu dùng, tài trợ dự án Bảo quản vật có giá: ngân hàng thực việc lưu giữ vàng vật có giá khác cho khách hàng kho bảo quản Ngân hàng giữ vàng giao cho khách tờ biên nhận Do khả chi trả lúc cho giấy chứng nhận nên sử dụng tiền dùng để toán khoản nợ phạm vi ảnh hưởng ngân hàng phát hành Cung cấp tài khoản giao dịch thực toán: doanh nhân gửi tiền vào ngân hàng, họ nhận thấy ngân hàng khơng bảo quản mà thực lệnh chi trả cho khách hàng họ Thanh toán qua ngân hàng mở đầu cho tốn khơng dùng tiền mặt, tức người gửi không cần phải đến ngân hàng để lấy tiền mà cần viết giấy chi trả cho khách, khách hàng mang giấy đến ngân hàng nhận tiền Các tiện ích tốn khơng dùng tiền mặt (an tồn, xác, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí) góp phần rút ngắn thời gian kinh doanh nâng cao thu nhập cho doanh nhân Cùng với phát triển cơng nghệ thơng tin, nhiều thể thức tốn phát triển Uỷ nhiệm chi, nhờ thu, L/C, toán điện, thẻ… Quản lý ngân quỹ: ngân hàng mở tài khoản giữ tiền phần lớn doanh nghiệp nhiều cá nhân Nhờ đó, ngân hàng thường có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều khách hàng Do có kinh nghiệm quản lý ngân quỹ khả việc thu ngân, nhiều ngân hàng cung cấp cho khách hàng dịch vụ quản lý ngân quỹ, ngân hàng đồng ý quản lý việc thu chi cho công ty kinh doanh tiến hành đầu tư phần thặng dư tiền mặt tạm thời vào chứng khoán sinh lợi tín dụng ngắn hạn khách hàng cần tiền mặt để tốn Hồng Thị Thu Hương Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp Tài trợ hoạt động Chính phủ: khả huy động cho vay với khối lượng lớn ngân hàng trở thành trọng tâm ý Chính phủ Do nhu cầu chi tiêu lớn thường cấp bách thu khơng đủ Chính phủ nước muốn tiếp cận với khoản cho vay ngân hàng Các ngân hàng cấp giấy phép t lập với điều kiện họ phải cam kết thực với mức độ sách Chính phủ tài trợ cho Chính phủ Các ngân hàng phải mua trái phiếu Chính phủ theo tỉ lệ định tổng lượng tiền gửi mà ngân hàng huy động được;hoặc phải cho vay với điều kiện ưu đãi cho doanh nghiệp Chính phủ Bảo lãnh: khả toán ngân hàng cho khách hàng lớn ngân hàng nắm giữ tiền gửi khách hàng, nên ngân hàng có uy tín bảo lãnh cho khách hàng Trong năm gần đây, nghiệp vụ bảo lãnh ngày đa dạng phát triển mạnh, ngân hàng thường bảo lãnh cho khách hàng mua chịu hàng hố trang thiết bị, phát hành chứng khoán, vay vốn tổ chức tín dụng khác… Cho thuê trang thiết bị trung dài hạn: nhằm để bán thiết bị, đặc biệt thiết bị có giá trị lớn,nhiều hãng sản xuất thương mại cho thuê thiết bị Kết thúc hợp đồng khách hàng mua (do gọi hợp đồng thuê mua) Cung cấp dịch vụ uỷ thác tư vấn: hoạt động lĩnh vực tài ngân hàng có nhiều chuyên gia quản lý tài Vì vậy, nhiều cá nhân doanh nghiệp nhờ ngân hàng quản lý tài sản quản lý hoạt động tài hộ Dịch vụ uỷ thác phát triển sang uỷ thác vay hộ, uỷ thác cho vay hộ, uỷ thác phát hành, uỷ thác đầu tư… Cung cấp dịch vụ mơi giới đầu tư chứng khốn: nhiều ngân hàng phấn đấu cung cấp đủ dịch vụ tài cho phép khách hàng thoả mãn nhu cầu Đây lý khiến ngân hàng bắt đầu bán dịch vụ mơi giới chứng khốn, cung cấp cho khách hàng hội Hoàng Thị Thu Hương Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp mua cổ phiếu, trái phiếu chứng khốn khác mà khơng phải đến người kinh doanh chứng khoán Trong vài trường hợp, ngân hàng tổ chức cơng ty chứng khốn cơng ty mơi giới chứng khốn Cung cấp dịch vụ bảo hiểm: từ nhiều năm nay, ngân hàng bán bảo hiểm cho khách hàng, điều đảm bảo việc hoàn trả trường hợp khách hàng bị chết bị tàn phế hay gặp rủi ro hoạt động, khả toán Cung cấp dịch vụ đại lý: nhiều ngân hàng trình hoạt động khơng thể thiết lập chi nhánh văn phòng khắp nơi Nhiều ngân hàng (thường ngân hàng lớn) cung cấp dịch vụ ngân hàng đại lý cho ngân hàng khác toán hộ, phát hành hộ chứng tiền gửi, làm ngân hàng đầu mối đồng tài trợ… II Những vấn đề vốn hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần Nguồn vốn NHTM CP NHTM doanh nghiệp để tồn phát triển phải có vốn Vốn tác động đến kết cấu tài sản khả sinh lời, hạn chế loại rủi ro hoạt động NHTM Vốn NHTM gồm loại phân chia theo hình thức sở hữu vốn chủ sở hữu vốn nợ (vốn huy động từ bên ngoài) 1.1 Vốn chủ sở hữu a, Khái niệm Vốn chủ sở hữu điều kiện để ngân hàng luật pháp cho phép hoạt động loại vốn ngân hàng sử dụng lâu dài, hình thành nên trang thiết bị, nhà cửa Nguồn hình thành nên vốn chủ sở hữu gồm nguồn hình thành ban đầu, nguồn vốn bổ sung trình hoạt động, nguồn vay nợ có khả chuyển đổi thành cổ phần quỹ b, Các thành phần vốn chủ sở hữu đặc điểm chúng Hoàng Thị Thu Hương Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp - Vốn ban đầu Vốn ban đầu hình thành ngân hàng bắt đầu hoạt động với tính chất sở hữu nguồn hình thành khác Nếu ngân hàng tư nhân vốn cá nhân tự bỏ ra; ngân hàng thuộc sở hữu Nhà nước ngân sách Nhà nước cấp; ngân hàng cổ phần cổ đơng thơng qua mua cổ phần (hoặc cổ phiếu); ngân hàng liên doanh bên tham gia liên doanh góp Trường hợp ngân hàng cổ phần hình thành từ cổ phần thường cổ phần ưu đãi Vốn ban đầu thường phải tuân thủ qui định NHNN Các qui định thường nêu rõ số vốn tối thiểu - vốn pháp định mà chủ ngân hàng cần phải có để bắt đầu kinh doanh ngân hàng NHNN, luật NHNN có qui định cụ thể cho loại ngân hàng điều kiện cụ thể Vốn thường khơng phải hồn trả Các cổ đơng bán cổ phiếu thị trường vốn (thị trường chứng khoán) Các cổ phần thường hưởng cổ tức cao hay thấp tuỳ thuộc vào kết kinh doanh sách phân chia lợi nhuận ngân hàng - Vốn chủ sở hữu hình thành trình hoạt động Bao gồm cổ phần phát hành thêm (hoặc ngân sách cấp thêm) trình hoạt động, lợi nhuận tích luỹ, thặng dư vốn, quĩ Cổ phần phát hành thêm, ngân sách cấp thêm: Ngân hàng phát hành thêm cổ phần (thường cổ phần ưu đãi) xin cấp thêm vốn từ ngân sách để mở rộng quy mô hoạt động, để chống đỡ rủi ro trường hợp cần phải trì thị giá cổ phiếu Huy động vốn cổ phần từ cán cơng nhân viên ngân hàng mình: Hình thức huy động huy động vốn từ cán cơng nhân viên ngân hàng mình, làm cho họ trở thành cổ đông ngân hàng gắn chặt quyền lợi với quyền lợi chung ngân hàng Đây hình thức mang tính lâu dài ổn định cần trọng Hoàng Thị Thu Hương Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp Huy động từ lợi nhuận bổ sung vốn chủ sở hữu, quỹ dự phòng tài chính, quỹ trợ cấp, quỹ khen thưởng loại quỹ khác: Nếu lợi nhuận để lại ngân hàng đủ để đáp ứng nhu cầu gia tăng vốn thơng thường nguồn bổ sung quan trọng Nguồn bổ sung lấy trực tiếp từ quỹ như: Quỹ dự phòng tài chính, quỹ trợ cấp.v.v Mặc dù khó phải xác định phép trích lập từ quỹ để làm nguồn vốn bổ sung, tỉ lệ trích lập cho hợp lý Vốn bổ sung phát hành giấy nợ có khả chuyển đổi thành cổ phiếu: Một số ngân hàng coi cổ phần ưu đãi có thời hạn, trái phiếu dài hạn thuộc vốn chủ sở hữu chúng mang nhiều tính chất khoản nợ Tuy nhiên, phần thường bị giới hạn kiểm soát chặt chẽ c, Vai trò Vốn chủ sở hữu chiếm phần nhỏ so với vốn nợ, đặc trưng kinh doanh ngân hàng huy động vay Theo quy định NHNN Việt Nam tỷ lệ Vốn chủ sở hữu/tiền gửi tối thiểu 1/20 Tuy chiếm tỷ trọng nhỏ, song Vốn chủ sở hữu có vai trò quan trọng Vốn chủ sở hữu có vai trò bảo vệ người gửi tiền: Kinh doanh ngân hàng thường xuyên đối đầu với rủi ro Các khoản tổn thất ngân hàng bù đắp vốn chủ sở hữu Như vậy, quy mô vốn chủ sở hữu lớn, người gửi tiền người cho vay cảm thấy an tâm ngân hàng Vốn chủ sở hữu có vai trò tạo lập tư cách pháp nhân trì hoạt động cho ngân hàng: Như phân tích trên, để hoạt động điều kiện ngân hàng phải có số vốn tối thiểu ban đầu Số vốn sử dụng để mua sắm trang thiết bị, nhập công nghệ, xây thêm chi nhánh, mở văn phòng đại diện Ngồi ra, Vốn chủ sở hữu có vai trò điều chỉnh hoạt động ngân hàng: Rất nhiều quy định hoạt động ngân hàng có liên quan chặt chẽ Hoàng Thị Thu Hương Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp với Vốn chủ sở hữu quy mô nguồn tiền gửi tính theo tỷ lệ với Vốn chủ sở hữu Vì quy mơ cấu trúc hoạt động ngân hàng điều chỉnh theo vốn chủ sở hữu 1.2 Vốn nợ a, Khái niệm Khác với loại hình doanh nghiệp khác, vốn nợ NHTM chiếm tỷ trọng lớn nhiều so với vốn chủ loại vốn để tài trợ cho danh mục tài sản NHTM Vốn nợ huy động từ nguồn tiền gửi, vay số loại khác b, Các thành phần vốn nợ đặc điểm chúng - Tiền gửi Đặc điểm chung tiền gửi chúng phải toán khách hàng yêu cầu tiền gửi có kỳ hạn chưa đến hạn Quy mô tiền gửi lớn so với nguồn khác Thông thường nguồn chiếm 50% tổng nguồn vốn mục tiêu tăng trưởng hàng năm ngân hàng Tiền gửi đối tượng phải dự trữ bắt buộc, chi phí tiền gửi thường cao lãi trả cho tiền gửi Tiền gửi tiền gửi ngắn hạn thường nhạy cảm với biến động lãi suất, tỷ giá, thu nhập nhiều nhân tố khác Lãi suất cao yếu tố kích thích doanh nghiệp, dân cư gửi cho vay Thu nhập gia tăng điều kiện để gia tăng quy mô thay đổi kỳ hạn nguồn tiền gửi Các yếu tố khác địa điểm ngân hàng, loại hình huy động ảnh hưởng tới quy mơ cấu trúc nguồn tiền - Tiền vay Tỷ trọng nguồn thấp so với nguồn tiền gửi Khác với nhận tiền gửi, ngân hàng không thiết phải vay thường xuyên vay lúc cần thiết hoàn toàn chủ động định khối lượng vay phù hợp với nhu cầu sử dụng Các khoản vay thường có thời hạn ngắn, nhằm đảm bảo Hồng Thị Thu Hương Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp Đối với hoạt động ngân hàng nguồn vốn huy động giữ vai trò quan trọng đặc biệt, định tới tồn phát triển ngân hàng, ảnh hưởng tới quy mô, kết cấu ngân hàng Do hoạt động huy động vốn trọng.Hiệu hoạt động MB quan quản lý, đối tác khách hàng đánh giá cao Liên tục Ngân hàng Nhà nước xếp hạng A trao tặng nhiều khen cho thành tích xuất sắc; nhiều năm liền nhận giải thưởng toán quốc tế ngân hàng uy tín quốc tế trao tặng HSBC, Standard Chatered Bank, UBOC; người tiêu dùng bình chọn Thương hiệu mạnh liên tục hai năm liền 2006 2007; đạt cúp vàng Top ten thương hiệu Việt, ngành hàng: Ngân hàng – tài năm 2007; Qủa cầu vàng năm 2008, “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2008”…và nhiều giải thưởng có uy tín, giá trị khác Các sản phẩm dịch vụ MB không ngừng đa dạng hố theo hướng hồn thiện phát huy dịch vụ truyền thống kết hợp với phát triển dịch vụ đại như, hệ thống toán qua thẻ, Mobile Banking, Internet Banking Dịch vụ MB liên tục cải thiện, mang lại cho khách hàng hiệu cao tài mà yên tâm tuyệt đối Song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, MB đặc biệt trọng mở rộng mạng lưới kênh phân phối khu vực kinh tế trọng điểm nước Năm 2007 MB có 40 điểm giao dịch khắp đất nước, đặt quan hệ đại lý với gần 600 ngân hàng giới để hợp tác cung cấp dịch vụ ngân hàng toàn cầu Đến cuối năm 2008, mạng lưới chi nhánh MB tăng lên số 65 Trong năm tới, NHTMCP Quân Đội hướng tới bảo đảm hoạt động cho vay toán cho cá nhân tổ chức song song với việc nâng cao chất lượng tín dụng, hoạt động tốt khâu huy động vốn.Năm 2008 MB có thành công đáng ghi nhận với tất tiêu vượt Hoàng Thị Thu Hương 60 Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp kế hoạch tăng trưởng ổn định Lợi nhuận trước thuế sau trích dự phòng đạt 610 tỷ đồng 145% kế hoạch đề Năm 2008 MB đặt mục tiêu hoàn tất công cải tổ chiến lược phát triển 2004-2008, đồng thời xác định mục tiêu tăng trưởng toàn diện đạt tối thiểu 1.4 lần đến lần so với năm 2008, lợi nhuận từ 700 tỉ trở lên tổng tải sản đạt 40.000 tỷ đồng MB đồng thời đẩy nhanh tiến trình cải tổ mơ hình hoạt động Ngân hàng cơng ty thành viên theo hướng hình thành tập đồn MB Group thời gian tới Hội đồng quản trị đưa phương án tăng vốn điều lệ năm 2008, theo tổng số vốn điều lệ tăng thêm năm 2008 1.400 tỷ đồng chia làm đợt 1/2008 tăng tối thiểu 328 tỷ đồng hình thức chia cổ tức cổ phiếu Đợt 2/2008 tăng tiếp phần lại việc bán cho đối tác chiến lược, đối tác tiềm năng, đối tượng khác…Tỷ lệ chia cổ tức cổ phiếu tối thiểu 27%/năm (hoặc 2,25%/tháng) Dư nợ tăng 130% so với năm 2008 Số dư nợ tăng đầu tư cho số doanh naghiệp ngồi quốc doanh, cơng ty cổ phần cho vay tiêu dùng II, Giải pháp tăng cường huy động vốn NHTMCP Quân Đội Trong giai đoạn vừa qua NHTMCP Quân Đội có kết đáng tự hào công tác huy động vốn, kết nỗ lực khơng ngừng Ngân hàng nói chung Trong thời buổi thị trường cạnh tranh, Ngân hàng có hạn chế xảy Trong xu hội nhập ngày nay, số lượng ngân hàng ngày gia tăng, quy mô ngân hàng ngày mở rộng, việc đưa giải pháp cho ngân hàng ngày phát triển khâu quan trọng hoạt động ngân hàng Mở rộng hình thức huy động vốn Một là, mở rộng hình thức tiền gửi dân bao gồm tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi sử dụng thẻ, tiết kiệm có thưởng, tiết kiệm tích luỹ, tiết kiệm bậc thang Đa dạng hoá kỳ hạn tiền gửi tiết kiệm: khơng dừng lại Hồng Thị Thu Hương 61 Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp việc có tiền gửi khơng kỳ hạn có kỳ hạn kiểu tháng, tháng, năm.v.v NHTMCP Quân đội cần có giải pháp tự động chuyển hố tiền gửi khơng kỳ hạn sang có kỳ hạn cho dân Ví dụ, người gửi tiết kiệm không kỳ hạn NHTMCP Quân đội từ tháng trở lên chuyển cho họ hưởng quyền lợi tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Linh hoạt thời hạn hấp dẫn tiền gửi Hai là, “Chứng khoán hoá” khoản tiền gửi trung, dài hạn để người sở hữu linh hoạt chuyển đổi cần thiết Đây biện pháp hữu hiệu giúp ngân hàng nâng cao tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn Với hình thức này, ngân hàng phát hành thẻ tiết kiệm vơ danh với thời hạn gửi tiền Ngân hàng không phát hành đồng loạt mà thực giống khoản tiền gửi tiết kiệm bình thường khác Cơng cụ tạo nhiều thuận lợi cho khách hàng ngân hàng Ba là, sử dụng cơng cụ tiền gửi có mục đích Đây hình thức tiết kiệm trung, dài hạn Khi khách hàng mang tiền gửi vào ngân hàng hình thức ngân hàng khách hàng biết rõ mục đích việc gửi tiền Đối tượng chủ yếu hình thức người có thu nhập thấp ổn định có dự định chi tiêu tương lai, có nhu cầu mua sắm tài sản có giá trị lớn mức tiết kiệm họ thời gian ngắn đáp ứng Do biết mục đích gửi tiền khách hàng, ngân hàng tư vấn cho khách hàng thời gian phương thức gửi tiền cụ thể : - Tiết kiệm tuổi già tiết kiệm tích luỹ (hay tiết kiệm nhân thọ), hình thức tương tự bảo hiểm tuổi già, bảo hiểm nhân thọ cơng ty bảo hiểm Hình thức tiết kiệm tuổi già với bảo hiểm xã hội bảo hiểm nhân thọ đảm bảo cho người già có mức sống ổn định sống có ý nghĩa Khi cung cấp loại hình tiết kiệm này, ngân hàng khai thác ưu mặt tài loại sản phẩm bảo Hồng Thị Thu Hương 62 Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp hiểm truyền thống Ngân hàng thu nhận quản lý nguồn tiền ổn định, liên tục lâu dài Vì vậy, có quyền định sử dụng để đầu tư trung, dài hạn - Tiết kiệm nhà ở: Những người dân có nhu cầu làm nhà, mua nhà tài có hạn, gửi dần tiền tích luỹ vào ngân hàng đến lúc rút để mua nhà, xây nhà Ngân hàng cần có sách cho vay ưu đãi để làm nhà, mua nhà người gửi thường xuyên, đặn có quy mơ đến độ lớn cho vay thêm để mua nhà, xây nhà cách kết hợp lợi ích người dân với lợi ích ngân hàng, mở triển vọng tốt đẹp cho hình thức - Tiền tiết kiệm mua sắm phương tiện đắt tiền (ô tô, xe máy vv) người muốn làm nhà, mua nhà, người mua sắm ô tô, xe máy chưa đủ tiền Số tiền có thu nhập hàng tháng gửi vào ngân hàng để đến lúc rút mua sắm Ngân hàng cần có chế cho vay ưu đãi thêm người gửi thường xuyên có số dư đáng kể Ngồi việc xem xét đưa hình thức huy động vào kinh doanh, huy động vốn qua việc phát hành giấy tờ có giá (như kỳ phiếu, trái phiếu) cần quan tâm Hiện NHTMCP Quân đội bỏ trống hình thức huy động vốn qua hình thức Chi phí huy động qua hình thức lớn chi phí huy động qua nguồn tiền gửi lại nhỏ chi phí nguồn tiền vay, giúp ngân hàng chủ động cấu lại nguồn vốn, tăng cường nguồn vốn trung dài hạn, nguồn có kỳ hạn dài Tăng cường công tác quảng cáo tiếp thị Việc mở rộng hoạt động ngân hàng thông qua việc khuyếch trương hoạt động, quảng cáo, tuyên truyền việc làm quan trọng Quảng cáo Hoàng Thị Thu Hương 63 Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp ngân hàng hoạt động mang tính chất chiến lược, đầu tư dài hạn để trì lợi cạnh tranh ngân hàng thị trường Quảng cáo sử dụng phổ biến hoạt động kinh doanh tổ chức tài chínhngân hàng, điều mà trước áp dụng thành công doanh nghiệp sản xuất lưu thông Trong năm vừa qua NHTMCP Quân Đội có công tác quảng cáo tiếp thị thành công phải ý số điểm: - Nội dung quảng cáo, tiếp thị cần rõ ràng, chí phải rõ kết cụ thể sản phẩm dịch vụ ngân hàng thông điệp quảng cáo, tránh chi tiết không cần thiết Về kỹ thuật, quảng cáo ấn phẩm truyền hình, ngân hàng phải quan tâm đến việc gợi mở sử dụng sản phẩm dịch vụ hình ảnh ngân hàng - Quảng cáo, tiếp thị cần quan tâm đến việc quảng cáo cho nhân viên ngân hàng Đây nội dung Marketing đối nội, đặc biệt nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng - Cũng không nên thực quảng cáo tràn lan mà nên tập trung vào quảng cáo số dịch vụ định như: lãi suất tiền gửi, hình thức gửi, thẻ tốn, tiện ích việc mở tài khoản cá nhân … Phát triển dịch vụ đa dạng, với nâng cao chất lượng dịch vụ Các hoạt động ngân hàng có mối liên hệ chặt chẽ với Do để tăng cường huy động vốn ngân hàng Quân đội cần phát triển dịch vụ liên quan Hiện tiền gửi toán mảng thị trường hấp dẫn phát triển tốt số cách mở tài khoản cá nhân miễn phí để chủ động tiếp cận với đối tượng cán cơng nhân viên, phát triển dịch vụ tốn thẻ nước quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu gửi tiền rút tiền khách hàng - Dịch vụ tư vấn: Khách hàng đến ngân hàng hiểu biết rõ sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng cung ứng, Hoàng Thị Thu Hương 64 Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp nhân viên giao dịch giúp đỡ, hướng dẫn khách hàng lựa chọn cho hình thức phù hợp để khách hàng gửi tiền hay đầu tư - Dịch vụ bảo quản : Là việc ngân hàng xác nhận trách nhiệm giữ hộ cho khách hàng tài sản theo yêu cầu khách hàng đảm bảo giữ an tồn bí mật Ngân hàng cho th két sắt để khách hàng bảo quản tài sản an toàn ngân hàng Thực dịch vụ mặt ngân hàng thu dịch vụ phí, mặt khác khai thác thông tin để vận động khách hàng, đặt khách hàng trước lựa chọn tài sản vàng, bạc, ngoại tệ hay gửi tiền vào để lấy lãi - Dần dần áp dụng hạch tốn quản lý tài chính, thực chi trả thu nhập cho doanh nghiệp lớn Hiện NHTM CP Quân đội chưa áp dụng hình thức chi trả lương cho cán công nhân viên doanh nghiệp thời gian tới ngân hàng phải thực dịch vụ số doanh nghiệp doanh nghiệp quốc phòng Từ tăng số lượng tài khoản số lượng tiền gửi lớn từ doanh nghiệp - Làm dịch vụ thu tiền bảo hiểm toán bảo hiểm cho số đối tượng bảo hiểm tài sản, bảo hiểm nhân thọ… Cơ hội để phát triển dịch vụ ngân hàng Việt Nam nói chung NHTM CP Quân đội nói riêng lớn nhờ việc mở rộng phạm vi hoạt động cho NHTM, nhờ đời hồn thiện thị trường chứng khốn, thị trường hối đối.v.v NHTM CP Qn đội cần nhanh chóng nghiên cứu chuẩn bị điều kiện cần thiết cho việc ứng dụng để cung cấp cho thị trường sản phẩm dịch vụ đa dạng - Dịch vụ chuyển tiền nhanh Ngân hàng cần quan tâm đến loại hình dịch vụ vừa giúp cho ngân hàng tăng thu nhập, lại vừa tăng uy tín cho ngân hàng, thu hút lượng khách hàng đến giao dịch ngân hàng Hoàng Thị Thu Hương 65 Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp - Dịch vụ nhà Xét mặt dân trí nước ta có trình độ dân trí chưa cao Hơn người già yếu, neo đơn, người khuyết tật gặp khó khăn, trở ngại đến ngân hàng gửi tiền, việc ngân hàng cử cán cơng nhân viên xuống tận nơi để hướng dẫn thực thủ tục nhận gửi tiền nhận điện thoại thư yêu cầu Dịch vụ nhà tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, tất khách hàng hưởng dịch vụ ngân hàng Đây biện pháp hiệu quả, thu hút phận khách hàng lâu chưa ý tới - Dịch vụ trả lương qua ngân hàng Hiện ngân hàng Quân đội có nhiều quan doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi ngân hàng Ngân hàng nên vận động đơn vị trả lương qua tài khoản ngân hàng Từ số dư tài khoản doanh nghiệp ngân hàng thực việc chi trả lương cho nhân viên doanh nghiệp Nếu nhân viên có tài khoản ngân hàng ngân hàng tự động nhập tiền lương vào tài khoản họ Còn nhân viên khơng có tài khoản có tài khoản ngân hàng khác ngân hàng gửi tiền tận nhà hay gửi vào tài khoản họ theo yêu cầu Nâng cao chất lượng phục vụ - Thái độ nhân viên nhân viên giao dịch thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, cần phải có thái độ lịch sự, nhiệt tình , thân thiện - Tuyển lựa đào tạo đội ngũ nhân viên tinh thông nghiệp vụ mà hiểu biết nhiều mặt, nhanh nhẹn, tháo vát, giải đáp thắc mắc, làm thoả mãn khách hàng, kể khách hàng khó tính Nâng cao trình độ nhân viên - Lưu ý đến mảng chăm lo khách hàng đến giao dịch từ nước uống lịch quầy giao dịch đến việc trơng nom gìn giữ phương tiện lại khách hàng Hoàng Thị Thu Hương 66 Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp - Phát động phong trào thi đua để cán thực tốt mục tiêu kinh doanh mà ngân hàng Quân đội giao cho - Thực tốt trang phục làm việc, thực văn minh lịch sự, đẹp nơi giao dịch - Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ cũ Tổ chức đôn đốc cán theo dõi tập huấn WorldBank để toàn cán biết sử dụng thành thạo chương trình vi tính Thường xuyên đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán Hỗ trợ chi nhánh công tác đào tạo, mở thêm nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ bồi dưỡng kiến thức cho cán chi nhánh Thực chế thông thoáng đào tạo đơn vị Tổ chức nhiều hình thức trao đổi thảo luận Hội sở chi nhánh, chi nhánh địa bàn Thực giao kế hoạch định biên lao động linh hoạt, mềm dẻo để chi nhánh đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu hoạt động chi nhánh thời kỳ Đặc biệt cho chi nhánh chủ động định việc định biên đơn vị để phù hợp với nhu cầu nhân lực hoạt động kinh doanh theo chế khoán thí điểm - Đào tạo nâng cao: nhằm bổ túc kiến thức thị trường, lĩnh vực khoa học- kinh tế xã hội, phương pháp nghiên cứu, phân tích tài dự án, hoạt động kinh doanh số ngành kinh tế liên quan từ nâng tầm nhận thức để hoạch định chiến lược kinh doanh cho thời kỳ, đồng thời có khả tư vấn cho khách hàng - Đào tạo chuyên sâu công nghệ, nghiệp vụ ngân hàng: để cán theo nghiệp vụ khách giỏi chuyên môn, kỹ thuật thao tác nghiệp vụ Những cán đào tạo qui trình nghiệp vụ cung cấp dịch vụ mối quan hệ với nghiệp vụ khác Hoàng Thị Thu Hương 67 Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp - Trang bị kiến thức, lý luận Marketing cho thành viên, tạo điều kiện cho họ trở thành mắt xích thu thập thơng tin, xử lý thơng tin kịp thời để góp phần đáp ứng nhu cầu khách hàng nâng cao kỹ giao tiếp, tuyên truyền sản phẩm ngân hàng ứng dụng kiến thức vào thị trường việc quan trọng đặc biệt thị trường cá nhân riêng lẻ động khách hàng đa dạng Vì vậy, phải phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khách hàng, đặc điểm định mua sản phẩm dịch vụ ngân hàng, từ có phương pháp tiếp cận, thuyết phục có hiệu Cùng với hoạt động trên, chi nhánh nên trọng hoạt động đồn thể nhằm tạo khơng khí thoải mái sau làm việc cho nhân viên Ngân hàng tổ chức thi cán nhân viên giỏi chi nhánh cho toàn nhân viên, “cuộc thi phụ nữ đảm việc nhà giỏi việc nước”, cán nam chi nhánh tổ chức thi thể thao… nhằm khuyến khích động viên họ Để thực hoàn thành giải pháp trên, ban lãnh đạo ngân hàng phải sát cánh tập thể công nhân viên giải kho khăn công việc, thể tinh thần tập thể đoàn kết Đổi công nghệ huy động vốn Ngân hàng cần thực thủ tục đơn giản, rút ngắn thời gian giao dịch Trong kinh tế thị trường nay, người quý trọng thời gian Khi khách hàng gửi tiền vào ngân hàng, ngồi mục đích thuận lợi an tồn hiệu quả, họ quan tâm đến đơn giản nhanh chóng tiết kiệm thời gian Nếu khách hàng đến giao dịch với ngân hàng, phải làm nhiều thủ tục, nhiều thời gian khách hàng cảm thấy phiền hà chí có cảm giác khó chịu Điều ảnh hưởng khơng tốt đến khả thu hút vốn ngân hàng Vì vậy, hội sở cần cố gắng cải tiến thủ tục cho giao dịch tiến hành cách đơn giản, nhanh chóng, hiệu đảm bảo xác an tồn nghiệp vụ Để làm Hoàng Thị Thu Hương 68 Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp tốt điều hội sở cần xây dựng khung quy định thời gian tối đa cho giao dịch triển khai đến toàn thể cán công nhân viên hội sở, nhiên phải sở đảm bảo tính pháp lý, an toàn tài sản cho khách hàng III Kiến nghị Kiến nghị Nhà nước Nhà nước cần hoàn thiện môi trường pháp lý môi trường hoạt động cho NH DN Trong quan hệ tín dụng NH với tổ chức kinh tế phải chịu tác động nhiều yếu tố Bên cạnh Luật NH, Nhà nước cần có văn luật rõ ràng như; Luật đầu tư nước, Luật bảo hiểm, Luật chấp việc ban hành luật nói đảm bảo cho quan hệ tín dụng dựa tảng vững chắc, đảm bảo an toàn cho hoạt động NH Nhà nước cần xây dựng sách kinh tế ổn định tránh gây đột biến kinh tế gây rủi ro kinh doanh DN NH Nhà nước cần tăng cường biện pháp quản lý nhà nước DN, mạnh dạn giải thể DN làm ăn khơng có hiệu quả, khơng khả toán nợ đến hạn Đặc biệt Nhà nước tăng cường trách nhiệm việc cấp giấy phép thành lập công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, tránh thành lập tràn lan gây hậu xấu cho đối tác cho xã hội Nhà nước cần buộc DN phải chấp hành pháp lệnh kế tốn, có chế độ kiểm tốn hàng năm DN, để tránh tình trạng cung cấp sai số liệu phía đối tác Nhà nước cần có sách hồn thiện thị trường chứng khoán Nếu thị trường chứng khoán phát triển toàn diện vốn qua thị trường DN tăng cường, tạo phát triển chung cho kinh tế Các NH tham gia vào thị trường chứng khoán cách phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn trung- dài hạn phục vụ nhu cầu cho vay Hoàng Thị Thu Hương 69 Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp DN kinh tế Ngồi NH tạo nhiều nghiệp vụ đa dạng phong phú đại lý phát hành, tư vấn vấn đề tài NH, lưu trữ quản lý chứng khốn, tốn chứng khốn Kiến nghị Chính phủ Chính phủ cần quản lý tốt nhân tố vĩ mơ quan trọng kiềm chế lạm phát mức thấp để tài sản dù thể hình thức sử dụng vào mục tiêu kinh tế, đồng thời bảo đảm khả sinh lời hợp lý hoạt động đầu tư - Chính phủ cần sớm ban hành đủ luật chỉnh sửa luật công bố, tạo lập mơi trường pháp lý quan trọng cho tồn hoạt động kinh doanh toàn hệ thống Ngân hàng Đồng thời xây dựng đồng luật có liên quan, văn hướng dẫn luật để đảm bảo an tồn cho hoạt động tín dụng Ngân hàng Từ ngân hàng thương mại cổ phần có điều kiện đẩy mạnh hoạt động thu hút vốn phân phối vốn cho kinh tế Mọi hoạt động tiến tệ tín dụng kể định chế hoạt động lĩnh vực tín dụng đòi hỏi phải hoạt động khuôn khổ quy định pháp luật, làm cho hoạt động lĩnh vực tiền tệ tín dụng Ngân hàng kiẻm sốt chặt chẽ Chính phủ cần hồn thiện luật Ngân hàng Nhà nước cần ban hành luật tạo sở cho việc tốn điẹn tử, từ tạo điều kiện thụân lợi cho ngân hàng việc huy động vốn - Chính sách tiền tệ: Chính phủ cần khuyến khích tiết kiệm, tránh chi tiêu lãng phí, tập trung vốn nhãn rỗi vào đầu tư cho sản xuất kinh doanh,tạo nguồn vốn tích luỹ nước thơng qua thực chế lãi suất dương có lợi cho nhà đầu tư doanh nghiệp - Có biện pháp cụ thể kiên ngăn chặn, xoá bỏ tổ chức cá nhân kinh doanh tiền tệ, tín dụng trái phép hình thức, điều nhằm hưởng tới hoạt động huy động vốn Ngân hàng - Ổn định mơi trường kinh tế vĩ mơ Hồng Thị Thu Hương 70 Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp Môi trường kinh tế vĩ mơ có ảnh hưởng lớn đến hoạt động chủ thể kinh tế, đặc biệt với hoạt động ngân hàng đối tượng khách hàng thuộc thành phần kinh tế thuộc địa bàn tồn quốc Mơi trường kinh tế vĩ mơ tạo điều kiện thuận lợi cản trở, hạn chế công tác huy động vốn ngân hàng Việc người dân sử dụng lượng tiền nhàn rỗi lớn để mua vàng, ngoại tệ, bất động sản phần hậu thiếu tin tưởng khả ổn định kinh tế, ổn định kinh tế điều kiện quan trọng để thực thi có hiệu giải pháp nhằm tăng cường huy động nguồn vốn cho ngân hàng thương mại cổ phần Hoàn thiện phát triển thị trường chứng khoán vấn đề quan trọng Với nhu cầu vốn cho kinh tế nay, NHTM khó đáp ứng theo nhu cầu kinh tế đặt nguồn vốn trung dài hạn Thị trường chứng khốn hồn thiện phát triển thực tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn, thơng qua phát hành chứng khốn, mặt khác nơi tạo điều kiện cho nhà đầu tư chuyển chứng khốn thành tiền mặt cách dễ dàng nhanh chóng Thơng qua thị trường chứng khoán tạo kênh làm cho vốn nhàn rỗi xã hội chảy đến nơi có nhu cầu đầu tư sử dụng có hiệu với giá rẻ nhất, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất hoạt động dịch vụ khác, tạo kênh tiềm để NHTM thu hút vốn trung dài hạn, có tính khoản cao Hồng Thị Thu Hương 71 Lớp: 4B4 Chuyờn tt nghip Kết luận Trong hoạt động kinh doanh NHTM, vốn đóng vai trò quan trọng, qui định qui mô, kết cấu tài sản sinh lời ngân hàng từ ảnh h ởng đến chất lợng tài sản, mục tiêu phát triển an toàn Việc nghên cứu tăng cờng huy động vốn NHTM nói chung NHTMCP Quân Đội nói riêng không đạt hiệu xem xét cách cô lập Bởi coi vốn yếu tố đầu vào sản phẩm trình hoạt động tài sản dới hình thức d nợ cho vay doanh nghiệp, cá nhân tài sản tồn dới dạng khoản đầu t vào chứng khoán ngắn, dài hạn, tài sản cố định Qua trình nghiên cứu phơng pháp khoa học, kiến thức học tập đợc, cộng với giúp đỡ bảo tận tình giáo viên hớng dẫn, chuyên đề đa vấn đề nội dung tăng cờng huy động vốn từ bên NHTM Cổ phần Quân Đội Với tầm nhìn, hiểu biết khả có hạn nên trình thực đề án khó tránh khỏi sai sót Em mong đợc nhận xét bảo để chuyên đề đợc hoàn thiện Hong Th Thu Hương 72 Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp tµi liƯu tham kh¶o ***** Peter S.Rose (2001) - Qu¶n trị Ngân hàng Thơng mại Nxb Tài TS Phan Thị Thu Hà (2004) - Ngân hàng Thơng mại Quản trị nghiệp vụ - Trờng Đại học Kinh tÕ Qc D©n Frederik S.Mishkin (1995) - TiỊn tƯ, Ngân hàng Thị trờng Tài Nxb Tài David Cox (1997) - Nghiệp vụ Ngân hàng Nxb Chính trị Quốc gia Lê Vinh Danh(1996)-Tiền hoạt động ngân hàng Nxb Chính trị Quốc gia TS Nguyễn Văn Tiến (2002) - Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Nxb Tài Chính Quốc hội - Luật Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam, Luật Tổ chức Tín dụng Đảng Cộng sản Việt Nam (2001) - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Tạp chí Ngân hàng (số 10 năm 2004) - NHTM CP Quân đội 10 năm xây dựng phát triển 10 Báo cáo thờng niên NHTM CP Quân đội năm 2006, 2007, 2008 Hong Thị Thu Hương 73 Lớp: 4B4 Chuyên đề tốt nghiệp 11 Báo cáo toán NHTM CP Quân đội năm 2006,2007, 2008 13 Bản công bố thông tin NHTM CP Quân đội 29/10/2004 Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long phát hành 14 Báo cáo chiến lợc kinh doanh NHTM CP Quân đội giai đoạn 2005-2008 Hong Thị Thu Hương 74 Lớp: 4B4
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội, Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay