Lịch sử 8 ( 2017 2018)

363 6 0
  • Loading ...
1/363 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2018, 14:17

giaos án lịch sử lớp 8 năm 20182019 mới nhất có tích hợp đạo đức, bảo vệ môi trường, có chủ đềaos án lịch sử lớp 8 năm 20182019 mới nhất có tích hợp đạo đức, bảo vệ môi trường, có chủ đềaos án lịch sử lớp 8 năm 20182019 mới nhất có tích hợp đạo đức, bảo vệ môi trường, có chủ đềaos án lịch sử lớp 8 năm 20182019 mới nhất có tích hợp đạo đức, bảo vệ môi trường, có chủ đề Phần I: LỊCH SỬ THẾGIỚI - LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ( Từ kỉ XVI đến năm 1917) Chủ đề 1: THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ( Từ kỉ XVI đến nửa sau kỉ XIX) (7 tiết) I Mục tiêu: Kiến thức: - Những biến đổi kinh tế, trị, xã hội vào cuối thời trung đại dẫn tới cách mạng tư sản đầu tiên: Cách mạng Hà Lan, Cách mạng Anh, Chiến tranh giành độc lập Bắc Mĩ - Cách mạng công nghiệp Anh lan nhanh nước tư khác Đồng thời cách mạng tư sản thành công nhiều nước đánh dấu chủ nghĩa tư thắng lợi phạm vi giới - Phong trào đấu tranh cơng nhân nửa đầu kỉ XIX có bước tiến Chủ nghĩa Mác đời với “Tuyên ngơn Đảng Cộng sản” có ý nghĩa quan trọng Kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh kĩ năng: - Sử dụng đồ, tranh , ảnh, lập niên biểu, thống kê - Biết phân tích so sánh cá c kiện, liên hệ kiến thức học với sống - Khai thác sử dụng kênh hình sách giáo khoa, biết phân tích , nhận định, liên hệ thực tế - Bước đầu làm quen với văn kiện lịch sử - Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản Thái độ: Bồi dưỡng cho học sinh : - Nhận thức vai trò quần chúng nhân cách mạng - Nhận thức tính chất hạn chế cách mạng tư sản, học kinh nghiệm rút từ cách mạng tư sản Pháp - Sự áp bức, bóc lột chủ nghĩa tư gây nên bao đau khổ cho nhân dân lao động - Lòng biết ơn nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học, giáo dục tinh thần quốc tế chân chính,tinh thần đồn kết đấu tranh giai cấp cơng nhân - Tích hợp giáo dục môi trường Các lực: - Tái kiện, quan sát, sử dụng đồ dùng, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá, vận dung, liên hệ, xác định mối liên hệ kiện, bộc lộ cảm xúc Ngày soạn: / / Bài NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN Tiết I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhận biết chuyển biến lớn kinh tế, trị, xã hội châu Âu kỉ XVI- XVII - Mâu thuẫn ngày sâu sắc lực lượng sản xuất – tư chủ nghĩa với chế độ phong kiến Từ thấy đấu tranh tư sản với chế độ phong kiến tất yếu nổ - Cách mạng Hà Lan- cách mạng tư sản - Cách mạng tư sản Anh kỉ XVII Ý nghĩa lịch sử hạn chế + Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất buôn bán + Tình trạng nơng dân bị đuổi khỏi ruộng đất địa chủ, quý tộc” rào đất, cướp đất làm đồng cỏ, thuê nhân công nuôi cừu, lấy lông bán làm len” Kĩ năng: Rèn cho học sinh - Biết sử dụng sử dụng thành thạo đồ, tranh ảnh lịch sử - Biết giải vấn đề đặt trình học tập trước hết câu hỏi, tập sách giáo khoa Thái độ: - Thông qua kiện lịch sử cụ thể bồi dưỡng cho học sinh - Nhận thức vai trò quần chúng nhân dân cách mạng - Nhận thấy chủ nghĩa tư ( CNTB)có mặt tiến , song chế độ bóc lột thay cho chế độ phong kiến - Tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường: Các lực: - Tái kiện, quan sát, sử dụng đồ dùng, phân tích, so sánh, vận dung, liên hệ, xác định mối liên hệ kiện, bộc lộ cảm xúc II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: - Soạn bài, lược đồ nội chiến Anh, chuẩn kiến thức kĩ 2 Học sinh: - Đọc trước nhà III Phương pháp: Phương pháp dạy học: - Đàm thoại, phân tích, thuyết trình Kĩ thuật dạy học: - Động não, trình bày IV Tiến trình dạy: Ổn định tổ chức: phút Kiểm tra cũ: (Không) Bài mới: 3.1 Giới thiệu mới: phút Lớp học lịch sử trung đại ta thấy châu Âu xã hội phong kiến kỷ XV suy vong lòng nảy sinh bước đầu phát triển sản xuất mới: chủ nghĩa tư Sự xuất sản xuất dẫn tới mâu thuẫn ngày tăng phong kiến với tư sản tầng lớp nhân dân lao động Những Cách mạng tư sản nổ 3.2 Các hoạt động dạy - học: 39 phút Hoạt động giáo viên học sinh * Hoạt động 1(10’) Tìm hiểu nội dung: Sự biến đổi kinh tế xã hội Tây Âu kỉ XV- XVII Cách mạng Hà Lan kỷ XVI GV giải thích : Cách mạng tư sản cách mạng giai cấp tư sản lãnh đạo nhằm đánh đổ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển, xác lập thống trị giai cấp tư sản - HS đọc phần GV: GDBVMT qua tìm hiểu tranh ảnh thành thị Nê-đéc-lan ? Em có nhận xét kinh tế Tây Âu kỷ XV ? Hãy tìm chi tiết (sự kiện) chứng tỏ Nội dung I Sự biến đổi kinh tế xã hội Tây Âu kỉ XVXVII Cách mạng Hà Lan kỷ XVI: Một sản xuất đời: (Hướng dẫn học sinh đọc thêm) sản xuất tư phát triển ? ( Sản xuất công trường thủ công : xưởng dệt, luyện kim, nấu đường thuê nhân công, nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất buôn bán =>Sản xuất công trường thủ công lao động tay có phân cơng chi tiết -> suất lao động tăng ? Nền sản xuất đời ? ( Trong lòng xã hội phong kiến suy yếu, bị quyền phong kiến kìm hãm) ? Mặc dù bị kìm hãm song chúng có ngăn cản phát triển khơng? Vì sao? ? Sự chuyển biến lớn kinh tế Tây Âu Cách mạng Hà Lan kỷ XVI: kéo theo biến đổi xã hội ( Hướng dẫn học sinh đọc thêm) nào? GV: GDBVMT qua tìm hiểu tình hình có nạn rào đất? Hậu quả? ?Với xuất giai cấp em thấy xã hội Tây Âu có mâu thuẫn nảy sinh? ? Mâu thuẫn dẫn tới hệ gì? ? Kết cuối cách mạng Hà Lan ? Qua diễn biến cách mạng Hà Lan em có nhận xét ? Cách mạng Hà Lan thắng lợi có ý nghĩa gì?( Nói Cách mạng Hà Lan có ý kiến cho : Đây cách mạng giải phóng dân tộc đồng thời cách mạng tư sản Theo em ý kiến hay sai? Vì sao? * Hoạt động (19 phút) Tìm hiểu nội dung: Cách mạng Anh II Cách mạng Anh kỷ kỷ XVII XVII GV: GDBVMT qua tìm hiểu phát triển Sự phát triển chủ nghĩa tư chủ nghĩa tư Anh Anh: ? Trong phát triển chung châu Âu kinh * Kinh tế: tế tư Anh phát triển nào? - Đến kỉ XVII, kinh tế TBCN Anh phát triển mạnh : ? Tìm chi tiết chứng tỏ quan hệ sản + Xuất công trường thủ công xuất tư chủ nghĩa lớn mạnh Anh? luyện kim, làm đồ sứ, dệt len - Thương mại: bn bán đường dài - Tài chính: Sự kết hợp tư công nghiệp + Luân Đôn trở thành trung tâm với ngân hàng công nghiệp, thương mại tài ? Bên cạnh kinh tế có lớn nước Anh thuận lơị gì? ( Kinh tế mới, tổ chức lao động hợp lý) ? Kết lao động sao? ( Năng suất tăng nhanh) - HS đọc thầm đoạn chữ đứng ? Điểm bật kinh tế Anh gì? ( Khai thác than, luyện sắt, dệt len dạ, buôn bán ngoại thương) ? Sự phát triển kinh tế Anh không làm cho quan hệ TBCN phát triển mà dẫn tới xã hội có biến đổi gì? * Xã hội : ? Ngồi giai cấp trước phong kiến - Các tầng lớp xuất hiện: Tư sản nơng dân có thêm giai cấp nào?( - Ở thành thị, quý tộc mới, nông dân nông thôn, nhiều quý tộc phong kiến chuyển sang kinh doanh theo đường tư Họ trở thành tầng lớp quý tộc Tư sản thành thị) ? Trước phát triển kinh tế TBCN thành thị, nông thôn, địa chủ, quý tộc làm gì? ? Họ trở thành tầng lớp gì? Vai trò địa vị họ xã hội sao? ( Quý tộc mới: quý tộc phong kiến tư sản hóa kinh doanh TBCN, xuất châu Âu mạnh Anh, lực lượng quan trọng lãnh đạo cách mạng Anh) ? Đời sống nông dân nào? Vì sao? - Nơng dân đất trở nên nghèo khổ ( Vì quý tộc rào đất, cướp ruộng họ khơng dựa vào đâu để sống) ? Với thay đổi kinh tế em thấy xã hội nước Anh lúc có mâu thuẫn lớn nào? - Chế độ phong kiến tiếp tục kìm hãm giai cấp tư sản quý tộc mới, ngăn cản họ phát triển theo đường tư Vì vậy, giai cấp tư sản quý tộc liên minh với nhằm lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa ? Mâu thuẫn cuối dẫn tới hệ gì? GV hướng dẫn HS đọc thêm theo gợi ý sau: ? Cách mạng diễn qua giai đoạn? ? Cách mạng đạt tới đỉnh cao gì? HS xem hình2 -> giải thích : SGV-18 ? Sau chế độ cộng hòa thiết lập, quyền lợi tư sản, quý tộc quần chúng cách mạng nào? ? Do khơng có quyền lợi họ tiếp tục làm gì? (Đấu tranh) “ Độc tài quân sự” nắm quyền cai trị độc đốn với vũ khí nhà binh ? Trước tình hình q tộc tư sản có chủ trương gì? ( Khơi phục lại chế độ quân chủ) ? Trong tình hình rối ren quốc hội làm gì? ? Cuộc đảo dó dẫn đến kết nào? - Tư sản liên minh với quý tộc chống chế độ pk -> Xác lập quan hệ sản xuất TBCN Tiến trình cách mạng: ( Hướng dẫn học sinh đọc thêm) a, Giai đoạn 1: (1642-1648) b, Giai đoạn :(1649-1688) GV: “ Quân chủ lập hiến”-> Vua không nắm thực quyền, quyền lực tối cao thuộc quốc hội -> thực chất chế độ phong kiến ? Vì nước Anh từ chế độ cộng hòa lại trở thành quân chủ lập hiến? Ý nghĩa lịch sử cách mạng ? CMTS Anh thắng lợi có ý nghĩa gì? Anh Thế kỉ XVII: - Cách mạng tư sản Anh tầng lớp qúy tộc - Đưa nước Anh phát triển theo liên minh với giai cấp tư sản lãnh đạo, đường TBCN đông đảo quần chúng nhân dân ủng - Đây cách mạng không triệt hộ, giành thắng lợi, đưa nước Anh để ngơi vua, cách mạng phát triển theo đường TBCN đáp ứng quyền lợi cho giai - Tuy nhiên, cách mạng không cấp tư sản quý tộc mới, nhân triệt để ngơi vua Mặt khác cách dân lao động không hưởng mạng đáp ứng quyền lợi cho giai chút quyền lợi cấp tư sản q tộc mới, nhân dân lao động không hưởng chút quyền lợi -HS đọc đoạn viết Mác ? Em hiểu câu nói Mác? ? So với cách mạng Hà Lan, cách mạng Anh có điểm giống khác nhau? - Giống: lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển đưa tư sản, quý tộc nắm quyền, thiết lập chế độ TBCN - Khác: + Cách mạng Hà Lan : Cách mạng giải phóng dân tộc + Cách mạng Anh nội chiến Củng cố: phút ? Đến kỉ XVII, kinh tế TBCN Anh phát triển nào? ? Trình bày diễn biến, kết quả,ý nghĩa cách mạng Anh? Hướng dẫn học sinh học nhà chuẩn bị cho sau: phút * Hướng dẫn học sinh học nhà - Học theo câu hỏi cuối phần Làm tập tập - Tiếp tục sưu tầm tài liệu liên quan đến học * Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho sau - Chuẩn bị tiếp mục III - Sưu tầm tài liệu liên quan đến học V Rút kinh nghiệm: & Ngày giảng: 8A 8B 8C 8D Bài NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN ( tiết ) Tiết I Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh nắm - Nguyên nhân diễn biến, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử cách mạng Hà Lan kỉ XVI, cách mạng tư sản Anh kỉ XVII - Chiến tranh 13 thuộc địa Anh kỉ XVII, giải thích khái niệm chủ yếu “Cách mạng tư sản” Kĩ năng: Rèn cho học sinh - Biết sử dụng sử dụng thành thạo đồ, tranh ảnh lịch sử - Biết giải vấn đề đặt trình học tập trước hết câu hỏi, tập sách giáo khoa Thái độ: Thông qua kiện lịch sử cụ thể bồi dưỡng cho học sinh - Nhận thức vai trò quần chúng nhân dân cách mạng - Nhận thấy chủ nghĩa tư ( CNTB)có mặt tiến , song chế độ bóc lột thay cho chế độ phong kiến - Tích hợp GDBVMT: Sử dụng lược đồ 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ để miêu tả mặt địa lí tựi nhiên vùng đất Các lực: - Tái kiện, quan sát, sử dụng đồ dùng, phân tích, so sánh, vận dung, liên hệ, xác định mối liên hệ kiện, bộc lộ cảm xúc II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: - Lược đồ nội chiến Anh, chuẩn kiến thức kĩ Học sinh: - Đọc trước nhà, soạn III Phương pháp: Phương pháp dạy học: - Phương pháp : Đàm thoại, phân tích, thuyết trình Kĩ thuật dạy học: - Kĩ thuật dạy học: Động não, thảo luận nhóm, trình bày phút IV Tiến trình dạy: Ổn định tổ chức: phút - Kiểm tra sĩ số: 8A 8B 8C 8D Kiểm tra cũ: phút * Câu hỏi: 1, Nối niên đại cột A với kiện cột B cho A B a, Năm 1640 1- Nội chiến b, Tháng 8-1642 2- Vua Sác- lơ I triệu tập quân đội c, Năm 1648 3- Sử tử Sác – lơ I, Anh trở thành nước cộng hoà d, Ngày 30-1-1649 4- Nội chiến kết thúc e, Tháng 12-1688 5- Đảo chính, phế truất vua Giêm II, thiết 2, Các câu sau câu , câu sai? b, Tháng – 1642, CMTS Anh đạt đến đỉnh cao a, Năm 1640,CMTS Anh bùng nổ c, Vin-hem Oran giơ thiết lập chế độ độc tài quân d, Ngày 30-01-1649, Sác-lơ I bị sử tử HS2: Trình bày ý nghĩa cách mạng tư sản Anh? * Yêu cầu cần đạt: - HS1 : 1) a-2 , b-1 , c-4 , d-3 , c-5 2) a-Đ, b-Đ,c-S,d-S - HS2 : ý nghĩa CMTS Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển Đem lại quyền lợi cho giai cấp tư sản quí tộc Bài mới: 3.1 Giới thiệu mới: phút Bên cạnh cách mạng Hà Lan, cách mạng Anh Tây Âu bên Đại Tây Dương, CMTS nổ hình thức chiến tranh giành độc lập Vậy, chiến tranh nổ ngun nhân gì? diễn biến , ý nghĩa, kết học ta tìm hiểu 3.2 Các hoạt động dạy - học: 34 phút Hoạt động giáo viên học sinh * Hoạt động 1(13’) Tìm hiểu nội dung: Chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mĩ GV treo đồ 13 thuộc địa Anh 10 Nội dung III Chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mĩ Tình hình thuộc địa * Nguyên nhân chiến tranh: ? Đơng kinh Nghĩa Thục có tác động phong trào yêu nước ? Kinh nghĩa thục góp phần thức tỉnh lòng u nước, truyền bá tư tưởng dân chủ, dân quyền văn hóa nước ta Cuộc vận động tân Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phong trào chống thuế Trung mục 3: 11 phút kì - HS ý phần a Cuộc vận động Duy Tân ? Cuộc vận động Duy tân diễn thời gian - Đầu TK XX, vận động nào? đâu ? lãnh đạo phong trào ? Duy Tân nổ Trung kì Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc ? Hình thức h/đ phong trào ? Kháng, đứng dầu - Nội dung phong ? Phong trào Duy tân có ảnh hưởng ntn đối trào: mở trường dạy học theo lối với phong trào dân tộc nhân dân ta ? mới, hô hào chấn hưng thực nghiệp, phổ biến b Phong trào chống thuế ? Phong trào chống thuế nổ thời gian ? - 1908 -> phong trào chống phu, chống thuế nổ Quảng ? Trước đấu tranh mạnh mẽ quần Nam, Quảng Ngãi lan khắp chúng nhân dân TDP làm gì? Trung Kì ? Phong trào yêu nước Việt Nam thời kỳ => TDP đàn áp đẫm máu mang tính chất gì? * Tính chất, hình thức: - Phong trào yêu nước mang màu sắc dân chủ tư sản - Hình thức bạo động cải cách Củng cố: phút - GV chia nhóm phát phiếu cho HS thảo luận câu hỏi ? Nêu điểm giống khác phong trào yêu nước cuối kỉ XIX đầu kỉ XX - Giống mục đích giải phóng dân tộc - Khác : + Phong trào Cần Vương thiết lập lại chế độ phong kiến + Phong trào đầu kỉ XX sau CM thành công , sĩ phu tiến muốn đưa nước nhà phát triển TBCN 349 Hướng dẫn học sinh học nhà chuẩn bị cho sau: phút * Hướng dẫn hs học nhà: - Học nắm nội dung Làm tập lịch sử * Hướng dẫn hs chuẩn bị cho sau: - Đọc kĩ nội dung phần II V Rút kinh nghiệm Ngày thi:……… Tiết 50 KIỂM TRA HỌC KÌ II I Mục tiêu: Về kiến thức : - Kiểm tra kiến thức em học học kì II Về kĩ : - Rèn k/n làm bài, trình bày khoa học, đẹp trả lời câu hỏi, viết câu, tả Về thái độ: - GD học sinh ý thức tự giác tích cực làm bài, học Các lực: - Nhận xét, đánh giá, vận dụng, sử dụng đồ dùng, tái kiện, liên hệ, thể thái độ cảm xúc II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: - Đề + Đáp án + Biểu điểm Học sinh: - Ôn kĩ nhà 350 III Phương pháp : Phương pháp dạy học: - Học sinh làm độc lập Kĩ thuật dạy học: - Tư duy, động não IV Tiến trình dạy – giáo dục: Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số: Kiểm tra cũ : Giảng : 3.1 Ma trận đề: PGD đề: 3.2 Đề bài: PGD 3.3 Hướng dẫn chấm ( Đáp án biểu điểm ) Củng cố : - GV thu – nhận xét làm HS Hướng dẫn hs học nhà chuẩn bị cho sau: * Hướng dẫn hs học nhà: - Xem lại tự đánh giá làm * Hướng dẫn hs chuẩn bị cho sau: - Chuẩn bị 20 V Rút kinh nghiệm 351 Ngày soạn:….……… Tiết: 51 Ngày giảng: 8A………… 8B 8C 8D Bài 30 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918 I Mục tiêu: Về kiến thức: - Trong thời kì chiến tranh giới thứ ( 1914 – 1918) sách kinh tế, xã hội , mâu thuẫn lòng xã hội ngày gay gắt nội dung tính chất cách mạng có thay đổi Một số phong trào đấu tranh điển hình binh lính Việt Nam qn đội Pháp , khởi nghĩa binh lính Huế ( 1916) khởi nghĩa binh lính Thái Nguyên ( 1917) , hoạt động lãnh tụ Nuyễn Ái Quốc ( 1911 – 1917) cách mạng Việt Nam có thay đổi lớn đường lối Về kĩ : - Rèn học sinh kĩ đối chiếu , so sánh kiện , phân tích nhận định đánh giá nhân vật lịch sử Về thái độ: - Giáo dục học sinh lòng căm ghét thực dân tàn bạo , tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất nhân dân ( có lực lượng binh lính) lòng kính u biết 352 ơn anh hùng dân tộc đặc biệt lãnh tụ Nuyễn Ái Quốc, Người tìm đường cứu nước chân cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác Các lực: - Nhận xét, đánh giá, vận dụng, sử dụng đồ dùng, tái kiện, liên hệ, thể thái độ cảm xúc II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: - Hành trình Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, tranh ảnh, tư liệu lịch sử có liên quan đến nội dung học Học sinh: + Đọc trước nhà + sưu tầm tranh ảnh, tư liệu lịch sử có liên quan đến nội dung học III Phương pháp : Phương pháp dạy học: - Đàm thoại, phân tích, thuyết trình,nhận xét, đánh giá Kĩ thuật dạy học: - Tư duy, động não IV Tiến trình dạy- Giáo dục Ổn định lớp: phút - Kiểm tra sĩ số: 8A 8B 8C 8D Kiểm tra cũ : ( Không) Giảng : 3.1 Giới thiệu mới: phút Trong chiến tranh giới 1, Khi TDP tham gia chiến tranh chúng tăng cường vơ vét sức người , vào chiến tranh Ở Đông Dương TDP tăng cường bóc lột, đàn áp, hàng vạn niên VN bị bắt lính phải sang Pháp làm bia đỡ đạn cho chúng Mâu thuẫn dân tộc ngày sâu sắc ND tính chất phong trào nhiều thay đổi Để thấy điều … 353 3.1 Các hoạt động dạy- học: 39 phút Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung II Phong trào yêu nước thời kì chiến tranh giới thứ ( 1914 – 1918) Chính sách kinh tế TDP Đông Dương thời chiến GV: học sinh nhắc lại nội dung mục I Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu mục 1: 20 phút - Kinh tế : ? Thực dân Pháp áp dụng sách kinh tế Đơng Dương ? phục vụ chiến + Đẩy mạnh vơ vét sức người, sức + Tăng cường bắt lính + Nơng nghiệp chuyển sang trồng công nghiệp phục vụ chiến tranh ? Kể loại công nghiệp trồng thay lúa ? + Khai thác kim loại quý giá + Bắt nhân dân mua cơng trái ?Kinh tế chúng dùng sách ? ? Em có nhận xét sách kinh tế Thực dân Pháp Đơng Dương thời kì ? (Tăng cường bóc lột sức người , sức của nhân dân ta tệ phục vụ cho chiến) GV bổ sung : song song với sách kinh tế chúng sử dụng nhiều thủ doạn trị , VH hòng lừa bịp ru ngủ nhân dân ta lôi kéo tay sai xứ ? Các sách kinh tế Pháp làm cho đời sống nhân dân ta ntn ? - Xã hội: đời sống nhân dân vơ khốn khổ 354 ? Chính sách Pháp đông Dương thời chiến làm cho xã hội Việt Nam ? ( >< dân tộc , g/c sâu sắc) -> Đó nguyên nhân bùng nổ đấu tranh nhân dân ta Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu mục 2: 19 phút ? Em biết Nguyễn Tất Thành hồn cảnh tìm đường cứu nước? (Gia đình có truyền thống CM) Người lớn lên hoàn cảch ntn? (Cách mạng bị bế tắc đường lối) Đối với lãnh tụ trước Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh người có thái độ ntn? ? Vì Người khơng theo đường cứu nước họ ? ? Cuộc hành trình cứu nước Người diễn ntn? Những hoạt động Nguyễn Tất Thành sau tìm đường cứu nước a Tiểu sử hoàn cảnh lịch sử - Sinh 19/5/1980 gia đình tri thức yêu nước Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An - Lớn lên cảnh nước nhà tan - Các khởi nghĩa nổ song thất bại - Khâm phục lãnh tụ trước song không tán thành đường lối hoạt động họ -> Người định tìm đường cứu nước b Cuộc hành trình cứu nước: - Giữa năm 1911 Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước GV cho HS quan sát H107 -> tàu đô đốc La – tu – sơ - tê –rơ - vin tàu đưa Người sang Pháp tìm đường cứu nước ? ý định Người đặt chân đến nơi nào? ( Phương Tây – Châu Âu) ? Người sang Châu Âu để nhằm mục đích gì? ( Xem họ làm giúp đồng bào cứu nước) 355 GV treo đồ hành trình cứu nước Người ? Sau năm đầu vòng quanh giới Người có hoạt động ? ? Pháp Người có hoạt động ? ? Theo em đường cứu nước Nguyễn Tất Thành có so với nhà u nước trước đó? ( Khơng sang PĐ tìm đường cứu nước mà sang PT để tìm hiểu thực chất “ tự do”, “ bình đẳng”, “ bác ái” CM Pháp) - Cuộc hành trình sáu năm vòng quanh giới - 1917 trở lại Pháp + Làm nhiều nghề để sống + Học tập rèn luyện trình lao động cơng nhân + Tham gia hội người Việt Nam yêu nước + Viết báo truyền đơn , tranh thủ buổi mít tinh, diễn đàn tố cáo tội ác thực dân Pháp + Tiếp nhận ảnh hưởng cách mạng tháng Mười + Tư tưởng Người có nhiều thay đổi Qua khảo sát thực tế kinh nghiệm Người định tìm đương cứu nước sang PT mà sang Pháp ? Những hoạt động yêu nước Người thời kì đầu có ý nghĩa ntn? ( Đây điều kiện để Người nhận định đường cứu nươc sđúng đắn cho dân tộc) GV: Nguyễn Tất Thành vị cứu tinh dân tộc bước hoạt động Người mở chân trời Củng cố : phút - Nêu lại sách thực dân Pháp Đơng Dương thời chiến - Trình bày lại hoạt động Nguyễn Tất Thành sau tìm đường cứu nước Hướng dẫn học sinh học nhà chuẩn bị cho sau: phút * Hướng dẫn hs học nhà: 356 - Học nắm nội dung * Hướng dẫn hs chuẩn bị cho sau: - Chuẩn bị nội dung ôn tập V Rút kinh nghiệm Ngày soạn: Tiết 52 Ngày giảng: 8A 8B 8C 8D ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM I Mục tiêu: Về kiến thức : - Lịch sử dân tộc thời kì kỉ XIX đến hết chiến tranh giới thứ - Tiến trình xâm lược Pháp , đấu tranh chống xâm lược nhân dân ta , - Nguyên nhân thất bại công giữ nước cuối kỉ XIX - Đặc điểm , diễn biến phong trào đấu tranh vũ trang phạm trù phong kiến( 1885 – 1896) - Bước chuyển biến phong trào yêu nước đầu kỉ XX Về kĩ : - Kĩ tổng hợp việc học tập môn Lịch sử , kĩ phân tích nhận xét , đánh giá - Kĩ sử dụng đồ , tranh ảnh lịch sử để trả lời - Biết tường thuật diễn giải câu hỏi có liên quan đến tri thức lịch sử Về thái độ: 357 - Củng cố lòng u nước , ý chí căm thù giặc - Trân trọng gương dũng cảm dân, nước , noi gương học tập cha anh Các lực: - Nhận xét, đánh giá, vận dụng, sử dụng đồ dùng, tái kiện, liên hệ, thể thái độ cảm xúc II Chuẩn bị giáo viên học sinh : Giáo viên: - Bản đồ, lược đồ số khởi nghĩa cuối TK XIX tranh ảnh có liên quan đến lịch sử kinh tế , trị, văn hoá VN trước năm 1918 Học sinh: - Chuẩn bị theo yêu cầu GV III Phương pháp : Phương pháp dạy học: - Đàm thoại , nêu vấm đề , giải vấn đề - Cá nhân + nhóm Kĩ thuật dạy học: - Tư duy, động não IV Tiến trình dạy- Giáo dục: Ổn định lớp: phút - Kiểm tra sĩ số: 8A 8B 8C 8D Kiểm tra cũ : ( Kiểm tra trình dạy mới) Giảng : 3.1 Giới thiệu mới: phút Chúng ta tìm hiểu lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến 1918 Trong , dừng lại xem xét : Trong giai đoạn lịch sử học có kiện lịch sử cần phải ý, nội dung giai đoạn 358 3.2 Các hoạt động dạy - học: 39 phút Hoạt động gv & hs Nội dung Hoạt động I Những kiện chính: (20 phút ) Q trình xâm lược Việt Nam Thực Dân Pháp đấu tranh chống xâm lược nhân dân ta từ năm 1858 – 1884 GV hướng a Bảng thống kê trình xâm lược TDP trình dẫn chống xâm lược nhân dân ta ( 1858 – 1884) HS lập bảng thống kê Thời gian Quá trình thực dân Pháp xâm lược Cuộc đấu tranh nhân dân ta Từ 1/9/1858 Thực dân Pháp đánh Đà Nẵng bán đảo Sơn Trà -> 2/1859 - Triều đình chống trả yếu ớt 2/ 1859 đến 3/1861 Kéo quân từ Đà Nẵng vào Gia Định để cứu vãn âm mưu chiến lược “ đánh nhanh , thắng nhanh” chúng Triều đình khơng chủ động 12/4/1861 Chiếm Định Tường Nhân dân tỉnh miến đơng 16/12/1861 Chiếm Biên Hồ kháng Pháp 23/3/1862 Chiếm Vĩnh Long 5/6/1862 Pháp buộc triều đình nhà nguyễn kí Nhân dân ta tâm đấu điều ước Nhâm Tuất tranh 6/1867 Chiếm tỉnh miền Tây Nam Kì : Vĩnh Long , An Giang , Hà Tiên Nhân dân tỉnh Nam Kì Đánh Bắc Kì lần thứ Nhân dân Bắc Kì kháng chiến 20/11/1873 359 lui phía sau lập phòng tuyến kiên trì, nhân dân kiên chống pháp thứ vũ khí sẵn có tay đánh giặc, quan quân triều đình chống trả yếu ớt kháng Pháp: Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Võ Duy Dương… 15/3/1874 Pháp buộc triều đình kí điều ước Nhâm Tuất Nhân dân nước kiên đánh giặc 25/4/1882 Đánh chiếm Bắc Kì lần II Nhân dân Bắc Kì kiên kháng Pháp 18/8/1883 Đánh chiếm Huế Hiệp ước Hác măng kí kết pháp triều đình Nhân dân nước đánh Kí điều ước Pa – tơ - nốt, nước ta từ nước phong kiến độc lập thành nước thuộc địa nửa phong kiến - Nhân dân nước phản đối 6/6/1884 Triều đình đầu hàng TDP triều đình đầu hàng b Phong trào Cần Vương ( 1858 – 1896) Thời gian Sự kiện 5/7/1885 Cuộc phản công phái chủ chiến kinh thành Huế 13/7/1885 Hàm Nghi hạ chiếu Cần vương 7/1885 -> 11/1888 Giai đoạn phong trào CV 11/1888 -> 12/1895 - Giai đoạn phong trào Cần Vương điển hình k/n : - Phong trào phát triển rộng khắp tỉnh Bắc, Trung Kì điển hình khởi nghĩa Mai Xuân Thưởng, Lê Trung Đình, Nguyễn Phạm Tuân, Lê Ninh + Ba Đình ( 1886 – 1887) + Bãi Sậy ( 1883 – 1892) + Hương Khê ( 1885 – 1895) c Phong trào yêu nước đầu TKXX đến 1918 Thời gian Sự kiện 1905 - 1909 Hội Duy Tân phong trào Đông Du 1907 Đông kinh Nghĩa Thục 1908 Phong trào Duy Tân chống thuế Trung Kì 1912 - 1916 K/n Nơ - trang Lơng ( Tây Nguyên) 360 1916 Vụ mưu k/n binh lính Huế 1917 K/n binh lính Thái Nguyên 1911 - 1918 Những hoạt động NTT sau tìm đường cứu nước điều kiện quan trọng để Người xác định đường cứu nước đắn cho dân tộc Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung chính: 15 phút GV : Chia lớp thành nhóm nhóm tìm hiểu vấn đề Nhóm : Vì thực dân Pháp lại xâm lược nước ta? II Những nội dung chủ yếu: Vì thực dân Pháp xâm lược Việt Nam - Do nhu cầu tìm kiếm thuộc địa bọn thực dân + Pháp xâm lược nước ta để làm sở để nhảy vào TQ ( Tây Nam) Do nhu cầu tìm kiếm thuộc địa bọn thực dân Pháp xâm lược nước ta để làm + Nhà nguyễn yếu hèn sở để nhảy vào TQ ( Tây Nam) Nhà nguyễn Nguyên nhân làm cho nước ta yếu hèn, trở thành thuộc địa thực dân Nhóm : Pháp ? Nguyên nhân nước ta trở thành thuộc - Giai cấp phong kiến nhu nhược địa thực dân Pháp? yếu hèn dựa vào dân để (Cuối TK XIX nước ĐQ xâm chiếm thuộc địa nhu cầu thiết yếu sống nước ĐQ) Giai cấp PK Nguyễn giai cấp thống trị, dựa vào dân để đứng lên kháng chiến chống pháp tổ chức kháng chiến - Nhà nguyễn không chịu canh tân đất nước để tạo thực lực quốc gia chống ngoại xâm Nhà Nguyễn canh tân đất nước tạo thực lực quốc gia chống giặc ngoại xâm, Nhà Nguyễn khơng làm dược điều để 361 Phong trào kháng Pháp cuối nước ta rơi vào tay Pháp TK XIX Nhóm : Em trình bày nhận xét phong trào chống Pháp cuối TK XIX ? - có loại : - Phong trào kháng chiến chống pháp cuối TK XI X có loại : + Phong trào Cần Vương + Phong trào tự vệ vũ trang + Phongtrào Cần vương + Phong trào tự vệ vũ trang điển hình khởi nghĩa Yên Thế Về quy mô : Sau điều ước Pa – tơ - nốt kí kết nhân ta p/ứ liệt triều đình đầu hàng TDP xâm lược, phong trào đấu quần chúng mạnh Hình thức chủ yếu k/n vũ trang giành quyền N4? Em cho biết chuyển biến kinh tế , xã hội tư tưởng phong trào yêu nước Việt Nam đầu kỉ XX? Những chuyển biến kinh tế , xã hội tư tưởng phong trào yêu nước Việt Nam đầu kỉ XX - Nguyên nhân chuyển biến : + Khách quan : Trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản truyền bá vào Việt Nam + Chủ quan : Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác lần + Một xu hướng cách mạng mới, xu hướng cách mạng dân chủ tư sản xuất N5 ? Em có nhận xét phong trào yêu nước đầu TK XI X? GV : Lực lượng CM cuối TK XI X nông dân 362 Nhận xét chung phong trào yêu nước đầu kỉ XX _ Từ phạm trù phong kiến chuyển sang phạm trù tư sản - Hình thức đấu tranh phong phú Lực lượng CM đầu TK XX : Nơng dân đồng bào dân tộc người PBC kêu gọi 10 tầng lớp tham gia CM : Phú hào, quan tước, sĩ tịch, lính tập… N6 ? Em có nhận xét hoạt động Nguyễn Tất Thành? Hoạt động 3: Hướng dẫn luyện tập: phút GV hướng dẫn HS lập bảng theo yêu cầu sgk - Thành phần tham gia đông đảo cuối kỉ XIX 7, Bước đường hoạt động cứu nước Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Tất Thành nhìn thấy rõ khủng hoảng bế tắc đường - Người tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc III Bài tập thực hành: Bài tập 1: Củng cố : phút - Hệ thống lại nội dung vừa ôn tập Hướng dẫn học sinh học nhà chuẩn bị cho sau: phút * Hướng dẫn hs học nhà: - Ôn lại toàn kiến thức phần lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 * Hướng dẫn hs chuẩn bị cho sau: - Ơn lại tồn kiến thức phần lịch sử Việt Nam V Rút kinh nghiệm 363 ... Vin-hem Oran giơ thiết lập chế độ độc tài quân d, Ngày 3 0-0 1-1 649, Sác-lơ I bị sử tử HS2: Trình bày ý nghĩa cách mạng tư sản Anh? * Yêu cầu cần đạt: - HS1 : 1) a-2 , b-1 , c-4 , d-3 , c-5 2) a-Đ,... chức: phút - Kiểm tra sĩ số: 8A 8B 8C 8D Kiểm tra cũ: phút * Câu hỏi: 1, Nối niên đại cột A với kiện cột B cho A B a, Năm 1640 1- Nội chiến b, Tháng 8- 1642 2- Vua Sác- lơ I triệu... Vua Sác- lơ I triệu tập quân đội c, Năm 16 48 3- Sử tử Sác – lơ I, Anh trở thành nước cộng hoà d, Ngày 3 0-1 -1 649 4- Nội chiến kết thúc e, Tháng 1 2-1 688 5- Đảo chính, phế truất vua Giêm II, thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch sử 8 ( 2017 2018), Lịch sử 8 ( 2017 2018)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay