Chương 2 môi trường và tài nguyên sinh học MTVCN

112 7 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2018, 09:28

MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI BỘ MÔN: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Chương 2: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH HỌC 2.1 Những vấn đề chung sinh thái học 2.2 Các kiểu HST 2.3 Tài nguyên rừng 2.4 Đa dạng sinh học MT 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SINH THÁI HỌC Khái niệm • Sinh thái học môn khoa học nghiên cứu tác động qua lại cá thể với cá thể với mơi trường bên ngồi (mơi trường sống chúng) STH sở khoa học cơng tác BVMT hướng đến PTBV; • Nhân tố sinh thái nhân tố thúc đẩy hoạt động sống sinh sản, kìm hãm gây hại cho sinh vật Bao gồm nhóm nhân tố: Vơ sinh, hữu sinh người Nhân tố sinh thái Nhóm nhân tố vơ sinh Nhóm nhân tố hữu sinh • Khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng • Chịu ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp chế khác • Thổ nhưỡng: hàm lượng dinh mối liên hệ loài hay dưỡng đất (nitrat, khác loài chung quanh phosphat, …), thành phần giới (sét, thịt, cát) • Thế giới hữu sinh, thành phần quan trọng mơi trường • Địa hình: độ dốc, hướng • Bao gồm: thực vật, động vật, vi • Nước: nước (S25%o) nước lợ Con người • Các dạng hoạt động xã hội loài người làm biến đổi thiên nhiên nhiên, mơi trường sống sinh vật • Do phát triển trí tuệ nên người tác động mạnh mẽ đến môi trường, làm thay đổi môi trường sinh giới ÞMột số lưu ý: (1) Mỗi nhân tố có tác động khơng giống lồi khác (2) Với nhân tố tác động khơng giống lồi, phụ thuộc vào giai đoạn sinh trưởng loài (giai đoạn non chịu tác động mạnh giai đoạn trưởng thành, vv) (3) Một số yếu tố mơi trường bị thay đổi hay khơng đổi Ví dụ: Độ mặn nước biển vùng cửa sông thường biến đổi mạnh theo mùa độ mặn nước biển ngồi khơi thay đổi Ảnh hưởng nhân tố sinh thái • nhân tố: đất đai, khí hậu (ánh sáng, nhiệt độ, nước, khơng khí), địa hình Đất • Phần vỏ ngồi địa cầu, biến đổi đá mẹ ảnh hưởng tác nhân lý, hố sinh; • Dạng tài nguyên khôi phục lại dễ dàng • Mơi trường ni dưỡng đa số lồi cây, nơi trú ẩn, sinh trưởng nhiều loại sinh vật Một số loài tảo lục, tảo lam, tảo silic sống đất ẩm, • Điểm tựa cho cơng trình xây dựng đường sá, nhà cửa… Địa hình • Lên cao 100 m nhiệt độ giảm 0,5 O C, lên cao khí hậu lạnh, thực vật thay đổi thành phần lồi • Ở vùng đồi núi, thực vật thay đổi từ chân núi đến đỉnh núi Phụ thuộc vào đất đai, độ dốc, hướng phơi sương sườn núi; • Địa hình ảnh hưởng đến hình thái, sinh trưởng phát triển sinh vật, phân bố dân số + Bảo tồn chuyển vị (bảo tồn ngoại) • Đặc điểm: – SV bảo tồn giám sát người – Một số lồi khơng tồn tại, cá thể thiên nhiên người bảo tồn – Tuy nhiên: số loài sinh vật khơng có khả sinh sản điều kiện ni nhốt: – Ví dụ: Tê giác, Vẹt Sumatra (Indonexia) – Một số trường hợp: động vật thả thiên nhiên lại khơng có khả sinh sản (Kết nghiên cứu động vật - Anh) + Các hình thức • Vườn thú: – Có can thiệp y học, thú y đại việc: thụ tinh nhân tạo, cấy phơi, ấp trứng nhân tạo • Vườn thực vật, ngân hàng hạt giống: – Một số lồi thực vật (15%) thuộc lồi « bảo thủ »: nghĩa tồn chịu đựng với điều kiện bất lợi nhiệt độ, ánh sáng, nồng độ muối… – Thực vật khơng có điều kiện để tiến hóa: + Các cấp độ bảo tồn lồi • Đã tuyệt chủng: Khơng tồn thiên nhiên • Đang nguy cấp: – Đang có nguy bị tuyệt chủng tương lai gần – Số lượng cá thể giảm thấp đấn mức khó tồn sống mt tự nhiên – Khi bị tác động yếu tố mt  tuyệt chủng • Dễ bị tổn thương: – Số lượng cá thể – Dễ bị tác động yếu tố môi trường • Hiếm: – Số lượng cá thể  dễ bị tuyệt chủng – Phân bố không gian hẹp • Lồi chưa hiểu biết đầy đủ • Thống kê số lồi động thực vật có nguy bị tuyệt chủng: – 60.000 loài thực vật – 2.000 lồi động vật • Một số lồi có nguy bị tuyệt chủng Việt Nam + Danh mục thực vật rừng quý Việt Nam • • • • Thông đỏ (Taxus chinensis) Thông đà lạt (Pinus dalatensis) Thơng nước (Glyptostrobus pensilis) Trầm hay Gió bầu (Aquilaria crassna) + Danh mục động vật rừng quý Việt Nam • • • • Tê giác sừng: Rhinoceros sondaicus Voọc Hà tĩnh: Presbytis francoisi hatinensis Hổ: Panthera tigris (…) + Một số lưu ý • Sự tuyệt chủng: trình diễn bình thường tự nhiên, trải qua thời gian dài kết q trình tiến hóa • Con người thúc đẩy nhanh q trình tuyệt chủng: 99% số lồi tuyệt chủng người • Một số lồi tồn tự nhiên với số lượng khơng có khả sinh sản tuyệt chủng phương diện sinh thái học + Bảo tồn cấp quần xã: • Đặc điểm: – Quần xã sinh vật nguyên vẹn bảo tồn tự nhiên – Đối tượng khơng phải lồi mà tồn tính đa dạng: đa dạng lồi, đa dạng nguồn gen, đa dạng cảnh quan – Bảo tồn cấp quần xã thực khu bảo tồn – Các khu bảo tồn phân thành nhiều loại + Yêu cầu vùng bảo tồn • Để khu vực bảo vệ đề xuất bảo vệ cần có tiêu chuẩn sau: – Tính đặc biệt: • Nơi tồn nhiều lồi đặc hữu, q • Các lồi giống, họ ưu tiên – Tính nguy cấp: • Đang có nguy bị tuyệt chủng: số ít, dễ bị tác động yếu tố mơi trường • Sắp bị tuyệt chủng ưu tiên để bảo vệ • Tính hữu dụng: – Lồi có giá trị kinh tế, giá trị tiềm – Ví dụ: dòng họ hàng hoang dại lúa mì  có tiềm sử dụng lai tạo, cải tạo giống ưu tiên lồi cỏ dại khơng có giá trị kinh tế – Lưu ý hiểu biết người lồi sv + Một số thơng tin khu bảo tồn giới • Tồn giới có: – 8.619 khu bảo tồn – 7.922.660 km2 – 5.9 % tổng diện tích đất đai giới + Phân loại khu bảo tồn 1/ Khu bảo tồn thiên nhiên nghiêm ngặt: • Mục đích: nghiên cứu, quan trắc, đào tạo • Khơng bị tác động từ bên ngồi • Giữ ngun tính tồn vẹn, nguyên vẹn 2/ Vườn quốc gia • Dùng vào mục đích: giải trí, du lịch, tham quan, nghiên cứu khoa học • Khơng khai thác mục đích thương mại 3/ Các cơng trình quốc gia – Khu dự trữ nhỏ – Bảo tồn đặc trưng địa lý, sinh học, địa chất, văn hóa nơi 4/ Các khu quản lí nơi cư trú động vật hoang dã – Tương tự khu bảo tồn nghiêm ngặt – Được phép khai thác có kiểm soát Các khu dự trữ sinh Việt Nam Khu dự trữ sinh rừng ngập mặn Cần Giờ Khu dự trữ sinh Cát Tiên Khu dự trữ sinh - Quần đảo Cát Bà Khu dự trữ sinh châu thổ sông Hồng Khu dự trữ sinh ven biển biển đảo Kiên Giang • Khu dự trữ sinh miền tây Nghệ An • Khu dự trữ sinh Mũi Cà Mau • Khu dự trữ sinh - Cù lao Chàm • • • • • 111 Khu Dự trữ sinh Cát Tiên UNESCO, ngày 10/11/2001, Cát Tiên công nhận khu dự trữ sinh thứ 411 giới với tổng diện tích gồm: 728.756ha, nằm địa bàn 86 xã thị trấn, thuộc tỉnh: Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước Đắc Nơng 112 .. .Chương 2: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH HỌC 2. 1 Những vấn đề chung sinh thái học 2. 2 Các kiểu HST 2. 3 Tài nguyên rừng 2. 4 Đa dạng sinh học MT 2. 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SINH THÁI HỌC... tố thúc đẩy hoạt động sống sinh sản, kìm hãm gây hại cho sinh vật Bao gồm nhóm nhân tố: Vơ sinh, hữu sinh người Nhân tố sinh thái Nhóm nhân tố vơ sinh Nhóm nhân tố hữu sinh • Khí hậu: nhiệt độ,... mơi trường sống sinh vật • Do phát triển trí tuệ nên người tác động mạnh mẽ đến môi trường, làm thay đổi mơi trường sinh giới ÞMột số lưu ý: (1) Mỗi nhân tố có tác động khơng giống loài khác (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 2 môi trường và tài nguyên sinh học MTVCN, Chương 2 môi trường và tài nguyên sinh học MTVCN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay