Chương 5 ô nhiễm môi trường MTVCN

130 13 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2018, 09:31

MƠI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI Chương 5: Ơ nhiễm mơi trường •1 NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Giới thiệu chung 5.2 Ơ nhiễm khơng khí, tiếng ồn 5.3 Ơ nhiễm nước 5.4 ON chất thải rắn, chất thải nguy hại 5.5 Ơ nhiễm đất 5.6 Sự lan truyền nhiễm •2 5.1 GIỚI THIỆU CHUNG • MƠI TRƯỜNG - Hệ thống y ếu tố vật chất tự nhiên nhân tạo có tác động tồn phát triển người sinh vật - Ví dụ: 5.1 GIỚI THIỆU CHUNG • Ơ NHIỄM MÔI TRƯỜNG – Sự biến đổi thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường tiêu chuẩn môi trường (phân biệt QCVN TCVN) – Ảnh hưởng xấu đến người sinh vật (Luật BVMT 2014) •4 5.1 GIỚI THIỆU CHUNG • SUY THỐI MƠI TRƯỜNG Sự suy giảm chất lượng số lượng thành phần MT, gây ảnh hưởng xấu người sinh vật • SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG Sự biến đổi thất thường tự nhiên rủi ro xảy trình hoạt động người •5 5.1 GIỚI THIỆU CHUNG • THÀNH PHẦN MƠI TRƯỜNG v Thạch v Sinh v Khí v Thủy •6 5.1 GIỚI THIỆU CHUNG • NGUỒN GÂY Ơ NHIỄM – Ø Ø Ø Là nguồn thải chất gây ô nhiễm Theo tính chất hoạt động: SX, GTVT, sinh hoạt, tự nhiên, nhân tạo Theo phân bố không gian: điểm ô nhiễm, đường ô nhiễm, vùng ô nhiễm Theo nguồn phát sinh: sơ cấp – thứ cấp •7 5.1 GIỚI THIỆU CHUNG • Chất gây nhiễm – – – chất hóa học, yếu tố vật lý sinh học xuất môi trường cao ngưỡng cho phép làm cho môi trường bị ô nhiễm (Luật BVMT 2014) •8 5.1 GIỚI THIỆU CHUNG • Phân loại chất gây ON theo trạng thái vật lý – Dạng khí – Dạng lỏng – Dạng rắn •9 5.1 GIỚI THIỆU CHUNG Phân loại chất gây ON theo tính độc • • • Nhóm 1: gây bỏng, kích thích da niêm mạc Ví dụ nhóm acid, acid, khí NH3 Nhóm 2: kích thích đường hơ hấp, Cl, NOx, HCl Nhóm 3: chất gây ngạt CO, CO2, khí CH4, C2H6 •10 5.6 Sự lan truyền nhiễm Phát tán dạng khí • Địa hình khu vực: AH mạnh mẽ tới lan truyền chất ON Địa hình AH trực tiếp đến đặc điểm phân bố khí hướng gió khu vực •116 5.6 Sự lan truyền nhiễm Phát tán dạng rắn: Nguồn gốc chủ yếu: Sinh hoạt Công nghiệp Nơng nghiệp Xây dựng Ngun nhân gây nên phát tán tác động gió hoạt động người •117 5.6 Sự lan truyền nhiễm Phát tán dạng lỏng: – Đa dạng hình thức ln xảy khơng ngừng • VD: Đầu hệ thống XL, nước rò rỉ sau XL, nước từ tháp xử lý khí thải lò đốt, nước rửa máy móc thiết bị… • Do khả XL
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 5 ô nhiễm môi trường MTVCN, Chương 5 ô nhiễm môi trường MTVCN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay